Zprávy - SZP

Ministr Výborný v Lucemburku: Evropskou komisi jsem požádal o mimořádnou pomoc ovocnářům, které zasáhly katastrofální mrazy

Pěstitelům ovoce, které napříč Evropou postihly v minulých dnech katastrofální mrazy, by měla pomoci Evropská komise. Využít by k tomu měla podle českého ministra zemědělství Marka Výborného (KDU-ČSL) finanční prostředky ze zemědělské rezervy či jiných nástrojů EU. Ministr k tomu dnes v Lucemburku na bilaterálním jednání vyzval komisaře pro zemědělství Janusze Wojciechowského. Česko po dohodě s komisařem pošle Evropské komisi v nejbližších dnes oficiální žádost s vyčíslením škod. „Českou republiku zasáhly v minulém…

Redakce KIS, 29.04.2024

celý článek...

Welfare při transportu zvířat

Evropská komise už na konci loňského roku zveřejnila návrh na nová pravidla welfare při dopravě zvířat. Pro chovatele prasat jsou z celé škály navrhovaných opatření nejdůležitější tři: Asi nejdůležitějším a nejproblematičtějším opatřením je zvětšení plochy pro zvířata na dopravních prostředcích. V případě jatečných prasat je navrženo zvýšení o 35 %, ale v případě selat dokonce zdvojnásobení minimální plochy. To by mělo obrovský dopad na veškerou přepravu a ve výsledku i na celkovou strukturu chovu. Přeprava selat by se totiž…

Redakce KIS, 05.04.2024

celý článek...

Zemědělský svaz ČR

Politici velmi rádi hovoří o nutnosti snižovat byrokracii. Je to líbivé téma, se kterým se dá dobře mediálně pracovat. Nyní, když probíhají zemědělské protesty ve 22 zemích EU, navrhuje Evropská komise zmírnění některých předpisů, byrokratických povinností či kontrol. Opominu to, že zemědělské organizace roky upozorňují na obrovskou byrokracii a Evropská komise to 5 let ignorovala a až teď, když mají někteří její členové ambici bytí zvoleni znovu, najednou vyhlašují strategický dialog se zemědělci a přichází s návrhy na úpravu…

Redakce KIS, 28.03.2024

celý článek...

Emise uhlíku v zemědělství by se měly zpoplatnit, říká evropský poradní sbor

Autor: Maria Simon Arboleas | EURACTIV.com | Překlad: EURACTIV.czEvropská politika neobsahuje dostatečné pobídky, které by tlačily zemědělce k dosažení cílů EU v oblasti klimatu. Myslí si to odborníci z Evropského vědeckého poradního sboru pro změnu klimatu (ESABCC). Ti zároveň doporučují, aby EU v zemědělském odvětví zavedla systém zpoplatnění uhlíku.„Zemědělce a správce půdy je třeba důrazněji motivovat ke snižování emisí,“ uvedla v tiskové zprávě místopředsedkyně ESABCC Jette Bredahl Jacobsen a…

Redakce KIS, 29.02.2024

celý článek...

Kontroly v zemědělství se sníží o padesát procent. ‚Myslím si, že je to pořád málo,‘ říká ministr Výborný

Tisková zpráva — Český rozhlas, 26. února 2024V Bruselu se v pondělí sešli ministři zemědělství států EU, aby jednali o požadavcích, které zaznívají na protestech zemědělců v jednotlivých zemích EU. I toto jednání provázely protesty přímo v Bruselu a dopravu v belgické metropoli blokovalo na 900 traktorů. „Všichni jsme si uvědomili, že musíme přestat vést jen diskuzi, a musíme farmářům a zemědělcům přinést rychlé řešení,“ řekl pro Radiožurnál ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL)."Minimálně…

Redakce KIS, 27.02.2024

celý článek...

Ministr zemědělství: Pro lepší fungování evropského zemědělství je potřeba méně regulace a více motivace

Na napjatou situaci mezi zemědělci napříč evropskými státy reagovala dnešní mimořádná Rada ministrů zemědělství a rybářství v Bruselu. Evropská komise v reakci na požadavek České republiky představila úpravu metodiky kontrol systému satelitního monitorování (AMS), který by měl snížit počet kontrol u zemědělců minimálně o 50 procent, čímž by se vrátily na úroveň roku 2022. Podle ministra zemědělství Marka Výborného (KDU-ČSL) se musí počet kontrol snížit ještě více. Komise také zahájila hloubkovou analýzu administrativní…

Redakce KIS, 26.02.2024

celý článek...

Europarlament fandí kejdě

Evropský parlament schválil rezoluci, která žádá Evropskou komisi, aby podporovala použití statkových hnojiv jako zdroje dusíku. Krátkodobě doporučuje zvýšit limit pro hnojení dusíkem v organických hnojivech. Zároveň doporučuje, aby se z dlouhodobého pohledu podporovalo přeorientování z užíváni dovážených průmyslových hnojiv na cirkulární využití živin. Europarlament zdůrazňuje, že veškeré živiny vyprodukované v EU by měly být využity v maximální možné míře. Z hlediska EU by taková změna znamenala mnohem větší jistotu a nezávislost.…

Redakce KIS, 23.02.2024

celý článek...

Evropská komise nabízí možnosti zjednodušení s cílem snížit zátěž zemědělců v EU

Evropská komise dnes zaslala belgickému předsednictví dokument, v němž nastínila první možná opatření, která by pomohla snížit administrativní zátěž zemědělců. Dokument, který bude projednán s členskými státy na zasedání Rady pro zemědělství dne 26. února, uvádí řadu krátkodobých a střednědobých opatření, která lze přijmout k dosažení zjednodušení. To bude sloužit jako základ pro diskuse a společné kroky se zeměmi EU.Opatření uvedená v dokumentu zohledňují příspěvky vnitrostátních správních orgánů, hlavních zemědělských…

Redakce KIS, 22.02.2024

celý článek...

Ministři zemědělství České a Slovenské republiky Výborný a Takáč se shodli na nutnosti revize Strategického plánu společné zemědělské politiky. Ta by měla být administrativně méně náročná a lépe proveditelná v praxi

O adaptaci lesů na klimatickou změnu, odlesňování a o problémech spojených s velkými šelmami dnes jednali v prostorách Mendelea na zámku v Křtinách nedaleko Brna ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) a slovenský ministr zemědělství a rozvoje venkova Richard Takáč. Věnovali se také společné zemědělské politice, aktuální nákazové situaci, zejména africkému moru prasat, a zkušenostem Slovenska s regulací prodeje a používání zábavní pyrotechniky. „Vzhledem k tomu, že máme za sebou první rok nové společné…

Redakce KIS, 12.01.2024

celý článek...

Harmonogram příjmu žádostí o dotaci projektových intervencí Strategického plánu Společné zemědělské politiky 2023-2027

Projektové intervence – jarní kolo 2024 duben 2024• 35.73 Technologické investice v lesním hospodářství• 36.73 Investice do lesnické infrastruktury• 37.73 Technologie snižující emise GHG a NH3• 40.73 Vodohospodářská opatření v lesích• 43.73 Neproduktivní investice v lesích• 44.73 Přeměna porostů náhradních dřevin• 45.73 Investice do nezemědělských činnostíProjektové intervence – podzimní kolo 2024 říjen 2024• 33.73 Investice do zemědělských podniků• 34.73 Investice do zpracování zemědělských produktů• 38.73 Investice do obnovy…

Redakce KIS, 03.01.2024

celý článek...

Evropská komise navrhuje zpřísnit pravidla pro transport zvířat

Letošní podzim měl být ve znamení revize veškeré legislativy (a samozřejmě jejího zpřísnění) ve vztahu k welfare zvířat. Celý plán se nakonec odkládá a Evropské komisi se podařilo připravit z celého balíku jen návrh pro změnu pravidel pro ochranu zvířat při dopravě. Navržený materiál představuje největší změnu pravidel dopravy zvířat za posledních 20 let. Velká část návrhu směřuje k vývozu zvířat mimo EU, což chovatele prasat v ČR nijak nezasahuje. Důležité pro ně a především potom pro přepravce a jatka jsou pasáže navrhující…

Redakce KIS, 11.12.2023

celý článek...

OECD doporučuje EU přeorientovat zemědělské dotace a soustředit se na výsledky

Autor: Julia Dahm | EURACTIV.com | Překlad: EURACTIV.czEvropská unie má sice v zemědělství a ekologii velké ambice, pokrok se ale v oblasti udržitelnosti zatím zadrhává. Upozorňuje na to Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), podle které by měla EU provázat dotace s měřitelnými výsledky.Říjnová studie OECD přichází se závěrem, že v uplynulém desetiletí se zemědělsko-potravinářský systém EU ukázal jako odolný vůči krizím a produktivita se nadále zvyšovala, avšak tento…

Redakce KIS, 16.11.2023

celý článek...

Podpory investic by měly být v pravidelných intervalech

Právě proběhlé kolo investičních podpor do zemědělských podniků bylo pro chovatele prasat rozčarováním. Zástupci Ministerstva zemědělství na konferenci Chov prasat 2024, která proběhla ve středu v hotelu Akademie Naháč, však informovali o tom, že ačkoli byl počet doporučených žádostí v chovu prasat jen 18 (z celkových 80), dává pohled na finanční objem doporučených žádostí úplně jiný obrázek. Oněch 18 doporučených žádostí představuje celkovou dotaci 371 mil. Kč, tedy přibližně 40 % z celkového objemu žádaného chovateli prasat.…

Redakce KIS, 10.11.2023

celý článek...

Bude zemědělství stále zelenější?

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen ve svém středečním výročním projevu o stavu Unie zřejmě mnohé překvapila. V projevu se vůbec neobjevila zmínka o strategii Farm to Fork a místo toho navrhla změnu kurzu v současné zemědělsko-potravinářské debatě. Zdůraznila potřebu chránit evropskou přírodu, ale dodala, že to musí být v rovnováze s potravinovou bezpečností, která zůstává „zásadním úkolem“. „Pro nás v Evropě je tento úkol – produkce zdravých potravin – základem naší zemědělské politiky,“ řekla s tím, že dalším…

Redakce KIS, 22.09.2023

celý článek...

Výjimky pro zemědělce s rokem 2023 zřejmě skončí, ekologická opatření se plně vrátí do praxe

Autor: Natasha Foote | EURACTIV.com | Překlad: Anna JanoškováEvropská komise neplánuje povolit zemědělcům další výjimky z ekologických opatření, a to navzdory sílícímu tlaku ze strany členských států. Opatření „DZES“, která jsou součástí společné zemědělské politiky EU (SZP), budou muset farmáři od roku 2024 opět plnit, jinak si nesáhnou na evropské dotace.Evropská unie v reakci na ruskou invazi na Ukrajinu povolila zemědělcům dočasné úlevy v plnění ekologických požadavků, které jsou podmínkou…

Redakce KIS, 18.09.2023

celý článek...

Ministři zemědělství Česka a Slovenska Marek Výborný a Jozef Bíreš jednali o dovozu drůbežího masa z Ukrajiny. Slovensko ujistilo, že kontroly jsou přísné

Dovozy z Ukrajiny, takzvané solidarity lanes pro vývoz obilí z Ukrajiny a aktuální legislativa Evropské unie týkající se například osiva, pesticidů a welfare. To byla témata dnešního jednání ministra zemědělství Marka Výborného (KDU-ČSL) a slovenského ministra zemědělství a rozvoje venkova Jozefa Bíreše. Sešli se v Horní Lidči na Vsetínsku, v česko-slovenském pomezí.Ministři diskutovali o situaci na trzích v souvislosti s invazí Ruska na Ukrajinu. Marek Výborný připomněl, že Česko Ukrajinu velmi podporuje a v rámci liberalizace…

Redakce KIS, 17.07.2023

celý článek...

Webináře k Jednotné žádosti 2023

Dovolujeme si Vás jménem Ministerstva zemědělství pozvat na informační webináře k environmentálním opatřením Strategického plánu SZP na období 2023–2027 a přímým platbám před podáním jednotné žádosti v roce 2023 určené zejména pro zemědělské podnikatele.Záměrem je poskytnout žadatelům o dotace ucelený přehled informací o jednotlivých nařízeních vlády a současných změnách pro jejich snadnější orientaci v aktuálních požadavcích na hospodaření, vyplňování jednotné žádosti a souvisejících tématech.Účast…

Redakce KIS, 17.02.2023

celý článek...

Nový Strategický plán společné zemědělské politiky: 200 miliard na ekologii, pestřejší zemědělství a udržitelný rozvoj odvětví

Nový Strategický plán společné zemědělské politiky na období 2023-2027 (Strategický plán SZP), který připravilo Ministerstvo zemědělství (MZe), se zaměří na udržitelné zemědělství a ekologické hospodaření s ohledem na životní prostředí. Celkem zemědělci, potravináři a lesníci prostřednictvím Strategického plánu SZP získají přibližně 200 miliard korun (asi 8 miliard eur) z evropského a národního rozpočtu. Materiál dnes schválila vláda.„Strategický plán SZP jsme připravili podle aktuálních i dlouhodobých potřeb zemědělství, potravinářství…

Redakce KIS, 12.10.2022

celý článek...

Tak ne z ČR ale z Polska

Ve včerejší (26.09.) Radě ministrů zemědělství EU mnoho delegací vyzvalo ke shromáždění vědeckých údajů o účincích před zavedením cílů snížení emisí přípravků na ochranu rostlin. Aby získal čas, vystoupil proti tomu spolkový ministr zemědělství Cem Özdemir.Návrh na přehodnocení důsledků omezeného používání přípravků na ochranu rostlin po ruském útoku na Ukrajinu přišel z Polska. Dokud to nebude jasné, měl by být legislativní proces pozastaven.Zatímco převážná většina zemí EU podpořila poptávku Polska,…

Redakce KIS, 27.09.2022

celý článek...

Evropská komise dala zelenou geneticky modifikované (GM) kukuřici pro potraviny a krmiva.

Povolení Komise se nevztahuje na pěstování geneticky modifikované kukuřice v EU, ale pouze na její použití v potravinách a krmivech.Tato geneticky modifikovaná kukuřice prošla podle mluvčího Komise úplným a přísným povolovacím postupem, který zajišťuje vysokou úroveň ochrany zdraví lidí a zvířat a životního prostředí.Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) poskytl příznivé vědecké hodnocení a dospěl k závěru, že tato geneticky modifikovaná kukuřice je stejně bezpečná jako její konvenční protějšky.https://www.agriland.ie/.../genetically-modified-maize.../

Redakce KIS, 20.09.2022

celý článek...

Ministři zemědělství v Praze: EU musí posílit potravinové zabezpečení, zlepšit udržitelnost zemědělství a podpořit využití moderních technik

Potravinové zabezpečení a role evropského zemědělství a potravinářství v udržitelné globální produkci potravin byly hlavními tématy dnešního neformálního zasedání ministrů zemědělství Evropské unie v Praze. Ministři se shodli, že EU musí nyní postupovat koordinovaně a co nejvíce podpořit udržitelné zvýšení zemědělské produkce a urychlit využití moderních technik v zemědělství. Zasedání předsedal ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) a zúčastnili se také komisař pro zemědělství Janusz Wojciechowski, zástupci nevládních…

Redakce KIS, 17.09.2022

celý článek...

Ministři zemědělství v Praze: EU musí posílit potravinové zabezpečení, zlepšit udržitelnost zemědělství a podpořit využití moderních technik

Potravinové zabezpečení a role evropského zemědělství a potravinářství v udržitelné globální produkci potravin byly hlavními tématy dnešního neformálního zasedání ministrů zemědělství Evropské unie v Praze. Ministři se shodli, že EU musí nyní postupovat koordinovaně a co nejvíce podpořit udržitelné zvýšení zemědělské produkce a urychlit využití moderních technik v zemědělství. Zasedání předsedal ministr zemědělství Zdeněk Nekula a zúčastnili se také komisař pro zemědělství Janusz Wojciechowski, zástupci nevládních organizací,…

Redakce KIS, 16.09.2022

celý článek...

V sektoru zemědělství je napilno i po žních.

Kromě sklizně brambor, kukuřice, řepky, ovoce, přípravy polí na zimu a začátku vinobraní totiž probíhá i mnoho jednání v rámci českého předsednictví v EU. #CZPRESNa první pohled nezajímavá zasedání jsou velmi důležitá pro naše zemědělce, chovatele, potravináře, lesníky, a tím pádem i pro nás spotřebitele.

Redakce KIS, 09.09.2022

celý článek...

Informační brožury k obsahu Strategického plánu SZP

Tematické brožury, které obsahují popis podmínek jednotlivých intervencí dle aktuálního znění Strategického plánu SZP před jeho předložením Vládě a Evropské komisi. Konkrétní podmínky podpor budou obsaženy v příslušných nařízeních vlády a Pravidlech pro žadatele.PřílohySZP - Infobrožura   (PDF, 3 MB)SZP - Přímé platby od roku 2023   (PDF, 1 MB)SZP - Přímé platby - Ekoschémata   (PDF, 3 MB)SZP - Systém podmíněnosti od roku 2023   (PDF, 2 MB)SZP - Environmentální opatření…

Redakce KIS, 01.09.2022

celý článek...

Nové nařízení EU: Každý chovatel slepic se musí registrovat. Česko chce výjimky

Podle právního předpisu Evropské komise mají mít chovatelé povinnost registrovat na úřadě všechna svá zvířata. Týkat se to má například i jednotlivých chovů drůbeže na dvorcích. České ministerstvo zemědělství doufá, že bude moct chovy do 500 například slepic z povinnosti evidence vyjmout.Zdroj: https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/465940-registrovat-se-ma-i-jedna-slepice-evropsky-predpis-chce-ministerstvo-zmirnit?campaignsrc=tn_clipboardPrávní předpis Evropské komise vyvolal vlnu nevole po celé Evropě. Například ve Slovinsku…

Redakce KIS, 03.07.2022

celý článek...

Tradiční hluboká orba vadí Bruselu. Čeští farmáři mohou přijít o peníze

Jarní ječmen, který se používá v pivovarnictví a sladařství, ztratí kvalitu. Česká pole už nebudou jako dřív a farmáře čekají problémy. Zemědělské organizace opět protestují, tentokrát ve vzácné shodě. Nelíbí se jim, že Evropská unie v budoucnu nebude posílat dotace zemědělcům, kteří na podzim využívají hlubokou orbu.Evropská komise napsala do připomínek k českému strategickému plánu na přerozdělování dotací od příštího roku, že kvůli ochraně půdy před erozí dává přednost polím, která jsou na podzim a během zimy pokrytá vegetací.…

Redakce KIS, 24.06.2022

celý článek...

Za českého předsednictví budou v resortu zemědělství prioritami potravinové zabezpečení, snižování spotřeby pesticidů v EU a prevence odlesňování

Potravinové zabezpečení v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu, snižování spotřeby pesticidů v celé Evropské unii a prevence odlesňování a podpora lesnictví budou hlavními prioritami v oblasti zemědělství během českého předsednictví EU. Dalšími tématy, kterým se budeme v následujících šesti měsících věnovat, jsou rybolovná práva, akvakultura, označování potravin a zdraví zvířat. Úkolem České republiky v roli předsednictví bude hledat názorovou shodu členských států.„Našimi hlavními cíli při předsednictví v Evropské unii…

Redakce KIS, 23.06.2022

celý článek...

Ministerstvo zemědělství: Diskuze o zemědělských trzích musí a bude pokračovat. Celá EU nadále hledá další řešení nepříznivé situace

Řešení situace na zemědělských trzích po invazi Ruska na Ukrajinu opět hledali ministři zemědělství EU na Radě v Lucemburku. Pomoct má například zrušení dovozních cel a kvót pro ukrajinské produkty, úlevy pro zemědělce v plnění tzv. greeningu (ozelenění) nebo mimořádné podpory do ohrožených sektorů. Dalšími tématy Rady byly zeměpisná označení nebo africký mor prasat. Součástí jednání bylo také pomyslné předání předsednické štafety českému zemědělství od Francie. Ministra zemědělství Zdeňka Nekulu, který je v covidové izolaci,…

Redakce KIS, 13.06.2022

celý článek...

Ministerstvo zemědělství zveřejnilo připomínky Evropské komise ke Strategickému plánu SZP

Ministerstvo zemědělství dnes, po včerejším úvodním jednání s Evropskou komisí (EK), zveřejnilo plné znění připomínek, které obdrželo k návrhu Strategického plánu společné zemědělské politiky (SZP) na roky 2023–2027. Komise požaduje více se zaměřit na obnovitelné zdroje energie a doporučuje vyšší ambice zejména v oblasti ochrany životního prostředí.Jako základní obecnou připomínku Komise na jednání prezentovala potřebu lepšího nastavení pro zelenou architekturu. Větší pozornost je podle ní třeba věnovat podporám obnovitelných…

Redakce KIS, 03.05.2022

celý článek...

Evropská komise zaslala Ministerstvu zemědělství připomínky ke Strategickému plánu

Ministerstvo zemědělství (MZe) obdrželo od Evropské komise (EK) dlouho očekávané připomínky (tzv. Observations letter) ke Strategickému plánu společné zemědělské politiky (SZP), který Česká republika předložila 28. ledna 2022. EK ke Strategickému plánu připojila 33 klíčových připomínek a zhruba 300 technických detailních komentářů. Už příští pondělí 2. května o nich zahájí zástupci MZe úvodní jednání se zástupci EK.Evropská komise návrh Strategického plánu SZP posoudila a určila témata, která vyžadují další vzájemná vysvětlení…

Redakce KIS, 27.04.2022

celý článek...

Webináře k Jednotné žádosti 2022

Dovolujeme si Vás jménem Ministerstva zemědělství pozvat na informační webináře k environmentálním opatřením PRV a přímým platbám před podáním jednotné žádosti v roce 2022 určené zejména pro zemědělské podnikatele.Záměrem je poskytnout žadatelům o dotace ucelený přehled informací o jednotlivých nařízeních vlády a současných změnách pro jejich snadnější orientaci v aktuálních požadavcích na hospodaření, vyplňování jednotné žádosti a souvisejících tématech.Účast na webinářích je bezplatná, přednášejícími budou gestoři…

Redakce KIS, 16.03.2022

celý článek...

Je nepravděpodobné, že by plány SZP byly přijaty před zářím, uvádí Komise

Vzhledem k tomu, že žádný národní strategický plán pro společnou zemědělskou politiku (SZP) pravděpodobně nebude přijat před létem, je září nejrealističtějším datem pro přijetí prvních plánů, podle úředníka Evropské komise.Harmonogram pro přijetí plánů, který měl být Předložen Komisi ke schválení do 1. ledna 2022, byl klíčovou otázkou vznesenou na zasedání zemědělského výboru Evropského parlamentu (AGRI) ve středu (2. února).Poslanci také poukázali na to, že tlak je na místě, vzhledem k tomu, že třetina členských států…

Redakce KIS, 12.02.2022

celý článek...

Pozvánka na Kulatý stůl k prioritám ČR pro předsednictví v Radě EU

Datum:16.2.2022  10:00 – 13:00Místo konání:Online (MS Teams)Kategorie:OstatníMinisterstvo zemědělství Vás srdečně zve na diskusní Kulatý stůl k očekávaným prioritám v působnosti Ministerstva zemědělství v rámci CZ PRES.Česká republika převezme předsednické otěže v Radě Evropské unie 1. července 2022 po Francii a během druhého pololetí tohoto roku bude zásadním způsobem ovlivňovat chod celé EU. Česká republika je součástí předsednického tria Francie, Česká republika, Švédsko a naváže na řadu agend francouzského…

Redakce KIS, 12.02.2022

celý článek...

Jsme evropská anomálie, všude se pomáhá hlavně malým farmám, říká zemědělec

Reforma přidělování dotací nezdraží potraviny ani nezruinuje chovy a výrobu českých potravin. Podle zemědělce Jana Štefla je to jen strašení a změna je nutná, protože systém dnes nahrává největším skupinám.„V Evropské unii je Česká republika opravdu anomálií, kde velké podniky v průměru dostávají o dva tisíce korun více na hektar,“ (myšleno oproti zemědělcům s méně než dvěma tisíci hektary – pozn. red.) říká v rozhovoru pro SZ Byznys Jan Štefl, místopředseda Asociace soukromého zemědělství, který s rodinou hospodaří na Vysočině.Za…

Redakce KIS, 08.02.2022

celý článek...

Slovo ministra - Strategický plán SZP

Zemědělec, 31. ledna 2022Je to zhruba měsíc, kdy jsem se ujal funkce ministra zemědělství. O mých prioritách jsem od té doby hovořil již mnohokrát, ale dovolte mi je připomenout, a především doplnit tím, co jsme spolu s kolegy na ministerstvu za těch prvních několik týdnů udělali.Samozřejmě musím začít změnami ve Strategickém plánu společné zemědělské politiky (SZP), jimiž jsme se zabývali celý leden a které jsme nyní odeslali Evropské komisi. Zemědělství je komplexní oblast, kde se musí vyváženě doplňovat větší i menší zemědělské…

Redakce KIS, 01.02.2022

celý článek...

Ministerstvo zemědělství dnes odeslalo Evropské komisi návrh Strategického plánu Společné zemědělské politiky

 Po řadě intenzivních diskusí se zástupci nevládních organizací a měsících příprav dnes Ministerstvo zemědělství (MZe) odeslalo Evropské komisi (EK) návrh Strategického plánu Společné zemědělské politiky (SZP) pro období 2023-2027. Komise má tři měsíce na připomínkování a stanovisko, podle kterého poté musí MZe dokument případně upravit. Na schválení má EK šest měsíců, které se ale prodlužují o dobu reakce ČR.„Musíme včas nastavit klíčové parametry, a proto je nutné, aby zemědělci měli jasnou a spolehlivou informaci o nových…

Redakce KIS, 28.01.2022

celý článek...

Podnikový model (kalkulačka) pro předběžný výpočet vybraných provozních podpor vyplývajících z revize Strategického plánu 2023+

Výpočetní model „SZP-CZ 2023+“ zpracovaný v Ústavu zemědělské ekonomiky a informací ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství umožní kalkulovat budoucí podpory plynoucí zemědělcům v rámci Společné zemědělské politiky na úrovni jednotlivých podniků od roku 2023. Výpočetní model v prostředí MS Excel je maximálně uživatelsky přívětivý, návodný v dílčích krocích a umožňuje využití všem zemědělcům se základní počítačovou znalostí.Uživatel vkládá oprávněné jednotky předmětného podniku – tedy výměry oprávněných ploch,…

Redakce KIS, 26.01.2022

celý článek...

Ministr zemědělství: Společným zájmem všech je nové dotační podmínky pro zemědělce nastavit co nejdříve

Na pracovní skupině dne 21.1.2022 k budoucí podobě Společné zemědělské politiky (SZP) představilo Ministerstvo zemědělství (MZe) změny a úpravy ve Strategickém plánu SZP. Hlavní změnou oproti poslední verzi je navýšení prostředků na první hektary z 10 na 23 procent. Tato podpora bude určena na prvních 150 hektarů všech zemědělců. Do konce ledna Ministerstvo zašle dokument Evropské komisi (EK), která má následně tříměsíční lhůtu na připomínky. Dnešního jednání se zúčastnili zástupci nevládních organizací, akademické sféry, Evropského…

Redakce KIS, 21.01.2022

celý článek...

Ministři zemědělství zemí EU se shodli na společné pozici ohledně lesnické politiky do roku 2030. Česko také zdůraznilo potřebu řešit problémy chovatelů prasat

Tisková zpráva – Strategie EU pro lesy do roku 2030 byla hlavním tématem včerejší diskuze na jednání Rady pro zemědělství. Ministři jednomyslně schválili závěry ke strategii zaměřující se na udržitelné lesní hospodaření v oblasti klimatu, životního prostředí nebo prevence přírodních katastrof. Diskutovali také o aktuální situaci na zemědělských trzích. Česká delegace, kterou vedl náměstek ministra zemědělství Jiří Šír, upozornila na neutěšenou situaci českých chovatelů prasat, kteří se potýkají s historicky nejnižšími cenami…

Redakce KIS, 17.11.2021

celý článek...

Česko na Radě EU v Lucemburku: Je nutné zachovat jednoduchá pravidla pro zemědělce a zajistit trvale udržitelné a vyvážené hospodaření v lesích

Příprava strategických plánů Společné zemědělské politiky (SZP), nová strategie EU pro lesy do roku 2030, zemědělské aspekty balíčku Fit for 55 nebo situace v odvětví vepřového masa byly hlavními tématy říjnové Rady ministrů zemědělství, která proběhla včera a dnes v Lucemburku. Česká delegace, kterou vedl náměstek ministra zemědělství Jiří Šír, upozornila, že je třeba, aby Evropská komise (EK) včas zveřejňovala vodítka, podle kterých se mají členské státy řídit při přípravě národních strategických plánů. V rámci diskuze o lesích…

Redakce KIS, 13.10.2021

celý článek...

Ministr Toman: Jednání ve Slovinsku jako nastávající předsednické země EU jsou s ohledem na budoucí SZP pro nás klíčová

Budoucí podoba Společné zemědělské politiky (SZP), priority Slovinska poté, co převezme od července předsednictví v Radě EU, a podpora včelařství. Tato témata projednal ve dnech 18. a 19. června ministr Miroslav Toman s ministrem zemědělství, lesnictví a potravinářství Slovinské republiky Jože Podgoršekem v Lovrenci na Pohorju ve Slovinsku.„Slovinsko se ve druhé polovině roku ujme předsednictví v Radě Evropské unie, proto je setkání s mým slovinským kolegou Jože Podgoršekem velmi důležité. Už tři roky jednají státy…

Redakce KIS, 22.06.2021

celý článek...

Ministři zemědělství V4+4 vyzývají EK, aby předložila analýzu dopadů Strategického plánu SZP od roku 2023

O zkušenostech s přípravou strategických plánů Společné zemědělské politiky (SZP) a o příležitostech pro zemědělce ve spojitosti se strategií Farm to Fork (od zemědělce ke spotřebiteli) dnes jednali na videokonferenci ministři zemědělství zemí V4+4. Diskutovali také o účinných opatřeních pro zvýšení organizace zemědělského sektoru v těchto zemích. Na závěr jednání přijali ministři Visegrádské skupiny (Česko, Maďarsko, Polsko a Slovensko) a Bulharska, Chorvatska a Rumunska společné prohlášení.Ministr zemědělství Miroslav Toman…

Redakce KIS, 23.04.2021

celý článek...

Jednání o reformě společné zemědělské politiky v Bruselu pokračují, Česko vyzvalo k jejímu rychlému dokončení

O přípravě strategických plánů společné zemědělské politiky (SZP) a balíčku opatření týkajících se reformy SZP v pondělí a v úterý 22. – 23. března jednala Rada pro zemědělství a rybářství v Bruselu. Česká republika považuje za zásadní zjednodušení pravidel pro zemědělce a co nejrychlejší dokončení legislativy, bez které nelze dokončit strategické plány a národní legislativu. Dalšími tématy Rady byla ochrana proti škůdcům rostlin, zmírnění dopadů epidemie COVID-19 na odvětví vína nebo strategie EU v oblasti lesnictví po roce…

Redakce KIS, 25.03.2021

celý článek...

Ministr zemědělství na setkání zemí V4: Společnou zemědělskou politiku musíme vyjednat co nejdříve. Je nutné se zaměřit na moderní technologie

Ministři zemědělství rozšířené Visegradské skupiny jednali o nejdůležitějších aspektech reformy Společné zemědělské politiky (SZP) a nových technologiích v zemědělství v souvislosti se změnou klimatu. Podepsali prohlášení o dohodě o víceletém finančním rámci a zvýšení objemu finančních prostředků přidělených na SZP. Jednání se účastnili zástupci České republiky, Slovenska, Polska a Maďarska, Bulharska, Chorvatska, Estonska, Litvy, Lotyšska, Rumunska a Slovinska.„Neustále zdůrazňuji, že Společnou zemědělskou politiku je třeba…

Redakce KIS, 30.09.2020

celý článek...

O polovinu méně pesticidů a čtvrtina zemědělství BIO, plánuje Brusel

Nová strategie Evropské komise stanoví velmi ambiciózní cíle pro zemědělce. Do roku 2030 budou muset snížit množství pesticidů na polovinu a zvýšit podíl ekologického zemědělství na 25 procent celkové výměry. Čeští zemědělci jsou ale skeptičtí.Odkaz na článek: https://www.idnes.cz/ekonomika/zahranicni/strategie-eu-zemedelstvi-farm-to-fork.A200520_132813_eko-zahranicni_fih

Redakce KIS, 21.05.2020

celý článek...

Evropská unie připravuje strategii budoucího směřování evropského zemědělství - vyjádřit se k ní mohou všichni občané

Evropská komise dne 17. 2. 2020 spustila veřejnou konzultaci k „cestovní mapě“ tzv. roadmap ke Strategii od zemědělce ke spotřebiteli („Farm to Fork“). Strategie má být zveřejněna na jaře 2020, jakožto součást sdělení Zelená dohoda pro Evropu představeného 11. prosince 2019. Nedávná Zpráva o změně klimatu a půdě Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC) odhaduje, že 25 – 30 % celosvětových emisí skleníkových plynů připadá na potravinový systém. Potravinové systémy významně přispívají ke znečištění ovzduší, půdy a vody a k…

Redakce KIS, 25.02.2020

celý článek...

Ministr Toman na zasedání Rady ministrů v Lucemburku: Všechny země V4 chtějí jednodušší SZP, která zohlední specifika každého členského státu

Klíčové aspekty Společné zemědělské politiky (SZP) po roce 2020 z pohledu zemí Visegrádské skupiny dnes na zasedání Rady ministrů pro zemědělství a rybářství v Lucemburku představil ministr zemědělství Miroslav Toman. Zmínil především požadavek na jednodušší pravidla, silný rozpočet a dostatečnou flexibilitu, která zohlední specifika jednotlivých členských států. Představil také společné prohlášení rozšířené skupiny V4 ke kalamitě v lesích a také k problematice afrického moru prasat (AMP). „Velké riziko v současném návrhu…

Redakce KIS, 16.10.2019

celý článek...

Tlak na zemědělce v souvislosti s klimatickou změnou roste, na plnění úkolů potřebují silný rozpočet a méně administrativy

Nové nastavení Společné zemědělské politiky (SZP) musí zemědělcům přinést zjednodušení a současně jim poskytnout dostatečnou finanční podporu. Jen tak mohou čelit novým výzvám a dostát environmentálním závazkům, které jsou na zemědělství kladeny v souvislosti s klimatickou změnou. Na zasedání Rady ministrů zemědělství v Bruselu to dnes uvedl ministr zemědělství Miroslav Toman. „Zemědělci hrají důležitou roli při tvorbě krajiny, je naprosto klíčové, aby měli na péči o ni dostatečně silný rozpočet. Jedině tak se dokážeme vyrovnat…

Redakce KIS, 16.07.2019

celý článek...

Česká republika se ujala předsednictví V4, v zemědělství se zaměří na hospodaření s vodou a půdou a problémy v lesích

Dvojí kvalita potravin, budoucí podoba Společné zemědělské politiky (SZP), lesnické otázky včetně řešení následků kůrovcové kalamity a hospodaření s vodou a půdou. Čtyři klíčová témata, kterým se bude Česká republika věnovat během předsednictví Visegrádské skupině, jež začalo dnes a potrvá do konce června 2020. „Budeme pokračovat v projektech, které nastolilo slovenské předsednictví. Samozřejmě ale chceme otevřít i další důležitá témata, zejména hospodaření s vodou a půdou je podle nás naprosto zásadní, a to i s ohledem…

Redakce KIS, 05.07.2019

celý článek...

Společná zemědělská politika se více zaměří na ochranu životního prostředí, Unie musí zemědělce adekvátně podpořit

Rada pro zemědělství a rybářství jednala dnes v Lucemburku o balíčku opatření týkajících se reformy Společné zemědělské politiky (SZP) po roce 2020. Její účastníci hovořili o tzv. zelené architektuře a situaci na komoditních trzích. Evropská komise navrhuje zaměřit se více na životní prostředí, klima a také řešit očekávání občanů ohledně veřejného zdraví prostřednictvím modernizované SZP. „Znovu jsme dnes připomněli, že opatření musejí být jednoduchá, funkční v praxi a mají zemědělce motivovat, ne jen jim něco přikazovat. Pro…

Redakce KIS, 17.04.2019

celý článek...

Ministr Toman ke Společné zemědělské politice: EU se musí připravit na přechodné období, v rámci zjednodušení se nabízí varianta zrušit zastropování

Pokud členské země zavedou tzv. redistributivní platbu na podporu malých farem, tedy zvýšené dotace na první hektary každé farmy, mohlo by se zcela upustit od zastropování přímých plateb velkým podnikům. V myšlence, která zazněla na dnešním jednání Rady ministrů zemědělství v Bruselu, vidí český ministr Miroslav Toman velký potenciál pro zjednodušení celé Společné zemědělské politiky. Zopakoval také, že EU by se měla připravit na přechodné období, protože nová pravidla nestihne schválit včas. „Znovu jsem dnes kolegy z ostatních…

Redakce KIS, 19.03.2019

celý článek...

Ministr Toman v Bruselu vyzval ministry zemědělství EU k zahájení diskuze o přechodném období pro Společnou zemědělskou politiku po roce 2020

Podle České republiky není reálné, aby v současné době navrhovaná Společná zemědělská politika (SZP) začala platit už od 1. ledna 2021. Členské státy by proto podle ministra zemědělství Miroslava Tomana měly začít připravovat přechodné období, které zajistí, že vyplácení finančních prostředků nebude v případě posunu platnosti legislativy ohroženo. Na jednání Rady se hovořilo také o zvyšování soběstačnosti EU v bílkovinných plodinách, o dvojí kvalitě potravin či o africkém moru prasat. Návrh budoucí Společné zemědělské politiky…

Redakce KIS, 28.01.2019

celý článek...

Ministr Toman v Bruselu: Diskuze o SZP se posunula, návrh ale stále není zcela jasný a srozumitelný

 Některé povinnosti plynoucí z navrhovaných pravidel Společné zemědělské politiky (SZP) po roce 2020 jsou podle ministra zemědělství Miroslava Tomana nesplnitelné. Například povinnost odevzdat každoročně nejpozději do 15. února výkonnostní zprávu je podle něj pro národní platební agentury velmi zatěžující a prakticky nereálná. Ministr Toman dnes také jednal s německou ministryní výživy a zemědělství Julií Klöcknerovou a rumunským ministrem zemědělství a rozvoje venkova Petrem Daeou. „Oceňuji, že jsme se v diskuzi o…

Redakce KIS, 20.11.2018

celý článek...

Ministr Toman po jednání s eurokomisařem Hoganem: Shodli jsme se, že SZP musí být pro zemědělce jednoduchá a srozumitelná

Budoucnost Společné zemědělské politiky, návrh rozpočtu EU na roky 2021-2027, situace v českém zemědělství či problematika sucha. To jsou hlavní témata, o kterých dnes v Židlochovicích hovořil ministr zemědělství Miroslav Toman s komisařem pro zemědělství a rozvoj venkova EU Philem Hoganem. „Pokud chceme dosáhnout všech cílů Společné zemědělské politiky, je nezbytné mít k tomu dostatečně silný rozpočet, alespoň na úrovni současného programového období. S komisařem Hoganem jsme se shodli, že nová pravidla musí být pro zemědělce…

Redakce KIS, 22.10.2018

celý článek...

Mladí zemědělci dostanou dvakrát vyšší sazbu na svá pole než loni. Ministr Toman schválil výši sazeb některých přímých plateb pro rok 2018

Ministr zemědělství Miroslav Toman schválil sazbu pro jednotnou platbu na plochu zemědělské půdy (SAPS) a sazbu platby pro mladé zemědělce na rok 2018. Obojí oproti minulému roku vzroste. V letošním roce budou vyplaceny zálohy na SAPS ve výši 70 %. Ministr zemědělství Miroslav Toman schválil některé sazby přímých plateb pro rok 2018. Jde o sazbu SAPS ve výši 3 388,15 korun na hektar (loni 3 377,73 korun na hektar). Sazba pro mladé zemědělce se dvojnásobně zvýšila na 1 694,08 korun na hektar (loni 844,43 korun…

Redakce KIS, 18.10.2018

celý článek...

Ministr Toman v Lucemburku: Některé návrhy nové SZP jsou příliš složité, musíme se zaměřit na přínosy zemědělství pro společnost

Zavedení definice tzv. „skutečného zemědělce“, které po roce 2020 navrhuje Evropská komise, není v souladu s ambicí zjednodušit Společnou zemědělskou politiku (SZP) a znamenalo by neúměrné zvýšení administrativní zátěže. Ministr zemědělství Miroslav Toman to dnes uvedl na jednání Rady ministrů zemědělství a rybářství EU v Lucemburku. „Neustále všichni říkáme, že nová pravidla musí být podstatně jednodušší než ta současná. Proto nemohu souhlasit například se zavedením definice takzvaného skutečného zemědělce. Návrh by vedl k vyloučení…

Redakce KIS, 16.10.2018

celý článek...

Ministr zemědělství Toman v Bruselu: Evropská unie by měla navrhnout mnohem větší zjednodušení Společné zemědělské politiky

Pravidla Společné zemědělské politiky, která určují zemědělské směřování všech členských států EU, by měla být v budoucnu jednodušší, než v současnosti navrhuje Evropská komise. Řekl to na dnešním jednání Rady pro zemědělství a rybářství v Bruselu ministr zemědělství Miroslav Toman. „Zemědělci v celé Evropské unii od nás čekají především snížení byrokratické zátěže, která jim někdy zbytečně komplikuje život. Chceme mít větší kompetence rozhodovat na národní úrovni, abychom mohli lépe reagovat na národní specifika…

Redakce KIS, 17.07.2018

celý článek...

Ministr zemědělství Milek dnes v Bratislavě jedná o nových pravidlech Společné zemědělské politiky

Společná zemědělská politika (SZP) bude hlavním tématem dnešního setkání představitelů slovenského a českého agropotravinářského sektoru v Bratislavě. Jednání nazvaného Společně za lepší SZP se zúčastní ministr zemědělství Jiří Milek a jeho slovenská kolegyně Gabriela Matečná. Akce se koná týden poté, co Rada ministrů v Lucemburku projednávala nová pravidla SZP včetně finančního rámce na rozvoj venkova a přímých plateb.Podle ministra Jiřího Milka jsou kritéria pro stanovení finančních obálek jednotlivých zemí neobjektivní…

Redakce KIS, 25.06.2018

celý článek...

Ministr Milek v Lucemburku: Odmítám, aby byla ČR finančně krácena nejvíc ze všech evropských zemí, kritéria jsou neobjektivní

Přibližně o 16 procent méně by měla mít Česká republika k dispozici na rozvoj venkova v příštím evropském programovém období v porovnání se současným. Vyplývá to z návrhu nových pravidel a finančního rámce Společné zemědělské politiky (SZP), které představila Evropská komise. Ministr Jiří Milek označil kritéria pro stanovení finančních obálek jednotlivých zemí za neobjektivní a nejasná. „V rozpočtu na rozvoj venkova jsme kráceni nejvíce ze všech členských států. V porovnání se současným programovým obdobím o přibližně 16…

Redakce KIS, 20.06.2018

celý článek...

Čeští zemědělci zřejmě z EU dostanou nižší dotace. Kritizují zastropování plateb na farmu

Pro české zemědělství by mělo být v letech 2021 až 2027 z rozpočtu Evropské unie k dispozici 7,7 miliardy eur (zhruba 199 miliard korun). Vyplývá to z návrhu Evropské komise. V nynějším sedmiletém období by podle údajů českého ministerstva zemědělství z roku 2013 mělo mít české zemědělství možnost získat na dotacích z Evropské unie až 8,2 miliardy eur. Agrární komora upozorňuje, že po započítání inflace do roku 2027 se sníží platby pro Česko až o pětinu.Celkově by podle aktuálního návrhu mělo být v rozpočtu EU na zemědělství…

Redakce KIS, 04.06.2018

celý článek...

Reakce Agrární komory ČR k představení legislativních návrhů Evropské komise k podobě Společné zemědělské politiky po roce 2020

Česká republika zcela zásadně vystupuje proti zastropování, tedy omezení plateb na jeden subjekt, které by v nejtvrdší podobě znamenalo likvidaci našeho zemědělství a další propad produkce a soběstačnosti v základních odvětvích, především pak živočišných výrob. Dále má zájem o srovnání podmínek pro agrární podnikání pro všechny zemědělce v EU, které by zároveň znamenalo zvýšení světové konkurenceschopnosti EU s výhodou šetrného hospodaření v krajině a ochrany obnovitelných přírodních zdrojů. K tomu říká Zdeněk Jandejsek, prezident…

Redakce KIS, 04.06.2018

celý článek...

Ministr Milek: Většina ministrů přijala naše argumenty, zastropování by mělo zůstat pro členské státy dobrovolné

Tisková zpráva – Společná zemědělská politika (SZP) po roce 2020 musí zohledňovat specifika jednotlivých členských zemí a umožnit jim flexibilitu v nastavení podmínek přímých plateb. Diskutované zastropování by mělo zůstat na dobrovolném rozhodnutí každé země. Shodla se na tom při včerejším zasedání Rady pro zemědělství a rybářství v Bruselu většina ministrů. „Jsem rád, že většina ministrů přijala naše argumenty a shodla se, že je třeba členským státům ponechat nezbytnou flexibilitu. Jedině tak může každá země zohlednit specifické…

Redakce KIS, 20.03.2018

celý článek...

Informace - novinky v přímých platbách v rámci JŽ 2018

Vážení žadatelé,k 1.1.2018 vstoupila v platnost novela nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů.V letošním roce dochází k některým změnám deklarace konopí (§ 6), podmínek poskytnutí jednotné platby na plochu zemědělské půdy týkajících se trvalých travních porostů a travních porostů (§ 7), diverzifikace plodin (§ 9), zachování stávajících trvalých travních porostů (§ 10) a podmínek u ploch…

Redakce KIS, 26.02.2018

celý článek...

Ministr Milek odmítl při jednání s eurokomisařem Hoganem zastropování přímých plateb

Ministr zemědělství Jiří Milek jednal včera večer s eurokomisařem pro zemědělství a rozvoj venkova Philem Hoganem. Postavil se za české zemědělce, když odmítl povinné zastropování přímých plateb. Komise musí podle ministra konečně vyřešit i nekalé obchodní praktiky včetně dvojí kvality potravin a zásadně snížit administrativní zátěž zemědělců.„Za základní pro budoucí podobu Společné zemědělské politiky považuji zajištění dostatečných finančních prostředků. Naší prioritou je, aby zemědělci v celé EU měli rovné podmínky. Proto…

Redakce KIS, 30.01.2018

celý článek...