Příjem Jednotné žádosti 2022 zahájen

Praha 7. dubna 2022 – Počínaje dnešním dnem mohou zemědělci podávat Jednotnou žádost (JŽ) pro rok 2022. Prostřednictvím tohoto univerzálního formuláře žádají na Přímé platby a neprojektová opatření Programu rozvoje venkova (PRV). Řádný termín pro podání JŽ končí v pondělí 16. května.

„Pokud žadatelé nestihnou podat Jednotnou žádost v řádném termínu, mohou ještě využít 25 denní lhůtu na takzvané pozdní podání žádosti, která potrvá do 10. června. V případě takového podání žádosti je však udělována sankce ve výši 1 % za každý pracovní den,“ říká Ing. Josef Miškovský, ředitel Odboru přímých plateb a environmentálních podpor, a doporučuje včasné podání žádosti. Každoročně si o finanční podporu pomocí JŽ zažádá přes 30 tisíc žadatelů.

„Pozdní podání se sankcí není umožněno u zařazení a změny zařazení Agroenvironmentálněklimatické (AEKO) a navazující (NAEKO), Ekologické zemědělství (EZ) a navazující (NEZ). Zde mohou zájemci o podporu využít pouze řádného termínu,“ upozorňuje Miškovský.

Pro snadnější orientaci v aktuálních požadavcích na hospodaření a vyplnění Jednotné žádosti 2022 proběhly také letos bezplatné webináře Ministerstva zemědělství (9. března – 6. dubna) určené pro zemědělské podnikatele. SZIF spolu s Celostátní sítí pro venkov pořádá webináře v období od 4. do 14. dubna. Jednotlivé termíny a informace o způsobu přihlášení najdete na webu SZIF v kalendáři akcí. Prezentace budou v nejbližších dnech k dispozici na webu SZIF v sekci Jednotná žádost a na Portálu farmáře. V souborech ke stažení je umístěna také Příručka pro žadatele 2022 s podrobnými informacemi pro úspěšné podání JŽ.

Nejjednodušším způsobem je podání JŽ přes Portál farmáře (PF), kde mají žadatelé přístup k informacím o aktuálním průběhu administrace. K dispozici jsou zde také rozhodnutí pro jednotlivá opatření. Přístup do PF lze zřídit osobně na podatelnách RO a Centrály SZIF, rovněž na Oddělení příjmu žádostí a LPIS. Pracovníci zde ale budou poskytovat pomoc především telefonicky či e-mailem, a to osobně po předchozí telefonické domluvě, kdy je nutné s pracovníkem OPŽL domluvit přesný termín a čas návštěvy. Žádost o přístup do PF lze podat též prostřednictvím datové schránky nebo e-Podatelny s uznávaným elektronickým podpisem. Nelze ji však zaslat v listinné podobě poštou.

SZIF zasílá rozhodnutí o poskytnutí dotace primárně do datových schránek, nebo na účet Portálu farmáře. Pokud jimi žadatel nedisponuje, doručí mu rozhodnutí pošta. Informace pro obnovu přístupu do Portálu farmáře SZIF/eAgri jsou na https://www.szif.cz/cs/faq.

Pro případné dotazy je k dispozici infolinka SZIF na telefonním čísle 222 871 871 nebo e-mailu info@szif.cz.

Kontakt: Oddělení tiskové SZIF, tel.: +420 733 696 550, e-mail: press@szif.cz Miroslav Bína tiskový mluvčí e-mail: press@szif.cz mobil: +420 733 696 550

Redakce KIS, 07.04.2022

          zpět...