Zprávy - Zemědělství

Agrární organizace střední Evropy vyzvaly Evropskou komisi, aby uvolnila krizovou rezervu na pomoc zemědělcům. Nevyloučily protesty na podzim

Zástupci organizací sdružujících zemědělce v Česku, Maďarsku, Polsku a na Slovensku se sešli na Farmě Choťovice, aby projednali aktuální problémy agrárního sektoru v jednotlivých zemích i možnosti společného postupu při hájení zájmů svých členů. Během dvoudenního jednání se shodli, že v situaci, kdy se zemědělci potýkají s vysokými náklady, nízkými výkupními cenami a regulací stále přibývá, je nezbytné uvolnit finanční prostředky z krizové rezervy Evropské unie, k čemuž vyzvali budoucí nové složení Evropské komise. Představitelé…

Redakce KIS, 18.06.2024

celý článek...

Sedláci z ASZ ČR podpořili ministra, ale jasně trvají na vládním programu

AKTUÁLNĚ Z ASZAsociace soukromého zemědělství ČR na valné hromadě potvrdila svůj dosavadní směr a postoje. V minulých měsících se nepřidala k demonstracím proti vládě, protože upřednostňuje dialogický přístup a chce být pro vládu partnerem při vyjednávání. Zároveň se nevzdává kritických postojů vůči ministrovi zemědělství a koaličním zástupcům a důrazně vyzývá k odvaze a viditelnějšímu plnění programového prohlášení vlády.Valná hromada je jednou ze zásadních událostí, jejímž účelem je každoroční setkání zástupců bezmála padesátky…

Redakce KIS, 17.06.2024

celý článek...

Boj o odlov se opět rozhořel

Vláda schválila návrh novely zákona o myslivosti. Pro chovatele prasat je v něm podstatné především to, že by se jeho prostřednictvím mělo řešit přemnožení spárkaté zvěře. To je v souvislosti se šířením afrického moru prasat velmi vážný problém, který může mít obrovské ekonomické dopady. Novela předpokládá, že podle stavů zvěře bude předepsána minimální úroveň lovu. Pokud ji sdružení nedosáhne, může dostat pokutu. Proti novele se však okamžitě objevila silná opozice. Českomoravská myslivecká jednota se okamžitě vyjádřila tak,…

Redakce KIS, 14.06.2024

celý článek...

Inseminační kanci v kostce

Kanci stojící na inseminačních stanicích jsou pro každý šlechtitelský program výkladní skříní. Dostávají se na ně nejlepší z nejlepších. V případě národního šlechtitelského programu CzePig to bylo v roce 2023 pouze 1 % z otestovaných kanečků. Tomu odpovídá i jejich užitkovost. U mateřských plemen se na ISK objevilo téměř 120 kanců s přírůstkem v testu 1273 gramů za den u bílého ušlechtilého a 1307 gramů u landrase (800 resp 814 gramů za den od narození). Přitom se ale udržel podíl libového masa na úrovni 59-59,5% a jeden z nejdůležitějších…

Redakce KIS, 14.06.2024

celý článek...

Při snižování emisí žadatelé uspěli

Na jaře vypsalo MZe třetí kolo investičního programu rozvoje venkova ze Strategického plánu. Kolo bylo zaměřeno na snižování emisí NH3 a skleníkových plynů ze zemědělství a precizní zemědělství. Jde o novinku, která byla v této podobě vypsána poprvé a možná proto byla poptávka ze strany žadatelů nižší. V záměru určenému pro živočišnou výrobu bylo podáno jen 101 žádostí v celkovém objemu blížícím se 1 miliardě korun. Všechny byly doporučeny k realizaci. O dalších 300 mil. Kč Kč žádalo 45 subjektů v záměru určeném pro sklady digestátu,…

Redakce KIS, 14.06.2024

celý článek...

Nejlepší ekofarmou je letos Statek Winter z Vysokých Žibřidovic

Hanušovice (Šumpersko ) - Nejlepší ekofarmou roku 2024 se stala rodinná firma Statek Winter z Vysokých Žibřidovic na Šumpersku, která se specializuje na chov skotu a prodej vyzrálého hovězího masa v kvalitě bio. Pořadatelé soutěže ocenili zodpovědný přístup majitelů farmy k chovaných zvířatům, krajině i zaměstnancům. Ocenění bude předáno 29. června na farmě ve Vysokých Žibřidovicích. Novinářům to dnes řekla manažerka PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců Kateřina Urbánková.Statek Winter hospodaří na 417 hektarech půdy na úpatí…

Redakce KIS, 12.06.2024

celý článek...

Otevřena veřejná konzultace k podpoře de minimis v zemědělství

Evropská komise zahájila revizi nařízení Komise (EU) č. 1408/2013 na podporu de minimis v zemědělství a za tímto účelem otevřela veřejnou konzultaci, v jejímž rámci se mohou zainteresované strany vyjádřit k navrhovaným změnám pravidel.Připomínky v rámci veřejné konzultace lze zaslat Komisi do 21. 7. 2024 prostřednictvím tohoto postupu.Aktuálně platné nařízení Komise (EU) č. 1408/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 SFEU na podporu de minimis v…

Redakce KIS, 11.06.2024

celý článek...

V České republice se daří snižovat spotřebu přípravků na ochranu rostlin. Od roku 2018 klesla o 10,4 procenta

 Čeští zemědělci snížili v letech 2018 až 2023 spotřebu přípravků na ochranu rostlin o 10,4 %. Je to výsledek šetrnějšího přístupu k obhospodařování zemědělské půdy, ale také celoevropského zákazu některých látek. Pokles souvisí i s naplňováním opatření Národního akčního plánu k bezpečnému používání pesticidů (NAP) v ČR 2018-2022. Závěrečnou zprávu shrnující celé období platnosti NAP dnes Ministerstvo zemědělství (MZe) předložilo pro informaci vládě. „Jsem rád, že naši zemědělci stále více upřednostňují udržitelné…

Redakce KIS, 05.06.2024

celý článek...

Stanjura: Nárok na podporu zelené nafty by mohli farmáři nově mít dvakrát ročně

https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/stanjura-narok-na-podporu-zelene-nafty-by-mohli-farmari-nove-mit-dvakrat-rocne/2525490?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR3ZfxqubChlJNTU2HZqAxZQTvVca19WddiolttAD4vWtTCam-4BXemneoc_aem_AREguQFwV5uALLnZUQLHEB9kSSrZbAM-lEU2S5gJlEJZrKg8vnaEF2emVCTHw9L2BhXHfha4N8LcI12v5SF9o6VFNárok na vrácení části spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných pro zemědělskou prvovýrobu, takzvanou podporu zelené nafty, by čeští farmáři místo jednou ročně mohli mít od příštího roku dvakrát ročně. Po jednání se zástupci…

Redakce KIS, 04.06.2024

celý článek...

Spuštění upraveného centrálního registru de minimis

Dne 1. 6. 2024 byl spuštěn upravený centrální registr podpor malého rozsahu (RDM) Upravený RDM umožnuje záznam podpor podle nových nařízení (EU) 2023/2831 a 2023/2832 s navýšenými limity a s novým mechanismem výpočtu rozhodného období.Od tohoto data je tedy možné poskytovat a zapisovat do RDM podpory malého rozsahu (de minimis) dle nových nařízení 2023/2831 a 2023/2832, která nahradila nařízení (EU) č. 1407/2013 a č. 360/2012 o podporách de minimis.Dle nařízení 2023/2831 lze jednomu podniku…

Redakce KIS, 03.06.2024

celý článek...

Drůbeží došlo. V Česku chybí kuřecí maso, nejde ani dovézt, říká zpracovatel

zdroj: Drůbeží došlo. V Česku chybí kuřecí maso, nejde ani dovézt, říká zpracovatel - Seznam Zprávy (seznamzpravy.cz)Z drůbežího masa může být nedostatkové zboží. „Ani Poláci nemají, sami teď maso nakupují. Ani Ukrajinci nevykrývají poptávku a navíc šli s cenou nahoru,“ říká v pořadu IT potravinářský expert Karel Pilčík.Na českém trhu chybí maso a jeho cena tak míří nahoru. „Začíná být málo kuřecího masa. Poslední informace, které mám od ředitele jednoho ze závodů na zpracování kuřat, je, že objednávky…

Redakce KIS, 31.05.2024

celý článek...

Infekční průjmová onemocnění novorozených selat – stále aktuální problém

Enterální infekce novorozených a sajících selat se vyskytují ubikvitárně v chovech prasat po celém světě. Mezi nejčastější původce tohoto onemocnění diagnostikujeme enteropatogenní E.coli případně ve smíšené infekci s rotaviry nebo klostridiemi. Následně mohou komplikovat situaci ještě kokcidie. Prakticky všechny komerční chovy prasat tlumí onemocnění preventivní vakcinací vysokobřezích prasniček a prasnic. Ani jedna z dosud používaných vakcín pro tuto indikaci však nepokrývá veškeré zmiňované patogeny v jedné vakcinační dávce.…

Redakce KIS, 31.05.2024

celý článek...

Stavy prasat se dál nezvyšují

Druhá polovina loňského roku byla pro chovatele prasat pozitivní. Ceny se držely na dobré úrovni a stavy prasnic se začaly pomalu zvyšovat. Vývoj bohužel ukázal, že to nebyl důsledek lepší ekonomické situace, ale "jen" opětovného naskladnění chovů, které prošly repopulací. Na konci roku totiž růst stavů ustal a od listopadu se již stavy prasnic nijak významně nemění. Podle ústřední evidence se od té doby pohybují mezi 81 a 82 tisíci kusů. Stavy prasat celkem mají proti prasnicím vždycky určitý skluz. Růst proto začal o něco…

Redakce KIS, 31.05.2024

celý článek...

Senát schválil dvě novely, které přispějí k ochraně krajiny pro další generace

Nejvýznamnější a nejrozsáhlejší novelu zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, díky které se výrazně sníží úbytek nejkvalitnější zemědělské půdy, včera schválil Senát. Horní komora parlamentu schválila také důležitou havarijní novelu vodního zákona. Ta má v praxi posloužit k ještě vyšší kvalitě našich vod.„Novela zákona o ochraně zemědělského půdního fondu upravuje jeho definici, jsou v ní zahrnuty také krajinné prvky. Například remízky, skupiny dřevin, stromořadí nebo mokřady se nově stanou přímo součástí zemědělské…

Redakce KIS, 30.05.2024

celý článek...

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - polní dny

Příští týden vás rádi uvítáme na OSMI POLNÍCH DNECH našich (#UKZUZ) zkušebních stanic umístěných v různých pěstebních oblastech ČR. Stačí si vybrat za naší široké nabídky plodin Naši specialisté vám poskytnou řadu aktuálních informací a jsou připraveni odpovědět na vaše dotazy SDÍLEJTE A POZVĚTE i SVÉ KOLEGY a PŘÁTELE 4. 6. Staňkov - Plzeňský kraj 5. 6. Uherský Ostroh - CELOSTÁTNÍ POLNÍ DEN ÚKZÚZ - https://bit.ly/3UXBBxM - Zlínský kraj6. 6. Hradec nad Svitavou - Pardubický kraj6. 6. Chrlice - Jihomoravský kraj6. 6. Přerov na…

Redakce KIS, 30.05.2024

celý článek...

Americký agronom Dale Strickler: Díky regenerativnímu zemědělství lze zvýšit zisky farem

AKTUÁLNĚ Z ASZV posledních letech mezi zemědělskou veřejností v Česku čím dál více rezonuje téma regenerativního zemědělství. Jedním z největších světových expertů na tento způsob zemědělského hospodaření je agronom Dale Strickler ze Spojených států, jehož kniha „Manuál regenerativního zemědělství“ byla nedávno vydána v češtině. Dale Strickler popsal základy fungování regenerativního zemědělství, ale také jsme probrali zemědělství ve Spojených státech i jeho domovském státě Kansas. Mohl byste ve stručnosti popsat cíle a…

Redakce KIS, 28.05.2024

celý článek...

Firma vybrala miliardu na farmy budoucnosti, teď nemá ani na výplaty

zdroj: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-firmy-firma-vybrala-miliardu-na-farmy-budoucnosti-ted-nema-ani-na-vyplaty-252557?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR3YRLlJ9YSk_XBrqm1Nagdc8Y3I3oKmVvrgqfECE-EY7EShhoqM08z9RGM_aem_AYa1b_tNsRYKxuKzlOgWAjPQUbWC8QrXTpWMxGl5LWp6Q7gh8DM5_KrryezpY-7JYNB_vAtNZK6RWGq4uoCAXc5r#utm_content=freshnews&utm_term=Future%20Farming&utm_medium=hint&utm_source=m.search.seznam.czSpolečnost Future Farming z brněnské skupiny GFF přestala vyplácet mzdy většině zaměstnanců. Zároveň chystá uzavření akvaponických…

Redakce KIS, 27.05.2024

celý článek...

První dobrá zpráva o AMP

V posledních týdnech jsme si zvykli na to, že přicházejí informace o tom, že byl někde nalezen nebo zastřelen divočák pozitivní na africký mor prasat a že se znovu rozšiřuje uzavřená zóna. Poprvé od roku roku 2019 kdy byla ČR, po výskytu AMP na Zlínsku, uznána za prostou, je s morem spojena pozitivní zpráva. Je to již více než rok, co byl uloven pozitivní divočák blízko SAP Mimoň a kdy tam bylo vyhlášeno uzavřené pásmo. Protože se nikde v okolí, i přes intenzivní lov a vyhledávání kadáverů, žádný podobný případ neobjevil, zrušila…

Redakce KIS, 24.05.2024

celý článek...

Odstupové vzdálenosti se vrací do legislativy

Asi každý zná situaci, kdy se nová zástavba až nepříjemně blíží zemědělským podnikům a jen několik měsíců po dostavění začíná koloběh stížností na zápach. V nově schváleném zákoně o ochraně ovzduší se znovu objevují minimální odstupové vzdálenosti, které bude nutno brát v úvahu při přípravě územního plánu. Mělo by se tak zabránit, aby se obytná zástavba příliš přiblížila podnikům produkujícím emise a zároveň naopak také tomu, aby se takové podniky vklínily do zástavby. Podle zákona by se odstupová vzdálenost měla pohybovat v…

Redakce KIS, 24.05.2024

celý článek...

Agrární komora České republiky - Že by nastal pokrok?

Na jednání zástupců naší komory a Zemědělský svaz ČR s pány ministry zemědělství Marek Výborný a financí Zbyněk Stanjura jsme zaznamenali určitý posun. Ministr financí se zajímal o zemědělský sektor a ptal se na naše data. Připomněli jsme mu, že ministr práce Marian Jurečka slíbil už v roce 2022 zemědělcům program na podporu zaměstnanosti na venkově. Dosud měl v součtu přinést do odvětví celkem 6 miliard korun, ale neviděli jsme ještě ani korunu. Ministr Stanjura slíbil, že o tomto požadavku bude v rámci vlády jednat. Mezi další…

Redakce KIS, 23.05.2024

celý článek...

Jednání mezi předsedy zemědělských svazů a ministry přineslo naději, ale i varování

Dnes proběhlo jednání mezi předsedou Zemědělského svazu ČR Martinem Pýchou, prezidentem Agrární komory ČR Janem Doležalem, ministrem zemědělství Markem Výborným a ministrem financí Zbyňkem Stanjurou za přítomnosti Petra Bendla (poslance ODS a místopředsedy Zemědělského výboru PS PČR), Josefa Wolfa (tajemníka ministra zemědělství), Bohumila Belady (viceprezidenta AK) a Leoše Říhy (viceprezidenta AK). Schůzka měla za cíl řešit kritickou situaci v českém zemědělství, která je způsobena nesplněnými finančními sliby a opožděnými…

Redakce KIS, 22.05.2024

celý článek...

Český rozhlas: Jednání o pomoci zemědělcům

 Český rozhlas Radiožurnál/Hlavní zprávy - Místo traktorů nakonec do Prahy přijeli zástupci zemědělců na jednání s ministrem Markem Výborným z KDU-ČSL. Plánovaný protest prozatím odsunuli, aby nezvyšovali napětí ve společnosti po atentátu na slovenského premiéra. O tom, jestli se 4. června demonstrace zemědělců uskuteční, chtějí zemědělci ještě jednat. Ministr Výborný potvrdil už slíbených 550 milionů za životní pohodu zvířat a také 2 miliardy korun na podporu zaměstnanosti na venkově. Do vysílání jsme pozvali po jednání…

Redakce KIS, 22.05.2024

celý článek...

Předseda ASZ ČR ve Studiu ČT24: K protestům se určitě nepřipojujeme, ničemu nepomáhají

SEDLÁCI V MÉDIÍCH„Zemědělské protesty s požadavky, jaké mají jejich svolavatelé, považujeme za nepřínosné pro sektor a vyhovující pouze největším podnikům. Naše stavovská organizace požaduje po ministru zemědělství mnohem více – hlubší změny v nastavení zemědělské politiky, podporu rodinných farem a schopnost rozlišit jednotlivé typy zemědělských podniků. Stále také očekáváme od pana ministra odpovědi na několik námi zaslaných dopisů,“ řekl dnes ve Studiu ČT24 po jednání zástupců některých nevládních organizací s ministry zemědělství…

Redakce KIS, 22.05.2024

celý článek...

Nezvyšovat objem výroby za každou cenu

AKTUÁLNĚ Z ASZBěhem února a března proběhly napříč Evropou protesty zemědělců namířené proti zemědělské politice Evropské unie. Traktory v hojném počtu několikrát vyjely i do měst v Česku. V projevech mnoha účastníků vedle typicky zemědělských témat průběžně zaznívala i kritika tzv. Zelené dohody pro Evropu o klimatických cílech Evropské unie (Green Deal EU). Je tato kritika ze strany zemědělců oprávněná? A jaké jsou ještě další souvislosti?Výtah z rozhovoru v časopise Energie 21.Protestu zemědělců v Česku se aktivně zúčastnili…

Redakce KIS, 21.05.2024

celý článek...

Daň z nemovitosti lidi šokovala, platí i pětkrát víc než loni

https://www.novinky.cz/clanek/ekonomika-dan-z-nemovitosti-lidi-sokovala-plati-i-petkrat-vic-nez-loni-40472357Letošní výměr daně z nemovitých věcí mnohé lidi nepříjemně překvapil. V průměru na ní kvůli vládnímu konsolidačnímu balíčku zaplatí průměrně o 80 procent víc než loni, některým ale stoupla i pětinásobně o několik tisíc korun. V domnění, že jde o omyl, se proto často obracejí na Finanční správu.Každá obec se může rozhodnout, zda ponechá daň vypočtenou ze základní sazby, která se…

Redakce KIS, 20.05.2024

celý článek...

Ve vsi u Olomouce vyrostl Moštovník. Načepovat si můžete ovocnou šťávu z Hané

Na Hané se mohou lidé během svých toulek zastavit u Moštovníku. Za osvěžujícím nápadem stojí známí ovocnáři z Nákla-Mezic na Olomoucku, kteří na okraji obce postavili samoobslužný „výčep“, z něhož teče lahodná šťáva. Zařízení funguje od minulého týdne. Za mošt chtějí ovocnáři dvacku. Pocestní mohou vybírat hned ze čtyř příchutí.„Podobná zařízení, kde se člověk může občerstvit, umístěná v místech, kde jsme to vůbec nečekali, nás nadchla. Natolik, že jsme se rozhodli, že to zkusíme taky. Tak vznikl Moštovník,“…

Redakce KIS, 20.05.2024

celý článek...

Analýza rozšíření a využívání technologií precizního zemědělství v České republice

Na základě dotazníkového šetření vznikl dokument Analýza rozšíření a využívání technologií precizního zemědělství v ČR, který byl vypracován Ústavem zemědělské ekonomiky a informací ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství a odbornou veřejností. Ve zprávě jsou představeny výsledky získané prostřednictvím dotazníkového šetření. Na základě získaných údajů je zobecněna míra rozšíření vybraných technologií precizního zemědělství, průměrná výměra obhospodařované půdy s rozlišením zemědělských kultur…

Redakce KIS, 20.05.2024

celý článek...

Zemědělci odsouvají protest naplánovaný původně na 22. května v Praze - Agrární komora České republiky

Zemědělci odsouvají protest naplánovaný původně na 22. května v Praze na jiný termín. Rozhodli jsme se tak v reakci na atentát na slovenského premiéra Robert Fico. Odložením plánovaného protestu chceme uklidnit situaci i u nás v ČR. Nechceme účastníky nebo politiky vystavit bezpečnostním rizikům a dávat komukoliv příležitost naši zemědělskou akci nějak využít či zneužít. Zároveň chceme vytvořit prostor pro další dialog s vládními představiteli. Přestože různých jednání už proběhlo dost, zatím bohužel nikam nevedla. Doufáme,…

Redakce KIS, 20.05.2024

celý článek...

Co chybí ministerským návrhům pro další kolo PRV? Důslednější snaha o naplnění vládního programu

STANOVISKA ASZAsociace soukromého zemědělství ČR (ASZ ČR) zveřejňuje své připomínky k aktuálnímu návrhu podmínek intervence 33.73. Investice do zemědělských podniků, který byl projednáván na jednání pracovní skupiny na Ministerstvu zemědělství dne 16. května 2024. Ústředním cílem řady návrhů ASZ ČR je připomenutí potřeby důsledného plnění programového prohlášení vlády ve smyslu dlouhodobých požadavků a potřeby výraznějšího zaměření na podporu především menších podniků, rodinných farem, začínajících sedláků a také středních podniků…

Redakce KIS, 18.05.2024

celý článek...

Africký mor prasat je stále v pohybu

Africký mor prasat byl poměrně dlouhou dobu v klidu. V posledních týdnech se však objevují stále nové a nové případy a uzavřené pásmo II, které znamená pro chovatele poměrně nepříjemná omezení ,se několikrát posunulo. Bohužel ani poslední týden nebyl v tomto směru výjimkou. Objevila se tři nová ohniska. Jedno z nich mimo uzavřenou zónu II. Ačkoli byl divočák uloven jen 700 metrů od její hranice, znamená to znovu úpravu regionalizace a rozšíření uzavřeného pásma II. V letošním roce je v severních Čechách evidováno už 11 záchytů.…

Redakce KIS, 17.05.2024

celý článek...

Chov prasat čeká rozumný růst

Velmi rychlý pokles stavů prasat v celé EU je, jak se zdá, minulostí. Vysoké ceny spolu s návratem nákladů k rozumnějším cenám znamenají, že se chovatelé dostali do kladných ekonomických výsledků, zastavili snižování stavů a momentálně přemýšlí co dál. Podle čtvrtletní zprávy, kterou vydává Rabobank, zůstává vepřové maso, i přes zdražení, stále jedním z ekonomicky nejvýhodnějších zdrojů bílkovin. Vysoké ceny proto sice mírně snižují poptávku, ale není to tak zásadní, aby to způsobilo přebytek nabídky. Trh se v tohle okamžiku…

Redakce KIS, 17.05.2024

celý článek...

Agrární komora České republiky

Vážení členové Agrární komory ČR,dovolte, abych Vás seznámil s dnešním rozhodnutím představenstva AK ČR, které jsem z důvodu množících se podnětů z členské základny, požádal o urychlené vyjádření per rollam k organizaci, resp. zrušení protestů dne 22. května v Praze a jejich posun na nový termín. A to i přesto, že důvody nespokojenosti přetrvávají a ze strany ministra zemědělství a vlády ČR nedošlo k žádným zásadním posunům v pomoci sektoru.Představenstvo AK ČR výrazně většinovým vyjádřením rozhodlo o zrušení protestní akce…

Redakce KIS, 17.05.2024

celý článek...

Ochrana zvířat při sklizni a sečích

Aplikace Senoseč pomáhá chránit srnčata a další zvěř před smrtí při sekání luk. Projekt se snaží informovat zemědělce i myslivce, kde se bude sekat, aby mohli zvěř včas odehnat. A zapojit se můžete i vy

Redakce KIS, 17.05.2024

celý článek...

Privatizace zisků a socializace ztrát českého zemědělství

MARTIN PROCHÁZKAKruté mrazy způsobily nebývalé škody a stát českým zemědělcům opět pomůže, stejně jako při jakékoliv jiné katastrofě spojené s počasím. Otázka zní, zda je to fér.ČlánekZemědělců se netýkala windfall tax, když ceny komodit vystřelily vzhůru. Kdykoliv je úroda poškozena suchem, povodní nebo hrabošem, není problém natáhnout ruku směrem ke státu. Když se ovšem zadaří a úroda je nadprůměrná, začne pro změnu nářek nad poklesem výkupních cen.Vyšší četnost extrémních projevů počasí částečně souvisí s klimatickou…

Redakce KIS, 17.05.2024

celý článek...

Zastropování dotací je třeba, souhlasí europoslankyně Šojdrová

 Česká zemědělská politika je přímo propojena s evropskou legislativou a strategiemi. Proto je důležité, že se europoslanci a europoslankyně setkávají se zástupci selského stavu. Po řadě schůzek napříč demokratickými politickými subjekty, které se uskutečnily v minulých týdnech a měsících, jednali zástupci Asociace soukromého zemědělství ČR také s europoslankyní Michaelou Šojdrovou z KDU-ČSL. Hlavní návrhy, které ASZ ČR prosazuje pro vylepšení současného stavu zemědělství, Šojdrová uvítala a doplnila vlastními návrhy.Michaela…

Redakce KIS, 16.05.2024

celý článek...

Soběstačné Česko? Pomůžou inovace, shodují se lidé z potravinářského byznysu

zdroj: Soběstačné Česko? Pomůžou inovace, shodují se lidé z potravinářského byznysu — ForbesJak mít v tuzemsku prosperující a konkurenceschopnou potravinářskou firmu? A jak zastavit padající soběstačnost Česka? „Nám se osvědčily investice do automatizace, soustředíme se na výrobky s vyšší přidanou hodnotou a v posledních letech investujeme i do úspor energií,“ říká generální ředitel Drůbežářského závodu Klatovy David Bednář.V BrandVoice podcastu se potkal s prezidentkou Potravinářské…

Redakce KIS, 15.05.2024

celý článek...

PGRLF otevře 18. kolo programu Investiční úvěry Zemědělec

Program Investiční úvěry Zemědělec je určen malým a středně velkým podnikům v oblasti zemědělské prvovýroby. Z programu je možné financovat investiční majetek, především zemědělskou techniku. Podmínkou pro přidělení úvěru je, aby podnik v uplynulých 24 měsících neuzavřel smlouvu s PGRLF o poskytnutí úvěru ve stejném programu. Úvěr lze poskytnout ve výši 100 000 Kč až 10 mil. Kč, minimální doba splatnosti úvěru jsou 2 roky. Zároveň PGRLF poskytuje snížení jistiny úvěru. Maximální částka, o kterou může být jistina v okamžiku poskytnutí…

Redakce KIS, 13.05.2024

celý článek...

Africký mor prasat nikdy nespí

Po poměrně dlouhém klidu se dvakrát po sobě mor rychle posunul. Sotva byla schválená nová infikovaná oblast po prvním nálezu mimo původní infikovanou oblast, byl za jeho hranicemi uloven další pozitivní divočák. Stalo se tak v katastru obce Oldřichovice na hranicích nedaleko Hrádku nad Nisou a krátce potom následovali v blízkosti další ulovený a jeden uhynulý kus. Uzavřená oblast I se proto znovu rozšiřuje podél naší severní hranice. V tomto okamžiku jsou v uzavřeném pásmu II, tedy v oblasti, kde byla nalezena nebo ulovena nakažená…

Redakce KIS, 13.05.2024

celý článek...

Blíží se uzávěrky přihlášek do soutěže Farma roku 2024 a programu Pestrá krajina 2024

Nestihli jste se ještě přihlásit do soutěže Asociace soukromého zemědělství ČR Farma roku 2024 a programu Pestrá krajina 2024? Do jejich uzávěrek zbývá již jen několik dní.Do soutěže Farma roku, která vznikla před 22 lety s cílem ukázat široké zemědělské i nezemědělské veřejnosti, že český sedlák hospodařící na své rodinné farmě může být nejen úspěšným podnikatelem, ale i hrdým a svobodným člověkem pozitivně ovlivňujícím svou obec a region, je možné se přihlásit do 20. května 2024. Více informací o přihlášení a vůbec celé soutěži…

Redakce KIS, 13.05.2024

celý článek...

Omezit zemědělské dotace bude možné i za špatné pracovní podmínky

Ke stávajícím podmínkám, za kterých je možné dosáhnout na zemědělské dotace, se přidá další. Od příštího roku přibude také sociální podmíněnost. Tedy to, že firmy musí mít jistou úroveň zacházení se zaměstnanci z hlediska bezpečnosti práce, ale také sociálního dialogu, tedy například uzavřených smluv s odbory. Pokud nebudou všechny náležitosti řádně splněné, hrozí podnikům ztráta od 3 do 10 procent dotací.Zdroj: https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/zemedelstvi-dotace-socialni-podminenost-odbory.A240508_175725_ekonomika_drh?

Redakce KIS, 09.05.2024

celý článek...

Pěstitelé ovoce přišli o 80 procent úrody, v polovině republiky nesklidí nic. Vláda projednala možnou pomoc, o peníze žádáme i Evropskou komisi

Místo obvyklých 130 tisíc tun letos tuzemští pěstitelé ovoce sklidí kvůli silným mrazům jen pětinu, zhruba 30 tisíc tun. Vyplývá to z upřesněných odhadů Ovocnářské unie ČR. Sklízet se bude jen v části Moravy, v Čechách mrazy sady zdevastovaly totálně, poškozeno je 95 až 100 procent stromů. V Čechách navíc mrazy ve stejném rozsahu zničily i vinohrady. Velké škody mají i pěstitelé sazenic stromků, ať už lesních nebo ovocných. Pomoc zasaženým sektorům dnes projednala vláda. „Celonoční silné mrazy, které…

Redakce KIS, 07.05.2024

celý článek...

Na jatkách budou instalovány kamery. Ministerstvo zemědělství to zavádí v novele zákona na ochranu zvířat proti týrání

Kamerové systémy budou od 1. ledna 2026 monitorovat provoz na českých jatkách. Cílem novely zákona je další navýšení úrovně ochrany zvířat proti týrání při porážení.  Materiály, které připravilo Ministerstvo zemědělství (MZe), dnes schválila vláda. „V České republice máme vysoký stupeň ochrany zvířat proti týrání a dodržování všech pravidel kontrolují veterinární inspektoři. Mojí prioritou je i nadále zlepšovat ochranu zvířat, a proto jsem přišel s tímto návrhem, který by měl posílit dohled nad zacházením se zvířaty…

Redakce KIS, 07.05.2024

celý článek...

Zrušení prokazování bezdlužnosti a zavedení finančních oprav pro cenové marketingy v rámci Pravidel pro poskytování dotace z PRV a SP SZP

Dne 2.5.2024 schválil ministr zemědělství změnu Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 a změnu Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty rozvoje venkova v rámci Strategického plánu SZP na období 2023 – 2027.V rámci této změny dochází ke zrušení povinnosti prokazování, že má žadatel vypořádány splatné závazky vůči příslušnému finančnímu úřadu. Zároveň byly do Pravidel zavedeny finanční opravy za chybně…

Redakce KIS, 03.05.2024

celý článek...

Informace - ZND v měsíci květnu

Vážení žadatelé,posíláme stručný přehled termínů, které žádosti a doklady se v rámci Zemědělských národních dotací (ZND) přijímají v průběhu aktuálního měsíce. Informace se týká pouze dotačních programů (DP), které jsou administrovány na Oddělení příjmu žádostí a LPIS (OPŽL). V příloze pak naleznete přehled termínů pro všechny DP za celý rok. Prohlášení o kategorii podniku (Nová podání > Ostatní podání > Průřezové přílohy) se podává pouze jedenkrát společně ke všem relevantním*) DP kdykoliv v průběhu…

Redakce KIS, 30.04.2024

celý článek...

Mor nikdy nespí

Po poměrně dlouhém klidu se dvakrát po sobě mor rychle posunul. Sotva byla schválená nová infikovaná oblast po prvním nálezu mimo původní infikovanou oblast, byl za jeho hranicemi uloven další pozitivní divočák. Stalo se tak v katastru obce Oldřichovice na hranicích nedaleko Hrádku nad Nisou a krátce potom následovali v blízkosti další ulovený a jeden uhynulý kus. Uzavřená oblast I se proto znovu rozšiřuje podél naší severní hranice. V tomto okamžiku jsou v uzavřeném pásmu II, tedy v oblasti, kde byla nalezena nebo ulovena nakažená…

Redakce KIS, 26.04.2024

celý článek...

PGRLF otevře 18. kolo programu Investiční úvěry Zemědělec

Program Investiční úvěry Zemědělec je určen malým a středně velkým podnikům v oblasti zemědělské prvovýroby. Z programu je možné financovat investiční majetek, především zemědělskou techniku. Podmínkou pro přidělení úvěru je, aby podnik v uplynulých 24 měsících neuzavřel smlouvu s PGRLF o poskytnutí úvěru ve stejném programu. Úvěr lze poskytnout ve výši 100 000 Kč až 10 mil. Kč, minimální doba splatnosti úvěru jsou 2 roky. Zároveň PGRLF poskytuje snížení jistiny úvěru. Maximální částka, o kterou může být jistina v okamžiku poskytnutí…

Redakce KIS, 26.04.2024

celý článek...

Blíží se 3. kolo příjmu žádostí intervencí rozvoje venkova ze Strategického plánu Společné zemědělské politiky 2023–2027

Blíží se 3. kolo příjmu žádostí pro intervence 35.73 – Technologické investice v lesním hospodářství (záměry A, C a D), 36.73 – Investice do lesnické infrastruktury, 37.73 – Technologie snižující emise GHG a NH3, 40.73 – Vodohospodářská opatření v lesích, 43.73 – Neproduktivní investice v lesích, 44.73 – Přeměna porostů náhradních dřevin a 45.73 – Investice do nezemědělských činností.Příjem žádostí bude probíhat pouze prostřednictvím Portálu farmáře v termínu od 30. 4. 2024 od 8:00 hodin…

Redakce KIS, 24.04.2024

celý článek...

MZe chystá zálohy na welfarové dotace

Na jednání Unie chovatelů informoval zástupce MZe o tom, že v rámci podpory cash flow plánuje ministerstvo vyplatit zálohy na dotační programy 20. (welfare hospodářských zvířat). Žádosti o dotaci se podávali již před začátkem dotačního období, takže MZe má k dispozici veškeré potřebné údaje. Ze strany chovatelů tak nebude potřeba žádná zvláštní aktivita. V plánu je vyplatit v průběhu června 50 % prostředků, o které chovatel požádal. Doplatky se budou vyplácet v klasickém termínu pro dotační titul 20, tedy v polovině prosince.…

Redakce KIS, 19.04.2024

celý článek...

Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2024

Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2024 na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů Konsolidovaný text Tento dokument je pouze informativní se zapracovanými zpřesněními. Závazné znění je obsaženo ve schválených Zásadách Č.j. MZE-61145/2023-13111 a jednotlivých schválených Zpřesněních těchto Zásad: - Zpřesnění Zásad pro rok 2023 – Obecná část, DP 19.C. a Zpřesnění Zásad pro rok 2024 – DP 3.a., 3.h., 9.A.b.4. – Č.j. MZE-6356/2024-13111 ze dne…

Redakce KIS, 18.04.2024

celý článek...

Hanácký grunt

Dnes je to přesně rok, co jsme pro vás otevřeli prodejnu Hanácký Grunt. Jako poděkování za vaši přízeň jsme pro vás připravili soutěž o poukazy na další nakup do naší prodejny! Každý, kdo k nám dnes přijde nakoupit, se může vyplněním anketního lístku a zanecháním kontaktních údajů zapojit do soutěže. V pátek 19. 4. z odevzdaných odpovědí vybereme 10 šťastlivců. Na co se můžete těšit?• První a druhý vybraný nakupující obdrží poukaz na nákup v hodnotě 5 000 Kč a 3 000 Kč.• Dalších osm vybraných pak získá poukaz na nákup v hodnotě…

Redakce KIS, 18.04.2024

celý článek...

METODIKA k provádění nařízení vlády č. 83/2023 Sb., o stanovení podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům, v platném znění

Metodická příručka pro opatření přímých plateb Celofaremní ekoplatba pro rok 202416. 4. 2024DotacePřímé platbyZemědělské veřejnosti je k dispozici aktualizovaná Metodika, která je určena žadatelům o poskytnutí dotace na Celofaremní ekoplatbu pro rok 2024. Stěžejním předpisem pro žadatele této platby je nařízení vlády č. 83/2023 Sb., o stanovení podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům, ve znění pozdějších předpisů. STÁHNOUT(pdf, 2 MB)

Redakce KIS, 16.04.2024

celý článek...

Přehledy osiv pro vybrané intervence pro rok 2024

V příloze naleznete aktualizované přehledy osiv pro rok 2024 pro standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy (DZES), přímé platby (Ekoplatbu) a intervence agroenvironmentálně-klimatická opatření a ekologické zemědělství Strategického plánu SZP na období 2023–2027. STÁHNOUT(pdf, 674 kB)

Redakce KIS, 16.04.2024

celý článek...

Instruktážní videa k předtiskům JŽ 2024

Na youtube kanále SZIF byla zveřejněna aktualizovaná instruktážní videa pro letošní kampaň předtisků jednotné žádosti. Předmětná videa včetně těch meziročně neupravovaných jsou rovněž k dispozici i pod ikonou videokamery v předtiskové aplikaci LPIS. Odkazy na  tyto  videa  naleznete po prokliku  nadpisu novinky. Shrnutí změn v deklaraci JŽ 2024Deklarace pásů kolem vod Deklarace Základní ekoplatbyDeklarace prémiové ekoplatbyZávazková opatření AEKO/EZ/AgrolesnictvíPříprava deklarace…

Redakce KIS, 16.04.2024

celý článek...

Posílení investičních dotací

V souvislosti se slibem ministra zemědělství posílit podporu investic v zemědělských podnicích v rámci intervencí PRV žádá ministerstvo o vyplnění krátkého dotazníku. Cílem je zjistit, na jaké konkrétní investice byste podpory ve vašem zemědělském podniku uvítali. Část námětů byla již získána při dotazování SZIF v roce 2023. Ministr si vás proto dovoluje požádat o vyplnění krátkého anonymního dotazníku. Přispějete tak svým názorem k cílenému směřování dalších investičních podpor. https://docs.google.... MZe

Redakce KIS, 15.04.2024

celý článek...

Moderní Přemysl Oráč? Inovativní zemědělec vůbec neoře

Půdu neořou a díky tomu je kvalitnější. Na rodinné farmě nedaleko středočeské Vlašimi přešli před dvěma lety na regenerativní způsob obdělávání pole. Zem je díky tomu odolnější vůči erozi a zadrží v sobě více oxidu uhličitého. Zemědělci navíc ušetří práci, čas i finance. Jak přesně tedy farmář Vladimír Gut svá pole obdělává? To jsme zjišťovali s kamerou.„Vždy jsem se snažil o tu půdu pečovat. Pěstoval jsem meziplodinu, slámu jsem zaorával a snažil jsem se, aby organická hmota v půdě byla. Žádný pokrok jsem ale neviděl,“ říká…

Redakce KIS, 15.04.2024

celý článek...

Flora Olomouc 2024 - 25. – 28. dubna 2024

Splynuly dva světy. Vesmírné elipsy a floristické umění. Nečekaná kombinace. A přesto… Velký třesk! Zrodila se Galaxie květin – hlavní expozice jarní výstavy Flora Olomouc 2024.Nechte se vtáhnout do Galaxie květin. Hry se zrcadly, světlem a jeho odrazy. Kontrast mezi technickými prvky a světem přírody. Tisíce květin. A také velká fotostěna, kavárna s tematickými drinky. Spousta místa k posezení a odpočinku. Bavte se a objevujte! Galaxie květin je tu pro vás.

Redakce KIS, 12.04.2024

celý článek...

Kofola se stala majitelem Pragerových sadů Libina, zachránila je před vyklučením

Kofola se stala majitelem Pragerových sadů Libina, zachránila je před vyklučenímV říjnu loňského roku oznámila společnost Kofola ČeskoSlovensko svůj záměr stát se majitelem jabloňových sadů na úpatí Nízkého Jeseníku. Transakce nabyla v těchto dnech platnost a sady v Libině se staly další součástí rodinné nápojářské firmy.Přes svou dceřinou společnost PRAGEROVY SADY LIBINA s.r.o. vlastní Kofola bezmála 60 hektarů sadů na Úsovsku. Odkoupila je od společnosti ÚSOVSKO a. s, od níž už v minulosti odebírala jablka pro…

Redakce KIS, 12.04.2024

celý článek...

S výběrem prasnic pomůže technika

Správný výběr prasnic pro inseminaci je jedním z klíčových momentů, který rozhoduje o úspěšnosti chovu. Zkušenosti a "oko na zvířata" v tom hrají nezastupitelnou roli. Vzhledem k častým výměnám personálu se právě tohle, spolu s hlídáním kondice prasnic, stává často problematickým bodem. Tak jako ve všech oblastech, i tady jsou hledány cesty, jak technikou co nejvíce eliminovat lidské chyby. Snahou je připravit jednoduchý a malý přístroj, který na základě měření vodivosti cervikálního hlenu dokáže určit dobu ovulace a tím i optimální…

Redakce KIS, 05.04.2024

celý článek...

Výzkumný ústav rostlinné výroby, vvi

Představujeme vám PRVNÍ ČESKOU ODRŮDU pšenice tvrdé jarní, již vyšlechtil náš Jiří Hermuth a kterou nám Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský zaregistroval pod názvem Ruzydur.Jedná se o velmi ranou odrůdu s délkou rostlin cca 70 cm. Je středně odolná k padlí pšenice na listu a nadprůměrně odolná ke komplexu listových skvrnitostí. Zrno má velmi velké, s vysokým obsahem bílkovin. Ruzydur má velký potenciál ve výrobě těstovin a již nyní ji využívá Pekárna Praktika při pečení chleba.

Redakce KIS, 03.04.2024

celý článek...

Zemědělci v Kokorách obnovují chmelnice, které vloni v srpnu poničila větrná smršť.

 Štoky chmele tehdy popadaly na více než dvou desítkách hektarech a škody se vyšplhaly zhruba ke třiceti miliónům korun. S výstavbou chmelnic pomáhají pracovníci chmelařského družstva ze Žatce, práce jsou nyní v polovině. S jejich ukončením se počítá během sedmi až deseti dnů.Videoportál | Facebook

Redakce KIS, 03.04.2024

celý článek...

Blíží se 3. kolo příjmu žádostí intervencí rozvoje venkova ze Strategického plánu Společné zemědělské politiky 2023–2027

Blíží se 3. kolo příjmu žádostí pro intervence 35.73 – Technologické investice v lesním hospodářství (záměry A, C a D), 36.73 – Investice do lesnické infrastruktury, 37.73 – Technologie snižující emise GHG a NH3, 40.73 – Vodohospodářská opatření v lesích, 43.73 – Neproduktivní investice v lesích, 44.73 – Přeměna porostů náhradních dřevin a 45.73 – Investice do nezemědělských činností.Příjem žádostí bude probíhat pouze prostřednictvím Portálu farmáře v termínu od 30. 4. 2024 od 8:00 hodin…

Redakce KIS, 03.04.2024

celý článek...

České zemědělství v krizi: O dotace tu již dávno nejde, glosují odborníci

Mediální prostor aktuálně zaplňují zprávy a fotografie z proběhlých stávek zemědělců. Informace o tom, jaké problémy však skutečně řeší čeští zemědělci, jsou velmi kusé. Zemědělce momentálně nejvíce trápí extrémní pokles příjmů, a to z důvodu propadu cen na burze komodit, která určuje výkupní ceny zemědělské produkce. Například výkupní cena krmné pšenice klesla na běžném trhu o cca 60 % na 2 500 Kč za tunu, náklady na produkci jsou však přibližné dvojnásobné. Tuzemští zemědělci se tak dostávají do likvidační ztráty. Protesty…

Redakce KIS, 01.04.2024

celý článek...

Nejnižší produkce vepřového za posledních 10 let

V celé Evropské unii docházelo v letech 2022 a 2023 ke snižování stavů prasat i produkce vepřového masa. V roce 2023 se výroba snížila o 7 % a o rok dříve jen o jedno procento méně. To ve výsledku znamená, že produkce celé EU klesla na úroveň 20,6 mil. tun vepřového, což je nejnižší hodnota za celé poslední desetiletí. Právě tahle skutečnost stojí za velmi vysokými cenami jatečných prasat. Stav prasat na začátku roku (133,6 mil. kusů) je nejnižší počet od roku 2001. Mírně se zvyšující stavy prasnic ukazují, že propad již s největší…

Redakce KIS, 29.03.2024

celý článek...

Africký mor prasat nikdy nespí

Po tom, co byl v minulém týdnu uloven divočák pozitivní na AMP mimo dosud platná uzavřená pásma, byl ve stejné oblasti nalezen i uhynulý divočák nakažený morem. Vzhledem k tomu, že mezitím byla vyhlášena rozšířená uzavřená oblast II, je místo nálezu uvnitř ní. Nedojde proto k žádným dalším změnám. Pro chovatele prasat to však znamená stav nejvyšší pohotovosti. Biosecurity chovů v severních Čechách by měla být zajištěna na nejvyšší možné úrovni, protože zavlečení moru do chovu prasat domácích by znamenalo obrovské komplikace.…

Redakce KIS, 29.03.2024

celý článek...

Novela veterinárního zákona míří do vlády

V minulých týdnech proběhlo připomínkové řízení novely veterinárního zákona, která navrhuje zavést některé zásadní změny. Asi tou nejdiskutovanější z nich je povinná instalace kamerových systémů na jatkách. Kamery by měly povinně snímat prostory vykládání a přejímky zvířat. Tam totiž podle SVS dochází nejčastěji k porušení welfare zvířat. K záznamům by měla mít přístup SVS a případně orgány činné v trestním řízení. Další navržená změna je spojena s dlouhodobě dobrým stavem ve vztahu ke svalovci. Až dosud bylo povinně každé prase…

Redakce KIS, 29.03.2024

celý článek...

Ministr Výborný v Bruselu: Rada podpořila úpravu legislativy k SZP, zjednoduší podmínky hospodaření i kontroly u malých zemědělců

Balíček opatření Evropské komise k úpravám legislativy společné zemědělské politiky dnes podpořila Rada ministrů zemědělství. Změny se týkají základních podmínek hospodaření zemědělců, možnosti častěji upravovat národní strategické plány nebo úprav kontrolního a sankčního mechanismu pro malé zemědělce. Českou republiku na jednání zastupoval ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL).„Zemědělce drtí přemíra požadavků a administrativy, dlouhodobě proto podporuji snahy o zjednodušení společné zemědělské politiky. Jde…

Redakce KIS, 26.03.2024

celý článek...

Zisky v zemědělství se propadly o dvě miliardy více, než statistici čekali

Podnikatelský důchod v zemědělství, tedy obdoba zisku, se loni meziročně propadl o 45,2 procenta na 14 miliard korun. Proti původnímu odhadu Českého statistického úřadu (ČSÚ) z konce loňského roku se tak propad prohloubil ještě o dvě miliardy korun.více na:Zdroj: https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/zemedelstvi-zisk-csu-2023.A240325_102516_ekonomika_drh?

Redakce KIS, 25.03.2024

celý článek...

Výrobek OK 2024

Proč se zúčastnit soutěže Regionální potravina?Prestiž a ocenění kvality: Prestiž je hlavní motiv výrobců pro získání tohoto ocenění, které je vnímáno jako symbol kvality a důvěry.Podpora prodeje: Značka Regionální potravina posiluje důvěru u zákazníků, což vede ke zvýšení prodeje a k rozvoji vašeho podnikání.Budete vidět: Zapojením se do různých marketingových aktivit projektu vám značka umožňuje být více vidět.Spolupráce: Projekt poskytuje skvělou příležitost k navázání nových kontaktů s dalšími producenty, restauracemi,…

Redakce KIS, 24.03.2024

celý článek...

Perfektní recyklace: neprodané potraviny sežerou muší larvy, které nakrmí ryby nebo slepice

Valentina Podlesná|22. března 2024| pady, Zemědělství| cirkulární ekonomika, larvy bráněnky, mucha černá, recyklaceV Česku má vyrůst první farma zaměřená na chov mouchy bráněnky. Její larvy konzumují neprodané jídlo a vedlejší produkty z výroby potravin. Pak se usuší a přidávají se do krmiv pro drůbež, chované ryby nebo domácí mazlíčky. Larví exkrementy navíc slouží jako hnojivo.Likvidace neprodejných potravin na larvích farmách může být byznys budoucnosti. Do roku 2030 se podle Evropského…

Redakce KIS, 22.03.2024

celý článek...

Průzkum ZSČR prozradil, co si veřejnost myslí o zemědělských protestech

 Více než tři čtvrtiny české veřejnosti si myslí, že by vláda ČR měla vyjít vstříc požadavkům zemědělců. Vyplývá to z exkluzivního bleskového průzkumu, který pro Zemědělský svaz ČR realizovala agentura NMS Market Research. Dosavadní protesty, včetně vysypání hnoje před Úřadem vlády považuje mírná většina veřejnosti za radikální, ještě více – přes 60 % – si myslí, že by další protesty měly být stejné, nebo ještě radikálnější. Lidé jsou také jednoznačně proti zákazu vjezdu traktorů do hlavního města, o čemž uvažovalo…

Redakce KIS, 19.03.2024

celý článek...

Ministerstvo zemědělství: Kontrola Nejvyššího kontrolního úřadu nezjistila chyby při vyplácení dotací a kontrolách jejich využití

 Reakce Ministerstva zemědělství (MZe) na tiskovou zprávu Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) ke kontrolní akci č. 23/06. Provedená kontrola NKÚ nenašla žádné pochybení při administraci, kontrolách či zadávání veřejných zakázek projektů Programu rozvoje venkova 2014–2020. Ani u jednoho z kontrolovaných projektů NKÚ nezjistil, že by příjemci vynaložili peněžní prostředky na realizaci projektů nehospodárně a v rozporu s právními předpisy. Celkový dopad podpory bude navíc vyhodnocen v souladu s platnou legislativou…

Redakce KIS, 18.03.2024

celý článek...

Platnost nových pravidel pro hospodaření na erozně ohrožené půdě se odsouvá na příští rok. Ministerstvo dává zemědělcům víc času na přípravu

Ministerstvo zemědělství (MZe) odkládá termín spuštění nových podmínek pro hospodaření na erozně ohrožené půdě (DZES 5) na červenec 2025. Snahou je poskytnout zemědělcům dostatečný čas na přípravu, zejména na uzpůsobení osevních plánů.   „Vycházíme z diskusí se zemědělci. Nachystané změny DZES 5 jsou tak zásadní, že zemědělci a kontrolní aparát potřebují na přípravu delší čas. Neznamená to však, že odkladem rezignujeme na protierozní ochranu. Naopak, snažíme se vhodně nakombinovat jednotlivé environmentální požadavky…

Redakce KIS, 14.03.2024

celý článek...

Ministerstvo zemědělství upravuje podmínky pro přímé platby, zemědělci budou mít víc možností, jak vyčlenit neprodukční plochy

Ministerstvo zemědělství (MZe) připravilo úpravy nařízení vlády pro přímé platby, díky kterým zemědělci ročně získají podporu 20 miliard korun. Nově se zemědělcům rozšíří možnosti při vyčleňování neprodukčních ploch. Novinkou je také, že od letoška se dotace na dojnice podmiňuje zapojením chovu do některého ze schémat kvality.  Materiály dnes projednala vláda. „Reagujeme na výjimku, kterou letos umožnila Evropská komise pro neprodukční plochy, kdy je možné vyčlenit na pět procent výměry, namísto dosavadních osmi procent,…

Redakce KIS, 13.03.2024

celý článek...

Dovozy z Ukrajiny, stejně jako z jiných zemí, jsou pod přísnou kontrolou

V produkci obilovin je Česká republika soběstačná, proto jsou jejich dovozy malé a většinou jde o obilniny, které se použijí jako krmivo pro zvířata. Za loňský rok se do ČR podle Českého statistického úřadu z Ukrajiny dovezlo pouze 1,16 % obilovin ve srovnání s naší produkcí. Veškerý dovoz navíc velmi přísně kontrolují a testují odborníci ze Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) a z Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ). Obě kontrolní organizace za loňský rok ve svých…

Redakce KIS, 04.03.2024

celý článek...

Zemědělský svaz ČR

Martin Pýcha, předseda Zemědělského svazu ČR

Redakce KIS, 03.03.2024

celý článek...

Mor prasat je u nás v klidu

V severních Čechách je klid. Divoká prasata nakažená virem AMP sice přibývají, ale jen velmi pomalým tempem. Od října loňského roku je každý měsíc zjištěn jen jeden pozitivní divočák. Celkem bylo tedy dosud zjištěno 56 pozitivních kusů na Frýdlantsku a jen jeden jediný na Českolipsku. Mimo jiné i díky tomu navrhuje veterinární správa zmírnění MVO, která by měla v nejbližší době alespoň trochu zjednodušit život chovatelům v uzavřených zónách. Nejdůležitější změnou bude, že vybraní chovatelé spolupracující s KVS budou moci z uzavřené…

Redakce KIS, 01.03.2024

celý článek...

Zpřesnění Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2023 na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství,

https://eagri.cz/public/portal/-a39046---uzznee0E/zpresneni-zasad-kterymi-se-stanovuji-podminky-pro-poskytovani-dotaci-pro-rok-2023-na-zaklade-1-2-a-2d-zakona-c.-252-1997-sb.-o-zemedelstvi-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-obecna-cast-dp-19.c.-a-zpresneni-zasad-kterymi-se-stanovuji-podminky-pro-poskytovani-dotaci-pro-rok-2024-na-zaklade-1-2-a-2d-zakona-c.-252-1997-sb.-o-zemedelstvi-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-dp-3.a.-3.h.-9.a.b.4.?_linka=a558238

Redakce KIS, 01.03.2024

celý článek...

Proč zemědělci demonstrují?

Profi Press s. r. o.Protože v současné době je situace v oboru opravdu těžká, ale zdaleka nejen proto. Také proto, protože se v posledních letech ve veřejném prostoru o zemědělcích hovoří často a drsně jako o škůdcích krajiny a ničitelích životního prostředí. Také proto, protože po útoku Ruska na Ukrajinu a zdražení všeho včetně cen potravin byli zase zemědělci osočováni za to, že za to mohou a mastí si kapsu. A to paradoxně ze strany jedněch z nevýdělečnější firem světa, obchodních řetězců. Tak alespoň je vidět, že zemědělská…

Redakce KIS, 01.03.2024

celý článek...

Čeští zemědělci mají před sebou obrovskou příležitost: Moderní zemědělství a udržitelnost ve středu zájmu

Stávka zemědělců zvýšila zájem o udržitelnost a o Green Deal neboli zelenou dohodu. Evropský Green Deal není jen o bezhlavém ozeleňování ekonomiky, šle hlavně o transformaci ekonomiky. Čeští zemědělci mají také možnost využít této iniciativy ve prospěch svého podnikání. Jakým způsobem? Možností je mnoho, společnost Green0meter přináší přehled klíčových bodů.Chytrá péče o zvířata: „Namísto toho, aby se zemědělci zbavovali svých krav, tak jak se straší, mohou se rozhodnout starat se o ně lépe. Zvýšená péče o zvířata na pastvách…

Redakce KIS, 01.03.2024

celý článek...

Náměty ASZ ČR ministru zemědělství k řešení byrokratických překážek komplikujících sedlákům život

Je velmi dobře, že většina zástupců českého agrárního sektoru se již dnes konečně shodne na tom, že byrokratická zátěž tuzemského zemědělství je neúnosná. Nepřehlednost administrativního chodu přitom kritizuje Asociace soukromého zemědělství ČR dlouhodobě. Je proto třeba tuto shodu zemědělské veřejnosti využít a přetavit do konkrétních výsledků. Ne vše je totiž dílem evropské administrativy a řadu věcí můžeme vyřešit alespoň do nějaké míry doma v ČR. Předsednictvo ASZ ČR proto z velkého množství témat vybralo desítku podnětů…

Redakce KIS, 01.03.2024

celý článek...

Zemědělský svaz ČR

Zítra proběhne jednání představenstva Zemědělského svazu ČR, představenstva a  dozorčí rady Agrární komory České republiky s ministrem zemědělství Markem Výborným. Hlavním tématem jsou požadavky obou organizací na podporu tuzemského agrárního sektoru a očekáváme, že ministr Výborný představí závěry vlády dojednané v rámci pětikoalice. Současně Agrární komora ČR a Zemědělský svaz ČR, které sdružují většinu zemědělců v Česku, rozhodnou o výzvě k dalším protestním akcím pro všechny farmáře bez ohledu na jejich velikost nebo…

Redakce KIS, 28.02.2024

celý článek...

Staří odcházejí, mladí nechtějí. Jak české zemědělství zápasí s palčivým nedostatkem pracovních sil

zdroj: https://www.epochtimes.cz/2024/02/26/stari-odchazeji-mladi-nechteji-jak-ceske-zemedelstvi-zapasi-s-palcivym-nedostatkem-pracovnich-sil/?fbclid=IwAR3tBgRDZGm3Rb40CkL_-Q4KQsplEKqdPZNXj94i7lRfqeb56RrXzzmzGlMNejsou a nebudou. Palčivý nedostatek pracovních sil v zemědělství trápí celou Evropu, tuzemský agrární sektor nevyjímaje. Malé platy, vysoký zápřah, špinavá práce, enormní byrokracie, to vše snižuje atraktivitu oboru a komplikuje generační obměnu.Jak se čeští farmáři s těmito výzvami vypořádávají?…

Redakce KIS, 26.02.2024

celý článek...

Zastropování dotací? Některým zemědělcům přijde zvrhlé, ministr se na návrh dívá skepticky

V posledních dnech proběhly protesty farmářů po celé Evropě. Provázely je stesky na politiku Bruselu a hledání cesty ven z krize. Sami demonstranti prý mají recept, jak středně velkým zemědělcům pomoct. Stačilo by zastropovat dotace. Miliony korun totiž podle nich míří i k velkým agropodnikům, které je ale nepotřebují. Ministr zemědělství je k návrhu zatím skeptický. Opozice pak tvrdí, že by to vedlo ke konci výroby potravin v Česku.Jan Král a Karel Horák. Oba mají rodinnou farmu s výměrou okolo pěti set hektarů. Jeden chová…

Redakce KIS, 25.02.2024

celý článek...

ASZ ČR pokračuje ve vyjednávání přehlednějších pravidel

Zatímco v pondělí byla pozornost veřejnosti upřena na demonstrace některých zemědělců, zástupci Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ ČR) pokračovali v řešení konkrétních problémů českého zemědělství. Sešli se s vedením Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF). Hlavním tématem tohoto setkání byla vysoká míra byrokracie. Ta totiž zatěžuje nejen zemědělce, ale také pracovníky SZIFu. Vyřešení neefektivních administrativních pravidel je tak v zájmu obou stran.ASZ ČR se SZIFem dlouhodobě komunikuje o konkrétních návrzích,…

Redakce KIS, 23.02.2024

celý článek...

Agrární komora: Děkujeme všem

Děkujeme všem, kteří včera podpořili protestující zemědělce. Vyjeli jsme s traktory do měst po celém Česku i k hraničním přechodům, kde jsme se potkali s kolegy ze zahraničí, hlavně kvůli tomu, že současná evropská zemědělská politika prostě nefunguje a je načase bouchnout do stolu, aby se s tím začalo něco dělat. Bojujeme nejen za svou budoucnost, ale i za tu vaši. Chceme dál pěstovat plodiny, chovat hospodářská zvířata, a hlavně vyrábět kvalitní potraviny. Náš velký dík patří tedy nejen zemědělcům ze zemí střední a východní…

Redakce KIS, 23.02.2024

celý článek...

Výroba i dovoz jatečných prasat klesá

Ačkoli stavy prasat i prasnic ve druhé polovině roku 2023 rostly, je celková produkce za rok nižší, než v roce 2022. Poraženo bylo 2,15 milionu prasat s celkovou produkcí 198 tisíc tun jatečné hmotnosti. Meziroční pokles tak činí 5 % a celková produkce se poprvé dostala pod hranici 200 tisíc tun za rok. Jediná pozitivní informace mluví o tom, že porážková váha mírně klesla. Ze 118,4 na 117,9 kilogramu. To signalizuje, že poptávka po prasatech je dobrá. V kontextu porážek je zajímavá také informace o dovozu vepřového masa. I…

Redakce KIS, 23.02.2024

celý článek...

Velký zájem o selata žene jejich cenu vzhůru

Platnost německé vyhlášené ceny z minulého týdne se prodlužuje. Jatečná prasata budou v i dalším týdnu znovu prodávána za 2,15 € za kilogram. Pozitivní vývoj se naopak odehrál v Dánsku, kde prasata zdražila o 30 ore (4 centy) na 12,10 DKK/kg. Růst cen z předchozího týdne přetrvává prakticky na všech evropských burzách. Ceny prasat rostly tempem mezi 2 a 3 centy. Selata pokračují ve zdražování. V Německu zdražila o 3 € a prodávají se tak za 81,50 €. Stejně tak v Nizozemí, kde se dostala na 77 €. V Dánsku se cena selat dokonce…

Redakce KIS, 23.02.2024

celý článek...

Ministerstvo zemědělství zjednodušilo pravidla pro dotace na prevenci proti chorobám chmele a na brambory vysoké jakosti

Méně administrativy budou mít žadatelé o podporu v rámci programů na biologickou ochranu rostlin a pro producenty a zpracovatele konzumních brambor QCZ – tedy vysokojakostních plodin. Nebudou už muset předkládat množství dokladů prokazující nárok na dotaci, protože nově budou dostávat podporu formou sazby.  Tyto dotace se poskytují z národních zdrojů.„Pro žadatele bylo časově a organizačně náročné předkládat doklady prokazující, že mají nárok na dotaci. Proto jsme se rozhodli zvolit pro ně jednodušší cestu a dotaci…

Redakce KIS, 23.02.2024

celý článek...

Ministr zemědělství : Pro dnešní demonstrace zemědělců mám pochopení

„Pro dnešní demonstrace zemědělců mám pochopení. I mně vadí zbytečná byrokracie nebo některé nereálné požadavky, které na naše zemědělce EU klade. Bojuji za to, aby se to změnilo. Dnešní protest beru i jako podporu pro mé jednání na Radě ministrů v Bruselu, kam jedu v pondělí,“ řekl k dnešním protestům ministr Marek Výborný. V čem se dnešní akce liší od té pondělní? Jde o mezinárodní spojení legitimních zemědělských organizací, které společně protestují proti konkrétním krokům Evropské komise.zdroj: fcb https://www.facebook.com/ministerstvozemedelstvicr?__cft__[0]=AZXjT22X_jSZ40gNfnqyaSziM1MahFTWh3H7oAbIo3YP81favT_QCyyG6JfAuGW8Bf6quygGfxDY0rmGg2gy2drJH_UjLqxRWIYqcd0KdoiumBTj7j3SWDaYqNe50cJ6h36yjc7FORu9YgQwkFde6vl9pY8eYxNgU-d-ZJgRpUYdS3pht-a7BIHGzimdlTzfZTw&__tn__=-UC%2CP-R

Redakce KIS, 22.02.2024

celý článek...

S předsedou ASZ ČR o dnešních demonstracích na TN Live

„Asociace soukromého zemědělství ČR se k dnešním protestům nepřipojila proto, že mezi motivy jejich svolavatelů jsou mimo jiné národní snahy o změnu stávajícího dotačního systému opět ve prospěch velkých hráčů. Rozumíme však tomu, že někteří naši členové vyjeli se svými stroji upozornit třeba na téma přílišné byrokracie a přeregulovanosti Společné zemědělské politiky (SZP), ale kupříkladu také podpořit zastropování plateb největším holdingům,“ řekl dnes mimo jiné na TN Live předseda ASZ ČR Jaroslav Šebek.Reportáž na TN Live

Redakce KIS, 22.02.2024

celý článek...

Hanácký grunt v Unčovicích

Chtěli bychom se pochlubit! Je to zásluha i vás, našich zákazníků, že jsme zvítězili v soutěži VISA CZECH TOP SHOP za rok 2023 v kategorii Česko platí kartou...opravdu si toho ocenění vážíme, protože finalisty soutěže jsou takové obchody jako je například LIDL, Lego store, Decathlon, Bonami, Česká mincovna a mnoho dalších, opravdu silná konkurence a především z velkých měst... Soutěže se účastní víc jak 500 prodejen z ČR a inspektoři, kteří přijdou neohlášeni hodnotí spoustu kritérii:1. exteriér provozovny- upravenost a zajímavost2.…

Redakce KIS, 22.02.2024

celý článek...

Seminář k 3. kolu příjmu žádostí Strategického plánu SZP na období 2023–2027

DATUM AKCE:5. 3. 2024 10:00 - 13:30MÍSTO KONÁNÍ:Národní zemědělské muzeum, s. p. o., Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7TÉMATICKÉ ZAMĚŘENÍ AKCE:Seminář k 3. kolu příjmu žádostí SP SZPCÍLOVÁ SKUPINA:Potenciální žadatelé o podporu ze SP SZP ve 3. kole příjmu žádostíMinisterstvo zemědělství Vás zve na  Seminář k 3. kolu příjmu žádostí Strategického plánu SZP na období 2023–2027.Registrace na seminář probíhá do 26. 2. 2024 na odkazu nebo prostřednictvím QR kódu uvedeném v připojené pozvánce.…

Redakce KIS, 21.02.2024

celý článek...

Agrární komora ČR

Některé komentáře, které se objevily po pondělní demonstraci zemědělců v Praze, jsou k neuvěření.  Venkov se vysmívá "Pražákům", že v životě neviděli krávu, a obyvatelé Prahy se vysmívají "venkovským buranům", že přijeli do velkoměsta. Smutný obrázek. Několik týdnů jsme tuzemské zemědělce vyzývali k jednotě, protože víme, že jen společně můžeme něco změnit. Zdůrazňovali jsme, že je nutné nejprve s vládou jednat, a teprve pak demonstrovat. Jinak se jen křičí pro mnohé nepochopitelná hesla.Mrzí nás, že se naše varování před…

Redakce KIS, 21.02.2024

celý článek...

Téma protest zemědělců, zdroj: fcb: Bonagro, a. s.

V médiích je nyní velké téma protest zemědělců a diskuse se přenáší i sem na sociální sítě. Je to téma, ke kterému, dovolím si tvrdit, mohu říci pár vět a odpovím na otázky, které se v diskusích často objevují. ZEMĚDĚLCI ANI NEVÍ PROČ PROTESTUJÍ Víme. Střípků v mozaice nespokojenosti se směrováním našeho i evropského zemědělství je mnoho. Za OAK Brno venkov a Brno město jsme vypíchli za nás ty nejhlavnější a jsou sepsány v dalším příspěvku. ČEŠTÍ ZEMĚDĚLCI JEN KOPÍRUJÍ FARMÁŘE SOUSEDNÍCH STÁTŮ Nelze říci…

Redakce KIS, 20.02.2024

celý článek...

Ministr Marek Výborný k dnešním protestům

„Se zemědělci jednám opravdu každý den. Mluvil jsem s nimi i dnes ráno před ministerstvem zemědělství. Jejich problémy pro mě nejsou novinkou a mnohým z nich rozumím. Řeším je jak na národní úrovni, tak na té evropské.  Nyní se například snažím přimět Evropskou komisi ke snížení povinné byrokracie, kterou sám neumím farmářům vysvětlit. O těchto i dalších problémech také intenzivně jednáme s Agrární komorou, Zemědělským svazem, Asociací soukromých zemědělců a dalšími. Ty považuji za své, i když velmi tvrdé, partnery…

Redakce KIS, 19.02.2024

celý článek...

Ministerstvo zemědělství zmírní požadavky na vyčleňování neprodukčních ploch. Letos zemědělci nemusí nechat pole ležet ladem

Zemědělci nebudou muset nechat ležet svá pole ladem. Zatímco dříve museli na základě nařízení Evropské unie vyčlenit do tzv. neprodukčních ploch 7 % svých pozemků (standard DZES 8) či 8 % (ekoplatba), letos se povinné úhory sníží na 4 % a 5 %. Zároveň se zjednoduší struktura neprodukčních ploch, zemědělci na nich mohou vysít dusík vázající plodiny, meziplodiny, zakládat ochranné pásy, krajinné prvky či úhory. „Nechceme, aby čeští zemědělci byli znevýhodněni vůči zemědělcům z Francie nebo Belgie, proto jsme rychle zareagovali…

Redakce KIS, 15.02.2024

celý článek...

Pod zuby pil padají stovky jabloní. Sady na Prostějovsku už po kácení neobnoví

Smutný pohled se naskýtá řidičům projíždějícím okolo jabloňových sadů v Dětkovicích na Prostějovsku. Sadaři motorovými pilami likvidují stovky ovocných stromů. Celkově se jedná o plochu velikosti 7,5 hektarů. Důvodů je několik. Stáří, problémy s odbytem a tlaky obchodních řetězců a polských jablek.Nejlepší roky měly stromy už za sebou. "Jsou staré 20 let. To znamená, že mají nejlepší léta za sebou. Tento typ výsadby by se měl obnovovat mezi 15 a 20 rokem," vysvětluje Deníku vedoucí…

Redakce KIS, 15.02.2024

celý článek...

Bylo zvoleno nové vedení SMA ČR

Na XXVIII. Sněmu mladých agrárníků v Kostelci nad Černými lesy bylo zvoleno nové Prezidium ve složení: David Brož (prezident), David Jeřábek (víceprezident), Vojtěch Pýcha (víceprezident), Jan Vlášek, František Němec ml., Pavel Uchytil a Petr Šobáň. Gratulujeme ke zvolení!zdroj: https://www.smacr.cz/zpravy/bylo-zvoleno-nove-rezidium-sma-cr/

Redakce KIS, 15.02.2024

celý článek...

Podle statistik se chov prasat dál zlepšuje

Těžká ekonomická krize i pandemie koronaviru zanechaly na chovu prasat stopy. Zdá se ale, že se je daří úspěšně zahlazovat. Pokud jde o ekonomiku, bude to chvíli trvat, ale stavy prasat i reprodukce se vydaly znovu tím správným směrem. Už od jara loňského roku ukazuje Ústřední evidence mírný růst stavů prasnic. Podle údajů, které ještě nejsou definitvní se zdá, že se počet prasnic znovu přehoupl nad 82.000 kusů (+7,5 %). ČSÚ potvrzuje nárůst, i když její čísla jsou výrazně střízlivější (79.000 prasnic a +3,3 %). Stejné je to…

Redakce KIS, 09.02.2024

celý článek...

PGRLF ukončilo další kolo investičního programu Zemědělec

Od 6. prosince loňského roku mohli zájemci podávat žádosti o podporu z programu Investiční úvěry Zemědělec. Ten je určen malým a středně velkým podnikům v oblasti zemědělské prvovýroby a umožňuje snížit jistinu úvěru v okamžiku poskytnutí až o 400.000 Kč, maximálně však 30 % z celkové výše úvěru. Toto kolo bylo na začátku února ukončeno. Celkový limit pro dané kolo tohoto programu byl předem stanoven na 250 přijatých žádostí. Tato kvóta již byla naplněna a program se uzavírá. Zdroj: PGRLF

Redakce KIS, 09.02.2024

celý článek...

Aktualizace podmínek aplikací přípravků na ochranu rostlin pro snížení škod způsobených hrabošem polním v ČR

 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) upravuje  možnosti aplikací přípravků na ochranu rostlin při řešení kalamitního výskytu hraboše polního v České republice. Povoleny jsou aplikace rodenticidů ve zvýšené dávce do nor, a to do 6. června 2024. Z výsledků monitoringu výskytu hraboše polního, který inspektoři ÚKZÚZ prováděli v zimních měsících (listopad 2023 – leden 2024), vyplývá přetrvávající stav nadlimitních výskytů hraboše polního. V tomto období celorepublikový průměr neklesl pod 820 AVN/ha.…

Redakce KIS, 08.02.2024

celý článek...

ASZ ČR jednala se zástupci koalice o nutných změnách v zemědělství

Tuzemské zemědělství by mohlo a určitě i mělo být chloubou české společnosti. Každodenní snahy českých sedláků ale komplikuje řada systémových obtíží. K jejich vyřešení je zapotřebí důsledného přístupu a především jasného dialogu mezi zástupci zemědělců a vládními představiteli. Právě takové setkání nad zásadními neduhy českého agrárního sektoru se uskutečnilo v kanceláři Asociace soukromého zemědělství ČR v první únorový den.Schůzky se zúčastnili zástupci Předsednictva ASZ ČR, ministr zemědělství Marek Výborný za KDU-ČSL se…

Redakce KIS, 02.02.2024

celý článek...

Výskyt hraboše polního v lednu 2024

Výsledky monitoringu výskytu škodlivých organismů Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) ukázaly že i relativně nepříznivé podmínky počasí v proběhlém měsíci populace hraboše nijak významně neovlivnily. Celorepublikový průměr aktivních východů z nor na hektar (AVN/ha) dosáhl na konci ledna hodnoty 823, což odpovídá hodnotě získané v listopadu roku 2023. Napříč sledovanými… STÁHNOUT (pdf, 497 kB)

Redakce KIS, 02.02.2024

celý článek...

Sucho podle plánu: Pro případy vyhlášení celostátního sucha sáhne ústřední komise po operativním plánu. Dnes jej vláda vzala na vědomí.

Česko má od loňského léta „aktualizovanou“ preventivní Koncepci ochrany před následky sucha a nyní i svůj Plán pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody. Plán dle vodního zákona představuje legislativní nastavení operativního řízení v období sucha a stavu nedostatku vody. Vznikl na základě plánů pro sucho pro území jednotlivých krajů České republiky. O tento dokument, vypracovaný resortem životního prostředí a zemědělství, se bude opírat Ústřední komise pro sucho při rozhodování o opatřeních ve stavu akutního nedostatku vody…

Redakce KIS, 01.02.2024

celý článek...

ASZ: Sedláci teď nechystají protesty, ale proti politice vlády mají výhrady

Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ) se nechystá připojit k protestům zvažovaným Agrární komorou. I její zástupci ale mají výhrady k tomu, jak vládní koalice provádí zemědělský program. ČTK to řekl předseda asociace Jaroslav Šebek po včerejším jednání s premiérem Petrem Fialou (ODS) na farmě v Jimramovských Pavlovicích. Mezi stěžejní požadavky ASZ podle něj patří zastropování dotací pro největší podniky. Podle asociace by stropem pro jednu firmu mohlo být 2000 hektarů půdy, čímž by se ušetřily peníze. „Do 2000 hektarů…

Redakce KIS, 30.01.2024

celý článek...

PLES SŠ zemědělská a zahradnická, v místě Výstaviště Flora Olomouc a.s. SE VYDAŘIL

Sobotní maturiťák sklidil úspěch. Návštěvníků 27.1.2024 dorazilo přes 800 a všichni vypadali, že se dobře baví. Studenti, učitelé i absolventi si to skvěle užili, tak snad i vy ostatní. Tanečky maturantů byly parádní, kapela JAMRS suprově zahrála a moderátor/DJ Lukáš Kobza nás perfektně bavil po celý večer.Ještě děkujeme našim dalším sponzorům a partnerům, co naši událost podpořili.Zemědělské družstvo Unčovice Klenovice na HanéAgroSpol Sezako Trnava s.r.o. - Ekologické služby KYTKA JAKO BRNO Pivovar Holba Sedlák z Hané Asociace…

Redakce KIS, 28.01.2024

celý článek...

Dotace na ozdravování se změní

Evropská komise minulý týden notifikovala České republice úpravu dotačního titulu na ozdravování stád prasat. Dotační program 8.F.d. byl bezpochyby jedním z nejdůležitějších nástrojů, které pomohly chovatelům přečkat kritické roky. Od samého počátku se s ním ale pojila velká administrativní náročnost. Vkládání stohů faktur do systému SZIF bylo pro mnohé chovatele noční můrou. Právě tento problém řeší úprava, která byla k notifikaci odeslána. Chovatel by samozřejmě daňové doklady musel mít k dispozici, ale nebude je nutné odesílat…

Redakce KIS, 26.01.2024

celý článek...

Zemědělské školství dostane v příštích pěti letech od Ministerstva zemědělství dotace ve výši 350 milionů na drony, moderní techniku a digitální technologie

Ministerstvo zemědělství (MZe) poskytne prostřednictvím programu Centra odborné přípravy do roku 2028 resortním středním a vyšším odborným školám dotaci 350 milionů korun na nákup učebních pomůcek. Školy si tak budou moci pro výuku pořídit například drony, zemědělské roboty, virtuální simulátory a digitální pomůcky a technologie. Žádost o dotaci mohou školy podávat od začátku letošního února. Drony, virtuální simulátory řízení traktoru či harvestoru, zemědělské roboty na setí, sklizeň, do vinic nebo na kypření půdy, vybavení…

Redakce KIS, 24.01.2024

celý článek...

Pestrá krajina 2023 – pět farem, které si zaslouží pozornost

Na zemědělské přístupy, které propojují ekonomickou prosperitu a šetrný vztah k přírodě, upozorňuje program Pestrá krajina organizovaný Asociací soukromého zemědělství ČR. V rámci slavnostního vyhlášení 23. ledna v aule České zemědělské univerzity v Praze bylo oceněno pět výjimečných farem. Letošní akce byla již šestým ročníkem programu, který si postupně získal popularitu mezi odbornou i laickou veřejností. V tomto roce nad událostí převzali záštitu předseda Senátu PČR Miloš Vystrčil, ministr zemědělství Marek Výborný a ministr…

Redakce KIS, 24.01.2024

celý článek...

Ministr zemědělství: Nový systém kontrol měl přinést snížení byrokratické zátěže pro zemědělce, stal se ale pravý opak. Po Komisi chci úpravu podmínek

 Česká republika předložila na Radě pro zemědělství a rybolov bod týkající se zlepšení fungování monitorovacího systému (AMS) pro snížení počtu kontrol a administrativní zátěže zemědělců v rámci společné zemědělské politiky (SZP). Kontroly se po zavedení systému v Česku loni zvýšily téměř o 100 % oproti roku 2022. Česká strana chce proto po Evropské komisi (EK) revizi zavádění systému a vytvoření pracovní skupiny, která se bude metodikou zabývat. Ministři dále řešili například zemědělské otázky související s obchodem,…

Redakce KIS, 23.01.2024

celý článek...

Dvojí užitek z jednoho pole: Ministerstvo zemědělství loni podpořilo výsadbu 61 tisíc stromů na zemědělských pozemcích

 Díky nové dotaci založili zemědělci loni 610 hektarů takzvaných agrolesnických systémů, to znamená 61 tisíc stromů vysázených na zemědělské půdě. Za to získali podporu 66 milionů korun. Ministerstvo zemědělství (MZe) bude v následujících letech poskytovat i příspěvek na údržbu nově vysazených dřevin. Zemědělci začali s pomocí dotace MZe sázet stromy na pozemcích, které zároveň dál využívají k pěstování plodin nebo k pasení dobytka. Loni tak do naší krajiny přibylo na 610 hektarech 61 tisíc ovocných…

Redakce KIS, 22.01.2024

celý článek...

Krize v chovu prasat neskončila jen u nás

Roky 2021 a 2022 zanechaly v celé Evropě v sektoru chovu prasat hluboké rány. Zdá se ale, že rok 2023 alespoň částečně zlepšil ekonomickou situaci a zároveň také náladu chovatelů. Podle dat z ústřední evidence se od jara začaly mírně navyšovat stavy prasat celkem i prasnic. Momentálně je poslední spolehlivé hlášení ze září. V té době už byly stavy prasnic přibližně o 3,5 % vyšší než o rok dříve. Podle předběžných čísel za listopad je růst ještě větší. Prasnic bylo zřejmě o 7 % víc (82 tisíc.) a prasat celkem o 5 % víc (1,37…

Redakce KIS, 19.01.2024

celý článek...

Sklizeň ovoce v roce 2023

V roce 2023 dosáhly hrušně rekordní úrody, ostatním ovocným druhům počasí nepřálo. Na snížení sklizně jablek se navíc podepsalo i snížení ploch sadů. Vyplývá to z výsledné sumarizace sklizně ovoce Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ). Výsledná sklizeň ovoce k 15. 12. 2023 v případě jabloní činila přibližně 100 604 tun, což je 82 % pětiletého a tříletého průměru sklizně tohoto druhu. Na poklesu sklizně jabloní se podepsalo chladné jarní počasí, které způsobilo poškození malých plůdků a následný…

Redakce KIS, 16.01.2024

celý článek...

Novoroční setkání s novináři - představení předběžného hospodářského výsledku za rok 2023

Zisk zemědělců se v roce 2023 propadl o 60% proti roku 2022. Na novoročním setkání s novináři v Obecním domě jsme představili předběžný hospodářský výsledek za rok 2023, který vychází z interního výzkumu zemědělského svazu. Výsledky ukazují neveselý výhled: očekává se pokles zisku, přičemž 30 % dotázaných zemědělců očekává, že se ocitnou ve ztrátě. Tato situace vyvolává mezi zemědělci velkou nervozitu.Mnozí zemědělci volají po demonstracích, což je reakce na složitou situaci v oboru. Hlavními problémy jsou náročná administrace…

Redakce KIS, 16.01.2024

celý článek...

Nejvyšší čas na přílohy - PRV 1 kolo

Žadatelé, kteří byli doporučeni k realizaci investice v rámci prvního kola PRV, už mají jen několik dní na to, aby doložili veškeré povinné přílohy. Podle obecných podmínek musí být povinné přílohy a aktualizovaná žádost o dotaci doloženy na regionální odbor SZIF nejpozději v úterý 16. ledna do 18:00.Pokud přílohy nebudou dodány, bude administrace žádosti ukončena. Podle informace SZIF je v tomto okamžiku evidováno pouze 26 % žádostí, u nichž již byly přílohy doplněny. Detailní popis postupu doložení příloh a aktualizovaného…

Redakce KIS, 12.01.2024

celý článek...

Publikace Precizní zemědělství

Precizní zemědělství je mezinárodně ujednocený název pro směry využívající nové technologie, které začaly být rozvíjeny koncem osmdesátých a začátkem devadesátých let dvacátého století. V širším pojetí jsou postupy precizního zemědělství označovány také jako „smart farming“ nebo Zemědělství 4.0.ROK VYDÁNÍ:2023VYDAVATEL:Ministerstvo zemědělstvíISBN:978-80-7434-707-8PřílohyPublikace Precizní zemědělství STÁHNOUT(pdf, 7 MB)

Redakce KIS, 11.01.2024

celý článek...

I když o moru prasat není slyšet, je tu stále

Podle nedostatku zpráv by se mohlo zdát, že u nás africký mor prasat sám od sebe zmizel. Bohužel to tak není. Těsně před Vánocemi oznámila SVS nález dalšího uhynulého divočáka s protilátkami v krvi. Byl nalezen v katastru obce Kunratice u Frýdlantu. Protože je to uvnitř vymezeného pásma, nedochází k žádné jeho úpravě. Mor se u nás znovu objevil 2. prosince loňského roku a do dneška byl diagnostikován u 56 zvířat. Z toho 46 jich bylo nalezeno uhynulých a 10 bylo uloveno. Je ale patrné velmi pomalé šíření viru, protože se od poloviny…

Redakce KIS, 05.01.2024

celý článek...

Hlášení prasat do ústřední evidence zatím postaru

Teoreticky by již dnes měla odcházet první hlášení do ústřední evidence. Novela vyhlášky 136/2004 Sb. totiž zavádí povinnost, aby byly s platností od 1. ledna 2024 hlášeny veškeré změny stavu do 7 dní od jejich vzniku. Systémy ČMSCH ani Portál farmáře však v tomto okamžiku není schopen taková hlášení přijímat. Chovatelé se tak dostali do situace, kdy vyhláška vyžaduje něco, co není z objektivních důvodů možné plnit. Přitom neplnění povinnosti zasílat hlášení do ústřední evidence by mohlo být problémem, který má dopad i do výplaty…

Redakce KIS, 05.01.2024

celý článek...

3. kolo příjmu žádostí intervencí rozvoje venkova ze Strategického plánu Společné zemědělské politiky 2023–2027

Dne 4. 1. 2024 schválil ministr zemědělství Mgr. Marek Výborný Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty rozvoje venkova v rámci Strategického plánu SZP na období 2023–2027 (dále jen „Pravidla“), pro 3. kolo příjmu žádostí.Ministerstvo zemědělství vyhlašuje 3. kolo příjmu žádostí pro intervence 35.73 –Technologické investice v lesním hospodářství (záměry A, C a D), 36.73 – Investice do lesnické infrastruktury, 37.73 – Technologie snižující emise GHG a NH3, 40.73 –Vodohospodářská opatření v lesích,…

Redakce KIS, 05.01.2024

celý článek...

Ve 3. kole příjmu žádostí na rozvoj venkova podpoříme lesnictví, obnovu lesních cest i snížení množství skleníkových plynů

Ve 3. kole příjmu žádostí intervencí rozvoje venkova ze Strategického plánu Společné zemědělské politiky 2023–2027 získají žadatelé téměř 3,5 miliardy korun. Peníze pomohou zlepšit situaci našeho lesnictví i obnovit lesní cesty a jsou zaměřeny také na opatření ke snížení produkce skleníkových plynů. Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) dnes podepsal pravidla pro poskytování dotací. Téměř 3,5 miliardy korun získají žadatelé ve 3. kole příjmu žádostí na rozvoj venkova ze Strategického plánu Společné zemědělské politiky. „Dotace…

Redakce KIS, 04.01.2024

celý článek...

Ministr Marek Výborný se sešel s řediteli zemědělských výzkumných ústavů: Zemědělská věda zlepšuje naše zemědělství

Ministr Marek Výborný (KDU-ČSL) se dnes sešel s řediteli zemědělských výzkumných organizací. Zároveň také zahájil rok 100. výročí od založení České akademie zemědělských věd (ČAZV). Na podporu zemědělské vědy, výzkumu a inovací jde letos celkem přes jednu miliardu korun. „Zemědělský výzkum je základem pro rozvoj a zlepšování celého našeho zemědělství a dalších oborů jako je lesnictví nebo ochrana půdy. Výzkumné organizace v ČR mají dlouholetou tradici a mohou tak navazovat na své dobré výsledky z předešlých…

Redakce KIS, 04.01.2024

celý článek...

Program Podpora nákupu půdy společnosti PGRLF, a. s., otevřen i v roce 2024

I po novém roce bude Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a. s., poskytovat podporu zemědělcům na nákup půdy. Příjem žádostí do programu Podpora nákupu půdy bude probíhat kontinuálně, tedy v průběhu celého roku až do 31. prosince 2024.  Program Podpora nákupu půdy je určen malým a středním podnikům zabývající se zemědělskou prvovýrobou. Tato podpora je poskytována ve formě finančních prostředků určených pro snížení úrokového zatížení úvěrů poskytnutých podnikatelům v oblasti zemědělství.„Ve…

Redakce KIS, 03.01.2024

celý článek...

Do ČR se po bezmála osmi měsících vrátila ptačí chřipka, nové ohnisko je na jihu

V České republice bylo po téměř osmi měsících potvrzeno nové ohnisko ptačí chřipky. Nachází se v malochovu drůbeže v Horních Slověnicích na Českobudějovicku. Výskyt nákazy v chovu potvrdilo vyšetření ve Státním veterinárním ústavu Praha.V chovu se původně nacházelo 30 slepic. Chovatel prostřednictvím soukromého veterinárního lékaře v neděli 31. prosince 2023 nahlásil Krajské veterinární správě pro Jihočeský kraj (KVS) úhyn deseti slepic. Veterinární inspektoři zahájili v chovu šetření,…

Redakce KIS, 03.01.2024

celý článek...

Nová ředitelka SPÚ se ujala úřadu, chce zlepšit spolupráci s obcemi, hledat provozní úspory a otevřít diskuzi o financování pozemkových úprav

Nová ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu (SPÚ) Svatava Maradová se dnes dopoledne ujala úřadu. Do funkce ji uvedl ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). Mezi priority nové ředitelky patří užší spolupráce s obcemi, městy nebo zemědělci při realizaci pozemkových úprav, ale například i Ředitelstvím silnic a dálnic při přípravě veřejně prospěšných staveb. Chce také otevřít debatu nad novými možnostmi financování pozemkových úprav.Státní pozemkový úřad disponuje mimořádnými kompetencemi v oblasti tvorby…

Redakce KIS, 03.01.2024

celý článek...

Publikace : Cílené ozelenění kolejových řádků aplikátorů kapalných a pevných látek v konvenčním a ekologickém zemědělství.

Na konec roku 2023 jsme pro Vás připravili publikaci Cílené ozelenění kolejových řádků aplikátorů kapalných a pevných látek v konvenčním a ekologickém zemědělství.Autorský kolektiv: Jindřich Šmöger, Václav Brant, František Tošovský, Martina Poláková, Milan Kroulík, Jiří Kapička, Josef Čejka, Pavel Dvořák, Jiří Holejšovský a Pavel ProcházkaVydavatelem publikace je SIUZ, z.s.Publikace vznikla na základě spolupráce následujících subjektů:Spolek pro inovace a udržitelné zemědělství, z. s., Centrum precizního zemědělství při ČZU,…

Redakce KIS, 29.12.2023

celý článek...

Hladík: Zdražení vyjmutí území ze zemědělského půdního fondu je správným krokem

V České republice je enormně nízká daň z nemovitostí a daň za vynětí území z půdního fondu. Zdražení vyjmutí metru čtverečního o několik stovek korun je tak dobrá investice a měla by vést k větším investicím do zastavování brownfieldů. V rozhovoru s ČTK to řekl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). Poplatek za vyjmutí by se měl zvýšit na základě novely zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, kterou schválila vláda. Podle té by krom jiného nově nemělo být možné využívat nejkvalitnější zemědělskou půdu k výstavbě…

Redakce KIS, 28.12.2023

celý článek...

Bronz ve Farmě roku 2023 - Farma ALMAKO

Moderní ekofarmu zaměřenou na chov a šlechtění masného skotu plemene hereford v obci Albrechtice u Rýmařova v podhůří Hrubého Jeseníku založila v roce 1993 maminka dnešních hospodářů Bohumila a Rostislava Kolářových – Markéta, a nebylo to vůbec snadné. Synové kráčí v jejích šlépějích a za pomoci vnuka Rostislava se věnují hospodaření na 318 hektarech půdy, poskytování služeb v zemědělství a šlechtění kvalitních, výstavně úspěšných zvířat ve stádě o počtu 80 matek. Součástí farmy je i stylový roubený penzion ideální pro pobyty…

Redakce KIS, 27.12.2023

celý článek...

Novelizace zákona o dani z nemovitých věcí přináší změny pro pachtýře a nájemce

Státní pozemkový úřad (SPÚ) informuje, že od 1. 1. 2024 nabude účinnosti zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů, jímž dojde mimo jiné i k novelizaci zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů. Poplatníkem daně z pozemků, staveb nebo jednotek u zdanitelné stavby, které jsou v příslušnosti hospodařit pro Státní pozemkový úřad, bude vždy uživatel. Nejdůležitější změny dotýkající se nemovitostí v příslušnosti hospodařit Státního pozemkového úřadu…

Redakce KIS, 21.12.2023

celý článek...

Zemědělský výzkum se zaměří na změny klimatu i podporu inovací a pokročilých technologií. Ministerstvo vybralo nové výzkumné projekty

Celkem 70 vědeckých a výzkumných projektů podpoří Ministerstvo zemědělství (MZe) v příštích letech v Programu na podporu aplikovaného výzkumu na období 2024-2032 ZEMĚ II. Nejčastěji se výzkumníci zaměří na adaptaci polních plodin na měnící se klima a snižování používání antimikrobiotik a pesticidů. Na výzkum nových projektů poskytne MZe v roce 2024 přes 210 milionů korun, celkový objem prostředků do roku 2032 je více než 1 miliarda korun. Ministerstvo vybralo 70 výzkumných projektů, na které poskytne peníze…

Redakce KIS, 20.12.2023

celý článek...

Tři mýty o zemědělských dotacích

Pro veřejnost je to nejspíš nesrozumitelný pojem: „redistributivní platba“. Málokdo ví, co znamená, navíc to zní úředně a nudně. Přesto se jedná o zásadní termín, který ovlivní podobu českého zemědělství v následujících letech. A také proto se v posledních měsících zvyšuje napětí mezi zastánci odlišných typů zemědělství. Co to tedy je ta „redistributivní platba“ a proč vzbuzuje takové kontroverze?Ministerstvo zemědělství schválilo pro letošní rok několik změn týkajících se přímých plateb do zemědělství. Jednou z novinek je redistributivní…

Redakce KIS, 20.12.2023

celý článek...

ÚE jelenovitých - informace - změna evidence

Vážení chovatelé jelenovitých,dovolujeme si Vás oslovit v souvislosti se změnou způsobu označování jelenovitých (jelenů, daňků a ostatních příslušníků čeledi jelenovitých).V rámci EU je nová povinnost označovat jelenovité individuálním způsobem – tedy každé zvíře bude označeno dvěma ušními známkami s jedinečným číslem zvířete. Znamená to, že při ztrátě ušní známky bude nutné ji nahradit duplikátem, který ponese stejné číslo zvířete.Změna způsobu evidence z dosavadního skupinového značení…

Redakce KIS, 20.12.2023

celý článek...

Výrobní ceny rostou jen pozvolna, v zemědělství klesají. Potraviny by měly zlevnit, říkají analytici

ČTK, mld, ktr18. 12. 2023,18. 12. 2023 21:32|Zdroj: ČTK, ČT24Jen velmi mírně rostly v listopadu ceny výrobců, které mohou naznačit, jak se budou vyvíjet koncové ceny pro spotřebitele. V zemědělství ceny dokonce meziročně klesly o 16 procent, podle analytiků to ukazuje, že není důvod k tomu, aby v lednu zdražovaly potraviny. Ceny v zemědělství klesly v listopadu i meziměsíčně, a to o 4,9 procenta.Ceny v zemědělství klesly v listopadu meziročně i meziměsíčně. V jiných odvětvích to bylo složitější, ale vesměs…

Redakce KIS, 18.12.2023

celý článek...

Škrtání dotací je nic proti tomu, co se tu děje kvůli Ukrajině, říká velkofarmář

FILIP HORÁČEK, https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-byznys-rozhovory-nasi-potravinari-jsou-prtavi-rika-farmar-ktery-ucil-rusy-jist-musli-tycinky-241841Jablka nevydělávají, Úsovsko likviduje ovocné sady. Věří mléku a větrníkům. Na snímku exministr Jiří Milek.Pokud bude Německo a Polsko našim největším konkurentům dotovat modernizace, tak my to tady pak zavřeme, říká v rozhovoru pro SZ Byznys jeden z největších tuzemských zemědělců Jiří Milek.Na Šumpersku zaměstnává podnik Úsovsko sedm set lidí a je dobře známou firmou.…

Redakce KIS, 17.12.2023

celý článek...

Poptávka po prasatech je stále dobrá

Až do Vánoc zůstane cena jatečných prasat v Německu nezměněná. Ode dneška až do 20. prosince bude platit stávající cena (2,10 €/kg JUT za tepla). Stejné to je i v Dánsku, kde cena zůstává na 12,90 DKK/kg (1,73 €). Beze změn bylo obchodování i na burzách ve zbytku EU. Cena se prakticky nikde neměnila. Stejné to bylo i v Česku, kde se cena už téměř dva měsíce v podstatě neměnila. V průměru dostávali chovatelé za prasata ve třídách SEU 51,84 Kč/kg. Ve Spojených státech, které jsou největším konkurentem na třetích trzích, se cena…

Redakce KIS, 15.12.2023

celý článek...

Dotace pro chovatele prasat jsou letos VELKÝM zklamáním

Velká část žadatelů už obdržela rozhodnutí o přidělení dotace u titulů 8.F.d. (ozdravování stád prasat) i 20.C. (welfare). V obou případech jsou sazby kráceny: 8.F.d. na 67 % a 20.C. na 70 %. U dotací na ozdravování to bylo, vzhledem k redukovanému rozpočtu Ministerstva zemědělství, očekáváno (i když bylo očekáváno vyšší procento). Pro všechny ale bylo jistě překvapením, že došlo k poměrně výraznému krácení také u podpory welfare. Ministerstvo podle svého vyjádření "muselo zohlednit velmi špatnou ekonomickou situaci u výkrmu…

Redakce KIS, 15.12.2023

celý článek...

PGRLF jde příkladem

O digitalizaci státní správy toho bylo napsáno už mnoho. Jen málo se toho ale stalo a tak jsme stále svědky toho, že po nás často stát, v rámci různých žádostí, chce předložit dokumenty, které jsou vedeny v jiném státním rejstříku a není schopen si je sám zajistit. Proto je osvěžující zjistit, že "když se chce, tak to jde". Příkladem je přístup PGRLF. V rámci letošní administrace žádostí o podporu pojištění připravil spolupráci s komerčními pojišťovnami. V rámci dokládání museli žadatelé dosud předkládat doklady prokazující…

Redakce KIS, 15.12.2023

celý článek...

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond letos již vyplatil téměř 190 milionů korun na zemědělské pojištění

Ministerstvo zemědělství, dlouhodobě motivuje české zemědělce a lesníky k řízení rizik spojených s jejich podnikáním, a to mimo jiné prostřednictvím programů Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF) pro podporu pojištění. V letošním roce se i díky snížení byrokratické zátěže na klienty celý proces výrazně zjednodušil a zrychlil.   Cílem programů Podpora pojištění je zpřístupnění pojistné ochrany širokému okruhu zemědělců, a tím dosáhnout vyššího zajištění podnikatelských aktivit proti nepředvídatelným…

Redakce KIS, 13.12.2023

celý článek...

Ministr zemědělství na Radě ministrů v Bruselu

Marek Výborný na Radě ministrů zemědělství v Bruselu: „Není možné, abychom zaváděli nové moderní inovativní systémy a současně tím výrazným způsobem navyšovali počty kontrol, které fakticky zbytečně obtěžují farmáře a zemědělce.“https://m.facebook.com/story.phpstory_fbid=pfbid0fMSdsXekWf2rbW7AsX5Yd7QZNqBPJxT7rQRehsPCmLf3A3xgCo9yhiQaLdNzo1oAl&id=100064540038425

Redakce KIS, 11.12.2023

celý článek...

Ministr zemědělství: Evropská komise musí změnit pravidla pro kontroly zemědělců, první rok nové SZP se jejich počet zdvojnásobil

Zhodnocení prvního roku nových Strategických plánů společné zemědělské politiky, genomické techniky nebo dobré životní podmínky zvířat při přepravě byly tématy dnešní prosincové Rady ministrů zemědělství EU v Bruselu. Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) na jednání uvedl, že Česká republika je připravena na evropské úrovni podpořit úpravu podmínek Strategických plánů tak, aby pro zemědělce byly co nejjednodušší a snížil se počet kontrol.První rok s novými pravidly společné zemědělské politiky je pro zemědělce…

Redakce KIS, 11.12.2023

celý článek...

Mladý český farmář získal cenu za robota, který kontroluje ve skleníku rajčata

Po skleníku jezdí více než čtyři metry vysoký robot a detailně fotí jednotlivé rostliny rajčat, kterých je přes 40 tisíc. Jakmile narazí na škůdce či nemocný list, okamžitě informuje farmáře a ten zasáhne.ČlánekTo není výjev z filmu o budoucnosti, tak to vypadá v brněnské farmě Ráječek, kterou provozuje rodina Sklenářových. Devětadvacetiletý Matěj Sklenář získal ve středu v Bruselu cenu za nejlepší digitální projekt na konferenci Evropských mladých farmářů, kterou pořádala lidovecká…

Redakce KIS, 10.12.2023

celý článek...

České zemědělství slaví velký úspěch. Matěj Sklenář se stal vítězem Evropské ceny mladých farmářů.

A není se čemu divit. Vůně a vynikající chuť čerstvých rajčat, salátů i jahod, moderní provoz a příjemní lidé. To vše najdete v Brně na rodinné Farma Ráječek.Když jsem byla na farmě, byla jsem překvapená, že mezi rostlinami jezdí robot s umělou inteligencí. Ten každý den hlásí Matějovi výsledky do systému a ten pak může rostlinám dodat přesně to, co potřebují a nemusí zbytečně používat pesticidy.Matěj se svým inovativním přístupem uspěl mezi více než 130 mladých zemědělců z 13 členských zemí Evropské unie. Matěj a jeho rodina…

Redakce KIS, 08.12.2023

celý článek...

Kam směřuje myslivost v České republice: O novele zákona o myslivosti se dnes diskutovalo v Poslanecké sněmovně

O novele zákona o myslivosti, kterou navrhlo Ministerstvo zemědělství, dnes v Poslanecké sněmovně debatovali poslanci, zástupci resortu, lesnických fakult, odborných institucí, vlastníků lesů, myslivců, ekologických organizací i zástupci veřejnosti. Měli tak další možnost, jak veřejně přednést podněty nebo připomínky nejen k chystané změně zákona, ale i obecnému směřování české myslivosti. „Cílem novely zákona o myslivosti je snížit počty spárkaté zvěře, a tím snížit i škody, které způsobuje na lesních a zemědělských…

Redakce KIS, 08.12.2023

celý článek...

Ministr Marek Výborný a jeho saský kolega Wolfram Günther jednali o africkém moru prasat i rozdělení zisku mezi zemědělci a obchodníky

Ceny potravin, africký mor prasat, ptačí chřipka a společná zemědělská politika byly předmětem dnešního jednání ministra zemědělství Marka Výborného (KDU-ČSL) a Wolframa Günthera, saského státního ministra pro energetiku, ochranu klimatu, životní prostředí a zemědělství. Věnovali se také ekologickému zemědělství a přeshraniční ochraně tetřívka obecného.Velkou pozornost věnovali ministři africkému moru prasat a ptačí chřipce. Jde o nemoci zvířat, které mají v posledních letech zásadní dopad na producenty masa v Evropě.…

Redakce KIS, 07.12.2023

celý článek...

Novela zákona o ochraně zemědělského půdního fondu dává také prostor pro rozvoj agrovoltaiky na chmelnicích či ovocných sadech

Co vlastně agrovoltaika je? Technologicky se neliší od více známé fotovoltaiky, kterou si dnes instalujeme na střechy domů. V tomto případě je ale instalována v souladu se zemědělskou výrobou.  Například na chmelnicích nebo v sadech může sloužit také jako ochrana plodin třeba před prudkým deštěm a podobnými nástrahami počasí.  NEJDE tak o již dříve známé rozmístění fotovoltaických panelů na pole. „Díky agrovoltaice ukotvené novelou budou moci zemědělci v sadech nebo chmelnicích instalovat solární elektrárny,…

Redakce KIS, 03.12.2023

celý článek...

Pivovary CZ Group mění vlastníka

Po schválení antimonopolních úřadů se počátkem příštího roku očekává dokončení významné transakce v oblasti pivovarnictví. Jak jsme již informovali, pivovary ZUBR, Holba a Litovel, které patří pod Pivovary CZ Group, mají nakročeno ke změně vlastníka. Většinový podíl v této společnosti kupuje akciová společnost Kofola ČeskoSlovensko. Co tato změna bude znamenat pro jednotlivé pivovary, zaměstnance a další zajímavosti se dozvíte v následujícím příspěvku.(1) Videoportál | Facebook

Redakce KIS, 02.12.2023

celý článek...

Kulhavé prasnice vyberou počítače

Největší podíl vyřazování prasnic jde na konto problémů s končetinami. Moderní a módní termín "precizní zemědělství" zřejmě v budoucnu pomůže i s tímto problémem. U skotu už dnes nikoho nepřekvapují pedometry pro detekci říje a podobné metody se začínají využívat i u prasat. Není velkým překvapením, že prasnice, která kulhá, se nerada pohybuje. Akcelerometry v ušních známkách, které sledují jak moc se prasnice pohybuje, tak mohou dát dobrou informaci o prvních známkách problémů mnohem dříve, než to dokáže i ten nejpečlivější…

Redakce KIS, 01.12.2023

celý článek...

Upřesnění podpory na vakcinaci prasat

Na základě zkušeností z podávání žádostí v prvním roce fungování programu byla identifikována dvě problematická místa, na která reaguje novela nařízení vlády na podporu vakcinací. Dochází k jednoznačnějšímu výkladu pojmu „kompletní vakcinace“ a upřesnění postupu pro vyplnění konečného hlášení pro kategorii prasnic. Prvním z nich je definice ukončené vakcinace, kde je upřesněno, že žadatel provádí dávkování podle platných podmínek registrace podané vakcíny nebo podmínek použití nastavených výrobcem podané autogenní…

Redakce KIS, 01.12.2023

celý článek...

Selata znovu zdražují

Předvánoční trh sice přináší mírné oživení do prodeje masa, ale na cenu jatečných prasat to zatím vliv nemá. Vyhlášená cena v Německu znovu zůstala beze změny. I pro další týden tak bude platit 2,10 € za kilogram JUT. Vývoj na burzách byl v minulém týdnu také stabilní a jedinou změnou proti předchozímu týdnu (a vlastně i měsícům) je to, že se zastavil pokles ceny ve Španělsku. Na rozdíl od jatečných prasat u selat pokračuje zdražování. Na Nord-West burze se cena zvýšila o 50 centů na 71 € za dvacetipětikilové sele. V Nizozemí…

Redakce KIS, 01.12.2023

celý článek...

Petiční výbor v Poslanecké sněmovně uspořádá Veřejné slyšení z petičního podnětu zemědělců

29. schůze Petičního výboru se bude konat v úterý dne 5. prosince 2023 v budově Poslanecké sněmovny, Sněmovní 1, 118 26 Praha 1, v místnosti č. 205. Jak již bylo uvedeno na zasedání výboru a kontrolní komise Zemědělského svazu dne 28. listopadu: Petiční výbor Poslanecké sněmovny uspořádá Veřejné slyšení z petičního podnětu výkonných produkčních zemědělců ČR. Čas slyšení je naplánován od 13:15 - 14:45 hodin. Výkonní produkční zemědělci ČR Vás tímto zvou na námi petičně dosažené „Veřejné slyšení“ v Poslanecké sněmovně…

Redakce KIS, 30.11.2023

celý článek...

SZIF začal vydávat rozhodnutí na nejrozšířenější dotaci – BISS

SZIF začal vydávat rozhodnutí na nejrozšířenější dotaci – BISS. Jedná se o první výplatu dotací v rámci Jednotné žádosti podle nové Společné zemědělské politiky (SZP). Fond tak podpoří 29 827 zemědělců a farmářů, kterým v rámci podpor na jednotných žádostech za rok 2023 rozdělí okolo 30 mld. korun. BISS se vyplatí 24 296 žadatelům, mezi které se rozdělí více než 6 miliard.„Součástí nové SZP pro programové období 2023-2024 je několik významných novinek. Poprvé dostanou speciální dotaci malí zemědělci, kteří hospodaří na výměře…

Redakce KIS, 30.11.2023

celý článek...

Ústředním ředitelem SVS na dalších pět zůstává Zbyněk Semerád, tři krajské veterinární správy mají nové ředitele

V průběhu podzimu proběhla na Státní veterinární správě (SVS) výběrová řízení na služební místa ústředního ředitele a ředitelů devíti krajských veterinárních správ (KVS) a Městské veterinární správy v Praze (MěVS). Na základě výsledku výběrového řízení byl s účinností od 1. 12. 2023 na dalších pět let do čela SVS jmenován Zbyněk Semerád. Ve třech z deseti regionálních poboček budou mít od 1. ledna 2024 nové ředitelky či ředitele.Konkrétně Městskou veterinární správu v Praze nově povede Kateřina Březinová, dosavadní ředitelka…

Redakce KIS, 30.11.2023

celý článek...

Za posledních 100 let jsme přišli o téměř milion hektarů zemědělské půdy, nejen proto si zaslouží vyšší ochranu, shodli se politici koalice SPOLU. Novelu dnes schválili poslanci v prvním čtení

Novela zákona o ochraně zemědělského půdního fondu zásadně chrání nejcennější zemědělskou půdu před plošnými zábory pro obchod a skladování. Skupiny dřevin, stromořadí nebo mokřady jako krajinné prvky se nově stanou přímo součástí zemědělské půdy, aby se mohly v krajině snáze zakládat. Úprava zákona dává také prostor pro rozvoj agrovoltaiky na chmelnicích či ovocných sadech pro posílení potravinové soběstačnosti a energetické nezávislosti farem. Zvýšenou ochranu půdy podpořili také zástupci z Asociace soukromého zemědělství…

Redakce KIS, 29.11.2023

celý článek...

Rada ASZ ČR: Základem zemědělství jsou sedláci, ne holdingy

Program, který koalice představila na začátku své vlády, poskytl určitou naději malým, středním zemědělcům a rodinným farmám. Asociace soukromého zemědělství (ASZ ČR) očekávala přehledné a cílevědomé proměny v sektoru, a to především v podobě zjednodušení podnikání, zejména pak snížení byrokratické zátěže a celkového posílení lokálně a generačně zakotvených podniků. Jejich existence je nezbytná pro fungující venkovský prostor, jeho sociální, ekologický a demografický rozkvět. Jednoduše řečeno: bez rodinných farem, kterým přirozeně…

Redakce KIS, 28.11.2023

celý článek...

Ministr zemědělství schválil sazby mimořádné finanční podpory pro zemědělce

Ministerstvo zemědělství (MZe) poskytne mimořádnou pomoc pro české zemědělce ve výši 243 milionů korun, 163 milionů z rozpočtu EU, 80 milionů z národních peněz. Letos v září vláda přijala návrh příslušného nařízení vlády a ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) dnes schválil sazby pro jednotlivé sektory. Výplaty podpory budou zahájeny ještě v letošním roce.Mimořádné pomoci od Ministerstva zemědělství se dostane odvětvím, která jsou kvůli drahé energii, krmivům a hnojivům a obecně nepříznivému vývoji…

Redakce KIS, 28.11.2023

celý článek...

Snižování množství využívání veterinárních antibiotik

Podle Státní veterinární správa se u nás dlouhodobě daří snižovat množství využívání veterinárních antibiotik. Průměr jejich spotřeby je u nás nižší, než je ve zbytku EU. V tomto týdnu si zainteresované organizace z oblasti humánní a veterinární medicíny po celém světě, včetně Státní veterinární správy, připomínají Světový týden antimikrobiální osvěty vyhlašovaný Světovou zdravotnickou organizací (WHO).  Jeho cílem je upozornit na důležitost zodpovědného užívání antibiotik. Pokud jde o veterinární oblast, je jistě pozitivní…

Redakce KIS, 25.11.2023

celý článek...

Cílem regionálních značek je marketingová podpora drobných regionálních výrobců

V současné době běžně používáme výrobky z celého světa, nicméně postupující globalizace do značné míry snižuje možnosti odbytu výrobců lokálních a originálních produktů. K podpoře místních výrobců v Česku byla založena Asociace regionálních značek (ARZ), která sdružuje certifikované značky po celé zemi. Důraz na podporu lokálních podnikatelů spojuje tuto organizaci s Asociací soukromého zemědělství ČR. I proto byla na Valné hromadě ASZ ČR v červnu letošního roku ARZ přijata do naší stavovské organizace jako zatím poslední členský…

Redakce KIS, 24.11.2023

celý článek...

PGRLF uhradí polovinu pojistného MSP

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s., pro tento rok stanovil výši podpory v rámci jednotlivých programů mezi 40 % až 52 % uhrazeného pojistného. Finanční podpora pojištění je poskytována s cílem zpřístupnit pojistnou ochranu podnikatelům v zemědělství a lesnictví. Podpora je poskytována ve formě úhrady části pojistného, a to v rámci jednotlivých programů podpor. „Podpora pojištění je významná a vyhledávaná součást programů PGRLF, a.s., do kterých se hlásí zemědělci či lesníci, kteří investovali do pojištění jakožto…

Redakce KIS, 24.11.2023

celý článek...

Precizní zemědělství a cílené aplikace postřiků v praxi SIUZ

24. 11. 2023 Ing. Martina Poláková; Spolek pro inovace a udržitelné zemědělství, z.s. Precizní zemědělstvíPrůkopníci precizního zemědělství Spolku pro inovace a udržitelné zemědělství ověřují a do praxe zavádějí další nové, moderních technologie. Dnes se zaměříme na cílené aplikace postřiků, které umožňují významně redukovat spotřebu přípravků na ochranu rostlin a hnojiv.Vzhledem k tomu, že přispívají k naplnění hlavních enviromentálních cílů EU, patří tyto postupy mezi technologie,…

Redakce KIS, 24.11.2023

celý článek...

Ministr v Olomouckém kraji

Ministr Marek Výborný dnes v rámci výjezdu do Olomouckého kraje navštívil zemědělské družstvo v Haňovicích: „Je to skvělá ukázka toho, jak může společně fungovat rostlinná a živočišná výroba. Odpad z moderního robotického kravína je využit k výrobě energií v bioplynce, které pak pomáhají v pěstování rajčat v místním technologiemi nabitém skleníku.“Ukázalo se, že to jde! Právě ve Velké Bystřici totiž distribuují české ovoce a zeleninu na pulty českých obchodů a do našich domácností. Jejich sklady jsou plné pracovitých lidí, díky…

Redakce KIS, 24.11.2023

celý článek...

Stále jen dotace. Stát přitom může evropské miliardy rozdělovat i jako půjčky, ale řekl ne

Využití prostředků na projekty, které jsou inovativní jen na papíře, by se dalo omezit, pokud by je Česko nerozdělovalo ve formě dotací, ale půjček. Jejich udělení posuzují taky banky, a tím pádem by měla být nad takovými projekty přísnější kontrola. „Půjčka je rozhodně lepší nástroj než nevratná dotace. Proč vlastně formou dotací dávat peníze soukromým firmám?“ řekl HN mimo záznam zdroj, který se podílí na kontrolování využití evropských peněz v Česku.Pokud stát poskytne evropské peníze formou půjčky místo dotace,…

Redakce KIS, 20.11.2023

celý článek...

Ministr zemědělství: Pro udržení života na venkově hraje zemědělství zásadní roli, klíčem je generační obměna a zavádění nových technologií

Venkov musí mladým nabízet atraktivní životní podmínky, jen tak dokážeme zabránit jeho vylidňování. Klíčová je digitalizace, stabilní pokrytí vysokorychlostním internetem, dostupnost služeb i zavádění nových technologií v zemědělství, lesnictví a potravinářství. Na to se musí zaměřit i Evropské unie. Ministři zemědělství EU na dnešním zasedání Rady Agrifish přijali závěry Rady k podpoře venkovských oblastí. „Naším společným cílem je mít silnější a prosperující venkov, a to v celé Evropské unii. Klíčovou roli…

Redakce KIS, 20.11.2023

celý článek...

Prodloužení termínu předání dat evidence POR a způsoby předávání dat

Na základě požadavku veřejnosti byl posunut termín pro první předání dat o použití přípravků na ochranu rostlin (POR) a pomocných prostředků na ochranu rostlin (PP) do jednotného úložiště dat evidence POR (JUDPOR) do 30.11.2023. Tzn., že všechny subjekty, které mají výměru přesahující 200 ha zemědělské půdy (dle LPIS) a které aplikovaly POR, PP v období 1.7. až 31.10.2023 předají do JUDPOR data o použití POR, PP do 30.11.2023, v prosinci pak za období 1.7. až 30.11.2023 a další měsíce obdobně. Pokud subjekt použije POR, PP naposledy…

Redakce KIS, 17.11.2023

celý článek...

Šéf mlékárny: Přirážky řetězců rostou, na našem jadelu mají 170 procent

Diskusi na konferenci Cesta českých potravin na pulty obchodních řetězců rozvířil příspěvek obchodního ředitele Mlékárny Polná Tomáše Jonkeho. Podle něj si prodejci přiráží na firemním sýru jadel 170 procent, i když mlékárna prodělává. Upřesnil, že Mlékárny Polná dodávají 110gramový sýr jadel za 19,20 koruny, k zákazníkům se dostane za až 51,90 Kč. Běžná přirážka obchodníků u mlékárenských výrobků však je podle něj kolem 40 procent.více na:Zdroj: https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/potraviny-retezce-obchod-mleko-polna.A231115_155415_ekonomika_drh?

Redakce KIS, 15.11.2023

celý článek...

Výplaty dotací se blíží - prasata

V úterý 7. listopadu proběhla komoditní rada pro vepřové maso. Vedle informací o klesající výrobě u nás i v celé EU přineslo velmi důležité informace k výplatám dotací. Podpory lepších životních podmínek prasat by měly být vypláceny v nezkrácené formě a u podpory ozdravování mohou chovatelé očekávat přibližně 80 % z plné částky. Pro příští rok je navrhována celková výše národních podpor na 2,5 mld. korun. Dá se tedy očekávat, že podpory budou mírně nižší než v letošním roce. Výrazněji krácen by mohl být nákazový fond, v jehož…

Redakce KIS, 10.11.2023

celý článek...

Nový partner ASZ ČR pro podporu lokálních výrobců

Ekonomika, stejně jako krajina, musí být pestrá. Česká společnost by neměla spoléhat na produkty od několika málo obřích koncernů. Drobnější a lokálně zakotvení výrobci mohou nabídnout nejenom větší diverzitu zboží, ale také výrobky a služby zakotvené v tradici a krajině konkrétního regionu. Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ ČR) dlouhodobě usiluje o podporu lokálních výrobců. Ekonomika, která podporuje takový typ produktů, totiž posiluje nejenom pestrou nabídku na trhu, ale v případě potravinových produktů souvisí také…

Redakce KIS, 09.11.2023

celý článek...

Postřehy z konference ,, Aktuální situace v zemědělství a potravinářství" v Poslanecké sněmovně ČR dne 2.11.2023

Minulý týden proběhla v Poslanecké sněmovně významná konference, která přinesla hluboký vhled do současné situace v českém zemědělství a potravinářství. Konference byla moderována poslankyní Parlamentu ČR, Margitou Balaštíkovou, a přinesla zamyšlení nad klíčovými otázkami, kterým čelí tato odvětví. Vystupujícími byli předsedové nevládních zemědělských a potravinářských organizací, zástupci vlády. Jako první vystoupil Jan Doležal, prezident Agrární komory ČR, který svoji prezentaci začal porovnáním roku 2022…

Redakce KIS, 09.11.2023

celý článek...

Ministerstvo zemědělství poskytne zemědělcům z národních zdrojů 2,5 miliardy korun. Vláda projednala národní dotace pro zemědělství na rok 2024

V příštím roce získají zemědělci a potravináři z národního rozpočtu 2,5 miliardy korun. Z toho více než 1,8 miliardy podpoří živočišnou výrobu, téměř 350 miliónů rostlinnou výrobu, 95 miliónů je určeno pro potravinové banky a téměř 200 miliónů na ostatní aktivity, jako je například vzdělávání a poradenství. Materiál o národních dotacích připravený Ministerstvem zemědělství dnes projednala vláda. „I přes nutné úspory schválené vládou jsme zachovali většinu dotačních programů a podpora bude v příštím roce…

Redakce KIS, 08.11.2023

celý článek...

Sazby podpor pro rok 2023

Ministr zemědělství Marek Výborný schválil sazby hlavních zemědělských dotací pro rok 2023, zejména pak základní platbu (BISS, dříve SAPS), redistributivní podporu, celofaremní ekoplatby a podpory vázané na produkci - tzv. citlivé komodity, mezi které patří také telata masného typu. Letošní novinkou je speciální platba pro malé zemědělce a právě platba redistributivní a také celofaremní ekoplatba za dodržování postupů prospěšných životnímu prostředí. Sazba na masná telata se meziročně zvýšila, a to díky menšímu…

Redakce KIS, 01.11.2023

celý článek...

Obrat ve vývoji dovozů vepřového masa

Česko je naprosto závislé na dovozu masa ze zahraničí. Více než polovina masa, kterou zkonzumujeme, pochází z dovozu. Ten od našeho vstupu do EU neustále narůstal. Prvních osm měsíců letošního roku ale ukazuje zásadní obrat. Podle statistik ČSÚ se dovoz za prvních osm měsíců letošního roku snížil ve srovnání s loňským rokem o 7 tisíc tun (4 %). Dá se proto předpokládat, že celoroční dovoz se vrátí na úroveň 2019 a 2020. Je to logické. Produkce v EU klesá a vzhledem k tlakům na ochranu životního prostředí a welfare zvířat se…

Redakce KIS, 29.10.2023

celý článek...

Za welfare nechtějí lidé platit

Evropská komise zveřejnila další z Eurobarometrů - průzkumů veřejného mínění. Tentokrát byl tématem welfare hospodářských zvířat. Průzkum proběhl v celé EU a účastnilo se ho téměř 30 tisíc respondentů. Už dnes jeho výsledky využívají nevládní organizace prosazující zvyšování úrovně welfare. Velmi taktně se ale nezmiňují o jednom velmi zásadním výsledku tohoto průzkumu. Asi není překvapením, že na emotivně zabarvené a velmi nejasně definované otázky jako "Myslíte si, že by měla být hospodářská zvířata lépe chráněná" odpovědělo…

Redakce KIS, 29.10.2023

celý článek...

Zákaz pesticidů dopadl na pěstitele cukrovky. Končí navzdory rekordním cenám

Evropští pěstitelé cukrové řepy od ní odchází, ačkoliv ceny cukru rostou na rekordní úroveň. Důvodem je rozhodnutí soudu EU, který zakázal členským státům schvalovat výjimky například právě pro pěstitele cukrové řepy, aby mohli používat osiva ošetřené neonikotinoidy.více na:Zdroj: https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/zemedelstvi-eu-pestovani-cukrova-repa-cukrovka.A230929_135627_ekonomika_drh?

Redakce KIS, 29.10.2023

celý článek...

Evropská unie by měla umožnit větší pružnost svých opatření, aby dokázala rychleji reagovat na krizové situace v zemědělství

Na jednání Rady ministrů pro zemědělství a rybářství v Lucemburku projednávali zástupci členských států EU, jak lépe ochránit sektor zemědělství při náhlých a krátkodobých krizích. Jednali rovněž o způsobech omezení plýtvání s potravinami a možnostech certifikace omezení emisí uhlíku v zemědělství. Zástupci českého Ministerstva zemědělství znovu upozornili na důležitost lepší kontroly ukrajinského vývozu. Pro zajištění rychlé a účinné pomoci zemědělcům při náhlých krizích je zapotřebí nový přístup, který by členským…

Redakce KIS, 23.10.2023

celý článek...

Sedláci ukázali své grunty politikům Pardubického kraje

V první polovině října se uskutečnila další z cest po našich členských farmách s krajskými představiteli či regionálními politiky. Tentokrát se návštěvy tří farem v regionech ASZ Svitavy, Ústí nad Orlicí a ASZ Pardubice, Chrudim zúčastnil hejtman Martin Netolický, radní Miroslav Krčil a také člen senátního podvýboru pro zemědělství Petr Fiala. Celodenní program jsme zahájili na farmě, kterou většina našich členů velmi dobře zná z Farmy roku, dožínek nebo i dokumentu Selská krev, v Trstěnici u rodiny Sotonových, kteří se…

Redakce KIS, 22.10.2023

celý článek...

Dovoz i porážky vepřového klesají

Data o spotřebě potravin jsou velmi zpožděná. Momentálně jsou k dispozici stále jen informace z roku 2020, tedy data notně zastaralá. Až na konci listopadu ČSÚ zveřejní spotřebu potravin v roce 2021. Pokud se ale podíváme na data o porážkách a zahraničním obchodu, dá se odhadovat, jak to se spotřebou vepřového masa u nás je. A bohužel to není příliš příznivá zpráva. Porážky prasat se od počátku roku drží pod loňskými hodnotami. V součtu to znamená, že za prvních osm měsíců bylo poraženo o 90 tisíc prasat méně (-6 %) a produkce…

Redakce KIS, 22.10.2023

celý článek...

Soutěž Firma roku na Olomoucku ovládla strojírna, nejlepší živnostnice šije prapory

zdroj: https://zahranicni.hn.cz/c1-67256760-soutez-firma-roku-na-olomoucku-ovladla-strojirna-nejlepsi-zivnostnice-sije-praporyLoštice na Šumpersku se proslavily výrobou aromatických tvarůžků. V třítisícovém městě ale sídlí i úspěšná strojírenská společnost ZLKL, která loni poprvé překročila miliardový obrat. Její zakladatel Ladislav Brázdil si k letošnímu 30. výročí fungování podniku nadělil vítězství v soutěži PwC Firma roku 2023. Soutěž vyhlašují Hospodářské noviny, titulárními partnery…

Redakce KIS, 20.10.2023

celý článek...

Česká Kofola jde pro suroviny přes půl světa, ale i na Úsovsko. Kupuje plantáž v Kolumbii

Kofola řeší původ surovin a stále víc tak nakukuje také do zemědělství. Poté, co se intenzivně pustila do pěstování a zpracování bylin, rozšiřuje svůj záběr o vlastní jablečné sady a kávovou plantáž v Kolumbii.Téměř 60 hektarů jablečných sadů na Úsovsku a podíl ve 230 hektarové plantáži kávy v Kolumbii. Pro kvalitu nápojů jsou klíčové vstupní suroviny a ty si chce největší nápojářská firma v zemi „pojistit“.„Přes značku Leros jsme postupně dospěli k tomu, že potřebujeme jednak kvalitní dodavatele, ale i k tomu, že se to my sami…

Redakce KIS, 20.10.2023

celý článek...

Připomínky ASZ ČR k úpravám u přímých plateb a podmíněnosti

 Asociace soukromého zemědělství ČR poslala tento týden na Ministerstvo zemědělství připomínky ke dvěma Nařízením vlády, jejichž úpravy se aktuálně projednávají, a které jsou velmi důležité pro všechny zemědělce – týkají se přímých plateb a pravidel podmíněnosti. Zčásti se jedná o připomínky, které jsme podávali již v lednu, kdy se projednávala pravidla pro letošní rok. Ty jsme doplnili o připomínky vyplývající z praxe, jež se sešly také z naší členské základny. Žádáme například o tyto změny: zrušení povinnosti…

Redakce KIS, 20.10.2023

celý článek...

Známe vítěze českého kola soutěže Evropský mladý farmář 2023!

Víte, kdo je vítěz Evropské soutěže mladých farmářů za Českou republiku?   Je to Matěj Sklenář, který spolu se svou rodinou provozuje farmu Ráječek nedaleko Brna. Tato farma se specializuje na pěstování salátů a rajčat, které dodávají čerstvé a kvalitní do obchodů i restaurací.Matěj Sklenář  bude reprezentovat Českou republiku na Evropském kongresu mladých farmářů, který se bude konat 6. prosince 2023 v Evropském parlamentu v Bruselu. Matěj Sklenář není jen obyčejný farmář. Je to také absolvent prestižní Wageningen…

Redakce KIS, 20.10.2023

celý článek...

V roce 2023 proběhne platba dotace v rámci jediné platby – nebudou vypláceny zálohy na BISS

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) přijal a zpracoval v letošním roce celkem 31 218 jednotných žádostí od farmářů a zemědělců, na jejichž základě administruje podporu v oblasti přímých plateb a neprojektových opatření Rozvoje venkova. Výplatu dotací na základě letošní Jednotné žádosti zahájí SZIF 1. prosince 2023, podpoří 29 827 zemědělců a farmářů. V rámci jednotných žádostí za rok 2023 vyplatí zemědělcům a farmářům okolo 30 mld. korun českých.V roce 2023 tak s ohledem na náročnou implementaci nové Společné zemědělské…

Redakce KIS, 18.10.2023

celý článek...

Olomoucký kraj spojí síly s Palackého univerzitou. Vysadí stromy a uklidí zahrady

Zaměstnanecký dobrovolnický den připravil na pátek 20. října Olomoucký kraj ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci (UP). Je to vůbec poprvé, co bude hejtmanství a vysoká škola na této akci spolupracovat.„Dobrovolnický den se v rámci svého pilotního ročníku zaměřuje na udržitelnost a zlepšení klimatu v regionu. Konkrétně půjde například o výsadbu stromů a úklid nebo úpravu veřejné zeleně,“ uvedl Lubomír Baláš, ředitel Krajského úřadu Olomouckého kraje.Dobrovolníci z krajského úřadu a univerzity…

Redakce KIS, 16.10.2023

celý článek...

Ceny většiny výrobců v září rostly, v zemědělství zpomalil pokles cen

zdroj: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/ceny-vetsiny-vyrobcu-v-zari-rostly-v-zemedelstvi-zpomalil-pokles-cen/2427184Praha - Ceny většiny výrobců v Česku letos v září dále rostly. Ceny průmyslových výrobců meziročně stouply o 0,8 procenta, ve stavebnictví o 3,7 procenta a ve službách o 5,1 procenta. V zemědělství sice ceny opět klesly, jejich pokles ale zpomalil na 13,4 procenta. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Ceny výrobců naznačují budoucí vývoj cen pro spotřebitele.Ceny…

Redakce KIS, 16.10.2023

celý článek...

MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ 2023

MIMOŘÁDNÁ FINANČNÍ PODPORA ZEMĚDĚLSKÝM ODVĚTVÍM POSTIŽENÝM ZVLÁŠTNÍMI PROBLÉMY, KTERÉ MAJÍ DOPAD NA HOSPODÁŘSKOU ŽIVOTASCHOPNOST ZEMĚDĚLCŮ V ROCE 2023 Tato podpora bude poskytována producentům zemědělských odvětvích postižených dopady ruské agrese na Ukrajině a na jejich stabilizaci s cílem zajistit nediskriminační postavení českých pěstitelů ovoce, zeleniny, chmele a českých producentů mléka na jednotném evropském trhu. Legislativně vychází z prováděcího Nařízení Komise (EU) 2023/1465 ze dne 14. července 2023 a Nařízení vlády…

Redakce KIS, 16.10.2023

celý článek...

Koncentrace chovu je celoevropský fenomén

Často se mluví o tom, že Česká republika má výrazně větší chovy hospodářských zvířat než zbytek EU. Pravda je však trochu jiná. V tomto směru jsou mezi jednotlivými státy obrovské rozdíly. Na jedné straně je Rumunsko s pouhými několika prasaty na hospodářství a na straně druhé potom Dánsko s průměrem téměř 4000 kusů na hospodářství. Všeobecně se dá říci, že čím větší význam země na trhu s jatečnými prsasaty tím větší koncentrace zvířat. Vysoká efektivita, která je neoddělitelně spojena se specializací a většími počty zvířat,…

Redakce KIS, 14.10.2023

celý článek...

Biosecurity nejsou jen náklady

Velká část chovatelů momentálně vnímá biosecurity jen v kontextu ochrany před AMP a snaží se naplnit minima daná požadavky KVS. Ochrana chovu je tak považována jen jako náklad, který je nutné vynaložit, aby do chovu nebyly zavlečeny zvlášť nebezpečné nemoci. To je však velmi zjednodušený a nesprávný pohled. Biologická ochrana chovu má i velmi významné pozitivní efekty. Pokud odhlédneme od chorob, jako je africký mor prasat, který automaticky znamená likvidaci, kolují v každém chovu nejrůznější patogeny. Pronikání nových zvenčí…

Redakce KIS, 13.10.2023

celý článek...

Náš zákazník, náš pán ... ale kdo to vlastně je a co chce?

Spotřeba vepřového masa v Evropě poměrně rychle klesá. Česká republika se tomuto trendu až donedávna poměrně úspěšně bránila a spotřeba na osobu v průběhu COVIDu dokonce vzrostla. Podle posledních údajů se ale zdá, že nyní dochází i na nás a rozhodně je třeba se podívat do zahraničí, co pokles způsobuje a jak se tomu bránit. Jednou z cest se zdá být staré heslo "náš zákazník, náš pán", tedy jinými slovy splňme požadavky zákazníka a on nás odmění tím, že bude kupovat naši produkci. Chovatelé prasat podle tohoto hesla postupují…

Redakce KIS, 13.10.2023

celý článek...

Zemědělský ekonom Tomáš Maier: Vliv zemědělství se u ceny potravin poměrně často přeceňuje

Nejen vinou ruské agrese na Ukrajině se většina zemědělců potýká s kolísáním cen zemědělských komodit na jedné straně a s nárůstem cen většiny zemědělských vstupů na straně druhé. Proces tvorby cen zemědělských komodit je složitý a závisí na více faktorech. Fungování trhu s agrárními komoditami proto nastínil zemědělský ekonom Tomáš Maier z katedry ekonomiky Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze.Zemědělci v Česku a v celé EU se v posledních dvaceti až třiceti letech potýkají s tím,…

Redakce KIS, 12.10.2023

celý článek...

Asociace požaduje jasnou informaci ohledně záloh na přímé platby

Již od jara se proslýchá, že v letošním roce nebudou vypláceny zálohy na základní platbu na plochu, jak bylo zvykem v předešlých letech, a navíc se podle zveřejněného harmonogramu administrace očekává, že celá výplata přímých plateb bude zpožděná. Také na Asociaci se denně obracejí sedláci s dotazy k tomuto tématu. Oficiální informace ohledně výplaty záloh nicméně nikde zveřejněna nebyla a zemědělci se tak nemohou připravit na odklad výplaty první části financí, který jim může zásadně narušit cash-flow. Asociace proto již…

Redakce KIS, 12.10.2023

celý článek...

Zemědělci můžou požádat o podporu na cílenou likvidaci kalamitně přemnožených hrabošů. Dohodla se na tom ministerstva

Na polích, kde je hraboš přemnožený pětinásobně a více oproti normálu, budou moci zemědělci použít cíleně prostředky na jeho likvidaci. Zabrání tím dalším škodám na plodinách. Na šetrnou eliminaci škod dostanou podporu, žádat o ni mohou od 16. října. Dohodlo se na tom Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí. Povolena je aplikace do nor. Kvůli kalamitnímu přemnožení hraboše polního umožnil Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) od 22. září 2023 do 20. ledna 2024 na některých polích adresné…

Redakce KIS, 11.10.2023

celý článek...

Vláda projedná novelu, která by měla ochránit nejkvalitnější zemědělskou půdu před zastavěním

Nejkvalitnější zemědělskou půdu by nově nemělo být možné využívat ke stavbě velkých logistických a nákupních center ani fotovoltaických elektráren. Vyplývá to z novely zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, kterou se má ve středu zabývat vláda. Novela by měla přispět i k zavedením takzvané agrovoltaiky, její konkrétní podobu by měl upravovat prováděcí právní předpis, který vytvoří ministerstvo životního prostředí (MŽP) společně s ministerstvem zemědělství. Produkčně nejkvalitnější zemědělská půda v Česku…

Redakce KIS, 09.10.2023

celý článek...

Zhruba 70 aktivistů protestovalo na mléčné farmě na Pardubicku

zdroj: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/zhruba-70-aktivistu-protestuje-na-mlecne-farme-na-pardubicku/2423564?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu#Dolany (Pardubicko) - Zhruba 70 aktivistů dnes na mléčné farmě v Dolanech na Pardubicku protestovalo proti údajně nehumánnímu chovu krav a telat. Areál, který patří Agrodružstvu Klas Křičeň, na výzvu vedení družstva opustit odmítli. Po následném příjezdu policie aktivisté uposlechli výzvy k opuštění farmy a z areálu odešli. "Nyní probíhají úkony k jejich…

Redakce KIS, 08.10.2023

celý článek...

Z prvního kola žádostí o dotace společné zemědělské politiky podpoří Ministerstvo zemědělství jednotlivé sektory vyváženě

Žádosti o podporu svých investičních plánů za téměř 10 miliard korun podali zemědělci v 1. kole nové společné zemědělské politiky EU. Ministerstvo zemědělství (MZe) může pokrýt zhruba polovinu všech požadavků ve výši 4,9 miliardy korun z unijního a národního rozpočtu. Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) zveřejnil seznamy doporučených projektů 25. září. Investiční projekty do zemědělství dostanou v rámci 1. kola společné zemědělské politiky vyváženě rozvrženou pomoc. Rozdělení finanční obálky…

Redakce KIS, 05.10.2023

celý článek...

Ministerstvo zemědělství České republiky

Ministerstvo zemědělství si 28.9.2023 veřejnost mohla prohlédnout při příležitosti Dne české státnosti. Připravený byl i doprovodný program pro rodiny. Návštěvníci si mohli vyslechnout také historii budovy navrženou architektem Františkem Roithem. Její základní kámen položili před pětadevadesáti lety, tedy deset let po vzniku samostatného Československa. Neoklasicistní stavbu MZe ve 30. letech minulého století stavěli za použití nejmodernější techniky, například čtyřicetimetrových jeřábů, železobetonu a poprvé v Praze litého…

Redakce KIS, 29.09.2023

celý článek...

Malá úspěšnost chovatelů prasat v 1. kole PRV

V prvním kole PRV chovatelé prasat neuspěli. Žádným jiným způsobem není možné vyložit skutečnost, že z 80 podaných projektů bylo k realizaci doporučeno jen 18. To představuje pouhých 23 % a nejnižší podíl doporučených projektů ze všech sektorů. Srovnatelně na tom je už jen rostlinná výroba se stejným procentem. V jejím případě je ale objem přidělených prostředků více než miliarda korun. Jednoznačným vítězem tohoto kola se staly malé projekty. Jak v rostlinné tak i v živočišné výrobě byla úspěšnost těchto projektů nad 80 % a…

Redakce KIS, 29.09.2023

celý článek...

Vláda přijala návrh Ministerstva zemědělství: Mimořádná podpora pro naše zemědělce se letos zvýší o 80 milionů na celkem 243 milionů korun

Vláda projednala návrh Ministerstva zemědělství na mimořádnou pomoc pro české zemědělce. Ještě letos dostanou navíc národní dotaci ve výši 80 milionů korun, a to k více než 163 milionům, které už mají zajištěny ze zdrojů Evropské unie. Mimořádná pomoc tak dosáhne asi 243 milionů korun.Mimořádné pomoci od Ministerstva zemědělství se dostane odvětvím, která jsou kvůli drahé energii, krmivu a hnojivu a situaci na trhu v obtížné pozici. Celkem 243 milionů korun je připraveno pro pěstitele ovoce, zeleniny, chmele a pro…

Redakce KIS, 27.09.2023

celý článek...

Pěstujte zeleninu, ne choroby - jak udržet škůdce rostlin na uzdě?

Zdravé rostliny znamenají zdravé potraviny, kvalitní životní prostředí a udržitelnou budoucnost. Tvoří většinu naší stravy a čistí vzduch, který dýcháme. Důsledkem změny klimatu a globalizace jsou však v současné době rostliny na naší planetě vážně ohroženy. Šíření chorob a škůdců napadajících rostliny může vést k vážným hospodářským a ekologickým ztrátám, varují Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA), Ministerstvo zemědělství ČR a Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) v rámci kampaně na podporu zdraví…

Redakce KIS, 27.09.2023

celý článek...

Ministři zemědělství V4: vyzveme EU, aby více kontrolovala ukrajinský vývoz a zvážila zavedení vratných kaucí na obilí

Chceme lepší kontrolu vývozních tras ukrajinského obilí a zvážit zavedení kaucí na jeho export, to je výsledek dnešního jednání ministrů zemědělství států Visegrádské skupiny, tedy Česka, Slovenska, Polska a Maďarska ve Znojmě. Ministři také projednali ukrajinský akční plán na zajištění tzv. koridoru solidarity do zemí mimo Evropskou unii. Setkání se online zúčastnil i ukrajinský ministr zemědělství Mykola Solskyj, který informoval o podrobnostech plánu. „Chceme navrhnout Evropské komisi, aby zavedla vratné kauce nebo jiný…

Redakce KIS, 27.09.2023

celý článek...

Reakce MZe na kontrolní závěry NKÚ

Ministerstvo zemědělství (MZe) se ohrazuje proti závěrům kontrolní zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu týkající se státních příspěvkových organizací a jejich provozu v letech 2019 až 2021. Podřízená organizace, Ústav zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI), nakládala s prostředky vždy transparentně. MZe nesouhlasí s uvedenými závěry a objasňuje skutečný stav věcí.   ÚZEI zaplatil externím firmám za sběr dat v letech 2019 až 2021 celkem 62,6 milionů korun, aniž by měl zpracovánu ekonomickou…

Redakce KIS, 25.09.2023

celý článek...

O první kolo PRV byl obrovský zájem

Projekty za více než 13 miliard korun přihlásili zemědělci a potravináři do prvního kola investic z nové společné zemědělské politiky. SZIF eviduje enormní množství podaných žádostí (5632). Ministerstvo zemědělství (MZe) má pro toto kolo připraveno přes 8 miliard korun. Celkově by tedy měla být uspokojena nadpoloviční většina žadatelů. O tom, které projekty uspějí a budou podpořeny a které naopak na financování nedosáhnou, by mělo být rozhodnuto nejpozději v úterý 26. září. Pro chovatele prasat by mělo být zajímavé tako další…

Redakce KIS, 22.09.2023

celý článek...

Pozemkové úpravy jsou ve prospěch všech, snížení jejich financování je nepřijatelné

Na kulatém stole „Krajinné prvky“, který pořádal Parlament ČR, tento týden zazněla z úst ústředního ředitele Státního pozemkového úřadu (SPÚ) Martina Vrby informace, že na rok 2024 je z rozpočtu ministerstva zemědělství plánována alokace na provádění pozemkových úprav pouze ve výši 1,514 mld. Kč. Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ ČR) s takovým zásadním snížením rozpočtu na všeobecně přínosné pozemkové úpravy nesouhlasí.  Takto nízká částka nejen, že neumožňuje realizaci pozemkových úprav podle Koncepce pozemkových…

Redakce KIS, 22.09.2023

celý článek...

Agrární komora České republiky

Prezident Jan Doležal v Obecní dům: Naše organizace letos slaví 30. výročí od svého založení. České zemědělství za tu dobu ušlo kus cesty. Za mnohé je třeba poděkovat a smeknout. Patříme ke špičce Evropy, ať jde o kvalitu produkce či ohleduplnost k životnímu prostředí. To dokazují vyšší výnosy při nižší spotřebě přípravků a minerálních hnojiv nebo produkční ukazatele živočišné výroby, jako je užitkovost u dojnic nebo konverze u prasat či drůbeže - to vše s lepším welfarem a nižší spotřebou léčiv než u zahraniční konkurence.…

Redakce KIS, 21.09.2023

celý článek...

Ministerstvo zemědělství a Greenpeace mají stejný cíl – chránit naše lesy

Greenpeace vyzývá k paušálnímu zákazu těžby ve státních lesích starších 120 let. Takové opatření však nemá oporu v žádném odpovědném a odborném přístupu k péči o lesy a o krajinu. Bylo by navíc v přímém rozporu s principy trvale udržitelného lesnického hospodaření, jak jej v minulosti definovaly mezinárodní konference o ochraně lesů a životního prostředí. Rozumíme obávám a potřebám chránit naše lesy, což Ministerstvo zemědělství i Lesy České republiky dělají. Není ale dobré podléhat panice,…

Redakce KIS, 21.09.2023

celý článek...

V obchodě může zlevnit mléko nebo drůbeží maso, řekl šéf svazu

Pokles zemědělských cen se na pultech obchodů projeví u mléčných výrobků, určitá šance na zlevnění je i u drůbežího či hovězího masa nebo pečiva, řekl Právu předseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha. Vepřové či brambory však zůstanou dražší, než jsme bývali zvyklí.Ceny na pultech určují obchody, nicméně zemědělské ceny jsou určitým indikátorem. V srpnu ceny výrobců meziročně klesly o 16,4 procenta, u jednotlivých komodit se ovšem vyvíjely různě. U kterých potravin vidíte šanci, že pro zákazníky…

Redakce KIS, 20.09.2023

celý článek...

28.9.2023 - Den otevřených dveří Ministerstva zemědělství

DATUM AKCE:28. 9. 2023 10:00 - 16:00MÍSTO KONÁNÍ:Budova Ministerstva zemědělství, Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 – Nové MěstoPOŘADATEL:Ministerstvo zemědělstvíTěšnov 65/17, Nové Město, 11000 Praha 1Telefon: 221 811 111Adresa WWW: eagri.czE-mail: info@mze.czCÍLOVÁ SKUPINA:široká veřejnostKATEGORIE AKCE:Den otevřených dveří, exkurzeGPS50.0932011N, 14.4365422EV Den české státnosti 28. září 2023 bude možné zavítat do prostor neoklasicistní budovy Ministerstva zemědělství na Těšnově navržené architektem…

Redakce KIS, 20.09.2023

celý článek...

Zrušení zákazu dovozu ukrajinského obilí považuje Budapešť za nehoráznost

Za nehorázné, nepřijatelné a netransparentní označil maďarský ministr zemědělství István Nagy rozhodnutí Bruselu neprodloužit zákaz dovozu ukrajinských zemědělských produktů do pěti členských zemí Evropské unie sousedících s Ukrajinou. Uvedl to pro agenturu MTI.Podle maďarského ministra musí být zákaz dovozu obilí obnovený, a pokud ho chce kterákoliv země uvolnit nebo požádat o výjimku, mohla by tak učinit.Nagy kritizoval, že předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová nekonzultovala tuto otázku s vedením…

Redakce KIS, 19.09.2023

celý článek...

Čechům by měly zlevnit potraviny. Jestli ne, tak si někdo mastí kapsu, míní analytici

zdroj: Potraviny by měly zlevnit. Když ne, tak si někdo mastí kapsu | NewstreamCeny zemědělských výrobců v Česku v srpnu meziročně klesly o 16,4 procenta. Pro spotřebitele je to příznivá zpráva - trend cen v zemědělství se obvykle projeví i v konečných cenách v obchodech.Pokračující pokles cen zemědělských výrobců by měl vést ke zlevňování potravin pro spotřebitele. Shodují se na tom analytici oslovení ČTK. Naopak mírný růst cen průmyslových výrobců nepovažují za problém pro českou ekonomiku, ceny by podle nich mohly v…

Redakce KIS, 18.09.2023

celý článek...

Ukrajině se nelíbí ochranná opatření. Zažaluje Polsko, Maďarsko a Slovensko

Ukrajina se chystá podat žalobu na Polsko, Maďarsko a Slovensko kvůli jejich rozhodnutí neukončit zákaz dovozu ukrajinských zemědělských produktů včetně obilí. Řekl to ukrajinský náměstek ministra financí Taras Kačka.více na:Zdroj: https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/522895-ukrajine-se-nelibi-ochranna-opatreni-zazaluje-polsko-madarsko-a-slovensko?campaignsrc=tn_clipboard

Redakce KIS, 18.09.2023

celý článek...

Ministr zemědělství: Komise připravuje pravidla pro transport ukrajinské produkce do zemí, kde to je nejvíce potřeba. Detaily budu chtít znát co nejdříve

Otázky související s obchodem a dovozy z Ukrajiny, Směrnici o zdraví půdy, vize pro venkovské oblasti a budoucí zjednodušování zemědělských politik řešili ministři zemědělství EU v Bruselu. Česká republika nadále podporuje dlouhodobá koncepční řešení a zlepšování dopravních tras mezi EU a Ukrajinou. Cílem musí být posílení jednotného tržního prostředí a přeprava ukrajinské produkce do zemí, které to nejvíce potřebují. Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) se v rámci Rady ministrů také sešel se svými protějšky…

Redakce KIS, 18.09.2023

celý článek...

Jak se hospodaří v rakouském příhraničí?

Zemědělství v sousedním Rakousku je často spojováno s romantickými horskými scenériemi z Alp. Naše kancelář však pro tentokrát připravila pro členy Asociace soukromého zemědělství ČR dvoudenní exkurzi na farmy, které se nacházejí těsně za hranicemi s Českou republikou, a jež zároveň hospodaří jak v ČR, tak v Rakousku. Téměř čtyřicítka členů tak navštívila dvě poměrně velké farmy – vyhlášené rodinné hospodářství Gut Hardegg, které dokázalo skloubit konveční zemědělskou výrobu s ochranou přírody a biodiverzity, a ekologické hospodářství…

Redakce KIS, 18.09.2023

celý článek...

Ministr zemědělství: O první kolo investic pro zemědělce a potravináře byl velký zájem, podpoříme většinu smysluplných projektů

Projekty za více než 13 miliard korun přihlásili zemědělci a potravináři do prvního kola investic z nové společné zemědělské politiky. Ministerstvo zemědělství (MZe) má připraveno přes 8 miliard korun. „Už nyní víme, že uspokojíme rekordní množství žadatelů, což je dobrá zpráva pro posílení konkurenceschopnosti našich zemědělců a potravinářů,“ říká ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). O tom, které projekty podporu získají, bude jasno nejpozději 26. záříV 1. kole příjmu žádostí na rozvoj venkova podle Strategického…

Redakce KIS, 17.09.2023

celý článek...

ZAKÁZANÉ PESTICIDY A ČESKÉ VÝJIMKY

Pořad je dostupný na iVysílání: https://www.ceskatelevize.cz/.../1095913.../223562248410021/V Evropě roste obchod s nelegálními prostředky na ochranu rostlin. Podle Europolu se objem zadržených dodávek s nepovolenou agrochemií každoročně zvyšuje. Přesto se z pohledu českých kontrolních orgánů nejedná o zásadní problém.

Redakce KIS, 17.09.2023

celý článek...

Africký mor prasat na severu Evropy

Africký mor prasat tentokrát zamířil do jedné ze severských zemí - do Švédska. Veterinární správa potvrdila, že uhynulý kanec, nalezený jihovýchodně od města Fagerst, byl pozitivní na AMP. V oblasti bylo za posledních 10 dní nalezeno sedm kadáverů. Prozatím jsou ale známy výsledky vyšetření jen onoho jediného pozitivního kusu. Státní orgány intenzivně spolupracují s lovci na identifikaci postižené oblasti a hledají uhynulé divočáky v širokém okruhu okolo nálezu. Jakmile bude stanovena zasažená oblast, bude do ní zakázán vstup.…

Redakce KIS, 15.09.2023

celý článek...

O glyfosátu by se mělo rozhodnout na základě vědeckých argumentů

I vzhledem k tomu, že v prosinci letošního roku končí v EU možnost používat v zemědělství glyfosát, což je nejčastěji využívaná látka k hubení plevelů, schyluje se na úrovni EU k velké bitvě týkající se buď úplného zákazu této látky, nebo dalšího povolení k jejímu využití. Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ ČR) je přitom z mnoha důvodů pro to, aby se glyfosát mohl v rozumné míře v zemědělství používat i nadále. Postoj ASZ ČR vychází zejména ze zprávy Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA), který v červenci letošního…

Redakce KIS, 15.09.2023

celý článek...

Hanácký grunt, Zemědělské družstvo Unčovice - GRATULUJEME

Vážíme si toho, že náš obchod Hanácký grunt má u zákazníků úspěch a tento projekt může být inspiraci pro kolegy zemědělce. Ukazuje se, že český zákazník má zájem o tento typ prodejny a o lokální produkty. Dnes jsme převzali ocenění za 1.místo Czech Top Shop ČR za 1.pololeti 2023. Moc si toho vážíme, je to ocenění od vás zákazníků, které přijímáme s velkou pokorou a úctou.

Redakce KIS, 14.09.2023

celý článek...

Ministr Výborný k sedlákům: Rodinné farmy zajišťují pestrost zemědělského sektoru

„Na rodinných farmách se nejvíce snoubí to, co si neseme z naší bohaté historie – práce v rodině a také vztah k půdě, která se dědí z generace na generaci,“ řekl mimo jiné ve svém proslovu k sedlákům na zahájení Dožínek ASZ ČR ministr zemědělství Marek Výborný. Jeho proslov si můžete poslechnout níže ve videu.https://www.asz.cz/clanek/11509/ministr-vyborny-k-sedlakum-rodinne-farmy-zajistuji-pestrost-zemedelskeho-sektoru/

Redakce KIS, 08.09.2023

celý článek...

Jaroslav Šebek na Dožínkách ASZ ČR: Přejeme si, abyste byli vládou změny

„Přejeme si, abyste byli vládou změny, která konečně povede ke skutečnému posílení tradicemi osvědčených modelů zemědělského hospodaření. Buďte naším ministrem a my budeme vašimi sedláky – v dobách dobrých i zlých,“ řekl mimo jiné v projevu ministru zemědělství a přítomným politikům na Selských Dožínkách ASZ ČR předseda této stavovské organizace Jaroslav Šebek. Přečíst si nebo poslechnout celý projev můžete níže. Milí kolegové sedláci, vážený pane předsedo Senátu PČR, vážený pane ministře, vážený pane předsedo zemědělského…

Redakce KIS, 08.09.2023

celý článek...

Záchytné vany – jsou povinné?

Co jsou závadné látky?Závadné látky jsou látky, které nejsou odpadními ani důlními vodami a které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod.Závadné látky lze rozdělit na tři skupiny:zvlášť nebezpečné závadné látky,nebezpečné závadné látky,závadné látky.Seznam závadných látek je uveden v příloze č. 1 k vodnímu zákonu. Tento seznam obsahuje jen zvlášť nebezpečné závadné látky a nebezpečné závadné látky. Ostatní látky, které nejsou v příloze uvedeny…

Redakce KIS, 03.09.2023

celý článek...

Ministerstvo zemědělství České republiky

Všem žákům, studentům a jejich rodičům a učitelům přejeme hodně štěstí v novém školním roce! Kromě přání jsme však pro vás připravili také mnoho zajímavých materiálů a výukových programů, které můžete zdarma využít. A to jen tak ze zájmu doma nebo i jako učitel ve výuce. Více informací i samotné materiály se dozvíte ve videu a na webu www.viscojis.cz/teens nebo bezpecnostpotravin.czVideoportál | Facebook

Redakce KIS, 01.09.2023

celý článek...

OTEVŘENÝ DOPIS POLITIKŮM TÉTO ZEMĚ – ČESKÉ PRODUKČNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ

Zdroj: Marcela JezberováJmenuji se Petr Martinec a pracuji již dvacet let jako předseda představenstva zemědělského družstva, které hospodaří v Podkrkonoší.Pracujeme jak na polích, tak ve stájích. Pěstujeme plodiny jak tržní (řepka, žito), tak krmné (pšenice, tricitale, ječmen, kukuřice na siláž, pícniny), obhospodařujeme cca 750 ha zem. půdy. Ve stájích chováme mléčné stádo, cca 220 krav, výkrmové býky (cca160 ks), masné krávy (cca 35 ks + telata), jalovice pro uzavřený obrat stáda (cca 150 ks), odchováváme si telata, chováme…

Redakce KIS, 31.08.2023

celý článek...

Dotační čistka v zemědělství začíná

zdroj: Dotační čistka v zemědělství začíná - Seznam Zprávy (seznamzpravy.cz)Letošní dotační rozcvička naznačuje, kde si stát příští rok vezme 10 miliard. Dosud škrtl stamiliony, které šly především větším zemědělcům a výrobcům potravin.ČlánekDotační škrty tvoří zhruba polovinu úspor na výdajové straně v masivním vládním balíčku, který má ozdravit veřejné finance. V zemědělství se má v příštím roce ušetřit deset miliard korun.S dotační „dietou“ se však začalo už letos. Ministerstvo zemědělství…

Redakce KIS, 30.08.2023

celý článek...

Legislativa zbytečně nutí zemědělce likvidovat plochy vhodné pro hmyz

AKTUÁLNĚ Z ASZAsi jsme již všichni četli varující články o tom, jak v zemědělské krajině ubývá hmyz, jaké to má pro nás následky a co vše stát slibuje dělat, aby se situace změnila a hmyzu na polích zase přibylo. Často jsou z jeho úbytku obviňováni zemědělci – proto, že prý mají na polích monokultury a používají chemii. Mohou za tuto situaci ale opravdu jenom oni? Ukazuje se totiž, že je to stát, který prostřednictvím podmínek zemědělské politiky nastavených Ministerstvem zemědělství nutí zemědělce, kteří se rozhodli udělat…

Redakce KIS, 30.08.2023

celý článek...

Ministr zemědělství Marek Výborný dnes v Českých Budějovicích oslavil se zemědělci Národní dožínky a poděkoval za sklizeň

Výsledky celoroční práce dnes na tradičních Národních dožínkách oslavil se zemědělci také ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). Tato slavnost se každoročně koná v rámci výstavy Země živitelka v Českých Budějovicích. Vlivem počasí je sice v různých částech České republiky kvalita úrody proměnlivá, objem sklizně je ale ještě o něco vyšší než v rekordním loňském roce.„Sklizeň obilovin a řepky u nás letos začala zhruba ve stejném období jako loni. Na začátku však byla v porovnání s předchozími ročníky o něco pomalejší. Kvůli…

Redakce KIS, 26.08.2023

celý článek...

Ministerstvo zemědělství: mimořádná podpora pro naše zemědělce se letos zvýší o 80 milionů na celkem 243 milionů korun

Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) dojednal navýšení mimořádné evropské podpory pro zemědělce o příspěvek z českého rozpočtu. Ještě letos dostanou navíc národní dotaci ve výši 80 milionů korun, a to k více než 163 milionům, které už mají zajištěny ze zdrojů Evropské unie. Mimořádná pomoc tak dosáhne asi 243 milionů korun.Celkem 80 milionů korun navíc podpoří naše zemědělství, peníze tak získá i sektor dojného skotu. Ke třetímu evropskému balíčku mimořádné finanční podpory pro zemědělství, ve kterém získala Česká republika…

Redakce KIS, 25.08.2023

celý článek...

Ministr Výborný na zahájení Živitelky: Rozumné a odpovědné hospodaření je cesta pro české zemědělství, kterou plně podporuji

Na cestě k udržitelnosti je motto letošního 49. ročníku mezinárodního agrosalonu Země živitelka, který dnes v Českých Budějovicích spolu s vedoucími představiteli České republiky zahájil ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). Na ploše 15 hektarů se ho účastní více než 600 vystavovatelů z téměř 20 zemí. Země živitelka je největší výstavou zaměřující se na zemědělský sektor napříč všemi jeho obory nejen v Česku, ale i na Slovensku. Potrvá do úterý 29. srpna.„Země živitelka si pro letošek zvolila podtitul Na cestě k udržitelnosti a…

Redakce KIS, 24.08.2023

celý článek...

Více než 8 miliard korun získají zemědělci na investice do svých podniků, zpracování produktů nebo na inovace. Začíná 1. kolo příjmu žádostí

Dneškem se mohou zemědělci a potravináři začít hlásit o příspěvky z 1. kola příjmu žádostí na rozvoj venkova podle Strategického plánu společné zemědělské politiky 2023–2027 (SZP). Připraveno je pro ně téměř 8,3 miliardy korun. Příjem žádostí skončí 12. září letošního roku. Novinkou jsou dotace na drony.Na investice do zemědělských podniků, zpracování produktů, zahájení činnosti mladých zemědělců, inovace při zpracování produktů a zavedení výsledků výzkumu do zemědělské a potravinářské praxe jsou určeny podpory 1. kola nové…

Redakce KIS, 22.08.2023

celý článek...

Čas na ozdravné programy a PRV

Chovatelé, kteří plánují využít dotační program 8.F.d.by měli začít s přípravou. Základem celého programu je totiž individuální ozdravný program pro každý chov, který musí být schválen Krajskou veterinární správou. Důvodem, proč je třeba začít se o něj zajímat teď je povinnost, aby byl schválen ještě před začátkem dotačního období. To začíná u programu 8.F.d. (Ozdravování chovů prasat) 1. října 2023. Do jeho počátku tedy zbývá šest týdnů. Další významný termín je ještě mnohem blíž. Už od příštího týdne (22.8.) se otevře možnost…

Redakce KIS, 18.08.2023

celý článek...

Počasí brzdí sklizeň

Dva vlhké týdny výrazně zpomalily sklizeň obilovin. Dobře patrné je to na meziročním srovnání. Letos je sklizeno 56,93 % ploch základních obilnin, zatímco loni touto dobou žně takřka končily (sklizeno bylo 95 % ploch). Celkem je sklizeno 428,5 tis. ha pšenice s průměrný hektarovým výnosem 6,71 t/ha. To znamená výnosy o více než půl tuny vyšší než loni (+8,9 %). Vyšší výnosy jsou také u ozimého ječmene, u kterého je sklizeň prakticky skončena. Celkem bylo sklizeno 833 tisíc tun. To je v porovnání s loňským rokem o 60 tisíc tun…

Redakce KIS, 18.08.2023

celý článek...

Naši zemědělci loňský rok zvládli výborně, zemědělství se dařilo

I přes energetickou a potravinovou krizi naši zemědělci loňský rok hospodařili dobře a podařilo se jim obtížné období překonat. Vzrostly sice ceny energií a krmiv, přesto se podařilo udržet soběstačnost například u hovězího masa, cukru nebo mléka. Uvádí to Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2022, tzv. Zelená zpráva.Meziroční vývoj cen zemědělských výrobců byl příznivý, stouply na 131,5 % úrovně roku 2021. Zároveň ale vzrostla celková cena vstupů (energie, krmiva) do zemědělství – na 124,2 %. Ceny průmyslových výrobců potravinářských…

Redakce KIS, 15.08.2023

celý článek...

Agrofert jede, jeho mlékárna Olma zvýšila tržby a zisk stoupl na nový rekord

Zdroj: Agrofert jede, jeho mlékárna Olma zvýšila tržby a zisk stoupl na nový rekord - Seznam Zprávy (seznamzpravy.cz)Mlékárna Olma ze skupiny Agrofert loni zvýšila tržby o pětinu na rekordních 4,418 miliardy korun. Čistý zisk v roce 2022 vzrostl o čtyři procenta na 215,8 milionu korun, což je také nejvyšší hodnota v historii akciové společnosti.ČlánekVedení společnosti Olma, která patří do skupiny Agrofert, dnes představilo svou výroční zprávu, v níž uvedlo, že mlékárna se loni…

Redakce KIS, 15.08.2023

celý článek...

Ministr Výborný: Kvůli situaci se zemědělskými komoditami na EU trzích jsem vyzval eurokomisaře Wojciechowského k aktivnějšímu řešení

Ruská válka na Ukrajině dopadá na evropské, tedy i naše zemědělce. Aktuálně je nejvíce trápí sekundární dopady zvýšeného exportu zemědělských komodit z Ukrajiny. Jde především o velký nárůst dovozů obilovin a drůbežího masa. Proto ministr Marek Výborný (KDU-ČSL) požádal eurokomisaře Janusze Wojciechowského, aby tuto situaci řešil. Ministr Výborný také znovu nabídl svou účast v diskuzích k aktuálním tématům.„Během setkání se zemědělci jsme často hovořili o zvýšeném exportu zemědělských komodit z Ukrajiny. Vnímal jsem jejich…

Redakce KIS, 09.08.2023

celý článek...

Uhlíková stopa: výpočet a snižování. Záznam z webináře.

Měřit a zveřejňovat uhlíkovou stopu bude pro větší české firmy povinné už za necelé tři roky. Povinnost ale nepřímo dopadne i na středně velké a menší firmy, které s těmi většími spolupracují, protože se jich na uhlíkovou stopu budou ptát.Pro velké firmy povinnost, pro ostatní nutnostMěřit a zveřejňovat uhlíkovou stopu svého byznysu bude pro větší české firmy povinné už za necelé tři roky.Povinnost ale nepřímo dopadne i na středně velké a menší firmy,…

Redakce KIS, 06.08.2023

celý článek...

Pozor na další "papír" pro dotační titul 20...

Pro žadatele z kategorie velkých podniků o dotační titul 20. na podporu welfare se objevila nová povinnost. Na konci června SZIF zveřejnil informaci o tom, že hypotetický scénář, který musí velké podniky podávat, musí být podpořen informací ze zápisu z porady jednání členů představenstva, zápisu z porady vedení, dozorčí rady nebo podobných jednání. Musí v nich být uvedeno, že společnost plánuje plnit podmínky konkrétního dotačního podprogramu (např. 20.C.b.), případně uvést jaké kroky k tomuto bude činit. Dále by pak v zápisu…

Redakce KIS, 05.08.2023

celý článek...

Zprávy z Ministerstva zemědělství Léto/2023

informační zpravodaj Ministerstva zemědělstvíPřílohyZprávy z MZe, Léto/2023   (PDF, 3 MB)

Redakce KIS, 04.08.2023

celý článek...

Strategie resortu Ministerstva zemědělství České republiky s výhledem do roku 2030

Strategický dokument schválený vládou dne 2.5.2016.Tématické oblasti:Mezinárodní obchod, Dotace a podpory, strukturální politika, Ekologické zemědělství a biopotraviny, Lesnictví, Myslivost, Ochrana přírody a krajiny, obnovitelné zdroje energie, Ochrana zvířat, Poradenství, Potravinářská výroba, Půda a evidence půdy, Rostlinná výroba, Rozvoj venkova, Rybářství, Včelařství, Věda, výzkum, vývoj, Vodní hospodářství, Živočisná výrobaPřílohyStrategie resortu Ministerstva zemědělství České republiky s výhledem do roku 2030 - Grafická…

Redakce KIS, 04.08.2023

celý článek...

Rizikové dárky z dovolené

Počty divočáků pozitivních na africký mor prasat u nás pomaloučku rostou. Celkem už bylo nalezeno 50 pozitivních zvířat. Důležité jsou však dvě dobré zprávy. První pozitivní informací je, že se nálezy stále omezují jen na oblasti již dříve označené jako uzavřené pásmo II a mor se tak nikam dál nešíří. Možná ještě příznivější je to, že jsou všechny nové nálezy omezeny jen na Frýdlantský výběžek. Pozitivní divočák zastřelený na Českolipsku tak zůstává dál osamocen. Na jihu Evropy je však situace mnohem dramatičtější. V Chorvatsku…

Redakce KIS, 04.08.2023

celý článek...

Konsolidované znění Zásad

Konsolidované znění Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2023 na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů – aktualizace ke dni 28. 7. 2023   (PDF, 2 MB)Zpřesnění Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2023 na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů – DP 2.A.   (PDF, 609 KB)

Redakce KIS, 03.08.2023

celý článek...

Zelená zpráva 2022

Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2022 - verze, kterou vzala na vědomí porada vedení č. 25/2023 dne 20. 7. 2023.Tématické oblasti:Základní publikace a dokumentyVydavatelMinisterstvo zemědělstvíPřílohyZelená zpráva 2022   (PDF, 5 MB)

Redakce KIS, 03.08.2023

celý článek...

Dovoz ukrajinského obilí - názor AK ČR

Vůbec nerozumíme prohlášením Ministerstvo zemědělství České republiky ohledně dovozu ukrajinského obilí do ČR. Vypadá to, že úřad cíleně zkresluje čísla a vytváří dojem, že zde žádný problém není. V reakci na náš předchozí příspěvek pan ministr Marek Výborný tvrdí, že se loni z Ukrajiny do ČR dovezlo jen 4 000 tun obilí. Nevíme, odkud pan ministr čerpá svoje data, ale podle statistiků se loni do Česka dovezlo téměř sedmkrát více obilí z Ukrajiny, a to celkově 27 459 tun. Číslo může být dokonce vyšší, protože často dochází k…

Redakce KIS, 31.07.2023

celý článek...

Ministr Výborný v Bruselu: Rusko ostřeluje ukrajinské přístavy, obilí musíme kamiony a vlaky dostat do přístavů a dále do Afriky

Odstoupení Ruska od obilné dohody, která zajišťovala vývoz obilí z ukrajinských přístavů do třetích zemí námořní trasou, výrazně omezí celkové kapacity přepravy a zvýší tlak na silniční a železniční trasy přes evropské země. Unijní ministři zemědělství dnes v Bruselu řešili, jak zajistit jejich efektivní fungování. Zabývali se také dopadovou studií Evropské komise k nařízení o pesticidech nebo novými genomickými technikami.Za Českou republiku se poprvé zasedání Rady pro zemědělství a rybářství (AGRIFISH) zúčastnil v pozici…

Redakce KIS, 25.07.2023

celý článek...

Ministr Výborný řešil s vedením zemědělských organizací změny v pravidlech hospodaření, situaci na trhu s obilovinami i průběh žní

Zkušenosti zemědělců s prvním rokem nové společné zemědělské politiky, dopady vládního konsolidačního balíčku na sektor zemědělství nebo připravované změny v pravidlech hospodaření, zejména protierozních opatření. O těchto a dalších tématech jednal ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) se zástupci Agrární komory ČR (AK), Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ) a Zemědělského svazu ČR (ZS). Se zástupci zemědělských organizací se ministr bude scházet pravidelně.„Během tří setkání se zástupci hlavních zemědělských organizací…

Redakce KIS, 24.07.2023

celý článek...

Jan Czudek: Rozhodně půdu nepronajímáme automaticky tomu, kdo nabídne nejvyšší cenu

AKTUÁLNĚ Z ASZTomáš  ZAVADILJan Czudek: Rozhodně půdu nepronajímáme automaticky tomu, kdo nabídne nejvyšší cenuV dalším díle cyklu rozhovorů s představiteli římskokatolické církve v Česku se dostaneme do Diecéze ostravsko-opavské, naší nejmladší římskokatolické diecéze. Její území zahrnuje jak průmyslovou aglomeraci kolem Ostravy, tak zemědělský kraj Osoblažska a Poodří i lesnaté Jeseníky a Beskydy. Jedním ze dvou statutárních zástupců ostravsko-opavské diecéze je od roku 2021 Jan Czudek.Jak velký rozsah zemědělské půdy…

Redakce KIS, 24.07.2023

celý článek...

Biosecurity VI - interní ochrana

Až dosud jsme mluvili o takzvané vnější biosecurity - tedy o tom jak udržet nemoci za plotem chovu. Pokud se bavíme o AMP nebo podobných nemocech je to jasné - nemoc se vůbec nesmí dostat do chovu. Pokud se ale bavíme o celkové užitkovosti a zdravotním stavu zvířat pak neexistuje chov, který by byl naprosto zdravý a kterým by čas od času nepřeběhla vlna průjmů nebo kašle. Aby bylo eliminováno nebo maximálně zredukováno šíření stájových onemocnění, je vhodné dodržovat vnitřní pravidla biosecurity. Jedním z nejdůležitějších je…

Redakce KIS, 21.07.2023

celý článek...

Ohledně emisí panuje v Evropě nejednota

Evropa jedná o úpravách v integrovaném povolení (IPPC). Každá z hlavních institucí (Komise, Evropský parlamet, Rada EU) má na problematiku jiný názor. Komise navrhuje významné zpřísnění a snížení hranice pro zařazení do IPPC na 150 VDJ a zařazení skotu do jeho rámce. Rada EU je mírnější a doporučuje hranici 350 VDJ a celkově volnější přístup a Europarlament si odhlasoval nejbenevolentnější přístup. Podle něj by zůstala pravidla pro zařazení do systému stejná jako jsou dnes. Rozdílů je však mnohem víc a z hlediska chovatelů dává…

Redakce KIS, 21.07.2023

celý článek...

Pšenice mizí z polí a cena roste

Cena obilovin se po loňském extrémním zdražení postupně vracela na přijatelnou úroveň a část obilnářů neměla ještě těsně před žněmi prodáno loňské obilí. Nyní jsou žně již v běhu a v ČR bylo na začátku týdne sklizeno 11 % obilovin. Prozatímní průměrný výnos je mírně vyšší než loňský. Osevní plochy se naopak snížily, takže celková sklizeň bude velmi podobná té loňské. V poslední době jsme si ale už zvykli, že pro cenu obilí je důležitější mezinárodní politika než počasí a objem sklizně. To je velmi dobře patrné právě nyní. Rusko…

Redakce KIS, 21.07.2023

celý článek...

Pro hospodaření na erozně ohrožených půdách začnou platit nová pravidla, která lépe ochrání pole

Ministerstvo zemědělství (MZe) přichystalo rozšíření a přesnější roztřídění erozně ohrožené půdy v ČR. Na silně erozně ohrožených půdách a nově definované „podkategorii“ mírně erozně ohrožených půd budou muset zemědělci volit šetrnější metody hospodaření tak, aby ochránili svá pole a zároveň zachovali svou zemědělskou produkci. Nové opatření začne platit v postupném náběhu v roce 2024, nejdříve se bude týkat zakládání ozimů v roce 2024.Roztřídění zemědělských pozemků podle stupně erozního ohrožení v ČR se změní. Dojde k rozšíření…

Redakce KIS, 17.07.2023

celý článek...

Příručka pro zadávání zakázek na projekty rozvoje venkova v rámci Strategického plánu SZP na období 2023–2027 (verze 1.2)

Dne 17. 07. 2023 nabyla účinnosti nová verze č. 1.2 Příručky pro zadávání zakázek na projekty rozvoje venkova v rámci Strategického plánu SZP na období 2023–2027. Červeně jsou v ní vyznačena doplnění oproti Příručce verze 1.Přílohy včetně Seznamu dokumentace naleznete v hlavní části webových stránek k Zadávání zakázek.PřílohyPříručka pro zadávání zakázek na projekty rozvoje venkova v rámci SP SZP na období 2023–2027 (verze 1.2)   (PDF, 1 MB)

Redakce KIS, 17.07.2023

celý článek...

Názor - Centrum precizního zemědělství

Rozvoj automatizace a robotizace, včetně digitalizace, zemědělství je výrazně závislý na podpoře státu!Dovoluji si krátkou poznámku k diskusi o precizním zemědělství v Zemědělském výboru PSP ČR. Moje připomínka vychází nejen ze zkušeností ze světa a ze znalosti domácí situace, ale především ze systémového přístupu k problematice, kterou CPZ řeší ve spolupráci s dalšími výzkumnými institucemi a privátními subjekty.Přestože si mnozí spojují podporu státu s dotační podporou, praxe ukazuje, že zásadním problémem pro rozvoj technologií…

Redakce KIS, 14.07.2023

celý článek...

Biosecurity V. - V detailech je síla

Až dosud byla v rámci seriálu popisována velmi zásadní opatření, která jsou na jedné straně dobře kontrolovatelná, ale na druhé straně vyžadují investice. Pokud má ale biologická ochrana chovu spolehlivě fungovat, musí zahrnovat také celou řadu mnohem drobnějších opatření. Speciálně z pohledu ochrany před africkým morem prasat je důležitá práce se zaměstnanci. V žádném případě by mezi nimi neměli být aktivní lovci ani záhumenkoví chovatelé domácích prasat. Také by nemělo být možné, aby si do chovu přinášeli vlastní potraviny.…

Redakce KIS, 14.07.2023

celý článek...

Výskyt AMP v Chorvatsku a v Itálii může být rizikem zavlečení do ČR

Vzhledem k výskytu afrického moru prasat (AMP) v některých oblastech Itálie a Chorvatska a v souvislosti se zvýšeným cestováním a pohybem lidí v období letních prázdnin Státní veterinární správa (SVS) upozorňuje na vysoké riziko možného zavlečení viru AMP do ČR. Nákazu lze převézt na značné vzdálenosti zejména prostřednictvím potravin s obsahem vepřového masa, případně kontaminovanými materiály.AMP je možné šířit prostřednictvím výrobků z vepřového masa nebo z masa prasat divokých. Další nebezpeční představuje jakýkoli…

Redakce KIS, 14.07.2023

celý článek...

Zemědělci v ČR odmítají změny v daních z nemovitostí

Přestože sedláci sdružení v Asociaci soukromého zemědělství ČR (ASZ ČR) obecně uznávají potřebu konsolidovat stav veřejných financí, nemohou z mnoha důvodů souhlasit s avizovaným záměrem zvýšit daň z nemovitostí ze zemědělských a lesních pozemků.Takové opatření by negativně dopadlo na veškeré podnikatelské zemědělské subjekty napříč velikostním spektrem, což dokazuje společný postoj ASZ ČR a Agrární komory ČR k tomuto problému, obsažený v písemném apelu na poslance Poslanecké sněmovny parlamentu ČR. Daně ze zemědělských a lesních…

Redakce KIS, 14.07.2023

celý článek...

Změna přístupu k českému zemědělství je nevyhnutelná

Každá velikostní skupina zemědělských podniků má v tuzemském zemědělském sektoru své nezastupitelné místo a svojí činností nějak přispívá společnosti. Je proto důležité, aby političtí reprezentanti podporovali co nejpestřejší domácí škálu zemědělských podnikatelů, čímž lze nejlépe dosáhnout konkurenceschopného a všestranně stabilního sektoru. Předsednictvo Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ ČR) na svém červnovém zasedání přivítalo senátory Podvýboru pro zemědělství Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu – předsedu…

Redakce KIS, 14.07.2023

celý článek...

Pomoc firmám obchodujících s Ukrajinou

Vláda schválila návrh Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva financí na posílení kapitálu Exportní garanční a pojišťovací společnosti (EGAP) za účelem pojištění vývozních úvěrových rizik na Ukrajinu.Vláda ČR dne 12. července 2023 odsouhlasila poskytování pojištění vývozních úvěrových rizik teritoria Ukrajina podle zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, ve znění pozdějších předpisů.Více informací naleznete na stránkách MPO.

Redakce KIS, 13.07.2023

celý článek...

Novela zákona přinese zemědělcům vyšší záruku kvalitního osiva a sadby

Novela zákona o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin dá zemědělcům jistotu vyšší kvality používaného osiva a sadby. Umožní také nově uvádět do oběhu úředně certifikované osivo např. čočky, cizrny, prosa nebo pohanky. O pět let prodlouží odrůdová práva pro některé okrasné rostliny a drobné ovoce. Důležitou osivářskou novelu dnes třetím čtením v Poslanecké sněmovně úspěšně provedl ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL).Novela zákona o uvádění do oběhu osiva a sadby zpřesňuje a doplňuje současný zákon o poznatky…

Redakce KIS, 12.07.2023

celý článek...

Ministerstvo zemědělství chce farmářům ulevit, žádá EU o výjimky

Evropští zemědělci, kteří chtějí čerpat veřejné dotace z rozpočtu Evropské unie (EU), musí plnit přísná environmentální opatření. Ministerstvo zemědělství ČR nyní žádá EU o další dočasnou výjimku, díky níž by se mohla opatření zmírnit. A není samo – s prosbou o uvolnění pravidel přišlo spolu s dalšími šesti zeměmi.S žádostí původně přišlo Lotyšsko, ke kterému se Česko připojilo spolu s Estonskem, Finskem, Maďarskem, Litvou a Polskem. Společné stanovisko prezentovali ministři na setkání v Lucemburku v pondělí 26. června. Argumentují…

Redakce KIS, 12.07.2023

celý článek...

Více místa nebo chlazení stájí v létě získají hospodářská zvířata v České republice během příštích pěti let

Ministerstvo zemědělství (MZe) připravilo nové dotace pro zlepšení podmínek v chovech hospodářských zvířat. V rámci připravované novely veterinárního zákona je jedním z opatření pro lepší pohodu zvířat, o kterých se nyní diskutuje, také možnost zavedení kamerového systému v jateckých provozech.Česká republika má jedny z nejpřísnějších pravidel pro péči o hospodářská zvířata. Do roku 2027 získají chovatelé miliardy korun na zavedení nadstandardních podmínek v chovech. Zvířata tak budou mít ještě větší komfort a budou žít v souladu…

Redakce KIS, 11.07.2023

celý článek...

Ministr Výborný: Zemědělci sklidili prvních 31 152 hektarů obilovin. Dnes spouštíme pravidelné žňové zpravodajství

Zemědělci v Čechách a na Moravě sklidili prvních 31 152 z celkové letošní osevní plochy 1 245 085 hektarů, tedy 2,5 procenta obilovin. Uvedl to dnes ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) při návštěvě Zemědělského a obchodního družstva Bratranců Veverkových v Živanicích na Pardubicku. Ministerstvo zemědělství od dnešního dne začíná ve spolupráci se Státním zemědělským intervenčním fondem (SZIF) vydávat každoroční pravidelné žňové zpravodajství. Vždy v pondělí jeho prostřednictvím informuje veřejnost o postupu sklizně a…

Redakce KIS, 10.07.2023

celý článek...

Čeští zemědělci získají přes 160 milionů korun z krizové rezervy EU, podpora pomůže zemědělcům z postižených odvětví

Z třetího evropského balíčku mimořádné finanční podpory pro zemědělství získá Česká republika 6,86 milionu EUR, tedy v přepočtu více než 163 milionů korun. Rozdělení pomoci mezi členské státy Evropské unie dnes definitivně odhlasoval evropský Výbor pro SOT (polní plodiny a olivový olej). Pomoc je určená pro zemědělce, které postihly vysoké ceny vstupů nebo povodně či sucho.„Jsem rád, že se podařilo definitivně schválit pomoc zemědělcům ve všech zemích EU. Poslední rok je pro řadu z nich velmi náročný, v některých státech…

Redakce KIS, 10.07.2023

celý článek...

Ministr zemědělství: Podpora prezentace práce regionálních zemědělců a potravinářů je důležitá

První prázdninovou akci projektu Poznej svého farmáře, která se dnes koná na Zámku Ohrada u Hluboké nad Vltavou, navštívil ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). Hlavním cílem projektu je podpořit regionální výrobce a zlepšit informovanost veřejnosti o možnostech nákupu kvalitních potravin. Důležité je také propojení spotřebitelů a farmářů v daném regionu.„Projekt Poznej svého farmáře je jedinečnou možností prezentace výsledků práce malých a středních zemědělců a potravinářů v regionech. Navíc je na těchto akcích vždy…

Redakce KIS, 01.07.2023

celý článek...

Ministr nechce škrtat dotace plošně

Nový ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) dnes po uvedení do úřadu řekl, že bez některých dotací nebo státních podpor se zemědělství neobejde. Jsou to podle něj například náhrady za škody způsobené výkyvy počasí nebo živelní katastrofy. Nelze podle něj škrtat všechny dotace plošně. Je také nutné podpořit sektory, kde česká produkce dlouhodobě klesá, jako je například chov prasat. Podle Výborného je také potřeba udržet dostatečnou soběstačnost v domácí produkci některých zemědělských komodit, jako je hovězí maso, mléko…

Redakce KIS, 30.06.2023

celý článek...

Kolik stojí vepřový ocásek?

Už dlouhou dobu se vede boj o prasečí ocásek. Krátit či nekrátit? Zastánci welfare prosazují zákaz krácení, protože jde o zásah do organismu, praktici krácení naopak obhajují s tím, že jde o krok, který paradoxně menším zásahem výrazně snižuje rizika mnohem rozsáhlejších poranění a následného utrpení zvířat. Pokud ale vynecháme filosofickou diskusi, zůstává čistá ekonomika. O kolik víc by si lidé museli připlatit za prasata s "kudrnatým ocáskem"? Pokud by neměly být ocásky kráceny, pak je nutné udělat v chovu celou řadu změn.…

Redakce KIS, 30.06.2023

celý článek...

Boisecurity V - kafilérní box

Z chovu bohužel neodcházejí jen živá zvířata, ale i kadávery. Jejich předání asanačnímu podniku představuje nemalé riziko. Proto celá řada větších chovů postavila spalovací pece a nutnost odvozu uhynulých zvířat minimalizuje. To je určitě z hlediska biosecurity ideální řešení. Není ale schůdné pro všechny (ať už z ekonomických nebo technických důvodů). Navíc je třeba počítat i s výpadkem spalovací pece a tak každý chov musí být vybaven kafilerním boxem. Podle zákona musí každý chovatel oznámit úhyn asanačnímu ústavu a ten je…

Redakce KIS, 30.06.2023

celý článek...

Marek Výborný se ujal funkce ministra. Přichází s konceptem otevřeného ministerstva, zaměří se i na udržitelné, moderní zemědělství pro 21. století

Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) se dnes dopoledne ujal úřadu. Do funkce ho uvedl premiér Petr Fiala poté, co nový ministr převzal jmenovací dekret od prezidenta Petra Pavla. Vedení resortu Marek Výborný přebírá po rezignaci Zdeňka Nekuly jako 17. ministr zemědělství samostatné České republiky.Mezi priority ministra zemědělství Marka Výborného patří změna komunikačního stylu, chce koncept otevřeného ministerstva, které aktivně jedná s celou odbornou i laickou veřejností. Ve spolupráci s nevládními zemědělskými…

Redakce KIS, 29.06.2023

celý článek...

Kolik se dovezlo z okolních zemí obilovin? Kolik pšenice máme v Česku na skladě ze sklizně 2022 v porovnání s předchozími roky?

Náměstek Miroslav Skřivánek: „Naši zemědělci by podle návrhu Komise mohli z nově uvolněných peněz získat přes 160 milionů korun, které poslouží jako kompenzace za druhotné dopady levného ukrajinského dovozu. Ministerstvo zemědělství se bude snažit zajistit ještě další spolufinancování z národních zdrojů. Peníze rozdělíme například mezi chovatele drůbeže, pěstitele ovoce a zeleniny, případně další zasažené citlivé komodity.“ https://1url.cz/KuuGt

Redakce KIS, 28.06.2023

celý článek...

Nový ministr Výborný volá po soběstačnosti. Premiér Fiala to dříve označil za nereálné

Prezident Petr Pavel ve čtvrtek 29.6.2023 jmenuje nyní již bývalého šéfa poslaneckého KDU-ČSL Marka Výborného ministrem zemědělství. Ten tak nahradí svého straníka Zdeňka Nekulu, který oznámil rezignaci před dvěma týdny. Výborný uvedl, že se chce soustředit hlavně na zlepšení komunikace či zajištění potravinové soběstačnosti. Právě poslední zmíněný bod kritizuje například Asociace soukromého zemědělství ČR. Podle ní Česko potravinově soběstačné být nepotřebuje. Podobně již dříve hovořil i premiér…

Redakce KIS, 28.06.2023

celý článek...

Čeští zemědělci dostanou z unijního kompenzačního balíčku 160 milionů korun

O vývozu zemědělských a potravinářských produktů z Ukrajiny a souvisejícím kompenzačním balíčku, o udržitelném používání přípravků na ochranu rostlin, o implementaci společné zemědělské politiky (SZP) a o řešení nárůstu počtu velkých šelem a problematice kompenzace škod, které způsobují, jednala v těchto dnech Rada ministrů zemědělství EU v Lucemburku. Českou republiku zastupoval náměstek ministra zemědělství Miroslav Skřivánek (KDU-ČSL).Evropští zemědělci by měli získat dalších 330 mil. EUR ze zemědělské rezervy, která poslouží…

Redakce KIS, 27.06.2023

celý článek...

Biosecurity IV - Vyskladnění

Dnešní díl seriálu k biosecurity možná mnohé překvapí. Co má společného prodej a odeslání zvířat s ochranou chovu, vždyť jde o přesun směrem ven. Několik let stará epidemie PED ale ukázala, jak je důležité dodržet biosecurity i při vyskladňování. Jednou z cest, jak se PED v Americe šířil, byli totiž právě kamiony odvážející prasata z farem a jejich řidiči. Auta bez jakékoli dezinfekce na jatkách po vyskladnění zvířat z jedné farmy totiž zajížděla přímo k výkrmovým halám farmy druhé a řidiči si šli nahánět prasata. Aby bylo odstraněno…

Redakce KIS, 23.06.2023

celý článek...

Proč Evropská komise prosazuje družstevnictví?

U nás se už zažilo tvrzení, že by trhu pomohlo sdružování chovatelů do družstev. Tahle myšlenka je podporována politiky na národní i evropské úrovni. Kde se ale vůbec vzala? Vždyť výrazný vliv na obchodování mají družstva jen v pěti evropských zemích. Nikde jinde na světě se tento model nerozmohl. Zeměmi, kde má družstevní způsob produkce velký význam, jsou Dánsko, Finsko, Švédsko, Francie a Malta. Při vší úctě ke všem uvedeným zemím má jen Dánsko a Francie význam na světové mapě výroby vepřového masa. Severské země jsou specifickým…

Redakce KIS, 23.06.2023

celý článek...

Dny českého zemědělství nabídly osvětu i pobavení

Návštěva nové robotické stáje, prohlídka nejmodernějších digitálních technologií pro precizní zemědělství, nebo nová automatizovaná dojírna krav. To vše zažili návštěvníci Dnů českého zemědělství, které letos proběhly 16. a 17. června v rámci osvětového projektu Zemědělství žije! Ten si klade za cíl edukovat širší veřejnost, která dnes již většinově žije ve městech a o zemědělství má minimální povědomí. Jak dokládá průzkum Zemědělského svazu ČR realizovaný společností Ipsos je nejvyšší neznalost české veřejnosti v problematice…

Redakce KIS, 23.06.2023

celý článek...

EU chce být lídrem v ochraně životního prostředí. Ovšem s nereálnými cíli, míní zemědělští odborníci z Česka i Německa

Často nesmyslné požadavky a leckdy i protichůdné záměry. I taková hodnocení zazněla na adresu požadavků EU v rámci Zelené dohody a řady strategií, které ovlivní fungování nejen českých zemědělských podniků. Na konferenci ke strategii EU „Fit For 55“, která řeší omezení uhlíkové stopy o 55 % se zemědělci spolu s odborníky z ministerstev a politiky radili, jak se úspěšně vypořádat s požadavky této strategie a co je možné změnit.Jedním z hlavních řečníků byl i Stefan Meitinger ze Svazu německých zemědělců…

Redakce KIS, 23.06.2023

celý článek...

Změna dotací nejvíc oslabila středně velké podniky, majitelé je nabízejí k prodeji

Na české zemědělství začínají dopadat změny dotační politiky, která – zjednodušeně řečeno – velkým vzala a malým dala. Předseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha říká, že v nejhorší situaci se ocitly středně velké zemědělské podniky. Snižuje se plocha, na které se pěstují citlivé plodiny jako ovoce, zelenina nebo brambory, a klesá počet chovatelů. Řada z nich své podniky prodává. Přitom právě na nich nyní stojí velká část tuzemské potravinové produkce.Změnu vyplácení dotací…

Redakce KIS, 22.06.2023

celý článek...

Agrární komora České republiky

Podívejte se na první rozhovor, který poskytl náš šéf Honza Doležal po znovuzvolení do funkce prezidenta Agrární komory ČR. Za tři roky ve funkci zažil 3 ministry, čtvrtý je na cestě. V rozhovoru pro iDNES.cz mluví o svých prioritách, o privátních značkách v supermarketech nebo prozradí, jaké neduhy v současnosti vadí zemědělcům. Mrkněte na celý rozhovor. https://1url.cz/zur2D

Redakce KIS, 22.06.2023

celý článek...

Méně papírů a více odborníků. Farmáři potřebují lepší podmínky pro rozvoj moderního zemědělství

Evropa odstartovala novou společnou zemědělskou politiku, která slibuje udržitelnější hospodaření v rostlinné i živočišné výrobě. Pro české farmáře však bylo její zahájení náročné. Na přípravu před spuštěním dotačního programu měli málo času a museli se popasovat se složitou administrativou i častými změnami podmínek. „Bylo to o fous,“ komentoval situaci šéf Asociace soukromého zemědělství ČR Jaroslav Šebek, který v debatě Hospodářských novin o podpoře zemědělství uvedl, že někteří farmáři letos museli kvůli podávání jednotné…

Redakce KIS, 19.06.2023

celý článek...

Výměna ministra zemědělství z pohledu ASZ ČR

Pro mnohé poměrně překvapivá výměna na postu ministra zemědělství v tomto týdnu navozuje poměrně logicky otázku, zdali se dosavadní tuzemská zemědělská politika v současném volebním období změní, nebo ne, a pokud se změní, tak v jakém směru. Zda k většímu naplňování zemědělského programu vládní koalice, nebo naopak k návratu starých pořádků v podobě orientace zejména na agroholdingový model českého zemědělství.I když je zřejmé, že odcházející ministr Zdeněk Nekula nesplnil v plné míře některé ze slibů obsažených v programovém…

Redakce KIS, 18.06.2023

celý článek...

Biosecurity III - Karanténa

Ačkoli je funkční oplocení stájí základním předpokladem aby se podařilo udržet nemoci mimo farmu, samo o sobě nepomůže. Pohyb lidí, zvířat a materiálu totiž není možné zastavit. V dnešním dílu seriálu se zaměříme na zvířata. Ta jsou totiž pro zdravotní stav stáda největší hrozbou. Mnohé chovy se brání nebezpečí tím, že se uzavírají. Většina chovů ale přesto potřebuje, přinejmenším čas od času, zvířata nakoupit. O tom, že by neměla být míchána zvířata z několika zdrojů a že je vždycky nutné přesně znát zdravotní stav stáda původu,…

Redakce KIS, 16.06.2023

celý článek...

Asociace se rozrůstá – do svých řad přijala nové organizace a ocenila práci ministra Nekuly

Výroční 25. valná hromada Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ ČR) se uskutečnila ve čtvrtek 15. června v Pelhřimově za účasti delegátů z řad regionálních organizací, členských svazů a hostů, mezi nimiž byli přítomni hned dva ministři současné vlády. Předseda Jaroslav Šebek ve svém úvodním proslovu (celý proslov na tomto odkazu) shrnul postoje a aktivity naší stavovské organizace za poslední rok, a stejně tak upozornil na důležité legislativní kroky, které je nutné letos prosadit. Valná hromada (VH) přijala řadu zásadních…

Redakce KIS, 16.06.2023

celý článek...

Vyjádření Zemědělského svazu ČR k odchodu ministra zemědělství Zdeňka Nekuly

Martin Pýcha, předseda Zemědělského svazu ČR:Odchod současného ministra zemědělství Zdeňka Nekuly byl jen otázkou času. Za dobu svého působení stihl rozdělit zemědělce mezi sebou. Z pohledu Zemědělského svazu ČR negativně hodnotíme nesystémovou změnu pravidel společné zemědělské politiky. To vše bylo umocněno špatnou komunikací se zemědělskou veřejností. Naopak jako pozitivum hodnotíme otevření otázky neúměrně vysokých přirážek obchodních řetězců a dobře zvládnuté předsednictví EU.Od nového ministra zemědělství především…

Redakce KIS, 16.06.2023

celý článek...

Nekula končí jako ministr zemědělství, nahradit ho má Výborný

Ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) podal ke konci června rezignaci na funkci ministra zemědělství. Zdůvodnil to tím, že v posledních týdnech necítil podporu vedení lidovců. Předsednictvo KDU-ČSL navrhlo do funkce šéfa poslaneckého klubu Marka Výborného, nominaci musí ještě potvrdit širší vedení strany, řekl novinářům předseda KDU-ČSL Marian Jurečka.Jurečka uvedl, že o výměně mluvil s premiérem Petrem Fialou (ODS). Požádal ho, aby jednal s prezidentem Petrem Pavlem, aby se Výborný mohl ujmout funkce od 1. července. Výborný…

Redakce KIS, 14.06.2023

celý článek...

Asociace soukromého zemědělství: Spolupráce s Nekulou byla dobrá

Rezignace ministra zemědělství Zdeňka Nekuly (KDU-ČSL) je podle předsedy Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ ČR) Jaroslava Šebka překvapivá, spolupráce s ním byla v zásadě dobrá, řekl. Pochválil zejména Nekulův přístup k menším zemědělcům. Více se měl naopak zaměřit na úpravu dotačního systému nebo mysliveckého zákona, uvedl. Od kandidáta na ministra zemědělství Marka Výborného (KDU-ČSL) očekává, že bude pokračovat v plnění vládních závazků. Ministrem bude Nekula do konce června.„Je to pro nás poměrně překvapivá záležitost,…

Redakce KIS, 14.06.2023

celý článek...

Vedení Svazu chovatelů prasat se nemění

Valná hromada Svazu chovatelů prasat, která proběhla v úterý 13. června v konferenčním centu SVÚ Jihlava, volila vedení Svazu. Zdá se, že jsou členové s dosavadní prací Svazu spokojeni. Všichni původní členové předsednictva i revizní komise svoje pozice obhájili. Ačkoli ještě nebyl zvolen nový předseda a místopředseda, kteří budou voleni na prvním zasedání předsednictva, je možné říci, že se vedení Svazu nemění. Aby byl Svaz i nadále schopen zajišťovat potřebný servis chovatelům upravila valná hromada také příspěvkový řád a…

Redakce KIS, 13.06.2023

celý článek...

Biosecurity II - černobílý provoz

V prvním dílu seriálu o biosecurity jsme začali s oplocením. Ještě dříve ale mělo být řečeno, co by vlastně mělo být oploceno. Na každé farmě je třeba stanovit bílou (výrobní) zónu, ve které jsou zvířata a zónu černou, tedy oblast, kde se odehrávají činnosti, které představují ohrožení. Co je zařazeno do bílé zóny závisí na velikosti chovu a na tom, jak moc má být chov chráněn. Plot musí být logicky umístěn mezi těmito dvěma zónami, aby zabránil proniknutí nebezpečí. Druhý okruh oplocení by potom měl být okolo černé zóny. U…

Redakce KIS, 09.06.2023

celý článek...

Počet pozitivních zvířat poskočil

Už na 27 pozitivních zvířat se posunul počet divočáků, u nichž byl diagnostikován africký mor prasat. Stalo se tak po tom, co se po nálezu uhynulého selete uprostřed Horních Peroltic místní myslivci rozhodli prohledat oblast kolem obce a postupně nalezli sedm uhynulých těl. Kromě oblasti Frýdlantského výběžku je evidován stále jen jediný pozitivní případ u divočáka zastřeleného na Mimoňsku. V této oblasti se po schválení Evropskou unií změnila pravidla. Původní Mimořádná veterinární opatření, která zásadně omezovala pohyb zvířat…

Redakce KIS, 09.06.2023

celý článek...

První kolo PRV v novém programovacím období

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo 1. kolo příjmu žádostí o projektové dotace na rozvoj venkova podle Strategického plánu nové Společné zemědělské politiky na období 2023-2027. Podpory půjdou například na moderní technologie, větší pohodu zvířat nebo dotace pro mladé zemědělce. Na 1. kolo je připraveno celkem 8,28 miliardy korun, z toho téměř téměř 5 miliard dostanou zemědělci na investice do zemědělských podniků. Projekty bude možné podávat od 22.8. do 12.9. 2023. Podmínky jsou podobné, jak tomu bylo v minulosti. Jednou z důležitých…

Redakce KIS, 09.06.2023

celý článek...

K vyšším daním se zřejmě přidají i nižší dotace, družstva se bojí o přežití Zdroj: https://www.idnes.cz/olomouc/zpravy/zemedelci-druzstva-dotace-usporny-balicek-vyssi-dane-kritika.A230602_729014_olomouc-zpravy_stk

Obrovských problémů, pro některé i existenčních, se bojí zemědělská družstva z Olomouckého kraje po zjištění, že v rámci konsolidačního vládního balíčku dojde i k miliardovým škrtům v dotacích. Podporu jim přitom stát snížil už loni. Současně s tím budou totiž muset také platit výrazně vyšší daň z nemovitosti, neboť se bude nově týkat i obhospodařovaných pozemků.„Ten dopad by byl velmi tvrdý. To, co stát připravuje, může přivést zemědělské podniky na existenční hranu, takže některé nemusí tento úsporný vládní balíček přežít,“…

Redakce KIS, 05.06.2023

celý článek...

1. kolo příjmu žádostí intervencí rozvoje venkova ze Strategického plánu Společné zemědělské politiky 2023–2027

Dne 1. 6. 2023 schválil ministr zemědělství Ing. Zdeněk Nekula Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty rozvoje venkova v rámci Strategického plánu SZP na období 2023–2027 (dále jen „Pravidla“), pro 1. kolo příjmu žádostí.Dne 1. 6. 2023 schválil ministr zemědělství Ing. Zdeněk Nekula Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty rozvoje venkova v rámci Strategického plánu SZP na období 2023–2027 (dále jen „Pravidla“), pro 1. kolo příjmu žádostí.Ministerstvo zemědělství…

Redakce KIS, 02.06.2023

celý článek...

Počty českých pracovníků v zemědělství klesají, sklizeň zachraňují pomocníci ze zahraničí

Zaměstnanost v zemědělství je v posledních třech letech relativně stabilizovaná, předloni klesla pouze o 1 procento na 97 800 lidí. Ještě před pětadvaceti lety však v oboru pracovalo téměř dvojnásobně více lidí. Zemědělské podniky proto doplňují nedostatek českých zaměstnanců sezónními pracovníky ze zahraničí.Zahraničních pracovníků v tuzemském zemědělství přibývá. Zatímco v roce 2014 pracovalo v tomto odvětví 7 540 cizinců, loni to bylo 23 092 lidí, z toho 40 % z Ukrajiny. Jejich příliv nebo odchod…

Redakce KIS, 02.06.2023

celý článek...

Jaké dopady bude mít nový welfare prasnic?

O tom, že Evropská komise přinutí chovatele prasat kompletně přestavět porodny prasat ví asi každý chovatel. Jasná pravidla a "jízdní řád" ale zatím nejsou k dispozici. COPA-COGECA zveřejnila odhad dopadů tohoto kroku. Čistě investiční pohled říká, že chovatelé prasat v EU budou muste vynaložit 2,1 až 3,5 miliardy Euro na kompletní přestavbu drtivé většiny poroden. Tím však dopady zdaleka nekončí. Modely byly zpracovány ve třech variantách podle toho, jak dlouhé bude přechodné období - v nejpřísnějším scénáři byly porodní kotce…

Redakce KIS, 02.06.2023

celý článek...

Seriál biosecurity začíná

V České republice se opět šíří africký mor prasat - naštěstí jen u divočáků. Jedinou ochranou proti němu je biosecurity. Aby zůstal i nadále jen mezi černou zvěří je třeba chovy ochránit před zavlečením a ačkoli nad slovem biosecurity mnoho z Vás mávne rukou a řekne "to je jasný, to děláme", stojí za to chov projít a přesvědčit se. Funkční biosecurity se skládá z mnoha drobných opatření a protože se obvykle nic nestane, když některé z nich jednou vynecháte, má tendenci k postupné erozi. Biosecurity samozřejmě také není univerzální.…

Redakce KIS, 02.06.2023

celý článek...

Ministr Nekula ocenil obchodníky za prodej českých jablek, cibule a brambor

Ocenění „Master“ za prodej českých jablek, cibule a brambor dnes v Národním zemědělském muzeu Praha předali ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL), předseda Martin Ludvík z Ovocnářské unie ČR, předsedkyně Monika Nebeská ze Zelinářské unie Čech a Moravy a Josef Králíček z Českého bramborářského svazu.„Toto ocenění je symbolickým poděkováním obchodníkům za podporu českého zemědělství. Cílem naší akce je zdůraznit význam tuzemských pěstitelů v nelehkých časech, kdy čelí zvýšené zahraniční konkurenci i rostoucím nákladům…

Redakce KIS, 01.06.2023

celý článek...

Zjistí si stát sám, kdy a kde nepršelo?

A už je to tady znovu, jako v loňském roce – podmínky v předpisech stanoví, jak má „tráva“ růst, počasí ovšem nespolupracuje – a buď prší moc, nebo málo, takže se buď nedá vyjet na pole, nebo je sucho a nic neroste. Nyní nastala taková situace v případě zelených úhorů. V podmínkách, které se ještě v dubnu tohoto roku měnily a upřesňovaly, je uvedeno, že k 1. 6. musí být na pozemku zapojený porost. To je ale vzhledem k současnému průběhu počasí (na značné části území ČR již tři týdny nepršelo) na mnoha místech nemožné zajistit.…

Redakce KIS, 31.05.2023

celý článek...

Dotace nepodporují biodiverzitu, ale hlavně zvyšují příjmy zemědělců. Malé farmy se v tom od velkých neliší

Od Tereza Koudelová|23. května 2023|Kategorie: Zemědělství|Štítky: biodiverzita, dotace, zemědělstvícelý článek na : https://www.ekonews.cz/dotace-nepodporuji-biodiverzitu-ale-hlavne-zvysuji-prijmy-zemedelcu-male-farmy-se-v-tom-od-velkych-nelisi/?fbclid=IwAR1UhV6M7Cu7GAfPvyJMstx7Aah0bS13YYmAz2_zoBb_BarCImpXkJo4VU8Zemědělské dotace nemají vliv na rozmanitost způsobů využití zemědělské půdy, ale pouze zvyšují příjem zemědělců, ukazuje nová studie českých vědců. Podle ministerstva zemědělství ale dotace…

Redakce KIS, 29.05.2023

celý článek...

Dejte pozor na srnčata. Ministerstvo zemědělství poskytuje novou dotaci na ochranu zvířecích mláďat při senoseči

Ministerstvo zemědělství (MZe) upozorňuje zemědělce, aby při sečení luk a sklizni polí ochránili srnčata, která se můžou skrývat v porostu. Za nedbalost hrozí pokuta až 10 tisíc korun. MZe poskytuje dotace na plašiče nebo nově na signální zařízení, které zemědělce upozorní, že se v poli schovává mládě.Začínají senoseče, a tedy doba, kdy zemědělské stroje každoročně zraní nebo usmrtí mláďata, která se skrývají v lukách nebo porostech.„Jednoduchá metoda, jak zabránit zranění nebo usmrcení srnčat, je sklízet tak, aby zemědělský…

Redakce KIS, 26.05.2023

celý článek...

Projev prezidenta AK ČR pro delegáty 32. sněmu AK ČR, 25. 5. 2023, Olomouc

Vážený pane předsedo Senátu, vážený pane náměstku, vážený pane hejtmane, vážení vzácní hosté, vážené dámy, vážení pánové,  po více než roce (naposledy jsme se sešli na začátku měsíce dubna roku 2022 v Brně) tu máme Sněm Agrární komory České republiky, po necelých třech letech zde máme Sněm volební. Na začátek svého vystoupení si dovolím menší ohlédnutí za uplynulými třemi lety, větší část svého proslovu pak věnuji situaci současné, ukrajinským bezcelním dovozům, souhrnnému zemědělskému účtu a aktuálně diskutovanému konsolidačnímu…

Redakce KIS, 26.05.2023

celý článek...

SVS zveřejnila Zprávu o činnosti v oblasti ochrany zdraví zvířat za rok 2022

Státní veterinární dozor loni nejvíce zaměstnávaly dvě závažné nákazy – africký mor prasat (AMP), který se po čtyřech letech vrátil do ČR a ptačí chřipka, kdy se úřední veterinární lékaři aktivně podíleli na likvidaci dvou desítek ohnisek tohoto onemocnění v chovech drůbeže. Mezi hlavní úkoly Státní veterinární správy (SVS) dlouhodobě patří především ochrana území ČR před zavlečením nákaz, které by mohly znamenat riziko pro člověka (zoonóz), nebo pro zdraví zvířat. V případě výskytu těchto nákaz SVS přijímá opatření k zamezení…

Redakce KIS, 26.05.2023

celý článek...

K zamyšlení

Farmáři by měli užívat méně antibiotik, ale pokud je vaše koťátko nebo pes nemocné, tak okamžitě zajdete na veterinu a dáte jim antibiotika aFarmáři by neměli dovážet potraviny, ale pravidelně jíme Kuskus, Soju, Avokádo, Banány, které je třeba dovážet do naší země..

Redakce KIS, 25.05.2023

celý článek...

Česká televize: Prezident Agrární komory Jan Doležal obhájil svou funkci

Česká televize/Události v regionech - Prezident Agrární komory Jan Doležal obhájil svou funkci, na sněmu v Olomouci neměl protikandidáta. Mezi své priority zařadil například snížení administrativní zátěže zemědělců. Ti na sněmu prezentovali takzvanou Olomouckou výzvu, o které chtějí jednat s vládou. Na reportáž se můžete podívat zde v čase 7:17.

Redakce KIS, 25.05.2023

celý článek...

Na polích a pastvinách vyrostou duby, habry a lípy. Zcela nové opatření Agrolesnictví podpoří výsadbu stromů na zemědělské půdě

Ministerstvo zemědělství (MZe) připravilo nové opatření Agrolesnictví. Zemědělci budou moci získat podporu na pěstování dřevin, pokud na stejném pozemku budou zároveň růst zemědělské plodiny nebo se tam budou pást hospodářská zvířata. Do roku 2027 je na dotaci připraveno více než 127 milionů korun. Materiál MZe schválila vláda.Nové opatření Agrolesnictví, které pro zemědělce přichystalo MZe, začne fungovat už letos. Kombinace zemědělské výroby a sázení stromů na pozemku, který zároveň slouží jako pole nebo pastvina, přispěje…

Redakce KIS, 24.05.2023

celý článek...

Agrární komora České republiky

Stovky zemědělců z Česka, Slovenska, Polska, Maďarska, Rumunska a dalších zemí protestovaly před budovou Evropské komise. Proč? Vadí jim nefunkční kontroly dovozů zemědělských komodit z Ukrajiny. Evropa je totiž zaplavena obilovinami a olejninami, které měly původně směřovat do třetích zemí. Zásoby obilovin a olejnin tak činí 150 % oproti evropskému průměru z předešlých let a v Česku jsou zásoby o 40 % vyšší ve srovnání se stejným obdobím loni. Za necelé dva měsíce už začínají žně a reálně hrozí, že evropští zemědělci nebudou…

Redakce KIS, 24.05.2023

celý článek...

Daň z neočekávaných zisků inspiruje (nebo straší?)

Zvyšování cen potravin se odehrává v celé Evropě. V tradičně velmi sociálně založené Francii došla ministru financí trpělivost. První fáze jednání s potravináři a maloobchodníky, která žádala, aby v cenách zohlednili pokles surovin na světových trzích stejně rychle jako promítli zdražování, nedopadla úspěšně. Na základě toho pohrozil ministr financí Bruno Le Maire, že pokud potravinářský průmysl nepřistoupí na jednání o vysokých cenách, použije daňová opatření, aby získal zpět to, co označil za nepřiměřené zisky. Nyní deklarovalo…

Redakce KIS, 19.05.2023

celý článek...

Chovatelé utrpěli těžké ztráty

Na počátku týdne proběhlo jednání Komoditní rady pro vepřové maso a předsednictva Svazu chovatelů prasat. Ačkoli jsou ceny momentálně na takové úrovni, že pokrývají náklady, je stav sektoru velmi vážný. Za poslední dva roky se nakumulovaly obrovské ztráty. Podle informací, které zazněly od zástupců ÚZEI se totiž v minulém roce vyšplhaly ztráty chovatelů až na 8,49 Kč na každém kilogramu živé hmotnosti (bez započtení podpor). Celková ztráta sektoru tedy činila neuvěřitelných 2,3 miliardy korun. Dokonce i při započítání veškerých…

Redakce KIS, 19.05.2023

celý článek...

Od konsolidačního balíčku si slibujeme změnu k přístupu v chápání současného zemědělství

Dopady konsolidačního balíčku vlády na situaci v zemědělství  a potravinářství - to bylo téma včerejšího pořadu 90´ ČT24, jehož hostem byl předseda Asociace soukromého zemědělství ČR Jaroslav Šebek.90´ ČT24_Jaroslav Šebek

Redakce KIS, 19.05.2023

celý článek...

Nárazníkové pásmo okolo míst s nálezy afrického moru prasat se rozšiřuje

Počínaje dnešním dnem se rozšiřuje nárazníkové pásmo (tzv. uzavřené pásmo I) okolo pásma infekce, které bylo stanoveno na základě výskytu afrického moru prasat (AMP) u divokého prasete uloveného v katastru obce Hradčany nad Ploučnicí na Českolipsku. K původním 65 katastrálním územím o celkové výměře 531 km² nově přibylo 103 katastrálních území. V celém pásmu platí mimořádná veterinární opatření. Lovit prasata divoká zde mohou pouze předem proškolení lovci. Každý, ať už ulovený či nalezený divočák…

Redakce KIS, 16.05.2023

celý článek...

Výroba masa klesá, ale spotřeba roste

Podle výsledků šetření ČSÚ už od počátku roku 2022 neustále klesá výroba masa. První čtvrtletí letošního roku trend jen potvrdilo. Pokud jde o vepřové, bylo za první tři měsíce letošního roku vyrobeno množství lehce převyšující 50 tisíc tun. To je téměř o 5 procent méně než za stejné období loňského roku. Výsledek je součinem dvou hlavních faktorů: klesajícího počtu porážek a snižující se porážkové hmotnosti. Počet poražených prasat se propadl o 3,2%. To představuje úbytek 17,5 tisíce prasat. Zároveň se snížila porážková váha…

Redakce KIS, 12.05.2023

celý článek...

Pomůže JES se zrychlením staveb?

Senát dnes schválil návrh zákona o jednotném environmentálním stanovisku (JES). Od 1. ledna 2024 by se díky němu mělo stavebníkům zjednodušit a zrychlí „papírování“. Namísto několika samostatných razítek pro účely povolení stavby se vše slučuje do jediného potvrzení - a to včetně případného stanoviska EIA. Dosavadní administrativní zátěž stavebníků převezme do svých rukou stavební úřad, který sám obešle ostatní dotčené úřady a získá jejich stanoviska v takzvaném koordinovaném závazném stanovisku. Do určité míry je racionalizován…

Redakce KIS, 12.05.2023

celý článek...

Mor prasat poskočil o 50 kilometrů

Státní veterinární správa informovala, že byly nalezeny dva nové případy divočáků s virem afrického moru prasat. První z nich byl v již existujícím uzavřeném pásmu ve Frýdlantském výběžku blízko Dolní Řasnice. Ten druhý je však daleko mimo dosud nakaženou oblast - v těsné blízkosti asanačního podniku Mimoň. Jedná se navíc o ulovené divoké prase, nikoli kadáver. Státní veterinární správa okamžitě vyhlásila v okolí pásmo infekce, které zahrnuje 14 katastrálních území o výměře 230 km čtverečních. V této oblasti byla vyhlášena mimořádná…

Redakce KIS, 05.05.2023

celý článek...

Podíl českých jablek prodávaných v obchodních řetězcích se meziročně zvýšil, obchodní přirážky jsou ale dlouhodobě vysoké

Ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) dnes uspořádal kulatý stůl k problematice jablek v tržní síti. O situaci ovocnářů, spotřebitelských cenách, cenách zemědělských výrobců (CZV) a podpoře českého ovocnářství diskutovali na Ministerstvu zemědělství zástupci Potravinářské komory, Agrární komory, obchodních řetězců i Ovocnářské unie. Loni se meziročně zvýšil podíl českých jablek prodaných v obchodech, je ale nutné, aby zemědělci mohli více promítnout své náklady do výkupní ceny.Účastníci jednání řešili konkrétní opatření…

Redakce KIS, 27.04.2023

celý článek...

Akční plán Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství na období 2023 – 2027

Ministerstvo zemědělství schválilo Akční plán Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství na období 2023 – 2027 (dále jen „Akční plán“). Akční plán navazuje na strategii ochrany genetických zdrojů využitelných v zemědělství, je jejím implementačním dokumentem, specifikujícím další rozvoj práce s genetickými zdroji.Akční plán podrobným způsobem rozvádí aktivity a specifické činnosti, které jsou v Národním programu stanoveny pro jednotlivé podprogramy…

Redakce KIS, 27.04.2023

celý článek...

Informace pro žadatele – Ochranné pásy podél vod

Vzhledem k četným dotazům dopřesňuje Ministerstvo zemědělství touto informací podmínky pro jednu z povinností Základní celofaremní ekoplatby – založení ochranného pásu podél vod.Porost ochranného pásuŽadatel na ochranném pásu podél vod v rámci základní i prémiové ekoplatby zajistí od 1. června do 31. října souvislý porost trávy čeledi lipnicovité, její směsi nebo směsi trávy čeledi lipnicovité s některou z plodin: čičorka, chrpa, jestřabina, jetel plazivý, jitrocel, kmín, řebříček, štírovník, tolice dětelová,…

Redakce KIS, 27.04.2023

celý článek...

Informace pro žadatele – Podpora na chov telete masného typu (CIS)

Vzhledem k četným dotazům dopřesňuje Ministerstvo zemědělství touto informací podmínky pro podporu na chov telete masného typu. Podpora na chov telete masného typu se od roku 2023 poskytne pouze na telata, která byla minimálně 1 měsíc od narození (resp. 30 dnů), chována na hospodářství žadatele. Bez dodržení této minimální lhůty nemůže být tele považováno za dotačně způsobilé (podmínkou je vedení řádné evidence a včasné hlášení narození telat do Ústřední evidence).Od roku 2023 se mění rozhodné období pro zařazení…

Redakce KIS, 26.04.2023

celý článek...

Ministr Nekula: Je třeba zvážit využití zemědělské rezervy i pro státy, které jsou nepřímo zasažené zvýšeným vývozem z Ukrajiny

Dovozy zemědělských komodit z Ukrajiny, pohlcování uhlíku, genomické techniky, společnou zemědělskou politiku a označování medu řešili dnes ministři zemědělství EU na Radě v Lucemburku. Evropská komise v reakci na zvýšený dovoz obilí a dalších zemědělských komodit z Ukrajiny poskytne pěti nejvíce postiženým zemím peníze z tzv. zemědělské rezervy. Analyzuje také možnost poskytnutí peněz pro další státy. Českou republiku zastupoval ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL). Ministr Nekula o tématu dovozů z Ukrajiny jednal i…

Redakce KIS, 25.04.2023

celý článek...

Ministerstvo zemědělství informuje o chystaném zákazu uvádění na trh produktů obsahujících kanabidiol (CBD) a jiné kanabinoidy

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) připravuje opatření obecné povahy, kterým zakáže uvádět na trh kanabidiol (CBD), jiné kanabinoidy získané z konopí setého a produkty tyto látky obsahující. Podle EU nelze potraviny s CBD uvádět na trh v žádné zemi Unie. Nejsou totiž dostatečně vědecky prozkoumané jejich dopady na lidské zdraví.Na základě připravovaného opatření SZPI bude zakázán prodej potravin a doplňků stravy obsahujících CBD a jiné kanabinoidy tak, jako je tomu v ostatních členských státech EU.Na trhu…

Redakce KIS, 25.04.2023

celý článek...

Metodická příručka pro opatření přímých plateb pro rok 2023

Zemědělské veřejnosti je k dispozici ke stažení Metodická příručka pro přímé platby pro rok 2023. Příručka komplexně shrnuje podmínky poskytování přímých plateb v roce 2023 vyjma ekoplatby, které je věnována zvláštní příručka.V návaznosti na zahájení nového programového období Společné zemědělské politiky 2023-2027, které je realizováno prostřednictvím schváleného Strategického plánu Společné zemědělské politiky EU v ČR na léta 2023 až 2027, budou přímé platby od roku 2023 poskytovány na základě nařízení vlády č. 83/2023 Sb.,…

Redakce KIS, 25.04.2023

celý článek...

Přímo z farmy. Zemědělci na Olomoucku otevřeli vlastní obchod, zájem je obrovský

Vepřová pečeně s kostí za 110 korun a krkovice za 115. Kromě nejčerstvějšího masa z vlastní produkce jsou v nabídce výrobky farmářů z okolí, a to mléko a mléčné výrobky, vejce, pečivo nebo zelenina a ovoce. Zájem je obrovský. Hanácký grunt, prodejnu, kterou v tomto týdnu otevřelo ZD Unčovice, berou místní i přespolní útokem.„Maso je tak krásné a za dobrou cenu. Všechno čerstvé,“ chválila nabídku Hanáckého gruntu paní Marie. Seniorka si ve čtvrtek ráno přijela nakoupit na kole z nedalekých…

Redakce KIS, 21.04.2023

celý článek...

Metodická příručka pro opatření přímých plateb Celofaremní ekoplatba

Tato metodika je určena žadatelům o poskytnutí dotace na Celofaremní ekoplatbu a je platná pro rok 2023. Stěžejním předpisem pro žadatele je nařízení vlády č. 83/2023 Sb., o stanovení podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům, v platném znění.Schémata pro klima, životní prostředí a dobré životní podmínky zvířat - Ekoschémata jsou novým nástrojem I. pilíře společné zemědělské politiky, který je pro zemědělce dobrovolný.Ekoschémata v České republice obsahují Celofaremní ekoplatbu ve dvou úrovních, základní a prémiové.…

Redakce KIS, 21.04.2023

celý článek...

Nekula hrozí: Zveřejníme seznam obchodů, které zdražují potraviny zbytečně | TN.cz

Růst cen potravin v Česku konečně zpomalil a některé začaly zlevňovat. Ukazují na to data Českého statistického úřadu (ČSÚ) za měsíc březen, na něž upozornil i ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL). Ten ve středečním pořadu Napřímo nastínil, že pokud obchody nezlevní, tak plánuje zveřejňovat seznam těch, kteří mají nejvyšší marže.  https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/500396-csu-rust-cen-zpomalil-nektere-zacaly-i-klesat 

Redakce KIS, 20.04.2023

celý článek...

Informace pro žadatele - imunizační program

Povinnou přílohou žádosti o poskytnutí dotace podle nařízení vlády č. 64/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření zvýšení obranyschopnosti v chovu prasat vakcinací je imunizační program (IP).Žadatel imunizační program zpracovává před podáním žádosti ve spolupráci s ošetřujícím veterinárním lékařem - nutné potvrzení s jeho podpisem, pro jednotlivá deklarovaná hospodářství, pro kategorie, které na tomto hospodářství hodlá v rámci opatření vakcinovat – selata, prasata ve výkrmu,…

Redakce KIS, 20.04.2023

celý článek...

Ministr zemědělství: Ochrana zdraví spotřebitelů je pro mě absolutní prioritou. Intenzivně kontrolujeme dovozy obilovin i živočišných produktů z Ukrajiny

Naše dozorové orgány intenzivně kontrolují dovozy zemědělských produktů z Ukrajiny. Všechny dosavadní výsledky jsou v pořádku a neprokázaly obsah žádných zakázaných látek. Ochrana zdraví našich spotřebitelů je naší největší prioritou. Při řešení problému s vývozem ukrajinského obilí a dalších zemědělských komodit musí Evropská unie postupovat společně a koordinovaně.„Náš systém kontrol patří k nejlepším na světě, i proto máme u nás dlouhodobě velmi vysokou kvalitu potravin. Chci všechny ubezpečit, že děláme detailní a intenzivní…

Redakce KIS, 20.04.2023

celý článek...

Zprávy z Ministerstva zemědělství 4/2023

informační zpravodaj Ministerstva zemědělstvíPřílohyZprávy z MZe, 04/2023   (PDF, 2 MB)

Redakce KIS, 20.04.2023

celý článek...

Obilná krize graduje. Proč i spojenci Kyjeva zakazují ukrajinský dovoz

Středoevropské státy začaly zakazovat dovoz ukrajinských potravin. Co tím sledují? Kdo krizi způsobil a čím ukrajinské obilí tolik vadí? Redakce Seznam Zpráv sestavila přehled otázek a odpovědí.O co jde v „obilné krizi“?Ve velké zkratce: unijní státy loni v prvních měsících po vpádu ruských vojsk na Ukrajinu solidárně otevřely své hranice pro obilí a další plodiny z Ukrajiny, aby pomohly ukrajinské ekonomice. A zmírnily obavy z hladu v zemích třetího světa.Obilí mělo přes Polsko,…

Redakce KIS, 18.04.2023

celý článek...

Ministr zemědělství: S komisařem Wojciechowským řeším dovozy obilí z Ukrajiny, jednostranné zákazy situaci nevyřeší

Jednostranné zákazy dovozu ukrajinského obilí, které zavedlo Polsko, Maďarsko a nejnověji Slovensko, jsou v rozporu s podmínkami jednotného trhu Evropské unie i Světové obchodní organizace. Česká republika s jejich zavedením nepočítá, téma ale ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) intenzivně řeší s komisařem pro zemědělství Januszem Wojciechowským. Situaci je potřeba vyřešit na celounijní úrovni.„V průběhu víkendu jsem téma dovozů zemědělských komodit z Ukrajiny řešil přímo s komisařem pro zemědělství Januszem Wojciechowským,…

Redakce KIS, 17.04.2023

celý článek...

Ministr zemědělství: Kontroly dovozového obilí jsou detailní, rozbory odhalí přítomnost více než 400 látek

Intenzivnější kontroly dovozu obilovin i dalších zemědělských komodit z Ukrajiny jsou velmi detailní. Laboratorní testy dosud neprokázaly v žádném vzorku přítomnost zakázaných látek. S ohledem na zvýšený tranzit obilovin přes EU však bude Česká republika v intenzivních kontrolách pokračovat.„Před necelými dvěma týdny jsem rozhodl o intenzivnějších kontrolách dovozu především obilovin z Ukrajiny, a to jak pro krmné, tak potravinářské účely. Zásadní je pro mě ochrana zdraví spotřebitelů, kontroly obilovin určených pro potravinářské…

Redakce KIS, 16.04.2023

celý článek...

Komise reaguje na zákazy dovozu obilí z Ukrajiny

Jednostranná opatření členských států Evropské unie (EU) v oblasti obchodu jsou nepřijatelná, uvedl v neděli mluvčí Evropské komise (EK). Tímto způsobem reagoval na to, že Polsko a Maďarsko oznámily zákaz dovozu obilí a jiných potravin z Ukrajiny s cílem chránit svůj zemědělský sektor. TASR o tom informuje na základě zprávy agentury Reuters."Víme o oznámeních Polska a Maďarska týkajících se zákazu dovozu obilí a jiných zemědělských výrobků z Ukrajiny," uvedl mluvčí EK v mailovém prohlášení. „V této souvislosti…

Redakce KIS, 16.04.2023

celý článek...

Národní výstava klepe na dveře

Už v sobotu 22.4. otevře své brány Národní výstava hospodářských zvířat, která se koná opět po dvou letech. Zároveň s ní se na Brněnském výstavišti koná také Národní výstava myslivosti a ANIMALTECH. Na výstavišti se představí více než 800 kusů hospodářských zvířat všech druhů. Vedle šampionů různých plemen skotu bude k vidění také průřez celou hybridizační vertikálou v chovu prasat. Zastřešeno Svazem chovatelů prasat se představí prasničky i kanečci mateřských plemen. Lákadlem však tentokrát budou také kanečci a prasničky otcovských…

Redakce KIS, 14.04.2023

celý článek...

Struktura zemědělství v Unii se mění

Eurostat zveřejnil informace o struktuře zemědělských podniků v EU. Vyplývá z nich, že počet hospodářství velmi výrazně klesá. V porovnání s rokem 2005 zmizelo 37% zemědělských podniků. V reálných číslech to znamená úbytek 5,3 milionu podniků. Je však třeba si uvědomit, že nejde o pokles stavů nebo obhospodařovaných hektarů, ale koncentraci výroby, kdy stejný, nebo mnohdy větší objem produkce, zajišťuje výrazně menší počet podniků. Pokles nebyl ve všech segmentech stejný. Největší snížení počtu podniků postihlo podniky s kombinovanou…

Redakce KIS, 14.04.2023

celý článek...

MJM agro, a. s.

Jako poděkování za nákup nad 1.000,- kč nyní zasíláme zákazníkům e-shopu 1 kg mouky ZDARMA. Hladká mouka MJM agro, a. s., byla oceněna značkou Regionální potravina Olomouckého kraje, která dává spotřebiteli jistotu, že si vybral kvalitní a poctivý výrobek.MJM agro, a. s. má více než 30 let zkušeností s výrobou kvalitních krmných směsíkvalitní suroviny od prověřených místních dodavatelů • široký sortiment kompletních i doplňkových krmiv • špičkové živinové složení • krmiva bez obsahu…

Redakce KIS, 13.04.2023

celý článek...

Petr Blažek: Jako sedlák si myslím, že se Evropa řítí hlavou proti zdi

Jako sedlák si myslím, že se Evropa řítí hlavou proti zdi a vzpamatovává se vždy, až když si o tu zeď rozbije ústa. U elektřiny vzala konečně na milost jadernou energetiku, u spalovacích motorů se začalo alespoň diskutovat, ale bohužel ještě není všem ideologickým nesmyslům konec. Při prvních velkých povodních v letech 1997 a 2002 se ukázalo, jak lidé ztratili kolektivní paměť. Stačilo pár let druhé poloviny 20. století, kdy k nám příroda byla milostivá, a lidé zapomněli na nebezpečí povodní a stavěli si nemovitosti, kde…

Redakce KIS, 13.04.2023

celý článek...

Časté a důkladné kontroly fungují, ceny některých potravin klesly. Ministerstvo zemědělství pokračuje v tažení proti vysokým cenám

Výsledky intenzivních kontrol nad všemi, kteří se podílejí na výrobě potravin, se začínají projevovat. Například ceny másla nebo vajec už v poslední době klesly. Na kontrolách celého potravinového řetězce spolupracují dozorové orgány více resortů. Zvýšený dohled nad trhem navrhlo Ministerstvo zemědělství (MZe), kvůli tomu vznikla a dnes se podruhé sešla speciální meziresortní pracovní skupina.Jen za poslední dva týdny udělala Státní zemědělská a potravinářská inspekce (spadá pod MZe) a Česká obchodní inspekce (spadá pod Ministerstvo…

Redakce KIS, 13.04.2023

celý článek...

Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na udržování a využívání genetických zdrojů pro výživu a zemědělství pro rok 2023

Zásady, kterými se na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, stanovují podmínky pro poskytování dotací na udržování a využívání genetických zdrojů pro výživu a zemědělství pro rok 2023.PřílohyZásady GZ 2023   (DOCX, 288 KB)

Redakce KIS, 11.04.2023

celý článek...

Stravovací návyky se mění

Pokles spotřeby vepřového v Evropě není ničím novým. Dochází k němu již celou řadu let. Je to dílem proto, že populace stárne a dává proto přednost lehčím jídlům, dílem potom kvůli změnám v životním stylu. Ačkoli je dnešní vepřové maso z hlediska obsahu tuku srovnatelné s tím kuřecím, stále úplně nezapadá do toho, čemu část lidí říká zdravý životní styl. Pokles spotřeby je sice plíživý a nenápadný, ale při srovnání s historickými daty se ukazuje jak hrozivý může být. V Německu byla publikována data o spotřebě potravin a loňský…

Redakce KIS, 07.04.2023

celý článek...

Ministr zemědělství: Vysoká kvalita obilí je pro nás zásadní, kontroly dovozu budou intenzivní

Kvalita obilí na českém trhu je dlouhodobě na velmi vysoké úrovni, a to díky důkladnému systému kontrol nejen tuzemské produkce, ale i dovozového obilí. S ohledem na zvýšený tranzit zemědělského zboží přes naše území se kontroly ještě více zintenzivní. Ukrajinské obilí, které se exportuje přes tzv. Solidarity Lanes, by mělo primárně směřovat na trhy mimo EU, kam bylo původně určené. O situaci dnes ráno mimořádně jednala pracovní skupina na Ministerstvu zemědělství (MZe).„V České republice je kvalita obilí a olejnin dlouhodobě…

Redakce KIS, 06.04.2023

celý článek...

Příručka o podmínkách dovozu/vývozu zemědělských výrobků a potravin ve vztahu k zemím mimo EU

Příručku o podmínkách dovozu/vývozu zemědělských výrobků a potravin ve vztahu k zemím mimo EU jsme se rozhodli umístit na naše webové stránky z důvodu stále se opakujících dotazů vztahujících se k podnikání v segmentu vývozu a dovozu zemědělských a potravinářských výrobků. Jedná se o základní zdroje informací a soupis adres, na nichž mohou podnikatelé, kteří hodlají začít vyvážet či dovážet zemědělské a potravinářské položky, získat základní informace nezbytné k zahájení takovéto činnosti.Odbor zahraničně obchodní spolupráce…

Redakce KIS, 06.04.2023

celý článek...

POTRAVINOVÁ KRIZE SE NEKONÁ, V KRIZI JSOU ZEMĚDĚLCI

https://svethospodarstvi.cz/komentare/potravinova-krize-se-nekona-v-krizi-jsou-zemedelci/?fbclid=IwAR33Wm5Sd7pSfRb3ZDAQyGkbrG9NloftnyPkVQ2_6Yx7OeroFE-vo_fZlpsJeště před několika měsíci evropští potravináři a zemědělci hrozili potravinovou krizí globálního rozsahu. Měla nastat v důsledku nemožnosti vyvážet obilí z Ukrajiny. A hle, ono se vyváží, a to nejen přes uvolněné černomořské přístavy, ale také po evropské souši.Souš je ale pro dopravu velkých objemů obilí příliš drahá, a tak se větší než malé množství zboží cestou vysype…

Redakce KIS, 04.04.2023

celý článek...

Zkáza českých vajec? Po sadařích zvažuje konec podnikání pětina chovatelů slepic

Zatímco ovocnáři redukují své sady a místo jabloní sejí rentabilnější obilí, chovatelé slepic přemýšlí, co s prodělečnými chovy. V letošním roce přemýšlí nad redukcí chovu pětina podniků a lidé z oboru upozorňují, že může dojít k celkovému zániku českých drůbežářů.Ještě před Vánocemi se cena vajec na pultech velkých obchodů pohybovala na úrovni téměř šesti korun za kus. V předvelikonočním čase se obchodníci předhánějí v akčních nabídkách a vejce lze dokonce sehnat i za cenu mezi třemi…

Redakce KIS, 02.04.2023

celý článek...

Nové nařízení vlády o stanovení podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům

Dne 31.3.2023 vyšlo ve Sbírce zákonů, Částka 46, nařízení vlády č. 83/2023 Sb., o stanovení podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům, které nabývá účinnosti dne 1. 4. 2023 s výjimkou podmínek pro Základní celofaremní ekoplatbu na standardní ornou půdu týkající se diverzifikace plodin, které nabývají účinnosti až od 1. 1. 2024. Pro žádosti podané v roce 2023 se použijí podmínky diverzifikace plodin podle § 9 odst. 1 a 2 nařízení vlády č. 50/2015 Sb. Další výjimky z plnění podmínek přímých plateb pro rok 2023 jsou uvedeny…

Redakce KIS, 31.03.2023

celý článek...

Zveřejnění nařízení vlády k opatření lesnicko-environmentální platby

Dne 28. 3. 2023 v částce 43 Sbírky zákonů bylo zveřejněno nařízení vlády k opatření lesnicko-environmentální platby s účinností od 1. dubna 2023. Konkrétně se jedná o nařízení vlády č. 72/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření lesnicko-environmentální platby.PřílohySbírka zákonů 2023 - Částka 43   (PDF, 48 MB)

Redakce KIS, 28.03.2023

celý článek...

Zveřejnění nařízení vlády k opatření dobré životní podmínky zvířat

Dne 17. 3. 2023 v částce 41 Sbírky zákonů bylo zveřejněno nařízení vlády k opatření dobré životní podmínky zvířat s účinností od 1. dubna 2023. Konkrétně se jedná o nařízení vlády č. 70/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření dobré životní podmínky zvířat.PřílohySbírka zákonů 2023 Částka 41   (PDF, 536 KB)

Redakce KIS, 28.03.2023

celý článek...

Mor se pomalu blíží i z východu

Naši východní sousedé již od podzimu roku 2019 bojují s přítomností afrického moru prasat. Je však dobře patrné, že jde o téměř ztracenou bitvu. První záchyt nebyl paradoxně u divočáka, ale v malém záhumenkovém chovu na východě Slovenska. Od té doby se pomalu, ale neustále nákaza stěhuje směrem na východ. Nejčastěji jsou nalezeni uhynulí nebo zastřelení divočáci, jejichž počet už přesáhl 4500 kusů. Nákaza se ale nevyhýbá ani chovům prasat a dokonce ani těm velkým. Mezi čtyřicetitřemi chovy, které se dosud nakazily, bylo i několik…

Redakce KIS, 24.03.2023

celý článek...

Předsednictvo Svazu chovatelů prasat jednalo o investičních podporách

Jedním z nejdůležitějších bodů, které projednávalo předsednictvo Svazu chovatelů prasat, které se konalo v minulém týdnu, byla pravidla letního kola Program rozvoje venkova. MZe totiž připravuje první kolo investičních podpor v novém programovacím období SZP. Měly by v něm být podporovány i investice do chovů prasat. Návrh pravidel je momentálně velmi podobný těm z minulých kol. Objevilo se ale několik novinek, které jsou pro chovatele prasat velmi problematické. Asi tou nejožehavější je stanovení limitu na všechny investice…

Redakce KIS, 24.03.2023

celý článek...

Pozor na kalibraci luxmetrů

Dotační program 20.C. není pro chovatele prasat žádnou novinkou. Jeho prostřednictvím bylo v loňském roce vyplaceno 316 milionů korun 195 žadatelům. Přesto se v Zásadách pro dotace objevila novinka, které je potřeba si všimnout a přizpůsobit se jí. V programech 20.C.b. (zlepšení mikroklimatu) a 20.C.d. (světelný režim) bylo dříve vyžadováno, aby byly přístroje pro měření osvětlení a měření hladiny amoniaku kalibrovány podle požadavků výrobce. Velká část těchto přístrojů ale v dokumentaci žádný takový požadavek uvedený nemá.…

Redakce KIS, 24.03.2023

celý článek...

Zemědělské dotace přispějí v příštích letech k lepšímu hospodaření s přírodními zdroji a k lepší péči o přírodu a krajinu

Ministerstvo zemědělství připravilo pět nových nařízení vlády, která do roku 2027 stanoví podmínky pro vyplácení hlavních zemědělských dotací. Opatření se týkají ekologického zemědělství, šetrného hospodaření, zmírňování dopadů klimatické změny i pomoci producentům posílit jejich postavení při vyjednávání s obchodními řetězci. Materiály dnes projednala vláda.Návrh nařízení vlády o stanovení podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům stanoví pravidla pro vyplácení přímých plateb, tedy hlavní zemědělské dotace. Příspěvek…

Redakce KIS, 22.03.2023

celý článek...

Ministr zemědělství: Naším hlavním cílem je ochrana spotřebitelů a zajištění zdravého konkurenčního prostředí na našem trhu

K prvnímu jednání se dnes na Ministerstvu zemědělství (MZe) sešla meziresortní pracovní skupina, zřízená ministrem Zdeňkem Nekulou (KDU-ČSL) kvůli řešení problematiky vysokých cen potravin. Zabývala se analýzou aktuálních dat k cenám potravin, kompetencemi dozorových orgánů a jejich koordinovaným postupem v rámci kontrolních akcí.„Chci zdůraznit, že naším hlavním cílem je ochrana spotřebitelů a zajištění zdravého konkurenčního prostředí na našem trhu. Jednotlivé dozorové instituce musí na základě analýzy rizik zintenzivnit…

Redakce KIS, 21.03.2023

celý článek...

Za rekordně drahá vejce může ptačí chřipka a zdražování obchodních řetězců. Ministr Nekula podal další podnět antimonopolnímu úřadu

Za vejce spotřebitelé platí v posledních měsících stále více. Podle Českého statistického úřadu letos v lednu meziročně v obchodech zdražila o 92 %. Důvodem jsou rostoucí náklady chovatelů, ptačí chřipka a také vysoké obchodní přirážky supermarketů. Ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) již v minulosti upozornil na nemorální navyšování cen supermarketů u cukru.Vejce v obchodech trhají rekordy. Ceny, za které je dodávají zemědělci, se podle statistik sice v lednu meziročně zvedly o 1,61 Kč na 3,55 Kč za kus, ale…

Redakce KIS, 21.03.2023

celý článek...

Ministr zemědělství v Bruselu: Je nutné řešit obtížnou situaci na zemědělských trzích, ale také návrhy týkající se ochrany životního prostředí

Zemědělské, lesnické a vodohospodářské aspekty obnovy přírody, iniciativu EU pro opylovače, situaci na trhu se zemědělskými komoditami, nebo asociační dohodu EU se zeměmi Mercosur (společný trh Jižní Ameriky) řešili včera ministři zemědělství Evropské unie v Bruselu. Ti se shodli, že by členské státy měly více bojovat proti úbytku opylovačů, kteří jsou důležití pro zemědělské plodiny, přírodní ekosystémy a zachování biodiverzity krajiny. Českou republiku zastupoval ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL). Nad rámec jednání…

Redakce KIS, 21.03.2023

celý článek...

Zemědělské emise v hledáčku

Evropský parlament minulý týden schválil několik norem, které se týkají takzvané agendy Fit for 55. Jejím hlavním cílem je zásadní snižování emisí ze všech odvětví výroby. Jedna z norem, která byla schválena míří na silniční dopravu, vytápění budov, zemědělství, malé průmyslové provozy a nakládání s odpady. Úroveň požadovaného snížení se liší podle výkonnosti ekonomiky země, Na jedné straně jsou tak Bulhaři s plánovaným snížením 10%, na straně druhé Německo a skandinávské státy s cílem 50%. Pro Česko byl stanoven cíl snížení…

Redakce KIS, 17.03.2023

celý článek...

Ministerstvo zemědělství podpoří z evropských fondů druhovou pestrost v lesích a také upraví základní podmínky pro hospodaření zemědělců

Ministerstvo zemědělství (MZe) připravilo dotace na Lesnicko-environmentální platby pro zlepšení životního prostředí, přípravu na změnu klimatu a ochranu lesů. Do roku 2027 na ně poskytne téměř 450 milionů korun. Dotace jsou součástí Společné zemědělské politiky, jsou financovány z evropských zdrojů a ze státního rozpočtu. Další legislativní úpravou se stanovují nové podmínky pro hospodaření na erozně ohrožených půdách, pro střídání plodin nebo pro zákaz rozorávání travních porostů. Oba materiály dnes schválila vláda.Vlastníci,…

Redakce KIS, 16.03.2023

celý článek...

Ministr Nekula: Ministerstvo zemědělství povede meziresortní pracovní skupinu, která se bude věnovat vysokým cenám potravin a jejich řešením

Ministerstvo zemědělství povede meziresortní pracovní skupinu, která se bude věnovat vysokým cenám potravin. K prvnímu jednání se sejde 21. března. Jejím cílem je zjistit, zda růst cen téměř všech základních potravin skutečně způsobily zvýšené náklady, nebo, zda jde o umělé navyšování někde v dodavatelském řetězci. Pracovní skupina bude kontrolovat dostatečné využívání dostupných nástrojů a navrhovat další podněty k řešení situace.„Já i celá vláda víme, že občany trápí vysoké ceny potravin. Možným řešením jsme se věnovali i…

Redakce KIS, 10.03.2023

celý článek...

Modernizace na vinicích a větší komfort hospodářských zvířat v chovech. Ministerstvo zemědělství představilo dotace do roku 2027

Ministerstvo zemědělství (MZe) připravilo dotace pro zlepšení podmínek v chovech hospodářských zvířat a na modernizaci a restrukturalizaci vinic. Do roku 2027 půjde na pohodu zvířat téměř 3,7 miliardy korun, na vinice více než 600 milionů korun. Dotace jsou součástí Společné zemědělské politiky, jsou financovány z evropského a národního rozpočtu. Materiály dnes schválila vláda.Chovatelé dojných krav a prasat v příštích letech získají státní a evropskou podporu na zavedení nadstandardních podmínek v chovech. Celkem…

Redakce KIS, 10.03.2023

celý článek...

Krmiv bude dostatek

Největší část nákladů na chov prasat tvoří krmiva. Proto je logické, že s růstem jejich ceny vystřelili vzhůru i náklady na chov prasat. Jaká je však další budoucnost? Odhadovat vývoj ceny je velmi ošidné. Roli hraje spousta faktorů, které nemají se zemědělstvím nic společného. Pokud ale vezmeme jako základní východisko prostou rovnováhu nabídky a poptávky, měli bychom se dočkat racionálnějších cen krmiv. V pěstitelském roce 2022/2023 se totiž očekává, že celková produkce pšenice znovu poroste (796 mil. tun). Děje se tak bez…

Redakce KIS, 06.03.2023

celý článek...

Zruší nám nájmy, bojí se kvůli ekologickým dotacím část zemědělců

Ekologické plány nových dotačních programů narážejí na odpor některých vlastníků půdy. Podle nových pravidel je pro získání tzv. celofaremní ekoplatby, o kterou si podle Zemědělského svazu ČR plánuje říci většina zemědělců, nutné vyčlenit část půdy mimo produkci.více na:Zdroj: https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/zemedelstvi-dotace-puda-ekologie.A230301_171712_ekonomika_drh

Redakce KIS, 02.03.2023

celý článek...

Drahá zelenina jako standard. Absurdní je okurka v zimě za 15 korun, míní zemědělci

autor: Aneta ŘezníčkováKilo paprik až za 180 korun, okurka přes 35 korun, hlávka salátu za 50 korun. Zelenina a ovoce v Česku výrazně zdražuje. Daň si vybírá špatné počasí v dovozních zemích a také drahé energie. V kombinaci se stavem ve Velké Británii, kde nedostatek těchto potravin donutil řetězce k prodeji na příděl, působí situace na trhu dramaticky. Podle expertů ale není zas tak překvapivá.Ačkoli čeští statistici budou mít k dispozici nejnovější data k vývoji cen potravin až v příštím týdnu, už teď je patrné, že ovoce…

Redakce KIS, 02.03.2023

celý článek...

Informace - ZND v měsíci březnu + veřejné zakázky v souvislosti se ZND

Vážení žadatelé,posíláme stručný přehled termínů, které žádosti a doklady se v rámci Zemědělských národních dotací (ZND) přijímají v průběhu aktuálního měsíce. Informace se týká pouze dotačních programů (DP), které jsou administrovány na Oddělení příjmu žádostí a LPIS (OPŽL). V příloze pak naleznete přehled termínů pro všechny DP za celý rok. Podle Zásad pro rok 2023 (kapitola 2., písm. q) v některých případech vzniká povinnost k nákladům, uplatňovaným v rámci ZND, postupovat dle zákona o zadávání…

Redakce KIS, 02.03.2023

celý článek...

Ministerstvo zemědělství podpoří chovatele prasat novou dotací ve výši 2 miliardy korun, další prostředky půjdou na ochranu přírody

Ministerstvo zemědělství (MZe) chce do roku 2027 poskytnout chovatelům přibližně 2 miliardy korun na očkování prasat proti infekčním nemocem. Další prostředky půjdou zemědělcům, kteří hospodaří v přírodně cenných oblastech Natura 2000, horských oblastech nebo na méně kvalitních pozemcích. Příspěvky jsou určeny také na zalesňování zemědělské půdy. Čtyři nařízení připravené na MZe, které českému zemědělství přinesou více než 23 miliard korun, dnes schválila vláda.Čtyři nařízení vlády, které připravilo MZe, uvádějí podmínky, za…

Redakce KIS, 01.03.2023

celý článek...

Příručka pro publicitu Strategického plánu SZP na období 2023–2027

Příručka pro publicitu nastavuje povinnosti příjemců dotace v rámci projektových intervencí Strategického plánu SZP na období 2023–2027 (SP SZP).Příručka popisuje náležitosti povinné a nepovinné publicity, které musí dodržovat příjemci dotace projektových intervencí rozvoje venkova v rámci SP SZP.Pro příjemce dotace je tento dokument závazný. Příručka v některých částech odkazuje na „Manuál Jednotného vizuálního stylu fondů EU v programovém období 2021–2027“.PřílohyPříručka pro publicitu Strategického plánu…

Redakce KIS, 01.03.2023

celý článek...

Rozšíření možnosti adresné aplikace přípravků na ochranu rostlin proti hraboši polnímu

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) zveřejňuje možnost aplikace přípravků na ochranu rostlin při řešení pokračujících vzestupných výskytů hraboše polního na území České republiky. Pro ošetření porostů je možné od 21. února na dobu omezenou využít zvýšené dávky rodenticidů do nor.Zejména v reakci na pokračující nárůst populací hraboše polního v Jihomoravském, Olomouckém a Zlínském kraji přistupuje ÚKZÚZ k umožnění adresné aplikace zvýšenou dávkou do nor, a to vydáním nařízení o povolení omezeného a kontrolovaného…

Redakce KIS, 01.03.2023

celý článek...

Ke snížení počtu přemnožených hrabošů pomůže MŽP 40 miliony. Zemědělci je budou moci hubit jen cíleně - TISKOVÁ ZPRÁVA MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A MINITERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ

V letošní zatím mírné zimě hraboši prosperují a po třech letech se opět přemnožili. Kritická je situace zejména v Jihomoravském, Olomouckém a Zlínském kraji. Ministerstvo životního prostředí (MŽP) a Ministerstvo zemědělství (MZE) se domluvily na principu jejich hubení, který bude efektivní, ale zároveň neohrozí další živočichy. Zemědělci budou na udělenou výjimku hraboše hubit pouze cíleně pomocí vkládání přípravku do děr. Od MŽP dostanou dotaci, která jim nahradí zvýšené náklady na práci.Bezpečnost zásahu proti přemnožení hraboše…

Redakce KIS, 27.02.2023

celý článek...

Ministerstvo zemědělství: zemědělci budou mít možnost prokázat několika způsoby, že skutečně podnikají v oboru

Ministerstvo zemědělství (MZe) reaguje na aktuální diskuze k podmínce aktivního zemědělce, kterou je nutné splnit, aby měl žadatel nárok na dotace. MZe doplňuje další možnosti, jak může zemědělec prokázat, že aspoň 30 % jeho příjmů pochází ze zemědělství. Tím zemědělec projde tzv. příjmovým testem.Za aktivního zemědělce jsou automaticky uznáni všichni žadatelé, kteří v loňském roce požádali o přímé platby nižší než 5000 euro (přibližně 120 tisíc korun). Pokud zemědělec požádal o jednotnou platbu na plochu zemědělské půdy (SAPS)…

Redakce KIS, 23.02.2023

celý článek...

Naši včelaři mají na příští léta zajištěnu podporu 110 milionů korun ročně, polovinu z českého a polovinu z unijního rozpočtu

Podle nového nařízení vlády o opatřeních v odvětví včelařství, které připravilo Ministerstvo zemědělství, budou moci do roku 2027 včelaři ročně žádat o celkovou podporu 110 milionů korun. Padesát procent půjde z rozpočtu EU, druhých padesát z rozpočtu ČR. Materiál dnes projednala vláda.Příspěvky podle nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření v odvětví včelařství získají včelaři na nákup nového technického vybavení, boj proti včelím nákazám, na kočování včelstev, na nákup včelích matek, rozbory včelích produktů…

Redakce KIS, 22.02.2023

celý článek...

Boj s půdní erozí neohrozí pěstování kukuřice a brambor v ČR, a to ani na Vysočině. Chystají se nové postupy hospodaření

Ministerstvo zemědělství (MZe) chystá přesnější roztřídění erozně ohrožené půdy v ČR. Ve spolupráci s Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy připravuje a následně zveřejní nové postupy a pravidla hospodaření na polích ohrožených vodní erozí. Podle nich pak budou zemědělci postupovat, aby ochránili pole a zároveň zachovali zemědělskou produkci.Roztřídění zemědělských pozemků podle stupně erozního ohrožení v ČR se změní. Dosud platilo rozlišení na tři typy: půda silně erozně ohrožená, mírně erozně ohrožená a erozí neohrožená.…

Redakce KIS, 18.02.2023

celý článek...

Jablka pod cenou? Zemědělci jen pláčou, řekl Prouza. Nastínil, kdy se bude zlevňovat

Zemědělci nejsou schopni zvýšit cenu, za kterou prodávají jablka obchodníkům, a proto se jim vyplatí nesklízet a nechat je shnít. V pořadu 360° na CNN Prima NEWS to řekl předseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha. Cenu jablek podle něj výrazně zvyšují obchodníci. Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza ale míní, že „plačtivé příběhy, které zemědělci vyprávějí, nejsou tak smutné, protože jsou dlouhodobě v zisku“.Cena jablek se meziročně snížila. Zemědělci nejsou schopni zvýšit cenu, za kterou je prodávají…

Redakce KIS, 17.02.2023

celý článek...

Asociace se shodla s Agrární komorou na tématech podporujících snižování byrokracie

Předseda Asociace soukromého zemědělství (ASZ ČR) Jaroslav Šebek jednal minulý týden s prezidentem Agrární komory (AK ČR) Janem Doležalem. Představitelé obou organizací se prostřednictvím společných témat snaží postupně rozvíjet smysluplnou spolupráci tam, kde to je možné a dávat relevantní podněty ze zemědělské praxe pro státní správu.V posledních týdnech jste mohli například zaznamenat společné dopisy týkající se eroze či problematiky moření osiva. Mezi dalšími diskutovanými tématy z uplynulé schůzky bylo snižování byrokratické…

Redakce KIS, 17.02.2023

celý článek...

Mor se plíživě šíří dál

O africkém moru prasat na našem území zase několik týdnů nebylo slyšet a mnohé to možná ukolébalo v představě, že sám zmizí. Není to ale pravděpodobné. Spíš se zdá, že se šíří skrytě, protože forma, která se vyskytuje u nás je sice také smrtelná, ale zvířata hynou až po delší době. O tom, že u nás virus dál zůstává, vypovídá v pořadí třetí nález divokého prasete uhynulého na AMP. Protože i tahle oběť moru byla objevena v prostoru, který již je označen jako uzavřená zóna II (blízko Horní Řasnice), zůstávají platná pravidla beze…

Redakce KIS, 17.02.2023

celý článek...

Jedlíci jsou na tom lépe

Velké vrhy, které jsou dnes požadovány, s sebou nesou jedno zásadní negativum. Aby prasnice vyhověla požadavkům všech selat, musí vyprodukovat mnohem více mléka. Aby byla podpořena snaha prasnice a aby byl zároveň připraven trávicí trakt selat na odstav, je v dnešním chovu nezbytné přikrmovat prestartery a startery už v době kojení. Sele v době kojení spotřebuje jen velmi malé množství krmiva (200-250 g/sele). Přesto jde o velmi důležitý návyk. V dnešní době nejsou prestartery ničím novým, ale přesto často podceňovaným krokem.…

Redakce KIS, 17.02.2023

celý článek...

Z biomasy se dají vyrábět potraviny, plasty i energie. EU ale nesmí překročit „ekologické hranice“

Autor: Aneta Zachová | EURACTIV.cz 17. 2. 2023Švédské předsednictví vrací na stůl téma biohospodářství. Spolu s ním v EU ožívá i debata o tom, jak biologické zdroje využívat bez toho, aby společnost narazila na „ekologické hranice“. Biomasy je totiž omezené množství a musí uspokojit jak poptávku po potravinách, tak i po ostatních produktech.Biohospodářství se dostalo opět do čela pozornosti zejména kvůli ruské agresi. Sektor totiž může pomoci EU zabezpečit dostatek potravin a dosáhnout energetické…

Redakce KIS, 17.02.2023

celý článek...

Ceny kuřecího masa - Agrární komora ČR

Agrární komora České republikypsodoertSn8aul5380mcgčrau8 800:11l8v7fla260ft7egt4 Vhac40f4f  · Potraviny v mnoha zemích zlevňují, ale v Česku ne. Podívejte se na další příklad, jak si obchodní řetězce přihazují nemravné obchodní přirážky.

Redakce KIS, 14.02.2023

celý článek...

Kvůli erozi půdy se má měnit pěstování plodin, zemědělci měli výhrady

Když se objevil návrh ministerstva zemědělství na rozšíření oblastí označených za silně erozně ohrožené z 25 procent na 65 procent ploch polí, vzbudilo to mezi zemědělci ze Zlínského kraje velkou nevoli. Znamenalo by to totiž, že by od příštího roku na velkých lánech nemohli pěstovat některé plodiny.celý článek na Zdroj: https://www.idnes.cz/zlin/zpravy/zemedelci-eroze-pestovani-plodiny-navrh-ministerstvo-zemedelstvi.A230214_707316_zlin-zpravy_hoo?utm_source=facebook&utm_medium=sharecd&utm_campaign=desktop

Redakce KIS, 14.02.2023

celý článek...

Zemědělce čeká papírování navíc. Budou muset prokázat, že jsou aktivní

Zhruba desetina tuzemských zemědělců si bude muset udělat finanční audit nebo posílat doklady o příjmech státu, obává se Asociace soukromého zemědělství ČR. Kvůli novému nastavení dotací bude muset asi 3 800 zemědělců prokázat, že aspoň třicet procent jejich příjmů pochází ze zemědělské činnosti a že jsou takzvanými „aktivními zemědělci“. V opačném případě o dotace přijdou.celý článek na Zdroj: https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/zemedelstvi-dotace-asz-agrarni-komora-aktivni-zemedelec.A230213_171808_ekonomika_drh?

Redakce KIS, 14.02.2023

celý článek...

Upozornění pro prodejce a balírny nesadbových brambor původem z Polska a Rumunska

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) připomíná povinnost připojení rostlinolékařských pasů při přemisťování nesadbových brambor původem z Polska nebo Rumunska do České republiky. Tato povinnost má za cíl zamezení šíření karanténní bakterie Clavibacter sepedonicus, původce bakteriální kroužkovitosti bramboru.Producenti nesadbových brambor v Polsku a Rumunsku mají ve své zemi povinnost registrace. Místo produkce těchto brambor musí být úředně shledáno za prosté původce bakteriální kroužkovitosti bramboru, nebo…

Redakce KIS, 13.02.2023

celý článek...

České pole

Produkce a spotřeba brambor v Česku dlouhodobě klesá na úkor jiných plodin a ve prospěch dovozu. Podobně jsou na tom i další tradiční plodiny jako česnek nebo křen a ústup se nevyhnul ani některým chovům v živočišné výrobě.

Redakce KIS, 11.02.2023

celý článek...

Dovozy vepřového masa dál rostly

Vepřové maso je už tradičně z pohledu zahraničního obchodu nejhorší zemědělskou komoditou. V loňském roce se situace dokonce ještě zhoršila spolu s tím, jaké panovalo napětí na evropském trhu. Dovoz vepřového masa se zvýšil na 286 tisíc tun (+1%). Import v roce 2022 tak opět posunul rekordní hodnotu dovozů. Současně s tím se velmi mírně snížil vývoz a to znamená schodek bilance ve výši 251 tisíc tun masa. Už dávno tak dovozy překonaly tuzemskou výrobu, která byla loni necelých 209 tisíc tun jatečné hmotnosti. Mění se i struktura…

Redakce KIS, 10.02.2023

celý článek...

Podpora vakcinací v chovech prasat je za humny

Už za dva měsíce bude zahájen příjem jednotné žádosti, v jejímž rámci budou chovatelé prasat letos nově moci požádat i o podporu vakcinací. Vzhledem k tomu, že až dosud nebyla definitivně schválena ani legislativní pravidla celého programu, je znalost mezi chovateli a veterináři zcela minimální. Svaz chovatelů prasat proto organizuje seminář, který by měl všem chovatelům objasnit, jaká jsou pravidla celého programu a jak bude vypadat jeho administrace. Přednášejícími proto budou jak zástupci MZe, jako hlavního garanta programu,…

Redakce KIS, 10.02.2023

celý článek...

Ploty proti moru prasat

Africký mor prasat už se rozšířil prakticky podél celé délky hranic mezi východním Německem a Polskem. Nebudeme-li brát v úvahu ohnisko okolo Drážďan a několik chovů nakažených v hloubi Německa, pak byla drtivá většina záchytů pozitivních divočáků do 50 kilometrů od hranic. Německo se proto snaží zabránit šíření viru dál směrem na západ a zároveň by chtělo snížit i tlak, který zřejmě stále přichází z Polska. Dál proto dochází k budování hraničního koridoru, který by měl po dobudování zahrnovat dvojitý plot po celé délce hranice…

Redakce KIS, 10.02.2023

celý článek...

Dotace na precizní zemědělství se měla spíš upravit, ne zrušit, říká svaz

Zrušení dotačního titulu na precizní zemědělství několik měsíců před jeho plánovaným spuštěním nebylo podle některých zemědělských organizací nejlepším ministerským rozhodnutím. Program se měl spíš upravit, říká Zemědělský svaz ČRcelý článek naZdroj: https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/zemedelstvi-potraviny-dotace-precizni-musil-komora.A230207_113556_ekonomika_drh?

Redakce KIS, 09.02.2023

celý článek...

Soumrak českých jablek. Ve Vilémově zlikvidovali 16 hektarů stromů

Daniela TauberováReportérkaNapište miZdroj: https://olomoucky.denik.cz/zpravy_region/jablka-olomoucko-vykaceny-sad-vilemov.html?utm_source=facebook&utm_medium=referral&utm_campaign=social_redirectionRubín, Šampion, Jonagold a další oblíbené odrůdy jablek vloni sklidili ovocnáři ze sadů ve Vilémově na Olomoucku. Letos, od počátku ledna bezmála 16 hektarů jabloňových stromů kompletně vymýtili. Taky 8 hektarů višní a hektar rybízu.Zdroj: https://olomoucky.denik.cz/zpravy_region/jablka-olomoucko-vykaceny-sad-vilemov.html?utm_source=facebook&utm_medium=referral&utm_campaign=social_redirection

Redakce KIS, 07.02.2023

celý článek...

Fiala bude s komorami jednat o rostoucích nákladech zemědělců a potravinářů

Premiér Petr Fiala (ODS) se dnes sejde s prezidentem Agrární komory ČR Janem Doležalem a prezidentkou Potravinářské komory ČR Danou Večeřovou. Mají jednat hlavně o rostoucích nákladech zemědělských a potravinářských firem a o zvyšujících se cenách elektrické energie a plynu.Na rostoucí náklady pro zemědělské podniky svazy upozorňují již delší dobu. Loni výrazně začaly stoupat ceny plynu i elektrické energie v souvislosti s válkou na Ukrajině.Z loňského průzkumu Agrární komory mezi více než 170 podniky vyplynulo, že třem čtvrtinám…

Redakce KIS, 02.02.2023

celý článek...

Ministerstvo zemědělství: Boj s půdní erozí neohrozí pěstování kukuřice a brambor v ČR, a to ani na Vysočině. Chystají se nové postupy hospodaření

Ministerstvo zemědělství (MZe) chystá přesnější roztřídění erozně ohrožené půdy v ČR. Ve spolupráci s Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy připravuje a následně zveřejní nové postupy a pravidla hospodaření na polích ohrožených vodní erozí. Podle nich pak budou zemědělci postupovat, aby ochránili pole a zároveň zachovali zemědělskou produkci.Roztřídění zemědělských pozemků podle stupně erozního ohrožení v ČR se změní. Dosud platilo rozlišení na tři typy: půda silně erozně ohrožená, mírně erozně ohrožená a erozí neohrožená.…

Redakce KIS, 02.02.2023

celý článek...

Dotace snižují zemědělcům sebevědomí. Většina se bez nich ale neobejde

zdroj: https://archiv.hn.cz/c1-67166220-dotace-snizuji-zemedelcum-sebevedomi-vetsina-z-nich-se-ale-bez-nich-neobejde?fbclid=IwAR321CBeFUJ3q8Jbuqu6TCuADr8OcsSJ5QPN_TKiUiIl020rBQaRyBWbPKUNic lepšího než krávu nikdy nikdo nevymyslel, říká majitelka Zlaté farmy ve Štětovicích Zlata Ronzová Mádrová. Ohrazuje se tak proti tvrzení, že krávy svou produkcí metanu konkurují v ničení přírody těžkému průmyslu. Farmářka naopak zdůrazňuje, že hovězí dobytek dodává půdě organiku, živí se pícninami a díky tomu zajišťuje…

Redakce KIS, 01.02.2023

celý článek...

Evropští zemědělci vymírají. EU proto plánuje podpořit generační obměnu

Aneta Zachovášéfredaktorka portálu Euractiv.cz1. 2. 2023 00:00 ▪ 5 min. čtení     PŘEHRÁT ČLÁNEKZdroj: https://archiv.hn.cz/c1-67166190-evropsti-zemedelci-vymiraji-eu-proto-planuje-podporit-generacni-obmenuEvropská populace stárne, což má obrovský dopad na udržitelnost celé ekonomiky. Si­tuace je obzvláště kritická v sektoru zemědělství – zemědělců ubývá a mladá generace nemá o obor zájem. Farmářskou praxi mají spojenou s náročnou prací, nízkými výdělky…

Redakce KIS, 01.02.2023

celý článek...

Ministr Nekula: Aplikovaný výzkum by měl mít praktické uplatnění a komerční nebo společenské využití. Program ZEMĚ II je takto zaměřen

Bioekonomika, smart (chytré) zemědělství a globální změny v biosféře jsou hlavními oblastmi, na které se zaměřuje Program na podporu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství ZEMĚ II na roky 2024 až 2032. Dnes ho schválila vláda. Hlavními jedenácti směry výzkumu budou půda, voda, biodiverzita, lesnictví a navazující odvětví, rostlinná produkce, rostlinolékařství, živočišná produkce, veterinární medicína, produkce potravin, zemědělská technika, lesnická a zemědělská ekonomika a politika.„Program na podporu aplikovaného výzkumu…

Redakce KIS, 01.02.2023

celý článek...

Otevíráme on-line semináře pro zájemce, kteří budou letos podávat Jednotnou žádost o dotace ze Strategického plánu Společné zemědělské politiky 2023-2027 (SZP)

Už nyní se mohou zájemci, převážně zemědělští podnikatelé, přihlásit na informační webináře k novému Strategickému plánu SZP. První on-line přednáška bude 15. února, poslední 29. března.Na on-line přednáškách se zemědělci budou moci seznámit s podmínkami, za kterých mohou letos získat dotace při podání Jednotné žádosti. Přednášející se zaměří na nová pravidla, která po přijetí Strategického plánu 2023-2027 platí pro:•             Agroenvironmentálně-klimatické…

Redakce KIS, 01.02.2023

celý článek...

ZPRÁVY Z MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ

VÁŽENÍ ČTENÁŘI, právě čtete první letošní číslo ministerského časopisu Zprávy z MZe. Hned v úvodu bych rád poděkoval všem zemědělcům a potravinářům za práci v uplynulém roce. A vůbec za veškerou práci, kterou každý den na polích, ve stájích, ale i za stolem u počítače děláte. Vaší práce si vážím a věřím, že výzvy, které nás v letošním roce čekají, společně zvládneme. Dovolte mi otevřít problematiku dezinformací či falešných zpráv neboli fake news, které se v současnosti stávají…

Redakce KIS, 31.01.2023

celý článek...

Zelinářské dny

Podpora zelinářů je priorita. Chceme, aby se kvalitní

Redakce KIS, 31.01.2023

celý článek...

Ministerstvo zemědělství podpoří do roku 2027 investice do technologií šetrných k přírodě, zvířatům a krajině částkou 10 miliard korun

 Ministerstvo zemědělství (MZe) chce v příštích letech zemědělcům přispět na investice do strojů a zařízení, které budou šetrně obhospodařovat půdu i pečovat o zvířata. Maximální částka podpory na jednu žádost může dosáhnout až 30 milionů korun. Žádosti o dotace začne podle předpokladu MZe poprvé přijímat od letošního července.„V dotaci Investice do zemědělských podniků plánujeme podporovat pořízení většiny dostupných šetrných technologií precizního zemědělství, jako jsou zařízení využívající družicové systémy k automatickému…

Redakce KIS, 31.01.2023

celý článek...

Informace - ZND v měsíci únoru

Vážení žadatelé,posíláme stručný přehled termínů, které žádosti a doklady se v rámci Zemědělských národních dotací (ZND) přijímají v průběhu aktuálního měsíce. Informace se týká pouze dotačních programů (DP), které jsou administrovány na Oddělení příjmu žádostí a LPIS (OPŽL). V příloze pak naleznete přehled termínů pro všechny DP za celý rok. Prohlášení o kategorii podniku (Nová podání > Ostatní podání > Průřezové přílohy) se podává pouze jedenkrát společně ke všem relevantním*) DP kdykoliv v průběhu…

Redakce KIS, 31.01.2023

celý článek...

Ministerstvo zemědělství podpoří do roku 2027 investice do technologií šetrných k přírodě, zvířatům a krajině částkou 10 miliard korun

Ministerstvo zemědělství (MZe) chce v příštích letech zemědělcům přispět na investice do strojů a zařízení, které budou šetrně obhospodařovat půdu i pečovat o zvířata. Maximální částka podpory na jednu žádost může dosáhnout až 30 milionů korun. Žádosti o dotace začne podle předpokladu MZe poprvé přijímat od letošního července.„V dotaci Investice do zemědělských podniků plánujeme podporovat pořízení většiny dostupných šetrných technologií precizního zemědělství, jako jsou zařízení využívající družicové systémy k automatickému…

Redakce KIS, 31.01.2023

celý článek...

Švédsko navazuje na české předsednictví. Ministři zemědělství řešili situaci na zemědělských trzích, dovozy z Ukrajiny i úpravy v označování medu

Situaci na zemědělských trzích po ruské invazi na Ukrajinu, rostoucí dovoz zemědělských produktů z Ukrajiny, biohospodářství nebo označování medu dnes řešili ministři zemědělství Evropské unie na první Radě pod švédským předsednictvím v Bruselu. Česká republika i nadále podporuje rozvoj opatření zvyšující vývoz ukrajinské zemědělské produkce zejména do zemí mimo EU, které jsou často závislé na dovozu např. obilovin. Podpořili jsme také návrh na jasnější značení medu pro spotřebitele. Českou republiku na Radě zastupoval náměstek…

Redakce KIS, 30.01.2023

celý článek...

ÚKZÚZ upozorňuje na vysokou populační hustotu hraboše polního

Z výsledků lednových pozorování výskytu hraboše polního Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským (ÚKZÚZ) vyplývá, že stav jeho populací od podzimu 2022 významně vzrostl. Průměrný počet aktivních východů z nor na hektar celorepublikově stoupl ze 439 v listopadu 2022 na 661 v lednu 2023, což představuje hodnotu 3,3násobku prahu škodlivosti. Aktuálně se hraboš zejména na Moravě dostává po třech letech do dalšího období přemnožení, což velmi podporuje také současný průběh počasí. ÚKZÚZ proto vyzývá zemědělce, aby situaci…

Redakce KIS, 30.01.2023

celý článek...

Příručka ochrany proti erozi zemědělské půdy

Jedná se o třetí aktualizované znění publikace, která si klade za cíl poskytnoutnejen zemědělské veřejnosti maximum informací týkající se problematiky erozepůdy, hospodaření na erozně ohrožených půdách i praktické rady, jakhospodařit v souladu se standardem DZES 5. K prvnímu vydání příručky došlov roce 2011 a k druhému v roce 2014.Cílem aktualizované publikace je poskytnout Vám informace o připravovanýchzměnách jako je Redesign erozní ohroženosti půdy v LPIS, o novinkách v rámciMonitoringu eroze zemědělské půdy nebo o Protierozní…

Redakce KIS, 27.01.2023

celý článek...

České cechovní normy nabírají na síle

Je to už půl roku, co byly spuštěny České cechovní normy v chovech prasat. Za tu dobu se podařilo zapojit do systému už více než třetinu objemu produkovaného masa a téměř polovinu produkovaných selat. O tom, že je systém určen nejen pro velké chovy, ale skutečně pro všechny, svědčí i to, že jsou dnes zapojeny všechny kategorie podniků. Ten nejmenší, který se dosud do ČCN přihlásil prodává na jatka přibližně 60 kusů ročně. Ten největší naopak více než 150 tisíc kusů. Postupně tak, jak jsou obnovovány smlouvy s podniky, které…

Redakce KIS, 27.01.2023

celý článek...

Cukrovarnická kampaň vrcholí, cukru bude dost

V cukrovarech finišuje cukrovarnická kampaň. Ročník 2022/23 poznamenal deštivý podzim, silné mrazy a velké teplo v prosinci. Meziročně se očekává menší výroba, přesto se podaří vyrobit dostatečné množství cukru pro tuzemskou spotřebu. Osevní plochy cukrové řepy v České republice za posledních deset let dosahují v průměru 62 tisíc hektarů. Podle odhadu bude celková sklizeň cukrové řepy oproti loňskému hospodářskému roku nepatrně nižší, celkově by zemědělci mohli sklidit přes 4,4 milionu tun. Dnes si také připomínáme 180 let od…

Redakce KIS, 23.01.2023

celý článek...

Ptačí chřipka v České republice – aktuální informace

Aktuality k současné situaci ptačí chřipky jsou k dispozici zde. 2022-2023Po více než sedmi měsících bez výskytu vysoce patogenní aviární influenzy (HPAI) bylo dne 1. 12. 2022 v ČR potvrzeno v chovu drůbeže nové ohnisko HPAI. Z tohoto důvodu tak ČR opět ztratila status země prosté HPAI u drůbeže, který získala od Světové organizace pro zdraví zvířat (WOAH) dne 2. 6. 2022.Nařízení mimořádných veterinárních opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní…

Redakce KIS, 21.01.2023

celý článek...

Nemaso mělo zachránit svět. Místo toho se setkává s malým zájmem zákazníků

Bezmasé maso není takovým hitem, který změní svět a masný průmysl, jak se zdálo. Je dalším propadákem, píše agentura Bloomberg. Zatímco před čtyřmi lety měly firmy vyrábějící rostlinnou náhražku masa kapitál více než miliardu dolarů, dneska čelí propadu. Řada spotřebitelů si už není jistá, že je falešné maso zdravější či ekologičtější a kvůli cenám sahají po čočce a fazolích.více na Zdroj: https://www.idnes.cz/ekonomika/zahranicni/nemaso-nahrazky-masa.A230121_093640_eko-zahranicni_wass

Redakce KIS, 21.01.2023

celý článek...

Zákon rozšíří okruh údajů zveřejňovaných v registru využití půdy

Okruh údajů zveřejňovaných v registru využití půdy, takzvaném systému LPIS, se od příštího roku rozšíří například o kontaktní údaje na zemědělce a zemědělské firmy, které na ní hospodaří. Změnu přinese novela zákona o zemědělství a zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu, která vstupuje v účinnost k 1. lednu. Novelu ve Sněmovně předložila skupina koaličních poslanců. Jejím účelem bylo především reagovat na výhrady Evropské komise ke Strategickému plánu Společné zemědělské politiky v ČR. Vláda tento plán poslala…

Redakce KIS, 21.01.2023

celý článek...

Stát podpoří rušení odvodňovacích systémů. Chce zlepšit vodní režim a biodiverzitu

Od letošního ledna je možné požádat o finanční podporu na odstranění odvodňovacích zařízení. V rámci Operačního programu životní prostředí mohou vlastníci pozemků získat finance na stavební práce spojené s rušením drenáží nebo odvodňovací příkopů, pokud to povede ke zvýšení biodiverzity v území. Dotace může dosáhnout až 100 % podpory. U Státního fondu životního prostředí je možné podávat projekty až do 20. září letošního roku. Cílem této výzvy je podpořit schopnost krajiny přizpůsobit se změně klimatu,…

Redakce KIS, 21.01.2023

celý článek...

Za vším hledej Čínu

Podle odhadů se v roce 2023 zvýší celosvětová produkce vepřového masa a zároveň se zmenší objem masa, které projde mezinárodním obchodem. Vysvětlením tohoto na první pohled nelogického vývoje je zvyšování produkce masa v Číně a zároveň snižování jejího dovozu. Federální ministerstvo zemdělství USA předpokládá, že produkce Číny vzroste o 2%. Potřeba dovozu proto poměrně výrazně klesne a dosáhne "jen" 1,7 mil. tun za rok. Přitom loňský dovoz byl o 100 tisíc tun vyšší. Zvyšování produkce je ale očekáváno ve všech významných produkčních…

Redakce KIS, 20.01.2023

celý článek...

Počet nových ohnisek afrického moru prasat klesá

Ačkoli se to tak z pohledu Čecha nemusí zdát, šíření afrického moru prasat Evropou se zpomaluje. Od okamžiku, kdy se v roce 2014 objevil mor v Evropě, zvyšoval se každý rok počet zjištěných pozitivních nálezů. Zdá se ale, že by rok 2022 mohl být zlomem. O rok dříve dosáhl počet potvrzených nových ohnisek více než 12 tisíc, ale za celý loňský rok to bylo "jen" 7 282 nálezů. Většina pozitivních nálezů se samozřejmě týkala divočáků. Výrazné zpomalení šíření se ale projevilo i u chovů prasat. Počet nově zasažených chovů se podařilo…

Redakce KIS, 20.01.2023

celý článek...

Ministr zemědělství Zdeněk Nekula jednal na veletrhu Grüne Woche v Berlíně o opatřeních proti narušení trhu s obilovinami v Evropě

Jednáním s některými evropskými kolegy o narušení trhu s obilovinami kvůli velkému nárůstu dovozů z Ukrajiny zahájil dnes ministr Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) návštěvu potravinářského, zemědělského a zahradnického veletrhu Internationale Grüne Woche v Berlíně. Čekají ho zde také bilaterální jednání se saským protějškem a slovinskou ministryní zemědělství. Na veletrhu se stejně jako v předchozích letech prezentuje také Česká republika, a to pod patronací Ministerstva zemědělství (MZe) a Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF).…

Redakce KIS, 20.01.2023

celý článek...

Mimořádné veterinární opatření k tlumení afrického moru prasat v Libereckém kraji: zmírňují se pravidla a proškolení myslivci mají povinnost intenzivně lovit prasata divoká

Krajská veterinární správa pro Liberecký kraj nově vydala mimořádné veterinární opatření (MVO). Stanovuje povinnosti uživatelům honiteb (myslivcům) a dalším osobám dotčeným výskytem afrického moru prasat (AMP) v oblasti kolem Jindřichovic pod Smrkem na Frýdlantsku, kde byli v prosinci 2022 a letos v lednu nalezeni uhynulí divočáci nakažení AMP.V oblasti přestává dnešním dnem platit zákaz lovu volně žijící zvěře, končí zákaz vstupu veřejnosti mimo vyznačené cesty.Předem proškolení myslivci mají za úkol intenzivně lovit prasata…

Redakce KIS, 20.01.2023

celý článek...

Upozornění na odevzdání evidence hnojení do 31.1.2023

Vážení uživatelé, dovolte nám touto formou připomenout novou povinnost pro uživatele půdy nad 20 ha v evidenci půdy LPIS. Zasíláme Vám odkaz (ZDE) na webové stránky ÚKZUZ, týkající se aktuálních informací k povinnosti elektronického podání Evidence hnojení do 31.1. pro zemědělské podnikatele hospodařící na výměře větší než 20 ha povinnost vést elektronicky evidenci o hnojivech (včetně evidence pastvy) Povinnost zaslání dat do Jednotného úložiště evidencí poprvé nastala v letošním roce, kdy…

Redakce KIS, 17.01.2023

celý článek...

Našli se další divočáci s morem

Hned po začátku nového roku se objevily nové nálezy dvou uhynulých divočáků, u nichž laboratorní vyšetření potvrdilo výskyt afrického moru prasat. Po prvním nálezu, který se odehrál už na počátku prosince se zdálo, že se nemoc nešíří. Nové nálezy bohužel potvrzují obavy veterinářů. Virus, který byl u všech tří kadáverů diagnostikován, totiž patří k takzvanému saskému kmeni. Ten je sice pro většinu prasat stále smrtelný, ale od okamžiku nákazy do uhynutí uplynou přibližně dva týdny, namísto 3 dnů u původní varianty viru. Náběh…

Redakce KIS, 13.01.2023

celý článek...

Je třeba podat žádost o podporu ozdravování chovu prasat

Tak jako v předchozích dvou letech, i letos je třeba na počátku roku podat žádost o podporu z dotačního programu 8.F.d. Tak jako obvykle jsou žádosti podávány prostřednictvím Portálu farmáře a termín pro jejich vyplnění je 16. až 31. ledna. Celková výše sazby na jedno ozdravované místo je stále 1000 Kč. Podle Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací, bude na základě podané žádosti vyplacena všem žadatelům záloha ve výši 500 Kč na ustajovací místo. Doklady prokazující, že se v chovu skutečně provádí opatření,…

Redakce KIS, 13.01.2023

celý článek...

J&T Zemědělství a Ekologie dokončila akvizici společností Spearhead v Čechách a na Slovensku. Stala se druhou největší zemědělskou skupinou v ČR

Zaplacením kupní ceny byl dnes skupinou JTZE (J&T Zemědělství a Ekologie) dokončen proces nákupu společností spadajících pod Spearhead Czech a Spearhead Slovakia, které se tak po 15 letech vrací do domácích rukou. JTZE se zároveň stává dvojkou na českém zemědělském trhu z pohledu velikosti obhospodařované půdy.Transakce, jejíž dokončení podléhalo souhlasu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, se týkala 10 zemědělských společností v České a Slovenské republice, které podnikají primárně v oblasti rostlinné a živočišné…

Redakce KIS, 11.01.2023

celý článek...

Podpora pojištění PGRLF

Podpůrný garanční rolnický a lesnický fond otevírá od počátku roku další kolo podpory zemědělského pojištění. V jeho rámci mohou chovatelé a pěstitelé žádat o úhradu části komerčního pojistného. Žádosti se budou podávat až do 31. října. Podstatné však je, že chovatelé musí podat žádost po uzavření pojistky, ale ještě před úhradou pojistného. Progam je otevřen pro všechny zemědělské podnikatele zařazené mezi malé a střední podniky a podpora bude stanovena u chovu hospodářských zvířat v rozmezí 25-50 %. Novinkou v letošním roce…

Redakce KIS, 06.01.2023

celý článek...

Africký mor prasat mohou přenášet i mouchy

V Keni, odkud se africký mor rozšířil téměř do celého světa, jsou mezihostitelem nezbytným pro šíření viru klíšťata. Po tom, co se mor rozšířil do Evropy a Asie, se hlavním vektorem stala divoká prasata a lidé. Role hmyzu se zdá být jen zanedbatelná. Některé informace z Pobaltí však ukazují, že by to nemusela být pravda. Hlavní posuny viru bezesporu způsobují divočáci a lidé, ale v případě průniku viru do farem s vysokým stupněm biosecutiry se zdají být mouchy horkými kandidáty. Celá řada větších farem v Pobaltí, která měla…

Redakce KIS, 06.01.2023

celý článek...

Kraj rozdá včelařům půl miliónu korun

Olomoucký kraj i v letošním roce podpoří včelaře. Mezi začínající i stávající chovatele rozdělí půl miliónu korun. Jedná se o dotační program, jehož cílem je rozvoj včelařského oboru a zajištění kvalitních podmínek pro chov včel. „Včely jsou důležitá součást ekosystému, proto dlouhodobě podporujeme stávající i začínající včelaře, aby byla péče o včely zajištěna i v následujících letech. Začínající včelaři mohou z finančních prostředků zakoupit například včelí královny nebo oddělky včel, peníze mohou využít…

Redakce KIS, 06.01.2023

celý článek...

Výzva k podávání projektů na činnost Demonstračních farem v roce 2023

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje prostřednictvím Odboru průřezových činností a zemědělských informací Výzvu pro podávání projektů v rámci dotačního programu 9.F.m. „Demonstrační farmy“ v roce 2023.Ministerstvo zemědělství (MZe) v souladu se Strategií rezortu Ministerstva zemědělství České republiky s výhledem do roku 2030 připravilo dotační program na pomoc zemědělským subjektům formou názorných praktických ukázek ucelených postupů udržitelných způsobů hospodaření.Příjem projektů bude probíhat do 6. února 2023.Celková…

Redakce KIS, 06.01.2023

celý článek...

Káva se SFŽP ČR aneb aktuální možnosti podpory

09.01.2023—12.01.2023onlineOd srpna 2022 jsou vyhlašovány dotační výzvy z Operačního programu Životní prostředí 2021–2027. Další výzvy se chystají i na rok 2023, a to nejen v rámci OPŽP, ale i v Modernizačním fondu či Národním programu Životní prostředí. Máte zájem dozvědět se bližší informace? Připravujete žádost do některé z výzev? Řešíte konkrétní dotaz nebo problém? Nenechte si ujít naše webináře.Státní fond životního prostředí připravil týden webinářů, kdy si můžete v klidu své kanceláře poslechnout téma, které vás…

Redakce KIS, 06.01.2023

celý článek...

Ministr Nekula: Veterináři vědí, co dělat s ptačí chřipkou. Jedině dodržování jejich doporučení ji umožní úspěšně potlačit

Ptačí chřipka se šíří Českou republikou. Státní veterinární správa v letošním roce nově potvrdila čtyři ohniska ptačí chřipky H5N1. Veterináři se snaží dělat maximum, aby se nákaza nedostala do dalších chovů. Mají jasná pravidla a přesně daný postup. Zkušenosti čerpají z minulosti a průběhu a potlačování předchozích nákaz. Chovatelům, kteří kvůli nákaze přijdou o drůbež, uhradí veškeré ztráty a náklady stát.Po více než sedmi měsících bez výskytu vysoce patogenní aviární influenzy (HPAI) bylo na začátku loňského prosince potvrzeno…

Redakce KIS, 04.01.2023

celý článek...

Pesticidy, odlesňování, společná zemědělská politika, značení potravin i rybolov. ČR se během předsednictví nebála otevřít mnoho obtížných témat

Schválení strategických plánů pro pokračování výplaty zemědělských dotací v tomto roce, férový přístup při snižování spotřeby pesticidů, schválení pravidel pro zamezení dalšího odlesňování planety, podpora zemědělců při zajišťování potravinového zabezpečení i schválení rybolovných práv pro jednotlivé státy Evropské unie jsou hlavní úspěchy českého předsednictví (CZ PRES) v oblasti zemědělství. Zasedání ministrů zemědělství v Bruselu nebo Lucemburku vedl ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL), Česká republika předsedala…

Redakce KIS, 03.01.2023

celý článek...

Ceny vajec za poslední rok stouply na dvojnásobek. I kvůli ptačí chřipce

Rychle se šířící epidemie ptačí chřipky ohrožuje o hodně víc tvorů než jenom krocany určené pro sváteční tabule v anglosaských zemích. Nemoc pustošící světové zásoby drůbeže je nyní nejhorší od doby, co se její vývoj zaznamenává, napsala agentura Bloomberg. Vakcín proti ptačí chřipce pro plošné použití se minimálně ještě několik let nedočkáme. Farmáři proto bijí na poplach.Zdroj: https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/chov-potraviny-vejce-drubez-chripka.A221228_223355_ekonomika_drh

Redakce KIS, 01.01.2023

celý článek...

PROČ SE POLÁKŮM DAŘÍ V ZEMĚDĚLSTVÍ O TOLIK LÉPE NEŽ ČECHŮM

Rozdíly mezi českým a polským zemědělstvím jsou obrovské a jejich kořeny sahají až do padesátých let minulého století.Stalo se součástí folkloru, že čeští zemědělci nikdy neřeknou, jaký měli za sebou z finančního hlediska výborný rok. Dokonce ani když byl třetí nejlepší v historii jako ten loňský, jak vyplývá z oficiální statistiky vydávané ministerstvem zemědělství. Představitelé Agrární komory, sdružující převážně velké podniky, obviňují maloobchodní řetězce, že stojí za vysokými cenami. Jenže supermarkety na základních potravinách…

Redakce KIS, 01.01.2023

celý článek...

Informace - ZND v měsíci lednu

Vážení žadatelé,přikládáme stručný přehled termínů, které žádosti a doklady se v rámci Zemědělských národních dotací (ZND) přijímají v průběhu aktuálního měsíce. Informace se týká pouze dotačních programů (DP), které jsou administrovány na Oddělení příjmu žádostí a LPIS (OPŽL). V příloze pak naleznete přehled termínů pro všechny DP za celý rok. V Zásadách na rok 2023, které byly zveřejněny 7.12.2022, byly oproti původnímu předpokladu upraveny termíny pro podání žádostí na DP 8.F.c. a 8.F.d. – příjem…

Redakce KIS, 28.12.2022

celý článek...

PF 2023

Vážení,dovolte, abychom Vám popřáli krásné a pohodové Vánoce a úspěšné vykročení do nového roku 2023.Děkujeme za spolupráci. Okresní agrární komora Prostějov

Redakce KIS, 27.12.2022

celý článek...

Nové technologie v zemědělství - v Unčovicích.

Zemědělská družstva se snaží investovat do moderních technologií. Ve svých plánech pokračují navzdory současné krizi. Třeba zemědělské družstvo Unčovice na Litovelsku dokončilo stavbu tří kravínů a dojírny za 200 milionů korun. Díky modernizaci je zdravotní stav zvířat lepší a zvýšila se produkce mléka.https://www.facebook.com/udalostiolomouc.cz/videos/909029686920829

Redakce KIS, 26.12.2022

celý článek...

Novým ředitelem Státního zemědělského intervenčního fondu se stane Petr Dlouhý, prioritou bude spuštění programů nové SZP

Platební agenturu Státní zemědělský intervenční fond (SZIF), která přerozděluje drtivou většinu dotací pro české zemědělce, potravináře či lesníky, povede Petr Dlouhý. Ve výběrovém řízení uspěl jako nejlepší kandidát, funkce generálního ředitele se oficiálně ujme v pátek 23. prosince. Mezi jeho první úkoly bude patřit nastavení systémů Fondu na plynulou výplatu dotačních podpor v rámci nové společné zemědělské politiky.„Ujmout se funkce generálního ředitele Fondu v době, kdy přecházíme na pravidla nové společné zemědělské…

Redakce KIS, 21.12.2022

celý článek...

PF 2023

Vážení členové, kolegové, děkujeme Vám za přízeň a spolupráci v tomto roce. Přejeme Vám i všem Vašim blízkým krásné a klidné Vánoce, do nadcházejícího roku mnoho štěstí, úspěchů , spokojenosti a hlavně pevné zdraví. Těšíme se na spolupráci a setkání s Vámi i v roce 2023.  Bc. Michaela Navrátilová                                                         …

Redakce KIS, 21.12.2022

celý článek...

Školení ke Společné zemědělské politice 2023–⁠2027

Zveřejňujeme prezentace a záznam ze školení (webináře), které proběhly 12. a 19. 12. 2022.Záznam ze školení (webináře).PřílohyPrezentace - přímé platby, podmíněnost   (PDF, 3 MB)Prezentace - environmentální intervence II. pilíře   (PDF, 5 MB)

Redakce KIS, 20.12.2022

celý článek...

Předpokládaný harmonogram příjmu žádostí pro rok 2023 pro Strategický plán SZP 2023–2027

Dne 15. 12. 2022 byl Monitorovacímu výboru Strategického plánu SZP 2023-2027 představen rámcový harmonogram příjmu žádostí pro rok 2023.Harmonogram příjmu žádostí je rozdělen na tři tematické celky: přímé platby a na ně navázané environmentální intervence pilíře 2 SZP (rozvoj venkova), projektové intervence rozvoje venkova a odvětvové intervence.Tematické oblastiTermín příjmu žádostíPřímé platby a plošné platby předkládané v rámci jednotné žádosti15. 4. – 15. 5. 202301.21 Základní podpora příjmu pro udržitelnost (= BISS)…

Redakce KIS, 20.12.2022

celý článek...

ČSÚ: Hodnota zemědělské produkce letos poroste pomaleji než náklady firem

Tempo růstu zemědělského odvětví bude letos meziročně nižší než tempo růstu nákladů spojených se zemědělskou činností. Vyplývá to z odhadu, který dnes zveřejnil Česky statistický úřad (ČSÚ).Praha 19. prosince (ČTK) - Podle prvního odhadu bude letos hodnota produkce zemědělského odvětví v běžných cenách 195 miliard Kč, což je o 17 procent více než loni. Náklady podle odhadu vzrostly o 25 procent. Podle ČSÚ lze očekávat zhoršení rentability zemědělské výroby hlavně kvůli prudkému růstu cen energií, hnojiv nebo krmiv.Produkce rostlinné…

Redakce KIS, 19.12.2022

celý článek...

Zatím žádné další nálezy afrického moru

Od nálezu jediného selete pozitivního na AMP ve Frýdlantském výběžku již uplynuly dva týdny. Ačkoli zaměstnanci Lesů ČR i dalších majitelů lesů v té oblasti intenzivně prohledávali krajinu, nebyla nalezena žádná další pozitivní zvířata. Hledání sice komplikuje sníh a mrazivé počasí, ale pokračuje dál. Mezitím pokračují administrativní opatření, která by měla bránit případnému dalšímu šíření moru. Evropská komise připravila novou regionalizaci, podle níž by se současná infikovaná oblast změnila v zónu II a okolo ní vznikne nárazníkové…

Redakce KIS, 16.12.2022

celý článek...

Podpora ozdravování stád prasat byla zkrácena

Většina z Vás již od SZIF obdržela rozhodnutí SZIF o přiznání dotace na dotační tituly 8.F.d a 20.C. Ti z Vás, kteří je dosud nemají, je budou dostávat v průběhu nejbližších dnů. Pokud se týče dotačního programu na zlepšování welfare (20.C.) podařilo se ho udržet v plné výši - samozřejmě pokud žadatel dodržel veškeré podmínky a podal žádost včas. Celkem bude v tomto programu rozděleno více než 322 mil. Kč. Na tomto dotačním titulu se velmi dobře odráží snaha MZe podpořit v chovatele prasat v maximální možné míře. Welfarové programy…

Redakce KIS, 16.12.2022

celý článek...

Nová pravidla veřejné podpory pro oblast zemědělství, lesnictví, rybolovu a akvakultury na období 2023+

Evropská komise přijala dne 14. 12. 2022 revidovaná pravidla veřejné podpory pro oblast zemědělství, lesnictví, rybolovu a akvakultury, která budou platná od 1. 1. 2023 do konce roku 2029. Nové předpisy mají za cíl sladit pravidla veřejné podpory se strategickými prioritami EU, zejména se Společnou zemědělskou politikou, Společnou rybářskou politikou, jakož i se Zelenou dohodou pro Evropu.Revidovaná pravidla jsou výsledkem přezkumu, který proběhl v předchozích letech a také veřejné konzultace, která se uskutečnila počátkem…

Redakce KIS, 16.12.2022

celý článek...

Česká televize: Vejce a drůbeží maso kvůli ptačí chřipce podraží

Česká televize/Události v regionech - Vejce a drůbeží maso kvůli ptačí chřipce zřejmě ještě více podraží. Oznámily to Agrární komora i Českomoravská drůbežářské unie. Chovatelům podle nich ztěžují situaci jak současná veterinární opatření, tak nedostatek nosnic v dalších evropských státech, kde čeští chovatelé nakupují, v posledních týdnech ubyla těchto slepic skoro desetina. K tématu vystoupila tajemnice Agrární komory ČR a předsedkyně Českomoravské drůbežářské unie Gabriela Dlouhá. Na reportáž se můžete podívat zde v…

Redakce KIS, 15.12.2022

celý článek...

Vyjádření AK ČR k šíření ptačí chřipky

Vyjádření Agrární komory České republiky k výskytu ptačí chřipky na území České republiky, která je vysoce nakažlivé virové onemocnění drůbeže. Více informací najdete na internetových stránkách Státní veterinární správy zde.„Počet ohnisek ptačí chřipky v posledních dnech rychle roste po celé Evropě a první případy byly potvrzeny i v České republice. Agrární komora České republiky důrazně doporučuje chovatelům drůbeže striktní dodržování zásad biologické bezpečnosti. Situaci sledujeme a konzultujeme vývoj se Státní veterinární…

Redakce KIS, 14.12.2022

celý článek...

Vědci chtějí omezit spalování dřeva a štěpky. Vzniká při něm více emisí než u spalování fosilních paliv

Využívání dřeva a dřevěných pelet jako energetického zdroje by se podle vědců z evropských institucí mělo omezit na úrovni EU. Při spalování dřevní biomasy totiž podle nich vzniká více emisí než při spalování fosilních paliv.Vědci z evropských vědeckých institutů vyzývají ke zpřísnění přístupu k využívání dřeva jako energetického zdroje. Současná směrnice EU o obnovitelných zdrojích energie totiž podle nich vybízí k využívání dřevní biomasy jako zdroje energie, dává ale však zcela chybné informace o tom,…

Redakce KIS, 14.12.2022

celý článek...

SVS z důvodů šíření ptačí chřipky zakazuje venkovní chov drůbeže

Státní veterinární správa (SVS) z důvodu přibývajících ohnisek vysoce patogenní ptačí chřipky v České republice vyhlašuje mimořádná veterinární opatření s celostátní působností. Všem chovatelům drůbeže s výjimkou běžců a holubů od zítřejšího dne zakazuje chovat drůbež pod širým nebem a nařizuje umístit chované ptáky do budov v hospodářství. Chovatelé, u kterých není možné chovanou drůbež trvale uzavřít, musí alespoň omezit venkovní prostory do nichž má drůbež přístup a v maximální míře minimalizovat kontakt chované drůbeže s…

Redakce KIS, 13.12.2022

celý článek...

Mor prasat zatím nepředstavuje pro chovatele větší problém

Již více než před týdnem bylo v severních Čechách nalezeno sele sražené vozidlem,u něhož vyšetření potvrdilo nákazu africkým morem prasat. Bezprostředně po tom vyhlásila Státní veterinární správa mimořádná veterinární opatření, která určují infikovanou oblast. Naštěstí pro chovatele se v ní nevyskytuje žádný významnější komerční chov prasat. Hlavní část opatření tak dopadá na myslivce, kterým byl v celé oblasti zakázán lov a dokonce byl omezen i vstup veřejnosti do lesa. Platné znění MVO najdete na https://espis.svscr..... V…

Redakce KIS, 09.12.2022

celý článek...

MŽP vydalo nové emisní faktory

Chovatelé, kteří spadají pod IPPC, si budou moci trochu oddechnout. Ministerstvo životního prostředí totiž vydalo v listopadovém věstníku nový metodický pokyn k ochraně ovzduší, jehož součástí jsou emisní faktory - informace o tom, kolik emisí amoniaku způsobují zvířata v jednotlivých kategoriích chovu. Vydání tohoto metodického pokynu předcházela snaha Svazu chovatelů prasat a spolupráce s Výzkumným ústavem zemědělské techniky, který vlastní emisní faktory zpracovával. Až dosud totiž chovatelé museli používat emisní faktory,…

Redakce KIS, 09.12.2022

celý článek...

Jediná ochrana je biosecurity

Ačkoli je několik vakcín proti africkému moru prasat v různém stádiu vývoje, je momentálně jedinou účinnou ochranou důsledná biosecurity. Krajská veterinární správa v Liberci bude kontrolovat její dodržování velmi úzkostlivě. Vzhledem k tomu, že ale mor dokáže přeskakovat rychle na velké vzdálenosti, je třeba, aby veškerá bezpečnostní opatření zkontrolovali všichni chovatelé. Odstup pěti let od posledního záchytu AMP dal možnost dokončit většinu prací a projektů, které byly zahájeny v době výskytu AMP na Zlínsku. Jedním ze zajímavých…

Redakce KIS, 09.12.2022

celý článek...

Zásady pro rok 2023

Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací v programu 129 660 Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2023   (DOC, 11 MB)

Redakce KIS, 08.12.2022

celý článek...

Zemědělské ohlédnutí za končícím rokem: Schválené budoucí směřování zemědělství, zajištění dostatku potravin a pomoc zemědělcům

Ministerstvo zemědělství (MZe) zhodnotilo rok 2022 na bilanční schůzce premiéra Petra Fialy (ODS) a ministra zemědělství Zdeňka Nekuly (KDU-ČSL) a představilo své cíle do budoucna. Podařilo se dokončit Strategický plán Společné zemědělské politiky, který schválila Evropská komise. I přes náhlé geopolitické změny zemědělci a potravináři zajistili obyvatelům dostatek potravin. V budoucnu chce MZe pokračovat v podpoře zemědělství i zlepšování stavu krajiny, vody a půdy.„Česká republika předsedá Radě EU a musí se potýkat s nečekanými…

Redakce KIS, 08.12.2022

celý článek...

Ministerstvo zemědělství zveřejnilo pravidla pro čerpání národních dotací v příštím roce. Zemědělci a potravináři tak získají více než 2,7 miliardy korun

Ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) schválil Zásady pro poskytování národních dotací v roce 2023. Z celkem 2,739 miliard korun směřuje do živočišné výroby 1,88 miliardy, do rostlinné výroby 305 milionů, do potravinářství 356 milionů a na ostatní aktivity, jako je například vzdělávání a poradenství, 198 milionů korun.Národní podpory v zemědělství jsou určeny na programy zaměřené proti rozšiřování nebezpečných nákaz hospodářských zvířat nebo na dobré životní podmínky v chovech. Další programy zajištují zlepšení…

Redakce KIS, 08.12.2022

celý článek...

Ústřední nákazová komise v boji s africkým morem prasat doporučuje důsledné vyhledávání uhynulých kusů

Aktuální stav nákazy afrického moru prasat (AMP) a ptačí chřipky v České republice, vyhodnocení opatření a postupů veterinářů při přenosu těchto chorob byly tématy dnešního jednání Ústřední nákazové komise (ÚNK).Po pěti letech se v Česku opět objevil africký mor prasat. Místo nálezu uhynulého selete prasete divokého se nachází v Jindřichovicích pod Smrkem na Frýdlantsku v blízkosti hranic s Polskem, kde se nákaza dlouhodobě vyskytuje. Nákaza AMP je dále potvrzena v Německu, Slovensku, Maďarsku, Rumunsku,…

Redakce KIS, 05.12.2022

celý článek...

Vyjádření zemědělce

Rozhodující fakt je, že na českém venkově jsou dnes jen soukromí vlastníci zemědělských majetků, kteří podle Ústavy, Listiny a ostatních právních norem ČR musí mít v demokracii stejná práva, stejné povinnosti a podnikatelské příležitosti, tak aby nedocházelo k diskriminaci a útisku jejich osobního vlastnictví a podnikatelských příležitosti. Proto vládnoucí politická garnitura nemá a nesmí mít právo diskriminovat a utiskovat nejdrobnější vlastníky zemědělských majetků českého venkova, a to jen podle toho, z kterého „dvora“ vlastník…

Redakce KIS, 04.12.2022

celý článek...

Polovinu pojistného uhradí podpora

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond pro tento rok stanovil výši podpory u programů na podporu pojistného. V případě pojištění hospodářských zvířat dosahuje podpora úrovně 50 % uhrazeného pojistného. Program je určen všem zemědělským podnikatelům, kteří spadají mezi malé a střední podniky a kteří uzavřeli pojištění zvířat. Další kolo příjmu žádostí bude otevřeno na začátku příštího roku. Podmínkou pro zapojení se do něho je, aby chovatel podal žádost ještě před uhrazením pojistného. Proto je vhodné seznámit se z detaily…

Redakce KIS, 02.12.2022

celý článek...

Do Česka se vrátil mor

Po pěti letech se do České republiky vrátil africký mor prasat. Došlo k očekávanému, a velmi nežádanému vývoji: blízko hranic s Polskem, ve Frýdlantském výběžku byl nalezen divočák s pozitivním testem na AMP. Státní veterinární správa (SVS) v současnosti připravuje mimořádná veterinární opatření. Podle pravidel bude kolem místa nálezu stanoveno pásmo infekce o přibližně 200 km2. V této oblasti bude dočasně zakázán lov divokých prasat, omezen pohyb obyvatelstva v přírodě a zintenzivněn monitoring výskytu nákazu u divokých prasat.…

Redakce KIS, 02.12.2022

celý článek...

Veterináři s okamžitou platností přijímají opatření proti africkému moru prasat a ptačí chřipce. Při boji s nově potvrzenou nákazou využijí zkušenosti z minula

Státní veterinární správa má nově potvrzená ohniska afrického moru prasat a ptačí chřipky a je připravena udělat maximum proti šíření afrického moru prasat a zabránit tomu, aby se nákaza dostala do chovů prasat domácích. Zkušenosti čerpají z minulosti a průběhu a potlačování předchozích nákaz. Tuzemský systém veterinárního dohledu je na vysoké úrovni, není důvod se obávat konzumace vepřového a drůbežího masa, vajec, ani výrobků z nich.Přestože se České republice jako jednomu z mála státu už podařilo v minulosti africký…

Redakce KIS, 02.12.2022

celý článek...

Novým generálním ředitelem Lesů ČR se stane Dalibor Šafařík, zkušený lesnický manažer s akademickou praxí

Přizpůsobení lesů změně klimatu tak, aby byly v budoucnu stabilní a odolné proti kalamitám škůdců při zachování environmentální, ekonomické i sociální funkce lesa. Úkol, který stojí před novým generální ředitelem státního podniku Lesy ČR, jímž se stane Dalibor Šafařík. Je vítězem výběrového řízení, v němž se o pozici generálního ředitele ucházelo celkem 21 kandidátů.„Pan Šafařík splnil velmi přísné požadavky kladené na pozici generálního ředitele Lesů ČR. Státní podnik v něm získá člověka, který má nejen velké manažerské zkušenosti…

Redakce KIS, 01.12.2022

celý článek...

Mrtvý divočák nalezený na Liberecku měl africký mor, plánují se opatření

Ve Frýdlantském výběžku se ve čtvrtek potvrdil africký mor prasat u jednoho uhynulého divočáka. Informoval o tom ředitel Státní veterinární správy (SVS) pro Ústecký kraj Daniel Macháček. Zvíře se našlo u Jindřichovic pod Smrkem na Liberecku nedaleko hranic s Polskem.Zdroj: https://www.idnes.cz/liberec/zpravy/africky-mor-prasat-frydlantsky-vybezek-veterinarni-sprava.A221201_180609_liberec-zpravy_pp?

Redakce KIS, 01.12.2022

celý článek...

J&T International Group nakupuje

J&T International Group nakupuje českou a slovenskou část zemědělské společnosti Spearhead International prostřednictvím Bonharta, která kromě České republiky a Slovenska působí také v Rumunsku, Polsku a Velké Británii.V Česku je Spearhead číslo dvě v zemědělství po skupině Agrofert. Spearhead Czech podle svých webových stránek spravuje 24 000 hektarů půdy, mezi které patří Agrospološnos Morava, Eurofarms Jihlava, Agrosumak, Salix Morava, Europarms Agro-b, Rolana a Agro Sales. Podnikání hodnotí Český úřad pro ochranu hospodářské…

Redakce KIS, 01.12.2022

celý článek...

Chovatelé prasat prodávají pod náklady. Prodělávají až tisícovku na každý kus

Chovatelé prasat prodávají vepřové maso pod náklady. Někteří dokonce zavírají, jiní zmenšují své chovy, jak MF DNES informovala již na jaře. Nedostatek vepřového se projevuje dokonce i na jatkách. Podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) bylo za třetí čtvrtletí poraženo o 4,2 procenta prasat méně než ve stejném období loni.Zdroj: https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/chov-zemedelstvi-prasata-veprove.A221128_143056_ekonomika_drh?utm_source=facebook&utm_medium=sharecd&utm_campaign=desktop

Redakce KIS, 01.12.2022

celý článek...

Zemědělce láká porcování farem. Může to být ale dotační „účelovka“

Ideální velikost farmy od příštího roku? 150 hektarů. Větší totiž musejí počítat s krácením dotací. Někteří zemědělci se s tím nechtějí smířit a uvažují, že své farmy rozdrobí. Takový krok ale může být považován za dotační podvod.Větší podnik, nižší dotační příděl na každý hektar. Princip, podle kterého se od roku 2023 rozdělí miliardy korun dotací, vede některé zemědělce ke kreativním úvahám. Ty se však mohou vymstít. „Jsem velký propagátor dělení. Než se nechat okrádat pro určitou skupinu politiků, tak zemědělské družstvo…

Redakce KIS, 01.12.2022

celý článek...

Ministr zemědělství Zdeněk Nekula schválil letošní sazby přechodných vnitrostátních podpor. Zemědělci dostanou přes půl miliardy korun

Ministr zemědělství Zdeněk Nekula schválil výši sazeb pro přechodné vnitrostátní podpory (PVP) pro rok 2022. Zemědělci je dostanou za péči o zemědělskou půdu, pěstování chmele a brambor na škrob a na chov krav, ovcí a koz.Ministr zemědělství Zdeněk Nekula schválil letošní sazby přechodných vnitrostátních podpor. Ministerstvo zemědělství prostřednictvím těchto podpor poskytne na zemědělskou půdu, pěstování chmele, škrobových brambor a chovu masného skotu a ovcí či koz přes 532 milionů korun.Přechodná vnitrostátní podpora (PVP)…

Redakce KIS, 23.11.2022

celý článek...

Asociace žádá, aby se systémově řešily případy vyšší moci

V připomínkovém řízení je aktuálně návrh Nařízení vlády, o stanovení podmínek provádění opatření pro oblasti s přírodními omezeními (ANC oblasti). ASZ ČR v rámci zaslaných připomínek k tomuto materiálu požádala ministra Nekulu, aby bylo do legislativy týkající se ANC oblastí zapracováno systémové řešení případů, kdy zemědělec nezaviněně z důvodu vyšší moci není schopen splnit intenzitu chovu hospodářských zvířat. Objevují se případy, kdy například z důvodu přírodní katastrofy, nákazy, nařízených veterinárních opatření apod.…

Redakce KIS, 22.11.2022

celý článek...

Trendem výzkumu je efektivní využití zemědělských vstupů a zmírňování změny klimatu. Ministerstvo vybralo výzkumné projekty na příští tři roky

Celkem 22 vědeckých a výzkumných projektů podpoří Ministerstvo zemědělství v příštích třech letech v rámci Programu aplikovaného výzkumu na období 2017-2025 ZEMĚ. Nejčastěji se výzkumníci zaměří na možnosti efektivního využití zemědělských vstupů týkající se snížení spotřeby pesticidů i hnojiv a na opatření, která přispějí ke snížení emisí skleníkových plynů ze sektoru zemědělství. Na výzkum poskytne MZe více než 251 milionů korun.Mezi tématy výzkumných projektů, na které v příštích třech letech přispěje MZe z programu…

Redakce KIS, 21.11.2022

celý článek...

Rada EU pro zemědělství a rybolov: Zemědělství je závislé na zdravé přírodě. Důležitá je rovnováha mezi její ochranou a zajištěním potravin

Novou strategii EU pro lesy do roku 2030, Nařízení o obnově přírody nebo dostupnost hnojiv za přijatelné ceny řešili ministři zemědělství EU dnes na Radě v Bruselu. Ministři řešili podmínky zavedení strategie pro lesy do praxe. Evropská komise navrhla problémy na trhu s hnojivy řešit např. pomocí využití dočasného krizového rámce veřejné podpory nebo krizové rezervy. Přislíbila také, že zřídí systém pro sledování vývoje trhu a cen hnojiv v celé EU. Cíle pro obnovu přírody spadají do oblasti životního prostředí, ale mají významné…

Redakce KIS, 21.11.2022

celý článek...

Světový týden antimikrobiální osvěty upozorňuje na problém antimikrobiální rezistence

Světový týden antimikrobiální osvěty, který byl vyhlášen Světovou zdravotnickou organizací (WHO) v termínu od 14. do 20. listopadu, se věnuje riziku antimikrobiální rezistence (AMR). Navíc je 18. listopad Evropským antibiotickým dnem. Antimikrobiální rezistence se týká nás všech, představuje hrozbu pro lidi, zvířata, rostliny i životní prostředí. Proto letošní téma, navržené WHO pro Světový týden antimikrobiální osvěty, vyzývá ke spolupráci napříč odvětvími s cílem zachovat účinnost těchto kriticky důležitých léčiv.Antibiotika…

Redakce KIS, 18.11.2022

celý článek...

Zemědělské družstvo Jeseník a sýrárna Domašov

Malý krůček pro lidstvo, ale velký skok pro nás!Do nové, robotické stáje se nastěhovaly první dojnice a vypadají velmi spokojeně! Před pár lety jsme začali řešit dvě velmi zásadní otázky pro náš chov dojnic - Jak řešit neustálý a narůstající nedostatek pracovních sil v živočišné výrobě? Zrekonstruovat starou dojírnu, nebo vystavět novou?Abychom pravdu řekli, první otázka nás trápila mnohem více a nejen nás. Tento problém řešilo (a stále řeší) mnoho dalších podniků. Sehnat do živočišné výroby člověka, alespoň s minimálními pracovními…

Redakce KIS, 09.11.2022

celý článek...

Národní dotace na polovině

Podle tiskové zprávy MZe se pro příští rok národní dotace výrazně zmenší. Rozpočet, který je na ně určený je přibližně poloviční, než kolik byl v posledních několika letech. „Výše národních zemědělských dotací pro příští rok vychází z aktuálních možností státního rozpočtu. Chceme ale v zemědělství i potravinářství zachovat všechny národní dotační programy jako doposud." řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula. Obzvlášť pro chovatele monogastrů je to velmi citelné, protože drtivá většina podpor pochází právě z národních dotací.…

Redakce KIS, 04.11.2022

celý článek...

Ministr Nekula: Ochrana budoucnosti českého zemědělství tkví v cílené podpoře rodinných farem

„Má-li moderní společnost zájem ochránit budoucnost českého zemědělství, měla by se zaměřit na cílenou podporu rodinných farem,“ zaznělo na mezinárodní konferenci pořádané ASZ ČR v příspěvku ministra zemědělství Zdeňka Nekuly. Ministr Zdeněk Nekula, který se ze zdravotních důvodů nemohl mezinárodní konference zúčastnit, poslal na dálku všem jejím účastníkům pozdrav a ujištění, že rodinné farmy chce Ministerstvo zemědělství rozhodně podporovat. Prostřednictvím moderátorky konference Mileny Vicenové vzkázal:Rodinné farmy…

Redakce KIS, 03.11.2022

celý článek...

Krátké ohlédnutí za konferencí „Legislativní podpora rodinných farem v EU“

I když to může znít jako fráze, je třeba na úvod seriózně konstatovat, že se i letošní mezinárodní konference na téma rodinných farem, kterou zorganizovala Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ ČR), stejně jako ta předchozí - povedla. Konference především potvrdila to, co sice ASZ ČR a už i někteří naši politici vědí, ale nezemědělská veřejnost a řada médií stále nevnímá - totiž, že drtivou většinu veškerých zemědělských subjektů napříč celou EU tvoří právě rodinné farmy, a to často ještě ve vyšším podílu, než se (občas) konstatuje.…

Redakce KIS, 03.11.2022

celý článek...

Národní zemědělské dotace mají klesnout skoro na půlku, rozhodla vláda

V příštím roce se má vyplatit na národních zemědělských dotacích 2,7 miliardy korun. To je zhruba polovina ze současných pěti miliard, které získávali zemědělci, ale také potravináři nebo lesníci, v posledních letech. O této sumě ve středu rozhodla vláda, zemědělské organizace proti snižování peněz protestují.více na:Zdroj: https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/zemedelstvi-dotace-agrarni-komora-cr-chov-pestovani.A221101_175658_ekonomika_drh?

Redakce KIS, 03.11.2022

celý článek...

Národní zemědělské dotace půjdou i v příštím roce na lepší podmínky hospodářských zvířat, polní plodiny, rybníkářství a včelařství

Dotační programy v zemědělství nabídnou v roce 2023 žadatelům celkem 2,7 miliardy korun. Podporu si rozdělí živočišná i rostlinná výroba, část podpor je určená i na vzdělávání, kapkové závlahy, potravinové banky, potravinářství, nevládní organizace nebo pro obce, které mají v náhradní péči zvířata. Dotační programy pro zemědělství na rok 2023 dnes projednala vláda.„Výše národních zemědělských dotací pro příští rok vychází z aktuálních možností státního rozpočtu, který čelí mnoha nepříznivým okolnostem. Chceme ale v zemědělství…

Redakce KIS, 02.11.2022

celý článek...

Národní zemědělské dotace mají klesnout skoro na půlku, rozhodla vláda

V příštím roce se má vyplatit na národních zemědělských dotacích 2,7 miliardy korun. To je zhruba polovina ze současných pěti miliard, které získávali zemědělci, ale také potravináři nebo lesníci, v posledních letech. O této sumě ve středu rozhodla vláda, zemědělské organizace proti snižování peněz protestují.Více na:Zdroj: https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/zemedelstvi-dotace-agrarni-komora-cr-chov-pestovani.A221101_175658_ekonomika_drh?

Redakce KIS, 02.11.2022

celý článek...

České cechovní normy

KVALITNÍ POTRAVINY VYROBENÉ OD ZAČÁTKU DO KONCE PODLE PŘÍSNÝCH STANDARDŮ PŘINÁŠEJÍ BEZPEČNOST A KVALITU NA VÁŠ STŮL.Kvalitní potraviny z domácích zdrojůSvaz chovatelů prasat se připojil ke snaze potravinářské komory o vytvoření garantovaného systému pro potraviny. Na počátku všeho byla snaha garantovat jen složení a postup výroby potravin. Postupně ale přibyla také snaha garantovat původ surovin. Dnešní Česká cechovní norma u výrobky z vepřového masa by tak měla zákazníkovi garantovat, že při výrobě bylo použito maso z chovů,…

Redakce KIS, 01.11.2022

celý článek...

Zemědělce láká porcování farem. Může to být ale dotační „účelovka“

Ideální velikost farmy od příštího roku? 150 hektarů. Větší totiž musejí počítat s krácením dotací. Někteří zemědělci se s tím nechtějí smířit a uvažují, že své farmy rozdrobí. Takový krok ale může být považován za dotační podvod.Větší podnik, nižší dotační příděl na každý hektar. Princip, podle kterého se od roku 2023 rozdělí miliardy korun dotací, vede některé zemědělce ke kreativním úvahám. Ty se však mohou vymstít.  „Jsem velký propagátor dělení. Než se nechat okrádat pro určitou skupinu politiků,…

Redakce KIS, 01.11.2022

celý článek...

Názor z Zemědělské družstvo Unčovice

V posledních dnech probíhá velký a místy velmi nechutný boj mezi nevládními organizacemi..konkrétně mezi ASZ (zastupuje cca 10% půdy v ČR a na živočišné výrobě se podílí možná do 20%) a AK ČR a ZS ČR...a jediný kdo z toho boje vyjde vítěznĕ bude ministerstvo financí..Asi si to mnozí neuvědomují,ale i když menší farmáři si přijdou k vyšším platbám na první hektar..což povede ke spekulacím i vlastníků půdy.. tomu se určitě nevyhneme..tak peníze,které budou sebrany těm velkým a zlým.. odejdou z resortu zemědělství na finance..nebudou…

Redakce KIS, 01.11.2022

celý článek...

Hnůj nad zlato. V Česku ho začíná být nedostatek, může to být problém

Farmář Jan Bošina se před lety rozhodl, že bude farmařit v ekologickém režimu. Pro jeho farmu ve Vernéřovicích na Náchodsku to mimo jiné znamená, že musel oželet používání umělých hnojiv. „Pro ekologické zemědělce je alfou a omegou hospodaření hnůj, “ říká. Využívá vlastní produkci z chovu krav a prasat. Nadšení pro hnůj je ale mnoha lidem naprosto cizí. V letošním roce dokonce tak moc, že na Agrární komoře skončilo při sklizni větší množství stížností na zápach hnoje, než v předchozích letech. Hnoje by si ale lidé měli…

Redakce KIS, 24.10.2022

celý článek...

Zprávy z Ministerstva zemědělství 10/2022

informační zpravodaj Ministerstva zemědělstvíPřílohyZprávy z MZe, 10/2022   (PDF, 1 MB)

Redakce KIS, 24.10.2022

celý článek...

Diskriminace farem jelenovitých pokračuje

Ministerstvo zemědělství (MZe) vyřadilo jelenovité z kategorie farmové zvěře a navrhuje individuální značení visačkami nebo čipy u všech jedinců v chovu! Jedná se o naprosto šokující byrokratické opatření, pravý opak toho, co by chovatelé od MZe čekali. Obdrželi jsme publikaci vydanou ASZ ČR „Rodinné farmy - jistota zemědělství a venkova pro další generace“, z níž přepisuji několik myšlenek:* zásadně zredukovat zbytečnou administrativní zátěž pro sedláky,* zemědělské podnikání je doslova rdoušeno nespočtem nesmyslných předpisů,…

Redakce KIS, 21.10.2022

celý článek...

V EU vznikají pohotovostní plány pro případ zavlečení škůdců a chorob rostlin

Vedoucí rostlinolékařské autority Evropské unie se 17. až 19. října sešly v Praze na neformálním setkání v rámci českého předsednictví. Odborníci diskutovali o strategických tématech v oblasti ochrany zdraví rostlin, jako jsou škůdci a původci chorob. Hlavním tématem byla příprava pohotovostních plánů rychlé reakce v případě zavlečení prioritních karanténních škůdců a chorob rostlin do států Evropské unie.„Na seznamu prioritních škodlivých organismů rostlin v Evropské unii je dvacet škůdců a původců chorob, které po svém…

Redakce KIS, 20.10.2022

celý článek...

Budou někdy zemědělci moci bydlet na svých farmách i mimo obec?

Pro další rozvoj zemědělství a především vznik a rozvoj rodinných farem je naprosto přirozené, aby mohly mimo obce nejen vznikat nové zemědělské areály, ale aby v nich mohli jejich majitelé i bydlet. Jak známo, zemědělské provozy v zastavěném území obecně bývají zejména v posledních letech zcela neprávem terčem kritiky z okolí. Často z pohodlnosti a s nereálnými požadavky zejména od nových obyvatelů obcí na jakési nepodnikatelské či rekreační využívání prostoru venkova bývají postupně malí i velcí zemědělci ze svých (mnohdy…

Redakce KIS, 18.10.2022

celý článek...

Rada EU pro zemědělství a rybolov: Dostupnost a ceny hnojiv jsou zásadní pro budoucí úrodu nejen v Evropě

Situaci na zemědělských trzích v souvislosti s válkou na Ukrajině, především ceny a dostupnost hnojiv, rybolovná práva v Baltském moři na příští rok, monitorování lesů a financování fytosanitárních a veterinárních programů řešili ministři zemědělství EU dnes na Radě v Lucemburku. Ministři dnes schválili politickou dohodu o množství ryb a skladbě rybích druhů, které mohou dotčené členské státy v Baltském moři od ledna příštího roku odlovit. Jednání předsedal ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL).Hnojiva a situace na zemědělských…

Redakce KIS, 17.10.2022

celý článek...

Názor Martina Pýchy

Je to par týdnů kdy čeští zemědělci upozornili jízdami zemědělské techniky na to, že stávající evropský přístup k Zelené dohodě v oblasti zemědělství povede k poklesu produkce a dalšímu růstu cen potravin. A že je třeba ho přehodnotit. Nyní to samé říkají i francouzští čelní představitelé. Francouzský ministr zemědělství Marc Fesneau uvedl, že je nutno přehodnotit cíle a implementaci evropské strategie Farm to Fork. Podle Fesneaua není možné obhájit, aby ve světě, kterým otřásá geopolitická krize, hospodářská krize i potravinová…

Redakce KIS, 14.10.2022

celý článek...

Ministr Nekula: Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond loni podpořil zemědělce částkou přes 1,8 miliardy korun

Podpůrný a garanční lesnický a rolnický fond (PGRLF) vyplatil ke smlouvám uzavřeným v loňském roce celkem 1,821 miliardy korun. Tuto částku, která byla vyšší než státní dotace 1,5 miliardy korun, Fond financoval z vlastních prostředků. Uvádí to Souhrnná zpráva o činnosti PGRLF, a.s. za rok 2021, o které dnes vládu informoval ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL).„Podpůrný a garanční lesnický a rolnický fond loni nabízel celkem osm otevřených programů podpor a z více než 13 tisíc žádostí o poskytnutí podpory jich přes…

Redakce KIS, 12.10.2022

celý článek...

Ministr zemědělství Zdeněk Nekula schválil sazby hlavních zemědělských dotací, přímých plateb, pro rok 2022

Ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) schválil výši sazeb pro přímé platby pro rok 2022. Jde o hlavní zemědělské dotace. Také v letošním roce se budou vyplácet zálohy na jednotnou platbu na plochu zemědělské půdy ve výši 70 %.Sazby přímých plateb pro rok 2022 zahrnují jednotnou platbu na plochu zemědělské půdy (SAPS), platbu pro zemědělce dodržující zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí (Greening), platbu pro mladé zemědělce a dobrovolnou podporu vázanou na produkci (VCS).Rovněž v tomto roce…

Redakce KIS, 11.10.2022

celý článek...

Zákon pro sedláky má udržet rodiny na venkově. Ještě se na něm ale nedělá Zdroj: https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/zakon-rodinne-farmy-venkov-nekula-ministerstvo-zemedelstvi.A221010_173349_ekonomika_ven

Ministr zemědělství Zdeněk Nekula už před prázdninami sliboval, že jeho úřad začne co nejdříve pracovat na legislativě, kterou by se uzákonila definice rodinných farem. „Chtěl bych to dotáhnout do konce roku,“ uvedl tehdy.Není překvapivé, že podporu přislíbil, mluvil totiž na valné hromadě Asociace soukromého zemědělství (ASZ), která po změně dlouhodobě volá. O několik měsíců později na dotaz MF DNES ministerstvo sdělilo, že teprve v listopadu ustanoví pracovní skupinu, která se má začít situací aktivně zaobírat.Práce na novém…

Redakce KIS, 11.10.2022

celý článek...

Ústav zemědělské ekonomiky kritizuje studii firmy KPMG o zemědělských dotacích

Studie poradenské společnosti KMPG, která analyzovala dopady nastavení zemědělských dotací na příští období mezi lety 2023 až 2027, je podle ředitele Ústavu zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI) Štěpána Kaly zkreslená a její část zabývající se zemědělskými komoditami je podle něj zavádějící. Uvedl to ve vyjádření pro Asociaci soukromého zemědělství ČR, která sdružuje malé farmáře. Studii si nechala zpracovat Agrární komora ČR a Zemědělský svaz ČR. Prezident Agrární komory Jan Doležal uvedl, že studie pracovala s veřejně dostupnými…

Redakce KIS, 11.10.2022

celý článek...

Ministři V4+4: Zajištění udržitelné a dostatečné produkce potravin a udržitelného obhospodařování lesů zůstává prvořadým cílem využívání půdy

O uhlíkovém zemědělství, společném přístupu členských států k připravované unijní legislativě pro udržitelné používání pesticidů a o podpoře rozvoje výzkumu a vývoje dnes v Pezinku na Slovensku jednali ministři zemědělství zemí V4+4. Věnovali se také situaci na trhu v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu. Na závěr jednání, kterého se zúčastnil i komisař pro zemědělství Janusz Wojciechowski, přijali ministři Visegrádské skupiny (Česko, Maďarsko, Polsko a Slovensko) a Bulharska, Chorvatska, Rumunska a Slovinska společné prohlášení.Ministr…

Redakce KIS, 07.10.2022

celý článek...

Informace - ZND v měsíci říjnu

Vážení žadatelé,posíláme stručný přehled termínů, které žádosti a doklady se v rámci Zemědělských národních dotací (ZND) přijímají v průběhu aktuálního měsíce. Informace se týká pouze dotačních programů (DP), které jsou administrovány na Oddělení příjmu žádostí a LPIS (OPŽL). V příloze pak naleznete přehled termínů pro všechny DP za celý rok. Prohlášení o kategorii podniku (Nová podání > Ostatní podání > Průřezové přílohy) se podává pouze jedenkrát společně ke všem relevantním*) DP kdykoliv v průběhu…

Redakce KIS, 05.10.2022

celý článek...

Mistrovství České republiky v orbě

Sobota 1. října se v Zábřehu na Šumpersku nesla ve znamení úpravy zemědělské půdy. Konal se tam už 49. ročník Mistrovství České republiky v orbě a současně 12. ročník Mistrovství ČR v orbě historickou technikou. Tradiční soutěž se uskutečnila pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje Josefa Suchánka, který se akce osobně účastnil společně se svým náměstkem pro regionální rozvoj, územní plánování a rozvoj venkova Janem Šafaříkem.Přihlásilo se 27 oráčů v 6 soutěžních kategoriích: dvouradličné pluhy, víceradličné pluhy a historická…

Redakce KIS, 04.10.2022

celý článek...

Zemědělci již dostali 100 % mimořádné podpory, celkem 831 milionů korun, kterou jim zajistilo Ministerstvo zemědělství. Nejvíc získali chovatelé prasat

Veškerou mimořádnou podporu už stihla zemědělcům vyplatit platební agentura Ministerstva zemědělství – Státní zemědělský intervenční fond (SZIF). Kladně bylo vyřízeno více než 2,5 tisíce žádostí. Chovatelům prasat, drůbeže a dojnic i pěstitelům brambor a jablek byly odeslány na účty peníze v celkové výši 831 milionů korun. Podpora je určená zemědělským odvětvím, která jsou nyní v obtížné situaci.Posílit soběstačnost našeho zemědělství, zajistit potraviny pro obyvatele a podpořit citlivé sektory, které jsou ohrožené vysokými…

Redakce KIS, 30.09.2022

celý článek...

Do 30.9.2022 nutno podat žádost 20.C

Dotační program 20.C. přispěl chovatelům 356 miliony korun na zlepšení životních podmínek prasat. Největší objem prostředků byl rozdělen prostřednictvím programů na podporu zlepšení světelného režimu a zajištění nezaroštované plochy. Naopak nejmenší zájem chovatelů byl o podporu šetrných metod kastrace. Již za několik dní skončí další dotační období a žadatelé budou muset doložit, že v jeho průběhu plnili všecha požadovaná ustanovení. Ještě před tím je ale třeba podat žádost na tento dotační program pro příští rok. Chovatelé,…

Redakce KIS, 29.09.2022

celý článek...

Svaz chovatelů prasat žádá o zapojení do Českých cechovních norem

Na valné hromadě Svazu chovatelů prasat, která se konala v minulém týdnu, byly jedním z velmi důležitých témat České cechovní normy. Svaz chovatelů prasat se jejich prostřednictvím snaží prosadit do všech výrobků, které jsou touto značkou označeny, suroviny z tuzemské produkce. Velmi důležité ale v tomto směru bude, aby se podařilo do systému Českých cechovních norem zapojit co největší podíl chovatelů. Ředitel Svazu proto apeloval na chovatele, aby se do systému zapojili v co největším počtu. Momentálně je do ČCN zapojeno 61…

Redakce KIS, 29.09.2022

celý článek...

Ceny obilovin postupně klesají

Cena pšenice na světových trzích klesá. V minulém týdnu se krmná pšenice v Německu (Hamburg) a Nizozemí (Rotterdam) prodávala těsně nad 8 000 Kč/tunu. To je ve srovnání s vrcholem ceny pokles o 20%. Na burze v USA se ceny dokonce vrátily takřka na úroveň z doby před únorovou invazí ruských vojsk na Ukrajinu. Důvodem jsou obavy z globální recese, která by podle analytiků snížila poptávku i pokračující vývoz ukrajinského obilí podle dohody vyjednané za účasti OSN v létě v Istanbulu. Ukrajinské ministerstvo zemědělství předpokládá,…

Redakce KIS, 29.09.2022

celý článek...

POZOR, SAMOSBĚR JABLEK!

Extrémně vysoké ceny energií při skladování jablek ženou pěstitele do situace, kdy se jim nevyplatí ovoce skladovat, a proto letos v některých případech nechávají jablka na stromech. Někteří pěstitelé na Moravě se naopak rozhodli otevřít své sady zájemcům o samosběr. Kam si můžete pro jablka zajet? - sady Veleboř na ŠumperskuSVATOVÁCLAVSKÝ SAMOSBĚR JABLEK ve dnech 30.9. a 1.10. od 8 do 16 hod.sady Velebořcena za jablka bude 4,50 za odrůdy Šampion a Golden Delicious a 6 Kč za odrůdu Jonagold- sady Lučice na Prostějovsku - sady…

Redakce KIS, 29.09.2022

celý článek...

TAKTO VYSOKÉ JSOU SNÍŽENÉ VÝNOSY BEZ DUSÍKATÝCH MINERÁLNÍCH HNOJIV

To ukazuje mnoho experimentů s hnojením dusíkem. Vzhledem k tomu, že dusík 

Redakce KIS, 28.09.2022

celý článek...

Proč nevěříme vědcům...GMO

Vědecké studie opakovaně ukazují, že geneticky modifikované potraviny nepřinášejí oproti klasickým potravinám žádné zdravotní riziko.Díky GM rostlinám můžeme navíc lépe chránit zdraví lidí i přírody po celém světě. Přesto velká část veřejnosti vědcům nedůvěřuje. Proč

Redakce KIS, 27.09.2022

celý článek...

Ministr zemědělství na konferenci k africkému moru prasat: Virus se Evropou šíří už 15 let, veřejnost si závažnost problému neuvědomuje

Úspěšný boj s virem afrického moru prasat (AMP) je možný pouze za předpokladu, že veřejnost bude dostatečně informovaná o rizicích a preventivních opatřeních v boji s touto nemocí. Na dnešní ministerské konferenci k AMP v Bruselu to uvedl ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL). Podle něj je nutné nastavit jasná pravidla pro boj s nákazou a účelně je komunikovat i vymáhat. Konference se zúčastnila i eurokomisařka Stella Kyriakides.„S virem afrického moru prasat se Evropa potýká už 15 let. Přesto je stále jedním ze zásadních…

Redakce KIS, 27.09.2022

celý článek...

Prodloužení termínu pro doložení dokladů k žádosti o dotaci na zmírnění škod způsobených přírodními pohromami

Prodloužení termínu příjmu dokladů prokazujících nárok na dotaci týkající se zmírnění škod způsobených přírodními pohromami v rostlinné a živočišné výrobě a potravinářství na území Jihomoravského a Ústeckého kraje v roce 2021.Žadatelé, kteří obdrželi zálohovou platbu v dotačním programu P.1. (škody způsobené přírodní pohromou) mohou již od 1. 10. 2021 podávat prostřednictvím Portálu farmáře doklady, které prokazují nárok na dotaci, tj. nárok na doplatek dotace nebo na částečnou či plnou vratku již vyplacené zálohy. Podávání…

Redakce KIS, 27.09.2022

celý článek...

Nově založená Komise zajistí lepší spolupráci mezi kraji v době mimořádného sucha

Nová Ústřední komise pro sucho založená Ministerstvem zemědělství (MZe) ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí (MŽP) bude koordinovat práci krajů v obdobích mimořádného sucha. Zasednou v ní odborníci z několika resortů. Materiál zajišťující zřízení komise a její status projednala vláda.Úkolem nově založené Ústřední komise pro sucho bude spolupracovat v době nedostatku vody s krajskými komisemi pro sucho. Sejde se, pokud ji o to požádá některý z předsedů krajské komise, nebo pokud bude stav nedostatku…

Redakce KIS, 27.09.2022

celý článek...

Samosběr jablek ve Skrbeni táhne. Kvůli cenám energií bude letos i jinde

Vyrazit i s dětmi do sadu a vlastnoručně si natrhat bednu šťavnatých jablek mohou v těchto dnech lidé ve Skrbeni na Olomoucku. Tamní ovocnáři nabídli samosběr tohoto základního ovoce s blahodárnými účinky na zdraví poprvé před pěti lety. Jako první na střední Moravě. Letos se k nim neplánovaně přidají i někteří velkopěstitelé ovoce, které drtí drahé energie a pohonné hmoty. Například ve Vilémově zvažují, že samosběr jablek otevřou na 14 hektarech.Celý článek na:Zdroj: https://www.denik.cz/podnikani/samosber-jablek-skrben-olomoucko-svatovaclavsky-samosber-ovoce-2022.html

Redakce KIS, 23.09.2022

celý článek...

Boj mezi malými a velkými nepomůže nikomu

armářka Terezie Daňková píše o tom, k čemu povede redistribuční platba v navržené podobě v kontextu českého zemědělství a jeho specifik.Redistribuční platba v takové výši, jaká byla předložena, představuje zostření bojové linie malý versus velký podnik. Nikdo ze současných zemědělců nemůže za to, jaká je struktura českého zemědělství, ale i české společnosti ve smyslu ochoty a schopnosti skutečně žít na vesnici a hospodařit. Chápu snahu docílit jakéhosi ideálu, ale měli bychom si…

Redakce KIS, 16.09.2022

celý článek...

Předseda ASZ ČR v médiích: Demonstrace jsou proti zájmům většiny českých zemědělců i spotřebitelů

Postupně zveřejňujeme záznamy z vystoupení předsedy ASZ ČR Jaroslava Šebka v médiích, kde se vyjadřoval k dnešním protestním akcím.Události na ČT1:https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097181328-udalosti/222411000100915/cast/934407/Televizní noviny na TV Nova:https://tv.nova.cz/porad/televizni-noviny/epizoda/281737-15-9-2022(reportáž začíná v 17.32 minut)Polední zprávy CNN Prima NEWS:https://cnn.iprima.cz/porady/zpravy/15092022

Redakce KIS, 15.09.2022

celý článek...

Poděkování

Děkujeme všem zemědělcům a všem dalším lidem, kteří pracují v zemědělství, za jejich každodenní úsilí. Děkujeme za letošní žně, za úrodu a za všechno, co pro zemědělství děláte. Nesmírně si vás vážíme. Jste prostě skvělí. Díky vám mají lidé co jíst. Držíme vám palce do další práce a přejeme hodně úspěchů.Agrární komora České republiky

Redakce KIS, 12.09.2022

celý článek...

Agrofert kupuje pěstitele chmele. Bude vlastnit sedminu ploch chmelnic

Zástupci koncernu Agrofert ve středu podepsali smlouvu na koupi skupiny Top Hop. Cenu obchodu, kterým se do holdingu přemístilo 550 hektarů chmelnic, nezveřejnili.Zdroj: https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/chmel-pivo-chmelnice-obchod-top-hop-agrofert.A220907_125157_ekonomika_drh

Redakce KIS, 08.09.2022

celý článek...

Sedláci na Hané předvedli, co je to pospolitost

Jednou z nejoblíbenějších společenských akcí Asociace soukromého zemědělství ČR, která je pro členy této stavovské organizace pořádána každoročně na oslavu úspěšného zakončení žní, jsou Selské dožínky konané vždy v jiné části republiky. Letos přivítala první zářijové úterý více než čtyři stovky sedláků z takřka všech 50 členských organizací bohatou úrodou pověstná Haná. Za organizaci celého velmi povedeného dne, který se sedláky strávil i ministr zemědělství Zdeněk Nekula a další hosté, patří poděkování členům ASZ Olomouc v…

Redakce KIS, 08.09.2022

celý článek...

Společnost PGRLF, a.s., otvírá druhá kola programů Provoz 2022 a Potravináři

Společnost Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s., spustí další kola příjmu žádostí do programů Provoz 2022 – snížení jistiny úvěru a Provoz – Potravináři – snížení jistiny úvěru. Tato kola budou otevřena u titulu Potravináři ve středu 14. září 2022 v 9.00 hod. a v případě programu Provoz 2022 ve čtvrtek 15. září 2022 v 9.00 hod.S ohledem na velký zájem ze strany zemědělských prvovýrobců a výrobců potravin společnost PGRLF, a.s., ve velmi krátkém čase spouští další kola příjmu žádostí do programů Provoz 2022 a Potravináři,…

Redakce KIS, 07.09.2022

celý článek...

Vysoké ceny energií drtí naše zemědělce!

Přestože se velkoobchodní ceny energií v posledních dnech o něco snížily, jejich hodnoty jsou stále velmi vysoké. I když se to možná nezdá, elektřina a plyn patří mezi hlavní nákladové položky zemědělců. Ti proto bijí na poplach. O chystané pomoci od státu už slyšeli víc než dost, jenže státní podpora se zatím zdá být viditelná asi jako paní Columbová nebo yetti. Pokud stát už skutečně nezasáhne, bude ohrožena produkce v mnoha sektorech zemědělství. Nejde o žádné strašení, ale o naprostý fakt. Některé zemědělské podniky již…

Redakce KIS, 05.09.2022

celý článek...

Speciální číslo časopisu Ministerstvo zemědělství České republiky k českému předsednictví v Radě EU

Tohle speciální číslo časopisu Ministerstvo zemědělství České republiky k českému předsednictví v Radě EU se opravdu moc povedlo. To nemyslíme nijak ironicky. Zemědělci a potravináři v něm pěkně prezentují úspěchy svého oboru. A opravdu se nemáme za co stydět.

Redakce KIS, 02.09.2022

celý článek...

Informace - ZND v měsíci září 2022

Vážení žadatelé,posíláme stručný přehled termínů, které žádosti a doklady se v rámci Zemědělských národních dotací (ZND) přijímají v průběhu aktuálního měsíce. Informace se týká pouze dotačních programů (DP), které jsou administrovány na Oddělení příjmu žádostí a LPIS (OPŽL). V příloze pak naleznete přehled termínů pro všechny DP za celý rok. Prohlášení o kategorii podniku (Nová podání > Ostatní podání > Průřezové přílohy) se podává pouze jedenkrát společně ke všem relevantním*) DP kdykoliv v průběhu…

Redakce KIS, 31.08.2022

celý článek...

Informační brožury k obsahu Strategického plánu SZP

Vážení hospodáři, farmáři, uživatelé, na webových stránkách Ministerstva zemědělství byly včera (30. 8. 2022) zveřejněny informativní brožury k projednávané SZP.Materiály najdete na těchto stránkách:Informační brožury k obsahu Strategického plánu SZP (Dotace, eAGRI) Brožury pojednávají v přehlednější podobě o konkrétních kapitolách nové SZP.Opakovaně upozorňujeme, že se nejedná o finální podobu, jelikož je schvalovací proces stále v běhu. Za kolektiv OPŽLIng. Petr Lerch                                   …

Redakce KIS, 31.08.2022

celý článek...

DŮLEŽITÉ - info nová SZP, osevy, DZES, střídání plodin

Dobrý den Vážení žadatelé, V první řadě nezapomeňte, zítra 30. 8. 2022 od 9:00 hod PGRLF otevírá dvě podpory: provoz:  https://www.pgrlf.cz/programy/provoz-2022/ potravináři: https://www.pgrlf.cz/programy/provoz-potravinari-2022/        po množství Vašich a našich dotazů bylo v pátek 26. 8. 2022, na internetových stránkách MZE (viz odkaz Novinky (eAGRI)) publikováno několik zásadních informací, na které jste se často ptali ve věci nové SZP – výčet těchto tiskových zpráv a co máme…

Redakce KIS, 30.08.2022

celý článek...

Zadávání výnosů plodin na Portálu farmáře

Na Portálu farmáře je nově spuštěna možnost zadávat výnosy jednotlivých plodin. Povinnost evidovat výnosy k plodinám byla zavedena novelou zákona o hnojivech účinnou od 1.1.2022. Nová funkcionalita umožňuje hromadně za sklizeň dané plodiny nebo jednotlivě za sklizeň konkrétního pozemku s plodinou zadávat údaje o výnosech. Údaje jsou ukládány do jednotného úložiště dat evidence hnojiv a výnosů. Z tohoto prostředí bude v roce 2023 umožněno zemědělcům předávat data ÚKZUZ.https://eagri.cz/.../web/file/707943/EPH_Zadavani_vynosu.pdf

Redakce KIS, 26.08.2022

celý článek...

PGRLF otevře program na snížení jistiny úvěru

Již před několika týdny jsme informovali o záměru PGRLF spustit program na snížení jistiny úvěru. Nyní záměr dostává konečnou podobu. Program Provoz 2022, v jehož rámci mohou žádat chovatelé o snížení jistiny úvěru až o 250 tis. Kč, bude otevřen 30. srpna v 9:00. Obdobný program je otevírán i pro potravináře a na oba dohromady je určeno celkem 750 mil. Kč. Žadatelé mohou žádat jednorázovou nevratnou úhradu části úvěru s limitem 250 tis. Kč a zároveň maximálně 50 % nesplacené částky úvěru. Program je určen výhradně pro malé a…

Redakce KIS, 26.08.2022

celý článek...

Zemědělci budou moci osít úhory i příští rok a nebudou také muset na jednom poli střídat plodiny. Výjimky potvrdil ministr zemědělství Zdeněk Nekula

Ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) rozhodl o přijetí dvou výjimek, které pro rok 2023 dovolují osít i pole, která by jinak povinně kvůli ekologii musela ležet ladem. Zemědělci také nebudou muset pěstovat na jednom pozemku jinou plodinu než v předchozím roce. Výjimky umožnila Evropská komise jako pomoc zemědělcům, kteří čelí prudkému nárůstu cen energie, pohonných hmot, hnojiv nebo krmiv.Výjimky pomohou zemědělcům v nejisté situaci na zemědělských trzích, a to zejména v době, kdy se nastavují nové podmínky společné…

Redakce KIS, 26.08.2022

celý článek...

Přímé platby – Ekoschémata

Jedná se o nový jednoletý motivační nástroj I. pilíře nové společné zemědělské politiky. Podmínky intervencí (opatření) tohoto nástroje jsou pro zemědělce dobrovolné. Podmínky intervencí jsou nastaveny jako Celofaremní ekoplatba. Obsahují řadu požadavků, které si nelze volit samostatně, a které zemědělec pro získání platby musí splnit na všech zemědělských kulturách, které obhospodařuje.Intervence Ekoschémat v České republice obsahují :Celofaremní ekoplatbu (ve dvou úrovních: základní a prémiová úroveň)Precizní zemědělstvíCílem…

Redakce KIS, 26.08.2022

celý článek...

Ministr Nekula na Živitelce: V českém zemědělství v následujících letech půjde o udržitelnost a šetrnost v krajině

Přes 600 vystavovatelů se účastní mezinárodního agrosalonu Země živitelka, který se letos koná s podtitulem Budoucnost české krajiny. Jeho 48. ročník dnes na Výstavišti v Českých Budějovicích spolu s vedoucími představiteli České republiky zahájil ministr zemědělství Zdeněk Nekula. Země živitelka je největší výstavou zaměřující se na zemědělský sektor napříč všemi jeho obory nejen v Česku, ale i na Slovensku. Potrvá do 30. srpna.Ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) označil českobudějovický agrosalon za jednu z nejdůležitějších…

Redakce KIS, 25.08.2022

celý článek...

Rajčata za devět! U Olomouce začal samosběr zeleniny. Zájem je obrovský Zdroj: https://olomoucky.denik.cz/zpravy_region/samosber-zeleniny-tesetice-vojnice.html?fbclid=IwAR0vUj9S4cdVuuVbwfdvCI42ffHJIbNKFrne6Dr75ud6yt6OMCj9PTe3-V0

Mrkev za pět korun, rajčata za devět, melouny za osm. Ne kus, ale kilogram zdravé zeleniny. K mání už je na poli u Těšetic-Vojnic. Stačí ohnout hřbet a zeleninu si vlastnoručně nasbírat.Zájem je obrovský. I když pěstitel kvůli srážkám v minulých dnech posunul start samosběru na sobotu 27. srpna, stovky lidí dorazily na pole nedaleko Olomouce už ve čtvrtek před osmou hodinou ráno. Zablácené boty a kola aut jim nevadily ani trochu.„Jsme od Uherského Hradiště. Vezmeme si hlavně cibuli, mrkev a petržel. Máme zahrádku, ale u nás…

Redakce KIS, 25.08.2022

celý článek...

Ministr Nekula na Živitelce: V českém zemědělství v následujících letech půjde o udržitelnost a šetrnost v krajině

Přes 600 vystavovatelů se účastní mezinárodního agrosalonu Země živitelka, který se letos koná s podtitulem Budoucnost české krajiny. Jeho 48. ročník dnes na Výstavišti v Českých Budějovicích spolu s vedoucími představiteli České republiky zahájil ministr zemědělství Zdeněk Nekula. Země živitelka je největší výstavou zaměřující se na zemědělský sektor napříč všemi jeho obory nejen v Česku, ale i na Slovensku. Potrvá do 30. srpna.Ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) označil českobudějovický agrosalon za jednu z nejdůležitějších…

Redakce KIS, 25.08.2022

celý článek...

48. ročník Země živitelka je tu a vy nemůžete chybět!

Země živitelka - jeden z nejvýznamnějších zemědělských veletrhů je opět tu a my vás srdečně zveme, abyste se za námi přišli podívat do Českých Budějovic, program je letos totiž opravdu bohatý! Země živitelka je jedinou výstavou u nás, která zahrnuje celý zemědělsko-potravinářský sektor.  Tradičně je v rámci Země živitelky zastoupena zemědělská technika a služby pro zemědělství, rostlinná a živočišná výroba, potravinářství, technologie, lesní a vodní hospodářství, ekologické zemědělství, myslivci, rybáři , včelaři i drobní…

Redakce KIS, 19.08.2022

celý článek...

Mimořádná podpora bude brzy vyplacena

Chovatelé prasat, kteří požádali o mimořádnou pomoc, se mohou těšit na to, že již přijde ze SZIF rozhodnutí o přidělení dotace, Na konci minulého týdne totiž ministr definitivně rozhodl o výši sazeb. Pro chovatele prasat je to 4 160 Kč na prasnici podle průměrného stavu v období leden - březen. Celý balík 831 mil. Kč byl rozdělen na základě toho, jak jsou jednotlivé sektory postiženy ekonomickými problémy. Chovatelé prasat se již dva roky nedostaly do černých čísel a jsou z pohledu ekonomiky nejohroženější komoditou. Tohle smutné…

Redakce KIS, 19.08.2022

celý článek...

Ceny prasat konečně stoupají

Rychlý růst ceny v sousedním Německu pokračuje. Po osmi centech, které si jatečná prasata připsala v minulém týdnu, vzrostla cena o dalších 7 centů a dosáhla tak symbolické hranice 2 €/kg JUT za tepla. Blíží se tak rekordní úrovni 2,03 €, které dosáhla v prosinci roku 2019. Ani při téhle úrovni ale nepokrývá náklady. Ty totiž němečtí chovatelé odhadují na 2,2 €. Stejný vývoj jako v Německu je možné sledovat i v celé Evropě: ceny jatečných prasat rychle rostou. V minulém týdnu nebyla ani jedna země, která byla z tohoto trendu…

Redakce KIS, 19.08.2022

celý článek...

PGRLF otevírá dva nové programy pro zemědělské prvovýrobce a potravináře

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. spouští příjem žádostí do dvou zcela nových programů: Provoz 2022 – snížení jistiny úvěru a Provoz – Potravináři – snížení jistiny úvěru. Příjem žádostí do těchto programů bude zahájen 30. srpna 2022 v 9:00 hod. Tato forma podpory je určena k jednorázové splátce části jistiny provozního úvěru.V souvislosti s vyvolanou agresí Ruska vůči Ukrajině, a s tím spojenými negativními dopady na hospodářství zemědělských podniků otevírá společnost PGRLF, a.s. nové programy…

Redakce KIS, 19.08.2022

celý článek...

Zpráva o stavu zemědělství ČR 2021: Produkce zemědělského odvětví byla nejvyšší za posledních pět let a dosáhla 152,8 miliardy korun

Produkce zemědělského odvětví byla v roce 2021 nejvyšší za posledních pět let a dosáhla 152,8 miliardy korun. Meziročně došlo, stejně jako v předchozích letech, k nárůstu rostlinné produkce z 87,4 miliardy korun v roce 2020 na 91,1 miliardy korun v roce 2021. Vyplývá to ze Zprávy o stavu zemědělství, kterou dnes projednala vláda.„Výsledky souhrnného zemědělského účtu pro rok 2021 potvrzují nárůst hodnot většiny hlavních ukazatelů nejen proti předchozímu roku, ale i ve srovnání s posledními pěti lety, a to především díky…

Redakce KIS, 17.08.2022

celý článek...

Ministr Nekula: Mezi zemědělce rozdělíme navíc mimořádných 831 milionů korun, abychom jim pomohli v krizové situaci

Ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) schválil sazby pro mimořádnou podporu ve vybraných sektorech. Celkem 831 milionů korun je hlavně určeno na pomoc zemědělcům v krizové situaci a posílení soběstačnosti citlivých zemědělských sektorů. K nim patří především chov prasat, drůbeže, dojeného skotu a dále pěstování jablek nebo brambor.„Chov prasat a drůbeže patří mezi klíčové odvětví živočišné výroby, proto mě znepokojuje, že se chovatelé dostávají vlivem rostoucích cen energií a krmiv do ztrát. Jsme připraveni jim pomoct.…

Redakce KIS, 16.08.2022

celý článek...

Senát schválil zákony Ministerstva zemědělství, které zjednoduší byrokracii a zlepší ochranu kvalitního chmele

Senátoři dnes schválili novely zákonů připravené Ministerstvem zemědělství. Týkají se ekologického zemědělství, veterinární péče a ochrany chmele. Tuto legislativu ještě potvrdí svým podpisem prezident.Ministerstvo zemědělství (MZe) se při novelizaci zaměřilo na ekologické zemědělství, které patří k prioritám. V nové Společné zemědělské politice bude velká část prostředků směřovat právě do hospodaření, které je šetrnější ke krajině. Zákon o ekologickém zemědělství, který novelizovalo MZe, zemědělcům usnadní práci například…

Redakce KIS, 10.08.2022

celý článek...

NEodpočívce Litovel

Opočívka Litovel se má vybudovat ve vzdálenosti 8,1 km a 5 minut jizdy od nově vznikající velké odpočívky u obce Skrbeň. Město Litovel souhlasí a těší se na smog, nepořádek a kriminalitu. Říkáme NEodpočívce Litovel.https://www.facebook.com/profile.php?id=100084168440296&__cft__[0]=AZUEWwQuuLfi2iTiSfNX178hrlLJSFneckfHN8jQlS5qr2U_GPqockpi7VxJpZTpuXMKJOJi8Gtk3qkTkye9ZyLyZINWeqeOL7V2lCdIqYeI8T32KFaH5lLgCSTjkqrPXw2LUy9yn0RqIztEVgo36xb2w1X7t7A3ChXmC90LEsFJtK15106EvEYp5izKjj4NjsYozb7oC_RsE0u9TSsPdIXp&__tn__=-]C%2CP-y-RZemědělské…

Redakce KIS, 09.08.2022

celý článek...

Realita cen u vybraných komodit

https://www.facebook.com/agrarnikomoracr/?__cft__[0]=AZVfQ9XRQjJM9bEs9e1sdNPgeCNmubx9HpJX6KPwHeLpPpCOT8cAj-qA5wM77LmcqjdRcfWW14jCvc-p6qRm9o4CBOBIUPBJJSIGFL4l4IdeCLEKhhXyl8hd0N8UQfWP1xqVe3H5_xxB5bAWQwA4gijlmXjWoI3NSf-RqG6y2CSiMOj-tx4z6Wu-X33GjnKU_qc&__tn__=-UC%2CP-RTuzemští zemědělci byli ministrem zemědělství Zdeněk Nekula osočeni, že šroubují ceny potravin nahoru. Pojďme se podívat, jaká je realita u vybraných komodit.

Redakce KIS, 09.08.2022

celý článek...

Z vlastní produkce cibule jsme schopni zásobit celý domácí trh

Petr Hanka ze Zelinářská unie Čech a Moravy: Jsme uprostřed sklizně ozimé cibule a z vlastní produkce jsme schopni zásobit celý domácí trh. Není žádný důvod ji dovážet až z Nového Zélandu. Nejedná se o čerstvou cibuli, ale o dlouhodobě uskladněnou. Aby vydržela dlouhý transport, bývá chemicky ošetřena proti klíčení, podobně jako německé a francouzské brambory z loňské sklizně, které se u nás doprodávaly v červnu a červenci.Agrární komora České republikyMichal GoldfinchLokální a sezónní potraviny od farmářů lze nakupovat pomocí…

Redakce KIS, 05.08.2022

celý článek...

Něco tady nehraje. Cena pšenice se na ceně chleba podílí minimálně.

https://www.facebook.com/zscrCZ/?__cft__[0]=AZUXFGZabAMpF2G9xksQNH-gYSgZj_kuL6OYLl64_HymLRpwTqoFnIN9ZUvkBzTU5SNFv-lxLrReXUE3V9F2TsYpgert798eVIScjLk5cjjOHDoBeFvFloSUopNDD5Fb_q4gx1eASq_g-pbcHGKd7TpPIybmN15Az3gAbn2CO5gSnGaV1uFzppCugRlnepIXjVkXc9pXEXUbBTvyFtBd0-gR&__tn__=-UC%2CP-RNěco tady nehraje. Cena pšenice se na ceně chleba podílí minimálně. Na kilogramový bochník je potřeba cca 0,75 kg pšenice. Při maximální ceně, která byla v červnu 8,50 Kč/kg, to je 6,30 Kč. Po poklesu na současných 6,50 Kč/kg to je 4,80 Kč. Jestliže…

Redakce KIS, 04.08.2022

celý článek...

Rozhovor s ředitelem podniku Statek Dlouhé Dvory s.r.o. Ing. Jiřím Černým

Zemědělci by byli sami proti sobě, kdyby se o půdu nesterali dobřeEkologické zemědělství

Redakce KIS, 03.08.2022

celý článek...

Držíme několik světových prvenství

Česká republika se v čele Evropy při #CZPRES opravdu nemá za co stydět.

Redakce KIS, 02.08.2022

celý článek...

Hezká zelenina hnije na polích. Zemědělci řekli, proč ji radši neprodají v akci Zdroj: https://tn.nova.cz/

Velký ohlas mezi lidmi vyvolala reportáž TV Nova o české zelenině, která svádí se zahraniční konkurencí tvrdý boj o místa na pultech tuzemských obchodů. Zelináři si stěžují, že obchodní řetězce mají často přehnaně vysoké nároky na kvalitu i vzhled zeleniny, a jejich produkty proto odmítají. Obzvlášť květáky a saláty, které se rychle kazí, pak musí zemědělci se ztrátou zaorávat. Prodat je pod cenou, by je ale vyšlo ještě dráž.Zdroj: https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/468018-na-polich-hniji-tuny-zeleniny-experti-vysvetlili-proc-se-radeji-neproda-pod-cenou?fbclid=IwAR0hs3zZApYxyxbIC8No4uWiOw3ykkFZ5UtX2_lulbzf0Jd2lEn8zdbfHV0&campaignsrc=tn_clipboard

Redakce KIS, 30.07.2022

celý článek...

Reakce AK ČR na rozhovor s ministrem zemědělství v Deníku

Agrární komora České republiky považuje za nutné reagovat na nepřesné a zavádějící výroky, které zazněly v rozhovoru ministra zemědělství Zdeňka Nekuly pro páteční tištěné vydání Deníku 29. 7. 2022. Rozumíme, že některé výroky nemusely být správně interpretovány, případně mohla být použita novinářská zkratka, se kterou se u složitějších témat jako je zemědělství a cenotvorba dá počítat, nicméně vzhledem k tomu, že sám pan ministr své výroky zatím neuvedl na pravou míru, musíme se domnívat, že se jedná o výroky autentické. TVRZENÍ…

Redakce KIS, 30.07.2022

celý článek...

15. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014–2020

Dne 28. 7. 2022 byla podepsána Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 (dále jen „Pravidla“), pro 15. kolo příjmu žádostí.Ministerstvo zemědělství vyhlašuje 15. kolo příjmu žádostí na operace 1.1.1 Vzdělávací akce, 1.2.1 Informační akce, 6.4.1 Investice do nezemědělských činností, 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách, 8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin, 8.6.1 Technika…

Redakce KIS, 29.07.2022

celý článek...

Ministr zemědělství Zdeněk Nekula: Cena obilí klesá, rohlíky budou levnější

Chcete-li načerpat optimismus, sejděte se s ministrem zemědělství Zdeňkem Nekulou z KDU-ČSL. Je to jediný politik, který mi v posledních pěti měsících řekl, že ceny, v jeho případě jde o potraviny, půjdou dolů a výhled do budoucna je dobrý. Kde bere tu jistotu? Ve faktech, tvrdí.Celý rozhovor:Zdroj: https://www.denik.cz/z_domova/ministr-zemedelstvi-nekula-rozhovor-20230728.html?fbclid=IwAR0i6Yr_yG-VI4y-gR6IFCgrCyQZIM7si5w0zQBeLII3qs6focKUo_ENDes

Redakce KIS, 29.07.2022

celý článek...

Speciální číslo Zpráv z MZe k českému předsednictví v Radě EU

Speciální číslo Zpráv z MZe k českému předsednictví v Radě EU EU2022cz:⇒ ČR: Premiant ve snižování spotřeby pesticidů⇒ Mendel a jeho hrášek⇒ Česko je zemí včelařů⇒ Lahudky.cz: Chlebíček jako fenomén lahůdkářství 1url.cz/kro0P

Redakce KIS, 28.07.2022

celý článek...

Ministerstvo zemědělství varuje: lepicí pasti na hmyz můžou při nesprávném použití neúmyslně zapříčinit týrání drobných obratlovců, hlavně ptáků

Ústřední komise pro ochranu zvířat Ministerstva zemědělství (MZe) přijala stanovisko, že lepicí pasti pro hmyz musejí být použité a umístěné pouze tak, aby zabránily náhodnému přilepení se obratlovců, zejména ptáků. V opačném případě jde o porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání a pachateli hrozí pokuta.V České republice se prodávají a užívají nejrůznější typy lepicích pastí, které jsou určeny k hubení hmyzu na zahradách a v sadech. V době, kdy ovoce dozrává, mají zabránit v tom, aby se hmyz dostal…

Redakce KIS, 28.07.2022

celý článek...

Odlišná morálka obchodních řetězců

Martin Ludvík z Ovocnářské unie ČR: Obchodní řetězce se chovají diktátorsky a zneužívají svého postavení. Zajímá je jen cena. Supermarkety jsou překážkou rozvoje české zemědělské prvovýroby a potravinářství, protože mají nepřiměřené marže. Ovocnářská unie si dělala průzkum, kdy jsme v supermarketech po celé Evropě hledali letákové akce. Například jsme zjistili, že v České republice, až na nějaké výjimky, byla všechna jablka v akci z Polska. Zatímco v Německu neexistuje, že by prodejce dal do akce nějaké polské ovoce. Obchodní…

Redakce KIS, 28.07.2022

celý článek...

CNN Prima News: Cibule z Nového Zélandu

CNN Prima News/Hlavní zprávy - Česká pole jsou plná cibule. Regály v supermarketech jsou také plné cibule, ovšem té z Nového Zélandu. Na tento paradox upozornila Agrární komora. Ministr zemědělství Zdeněk Nekula na obchodní řetězce apeluje, aby zeleninu z druhého konce světa stáhly z prodeje. Supermarkety se brání, že čeští zemědělci chtějí za cibuli moc peněz. K tématu vystoupil prezident Agrární komory ČR Jan Doležal. Na reportáž se můžete podívat zde v čase 26:31.

Redakce KIS, 27.07.2022

celý článek...

Nový program Provoz na obzoru

Evropská komise v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu schválila České republice program státní podpory primárních zemědělských výrobců v objemu 20,2 milionu Eur, tedy 500 milionů korun. Podpora podle schváleného programu bude spočívat zejména ve snížení jistiny provozních půjček pro zemědělské prvovýrobce. Podpora má činit 50 procent nesplacené částky úvěru, maximálně zhruba 10.000 eur, tedy 250.000 Kč. Na základě schválení Evropskou komisí připravuje PGRLF obdobný program, jakým byl "Provoz 2020". Zásadním omezením z pohledu…

Redakce KIS, 22.07.2022

celý článek...

Vedra v tuto chvíli neohrožují půdní vláhu. Ta je zatím v normálu. MZe poskytlo v posledních letech na ochranu proti suchu 71,5 miliardy korun

Ministerstvo zemědělství (MZe) vydalo mezi lety 2016 až 2021 na opatření, která omezují dopady sucha, přibližně 71,5 miliardy korun. Za pomoci dotací z MZe a EU se budují rybníky, vodovody, kanalizace i závlahy. Současná vedra zatím neohrožují půdní vláhu, která díky letošním jarním dešťům dosáhla normálu.Současné horké počasí sice připomíná vedra z let 2015 a 2018, průběh teplot a srážek se ale liší. Po letošním jarním suchu se deficit půdní vláhy díky dešťům na konci června a začátku července vyrovnal na většině území…

Redakce KIS, 21.07.2022

celý článek...

Sklizeň začíná

Jarní počasí v roce 2022 urychlilo vývoj veškeré vegetace v ČR, a tak žňové práce začaly zhruba ve stejném termínu jako v roce 2021. Porosty obilovin, dozrávají vlivem střídání vysokých a nízkých teplot velmi rychle, a proto v nejteplejších oblastech jižní Moravy, středních Čech, ale i v ostatních krajích začala sklizeň ozimého ječmene a řepky. Podle odhadů ČSÚ se očekává úroda základních obilovin (bez kukuřice na zrno) v objemu 7 161 tis. tun. To je ve srovnání s loňskou sklizní výsledek horší o 64 tis. tun (-0,9 %). Je však…

Redakce KIS, 15.07.2022

celý článek...

Společnost PGRLF, a.s., zvýšila sazby podpor u programů Lesní hospodář, Zpracovatel dřeva a Zpracovatel

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s., stanovil základní sazby podpor pro programy na podporu lesnictví a zpracování zemědělské produkce za 2. čtvrtletí roku 2022. Sazby se týkají žádostí přijatých v období od 1. 4. 2022 do 30. 6. 2022. Konkrétně se jedná o programy Lesní hospodář, Zpracovatel dřeva a Zpracovatel, jejichž výše podpory v rámci jednotlivých programů činí 3,5 % p.a. „Již potřetí za sebou se podařilo u programů Lesní hospodář, Zpracovatel dřeva a Zpracovatel navýšit sazby podpor. Důležitým ukazatelem…

Redakce KIS, 14.07.2022

celý článek...

Méně byrokracie, lepší přehled o prostředcích na ochranu rostlin i ochrana kvalitního chmele. Poslanci schválili nové zákony Ministerstva zemědělství

Ve třetím, tedy posledním, čtení dnes schválila Poslanecká sněmovna zákony připravené Ministerstvem zemědělství. Jde o zákony o ekologickém zemědělství, veterinární péči, rostlinolékařské péči a o ochraně chmele. Normy ještě projedná Senát a poté je podepíše prezident.„Ekologické zemědělství chceme v dalších letech výrazně podporovat, velká část prostředků v nové Společné zemědělské politice bude směřovat do hospodaření, které je šetrnější ke krajině. Je důležité, aby legislativa byla nastavena dobře, proto je třeba novelizovat…

Redakce KIS, 13.07.2022

celý článek...

Ministr zemědělství představil priority českého předsednictví ve výborech Evropského parlamentu

V rámci českého předsednictví se ve dnech 11. a 12. července ministr zemědělství Zdeněk Nekula zúčastnil slyšení v Evropském parlamentu. Ve výborech pro zemědělství a rozvoj venkova, pro rybolov a pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin hovořil o prioritách a úkolech, které do konce tohoto roku budeme v rámci zemědělství řešit.„České předsednictví začíná v nelehké situaci, kdy čelíme energetické krizi, válce na Ukrajině, která významně narušila globální potravinový systém, a v neposlední řadě i rostoucím…

Redakce KIS, 12.07.2022

celý článek...

Konsolidované znění Zásad, aktualizace ke dni 29. 6. 2022

Konsolidované znění Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2022 na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů – aktualizace ke dni 29. 6. 2022   (PDF, 2 MB)

Redakce KIS, 02.07.2022

celý článek...

Informace - ZND v měsíci červenci

Vážení žadatelé,posíláme stručný přehled termínů, které žádosti a doklady se v rámci Zemědělských národních dotací (ZND) přijímají v průběhu aktuálního měsíce. Informace se týká pouze dotačních programů (DP), které jsou administrovány na Oddělení příjmu žádostí a LPIS (OPŽL). V příloze pak naleznete přehled termínů pro všechny DP za celý rok. UPOZORNĚNÍ – ve dnech od 1. 7. do 10. 7. 2022 bude probíhat odstávka registrů MZe (LPIS, IZR a další). Portál farmáře SZIF bude v tomto období fungovat, pouze…

Redakce KIS, 01.07.2022

celý článek...

Informace pro žadatele k Jednotné žádosti 2022 - Ohlášení využití úhoru s porostem

Zahájení příjmu ohlášení o způsobu využití úhoru s porostem vyhrazeným v Jednotné žádosti 2022 jako plocha využívaná v ekologickém zájmu.V Praze dne 1. července 2022 - Dnešním dnem bylo na Portále farmáře SZIF spuštěno podávání formuláře na Ohlášení využití úhoru s porostem, který žadatelé deklarovali v Jednotné žádosti 2022 jako plochu využívanou v ekologickém zájmu (dále jen „EFA“).Důvodem podání ohlášení o využití úhoru je úprava prováděcího nařízení Komise č. 2022/484 ze dne 23. března 2022, která stanovila odchylku od nařízení…

Redakce KIS, 01.07.2022

celý článek...

Ministr zemědělství: Abychom zabránili nestabilitě a nedostatku potravin, je potřeba v Evropské unii postupovat jednotně a v součinnosti

O výzvách pro evropské zemědělství v důsledku válečného dění na Ukrajině dnes diskutovali účastníci Evropského zemědělského fóra 2022 ve Varšavě. Český ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) hovořil také na bilaterálním jednání se svým polským protějškem Henrykem Kowalczykem o prioritách českého předsednictví a o potravinovém zabezpečení.„Abychom zabránili nestabilitě a případnému nedostatku u některých komodit na trhu v Evropské unii i ve třetích zemích, musíme především pokračovat v udržení otevřeného obchodu na…

Redakce KIS, 30.06.2022

celý článek...

V zákoně o ochraně ZPF je třeba snížit byrokracii a neohrozit budoucnost zemědělského podnikání

Jedním ze zásadních zákonů nejen pro ochranu životního prostředí, ale také pro podporu zemědělské podnikání, je zákon o ochraně zemědělského půdního fondu (ZPF) č. 334/1992 Sb., jehož novela je nyní v řešení. Asociace soukromého zemědělství ČR zaslala k návrhu novely tohoto zákona několik zásadních připomínek na Ministerstvo životního prostředí ČR i na Ministerstvo zemědělství ČR. ASZ ČR dlouhodobě považuje za strategicky významné udržet zemědělskou výrobu, a tedy i s tím spojený rozvoj farem a návazných budov, na venkově.…

Redakce KIS, 29.06.2022

celý článek...

Ministr Nekula nechá prověřit projekty na propagaci zemědělských produktů a potravin

V projektech Agrární komory ČR (AK) a Potravinářské komory ČR (PK) z roku 2013 a 2014 na podporu zemědělských produktů odhalila kontrola Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) několik pochybení. Dodavatele služeb pro program na podporu spotřeby mléka a mléčných výrobků „Bílé plus“ v hodnotě 11 mil. Kč vybrala AK ČR bez otevřené soutěže, přestože vypsat zakázku byla její povinnost. PK ČR zase u smlouvy na jiný projekt uzavřela smlouvu s vítězem za cenu o 10,8 mil. Kč vyšší, než kterou firma nabídla ve výběrovém řízení. Ministr Nekula…

Redakce KIS, 27.06.2022

celý článek...

Žádosti o mimořádnou podporu je třeba podávat nyní

Již v pondělí byl zahájen příjem žádostí o mimořádnou pomoc. Vzhledem k tomu, že musí být vyplacena nejpozději do konce září, je termín pro podávání žádosti velmi krátký. Podány totiž musí být nejpozději 30. června. Pomoc pro chovatele prasat je založena na průměrných stavech prasnic v období 1. ledna až 31. března. Informaci o stavech však v žádosti nenajdete a nevyplňujete. SZIF si ji stáhne sám přímo z Centrální evidence. Chovatelé prasat tak dokládají jen plnění jedné ze čtyř podmínek - zpracování kejdy v bioplynové stanici,…

Redakce KIS, 24.06.2022

celý článek...

Mírný optimismus na načátku léta

Po sedmi týdnech se německá vyhlášená cena konečně pohnula. Pro chovatele prasat naštěstí tím správným směrem. Pro následující týden budou chovatelé v Německu dostávat 1,85 €/kg JUT za tepla. Ačkoli obvykle německá vyhlášená cena udává směr a ostatní v EU ji následují, tentokrát je to opačně. Už v minulém týdnu na většině evropských burz ceny rostly. Vývoj v Německu je tak jen reakcí na to. Na našem trhu se cena jatečných prasat zatím změnila jen nepatrně. V průměru dostávali chovatelé za prasata ve třídách SEU 44,32 Kč/kg JUT,…

Redakce KIS, 24.06.2022

celý článek...

Začal příjem žádostí na mimořádnou podporu pro nejvíce ohrožená zemědělská odvětví

Zájemci o mimořádnou podporu pro producenty v zemědělských odvětvích si o ni mohou žádat od 20. června. Příjem žádostí končí 30. června 2022.Tato podpora je určena zemědělcům, kteří jsou nejvíce zasaženi narušením trhu a kteří se podílejí na zajištění potravin pro naše obyvatele. Na zmírnění negativních dopadů způsobených nárůstem cen vstupů, jako jsou zvyšující se ceny energií, krmiv a pohonných hmot, zemědělci dostanou celkem ze státního i evropského rozpočtu více než 831 milionů korun.Mimořádná podpora bude poskytována:na…

Redakce KIS, 22.06.2022

celý článek...

Spotřeba přípravků na ochranu rostlin v České republice klesá

Ze statistických údajů i nadále vyplývá, že spotřeba přípravků na ochranu rostlin v ČR za poslední roky klesá. Ve srovnání se zeměmi EU patří i tuzemský prodej přípravků na ochranu rostlin k nízkým. ÚKZÚZ ve spolupráci s Českým statistickým úřadem shromažďuje a zveřejňuje data o množství účinných látek, obsažených v přípravcích na ochranu rostlin, které byly uvedeny na trh v České republice. Eviduje i celkové množství pesticidních účinných látek použitých v ČR podle jednotlivých skupin plodin a druhů účinných látek a rovněž…

Redakce KIS, 22.06.2022

celý článek...

Mimořádné podpory na přizpůsobení pro producenty v zemědělských odvětvích v roce 2022

Vážení žadatelé, dne 17.10.2022 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno nařízení vlády č. 156/2022 Sb. o stanovení některých podmínek provádění mimořádné podpory na přizpůsobení pro producenty v zemědělských odvětvích v roce 2022. Mimořádná podpora bude poskytována na následující opatření:-             na chov prasnic -             na chov kuřat chovaných na maso -            …

Redakce KIS, 21.06.2022

celý článek...

Jaroslav Šebek zvolen předsedou ASZ ČR na další tříleté období

Se silným mandátem (94 %) byl na včerejší Valné hromadě ASZ ČR v Pelhřimově zvolen do čela Asociace soukromého zemědělství ČR na další tři roky Mgr. Ing. Jaroslav Šebek. Ve svém úvodním projevu shrnul aktivity, stanoviska a postoje této stavovské organizace za uplynulé období.Milí kolegové sedláci, vážení hosté, vážení přátelé, je mi velkým potěšením, že se opět společně a v přátelské atmosféře setkáváme na valné hromadě naší selské stavovské organizace. Máme dnes tu milou povinnost i velkou čest již po čtyřiadvacáté…

Redakce KIS, 17.06.2022

celý článek...

Ministerstvo zemědělství připravilo strategii na financování skladování statkových hnojiv pro letošek a příští rok

Ministerstvo zemědělství vypracovalo dokument k finančním dopadům plnění podmínek evropské směrnice o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (nitrátová směrnice). V letech 2022–2023 se odhadují celkové náklady na vybudování nových skladovacích kapacit a náklady spojené s údržbou a obnovou skladovacích prostor na statková hnojiva ve výši 933 milionů korun. Materiál dnes schválila vláda.Podle předpokladu bude rekonstrukce skladovacích prostor v tzv. zranitelných oblastech, které jsou nepříznivě ovlivněny…

Redakce KIS, 15.06.2022

celý článek...

V boji proti suchu pomůže dohoda o spolupráci v péči o krajinu

Zástupci Ministerstva zemědělství, resp. Státního pozemkového úřadu, a Ministerstva životního prostředí dnes podepsali dohodu o spolupráci Státního pozemkového úřadu (SPÚ) a Ministerstva životního prostředí (MŽP) o výměně informací a koordinaci při plánování a realizaci opatření v přírodě. Cílem je zvýšit ekologickou stabilitu a adaptovat krajinu na změnu klimatu a zajistit protierozní ochranu zemědělské půdy.Předmětem spolupráce je i převod pozemků Státního pozemkového úřadu, které se nacházejí ve zvláště chráněných územích…

Redakce KIS, 15.06.2022

celý článek...

Informace - Zadávání dokladů k DP 8.F. na Portálu farmáře

Vážení žadatelé,na webu SZIF byla zveřejněna informace k zadávání účetních dokladů do Aplikace pro daňové a účetní doklady (ADUD) na Portálu farmáře (PF) pro sledované období 2022. Jedná se o upozornění, že účetní doklady stále musí obsahovat informaci, k jakému dotačnímu programu (DP 8.F.c. / 8.F.d.) se vážou a že úkony vychází z aktuálně platného Ozdravovacího programu/Plánu preventivních opatření, a dále upřesnění jak dokládat účetní doklady k úkonům optimalizace řízeného větrání a funkce mikrobiálních…

Redakce KIS, 09.06.2022

celý článek...

Konsolidované Zásady

Konsolidované Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2022 na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů   (PDF, 2 MB)Aktualizace ke dni 26. května 2022

Redakce KIS, 03.06.2022

celý článek...

Portál eAgri, ani Portál farmáře nebudou v provozu od 1. 7. do 10. 7. 2022

Vážení uživatelé, od 1. července od 16 hodin do 10. července 2022 do 23 hodin dojde k plánované generální odstávce systémů a aplikací Ministerstva zemědělství z důvodu nutné aktualizace.V tomto termínu nebudou systémy a aplikace MZe dostupné a nebude možné se k nim přihlásit. Zároveň nebude funkční ani hlavní stránka Portál eAGRI - resortní portál Ministerstva zemědělství a stránka Portál farmáře (eAGRI). Proto prosím přizpůsobte své plánované činnosti tak, aby vám tato odstávka způsobila co nejmenší problémy.Veškeré dotazy…

Redakce KIS, 01.06.2022

celý článek...

Otevřený dopis premiérovi ze dne 27. 5. 2022

Společný otevřený dopis Agrární komory ČR a Zemědělského svazu ČR zaslaný předsedovi Vlády ČR.V Praze 27. 5. 2022 Č.j.: 39/2022Vážený pane premiére,od ledna se snažíme vládu varovat, že plánovaný přesun zemědělských dotací k těm nejmenším ve skutečnosti poškodí tisíce středních farmářů. A jsou to právě oni, na kom stojí produkce českých potravin. V době, kdy okolní země svoji soběstačnost naopak posilují, česká vláda zvolila dobrovolné zvyšování závislosti na dovozu.Na základě dosavadního vývoje diskuze okolo Společné zemědělské…

Redakce KIS, 01.06.2022

celý článek...

Nedostupnost registru de minimis

Z důvodu plánované úplné technické odstávky portálu Ministerstva zemědělství bude ve dnech 1. července (15:00) až 10. července 2022 (23:00) zcela nedostupný Centrální registr podpor malého rozsahu (registr de minimis) pro poskytovatele i příjemce podpor.V průběhu desetidenní odstávky nebude možno nahlížet do registru a provádět v něm žádné úkony, a to včetně zaznamenávání poskytnutých podpor de minimis. Nedostupná bude rovněž i veřejná část registru, která slouží příjemcům podpory k ověření…

Redakce KIS, 30.05.2022

celý článek...

Zpřesnění Zásad

Zpřesnění Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2022 na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů   (PDF, 751 KB)Zpřesnění Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2022 na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů – Obecná část a DP 1.D., 1.V., 2.A., 3.i., 3.e., 9.F.i., 10.E., 15., 18., 19., 20.

Redakce KIS, 27.05.2022

celý článek...

PGRLF: Podpora nákupu půdy – úroky z úvěru

spuštění programu od 1.6.2022, ukončení nejpozději 31.12.2022 určen malým a středním podnikům na nákup nestátní půdy, probíhá v režimu de minimis a max.výše podpory činí 20 000 EUR, max. sazba podpory je 5 % úvěrová smlouva musí být uzavřena až po podání žádosti o dotaci, žádost se podává výhradně elektronicky  Kompletní znění podmínek zde:     https://www.pgrlf.cz/programy/podpora-uveru/podpora-nakupu-pudy/

Redakce KIS, 25.05.2022

celý článek...

ZND – úhrady zápočtem

Vzhledem k množícím se dotazům bychom rádi upozornili, že na rozdíl od předchozích let u zemědělských národních dotací (ZND) v Zásadách pro rok 2022 již není uvedena obecná podmínka, neumožňující uznat náklady uhrazené formou zápočtu:  pro účely dotace nákladů je uznatelný náklad uhrazený také formou zápočtu doložit např. smlouvu o zápočtu nebo dohodu o vzájemném zápočtu, která by měla obsahovat dostatečně průkaznou identifikaci obou smluvních stran a přesnou identifikaci jejich započtených pohledávek zápočet…

Redakce KIS, 25.05.2022

celý článek...

Ministr Nekula: Podporu malým a středním podnikům zachováme, zemědělci dostanou oproti současnosti ročně až 8 miliard korun navíc

V rámci vypořádání připomínek Evropské komise ke Strategickému plánu společné zemědělské politiky (SZP) se nebude měnit navržená redistributivní platba ve výši 23 % na prvních 150 hektarů každého zemědělského podniku. Včera se na tom shodli předsedové stran vládní koalice. Ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) bude také dle dohody hledat další řešení pro podporu malých a středních podniků ve výši až 3 miliardy korun ročně.„Postup při schvalování a vypořádání připomínek Evropské komise ke Strategickému plánu společné zemědělské…

Redakce KIS, 25.05.2022

celý článek...

Vyjádření Agrární komory ČR k rozhodnutí vlády o rozdělení zemědělských dotací po roce 2022

Reakce Agrární komory ČR na rozhodnutí vlády zachovat redistributivní platbu v návrhu Národního strategického plánu Společné zemědělské politiky na období let 2023-2027 na úrovni 23 procent.„Vláda si místo zajištění potravinové bezpečnosti České republiky vybrala laciný politický marketing. Nastavením redistributivní platby na úrovni 23 procent, tedy na dvojnásobku hodnoty obvyklé jinde v Evropě, dojde u nás s největší pravděpodobností k dalšímu poklesu stavů hospodářských zvířat a útlumu v pěstování citlivých komodit, jako…

Redakce KIS, 25.05.2022

celý článek...

Ministr zemědělství: Pro posílení výroby potravin podporujeme větší flexibilitu společné zemědělské politiky i v roce 2023

Aktuální situace na komoditních trzích, ovlivněná zejména válkou na Ukrajině, a akční plán na vytvoření dopravních koridorů mezi Evropskou unií a Ukrajinou, které mají usnadnit vývoz zemědělských produktů, byly hlavními tématy zasedání Rady pro zemědělství a rybářství v Bruselu. Ministři jednali také o očkování proti ptačí chřipce jako doplňkovém nástroji pro prevenci a tlumení této choroby.„Situace na komoditních trzích je i nadále velmi složitá. Vysoké ceny zemědělských komodit mají zásadní dopad na potravinářský průmysl a…

Redakce KIS, 24.05.2022

celý článek...

Ministr Nekula a ministryně Hubáčková: Spolupráce resortu zemědělství a životního prostředí dává české krajině naději na příznivé změny

Obec Ústí, kde začala revitalizace dalšího úseku řeky Bečvy, a místa po kůrovcové kalamitě v revíru Olšovec Lesní správy Vítkov dnes navštívili ministr zemědělství Zdeněk Nekula a ministryně životního prostředí Anna Hubáčková. Na své pracovní cestě se věnovali i dalšímu postupu ve věci vodního díla Skalička a prohlédli si zrekonstruovaný jez Hranice, který výrazně zlepšil ochranu města před povodněmi a migraci vodních živočichů v řece Bečvě.Dnes zahájená revitalizace Bečvy u Ústí navazuje na minulý měsíc dokončenou revitalizaci…

Redakce KIS, 21.05.2022

celý článek...

STAŇTE SE FIRMOU ČI ŽIVNOSTNÍKEM ROKU. PODNIKATELSKÁ SOUTĚŽ ZAČÍNÁ

Až do 17. června se mohou malé a střední firmy působící v České republices nejméně dvouletou účetní historií a obratem do 1,7 miliardy korunpřihlásit do soutěže FIRMA ROKU. Šanci získat prestižní ocenění mají takédržitelé platného živnostenského listu nebo jiného oprávnění k podnikání,a to v soutěži ŽIVNOSTNÍK ROKU.Splňujete výše zmíněné podmínky, nebo víte o někom, kdo by si oceněnízasloužil? Pak vyplňte přihlášku či nominaci na webu firmaroku.cz. Nemáteco ztratit, účast v soutěžích je zcela bezplatná. Dostane-li se soutěžící…

Redakce KIS, 20.05.2022

celý článek...

SIUZ – ekoschémata precizně vs. výhrady EK ke Strategickému plánu ČR

Po přečtení výhrad evropské komise ke Strategickému plánu ČR je podpora precizního zemědělství v pojetí, jak ho připravili sami zemědělci Spolku pro inovace a udržitelné zemědělství – Ekoschémata precizně http://www.siuz.cz/.../2022/04/Ekoschemata-precizne-SIUZ.pdftéměř 100% naplnění požadavků. Jedná se využití moderních technologií pro úpravu stávajících pěstebních postupů, tak aby se udržela výnosová úroveň a produktivita,přitom co nejšetrněji k půdě, vodě a životnímu prostředí a to v plošném rozsahu. Systém precizního…

Redakce KIS, 20.05.2022

celý článek...

Obilí si hledá nové cesty

Vývoz obilí z Ukrajiny je, díky blokádě černomořských přístavů, prakticky nemožný. Tento problém zasahuje celý svět a ceny obilovin rostou skoro až do nebe. Obzvlášť postižené mohou být chudší země mimo EU, které jsou na dovozu závislé. Problém to však představuje i pro některé země jižní Evropy, které si na dovoz ukrajinského obilí zvykli. Za normální situace totiž vyvážela Ukrajina 4-5 milionů tun. Obchod si jako obvykle hledá náhradní cesty, i když jsou mnohdy kostrbaté. Momentálně se zdá, že alespoň část vývozu by mohlo…

Redakce KIS, 20.05.2022

celý článek...

Ministr zemědělství: Získali jsme navíc 540 milionů korun pro zemědělce, abychom jim pomohli v krizové situaci

Vláda dnes schválila návrh ministra zemědělství Zdeňka Nekuly (KDU-ČSL) na zabezpečení dodatečných peněz pro zemědělce, kteří čelí krizové situaci. Na jejich podporu je připraveno 540 milionů korun.Částka, kterou už dříve odsouhlasili ekonomičtí ministři na posílení podpor pro nejvíce ohrožená zemědělská odvětví, bude činit 540 milionů korun. Dnes tuto podporu potvrdila i vláda. Spolu s 540 miliony vyplatí Ministerstvo zemědělství i 270 milionů korun od EU, které Česká republika dostala již na konci března jako mimořádné…

Redakce KIS, 18.05.2022

celý článek...

Příjem Jednotné žádosti

Již jen několik dní bude možné podávat Jednotnou žádost pro rok 2022 (JŽ). Konečným termínem pro její podání je pondělí 16. května. Základem podpor zastřešených Jednotnou žádostí jsou sice přímé platby, ale pro chovatele prasat je podstatné, že se jejím prostřednictvím žádá i o podpory na Dobré životní podmínky zvířat. Až dosud podalo Jednotnou žádost více než 17 000 zemědělců. To činí přes 50 % z předpokládaného počtu 30 tisíc žadatelů. Nejjednodušším způsobem je podání JŽ přes Portál farmáře, kde mají žadatelé přístup k informacím…

Redakce KIS, 16.05.2022

celý článek...

O Africkém moru není slyšet

Od začátku roku by se mohlo zdát, že africký mor prasat zmizel ze světa. Ostatní události ho překryly. To však v žádném případě neznamená, že by chovatelé mohli být v klidu. V Německu bylo jen od začátku dubna zachyceno 175 divočáků s AMP. Zamořená oblast se naštěstí nezvětšuje, ale je jasně patrné, že uvnitř nákaza dál probíhá. Od února, kdy se objevil první nakažený divočák v severní Itálii nad Janovem, se počet nakažených zvýšil na 113. Momentálně se ale situace výrazně zhoršila, protože v tomto týdnu byl zachycen pozitivní…

Redakce KIS, 16.05.2022

celý článek...

Stavy prasat výrazně klesly

Český statistický úřad zveřejnil výsledky sčítání hospodářských zvířat k 1.4.2022. Je z nich bohužel jasně patrné, že posledních 20 měsíců ztrát si vybralo svoji daň. Počet prasnic se snížil na pouhých 80.756 kusů. To znamená, že jen od začátku roku klesly stavy o 6 tisíc kusů a při porovnání s loňským dubnem dokonce o 10 tisíc kusů (11%). Vzhledem k současné ekonomické situaci je navíc velmi reálné, že v příštích měsících dojde k další redukci. Zatím ne tak dramatický je pokles v kategorii prasata celkem. K 1. dubnu bylo evidováno…

Redakce KIS, 16.05.2022

celý článek...

CERTIFIKAČNÍ ORGÁN PRO ZEMĚDĚLSTVÍ

Certifikační schéma ADVIGREEN je určené pro certifikaci poradenské služby v oblasti zemědělství a je vymezeno Normativním interním aktem Ústavu zemědělské ekonomiky a informací č. 20/2020. Definice a požadavky na poskytování poradenské služby jsou uvedeny v dokumentu „Požadavky na systém řízení poradenských subjektů poskytujících poradenské služby v oblasti zemědělství“ schváleném Poradou vedení Ministerstva zemědělství č. 15/2020 ze dne 21. dubna 2020. Poradenská služba pro zemědělství vymezená schématem ADVIGREEN má ekonomický,…

Redakce KIS, 11.05.2022

celý článek...

Co je uhlíkové zemědělství a jaký je jeho význam?

Pojem uhlíkové zemědělství označuje způsoby zemědělské produkce, zaměřené na zvyšování obsahu dlouhodobě vázaného uhlíku v půdě. Součástí uhlíkového zemědělství je řízení zásob a toků uhlíku a emisí skleníkových plynů na úrovni zemědělského podniku nebo pozemku za účelem zmírňování změny klimatu. Týká se jak obdělávání půdy, tak i chovu hospodářských zvířat, veškerých zásob uhlíku v půdě, materiálech a vegetaci, a dále zahrnuje emise oxidu uhličitého (CO2), metanu (CH4) a oxidu dusného (N2O).Uhlíkové zemědělství zahrnuje zejména…

Redakce KIS, 10.05.2022

celý článek...

Ministr Nekula vyjednal pro zemědělce navýšení podpory o 540 milionů korun a dalších 500 milionů na nákup potravin do státních hmotných rezerv

Ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) dohodl včera večer na Radě ekonomických ministrů posílení podpory pro nejvíce ohrožená zemědělská odvětví o 540 milionů korun. Podpora bude rozdělena zejména do sektoru vepřového, drůbeže, mléka, jablek a brambor. Dalších 500 milionů korun půjde na nákup potravin a zemědělských komodit do Správy státních hmotných rezerv. Navýšení rozpočtu bude ještě muset schválit vláda.„Podařilo se mi dojednat s ostatními ekonomickými ministry posílení podpory z evropské krizové rezervy o 540…

Redakce KIS, 05.05.2022

celý článek...

Manuál pro inspektory krajských veterinárních správ k dotačnímu titulu 8.F.a)

Podpora vybraných činností zaměřených na ozdravení chovů prasnic.Účel a předmět dotaceDotační program 8. F. a - jedná se o podporu vybraných opatření zaměřených proti rozšiřování chorob prasat souvisejících s plněním „Ozdravovacího Programu od vyjmenovaných nákaz prasat“ (dále jen „OP VNP“) schváleného místně příslušnou krajskou veterinární správou Státní veterinární správy (dále jen „KVS“) v souladu s § 49 odst. 1 písm. b) zákona č. 166/1999 Sb.O podporu si může žádat chovatel prasnic podnikající podle § 420 zákona č. 89/2012…

Redakce KIS, 04.05.2022

celý článek...

S ministrem financí o úsporách v neefektivně nastavených národních dotacích

Rozpočet ministerstva zemědělství činí pro letošní rok 58,6 miliardy korun, z čehož 21,9 miliardy je z národních a 36,7 miliardy z evropských zdrojů. Ministr financí Zbyněk Stanjura a místopředseda Zemědělského výboru Poslanecké sněmovny Petr Bendl se na jednání se zástupci Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ ČR) shodli na tom, že větším problémem v zemědělském sektoru není nedostatek finančních prostředků na podporu všech hospodařících subjektů, ale spíše systém jejich přerozdělování. Bohužel je skutečností, že některé…

Redakce KIS, 02.05.2022

celý článek...

9 návrhů pro české zemědělství (nejen) v dobách válečných

AKTUÁLNĚ Z ASZPředsednictvo Asociace soukromého zemědělství ČR předkládá k využití několik poznámek a návrhů na opatření v zemědělství v souvislosti s negativními dopady válečné situace na Ukrajině. Jde o průřezové náměty pro všechny segmenty v zemědělském sektoru – tj. pro zemědělce a jejich nevládní organizace a především pro ministerstvo zemědělství (a pro vládu). Hlavním východiskem je nepodléhat panice a katastrofickým předpovědím a zároveň počítat s tím, že žádným spásným opatřením nebo dalšími dotacemi bez některých systémových…

Redakce KIS, 27.04.2022

celý článek...

Chceme vyhrát, nebo prohrát? Jurečkův bratr na sjezdu zkritizoval vládu

LUCIE STUCHLÍKOVÁ, MARTINA MACHOVÁMarian Jurečka na sjezdu s přehledem obhájil post předsedy strany, nevyhnul se ale kritice vládních kroků. A to dokonce od vlastního bratra. Starší bratr předsedy KDU-ČSL Lukáš Jurečka na lidoveckém sjezdu v Ostravě vystoupil v neděli s projevem, v němž zkritizoval nově navržené rozdělení dotací pro zemědělce.Změny přitom letos odsouhlasila vláda, v níž lidovci drží Ministerstvo zemědělství. Díky novince plánované od příštího roku dostanou menší farmáři…

Redakce KIS, 24.04.2022

celý článek...

SZIF - Jednotná žádost (EFA úhor info)

Vážení žadatelé, dovolujeme si Vás upozornit, že vláda 20. 4. 2022 schválila změnu nařízení Ministerstva zemědělství (MZe), která umožní využít i půdu ležící ladem, tzv. úhor v ekologickém zájmu. Letos budou výjimečně moci zemědělci použít k produkci potravin nebo krmiv i půdu, která dosud ležela ladem jako takzvaný úhor v ekologickém zájmu (EFA). I nadále budou moci pobírat na tuto půdu dotace. MZe tak v souladu s rozhodnutím Evropské komise dalo souhlas s maximálním využitím plochy polí. Návrh novely nařízení…

Redakce KIS, 22.04.2022

celý článek...

Ministr zemědělství: Zemědělci jsou s cenou tlačeni na hranu, přitom potraviny zdražují. Ukazuje se, jak nám chybí novela zákona o významné tržní síle

Spravedlivější rozdělení zisku mezi zemědělce, potravináře a obchodníky nebo možné zneužívání dominantního postavení na trhu řešil dnes ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) s předsedou Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Petrem Mlsnou. Podle ministra není možné, aby současnou situaci kdokoliv zneužíval k neúměrnému navyšování zisku.„Zaznamenali jsme případy, kdy obchodní přirážka na točeném salámu byla 246 procent, na standardní šunce dokonce 255 procent. To jsou čísla, u kterých už se člověk musí pozastavit…

Redakce KIS, 20.04.2022

celý článek...

Ministerstvo zemědělství reaguje na krizi na Ukrajině. Zemědělcům letos umožní využít i půdu, která dosud musela ležet ladem

Půdu ležící ladem, tzv. úhor v ekologickém zájmu, budou letos moci zemědělci osít a sklidit nebo využít jako pastvu pro hospodářská zvířata. Umožní jim to změna nařízení Ministerstva zemědělství (MZe), kterou dnes schválila vláda. MZe tím chce posílit produkci potravin v reakci na jejich rostoucí ceny a válku na Ukrajině.Letos budou výjimečně moci zemědělci použít k produkci potravin nebo krmiv i půdu, která dosud ležela ladem jako takzvaný úhor v ekologickém zájmu (EFA). I nadále budou moci pobírat na tuto půdu dotace.…

Redakce KIS, 20.04.2022

celý článek...

Jak to vidím já - Předseda ASZ ČR Jaroslav Šebek: Půda je bohatstvím každého státu

Vznik a motivaci spolupráce Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ ČR) se Sdružením vlastníků obecních soukromých a církevních lesů v ČR (SVOL), cíle společného postupu, ale i slova z praxe soukromého zemědělce naleznete v rozhovoru s předsedou ASZ ČR Jaroslavem Šebkem pro Zpravodaj SVOL. Asociace soukromého zemědělství ČR byla založena v roce 1998. Představte, prosím, její priority a činnost čtenářům Zpravodaje. Asociace vznikla v roce 1998 vyčleněním významné části soukromých zemědělců z Agrární komory, neboť už…

Redakce KIS, 20.04.2022

celý článek...

ASZ ČR ocenila zájem Starostů a nezávislých o zemědělskou politiku a rodinné farmy

Poslanecký klub Starostové a nezávislí (STAN) zaujímá v Poslanecké sněmovně důležité postavení ve výboru pro životní prostředí, jehož předsedkyní je poslankyně Jana Krutáková a další významní poslanci STAN jsou jeho členy. Josef Bernard je kromě tohoto výboru předsedou rozpočtového výboru, a poslanec Lukáš Vlček i Jana Krutáková jsou zároveň členy zemědělského výboru. Zástupci Asociace soukromého zemědělství ČR, předseda Jaroslav Šebek a místopředsedové Jan Štefl a Jan Staněk, se s výše zmíněnými poslanci sešli a diskutovali…

Redakce KIS, 20.04.2022

celý článek...

Zemědělský výzkum Ministerstvo zaměří na ochranu půdy, digitalizaci zemědělství a boj s kůrovcem. Dá na to více než čtvrt miliardy korun

V příštích letech Ministerstvo zemědělství (MZe) podpoří výzkum, který se bude zabývat precizním zemědělstvím, ochranou půdy před erozí, rozvojem sociálního zemědělství nebo snížením dopadů klimatických změn. Na vědecké projekty poskytne 254 milionů korun. Dnes MZe vyhlásilo 21 témat, na které poskytne dotaci v rámci programu Země. Výzkumné organizace mohou předkládat projekty od 26. května.„Zemědělský výzkum je podstatnou součástí našeho oboru, bez něj by nebyl žádný rozvoj. Výzkum musí reagovat na aktuální situaci, klimatické…

Redakce KIS, 19.04.2022

celý článek...

Potravin bude dost, uklidňuje ministr Nekula. Zvyšuje dotace a podporu malých farmářů

Válka na Ukrajině zasáhla české zemědělce víc, než jiné obory v zemi, říká ministr zemědělství Zdeněk Nekula z KDU-ČSL. Zároveň ale vyvrací obavy, že by kvůli tomu některé potraviny chyběly. V rozhovoru pro Aktuálně.cz slibuje také to, že bude vláda reagovat na jejich rostoucí ceny. Mluví také o podpoře malých zemědělců, o dotacích a výběru šéfů Lesů ČR.více na: https://zpravy.aktualne.cz/domaci/rozhovor-nekula/r~befeddfcab6e11eca06bac1f6b220ee8/?fbclid=IwAR2B6wVobCHaZHtNk6NrZbzkprgLJjzu301ZMdxEfIhgytvoWGi4d8Sn8LE

Redakce KIS, 19.04.2022

celý článek...

Změna mysliveckého zákona musí posílit práva vlastníků a pachtýřů zemědělských a lesních pozemků

Novela zákona o myslivosti připravovaná zástupci sedmi nevládních organizací* si klade za cíl posílit práva vlastníků pozemků, zajistit rovnováhu mezi početními stavy spárkaté zvěře a prostředím, které povede ke snížení neúnosných škod na lesích a zemědělských plodinách, a v neposlední řadě zajistit ochranu vzácných a chráněných druhů živočichů. Připravovanou novelu a další problematická témata současného pojetí myslivosti představili Karel Kříž z ČSOP (Český svaz ochránců přírody) a Jaroslav Šebek z ASZ ČR (Asociace…

Redakce KIS, 16.04.2022

celý článek...

Dovoz máku do ČR z Číny

Za posledních dvanáct měsíců do února 2022 se podle údajů Českého statistického úřadu do České republiky dovezlo z Číny téměř 2500 tun makového semene.  Podle informací, které jsme získali od kompetentních orgánů, tyto dovozy nebyly nahlášeny SZPI, čímž byla porušena ustanovení Vyhlášky č. 172 / 2015 Sb.Zvýšené dovozy makového semene z Číny dělají z České republiky v posledních čtyřech měsících prakticky největšího světového dovozce máku. Nikdy dříve jsme tolik máku v tak krátkém období nedovezli a k dosažení rekordu za…

Redakce KIS, 13.04.2022

celý článek...

101 dní ministra Nekuly: Pohnul jsem dotačním kyvadlem a zajistil zemědělcům 25 miliard korun navíc

Za zásadní považuje ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) v prvních 101 dnech svého mandátu zajištění dlouhodobého kofinancování evropských zemědělských programů na příštích 5 let. Díky tomu půjde do zemědělství každoročně 5 miliard korun navíc. Podařilo se mu také otočit dotačním kyvadlem tak, aby bylo jejich rozdělování spravedlivější vůči všem zemědělcům.„Přestože jsem byl od prvního dne ve funkci pod tlakem, nevyměkl jsem. Jako první zásadní úkol jsem si stanovil vyšší kofinancování nové společné zemědělské politiky,…

Redakce KIS, 13.04.2022

celý článek...

Podání Jednotné žádosti 2022

Vážení žadatelé,rád bych vás informoval, že byla zahájena kampaň podávání Jednotné žádosti (JŽ) 2022. Nejzazší řádný termín pro podání je 16. května 2022.Pokud byste nestihli JŽ podat v řádném termínu, je možné tak učinit až do 10. června. V takovém případě je však již nutné počítat se sankcí 1% za každý pracovní den prodlení.Lhůta pro příjem žádostí o zařazení a změnu zařazení týkající se Agroenvironmentálně-klimatického opatření a Ekologického zemědělství je však jen do 16. května. U těchto typů žádostí není možnost pozdního…

Redakce KIS, 13.04.2022

celý článek...

Svaz chovatelů ovcí a koz má nové vedení

 Svaz chovatelů ovcí a koz, členská organizace Asociace soukromého zemědělství ČR, uspořádala v sobotu 9. dubna 2022 v Koutech na Havlíčkobrodsku členskou schůzi, na níž delegáti z jednotlivých krajů volili nové Předsednictvo SCHOK a rovněž revizní komisi na další pětileté období.Dosavadní dlouholetý předseda této organizace Vít Mareš (jihomoravské krajské sdružení), který stál v jejím čele od podzimu roku 2005, se rozhodl v dalším volebním období již nekandidovat. Poděkování, kterého se mu na shromáždění dostalo, si jednoznačně…

Redakce KIS, 10.04.2022

celý článek...

Typicky český přístup

Typicky český přístup Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) upozornil Český svaz zpracovatelů masa na to, že komentáře jeho představitelů k možnému vývoji cen na trhu mohou být ve střetu se zákonem o ochraně hospodářské soutěže. "Vyjádření profesních sdružení k budoucímu cenovému vývoji Úřad vnímá jako potenciální narušení hospodářské soutěže, protože se může jednat o jednu z forem zakázané dohody mezi členy sdružení. Sdružení soutěžitelů by nemělo nikdy komentovat budoucí vývoj cen, a to ani formou predikce či doporučení,…

Redakce KIS, 08.04.2022

celý článek...

Metodiky k provádění nařízení vlády č. 75/2015 Sb. a nařízení vlády č. 330/2019 Sb., pro rok 2022

Metodiky k provádění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření a k provádění nařízení vlády č. 330/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření, platné pro rok 2022.Rok vydání:2022Tématické oblasti:Dotace a podpory, strukturální politikaISBN:978-80-7434-645-3, 978-80-7434-640-8VydavatelMinisterstvo zemědělstvíPřílohyMetodika k provádění…

Redakce KIS, 08.04.2022

celý článek...

Metodiky k provádění nařízení vlády č. 76/2015 Sb. a 331/2019 Sb., pro rok 2022

Metodiky k provádění nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství a k provádění nařízení vlády č. 331/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujícího opatření ekologické zemědělství, platné pro rok 2022.Rok vydání:2022Tématické oblasti:Dotace a podpory, strukturální politikaISBN:978-80-7434-646-0, 978-80-7434-641-5VydavatelMinisterstvo zemědělstvíPřílohyMetodika k provádění nařízení vlády č. 76/2015 Sb., pro rok 2022   (PDF, 656 KB)Metodika k provádění nařízení vlády č. 331/2019…

Redakce KIS, 08.04.2022

celý článek...

Metodika k provádění nařízení vlády č. 74/2015 Sb., pro rok 2022

Metodika k provádění nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat, platná pro rok 2022.Rok vydání:2022Tématické oblasti:Dotace a podpory, strukturální politikaISBN:978-80-7434-644-6VydavatelMinisterstvo zemědělstvíPřílohyMetodika k provádění nařízení vlády č. 74/2015 Sb., pro rok 2022   (PDF, 565 KB)Související legislativaNařízení vlády č. 74/2015 Sb.

Redakce KIS, 08.04.2022

celý článek...

Metodika k provádění nařízení vlády č. 73/2015 Sb., pro rok 2022

Metodika k provádění nařízení vlády č. 73/2015 Sb., o podmínkách poskytování plateb v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě, platná pro rok 2022.Rok vydání:2022Tématické oblasti:Dotace a podpory, strukturální politikaISBN:978-80-7434-643-9VydavatelMinisterstvo zemědělstvíPřílohyMetodika k provádění nařízení vlády č. 73/2015 Sb., pro rok 2022   (PDF, 192 KB)Související legislativaNařízení vlády č. 73/2015 Sb.

Redakce KIS, 08.04.2022

celý článek...

Metodická příručka pro přímé platby pro rok 2022

Zemědělské veřejnosti je k dispozici ke stažení aktualizovaná Metodická příručka pro přímé platby pro rok 2022. Příručka komplexně shrnuje podmínky poskytování přímých plateb a poukazuje na změny platné pro rok 2022.PřílohyMetodická příručka pro přímé platby pro rok 2022   (PDF, 1021 KB)

Redakce KIS, 08.04.2022

celý článek...

Metodika k provádění nařízení vlády č. 185/2015 Sb., pro rok 2022

Metodika k provádění nařízení vlády č. 185/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření Zalesňování zemědělské půdy, a o změně některých souvisejících nařízení vlády, platná pro rok 2022.Rok vydání:2022Tématické oblasti:Dotace a podpory, strukturální politikaISBN:978-80-7434-647-7VydavatelMinisterstvo zemědělstvíPřílohyMetodika k provádění nařízení vlády č. 185/2015 Sb., pro rok 2022   (PDF, 297 KB)Související legislativaNařízení vlády č. 185/2015 Sb.

Redakce KIS, 08.04.2022

celý článek...

Metodika k provádění nařízení vlády č. 43/2018 Sb. pro rok 2022

Metodika k provádění nařízení vlády č. 43/2018 Sb., o podmínkách poskytování plateb pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními a o změně některých souvisejících nařízení vlády, platná pro rok 2022.Rok vydání:2022Tématické oblasti:Dotace a podpory, strukturální politikaISBN:978-80-7434-642-5VydavatelMinisterstvo zemědělstvíPřílohyMetodika k provádění nařízení vlády č. 43/2018 Sb. pro rok 2022   (PDF, 158 KB)Související odkazyNařízení vlády č. 43/2018 Sb.

Redakce KIS, 08.04.2022

celý článek...

Mimořádná opatření v rámci podmínek greeningu a EFA ploch pro rok 2022 pro posílení potravinové bezpečnosti

Na nepříznivý vývoj situace v zemědělství v důsledku ruské invaze na Ukrajinu se Česká republika rozhodla reagovat v rámci mimořádných opatření pro posílení potravinové bezpečnosti. Takový postup umožnilo PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) č. 2022/484. Toto mimořádné opatření se týká půdy ponechané ladem (úhor v ekologickém zájmu), kterou lze v roce 2022 využívat k produkci potravin a krmiv. Využití této možnosti bude nutné ohlásit do 31. 8. 2022 prostřednictvím formuláře, který vydá Státní zemědělský intervenční fond.Neodůvodněná…

Redakce KIS, 07.04.2022

celý článek...

Příjem Jednotné žádosti 2022 zahájen

Praha 7. dubna 2022 – Počínaje dnešním dnem mohou zemědělci podávat Jednotnou žádost (JŽ) pro rok 2022. Prostřednictvím tohoto univerzálního formuláře žádají na Přímé platby a neprojektová opatření Programu rozvoje venkova (PRV). Řádný termín pro podání JŽ končí v pondělí 16. května. „Pokud žadatelé nestihnou podat Jednotnou žádost v řádném termínu, mohou ještě využít 25 denní lhůtu na takzvané pozdní podání žádosti, která potrvá do 10. června. V případě takového podání žádosti je však udělována sankce ve výši 1 % za každý pracovní…

Redakce KIS, 07.04.2022

celý článek...

Sledujme marže řetězců a omezme nárůst ekologických ploch, žádá zemědělský výbor

Sněmovní zemědělský výbor na svém úterním krátkém jednání odsouhlasil napříč politickým spektrem usnesení, které by mělo pomoci zvládnout současnou kritickou situaci v zemědělství. Poslanci žádají lidoveckého ministra zemědělství Zdeňka Nekulu, aby například vládnímu kabinetu představil návrh na sledování výše marží obchodních řetězců nebo navrhl dočasné rozšíření tzv. zelené nafty ve výši 90 procent i na rostlinnou výrobu.Dalším odsouhlaseným bodem byla žádost, aby se při jednáních s EU zasadil o odložení povinnosti navyšovat…

Redakce KIS, 05.04.2022

celý článek...

Prezentace k webinářům -⁠ environmentální opatření PRV a přímé platby 2022

Na YouTube jsme umístili video formu prezentace z webináře k environmentálním opatřením PRV a přímým platbám před podáním jednotné žádosti v roce 2022 s doplňujícím komentářem. V příloze najdete prezentaci v PowerPointu, která obsahuje rovněž informace k výjimce pro greening pro rok 2022.PřílohyEnvironmentální opatření PRV + Přímé platby   (PPTX, 50 MB)

Redakce KIS, 01.04.2022

celý článek...

Nekula: Státy s nízkou spotřebou pesticidů nesmějí být v nevýhodě

Státy Evropské unie s nízkou spotřebou pesticidů nesmějí být podle ministra zemědělství Zdeňka Nekuly (KDU-ČSL) v nevýhodě. V návrhu Evropské komise k používání pesticidů by měl být zohledněn pokrok jednotlivých zemí v posledních letech. Nekula to novinářům řekl po setkání s eurokomisařkou pro zdravotnictví Stellou Kyriakidesovou. Ta podle něj potvrdila, že země s nízkou spotřebou pesticidů nebudou penalizovány a jejich dosavadní úsilí v budoucím návrhu EK bude bráno v úvahu. Nekula s Kyriakidesovou probírali mimo jiné i bezpečnost…

Redakce KIS, 25.03.2022

celý článek...

Potravin bude dost, ale ceny porostou

Jaký vliv bude mít Putinova válka na české zemědělství a dovoz potravin? A co u toho způsobí dražší energie či hnojiva?Vojenská invaze na Ukrajině zahýbala světovými trhy, což se projevilo nejen při zdražování energií a pohonných hmot, ale i zemědělských komodit. Vyhrocená situace zákonitě vyvolává otázky, co to bude znamenat pro domácí podmínky. NEHROZÍ NEDOSTATEK POTRAVIN? A co můžeme udělat, abychom do budoucna snížili rizika nevyzpytatelného chování diktátorských režimů? NIKDO DNES nedokáže odhadnout,…

Redakce KIS, 24.03.2022

celý článek...

Konference v Senátu ČR: „Férové podmínky pro zemědělce na evropské úrovni“

ZEMĚDĚLSKÝ SVAZ ČR DNES, 21.3.2022,  POŘÁDÁ, SPOLEČNĚ S VÝBOREM PRO HOSPODÁŘSTVÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A DOPRAVU SENÁTU PČR, konferenci na téma: „Férové podmínky pro zemědělce na evropské úrovni“. Připojit se můžete i Vy dnes od 9 hod. na odkazu  www.senat.cz/prenosPozvání přijali:MARTIN PÝCHA – předseda Zemědělského svazu ČRsenátor PETR ŠILAR – předseda Podvýboru pro zemědělstvíVýboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu PČRBOHUMÍR DUFEK– předseda Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy –…

Redakce KIS, 21.03.2022

celý článek...

Krmiva pro prasata ve stále větším ohrožení

Náklady na chov prasta raketově rostou. Až dosud se o to zasluhovaly především obiloviny, které jsou jejím základem. Konflikt na Ukrajině vyhnal ceny obilovin do neuvěřitelných výšek. Přitom Evropa na dovozu z Ruska ani Ukrajiny nijak závislá není. Situace je dokonce právě opačná. Vývoz obilovin dalece převyšuje jejich dovoz. Pokud by se tedy podařilo nejprve zásobovat domácí trh, pak by nedostatek nehrozil. Vzhledem k neuvěřitelně vysokým cenám na světovém trhu ale není jasné, kolik obilí bude z Evropy vyvezeno. V podstatě…

Redakce KIS, 18.03.2022

celý článek...

Dovoz masa do ČR se zvýšil

Při jednáních se řezníky se často dozvídáme, že když nejsme schopni vyrobit dostatek masa, musí si ho dovážet ze zahraničí. Chovatelé oponují, že se produkce snižuje právě kvůli dovozů. Dostáváme se tedy ke klasické otázce - co bylo dřív? Vejce nebo slepice? Paměť bohužel často selhává a statistická data odpovědět nedokážou. Proto by bylo dobré si zapamatovat lekci z nedávných měsíců, která dává na otázku poměrně jasnou odpověď. Asi všichni si zatím ještě dobře pamatujeme zoufalou situace před koncem loňského roku. Ceny nesmyslně…

Redakce KIS, 18.03.2022

celý článek...

Musíme vrátit do půdy život, jinak se bez umělých hnojiv neobejdeme, říká expert

„Letos ještě zemědělci hnojení zvládnou, otázka je, čím pohnojí příští rok,“ uvádí Pavel Růžek, expert na výživu rostlin a hnojení z Výzkumného ústavu rostlinné výroby v Ruzyni. Výroba hnojiv je závislá na zemním plynu, takže je potřeba používat je efektivněji. Tuzemští zemědělci podle něj mohou snížit množství hnojiv použitých na hektar, aniž by klesly výnosy.Hlavně se ale musí začít hospodařit na půdě šetrněji, aby zůstala živá a tvořil se v ní humus, a zároveň aby si zachovala schopnost zadržovat vodu. „Tím, že se planeta…

Redakce KIS, 16.03.2022

celý článek...

Ministr Nekula: Chov prasat v ČR padnout nenecháme, chovatelům poskytneme navíc až 100 milionů korun, vyplatíme jim také mimořádné zálohy

Až 80 tisíc korun na jedno ustájovací místo prasnic budou moci získat v novém dotačním podprogramu tuzemští chovatelé prasat. Celková podpora by se dle počtu žádostí mohla vyšplhat až na 100 milionů korun. Ministerstvo zemědělství (MZe) také chovatelům prasat, ale i drůbeže, vyplatí mimořádné zálohy až ve výši 70 procent u dalších dotačních podprogramů. Pomůže jim to překlenout současnou obtížnou situaci v sektoru.„Přetlak vepřového masa na evropském trhu, způsobený zejména reakcí Číny na výskyt afrického moru prasat v některých…

Redakce KIS, 14.03.2022

celý článek...

Vlastní včely: co byste měli vědět, než se rozhodnete pořídit na zahradu úl

Nebýt včel, nestála by – přes veškerou snahu – úroda ovoce za řeč. I proto čím dál víc lidí uvažuje o tom, že si na zahradu nastěhují úl. Pro zahrádkáře tak může být včelaření „doplňkovým koníčkem“.Pořízení včelstva byste si však měli předem důkladné promyslet. Zvažte, jestli máte pro chov včel vhodné místo. Budete na ně mít dost času a sil? A pak ještě jedna otázka – vlastně úplně první: jste si jisti, že nemáte alergii na včelí bodnutí? Jak by mělo vypadat místo pro…

Redakce KIS, 14.03.2022

celý článek...

Hospodářské výsledky zemědělců se neustále zhoršují

Z každoročního šetření Zemědělského svazu ČR vyplývá, že zisk zemědělství v roce 2021 poklesl na 9,1 miliardy korun. To je při meziročním porovnání o 800 milionů méně a průměrně zemědělci vydělali 2600 Kč z hektaru. „Na hospodářském výsledku se podepsal především téměř raketový růst nákladů a stagnace cen živočišné produkce. Tyto negativní vlivy nedokázal vyrovnat příznivý vývoj cen některých rostlinných komodit,“ říká předseda ZSČR Martin Pýcha. Zisk zemědělství setrvale klesá od rekordního roku 2014,…

Redakce KIS, 12.03.2022

celý článek...

Ministerstvo zemědělství podpoří nákup pomůcek pro zemědělské školy

Ministerstvo zemědělství (MZe) poskytne dotace pro Centra odborné přípravy. V letech 2022 a 2023 podpoří nákup učebních pomůcek pro střední a vyšší odborné školy zemědělského zaměření až za 140 milionů korun. Dotační program fungoval už v letech 2017 – 2021, kvůli velkému zájmu byl prodloužen.„Těší mě, že můžeme v tomto úspěšném dotačním programu pokračovat. Vzdělání a podpora budoucích zemědělců je naprosto zásadní. Rád bych, aby mělo více mladých lidí zájem studovat zemědělství a poté v něm i pracovat, a věřím, že…

Redakce KIS, 11.03.2022

celý článek...

České farmy obrážejí kupci z ciziny. Za pšenici platí jako za zlato

České farmy objíždějí kupci ze zahraničí a za rekordní ceny skupují pšenici. Zájem mají o skladové zásoby, i o úrodu, která bude téměř za půl roku. Země má komodity dost, ale pekaři jsou nervózní.Článek„V okolí objíždějí polští obchodníci a nabízejí smlouvy na výkupy pšenice z letošní sklizně. Berou všechno. Cena je brutální a jejich rychlost a logistika ohromující,“ popisuje zemědělec z Podkrkonoší František Petružálek situaci, která nastala i jinde v zemi.Pro české farmáře jde o dobrou zprávu.…

Redakce KIS, 11.03.2022

celý článek...

PLÁNOVANÉ PODPORY PGRLF

Rádi bychom Vás informovali o blížícím se spuštění programů PGRLF.          1. Investiční úvěry Zemědělec -14. kolo programu bude spuštěno ve středu 16. března 2022 v 9:00 hodin.je určen malým a středně velkým podnikům v oblasti zemědělské prvovýroby, které v uplynulých 12 měsících neuzavřely smlouvu s PGRLF o poskytnutí úvěru ve stejném programu.Maximální částka, o kterou může být jistina v okamžiku poskytnutí úvěru snížena, je 400.000 Kč, ale nesmí tím být překročeno 30 % z celkové výše…

Redakce KIS, 10.03.2022

celý článek...

Vláda je směrem k zemědělcům a potravinářům nesmyslně pasivní, což poškozuje všechny spotřebitele

Agrární komora České republiky, Zemědělský svaz ČR a Potravinářská komora cítí znepokojení se současnou kritickou situací v zemědělské prvovýrobě a liknavou až kontraproduktivní reakcí vlády České republiky, což může mít dopady nejen na přežití zemědělců a zpracovatelů, ale také na faktickou a cenovou dostupnost potravin pro obyvatele.Současnou situaci prezident AK ČR Jan Doležal shrnuje následovně: „Zemědělská prvovýroba čelí extrémně složité situaci. V krizi se nenachází pouze dlouhodobě nerentabilní živočišná…

Redakce KIS, 10.03.2022

celý článek...

Ministr Nekula po jednání resortního krizového štábu: Produkce potravin je v ČR zajištěná, omezení vývozu z Ukrajiny na nás nemá přímý dopad

České zemědělství a potravinářství není ohrožené přímými dopady válečného konfliktu na Ukrajině, zásobování potravinami je plynulé a nehrozí jejich nedostatek. Připraveny jsou i jarní práce v zemědělství. Problémem jsou však rostoucí ceny energií, hnojiv a dalších vstupů, které se mohou promítnout do cen potravin. Stejně tak rostou ceny některých zemědělských komodit na celoevropském trhu. Tato a další témata řešil dnes večer krizový štáb Ministerstva zemědělství (MZe).„Chci zejména v těchto dnech ocenit každodenní práci…

Redakce KIS, 08.03.2022

celý článek...

Centra odborné přípravy

Ministerstvo zemědělství ve své Koncepci vzdělávání definuje podporu vytvoření Center odborné přípravy (dále jen COP). Účelem podpory COP je zvýšení kvality odborného vzdělávání prostřednictvím seznámení žáků a studentů středních a vyšších odborných škol s rezortními obory vzdělání (zemědělství, lesnictví, zahradnictví, vinařství, veterinářství, potravinářství a rybářství) s nejnovějšími technologiemi a mechanizačními prostředky.Centra odborné přípravy, tj. střední školy a vyšší odborné školy s výše uvedenými obory vzdělání,…

Redakce KIS, 02.03.2022

celý článek...

Ministr zemědělství po jednání krizového štábu: Pomůžeme lidem prchajícím před válkou. Zároveň ujišťuji, že zemědělství a potravinářství situaci zvládá

Pomoc lidem prchajícím před válkou na Ukrajině, připravenost sektoru na dopady konfliktu i plynulost výroby a zásobování obyvatel potravinami. Tato a další témata řešil dnes ráno krizový štáb Ministerstva zemědělství (MZe). Ministerstvo také spustí webovou stránku o možnostech pracovního uplatnění v zemědělství, potravinářství a lesnictví. Využít ji mohou i firmy nabízející práci válečným uprchlíkům z Ukrajiny.„Chci vyjádřit plnou podporu lidem na Ukrajině, stojíme za jejími občany a jsme připraveni jim maximálně pomoci. Kromě…

Redakce KIS, 28.02.2022

celý článek...

Na ošetřování trvalých travních porostů získají zemědělci přes 2,8 miliardy korun

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) začíná vydávat rozhodnutí k dotačnímu titulu Ošetřování trvalých travních porostů. Mezi 12 238 zemědělců, kteří o tuto neprojektovou podporu z Programu rozvoje venkova (PRV) zažádali prostřednictvím Jednotné žádosti 2021, bude rozděleno 2,82 miliardy korun. Jedná se o podporu ze skupiny Agroenvironmentálně-klimatických opatření (AEKO) a navazujících závazků (NAEKO). „Jejich cílem je motivovat zemědělce k ochraně a zlepšení životního prostředí při hospodaření na zemědělské půdě, říká…

Redakce KIS, 28.02.2022

celý článek...

SZIF rozdělí 152 milionů korun chovatelům bahnic, koz a producentům brambor pro výrobu škrobu

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) vydává rozhodnutí k dalším dobrovolným podporám vázaným na produkci (VCS). Mezi 2 444 zájemců, kteří vloni požádali o podporu na chov koz nebo bahnic, Fond rozdělí přes 73 milionů korun. K dotaci na produkci brambor pro výrobu škrobu se v uplynulém roce sešlo 277 žádostí. Pěstitelé získají téměř 79 milionů korun.„Zmíněným opatřením podporujeme chov bahnic, případně chov koz pasených na travních porostech nebo na travních porostech na orné půdě, které jsou současně evidovány na žadatele…

Redakce KIS, 28.02.2022

celý článek...

Polsko snížením DPH zabíjí vepřové výrobky Made in Czech

Chrochtání, které zní tři dekády z chovné stanice prasat ve Zlíči nedaleko České Skalice na Náchodsku, možná brzy utichne. Zdejší podnik totiž dlouhodobě není schopen konkurovat nízkým cenám vepřového ze zahraničí. Posledním hřebíčkem do rakve je dle jednatele zlíčské firmy Tomáše Balcara snížení DPH na potraviny v nedalekém Polsku.více na:Zdroj: https://www.denik.cz/ekonomika/polsko-veprove-cesko-20220222.html?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu&fbclid=IwAR0BSJgABYWR1RfcTDOG6jJXkkKOCHKSwk4EBWCYSNd8oTAHXxs7NJjkdww

Redakce KIS, 25.02.2022

celý článek...

Jak bude pomáhat nová Společná zemědělská politika? ☘

Podpoříme zlepšování podmínek v chovech zvířat a snižování spotřeby antimikrobik a přípravků na ochranu rostlinI nadále bude Strategický plán podporovat zvyšování kvality života hospodářských zvířat chovatelskými opatřeními vedoucími ke zlepšení jejich životních podmínek, a tím i zlepšení jejich zdravotního stavu. Reagujeme tak i na zvyšující se trend počtu spotřebitelů, kteří jsou ochotni si připlatit za potraviny pocházející od hospodářských zvířat, která byla chována v nadstandardních podmínkách.Cílem nově navržené intervence…

Redakce KIS, 25.02.2022

celý článek...

Ministr zemědělství Nekula na Radě v Bruselu: Dovozy zemědělských komodit do Evropské unie nesmí vést ke zbytečnému odlesňování

Odlesňování a znehodnocování lesů kvůli výrobkům, které se dovážejí do Evropy, situace na komoditních trzích nebo otázka rybolovných práv byla témata včerejšího zasedání ministrů zemědělství zemí EU na Radě pro zemědělství a rybolov. Ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) uvedl, že situace v sektoru prasat v České republice je i nadále kritická. Upozornil také na problémy s odbytem českých jablek.Jedním z hlavních témat na zasedání Rady bylo odlesňování a znehodnocování lesů při produkci zemědělských výrobků a dřeva.…

Redakce KIS, 22.02.2022

celý článek...

Novým náměstkem sekce ekologického zemědělství, komodit, výzkumu a vzdělávání se stal Petr Jílek

Ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) dnes představil nového náměstka sekce ekologického zemědělství, komodit, výzkumu a vzdělávání Petra Jílka. Ten má podle ministra Nekuly veškeré odborné předpoklady a zkušenosti v daném oboru. Také proto uspěl ve výběrovém řízení.„Kolega Petr Jílek povede sekci, která hraje klíčovou roli při naplňování naší zemědělské politiky, především ve vztahu k rozvoji a zvyšování konkurenceschopnosti českého zemědělství a s důrazem na další rozvoj ekologického zemědělství. Moji důvěru má nejen…

Redakce KIS, 22.02.2022

celý článek...

Představujeme ZD Kokory

Zemědělské družstvo bylo v Kokorách poprvé založeno v roce 1952, ale pro vzájemné neshody členů se hned v následujícím roce rozpadlo. Podruhé bylo opět založeno v roce 1957, počáteční výměra obdělávané půdy byla asi 450 ha a 8 ha chmelnic. Podle tehdejšího zvyku se družstvo jmenovalo JZD Kokory ( jednotné zemědělské družstvo ). Začínající družstevníci museli projít všemi obtížemi a problémy, které souvisely s přechodem z jejich dosavadní zemědělské malovýroby na tehdejší tzv. socialistickou velkovýrobu. Zpočátku se choval dobytek…

Redakce KIS, 20.02.2022

celý článek...

Konsolidované Zásady

Konsolidované Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2022 na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů – aktualizace ke dni 28. 1. 2022   (PDF, 2 MB)Materiál obsahuje zapracovaná schválená zpřesnění Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2022 na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů s aktualizací ke dni 28. 1. 2022 a má pouze informativní charakter.…

Redakce KIS, 19.02.2022

celý článek...

Zemědělci Fialu nepřesvědčili, protestní pohotovost zatím trvá

Jednání vlády a zástupců zemědělců výsledek nepřinesla, podle premiéra Petra Fialy se na vládním postoji k dotačním pravidlům nic nemění.Agrární komora (AK) a Zemědělský svaz (ZS) nechají po dnešním jednání o změnách v dotacích s premiérem Petrem Fialou (ODS) rozhodnout o dalším postupu své členy. Pouze oni mohou ukončit protestní pohotovost vyhlášenou kvůli nespokojenosti s plánem na nové nastavení podpor. V plánu je další jednání s premiérem. Zástupci komory a svazu, které sdružují především větší zemědělské podniky, to po…

Redakce KIS, 10.02.2022

celý článek...

Omezíme pěstování řepky a kukuřice pro biopaliva, říká ministr zemědělství

Hospodářské noviny, 9. února 2022Do českého zemědělství přiteče v příštích letech 200 miliard korun Největší zemědělské svazy se zároveň snaží vyjednat změny. Vadí jim, že menší rolníci dostanou víc peněz než dosud. Ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) ale odmítá z podpory menších ustoupit.Příliš nechápu, proč je kolem toho takový povyk, říká ministr Nekula v rozhovoru pro HN v narážce na chystané změny v přerozdělování peněz mezi zemědělce. Zvýhodnění získají vlastníci půdy do 150 hektarů. Do českého zemědělství ale…

Redakce KIS, 10.02.2022

celý článek...

Rozpočet na zemědělství bude letos 58,6 miliardy korun. Ministerstvo zemědělství uspoří 3,5 miliardy, škrty se nedotknou národních dotací

Ministerstvo zemědělství (MZe) bude mít letos k dispozici 58,6 miliardy korun na podporu zemědělského resortu. Uspoří 3,5 miliardy korun. Škrty ale neovlivní celkovou činnost rezortu MZe a nedotknou se zemědělských národní dotací. Ty letos budou v plné výši 5 miliard korun. Rozpočet dnes schválila vláda.Ministerstvo zemědělství uspoří přibližně 3,5 miliardy oproti již loni schválenému rozpočtu na rok 2022 ve výši 62,1 miliardy korun. Podle nového návrhu dosáhne letošní zemědělský rozpočet částky 58,6 miliardy korun.„Důležitá…

Redakce KIS, 09.02.2022

celý článek...

Ministr zemědělství: Naším cílem je udržitelnější a ekologičtější zemědělství

Udržitelné uhlíkové cykly, tzv. uhlíkové zemědělství, byly hlavním tématem neformálního zasedání Rady ministrů zemědělství ve Štrasburku. Jde o používání zemědělských postupů, které odstraňují oxid uhličitý z atmosféry. Ministerstvo zemědělství v této otázce úzce spolupracuje s Francií a Švédskem v rámci tříčlenné skupiny (tzv. předsednického tria).„Jsem rád, že můžeme společně s Francií pracovat na přechodu k udržitelnějšímu a ekologičtějšímu zemědělství. Uhlíkové zemědělství vnímám jako velmi užitečné. Je třeba,…

Redakce KIS, 08.02.2022

celý článek...

ASZ neříká pravdu

ve vyhroceni diskuse okolo budoucí podoby zemědělské politiky informovala Asociace soukromého zemědělství o tom, že chovatelé dosahují jen podprůměrných výsledků a že dotace na pohodu zvířat jsou jen jakýmsi penězovodem nebo podvodem. Svaz chovatelů prasat se proti takovým výrokům velmi ostře ohrazuje. V porovnání se zahraniční konkurencí jsou výsledky našich chovatelů naopak nadprůměrné. Svědčí o tom data z nezávislých mezinárodních zdrojů. Příkladem může být konsorcium InterPIG, které sleduje výsledky chovu prasat v jedenácti…

Redakce KIS, 07.02.2022

celý článek...

Největší změna krajiny od kolektivizace? Teď je šance. Expert říká proč

Vláda v programovém prohlášení slibuje vyhradit do roku 2030 minimálně deset procent zemědělské půdy na aktivní ochranu biodiverzity. Jak popisuje v rozhovoru pro Seznam Zprávy Vojtěch Kotecký, je to šance zbavit se obřích lánů.„Velké lány jsou možná nejviditelnějším rysem zdejšího venkova. Průměrné jihočeské pole měří čtyřikrát více než za hranicí v Horních Rakousích. Čtvrtina z našich lánů je dokonce větší než půl čtverečního kilometru. Napříč Českem vznikla poněkud bezútěšně monotónní krajina,“ napsal environmentálního experta…

Redakce KIS, 07.02.2022

celý článek...

14. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014–2020

Dne 2. 2. 2022 byla podepsána Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 (dále jen „Pravidla“), pro 14. kolo příjmu žádostí.Ministerstvo zemědělství vyhlašuje 14. kolo příjmu žádostí na operace 1.1.1 Vzdělávací akce, 1.2.1 Informační akce, 6.4.1 Investice do nezemědělských činností (pouze záměr c).Příjem žádostí bude probíhat pouze prostřednictvím Portálu farmáře v termínu od 5. 4. 2022 8:00…

Redakce KIS, 04.02.2022

celý článek...

České vepřové? Hlavně jen vepřové

Nenasytné obchodní řetězce dál tlačí české zemědělce k nízkým cenám a situace už začíná být doslova děsivá. Především pro české vepřové maso. Chovatelé prasat jsou už půl roku nuceni dodávat supermarketům pod náklady, proto někteří z nich začínají zavírat své chovy. Ceny jatečných prasat byly v posledním čtvrtletí loňského roku meziročně o 25 % nižší, dosáhly průměrné hodnoty 26,74 Kč/kg živé hmotnosti, respektive 34,77 Kč/kg jatečné hmotnosti. Jde o meziroční propad výkupních cen o 15 Kč/kg a prodej o necelých 7 Kč pod výrobními…

Redakce KIS, 03.02.2022

celý článek...

Vlastníci lesů dostanou od Ministerstva zemědělství další významnou pomoc pro obnovu lesů. Příspěvek může být až 4,1 miliardy korun ročně

Ministerstvo zemědělství (MZe) spouští nový program na podporu adaptace lesů na změny klimatu. Příspěvky až do 4,1 miliardy korun za rok budou moci získat vlastníci, kteří připravují lesy na dopady klimatické změny, hospodaří přírodě blízkým způsobem, podporují přirozenou obnovu lesa, zvyšují jeho druhovou pestrost a pečují o lesní půdu. Program je určený pro soukromé i státní vlastníky lesů do roku 2026.Nové příspěvky na podporu adaptace lesů mohou získat vlastníci, kteří těží a obnovují lesní porosty takovými způsoby, které…

Redakce KIS, 03.02.2022

celý článek...

ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO V ŽICHLÍNKU VYUŽÍVÁ NEJEN ROBOTY, ALE I VIRTUÁLNÍ REALITU

Společně s Radko Martínek a místostarostou Město Lanškroun Miloš Smola jsme navštívili Zemědělské-obchodní družstvo Žichlínek, které patří mezi významné zaměstnavatele v regionu, jelikož zaměstnává na 250 lidí a obhospodařuje přes šest tisíc hektarů půdy, z toho 2 200 hektarů je přímo ve vlastnictví družstva. To je s produkcí necelých 16 milionů litrů mléka významným producentem a důležitým dodavatelem pro mlékárnu Olma. Velkým tématem je i pro Žichlínek aktuální směřování nastavení systému zemědělské podpory od roku 2023. O…

Redakce KIS, 01.02.2022

celý článek...

Ministerstvo zemědělství má nové náměstky člena vlády

Do funkce náměstků člena vlády dnes ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) jmenoval Radka Holomčíka (Piráti) a Radka Lanče (TOP 09). Věnovat se budou průřezově všem zemědělským agendám. Ke jmenování došlo po dohodě vládních stran, podle které budou na každém resortu jmenováni političtí náměstci za obě volební koalice. „Oba náměstci mají vztah k zemědělskému resortu, jak je patrné z jejich praxe. Budou se věnovat všem zemědělským tématům podle potřeby. Nejprve se seznámí s chodem Ministerstva, ale dílčí úkoly dostávají hned…

Redakce KIS, 01.02.2022

celý článek...

Zemědělci v Olomouckém kraji kvůli dotacím omezí také chov prasat

Nové rozdělování dotací pro zemědělce ohrozí velké a střední podniky, upozorňuje předseda okresní agrární komory v Olomouci Vladimír Dosoudil. Platby na podporu prvních 150 hektarů půdy u každé zemědělské firmy jsou totiž v novém plánu mnohem vyšší než v okolních zemích.Zdroj: https://www.idnes.cz/olomouc/zpravy/dotace-zemedelstvi-chov-prasat-agrarni-komora.A220127_647997_olomouc-zpravy_hrs

Redakce KIS, 31.01.2022

celý článek...

Reakce Agrární komory ČR a Zemědělského svazu ČR na jednání s Ministerstvem zemědělství

Níže najdete vyjádření Agrární komory ČR a Zemědělského svazu ČR po jednání 27. 1. 2022 se zástupci Ministerstva zemědělství o změnách Strategického plánu Společné zemědělské politiky 2023-2027. Agrární komora ČR a Zemědělský svaz ČR současně vyhlásily protestní pohotovost a založily společný krizový štáb obou organizací.“Ministerstvo zemědělství začalo jednat se zástupci hlavních zemědělských organizací o zásadních změnách Strategického plánu Společné zemědělské politiky na období let 2023 až 2027 koncem ledna, tedy těsně před…

Redakce KIS, 29.01.2022

celý článek...

PETICE „proti redistributivní platbě s finanční obálkou 23 % z celkového rozpočtu I. pilíře SZP 2022+“

My, níže podepsaní, prostřednictvím této petice žádáme vládu České republiky a Poslaneckou sněmovnu ČR, aby zajistila férové podmínky mezi českými zemědělci, a to samé učinila i vůči ostatním zemědělským subjektům v Evropské Unii v kontextu implementace Společné zemědělské politiky po roce 2022. Férové podmínky mezi zemědělci nemohou být nastoleny, pokud se v rámci Národního strategického plánu ČR nastaví finanční obálka redistributivní platby na úrovni 23 % z celkového rozpočtu I. pilíře SZP (přímé platby). Národní strategický…

Redakce KIS, 25.01.2022

celý článek...

Jen 10 hektarů pro jednu plodinu v oblastech ohrožených erozí, rozhodlo ministerstvo

Na třetinu by se měla zmenšit plocha pro osetí jednou plodinou v oblastech silně ohrožených erozí. Od příštího roku bude zřejmě moci činit jen deset hektarů. Uvedl to na Twitteru ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL). Zpřísňují se tak podmínky, které musí zemědělci dodržovat, aby měli nárok na dotace. Úpravu ještě musí schválit Evropská komise.„Chceme motivovat zemědělce ke zmenšování půdních bloků. Osevní plochu jedné plodiny v silně erozně ohrožených oblastech omezíme na deset hektarů,” oznámil Nekula.„Podmínku…

Redakce KIS, 24.01.2022

celý článek...

S traktory do ulic. Velkozemědělci budou protestovat proti úpravě dotací

Agrární komora a Zemědělský svaz varují před plánem vlády omezit dotace pro velké podniky. Reforma prý zlikviduje podniky s chovem zvířat.„Děláme velmi extrémní rozhodnutí, které může zlikvidovat celá zemědělská odvětví,“ varoval v úterý na tiskové konferenci šéf Zemědělského svazu Martin Pýcha před odesláním Strategického plánu reformy českého zemědělství do Bruselu. Také Agrární komora ČR se ostře vymezuje proti strategii, kterou po svém nástupu narychlo přepracovala vláda Petra Fialy (ODS) ve prospěch malých a středních…

Redakce KIS, 20.01.2022

celý článek...

Ministr zemědělství Zdeněk Nekula poprvé v Bruselu: Chovatelé prasat jsou v kritické situaci, potřebují mimořádnou finanční podporu

O změnách ve Strategickém plánu Společné zemědělské politiky (SZP) a kritické situaci v sektoru prasat jednal dnes ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) s eurokomisařem pro zemědělství Januszem Wojciechowským. Pomoc chovatelům prasat byla i jedním z témat Rady pro zemědělství a rybářství, které se ministr účastnil poprvé krátce nástupu do funkce.Ceny prasat a vepřového masa v ČR klesly na nejnižší úroveň od roku 1994. Vzhledem k tomu, že se inflace za posledních 30 let zvýšila o 100 %, nebyly problémy zemědělců…

Redakce KIS, 17.01.2022

celý článek...

Platby zemědělcům budou bez omezení pro velké podniky

Přímé platby zemědělcům nebudou mít omezení pro velké podniky, menší farmáři z nich ale dostanou větší podíl. Klesne také maximální výše investiční dotace. V úterý večer se na tom shodla koaliční rada, informoval ve středu mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý.Dosud ministerstvo v návrhu vyplácení dotací pro roky 2023 až 2027 počítalo se zastropováním dotací velkým zemědělským podnikům, v úterý večer proti tomu před Úřadem vlády na akci zorganizované Agrární komorou ČR protestovalo několik tisíc lidí.Na takzvanou…

Redakce KIS, 12.01.2022

celý článek...

Na první hektary získají zemědělci vyšší podporu, pokud budou hospodařit ekologicky, dostanou až 20 tisíc korun na hektar

Na redistributivní platbu, tedy platbu na první hektary, půjde 23 procent z celkového rozpočtu na přímé platby v novém programovém období Společné zemědělské politiky (SPZ). Umožní to výrazně vyšší podporu malých a středních zemědělců. Díky podpoře režimu ekologického zemědělství, které bude výzvou příštího programového období, by se podpora zemědělců mohla pohybovat až na úrovni 20 tisíc korun na jeden hektar. Zastropování se bude týkat investičních dotací, maximální limit na jeden projekt bude nově 30 milionů korun. Shodla…

Redakce KIS, 12.01.2022

celý článek...

Rozhovor týdne se Zdeňkem Nekulou o budoucnosti resortu

Zemědělec, 10. ledna 2022Jaké jsou vaše priority na tomto postu a jakým způsobem je chcete podpořit?V prvních týdnech se chci soustředit na věci, které nesnesou odkladu, tedy dokončení Strategického plánu nové společné zemědělské politiky (SZP) a také vyjednávání o rozpočtu na letošní rok. Pokud jde o dlouhodobé priority, chci se zaměřit na precizní zemědělství, tedy využívání moderních technologií v zemědělství. Důležitá je pro mě také ochrana a zadržování vody v krajině, efektivnější podpora malých a středních zemědělců a…

Redakce KIS, 12.01.2022

celý článek...

Zeman jmenoval Nekulu ministrem zemědělství, vláda je kompletní

Prezident Miloš Zeman dnes na zámku v Lánech jmenoval Zdeňka Nekulu (KDU-ČSL) ministrem zemědělství. Vláda Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se Starosty a nezávislými (STAN) je kompletní. Za Nekulu dosud resort dočasně vedl vicepremiér a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Nekula nemohl být v prosinci společně s ostatními členy kabinetu jmenován kvůli pozitivnímu testu na koronavirus.Zeman se s Nekulou sešel hodinu před jmenováním na pohovor, který dříve absolvoval se všemi budoucími členy vlády. Odpoledne…

Redakce KIS, 03.01.2022

celý článek...

Ministerstvo zemědělství upravuje Strategický plán českého zemědělství do roku 2027. Bude více zaměřený na ekologii

Nové vedení Ministerstva zemědělství (MZe) upravuje podle koaličního programu konečnou podobu Strategického plánu Společné zemědělské politiky do roku 2027. Cílem je ochrana přírody, půdy, vody a podpora druhové rozmanitosti. V rámci pracovních skupin je při tom do spolupráce zapojeno Ministerstvo životního prostředí i zástupci ekologických nevládních organizací.Nové vedení MZe mění Strategický plán do roku 2027, který je mnohem ambicióznější než současné nastavení zemědělských dotací. Aktivně materiál upravuje, aby odpovídal…

Redakce KIS, 30.12.2021

celý článek...

Změna práva hospodařit s majetky Lesů ČR a Vojenských lesů a statků ČR se prozatím odkládá. Je důležité zpřesnit seznam pozemků, které mají být vyměněny

Pověřený ministr zemědělství Marian Jurečka a ministryně obrany Jana Černochová se po vzájemné dohodě rozhodli odložit úpravu majetkoprávních vztahů mezi státními podniky Lesy České republiky a Vojenské lesy a statky ČR. Důvodem je více optimalizovat seznam pozemků, které budou do směny zahrnuty, a tím tak výrazně zvýšit efektivitu hospodaření na scelených pozemcích.„Mám velké pochybnosti o této směně, která byla provedena za minulé vlády. Chci znát rozsah, důvod a okolnosti celé změny. V některých případech jde totiž pouze…

Redakce KIS, 30.12.2021

celý článek...

Vedením Ministerstva zemědělství byl dočasně pověřen vicepremiér Marian Jurečka

Kandidát na ministra zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) měl před časem pozitivní test na nemoc Covid-19 a je stále ještě v izolaci, která mu neumožnila osobní účast na jmenování ministrů v Lánech, ani následné přebrání agendy. Vedením Ministerstva zemědělství byl proto dočasně pověřen Marian Jurečka, který se dnes ráno oficiálně poprvé dostavil do úřadu a rovnou začal řešit ty nejpalčivější úkoly. Jmenování Nekuly ministrem proběhne v lednu.„S ohledem na brzký nástup Zdeňka Nekuly do funkce ministra chci řešit jen záležitosti,…

Redakce KIS, 22.12.2021

celý článek...

Ministr zemědělství odvolal generálního ředitele Lesů ČR Josefa Vojáčka

Místopředseda vlády a ministr zemědělství Marian Jurečka k dnešnímu dni odvolal generálního ředitele Lesů ČR Josefa Vojáčka. Důvodem k odvolání byla zejména manažerská pochybení generálního ředitele a neefektivní reorganizace státního podniku.„Lesy České republiky spravují polovinu všech našich lesů a mají zásadní vliv nejen na boj s kůrovcem, ale i obnovu našich lesů a jejich adaptaci na klimatickou změnu. Při problémech, se kterými se lesníci musí potýkat, není možné řídit podnik centrálně z několika málo míst, naopak…

Redakce KIS, 22.12.2021

celý článek...

INFORMACE PRO UŽIVATELE K OHLÁŠENÍ ZMĚNY KULTURY TRAVNÍ POROST (G) NA ÚHOR (U)

V návaznosti na přibývající situace, kdy uživatelé ohlašují změnu kultury travní porost (G) na úhor (U), bychom chtěli připomenout, že taková změna není v souladu s legislativou.Dle nařízení vlády č. 307/2014 Sb. o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů, § 3 odst. 4, se úhorem rozumí: „zemědělsky obhospodařovaná orná půda ležící ladem, včetně ploch vyňatých z produkce v souladu s požadavky stanovenými v předpise Evropské unie 8), která byla v bezprostředně předcházejícím období nejméně po dobu…

Redakce KIS, 22.12.2021

celý článek...

Když nepomůže EU, pomáhají státy

Rada ministrů zemědělství zemí EU projednávala současnou kritickou situaci v chovu prasat. Požádala o to delegace České republiky s poukazem na nízké ceny jatečných prasat a rychle rostoucí náklady. O tom, že situace je skutečně vážná svědčí i to, že se k českému požadavku na podporu chovatelů prasat připojilo dalších 15 členských zemí. Závěrem Rady ministrů je apel na komisi, aby hledala opatření, která by pomohla celému sektoru. Mezitím ale některé členské státy již připravily vlastní podpůrné programy. Již dříve jsme informovali…

Redakce KIS, 19.12.2021

celý článek...

Ministr zemědělství: Chovatelé prasat čelí krizi, lidé jim mohou pomoci nákupem tuzemského masa

Situace v sektoru vepřového masa je i nadále kritická a hrozí uzavírání některých podniků a nedostatek českého vepřového masa ke koupi. Ministerstvo zemědělství (MZe) hledá způsoby, jak chovatelům co nejvíce pomoci. Opakovaně na Radách pro zemědělství v Bruselu požaduje po Evropské komisi zavedení mimořádných podpor pro tento sektor. MZe proplatí chovatelům v národních dotacích přes miliardu korun, i sami chovatelé se snaží situaci řešit například prodejem masa ze dvora.„Chovatelé nyní produkují hluboce pod výrobními náklady…

Redakce KIS, 18.12.2021

celý článek...

Sektor vepřového čelí krizi, Česko v Bruselu požádalo o zavedení mimořádné podpory pro chovatele prasat

Tisková zpráva – Kritická situace v sektoru vepřového masa a příprava strategických plánů společné zemědělské politiky (SZP) jsou body, které Česká republika předložila na prosincovém jednání ministrů pro zemědělství v Bruselu. Ti se na zasedání Rady pro zemědělství a rybářství (AGRIFISH) dohodli na společné pozici 27 zemí EU k pohotovostnímu plánu pro zajištění dodávek potravin a potravinové bezpečnosti v případě krize. Diskutovali také o nekalých obchodních praktikách v potravinovém řetězci. Českou delegaci vedl náměstek ministra…

Redakce KIS, 14.12.2021

celý článek...

Sazby přechodných vnitrostátních podpor pro rok 2021 jsou schváleny. Zemědělci jejich prostřednictvím dostanou více než 550 milionů korun

Tisková zpráva – Ministr zemědělství Miroslav Toman schválil výši sazeb pro přechodné vnitrostátní podpory pro rok 2021. Ministerstvo zemědělství (MZe) prostřednictvím těchto podpor poskytne na zemědělskou půdu, pěstování chmele a škrobových brambor a chovu masného skotu a ovcí či koz přes 550 milionů korun.Přechodné vnitrostátní podpory (PVP) v takzvaných nových členských státech, mezi které patří i Česká republika, slouží k dorovnání vybraných komodit, které byly zjednodušením plateb v systému jednotné platby na…

Redakce KIS, 26.11.2021

celý článek...

Hejtmanství udělilo ocenění za společenskou odpovědnost

Vůbec poprvé se olomoucké hejtmanství rozhodlo ocenit ty, jež se chovají společensky odpovědně. Soutěž byla určená organizacím jak podnikatelského, tak i veřejného sektoru, včetně škol a obcí. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo v prostorách olomoucké Pevnosti poznání.„Soutěž vnímám jako poděkování všem, kteří se problematikou společenské odpovědnosti zabývají. Dokazují nám, že svoji práci odvádí poctivě a že jim není lhostejný osud Olomouckého kraje a celé naší společnosti,“ uvedl Josef Suchánek, hejtman Olomouckého…

Redakce KIS, 18.11.2021

celý článek...

Ministerstvo zemědělství vybralo výzkumné projekty v 5. veřejné soutěži Programu ZEMĚ. Podpoří je téměř půl miliardou korun

Ministerstvo zemědělství (MZe) vyhlásilo výsledky 5. veřejné soutěže v rámci Programu aplikovaného výzkumu MZe na období 2017–2025, ZEMĚ s počátkem řešení projektů v roce 2022. Z 261 hodnocených projektů doporučilo k financování 43 návrhů s celkovými závazky ve výši 502 milionů korun.V příštích čtyřech letech podpoří MZe projekty na zlepšení zemědělství, potravinářství a lesnictví. Z 261 projektů bude financovat 43 návrhů projektů s celkovou dotací ve výši 502 milionů korun.Projekty jsou zaměřeny například na využití družicových…

Redakce KIS, 11.11.2021

celý článek...

CENA KRAJE ZA PŘÍNOS V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Olomoucký kraj každoročně vyhlašuje Ceny za přínos v oblasti životního prostředí. Ovzduší, vodní zdroje, příroda a krajina - to jsou nedílné součásti životního prostředí, které nás obklopují, a o které bychom měli s láskou pečovat. I proto Olomoucký kraj oceňuje a zviditelňuje ty, kterým na stavu životního prostředí záleží.RECYKLACE PLASTŮ A OCHRANA LESŮ. CENY KRAJE ZNAJÍ VÍTĚZE!Obce, firmy i jednotlivci uspěli ve třetím ročníku udílení Cen Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí. Lidé mohli prostřednictvím…

Redakce KIS, 06.11.2021

celý článek...

Ministr zemědělství: Navýšení kofinancování Společné zemědělské politiky je nezbytné pro udržení potravinové soběstačnosti

Dohoda na míře kofinancování z národního rozpočtu pro II. pilíř SZP, tedy pro rozvoj venkova, je nejdůležitější pro dokončení Strategického plánu Společné zemědělské politiky (SZP). Ministr Miroslav Toman na včerejším jednání vlády předložil materiál k navýšení kofinancování ze 40 na 65 % pro II. pilíř SZP, bez něhož by nemohly být poskytovány podpory k rozvoji českého zemědělství a potravinářství, jako jsou například investice do zpracování zemědělských produktů, inovace, pozemkové úpravy či diverzifikace.„Návrh kofinancování…

Redakce KIS, 27.10.2021

celý článek...

Ministr zemědělství schválil sazby přímých plateb pro rok 2021

Ministr zemědělství Miroslav Toman schválil výši sazeb pro přímé platby pro rok 2021. Také v letošním roce se budou vyplácet zálohy na jednotnou platbu na plochu zemědělské půdy ve výši 70 %.Kromě jednotné platby na plochu zemědělské půdy (SAPS) jsou to také platby pro zemědělce dodržující zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí, platby pro mladé zemědělce a dobrovolná podpora vázaná na produkci (VCS).Sazba na SAPS v roce 2021 bude 3 331,68 Kč/ha a sazba platby pro zemědělce dodržující zemědělské…

Redakce KIS, 15.10.2021

celý článek...

Ministerstvo zemědělství zvýší dotaci ve 12. kole Programu rozvoje venkova minimálně o další půl miliardy korun

 Do 12. kola Programu rozvoje venkova (PRV) chce Ministerstvo zemědělství (MZe) přidat k současným více než 5 miliardám ještě nejméně půl miliardy korun. Tyto peníze jsou určeny na podporu chovu skotu, a tedy zvýšení konkurenceschopnosti živočišné výroby. „Do dvanáctého kola hlavního programu pro zemědělce přidáme ještě nejméně půl miliardy korun, které jsme získali z národních zdrojů. Plánujeme podpořit živočišnou výrobu. Příspěvky budou určené na výstavbu a rekonstrukce stájí, chovatelských zařízení, skladů…

Redakce KIS, 14.10.2021

celý článek...

V příštím roce podpoří Ministerstvo zemědělství zemědělce 5 miliardami z národních dotací. Od roku 2017 tato podpora stoupla o více než 1,5 miliardy

Národní dotace do zemědělství a potravinářství by měly v roce 2022 dosáhnout částky 5 miliard korun. Peníze přispějí například k lepším podmínkám v chovech zvířat, na výsadbu sadů, podporu potravinových bank, zpracování zemědělských produktů a zvýšení konkurenceschopnosti. Národní zemědělské dotace za poslední roky rostou, od roku 2017 stouply o více než 1,5 miliardy korun.Ministerstvo zemědělství (MZe) připravilo zásady pro vyplácení národních dotací do zemědělství a potravinářství v roce 2022.„Zásady pro vyplácení dotací…

Redakce KIS, 30.09.2021

celý článek...

Letošní ročník projektu Poznej svého farmáře zavede návštěvníky nejen na ekologické farmy

Na statku v Horních Dvorcích v jižních Čechách v sobotu 14. srpna odstartuje osmý ročník projektu Poznej svého farmáře. Ten je letos zaměřený na šetrné hospodaření s respektem ke krajině a životnímu prostředí. Lidé budou moci postupně navštívit šest farem (z toho 4 ekologické) a nákupem regionálních potravin podpořit místní zemědělce, a tím i rozvoj místa, kde žijí. Jedna akce se letos koná i v rámci výstavy Země živitelka.Letos začíná projekt Ministerstva zemědělství Poznej svého farmáře 14. srpna na statku v Horních Dvorcích…

Redakce KIS, 12.08.2021

celý článek...

Spotřeba pesticidů v zemědělství loni klesla o 4,3 %

Zemědělci spotřebovali loni na polích v České republice o 4,3 % méně přípravků na ochranu rostlin než v předešlém roce. Vyplývá to z materiálu Ministerstva zemědělství „Výroční zpráva o plnění Národního akčního plánu k bezpečnému používání pesticidů v ČR za rok 2020“, který dnes projednala vláda.Pokles využití pesticidů v České republice byl v roce 2020 způsoben především počasím a zákazem některých účinných látek. Spotřeba přípravků na ochranu rostlin loni meziročně klesla o 4,3 procenta na 11,05 milionu kilogramů.…

Redakce KIS, 20.07.2021

celý článek...

Téměř čtvrtina zemědělské půdy ČR bude do sedmi let v režimu ekologického zemědělství. Vyplývá to z plánu Ministerstva zemědělství na roky 2021-2027

Ministerstvo zemědělství (MZe) chce zvýšit plochy zemědělské půdy obhospodařované ekologicky na 22 % z dosavadních přibližně 15 %. Vzrůst by měla i výměra orné půdy v ekologickém zemědělství a spotřeba biopotravin. Tyto cíle stanovil Akční plán ČR pro rozvoj ekologického zemědělství v letech 2021–2027, který dnes schválila vláda.Do roku 2027 by měli zemědělci v České republice hospodařit ekologicky na 22 % zemědělské půdy. V současnosti je to 15 %. Biopotraviny se mají podílet na celkové spotřebě potravin a nápojů…

Redakce KIS, 13.05.2021

celý článek...

Ministerstvo podpoří zemědělce ve 12. kolo Programu rozvoje venkova více než 5 miliardami korun. Jsou určeny zejména na ovocnářství a zelinářství

Ve 12. kole příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014-2020 (PRV) se podpora zaměří především na posílení soběstačnosti ovoce a zeleniny, ale i na živočišnou výrobu a začínající zemědělce.Podpora vyšší míry soběstačnosti ovoce a zeleniny, včetně brambor, ale i živočišné výroby jsou hlavní cíle 12. kola Programu rozvoje venkova.„Dotace jsou určeny nejen na primární produkci, ale i na její zpracování. Zájemci tak mohou získat prostředky například na vybudování skladů pro ovoce a zeleninu, na nákup speciálních strojů pro ovocnářství…

Redakce KIS, 23.04.2021

celý článek...

Spuštění Portálu farmáře pro 19. a 20. výzvu příjmu žádostí Operačního programu Rybářství 2014 – 2020

Dne 23. března 2021 byla spuštěna funkcionalita Portálu Farmáře pro možnost vygenerování a předvyplnění Žádosti o podporu Operačního programu Rybářství 2014 - 2020 v rámci 19. a 20. výzvy příjmu žádostí.Postup podávání Žádostí o podporu je popsán v Pravidlech pro žadatele a příjemce pro 19. a 20. výzvu příjmu žádostí – Obecné podmínky, kapitola 9.1. Podání Žádosti o podporu.V souladu s odkazem v Pravidlech pro žadatele a příjemce, je na webových stránkách www.szif.cz zveřejněn Podrobný postup pro vygenerování…

Redakce KIS, 23.03.2021

celý článek...

Aktuální informace pro české firmy ke vstupu zahraničních občanů do ČR za účelem zaměstnání v zem. a potr. – stav od 19.3.2021

1. Od 19. 3. 2021, 0:00 hodin stanovuje podmínky vstupu do ČR Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 15. 3. 2021.2. Zahraničním pracovníkům ze třetích zemí, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19., a cizincům, kteří mají v těchto zemích přechodný nebo trvalý pobyt, je vstup do ČR umožněn pouze za podmínky, že mají:povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu v zemích s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19,jsou držiteli platného dlouhodobého víza, průkazu o povolení…

Redakce KIS, 22.03.2021

celý článek...

Dvě ohniska ptačí chřipky v komerčních chovech v Královéhradeckém kraji

V Královéhradeckém kraji byla potvrzena dvě nová ohniska aviární influenzy (ptačí chřipky). Jde o komerční chovy v obci Dobřenice a Novém Bydžově - Zábědově, ve kterých se aktuálně nachází zhruba 40 tisíc kusů kachen. Jsou to první komerční chovy, které byly letošní vlnou ptačí chřipky v České republice zasaženy. V chovech v posledních dnech došlo k výraznému poklesu snášky a ke zvýšeným úhynům kachen. Zbývající kusy budou v souladu s legislativou utraceny. Okolo obou ohnisek budou vytyčena uzavřená pásma a v nich přijata mimořádná…

Redakce KIS, 19.03.2021

celý článek...

Zemědělská půda v České republice získala digitální podobu

Díky unikátnímu projektu Ministerstva zemědělství (MZe) a Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy (VÚMOP) byly vlastnosti zemědělské půdy z celé ČR převedeny do digitální podoby. Podrobné údaje ze 4,6 milionů hektarů jsou volně zpřístupněny veřejnosti. Výsledky detailního průzkumu se dají využít například pro další průzkum či při uzavírání pachtovních smluv.Volně k prohlížení je nyní digitální mapa veškeré zemědělské půdy v ČR na adrese https://kpp.vumop.cz/. Mapa obsahuje výsledky detailního průzkumu půdy,…

Redakce KIS, 12.03.2021

celý článek...

Pro zemědělce a potravináře je připravena další pomoc. MZe vyhlásilo druhou výzvu programu AGRICOVID POTRAVINÁŘSTVÍ

Dnes, 10. března 2021, zveřejnilo Ministerstvo zemědělství (MZe) na svých stránkách Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací v rámci 2. výzvy dotačního programu AGRICOVID POTRAVINÁŘSTVÍ. Podpora má pomoci subjektům dodávajícím potraviny do stravovacích služeb, u nichž došlo k poklesu příjmů o více než 25 %.„Kvůli pandemii je ohroženo mnoho zemědělských podnikatelů, kteří dodávají svou produkci přímo do gastronomie. Jde zejména o pekárny, výrobce piva a vína nebo prvovýrobcea zpracovatele brambor. U aktuální…

Redakce KIS, 11.03.2021

celý článek...

PGRLF vyhlašuje 12. kolo programu Investiční úvěry Zemědělec

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. oznamuje všem svým klientům, že dne 7. dubna 2021 v 9.00 hodin bude spuštěn příjem žádostí do programu Investiční úvěry Zemědělec. Pro toto kolo je počet přijatých žádostí stanoven na 250.„Program PGRLF Investiční úvěry Zemědělec je jedním z důležitých nástrojů pomoci českému zemědělství. Podporujeme tak investice, které vedou ke zlepšení celkové výkonnosti a udržitelnosti zemědělských podniků a k rozvoji produkce zemědělských prvovýrobců,“ řekl ministr zemědělství,…

Redakce KIS, 09.03.2021

celý článek...

V malochovu drůbeže na Táborsku potvrzena ptačí chřipka

V České republice byl po necelém roce potvrzen výskyt aviární influenzy neboli ptačí chřipky v chovu drůbeže. Vyšetření dnes nákazu potvrdilo v malochovu drůbeže v obci Dlouhá Lhota u Tábora v Jihočeském kraji. Nákazu do chovu s velkou pravděpodobností zavlekly divoké kachny z blízkého rybníka.V chovu zhruba třiceti kusů různých druhů drůbeže (kohoutů, slepic, křepelek a kachen pižmových) došlo během dvou dnů k úhynu poloviny kusů. Veterinární inspektoři neprodleně po nahlášení úhynů chovatelem zahájili v chovu…

Redakce KIS, 22.01.2021

celý článek...

Evropská komise schválila rozšíření podpory pro ovocné sady na všechny podniky, pomůže to rozšířit plochy sadů

Evropská komise (EK) včera prostřednictvím tiskové zprávy oznámila, že České republice schválila rozšíření podpory pro restrukturalizaci ovocných sadů a budování závlah v ovocných sadech na všechny podniky bez rozdílu velikosti. Zároveň oznámila, že prověří, zda některé firmy v minulosti u těchto dotačních programů nečerpaly podporu v rozporu s pravidly. Tyto firmy přitom při vnitřní kontrole odhalilo Ministerstvo zemědělství (MZe) a již před dvěma lety vydalo Rozhodnutí o odnětí podpory. Oficiální informaci o schválení notifikace…

Redakce KIS, 14.01.2021

celý článek...

Zemědělská produkce 2020: nárůst, ale i vyšší náklady. Podnikatelský důchod českého zemědělství poklesl loni o čtvrt miliardy korun

Zemědělská produkce České republiky vzrostla loni o 1,5 miliardy korun, pomohly tomu příznivější klimatické podmínky a lepší sklizňové výnosy. Celkově se ve srovnání s předešlým rokem produkce zvýšila o 1 %, náklady stouply o 1,7 %. Podnikatelský důchod zemědělství klesl o čtvrt miliardy korun. Výsledky ovlivnilo například přemnožení hrabošů i pandemie koronaviru. Předběžné údaje českého zemědělství připravil Ústav zemědělské ekonomiky a informaci (ÚZEI).„Ačkoliv se výsledek čisté přidané hodnoty díky lepším sklizním v loňském…

Redakce KIS, 13.01.2021

celý článek...

Ministr zemědělství schválil sazby přechodných vnitrostátních podpor

Ministr zemědělství Miroslav Toman schválil letošní sazby přechodných vnitrostátních podpor (PVP). Ministerstvo zemědělství prostřednictvím těchto podpor poskytne na zemědělskou půdu, pěstování chmele a škrobových brambor a chov masného skotu a ovcí či koz přes 542 milionů korun.Sazby PVP pro jednotlivé sektory pro rok 2020SektorSazba (Kč/jednotka)Zemědělská půda (ha)118,04Chmel (ha)3 187,00Škrobové brambory (t)1 020,40Přežvýkavci (VDJ)64,24Krávy bez tržní produkce mléka (VDJ)72,40Ovce/kozy (VDJ)41,03 Poskytování PVP v nových…

Redakce KIS, 20.11.2020

celý článek...

Ministr Toman po jednání s německou ministryní Klöcknerovou: Při africkém moru prasat je zásadní intenzivní odklízení uhynulých divokých prasat

Výskytu afrického moru prasat v Evropě věnovali dnešní jednání prostřednictvím videa ministr zemědělství Miroslav Toman a německá ministryně výživy a zemědělství Julie Klöcknerová. Hovořili také o budoucí podobě Společné zemědělské politiky (SZP) a Strategii Evropské komise (EK) „Od zemědělce ke spotřebiteli“.Situace s africkým morem prasat (AMP) je v Evropě vážná zejména v Rumunsku, Bulharsku, Maďarsku a Polsku. Novým rizikem se stává zavlečení AMP do Německa, kde bylo u prasat divokých od 9. září v sousedství…

Redakce KIS, 09.10.2020

celý článek...

S vyplácením dotace k Jednotné platbě na plochu (SAPS) začne SZIF 26. října

Zemědělci se už brzy dočkají výplaty zálohy k Jednotné platbě na plochu (SAPS). Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) začne vydávat rozhodnutí k výplatě zálohy 26. října 2020. Stejně jako v minulých letech bude v rámci zálohy vyplaceno 70 procent z celkové částky. Zbývající část peněz zemědělci obdrží prostřednictvím rozhodnutí o doplatku.S výplatou záloh SZIF začne ihned po vydání rozhodnutí. Letos se však změnil způsob doručování dokumentů. Zemědělci, kteří čekají na dotaci, tak najdou rozhodnutí buď ve své datové schránce,…

Redakce KIS, 06.10.2020

celý článek...

Přejít na nová pravidla Společné zemědělské politiky bude náročné, proto musí přechodné období trvat alespoň dva roky

Na dvouletém přechodném období pro novou Společnou zemědělskou politiku (SZP), nutnosti dostatečné podpory v rámci rozvoje venkova se shodli na dnešním jednání ve Vídni ministr zemědělství Miroslav Toman a ministryně zemědělství, regionů a cestovního ruchu Rakouska Elisabeth Köstingerová. Řešili například i strategii Od zemědělce ke spotřebiteli a K biodiverzitě, obnovu lesů po kůrovcové kalamitě nebo problematiku označování původu potravin.„Jsem rád, že se s paní ministryní Köstingerovou shodujeme v tématech, která už…

Redakce KIS, 09.09.2020

celý článek...

Ministr Toman: Jednání se zemědělskými odboráři bývají někdy tvrdá, vždy jsou však korektní a na vysoké odborné úrovni

O řešení sucha, nedostatku vody, nebo jejím nárazovém přebytku, o kůrovcové kalamitě a obnově lesů hovořil dnes ministr zemědělství Miroslav Toman na pražském 9. sjezdu Odborového svazu pracovníků v zemědělství a výživě. Věnoval se také dalším úkolům vyplývajícím pro zemědělce v souvislosti se změnami klimatu a rovněž vyjednávání nové Společné zemědělské politiky. Odborový svaz letos slaví 30 let existence.„Chci poděkovat za spolupráci s Odborovým svazem pracovníků v zemědělství a výživě, a zvláště s panem předsedou…

Redakce KIS, 07.08.2020

celý článek...

Zelená zpráva 2019: Výdaje na podporu agrárního sektoru se zvýšily o 6,3 procenta na 69,7 miliardy korun

Přestože byla Česká republika v roce 2019 zasažena hydrologickým a půdním suchem, byl průběh počasí pro značnou část rostlinné produkce příznivější než v roce 2018 a výnosy většiny plodin meziročně vyšší. Podle předběžných údajů Souhrnného zemědělského účtu za rok 2019 dosáhlo zemědělství nejvyšší hodnotu zemědělské produkce za posledních pět let, a to 140,3 miliardy korun v základních běžných cenách. Uvádí to Zpráva o stavu zemědělství za rok 2019, kterou dnes schválila vláda.Podle takzvané Zelené zprávy byl meziroční vývoj…

Redakce KIS, 29.07.2020

celý článek...

Spotřeba pesticidů v České republice za rok 2019 opět klesla

Celkové množství chemických přípravků na ochranu rostlin, které čeští zemědělci použili v loňském roce, oproti roku 2018 mírně kleslo. Zemědělci více používají alternativní přípravky, které jsou šetrnější k přírodě. Uvádí to Výroční zpráva o plnění Národního akčního plánu pro bezpečné používání pesticidů v České republice za rok 2019.„Česká republika je v používání pesticidů pod průměrem Evropské unie. Jejich spotřeba u nás za poslední roky klesá. Například předloni to bylo o 8,8 procenta méně než v roce 2017 a v roce 2019…

Redakce KIS, 03.07.2020

celý článek...

47. ročník agrosalonu Země živitelka se posouvá na příští rok

Po zvážení všech okolností, které nastaly v souvislosti s pandemií COVID-19, a v zájmu ochrany zdraví všech návštěvníků, vystavovatelů i zaměstnanců, se Výstaviště České Budějovice a.s. rozhodlo po dohodě s Ministerstvem zemědělství a svým jediným akcionářem PGRLF, a.s., odložit letošní 47. ročník mezinárodního agrosalonu Země živitelka. Veletrh se, včetně hlavních témat, zaměření i programu, uskuteční ve dnech 26. – 31. srpna 2021. Země živitelka, jako nejnavštěvovanější zemědělská výstava, hostí pravidelně přes 550 vystavovatelů…

Redakce KIS, 13.05.2020

celý článek...

Informace o prodloužení lhůty pro uplatnění nároku na vrácení daně z minerálních olejů

Zítra, tedy 7. 5. 2020, nabude účinnosti novela zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, která byla přijata v souvislosti se vznikem a rozšířením výskytu koronaviru SARS CoV- 2 v ČR. Novela obsahuje i prodloužení lhůty pro uplatnění nároku na vrácení daně z minerálních olejů osobám užívajícím tyto oleje pro zemědělskou prvovýrobu, nebo pro provádění hospodaření v lese pro daňová přiznání, která se podávají za zdaňovací období roku 2019, respektive posledního kvartálu roku 2019. Lhůta pro…

Redakce KIS, 06.05.2020

celý článek...

Vinohradníci nebudou muset platit pokuty za nevysazení révy. Doporučilo to Ministerstvo zemědělství

Ministerstvo zemědělství (MZe) doporučilo nedávat pokuty vinohradníkům, kteří kvůli koronavirové krizi a omezeními s tím spojenými nestihnou včas osázet vinice. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský s tím souhlasil a pokuty udělovat nebude. Vinohradníci, kteří v roce 2017 a 2018 dostali povolení na novou nebo opětovnou výsadbu révy vinné, nebudou muset platit pokutu, pokud vinice nestihnou osázet v termínu. Ten trvá tři roky od dne udělení povolení. MZe tento postup doporučilo a Ústřední kontrolní a zkušební…

Redakce KIS, 23.04.2020

celý článek...

Reakce Ministerstva zemědělství na závěr kontrolní akce NKÚ k opatřením realizovaným na zmírnění dopadů sucha

Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) prověřil opatření Ministerstva zemědělství (MZe) a Ministerstva životního prostředí (MŽP) na zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody v letech 2013 až 2018. Podle závěrů NKÚ chybí zásadní opatření pro boj se suchem, stávající dotační programy nejsou na řešení sucha připraveny a resorty nezavádějí nová opatření.  MZe se závěry NKÚ nesouhlasí a považuje za nutné se k nim vyjádřit. Skutečná a kontrolorům známá fakta byla vytržena z kontextu a prezentována bulvární formou. Neodrážejí…

Redakce KIS, 05.11.2019

celý článek...

Ministerstvo zemědělství podpoří v roce 2020 národními dotacemi především zlepšení podmínek v chovech hospodářských zvířat

Celkem 3,8 miliardy korun získají v příštím roce čeští zemědělci prostřednictvím národních dotací. Jsou určené hlavně na programy, které přispívají ke zlepšování podmínek v chovech zvířat nebo k udržení odvětví, která jsou důležitá pro zachování zaměstnanosti na venkově i ke zvýšení konkurenceschopnosti českého agrárního sektoru. Návrh dotačních programů dnes schválila vláda. V roce 2020 rozdělí Ministerstvo zemědělství národní dotace například na programy proti rozšiřování nákaz hospodářských zvířat, na programy, jejichž existence…

Redakce KIS, 05.11.2019

celý článek...

Ministr zemědělství Miroslav Toman schválil sazby přímých plateb pro rok 2019

Ministr zemědělství Miroslav Toman dnes podepsal výši sazeb pro přímé platby na letošní rok. Jde například o dotace pro zemědělce dodržující postupy příznivé pro životní prostředí, pro mladé zemědělce nebo na takzvané citlivé komodity. Také v letošním roce se budou vyplácet zálohy na jednotnou platbu na plochu zemědělské půdy ve výši 70 %. Ministr zemědělství Miroslav Toman schválil sazby přímých plateb roku 2019 pro jednotnou platbu na plochu zemědělské půdy (SAPS). Ta bude v roce 2019 činit 3 394,11 Kč/ha. Sazba…

Redakce KIS, 18.10.2019

celý článek...

Česká pole se zásadně změní. Podle nových pravidel už nebude možné pěstovat jednu plodinu na ploše větší než 30 hektarů

Ministerstvo zemědělství připravilo přelomová pravidla pro hospodaření s půdou, která omezí plochy monokultur. Od začátku roku 2021 budou muset zemědělci pěstovat jednu plodinu pouze na plochách menších než 30 hektarů. „Naším záměrem je zlepšovat stav zemědělské půdy, a tím i životního prostředí. Pokud zemědělci přestanou pěstovat monokultury na rozsáhlých, ničím nepřerušovaných polích, zlepšíme i schopnost krajiny zadržovat vodu. To je v těchto suchých letech, a s výhledem nepříznivého klimatu i do budoucna, velmi důležité,“…

Redakce KIS, 10.10.2019

celý článek...

Nová dotace na cukrovou řepu zlepší životní prostředí a péči o krajinu

Ministerstvo zemědělství začne od příštího roku podporovat pěstitele, kteří budou likvidovat plevelnou řepu mechanicky. Pokud na poli nepoužijí chemický přípravek na ošetřování rostlin, mohou dostat téměř čtyři tisíce korun na hektar. Pěstitelé, kteří budou na polích likvidovat plevelnou řepu mechanicky a nikoliv chemicky, dostanou od Ministerstva zemědělství (MZe) až 3 788 korun na hektar. Dotační program bude spuštěný od 1. ledna 2020 a je na něj připraveno 200 milionů korun ročně. „Plevelná řepa představuje pro pěstitele…

Redakce KIS, 09.10.2019

celý článek...

Ministr zemědělství: Dobré životní podmínky hospodářských zvířat jsou pro nás důležité, letos dáme na jejich zlepšení 1,6 miliardy korun

Na zlepšení životních podmínek v chovech hospodářských zvířat poskytne Ministerstvo zemědělství (MZe) z evropských a národních zdrojů v letošním roce více než 1,6 miliardy korun. Peníze jsou určené například na lepší ošetřování končetin dojnic, chlazení stájí v letním období nebo zvětšení plochy pro selata. „Zlepšování životních podmínek hospodářských zvířat je pro nás velice důležité. V rámci národních i evropských dotací se snažíme chovatele motivovat k dodržování nadstandardů v chovu hospodářských zvířat. Pokud…

Redakce KIS, 12.09.2019

celý článek...

Vláda schválila částečnou náhradu za letošní mrazy

Na zmírnění škod způsobených dubnovými a květnovými mrazy dostanou ovocnáři 50 milionů korun. Dnes o tom rozhodla vláda. Peníze budou vyčleněny z rozpočtu Ministerstva zemědělství (MZe). „Díky padesáti milionům, které dnes schválila vláda, alespoň částečně pomůžeme nejvíce poškozeným pěstitelům. Sektor ovoce obecně prochází v posledních letech nepříznivým obdobím a hrozí, že se řada podniků dostane do neřešitelných finančních potíží. I proto jsem rád, že jim můžeme kompenzaci poskytnout,“ řekl ministr zemědělství Miroslav…

Redakce KIS, 10.09.2019

celý článek...

Ministr Toman po jednání s polským protějškem Ardanowskim: Africký mor prasat musíme řešit na celounijní úrovni

Budoucí podoba Společné zemědělské politiky (SZP), africký mor prasat a bezpečnost potravin byla hlavní témata dnešního jednání ministra zemědělství Miroslav Tomana a jeho polského kolegy Jana Krzysztofa Ardanowského. Ministři ve Varšavě jednali v rámci setkání vlád Polska a České republiky. „S ministrem Ardanowskim jsme se dohodli na spolupráci při prosazování naší společné priority, a to že při vyjednávání o Společné zemědělské politice na další období je nutné zajistit pro zemědělství adekvátní financování. Pokud jde o zastropování…

Redakce KIS, 29.08.2019

celý článek...

Zpráva o stavu zemědělství 2018: resort získal vyšší podporu než v předchozím roce, celkem 66 miliard korun

Zemědělství, lesnictví, potravinářství a vodní hospodářství získalo loni podporu ve výši 66 miliard korun z národních a evropských zdrojů. To je nárůst o 8,4 % oproti předešlému roku. Uvádí to Zpráva o stavu zemědělství pro rok 2018, kterou schválila vláda. Podpory, které šly loni do zemědělství, dosáhly téměř 14 tisíc korun na jeden hektar zemědělské půdy. Ceny zemědělských výrobců v roce 2018 vykázaly meziroční nárůst o 0,1 %, ten byl však nižší, než jaký zaznamenaly ceny vstupů do zemědělství (nárůst o 2,1 %). Hodnota…

Redakce KIS, 27.08.2019

celý článek...

Ministr Toman na konferenci Voda v krajině: Musíme lépe hospodařit s vodou a využívat moderní přístupy k jejímu zajištění v krajině

Moderním přístupům k omezení následků sucha a k zajištění vody v krajině a ve vodních zdrojích se věnovala dnešní konference Voda v krajině 21. století v Českých Budějovicích. V rámci agrosalonu Země živitelka ji pořádalo Ministerstvo zemědělství (MZe) a zúčastnili se jí představitelé české vlády v čele s premiérem Andrejem Babišem a odborníci z České republiky spolu s experty z Izraele, který je v tomto směru pro svět inspirací. „Důvod, proč jsme konferenci věnovanou vodě tady na agrosalonu uspořádali, je zřejmý.…

Redakce KIS, 26.08.2019

celý článek...

Ministr Toman na výstavě Země živitelka: Zemědělství musí přejít od kvantity ke kvalitě. V tom musíme zemědělce podpořit i finančně

Přes 560 vystavovatelů z více než 20 zemí se účastní mezinárodního agrosalonu Země živitelka, který se letos koná s podtitulem Výzvy českého zemědělství. Jeho 46. ročník dnes na Výstavišti v Českých Budějovicích spolu s vedoucími představiteli České republiky zahájil ministr zemědělství Miroslav Toman. Země živitelka je největší výstavou zaměřující se na zemědělský sektor napříč všemi jeho obory nejen v Česku, ale i na Slovensku. Potrvá do 27. srpna. „Českobudějovický agrosalon je jednou z mála možností, jak lidem ukázat, že…

Redakce KIS, 23.08.2019

celý článek...

Řešení kalamity přemnožených hrabošů dnešní jednání nepřineslo, návrhy na kompromisní řešení neprošly

Povolení na cílenou aplikaci přípravku na hubení hrabošů rozhozem zůstane nadále pozastaveno. Dnešní jednání, od kterého Ministerstvo zemědělství (MZe) očekávalo návrhy ostatních resortů k řešení kalamity přemnožených hrabošů, posun nepřineslo. Kompromisní návrhy pro omezenou aplikaci odmítlo Ministerstvo životního prostředí, návrh na řešení kalamity však nepředložilo. Rozhodnutím ministra zemědělství byla v pátek pozastavena platnost povolení pro aplikaci přípravku na hubení hrabošů rozhozem, pozastaveno zůstává i po dnešním…

Redakce KIS, 12.08.2019

celý článek...

Ministr zemědělství Miroslav Toman pozastavil povolení na plošné rozmístění přípravku na hubení hraboše polního

Povolení na plošné rozmístění přípravků na hubení hraboše polního je pozastaveno. Kvůli závažnosti situace a na základě dnešního jednání odborníků na Ministerstvu zemědělství o tom rozhodl ministr zemědělství Miroslav Toman. Ministerstvo zemědělství vyzvalo Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zdravotnictví, aby se také podílela na řešení kalamity přemnožených hlodavců. „V tuto chvíli jsem pozastavil povolení plošně rozmístit přípravek Stutox II na nejhůře postižených zemědělských plochách. V mnoha okresech sice…

Redakce KIS, 09.08.2019

celý článek...

Ministr zemědělství Miroslav Toman svolal mimořádné jednání kvůli způsobu hubení přemnoženého hraboše polního

Ministr zemědělství Miroslav Toman svolal na zítřek mimořádné setkání odborníků kvůli možnostem, jak hubit kalamitně přemnoženého hraboše polního. Součástí jednání bude i zhodnocení, jestli zachovat povolení pro plošnou aplikaci přípravku na ochranu rostlin v nejhůře postižených lokalitách. „Inicioval jsem okamžitě jednání odborníků, kteří posoudí, jak nejlépe dál postupovat při eliminaci přemnoženého hraboše. V některých lokalitách ve Zlínském, Jihomoravském a Olomouckém kraji je situace neúnosná. Přemnožení hraboše je…

Redakce KIS, 08.08.2019

celý článek...

Ministr zemědělství: Vyjednali jsme miliardu navíc v rozpočtu, pomůže v lesích i v boji proti suchu

Rozpočet Ministerstva zemědělství (MZe) z národních zdrojů bude v příštím roce 24 miliard korun. Dohodl se na tom dnes ministr zemědělství Miroslav Toman s místopředsedkyní vlády a ministryní financí Alenou Schillerovou. Oproti původnímu návrhu rozpočtu získá resort zemědělství navíc 1 miliardu korun. Peníze použije na obnovu lesů po kůrovcové kalamitě a projekty ve vodním hospodářství, které mají zmírnit dopady sucha. „S paní ministryní financí jsme se dnes dohodli na posílení plánovaného rozpočtu na příští rok o jednu miliardu…

Redakce KIS, 06.08.2019

celý článek...

Ministr Toman a jeho francouzský protějšek Guillaume se shodli, že prioritou je dokončit rozpočet SZP, stejně jako je nutné přechodné období

Prioritou v přípravě budoucí podoby Společné zemědělské politiky (SZP) je dokončení debaty o rozpočtu, který musí být v adekvátní výši. Až poté bude možné připravit detailní pravidla pro nové programové období. Shodli se na tom při dnešním jednání v Praze český ministr zemědělství Miroslav Toman a jeho francouzský protějšek Didier Guillaume. Ten uvedl, že se pozice obou zemí k SZP shodují v 90 procentech. Ministři diskutovali také o dvojí kvalitě potravin, kůrovcové kalamitě, dopadech sucha na zemědělství či africkém moru prasat.…

Redakce KIS, 26.07.2019

celý článek...

Sucho z Česka mírně ustoupilo, ztráty na úrodě jsou velké

Sucho z Česka během minulého týdne mírně ustoupilo, trpí jím především severní polovina republiky. Zemědělci hlásí velké ztráty a ani studený a vlhký květen úrodu příliš nezachránil. Poškozené je obilí, řepka, mák, kukuřice, ovoce i zelenina. Obilí už mnohde ani nedozrává, ale rovnou zasychá. Neroste pořádně ani tráva, vojtěška či jeteloviny, takže mnozí nebudou mít dostatek krmiva ani druhý rok po sobě. Na Moravě se také dramaticky rozšířil hraboš polní, který decimuje úrodu místy až o 80 procent, vyplývá z informací na portálu…

Redakce KIS, 17.07.2019

celý článek...

Čeští zemědělci mají nového nepřítele. Přemnožení hraboši ničí úrodu stejně jako sucho

Hraboši na jihu Moravy letos poničili až 80 procent úrody.ČlánekLány pole plné nor od hrabošů. Tak nyní vypadá situace na českých polích. Na Moravě je podle Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského hraboši poškozeno až 80 procent plodin. Podle expertů je to jeden z důsledků extrémního sucha.Podle profesora Zdeňka Žaluda, který se dlouhodobě zabývá problematikou dopadů změny a variability klimatu na polní plodiny, zažívá Česko zcela nový fenomén. „Letos se objevil další z mnoha problémů pro…

Redakce KIS, 16.07.2019

celý článek...

Ministr Toman před jednáním Rady ministrů v Bruselu: Čeká nás důležitá debata o přizpůsobení zemědělství na změnu klimatu

Klíčová debata o adaptaci zemědělství na změnu klimatu a ochraně životního prostředí v rámci Společné zemědělské politiky čeká v pondělí evropské ministry zemědělství v Bruselu. Při prvním zasedání Rady za finského předsednictví budou hovořit také o snižování používání pesticidů nebo situaci s africkým morem prasat. Ministr zemědělství Miroslav Toman se sejde na bilaterálním jednání se svým finským protějškem Jarim Leppou. „Z několika posledních let je zcela zřejmé, že Evropa čelí velké výzvě při nutné adaptaci na změnu klimatu.…

Redakce KIS, 12.07.2019

celý článek...

Ministr Toman: Daří se nám výrazně snižovat používání pesticidů v zemědělství, meziročně celkově o 9 procent, u glyfosátu o 25 procent

Celková spotřeba přípravků na ochranu rostlin aplikovaných na zemědělskou půdu klesla v roce 2018 v porovnání s předchozím rokem o 9 procent. Spotřeba účinné látky glyfosát dokonce o 25 procent. Vyplývá to z Výroční zprávy o plnění Národního akčního plánu (NAP) k bezpečnému používání pesticidů v České republice, o které dnes Ministerstvo zemědělství (MZe) informovalo vládu. „Neustále hledáme způsoby, jak snižovat používání přípravků na ochranu rostlin a v českém zemědělství se nám to daří. Podporujeme precizní zemědělství, zakázali…

Redakce KIS, 11.07.2019

celý článek...

Roční bilance ministra Tomana: Prioritní je ochrana spotřebitelů, boj se suchem a kůrovcem

Ochrana českých spotřebitelů před nekvalitním masem z dovozu i dvojí kvalitou potravin, budování nových rybníků a dalších prvků, které pomáhají řešit nedostatek vody v krajině, boj s kůrovcovou kalamitou v lesích nebo úspěšně zvládnutá nákaza afrického moru prasat. Takové jsou základní úkoly, které v prvním roce této vlády řešil z pozice ministra zemědělství Miroslav Toman. „Hned od mého nástupu do úřadu jsme s kolegy museli řešit řadu problémů, které naše zemědělství i krajinu trápí. Tím nejzásadnějším je bezesporu nastupující…

Redakce KIS, 21.06.2019

celý článek...

Extrémně silné výskyty hraboše polního v porostech obilnin

V průběhu května byly zaznamenány v porostech obilnin jižní Moravy extrémní výskyty hraboše polního, které dosahují lokálně až 80 % poškození porostů. Zemědělci se tak potýkají s palčivou otázkou, jak bojovat proti přemnoženým hlodavcům, zda má význam poškozené porosty ošetřovat nebo je nahradit výsevem jiné plodiny. ÚKZÚZ monitoruje situaci především v trvalých porostech trav a vojtěšky, neboť gradace hrabošů probíhají podobně ve všech plodinách. Situace se výrazně liší i v rámci nejpostiženějších okresů.  Přestože…

Redakce KIS, 30.05.2019

celý článek...

Dvojí kvalita potravin už v Česku neprojde, novela zákona o potravinách ji zakáže pod pokutou 50 milionů korun

Potraviny, které jsou pod stejným označením nabízeny v různých zemích Evropské unie, ale liší se svým složením, již nebude možné uvádět v České republice na trh. Ministerstvo zemědělství (MZe) to navrhne v připravované novele zákona o potravinách. Za porušení zákazu bude možné udělit pokutu až 50 milionů korun. „Díky tomu, že dvojí kvalitu zakážeme v aktuálně chystané české novele zákona o potravinách, začne zákaz platit podstatně dříve než v rámci dvouleté, takzvaně transpoziční, lhůty evropské směrnice. Cílem našeho návrhu…

Redakce KIS, 02.05.2019

celý článek...

Ministerstvo zemědělství už vyplatilo veškeré kompenzace za krmnou píci, kterou loni poškodilo sucho

Více než 947 milionů korun dostali od Ministerstva zemědělství (MZe) zemědělci, jimž loni sucho poškodilo krmné plodiny pro hospodářská zvířata. První etapa výplat za sucho tedy skončila. V druhé vlně žádostí MZe začalo vyplácet kompenzace za tržní plodiny. „Loni sucho nejvíc poškodilo krmné plodiny, jako kukuřici, travní porosty, vojtěšku a jetel. Proto jsme nejdřív začali vyplácet kompenzace za ně. Chtěli jsme tak co nejrychleji ulehčit situaci chovatelům hospodářských zvířat, kteří suchem přišli o krmnou píci. Celkem jsme…

Redakce KIS, 26.04.2019

celý článek...

Ministerstvo zemědělství podporuje a i nadále bude podporovat potravinové banky. Ještě letos se bude snažit o navýšení finanční podpory

Jediným resortem, který řeší podporu potravinových bank, je Ministerstvo zemědělství (MZe). Pomáhá jim od roku 2016 a aktivně jim bude pomáhat i po roce 2019, dokud se nenajde vhodnější systémové řešení. Letos MZe podpoří potravinové banky částkou 63 milionů korun, což je o 22 milionů více, než jim vyplatilo loni, a bude se snažit ještě v letošním roce o navýšení finanční podpory. „Ujišťuji provozovatele potravinových bank, že než bude zajištěno funkční a stabilní systémové řešení podpory humanitárních a charitativních organizací,…

Redakce KIS, 11.04.2019

celý článek...

Ministr zemědělství: Kvůli klimatickým změnám musíme změnit hospodaření, zemědělce v tom musíme dostatečně podporovat

Hodnocení současného stavu a možnosti českého zemědělství byla témata dnešního Žofínského fóra v Praze. Ministr zemědělství Miroslav Toman na něm hovořil například o klimatických změnách, stavu půdy a pozemkových úpravách, kvalitě dozorových orgánů, glyfosátu a o vodním hospodářství. Důležitou součástí jeho vystoupení byla Společná zemědělská politika (SZP) po roce 2020, soběstačnost českých potravin a agrární zahraniční obchod. „Jednou ze zásadních výzev současného zemědělství jsou klimatické změny, dostatečně varovná by pro…

Redakce KIS, 27.03.2019

celý článek...

SZIF pořádá semináře k Jednotné žádosti 2019 a informuje o zásadních změnách

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) pořádá každoročně sérii seminářů pro zájemce o zemědělské dotace, o které se žádá prostřednictvím tzv. Jednotné žádosti. Platební agentura organizuje 67 seminářů, které proběhnou po celé České republice. Účast doporučujeme novým, ale také stálým žadatelům, aby byli co nejlépe připraveni, protože pro letošní podání Jednotné žádosti nastává několik podstatných změn.Příjem Jednotných žádostí se každoročně týká přibližně 30 tisíc zemědělců. Letos začíná 9. dubna a končí 15. května, žadatel…

Redakce KIS, 26.03.2019

celý článek...

Ministr Toman po jednání s eurokomisařem a polským ministrem: Pokud Polsko dodrží závazky, jsme připraveni zrušit mimořádná veterinární opatření

Polsko se dnes zavázalo, že do 25. 3. písemně potvrdí splnění celé řady opatření týkajících se veterinárního dozoru v sektoru hovězího masa, včetně dokončení inspekce vysokorizikových jatek a přijetí opatření ohledně označování a evidence skotu. „V tom případě je Česká republika připravena zrušit mimořádná veterinární opatření, která nařizují příjemcům povinnost nechat veškeré hovězí maso z Polska před uvedením na trh vyšetřit v akreditované laboratoři na zdravotní nezávadnost,“ uvedl ministr zemědělství Miroslav Toman…

Redakce KIS, 18.03.2019

celý článek...

Ministr Toman na mezinárodním veletrhu SIA v Paříži: Zemědělství čelí výzvám, spolupráce mezi státy EU je nutností

Bilaterální jednání o spolupráci s francouzským ministrem zemědělství a potravinářství Didierem Guillaumem a seminar ministru na téma Vyhlídky mladých na venkově. Takový je program dnes zahájených pracovních jednání ministra Miroslava Tomana v předvečer mezinárodního zemědělského veletrhu SIA v Paříži. „Zemědělský sektor v současnosti čelí, stejně jako celá Evropská unie, řadě výzev, ať už jde o utváření nové evropské zemědělské politiky nebo odchod Velké Británie z Unie. Pro zajištění co nejlepších podmínek pro naše zemědělce…

Redakce KIS, 25.02.2019

celý článek...

Ministr zemědělství Toman na IGW v Berlíně ocenil německou aktivitu proti navrhovanému snížení rozpočtu na Společnou zemědělskou politiku

Jednáním s ministrem životního prostředí a zemědělství Saska Thomasem Schmidtem dnes ministr zemědělství Miroslav Toman zahájil návštěvu mezinárodního potravinářského, zemědělského a zahradnického veletrhu Internationale Grüne Woche v Berlíně. Jeho 84. ročníku se účastní přes 1500 vystavovatelů z více než 60 zemí. Svůj stánek má na veletrhu, který potrvá do 27. ledna, tradičně i Česká republika pod patronací Ministerstva zemědělství (MZe) a Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF). „S panem ministrem Schmidtem jsme hovořili…

Redakce KIS, 21.01.2019

celý článek...

SZIF přijímá žádosti na druhou etapu sucha 2018

O kompenzaci škod za sucho 2018 projevili zemědělci obrovský zájem. Na podzim loňského roku probíhal příjem žádostí na krmné plodiny. Státní zemědělský intervenční fond (SZIF), který žádosti administruje, jich přijal téměř 9,6 tisíce. Nyní startuje druhá etapa. Týká se tržních plodin, produkce v okrasných a ovocných školkách a sadebního materiálu lesních dřevin v lesních školkách. Příjem žádostí, které mají zmírnit škody způsobené suchem 2018, probíhá od 16. do 25. ledna 2019 na okresních pracovištích SZIF (OPŽL). Jejich administraci…

Redakce KIS, 16.01.2019

celý článek...

SZIF začíná vydávat rozhodnutí na Greening, PVP a masná telata

 Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) pokračuje ve vyplácení dalších dotací, o které si zemědělci požádali v rámci Jednotné žádosti 2018. Prvními letošními dotačními tituly, na které SZIF ode dneška vydává rozhodnutí, jsou: Greening, Přechodné vnitrostátní podpory a VCS - telata.   Greening neboli Platba pro zemědělce dodržující zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí je nedílnou součástí nejrozšířenější zemědělské dotace SAPS, tedy Jednotné platby na plochu. Jedná se v podstatě o „příplatek“…

Redakce KIS, 15.01.2019

celý článek...

Ministerstvo zemědělství naplňuje programy k omezení následků sucha. Za čtyři roky na ně poskytlo 29 miliard korun

Ministerstvo zemědělství (MZe) podporuje opatření, která zadrží vodu v krajině. Pomohlo například financovat nové rybníky, revitalizovat toky a podpořilo budování závlah. Informaci o naplňování programů MZe k omezení následků sucha a nedostatků vody v letech 2015 až 2018 schválila vláda. Programy MZe jsou plánovány ve třech šestiletých etapách až do roku 2033 a navazují na opatření z minulých let. Stále častější suchá období vyžadují rychlejší realizaci všech opatření z plánovaných programů MZe, aby byla Česká republika…

Redakce KIS, 11.01.2019

celý článek...

Novým ústředním ředitelem Státního pozemkového úřadu je Martin Vrba

Ředitelem Státního pozemkového úřadu se stal dosavadní ředitel jeho Sekce řízení ústředí Martin Vrba. Ten byl již vedením úřadu pověřen v červenci loňského roku. Martin Vrba byl do funkce ústředního ředitele jmenován na základě doporučení odborné výběrové komise. Martin Vrba vystudoval fytotechniku na Agronomické fakultě Vysoké školy zemědělské v Praze. Na různých vedoucích pozicích Pozemkového úřadu a následně Státního pozemkového úřadu působí od roku 1998. Právě jeho mnohaleté znalosti a zkušenosti bodovaly u výběrové komise.…

Redakce KIS, 07.01.2019

celý článek...

Rok 2019 v resortu zemědělství: mimořádná opatření na řešení kůrovcové kalamity a investice do řešení sucha

Balíček mimořádných opatření na řešení kůrovcové kalamity a jejích následků, nastavení nové Společné zemědělské politiky, která by měla začít platit po roce 2020, nová pravidla pro používání účinné látky glyfosát nebo novela zákona o spotřební dani, tedy takzvaná zelená nafta. To jsou některé z novinek, s nimiž Ministerstvo zemědělství (MZe) vstupuje do roku 2019. „Pro nadcházející rok jsme připravili mimořádná opatření na řešení kůrovcové kalamity a jejích následků. Zároveň jsme zhruba dvojnásobně navýšili dotace na obnovu…

Redakce KIS, 04.01.2019

celý článek...

Ministerstvo zemědělství omezí velikost ploch monokultur. Na erozně ohrožených půdách bude růst maximálně 30 hektarů jedné plodiny

Plocha jedné zemědělské plodiny nebude moci zaujímat více než 30 hektarů, pokud bude tato plodina růst na půdě ohrožené erozí. Pomůže to zlepšit stav krajiny a především její schopnost zadržovat vodu. Návrh Ministerstva zemědělství schválila vláda. „Naším záměrem je zlepšit stav zemědělské půdy, a tím i životního prostředí. Pokud zemědělci přestanou pěstovat monokultury na rozsáhlých, ničím nepřerušovaných polích, zlepšíme i schopnost krajiny zadržovat vodu. To je v těchto suchých letech, a s výhledem nepříznivého klimatu…

Redakce KIS, 05.12.2018

celý článek...

Ministr zemědělství schválil výši sazeb některých přímých plateb pro rok 2018

 Ministr zemědělství Miroslav Toman schválil pro rok 2018 sazby plateb pro zemědělce dodržující zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí (greening), dobrovolnou podporu vázanou na produkci (VCS) a přechodnou vnitrostátní podporu (PVP). Podpora greeningu je o 79 milionů korun vyšší než loni, na dobrovolnou podporu vázanou na produkci jde o 39 milionů více než v roce 2017. Zemědělci dostanou letos na podporu postupů příznivých pro životní prostředí (greening) přibližně 6,651 miliard korun, na dobrovolnou…

Redakce KIS, 30.11.2018

celý článek...

Rostliny odolné vůči suchu, hospodaření bez glyfosátu, lepší zdraví včelstev. Ministerstvo zemědělství vybralo výzkumné projekty na příští léta

Ministerstvo zemědělství vybralo 99 nejlepších výzkumných projektů, které finančně podpoří. Výzkumníkům na ně v roce 2019 poskytne 324 milionů korun. Do projektů zaměřených například na kvalitnější hospodaření, potírání afrického moru prasat nebo pěstování teplomilných rostlin vloží do roku 2025 celkem 1,4 miliardy korun. Ministerstvo zemědělství dnes vyhlásilo výsledky veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích v programu ZEMĚ. Z celkem 341 zaslaných návrhů projektů vybralo 99 nejlepších, které obdrží dotaci.…

Redakce KIS, 21.11.2018

celý článek...

Zemědělci s živočišnou výrobou budou mít i v příštím roce výhodnější podmínky tzv. zelené nafty, sníží se také administrativa

Udržení či navýšení počtu chovaných hospodářských zvířat a s tím související zvýšení podílu organické hmoty v půdě a celkové zlepšení ekonomické situace chovatelů hospodářských zvířat. I k tomu má pomoci zachování zvýšené podpory zelené nafty u zemědělců s živočišnou výrobou. Od příštího roku se sníží také administrativní zátěž pro žadatele. Novelu zákona o spotřebních daních dnes schválila Poslanecká sněmovna. Upravuje podporu zemědělství prostřednictvím vratky spotřební daně z minerálních olejů, tzv. zelené nafty. Cílem…

Redakce KIS, 15.11.2018

celý článek...

Vizuální kampaň proti NEFÉR praktikám

Vážení členové Agrární komory České republiky, vážení partneři, příští čtvrtek, 25. října, se ve Štrasburku uskuteční klíčové hlasování vztahující se k návrhu EU legislativy proti nekalým obchodním praktikám v dodavatelsko-odběratelské vertikále (potravinovém řetězci). Výsledkem hlasování bude v ideálním případě pověření zpravodaje této legislativy v Evropském parlamentu Paola De Castra zahájením jednání v rámci trialogu, jehož výsledkem bude konečné schválení  evropské Směrnice proti nekalým praktikám. Mandát a následná schopnost…

Redakce KIS, 24.10.2018

celý článek...

Evropské zemědělství potřebuje rovné podmínky

Agrární komora (AK) ČR, která prostřednictvím svých členských organizací zastřešuje většinu českých zemědělců a potravinářů, slaví v letošním roce 25 let své činnosti. Jaký je, podle vás, význam této nevládní organizace při obhajobě zájmů našich zemědělců v rámci EU i ve světě?Víte, jako předseda zemědělských odborů vám k tomu mohu říci, že naším sociálním partnerem, se kterým jednáme o výši mezd a o pracovních a sociálních podmínkách, je Zemědělský svaz ČR, který je nedílnou a velmi významnou součástí Agrární…

Redakce KIS, 24.10.2018

celý článek...

Ministerstvo zemědělství poskytne 100 milionů korun na závlahy

Ochrana úrody při extrémním suchu i půdy před erozí, to jsou výhody závlah, s jejichž pořízením pomůže pěstitelům Ministerstvo zemědělství. Právě začalo přijímat žádosti o příspěvek na jejich vybudování, celkem má v této fázi připraveno na závlahy dotaci 100 milionů korun. Ministerstvo zemědělství dnes vyhlásilo výzvu pro zemědělce na nákup zavlažovačů, příslušenství k závlahám, kapkových závlah pro zemědělské plodiny a na výstavbu nebo obnovu trubních rozvodů, čerpacích stanic a jejich technologií. „Jsme připraveni zemědělcům…

Redakce KIS, 23.10.2018

celý článek...

Kvůli suchu je možné vynechat druhou seč nebo pastvu

Vzhledem k letošnímu suchu je možné na zasažené díly půdních bloků, zařazené v rámci Agroenvironmentálně-klimatického opatření (AEKO) do podopatření ošetřování travních porostů nebo zařazených do opatření Ekologické zemědělství (EZ), podat Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (SZIF) oznámení zásahu vyšší moci, a to suchem. Na základě tohoto oznámení je výjimečně možné na travních porostech zařazených v AEKO nebo EZ neprovádět druhé seče nebo pastvu. Oznámení zásahu vyšší moci – suchem (na formuláři SZIF) je nutné podat…

Redakce KIS, 19.10.2018

celý článek...

Brambor se urodilo o pětinu méně než loni, cukrovky o čtvrtinu. Dařilo se ale řepce

Obilí se letos v Česku sklidilo o 7,9 procenta méně než loni, zemědělci svezli z polí 6,86 milionu tun. Nižší sklizeň očekává Český statistický  úřad (ČSÚ) také u brambor o 19,1 procenta a u cukrovky o 24,9 procenta - a to kvůli suchu. Úroda řepky naopak stoupla o 20,7 procenta na 1,38 milionu tun. Analytici kvůli nižší sklizni plodin očekávají zdražení některých potravin.U brambor je odhadovaná sklizeň 557 000 tun třetí nejnižší v historii sledování. Méně brambor se sklidilo jen v roce 2013 a 2015. Z…

Redakce KIS, 15.10.2018

celý článek...

Ministerstvo zemědělství dnes zveřejnilo Zásady pro poskytování dotací na zmírnění škod způsobených suchem na krmných plodinách v roce 2018

 Pro kompenzaci ztrát způsobených zemědělcům suchem v letošním roce se použijí finanční prostředky, které zůstaly nevyplaceny za kompenzace škod způsobených jarními mrazy a suchem v roce 2017, což odpovídá částce zhruba 850 milionů korun.  Ministerstvo zemědělství předloží na jednání Vlády dne 17. 10. 2018 materiál „Zmírnění škod způsobených suchem na zemědělských plodinách a sadebním materiálu lesních dřevin v roce 2018“. Požadavek na posílení rozpočtu MZe na kompenzace těchto škod je na úrovni 2 miliard korun. …

Redakce KIS, 12.10.2018

celý článek...

Ministr Toman jednal s eurokomisařem Andriukaitisem o nákazové situaci afrického moru prasat. Český trh chce ochránit před dalším zavlečením nemoci

Plošné kontroly na výskyt afrického moru prasat (AMP) ve vepřovém mase budou v České republice probíhat i nadále. Uvedl to dnes na jednání s eurokomisařem pro oblast zdraví a bezpečnost potravin Vytenisem Andriukaitisem ministr zemědělství Miroslav Toman. Současně nevyloučil, že ČR zavede i původně plánovaná mimořádná veterinární opatření (MVO), která by nařizovala prověřit veškeré dovážené vepřové maso ze zemí s potvrzeným výskytem AMP. Komisař Andriukaitis přislíbil České republice úhradu na základě Národního eradikačního…

Redakce KIS, 09.10.2018

celý článek...

Ministerstvo zemědělství spouští 7. kolo hlavního zemědělského programu. Mezi žadatele rozdělí 3 miliardy korun. Půjdou i na obnovu lesů

Od 9. října startuje 7. kolo Programu rozvoje venkova 2014-2020, pro žadatele jsou připraveny 3 miliardy korun. Zájemci mohou začít žádat i o příspěvky v celkové výši 136 milionů korun ze 13. výzvy Operačního programu Rybářství 2014-2020. Dotaci z Programu rozvoje venkova bude možné získat na investice do zemědělských podniků, potravinářské projekty, preventivní opatření v lesích, obnovu lesních porostů po kalamitách, investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin, lesnickou techniku, nebo na projekty…

Redakce KIS, 04.10.2018

celý článek...

Zemědělci jsou připraveni jednat o použiti glyfosátu

Agrární komora ČR (AK ČR) je připravena jednat o záměrech Ministerstva zemědělství směřující k omezení glyfosátů. Informoval o tom Jiří Felčárek z kanceláře AK ČR.„Především pak v deklarovaném směru snížení celkové jeho roční spotřeby jako ochrany životního prostředí a v případech, kdy je finální produkce určena k využití do potravinového řetězce. Zároveň je připravena zapojit se do odborné diskuse Ministerstva zemědělství k tvorbě metodiky aplikace pro praxi, která nastaví přesné podmínky užití glyfosátů v zemědělské prvovýrobě,“…

Redakce KIS, 03.10.2018

celý článek...

Ceny vepřového jsou rekordně nízké, chovatelé volají o pomoc

Stibal dodal, že se obává zvýšeného dovozu masa z Belgie, která kvůli výskytu afrického moru prasat bude mít problém s exportem na trhy mimo EU. Ministerstvo zemědělství v úterý uvedlo, že zvažuje kvůli moru plošné kontroly dováženého masa ze zemí, kde se africký mor prasat vyskytuje.Na dnešním jednání zemědělského výboru poslanec a bývalý ministr Marian Jurečka (KDU-ČSL) navrhl, aby se plošně proti moru kontrolovaly veškeré dovozy z okolních zemí, protože mor se v nich může brzy objevit. Podle ústředního ředitele Státní veterinární…

Redakce KIS, 01.10.2018

celý článek...

Ministr Toman po jednání s eurokomisařem Hoganem: Požaduji silný rozpočet a zohlednění národních specifik

Udržení plánovaného rozpočtu Společné zemědělské politiky (SZP) po roce 2020 na úrovni současného programového období, výrazné zjednodušení administrativy pro zemědělce a zohlednění odlišnosti jednotlivých členských států. To jsou témata, o kterých dnes ministr zemědělství Miroslav Toman v Bruselu diskutoval s komisařem pro zemědělství a rozvoj venkova Philem Hoganem. „Cíle Společné zemědělské politiky po roce 2020 jsou poměrně ambiciózní. Pokud jich chceme skutečně dosáhnout, je nezbytné mít k tomu dostatečně silný rozpočet,…

Redakce KIS, 11.09.2018

celý článek...

Evropský soudní dvůr dal za pravdu České republice. Vyhráli jsme spor o dotace.

Rozsudek Evropského soudního dvoru je jednoznačný úspěch pro Českou republiku. ČR se domáhala zrušení rozsudku Tribunálu EU a rozhodnutí Evropské komise, podle kterých jí byly vyloučeny finanční prostředky ve výši 2 123 199 EUR. Případ se vztahoval k dotacím na ochranu vinic proti poškození způsobovanému zvěří a ptactvem. O tuto sumu byly evropské prostředky určené našim žadatelům zemědělských dotací pokráceny. Uvedená částka však bude České republice vrácena zpět.  V lednu 2010 Evropská komise provedla v České republice…

Redakce KIS, 10.09.2018

celý článek...

Protierozní vyhláška je přísná, zemědělci nehospodaří špatně, tvrdí viceprezident agrární komory

Po dalším suchém létu přichází vláda s novými opatřeními. Jedním z nich je i tzv. protierozní vyhláška. Jak může lepší hospodaření se zemědělskou půdou přispět k zastavení vysychání naší krajiny? Podle Jana Vopravila z Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, je v Česku ohroženo až 60 % zemědělské půdy. Zejména velké svažité pozemky. Právě nakládání s nimi má regulovat nová vyhláška.„Eroze je často jen druhotný jev toho, že máme utužené půdy kvůli nedostatku organické hmoty. Tím pádem nevsakují vodu. A když pak přijde…

Redakce KIS, 07.09.2018

celý článek...

Zemědělci možná budou moci kosit i na loukách, kde dosud nesmějí

Zemědělci kvůli suchu možná začnou kosit i na loukách, kde dosud nesmějí. Jde o jedno z opatření, které by měla projednat vláda, mělo by pomoci tomu, aby bylo víc krmení pro dobytek. Podniky by si také mohly začít budovat jen na takzvané ohlášení vlastní rybníky. Zásadní je udržet vodu v půdě, podporovat živočišnou výrobu, aby byly v půdě organické látky. Novinářům to řekl na českobudějovickém agrosalonu Země živitelka řekl prezident Agrární komory ČR Zdeněk Jandejsek. Sucho letos napáchalo škody v českém zemědělství za devět…

Redakce KIS, 29.08.2018

celý článek...

Ministerstvo vychází zemědělcům vstříc kvůli nedostatku krmiva. V méně příznivých oblastech upravuje příkrm na pastvinách a sekání chráněných luk

Kvůli dlouhotrvajícímu suchu a nedostatku krmiva pro dobytek upravilo Ministerstvo zemědělství některá pravidla Programu rozvoje venkova (PRV). V oblastech s přírodním omezením (ANC) upravuje podmínky plateb s přímou vazbou na stavy hospodářských zvířat. Již nyní mohou zemědělci přikrmovat hospodářská zvířata na druhově bohatých pastvinách, mohou také dříve pokosit louky zařazené do titulu Ochrana chřástala polního, pokud jim to povolí orgán ochrany přírody. Ministerstvo zemědělství si je vědomo nelehké situace zemědělců v souvislosti…

Redakce KIS, 29.08.2018

celý článek...

Sklizeň obilovin u konce

Sklizeň obilovin v ČR je u konce. Objem sklizně se pohybuje zhruba 7 % pod loňským výsledkem. Větší propady však byly zaznamenány v sousedních zemích a Evropě jako celku. V Evropě se očekává propad produkce základních obilovin ve výši 15 milionů tun (loňská produkce dosáhla 305 milionů tun, letos možná méně než 290 milionů). Loňská sklizeň přitom již byla o více než 10 % nižší oproti dlouhodobému průměru (zásoby jsou proto na nízké úrovni). U pšenice ozimé došlo v Německu k meziročnímu propadu 20 % a tamní zemědělci…

Redakce KIS, 29.08.2018

celý článek...

Přípravy protierozní vyhlášky finišují, její součástí bude i systém monitoringu eroze. Od ledna se zpřísní i podmínky hospodaření pro zemědělce.

Principy protierozní ochrany půdy se v budoucnu budou muset řídit všichni, kteří na půdě hospodaří, a to bez ohledu na to, zda jsou či nejsou příjemci dotací. Navrhuje to protierozní vyhláška, na jejíž finalizaci v současnosti Ministerstvo zemědělství (MZe) úzce spolupracuje s Ministerstvem životního prostředí (MŽP). MZe také od ledna 2019 zpřísní pravidla pro hospodaření na erozně ohrožených pozemcích. Vyplácení plné výše zemědělských dotací je podmíněno dodržováním povinných požadavků na hospodaření a standardů Dobrého zemědělského…

Redakce KIS, 28.08.2018

celý článek...

Na Hané po žních sčítají milionové ztráty, málo bude i řepy a chmele

Olomoucký kraj - Méně sklizeného obilí a někde až o třicet procent nižší výnosy. Taková je bilance žní na Hané, na nichž se podepsal brzký nástup léta a velké sucho. Zemědělci, kterým na pole vůbec nezapršelo, utrpí milionové ztráty, a to i když obilí zdraží. Podobně bídně to vypadá i s úrodou chmele a cukrové řepy.Podle Krajské agrární komory Olomouckého kraje za výrazným propadem sklizně stojí hlavně dlouhotrvající sucho.„Loni byl výnos obilovin necelých 6,5 tuny z hektaru, letos je to jen necelých 5,9 tuny. Výnosy…

Redakce KIS, 22.08.2018

celý článek...

Zpráva o stavu zemědělství 2017: rostly ceny zemědělských výrobců, počet pracovníků v zemědělství se téměř nezměnil

Meziroční vývoj tržních podmínek byl pro české zemědělství příznivý. V roce 2017 rostly ceny zemědělských výrobců v průměru o 8 procent, v živočišné výrobě pak o více než 14 procent. Zisk zemědělského sektoru se udržel na relativně vysoké úrovni posledních roků, v loňském roce byl 21,3 miliardy Kč. Vyplývá to ze Zprávy o stavu zemědělství za rok 2017, kterou schválila vláda. V meziročním srovnání vykazuje rok 2017 podle souhrnného zemědělského účtu mírný pokles, avšak ve srovnání výsledků odvětví za posledních 5 let patřil rok…

Redakce KIS, 16.08.2018

celý článek...

Dožínky Olomouckého kraje

Kdy: 8. - 9. 9. 2018Kde: Výstaviště Flora Olomoucvíce info viz. příloha

Redakce KIS, 15.08.2018

celý článek...

Sedláci nemají seno pro zvířata. Bojí se katastrofy

Léto ještě zdaleka neskončilo, ale zemědělci již myslí na zimu. S obavami. Kvůli dlouhotrvajícímu suchu mnohými z nich chybí sláma i seno pro jejich hospodářská zvířata. První seč přinesla oproti běžným rokům o deset až dvacet procent sena méně. A ke druhé seči na mnoha místech dokonce vůbec nedošlo – nebylo co sekat. To pro sedláky i jejich zvířata znamená katastrofu.Seno z druhé seče tak chybí. "Zvířata se už nyní nemají jak pást a řada zemědělců spotřebovává zásoby, které si původně vytvářeli…

Redakce KIS, 14.08.2018

celý článek...

Letní výstava Flora Olomouc bude ve znamení jejího 60. výročí

Olomouc - Ve znamení oslav 60 let od první velké přehlídky květin v Olomouci bude letní etapa celostátní výstavy Flora Olomouc, která na stejnojmenném výstavišti začne ve čtvrtek 16. srpna a skončí v neděli 19. srpna. Letní Flora ponese název Rozkvetlá léta a nabídne záplavu nádherných květů i přehlídku současných výstavnických a zahradnických trendů, řekl novinářům ředitel Výstaviště Flora Jiří Uhlíř."Letní etapou vyvrcholí oslavy 60. výročí Výstaviště Flora a naším cílem je, abychom jubileum Flory oslavili společně. Pevně…

Redakce KIS, 13.08.2018

celý článek...

Cesta k zemědělským dotacím vede přes haldy papíru. Změna je zatím v nedohlednu

Čerpání ze zemědělských fondů EU není snadné ani pro farmáře, ani pro úředníky, kteří platby administrují a proplácejí. Ministerstvo zemědělství vidí chybu především na evropské úrovni.Evropské dotace jsou pro české zemědělce lákavé. Mohou díky nim rozšiřovat svá hospodářství a částečně jim zajišťují stálý finanční příjem.Na druhou stranu ale způsobují zemědělcům vrásky. Kvůli čerpání dotací totiž musejí překonávat řadu administrativních překážek – od samotného nastudování a pochopení složitého dotačního systému přes vyplnění…

Redakce KIS, 13.08.2018

celý článek...

7. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014–2020

Dne 8. 8. 2018 schválil ministr zemědělství Ing. Miroslav Toman, CSc. Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 (dále jen „Pravidla“), pro 7. kolo příjmu žádostí. V 7. kole budou podpořeny investice do zemědělských, lesnických i potravinářských podniků, a projekty spolupráce za téměř 3 miliardy korun.  Ministerstvo zemědělství vyhlašuje 7. kolo příjmu žádostí na operace 1.1.1 Vzdělávací akce, 4.1.1 Investice do zemědělských podniků,…

Redakce KIS, 09.08.2018

celý článek...

Na Hané finišuje sklizeň, kvůli suchu bude úroda nižší asi o pětinu

Olomoucký kraj - Velké teplo a sucho na Hané extrémně urychlily žně. Na řadě míst regionu sklizeň vrcholí či dokonce už skončila, a o několik týdnů dříve dozrálo i ovoce v sadech. Počasí se ale podepsalo na kvalitě obilí i chmele a zemědělci očekávají až o 20 procent nižší výnosy.První kombajny vjely na Hané do polí už na začátku července, sklizeň ale během měsíce na řadě míst přibrzdily opakující se dešťové přeháňky.„Několik dní jsme kvůli dešti stáli. Přeháňky jsou sice krátké a pro dotaci půdy vodou téměř…

Redakce KIS, 27.07.2018

celý článek...

Počet lidí v zemědělství loni klesl o 0,2 % na 100.000

Loni klesl počet pracovníků v zemědělských podnicích o 0,2 procenta na zhruba 100.000 lidí. Zpomaluje se tak dlouholetý úbytek, předloni byl pokles 0,7 procenta. Uvádí to pracovní verze Zprávy o stavu zemědělství (tzv. Zelená zpráva), kterou má ČTK k dispozici. Průměrná mzda v oboru činila 23.713 korun měsíčně, prohloubil se tak rozdíl proti mzdám v národním hospodářství i průmyslu. Přes 42 procent pracovníků je ve věku mezi 45 a 59 lety. Podíl pracovníků v zemědělství tvoří 1,9 procenta celkové zaměstnanosti v zemi."V meziročním…

Redakce KIS, 18.07.2018

celý článek...

Zbylé prostředky z kompenzací zemědělcům by mohly jít na boj se suchem a kůrovcem

Členové CZECH FOREST think tanku navrhují, aby finanční prostředky, které nebyly vyčerpány z vyčleněných prostředků na odškodnění zemědělců za sucho v roce 2017, byly využity pro rychlou podporu boje s dopady sucha a kůrovcovou kalamitou v lesích.Lesní porosty jsou dlouhodobě stresovány nedostatkem srážek, ztrácejí obranyschopnost a komplikuje se i pěstování a zalesňování na kalamitních plochách. Vlastníci a správci lesů i lesnické firmy bojují s přebytky kůrovcového dříví a zvýšenými náklady na jeho uskladnění a asanaci.…

Redakce KIS, 17.07.2018

celý článek...

Stát má pro případ krizových stavů zásoby obilí na několik týdnů

tát má pro případ krizových situací zásoby obilí na několik týdnů. Podobně jsou na tom další země Evropy. ČTK to řekl předseda Správy státních hmotných rezerv (SSHR) Pavel Švagr. Sklady se otvírají, když vláda vyhlásí krizový stav, například při povodních. Krizová legislativa má přesná pravidla."Naše zásoby pokryjí spotřebu na několik málo desítek dnů. Musí být rozumné. V principu je naším cílem, aby pokryly zhruba třicetidenní spotřebu v republice," uvedl Švagr. Dodal, že Česko není ve srovnání s okolními zeměmi výjimkou, ale…

Redakce KIS, 16.07.2018

celý článek...

Prevenci kůrovcových kalamit nelze řešit bez změny struktury našich polí

Opatření k řešení letošní kůrovcové kalamity a metody a názory, jak obdobným případům předcházet do budoucnosti, plní již několik měsíců dnes a denně stránky novin i obsahy elektronických médií a sociálních sítí. V drtivé většině se však navrhované metody týkají jen a pouze možných změn v oblasti lesnictví, a tedy jen jednoho segmentu, který má na zdravotní stav našich lesních porostů vliv.Bohužel je třeba v této souvislosti opětovně připomenout, že kůrovec sám a lesy jako takové jsou jen pouhou (byť významnou)…

Redakce KIS, 16.07.2018

celý článek...

Zemědělci zaskočili úředníky. Za sucho žádají o téměř miliardu nižší odškodné, než se čekalo

Praha - Zemědělci podali žádosti o odškodnění za loňské sucho za 1,16 miliardy korun, stát měl vyčleněné miliardy dvě. Dnes o tom informoval Státní zemědělský a intervenční fond(SZIF). Odškodnění chce 3232 zemědělců, podle dřívějších odhadů ministerstva zemědělství si o peníze mělo říct mezi 10 tisíci a 15 tisíci zemědělských farem. Nárok na odškodnění mají pěstitelé tržních a krmných plodin, kterým se v důsledku sucha snížila produkce plodin o více než 30 procent v porovnání s průměrem posledních tří let. Ministerstvo…

Redakce KIS, 13.07.2018

celý článek...

Zemědělci stárnou. Mladší generace nemají přístup k půdě a na zemědělství pohlížejí negativně

Zemědělství trápí stárnutí farmářů a mladší se do agrárního sektoru příliš nehrnout. Příčinou je omezený přístup k půdě, migrace z venkova do měst i negativní mediální obraz. Zemědělství se stejně jako celá společnost potýká s demografickými změnami zapříčiněné stárnutím populace. Generační obměna je sice náročná, za to ale velmi důležitá pro zachování agrárního sektoru.Odborníci se shodují, že s postupnou obměnou má pomoci podpora rodinných farem, aby potomci sedláků zůstávali na statcích. V zatraktivnění zemědělství…

Redakce KIS, 12.07.2018

celý článek...

Ministr Miroslav Toman pověřil Jiřího Šíra vyjednáváním s evropskými orgány

Ředitel Odboru zahraničně obchodní spolupráce Ministerstva zemědělství Jiří Šír bude hlavním vyjednavačem s EU o reformě Společné zemědělské politiky (SZP). Rozhodl tak dnes ministr zemědělství Miroslav Toman. Hlavním cílem podle ministra je, aby Česká republika měla silnější pozici při vyjednávání reformy SZP a Ministerstvo zemědělství obhájilo pro české zemědělce podmínky srovnatelné s ostatními státy EU. „Jiří Šír se profesně dlouhodobě zaměřuje na oblast Evropské unie. V různých pracovních pozicích byl u všech jednání…

Redakce KIS, 03.07.2018

celý článek...

Ministr zemědělství Miroslav Toman se dnes ujal funkce

Miroslav Toman se dnes ujal funkce ministra zemědělství. Stalo se tak za přítomnosti premiéra Andreje Babiše poté, co převzal jmenovací dekret od prezidenta Miloše Zemana. Do čela resortu se tak po pěti letech vrací odborník, jehož postoje jsou zemědělské veřejnosti dobře známy. Hlavními prioritami nového ministra je Společná zemědělská politika EU, sucho, kůrovec a celá oblast kvality potravin. „Co se týče Společné zemědělské politiky, navržený finanční rámec, který představila Evropská komise, je podle mě pro české zemědělství…

Redakce KIS, 27.06.2018

celý článek...

SZIF přijal přes 30 tisíc Jednotných žádostí

11. červen definitivně ukončil příjem letošních Jednotných žádostí, Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) přináší shrnutí. Univerzální formulář Jednotná žádost umožňuje českým zemědělcům získat dotaci na jejich hospodaření. Celkem bylo letos podáno přes 30 tisíc žádostí, na které by mělo být vyplaceno přibližně 32 miliard korun. Řádný příjem Jednotných žádostí 2018 probíhal od 9. dubna do 15. května. Kdo však termín nestihl, měl ještě šanci na pozdní podání do 11. června. V tomto případě však už žadatel musí počítat…

Redakce KIS, 15.06.2018

celý článek...

Ministerstvo zemědělství získalo cenu za aplikaci Protierozní kalkulačka. Uspělo v konkurenci 150 projektů

Ministerstvo zemědělství uspělo v soutěži o Ceny SDGs v rámci Cílů udržitelného rozvoje, které přijala OSN. Za projekt Protierozní kalkulačky získalo Cenu odborné poroty a druhé místo v kategorii Veřejná sféra. Internetovou aplikaci vytvořil Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství. Protierozní kalkulačka pomáhá zemědělcům při rozhodování, jaká protierozní opatření učinit. Uspěla v konkurenci více než 150 projektů, které se přihlásily do druhého ročníku soutěže uspořádané…

Redakce KIS, 15.06.2018

celý článek...

Ministr Milek na jednání zemí V4+ varoval před snížením financí na SZP, ohrozí plnění dohodnutých cílů

Avizované snížení rozpočtu Společné zemědělské politiky (SZP) po roce 2020 o pět procent vůči současnému programovému období je pro ministra zemědělství Jiřího Milka velkým zklamáním. Uvedl to včera při jednání rozšířené skupiny zemí V4 v Maďarsku. Reálné dopady na úrovni jednotlivých členských států budou podle něj tvrdší a ohrozí plnění dohodnutých cílů. „Například v České republice v rámci Programu rozvoje venkova jde o skutečné snížení rozpočtu zhruba o 16 procent. To značně omezí naše možnosti při plnění cílů…

Redakce KIS, 14.06.2018

celý článek...

Výzva MAS Region HANÁ pro operaci 19.2.1. v PRV v termínu 11. 6. 2018 - 13. 7. 2018

Výzva MAS pro operaci 19.2.1. v PRVV Praze dne 07.06.2018Název MAS:  Region HANÁ, z. s.Registrační číslo MAS: 15/000/00000/671/000039RO SZIF: OlomoucČíslo Výzvy: 3Datum vyhlášení Výzvy: 11.06.2018Datum přijetí žádostí na MAS od: 11.06.2018Datum přijetí žádostí na MAS do: 13.07.2018Finální termín registrace na RO SZIF: 06.08.2018Kompletní znění Výzvy MAS je uvedeno na internetové stránce MAS:https://www.regionhana.cz/cs/vyzvy/aktualni-vyzvy/prv/Číslo FicheNázev Fiche Kód článku nařízení PRVPředpokládaná alokace v Kč1 Podpora…

Redakce KIS, 11.06.2018

celý článek...

Ministerstvo zemědělství i v roce 2018 usiluje o maximální podporu z národních zdrojů pro chovatele prasat a drůbeže

O jednu miliardu na celkovou částku 3,05 miliardy korun byly v letošním prvním pololetí posíleny finanční prostředky na národní dotace. Přesto Ministerstvo zemědělství pokračuje ve vyjednávání k posílení rozpočtu na národní dotace. „Usiluji o další posílení současné částky 3,05 miliardy korun na tyto dotace, a to minimálně na úroveň roku 2017. Tehdy byla zhruba 3,5 miliardy. Přednost budou mít sektory, které čelí silným tržním výkyvům a poklesům cen. Největší částka půjde do Nákazového fondu, ze kterého se hradí vybrané preventivní…

Redakce KIS, 07.06.2018

celý článek...

Desítky hektarů úrodné hanácké ornice má nahradit beton, úřady souhlasí

Olomoucký kraj - Přestože v Olomouckém kraji dlouhodobě ubývá úrodné zemědělské půdy, je ve hře její další redukce. Firma vlivného olomouckého podnikatele Jaromíra Uhýrka usiluje u krajského města o přeměnu polí pokrytých ornicí s nejvyšší bonitou na „strategickou zónu“. Před několika lety už to jednou udělala.Budoucí využití zemědělských pozemků poblíž obce Hněvotín je nyní aktuální v souvislosti s připravovanou úpravou zásad územního rozvoje Olomouckého kraje. Návrh tohoto důležitého dokumentu počítá s…

Redakce KIS, 01.06.2018

celý článek...

Fakta o ústupu ze zdravých pozic v agrárním sektoru země jsou alarmující

Na mezinárodní konferenci „Aktuální zemědělská politika EU v novém rozpočtovém období po roce 2018“, která se uskutečnila v Lichtenštejnském paláci v Praze, měl velmi zajímavé , analyzující vystoupení ing. Zdeněk Jandejsek, prezident Agrární komory ČR (AKČR).Ta byla spolu s Odborovým svazem pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů (OSPZV-ASO) hlavním organizátorem konference a Bohumír Dufek, předseda ASO ji i moderoval. Staré země EU zvyšují produkci na úkor zemí střední a východní Evropy Jak prezident Jandejsek…

Redakce KIS, 28.05.2018

celý článek...

Pátý ročník Poznej svého farmáře lidem otevře 15 farem v České republice

Tisková zpráva – Na Farmě pod Ještědem na Liberecku v sobotu 26. května odstartuje letošní ročník projektu Poznej svého farmáře. V průběhu čtyř měsíců zavítá série vzdělávacích akcí do všech krajů České republiky, skončí 29. září na Farmě Bělina na Karlovarsku. Cílem projektu je podpořit prodej ze dvora a seznámit veřejnost s kvalitními potravinami. „Projekt Poznej svého farmáře je jedinečnou možností propagace malých a středních zemědělských podniků v regionech. Návštěvníci se tak seznámí se zemědělci ze svého okolí, poznají…

Redakce KIS, 24.05.2018

celý článek...

Výkonnost českého zemědělství je horší než před válkou. Ubylo hlavně skotu

Výkonnost zemědělství je podle Agrární komory nižší než v roce 1936. Prasat a slepic sice přibylo, není jich však tolik jako v minulosti. Počty skotu naopak poklesly. Mluvčí komory Jiří Felčárek uvedl, že české zemědělství má nezdravou strukturu. Rostlinná výroba převažuje nad chovem zvířat, nedochází ke zhodnocení rostlinných komodit a chybí humus v půdě.Prasat chovaných v Česku letos meziročně přibylo o 66 443 na 1,56 milionu, o skoro desetinu vzrostly také počty drůbeže na 23,57 milionu. O 0,4 procenta, tedy 5 500,…

Redakce KIS, 17.05.2018

celý článek...

Poznej svého farmáře

Ekologická zemědělská farma v Branné Vás zve na den otevřených dveří v rámci akce Poznej svého farmáře a zahájení sklizňové sezóny 2018. Tato akce se uskuteční 16. června 2018. Podrobné informace viz přiložená pozvánka.

Redakce KIS, 15.05.2018

celý článek...

Den otevřených dveří na Ministerstvu zemědělství

Datum: 19.5.2018  10:00 – 18:00 Místo konání: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, Praha 1 Kategorie: Den otevřených dveří, exkurze Den otevřených dveří na Ministerstvu zemědělství v 11:00 hodin zahájí státní tajemník MZe, Jiří Bakalík, a náměstek generálního ředitele Národního zemědělského muzea, Zdeněk Vích.Rok 2018 je pro Českou republiku významným, připomínáme si 100. výroční od založení Československa a oslavujeme také 90. výročí od položení základního kamene budovy MZe, navržené architektem Františkem Roithem.Návštěvníkům…

Redakce KIS, 15.05.2018

celý článek...

Výroba příměsí do bionafty loni v ČR meziročně stoupla o 5,8 pct

V Česku se loni vyrobilo 157.429 tun látek používaných jako příměsí do bionafty nebo biosložek do směsné motorové nafty. Meziroční nárůst činí 5,8 procenta. Vyplývá to ze statistik, které zveřejnilo ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). Výroba takzvaných methylesterů mastných kyselin (FAME) meziročně vzrostla poprvé od roku 2014."Důvodem zvýšení produkce biopaliv je do značné míry růst poptávky po pohonných hmotách. Biopaliva se povinně přimíchávají do standardních paliv. Taktéž se doplnily zásoby FAME. Letos lze kvůli silnému…

Redakce KIS, 15.05.2018

celý článek...

Na novou agrární politiku EU by měli nejvíc doplatit čeští zemědělci

Je tu nesporně tak zvaně dvourychlostní politika EU, kdy se výrazně zvýhodňují staré země EU, ač si to navenek  úředníci EU nechtějí připustit.Konference  k výplatám agrárních evropských  podpor na období 2021-27 konaná v Lichtenštejnském paláci 26. dubna tohoto roku to potvrdila. Vyjadřovali se k tomu delegáti z většiny zemí střední a východní Evropy a svou detailní analýzou stavu českého zemědělství to potvrdil i prezident  Agrární komory ČR ing. Zdeněk Jandejsek.  Jak se na situaci v našem zemědělství…

Redakce KIS, 14.05.2018

celý článek...

Podání Jednotných žádostí 2018 končí již 15. května

Praha 10. května 2018 – Jednotné žádosti 2018 se blíží do finále. Každoročně  si prostřednictvím tohoto „univerzálního“ formuláře zažádá o zemědělské dotace téměř 30 tisíc žadatelů. 15. května končí řádný termín pro podání žádostí. K dnešnímu dni jich Státní zemědělský intervenční fond přijal přes 20 tisíc.  Příjem Jednotných žádostí je v oblasti zemědělských dotací každoročně významná událost. Pro zemědělce i pro Státní zemědělský intervenční fond (SZIF), který dotace administruje. Každý rok si tuto žádost podá…

Redakce KIS, 11.05.2018

celý článek...

Šumperk - Účetní a daňové předpisy z pohledu roku 2018

Okresní agrární komora Šumperk Vás zve na seminář "Účetní a daňové předpisy z pohledu roku 2018"Kdy: 18. května 2018 od 9:00 hod.Kde: Úsovsko a.s., Klopina 33Přednášející: Ing. Jiří Klíma - daňový poradceVložné: 900,- Kč, pro členy OAK Šumperk 500,- KčOrganizační zajištění: Ing. Zlata Lakomá, OAK Šumperk                                       Tel.: 605 056 387, e-mail: oaksumperk@seznam.cz           …

Redakce KIS, 04.05.2018

celý článek...

Miloslav Dubový vyhrál celostátní soutěž žáků zemědělských škol

18. - 20.4.2018 se v Benešově konala celostátní soutěž studentů oboru agropodnikání. Soutěže se zúčastnilo 25 zemědělských škol z celé republiky. Soutěžilo se v teoretických znalostech a praktických dovednostech předmětů Pěstování rostlin, Chov zvířat, Mechanizace a Ekonomika. Samostatnou disciplinou byla jízda zručnosti - traktor Z-7211+přívěs. Za Střední školu zemědělskou a zahradnickou v Olomouci se účastnil žák 4.A Miloslav Dubový, který získal v teoretické části 3. místo, v praktické části 1. místo a tím získal i celkové…

Redakce KIS, 03.05.2018

celý článek...

Šumperk - Seminář výroba a konzervace objemných krmiv a welfare skotu

Okresní Agrární komora Olomouc  Vás zve na seminář "Výroba a konzervace objemných krmiv a welfare skotuKdy: 10. května 2018 od 9:30 hod. (prezence od 9:00)Kde: Střední odborná škola Šumperk, Zemědělská 3, ŠumperkPřednášející: Ing. Jiří Králíček Ph.D. - zástupce firmy Blattin Cz                       Ing. Patrisa Kolářová - Trnková - poradce pro výživu skotu                       Ing. Daniel Falta, Ph.D.…

Redakce KIS, 01.05.2018

celý článek...

Olomouc - Seminář výroba a konzervace objemných krmiv a welfare skotu

Okresní Agrární komora Olomouc  Vás zve na seminář "Výroba a konzervace objemných krmiv a welfare skotu"Kdy: 3. května 2018 od 9:30 hod. (prezence od 9:00)Kde: Výstaviště Flora Olomouc, Wolkerova 37/17, OlomoucPřednášející: Ing. Jiří Králíček Ph.D. - zástupce firmy Blattin Cz                        MVDr. Ing. Jan Dvořáček - S.O.S. Skalice nad Svitavou s.r.o.                         Ing. Daniel Falta,…

Redakce KIS, 27.04.2018

celý článek...

Ministr zemědělství Milek: Generační obměna v zemědělství je nutností, školy musí být pro studenty atraktivnější

Tisková zpráva – Školní statek Opava, který slouží k praktické výuce studentů zemědělských oborů, dnes při výjezdu vlády do Moravskoslezského kraje navštívil ministr zemědělství Jiří Milek. Hovořil o generační obměně a nutnosti zatraktivnit školy pro studenty. Traktor, GPS navigace a jednoosý nosič nářadí patří mezi moderní učební pomůcky, které mohou využívat studenti Masarykovy střední školy zemědělské a Vyšší odborné školy Opava při své praxi. Škola je pořídila z dotací na zemědělské školství Ministerstva zemědělství…

Redakce KIS, 27.04.2018

celý článek...

SZIF na Floře Olomouc

Zítra vypukne jarní etapa Flory Olomouc. Věřte nevěřte, květinová výstava letos slaví šedesátiny. Akce se veřejnosti představí od 26. do 29. dubna v pavilonech a přilehlém parku Výstaviště Flora. Prezentovat se zde bude také Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) spolu s kvalitními potravinami. Pro návštěvníky chystáme ochutnávky a také roadshow, v rámci které mohou sbírat razítka za zakoupené výrobky a získat dárek. Informace k činnosti SZIF budou poskytovat kolegové u infolpultu.    Kulatiny květinové výstavy…

Redakce KIS, 25.04.2018

celý článek...

Peníze na odškodnění za loňské sucho a mrazy schválila vláda, navýší se i rozpočet na budování závlah

Dvě miliardy na kompenzaci za loňské sucho, 208 milionů korun za jarní mrazy a 141 milionů na budování závlah, které mají zemědělcům pomoci lépe se vypořádat se suchem. Tyto prostředky dnes vláda schválila Ministerstvu zemědělství (MZe). Část peněz půjde z rozpočtu MZe, zbytek pokryje vládní rozpočtová rezerva a úspory v ostatních resortech. „Výše kompenzací je schválená již delší dobu, doposud ale nebylo jasné, odkud přesně peníze půjdou. Co se týče kompenzací za mrazy pěstitelům ovoce a lesním školkařům, finance zajistíme…

Redakce KIS, 18.04.2018

celý článek...

Ministr Milek: Řetězce už nebudou moci jednostranně měnit smlouvy dodavatelům potravin, zakáže to nová evropská směrnice

Tisková zpráva – Faktury splatné za více než 30 dní u rychle se kazících potravin, zrušení objednávky těsně před jejím dodáním, zpětné změny v podmínkách smlouvy nebo poplatek dodavatele za zboží, které se zkazí až na prodejně. Tyto a další praktiky zakáže nová evropská směrnice o nekalých obchodních praktikách v potravinovém řetězci, kterou dnes Evropská komise představila na jednání Rady pro zemědělství a rybářství v Lucemburku. „Česká republika poukazuje na nerovné postavení zemědělců a zpracovatelů v potravinovém řetězci…

Redakce KIS, 16.04.2018

celý článek...

MIMOŘÁDNÉ VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ V CHOVU PRASAT

Státní veterinární správa (SVS) dne 28.3.2018 vyhlásila nová mimořádná veterinární opatření, související s výskytem afrického moru prasat (AMP) u divočáků na Zlínsku a zhoršující se nákazovou situací v EU, která jsou určena všem chovatelům prasat na celém území ČR. Každý registrovaný chovatel prasat, jehož hospodářství je evidované dle plemenářského zákona, který přemístí nebo prodá prase domácí určené pro domácí porážku do neregistrovaného chovu, je povinen vést řádnou evidenci těchto prasat. Evidence musí mimo jiné obsahovat:počet…

Redakce KIS, 11.04.2018

celý článek...

Sněm Agrární komory ČR dnes v Brně stanovil priority pro další etapy národní i evropské zemědělské politiky

V neděli 8. dubna 2018 se v Brně, v provázání na komplex mezinárodních veletrhů Techagro, konal XXVI. sněm Agrární komory České republiky, který vyhodnotil činnost komory za poslední rok, shrnul úspěchy i přetrvávající rizika a přijal výzvy k řešení pro nejbližší období i do dalších jednání k středně a dlouhodobé podobě národní i evropské zemědělské politiky. Sněmu se účastnilo přes 220 delegátů a dalších členů komory a více než 40 čestných hostů z řad státních institucí, akademické sféry, partnerů a dalších společností. Členové…

Redakce KIS, 10.04.2018

celý článek...

Farmářský trh v Přerově

První předvelikonoční farmářské trhy v Přerově jsou za námi Okresní agrární komora v Přerově ve spolupráci s městem Přerovem pořádala na Zelený čtvrtek 29.3.2018 na  nám. TGM v Přerově letošní první farmářské trhy. Nabídka byla pestrá, 30 stánků bylo velmi dobře připraveno a zásobeno. Návštěvníci mohli nakoupit nejen koláčky, frgály, sýry a ostatní mléčné výrobky jak z kravského, tak z kozího mléka, různé bylinné sirupy, džemy, česnekové výrobky, uzeninu, květiny, hořčice, levandulové výrobky,…

Redakce KIS, 04.04.2018

celý článek...

SPUŠTĚNÍ PORTÁLU FARMÁŘE PRO 6. KOLO PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA 2014-2020

Dne 23. března 2018 byla spuštěna funkcionalita Portálu farmáře pro možnost vygenerování a předvyplnění Žádosti o dotaci Programu rozvoje venkova v rámci 6. kola příjmu žádostí (období 2014 - 2020).  Postup podávání žádostí o dotaci je popsán v Pravidlech pro žadatele pro 6. kolo příjmu žádostí – Obecné podmínky, kapitola 5. Žádost o dotaci – zejména kapitola 5.2. Podání Žádosti o dotaci. V souladu s odkazem v Pravidlech pro žadatele, je na webových stránkách www.szif.cz zveřejněn Podrobný postup pro vygenerování a zaslání…

Redakce KIS, 23.03.2018

celý článek...

SZIF RO Olomouc - Pozvánka na semináře "Dotace 2018 - Jednotná žádost"

Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský intervenční fond Vás  v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov srdečně zvou na semináře DOTACE 2018 - Jednotná žádost pro Olomoucký a Zlínský kraj.  

Redakce KIS, 23.03.2018

celý článek...

Ministr zemědělství Milek: Na Státním pozemkovém úřadu jsem nařídil audit, chování ředitelky Maradové považuji za nestandardní

Tisková zpráva – Ministr zemědělství Jiří Milek se důrazně ohrazuje proti politickým vyjádřením ředitelky Státního pozemkového úřadu (SPÚ) Svatavy Maradové v souvislosti s její oznámenou rezignací. Její odchod nesouvisí s politickým vyjednáváním o vládě a její politicky motivované vyjádření se nezakládá na pravdě. Ministr dnes nařídil audit SPÚ, aby získal reálný obraz o fungování úřadu. Ředitelka Státního pozemkového úřadu Svatava Maradová včera informovala média, že podala rezignaci. Své rozhodnutí zdůvodnila tím, že uvolnění…

Redakce KIS, 21.03.2018

celý článek...

Příjem žádostí o dotace na zmírnění škod způsobených suchem na zemědělských plodinách v roce 2017 bude společný pro krmné i tržní plodiny

Ministerstvo zemědělství informuje zemědělce postižené suchem v roce 2017, že příjem žádostí o kompenzace za škody způsobené suchem v roce 2017 proběhne ve druhé polovině června. Ministerstvo vyvíjí maximální úsilí o co největší zjednodušení administrace připravovaných kompenzací škod způsobených suchem v roce 2017 na zemědělských plodinách. MZe pracuje v úzké spolupráci s pracovním týmem Intersucha na využití datových výstupů projektu Intersucho k vymezení poškozených regionů a následného zjednodušení pro žadatele a kontrolní…

Redakce KIS, 20.03.2018

celý článek...

Kdo „rejžuje“ na vepřovém?

Potraviny v České republice zdražily v posledním čtvrtletí loňského roku nejvíce z celé Evropské unie. Ještě zajímavější zjištění je fakt, že cena vepřového masa neustále stoupá. Chovatelé přitom prodávají jateční prasata za stále nižší ceny. Svaz chovatelů prasat se ptá: Kdo na zdražení profituje?  Čeští chovatelé prasat bojují s větrnými mlýny v podobě levného dováženého masa. Velkou ranou byl pro tuzemské zemědělce zákaz dovozu vepřového do Ruska. Jediné, co drží naše chovatele nad hladinou, jsou dotace, které však nemohou…

Redakce KIS, 09.03.2018

celý článek...

Zúčastněte se konference o budoucnosti českého zemědělství

Zhruba za měsíc se otevřou brány brněnského výstaviště pro návštěvníky veletrhů TECHAGRO, SILVA REGINA a BIOMASA. Součástí těchto veletrhů je rozsáhlý doprovodný program určený jak odborníkům, tak veřejnosti. Kompletní a průběžně aktualizovaný program všech tří veletrhů je k dispozici na webových stránkách.   Jednou z nejdůležitějších součástí doprovodného programu veletrhu TECHAGRO je národní konference Budoucnost českého zemědělství, která se bude konat v úterý 10. dubna v Rotundě pavilonu A.   Konference se zaměřuje…

Redakce KIS, 08.03.2018

celý článek...

Ministr zemědělství řešil na Zlínsku stavbu Vlachovické přehrady, kůrovce i africký mor prasat.

Geologický průzkum lokality plánované přehradní nádrže Vlachovice by mohl začít už v polovině letošního roku. Uvedl to dnes ministr zemědělství Jiří Milek při výjezdním zasedání vlády na Zlínsku. Věnoval se také kůrovcové kalamitě na Vsetínsku a aktuální nákazové situaci afrického moru prasat. „Bez stavby vodního díla Vlachovice by mohli místní v budoucnu pocítit zásadní nedostatek vody. Cením si toho, že obyvatelé obce, její vedení i Zlínský kraj stavbu podporují a chápou její důležitost,“ řekl ministr Milek při návštěvě…

Redakce KIS, 05.03.2018

celý článek...

Chceme více motivovat myslivce na Zlínsku, za ulovené dospělé divoké prase dostane lovec 8 tis. Kč

Ministerstvo zemědělství upravilo ve spolupráci se Státní veterinární správou opatření zavedená v reakci na výskyt afrického moru prasat (AMP). S účinností od 19. ledna dostanou lovci v celém okrese Zlín za každé odstřelené prase divoké nad 50 kg 8 000 Kč, za menší kusy 4 000 Kč. Od pondělí 22. ledna se do odstřelu znovu zapojí i Policie ČR. „Myslivci jsou jediná skupina, která může zásadně a dlouhodobě snížit populaci divokých prasat, chceme je proto motivovat, aby se do odlovu zapojili ještě více. Pro boj s africkým morem…

Redakce KIS, 19.01.2018

celý článek...