Podnikový model (kalkulačka) pro předběžný výpočet vybraných provozních podpor vyplývajících z revize Strategického plánu 2023+

Výpočetní model „SZP-CZ 2023+“ zpracovaný v Ústavu zemědělské ekonomiky a informací ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství umožní kalkulovat budoucí podpory plynoucí zemědělcům v rámci Společné zemědělské politiky na úrovni jednotlivých podniků od roku 2023.

 

Výpočetní model v prostředí MS Excel je maximálně uživatelsky přívětivý, návodný v dílčích krocích a umožňuje využití všem zemědělcům se základní počítačovou znalostí.
Uživatel vkládá oprávněné jednotky předmětného podniku – tedy výměry oprávněných ploch, počty dobytčích jednotek, příp. některé doplňující informace a algoritmus modelu následně vypočítá s předem zadanými sazbami očekávatelné nároky na podpory ze dvou základních kategorií podpor: nárokové plošné podpory a agroenvironmentální a klimatické podpory. Víc informaci naleznete přímo v dokumentu.

https://agronavigator.cz/sites/default/files/users/user291/Kalkulator_verze_1_leden_2022.xlsx


Kalkulačka provozních podpor | Agronavigátor (agronavigator.cz)

Redakce KIS, 26.01.2022

          zpět...