Aktuality

20.08.2022 - Dny českého zemědělství

Dny otevřených dveří realizují vybrané zemědělské podniky, školní statky a farmy po celé republice na míru dle vlastních možností.

Pro více informací nahlédněte do přehledu podniků, které už Dny českého zemědělství mají pevně stanoveny.

V Olomouckém kraji se Dny otevřených dveří uskuteční:       

Olomouc: Paseka zemědělská, a.s.         20. 8. 2022         veřejnost            

Přerov:  Agro společnost Morava s.r.o.   26. 5. 2022         Veřejnost, škola              

Přerov:  SŠ Zemědělská Přerov    22. 6. 2022         Veřejnost, škola                             

Prostějov: HOD Určice        17. 6. 2022         Veřejnost, školy              

Prostějov:  ZOD Agrispol Mořice      17. 6. 2022         Veřejnost, školy           


Dny otevřených dveří představují jedinečnou možnost podívat se do reálného provozu, k hospodářským zvířatům, prohlédnout si zemědělskou techniku a dozvědět se mnoho zajímavostí a poznat dnešní zemědělství. Odborní pracovníci zodpoví vaše dotazy týkající se rostlinné i živočišné výroby, péče o zvířata, o půdu i o zemědělské technice a moderních technologiích.

Na co se můžete těšit?

  • komentované prohlídky areálu
  • prohlídky stájí
  • ukázky moderní zemědělské techniky
  • naučně zábavný informativní program pod hlavičkou projektu Zemědělství žije!
  • poznávací soutěže
  • naučná zemědělská stezka
  • dárečky a informativní brožury o zemědělství
  • další program závisí na vlastních možnostech konkrétního podniku

Nenechte si ujít tyto velmi zajímavé a oblíbené akce, kde můžete zažít i mnoho zábavy a nevšedních zážitků a dozvědět se informace o zemědělství, které jinde neuvidíte a neuslyšíte.

 

Přílohy

 dod-2022.JPG

  02.06.2022 - "DEN PÍCNINÁŘSKÉ TECHNIKY" na Šípově, Rožnov pod Radhoštěm

VÁŽENÍ PŘÍZNIVCI ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY, dovolujeme si Vás pozvat na "DEN PÍCNINÁŘSKÉ TECHNIKY", který pořádá naše společnost ve spolupráci se SŠZP Rožnov pod Radhoštěm, ve čtvrtek 2.6.2022 od 10:00 na Šípově (souřadnice: 49.4445961N, 18.1262264E).

V PRAKTICKÝCH UKÁZKÁCH VÁM PŘEDVEDEME

•             ČELNÍ A ZADNÍ DISKOVÉ SEČENÍ ZNAČKOU BELLON

•             SHRNOVÁNÍ ZNAČKOU SITREX

•             LISOVÁNÍ A OVÍJENÍ ZNAČKOU MASCAR

•             TRAKTORY KUBOTA

 

Technika bude vystavena i stacionárně a naši obchodní zástupci Vám budou k dispozici pro Vaše dotazy.

Registrace bude probíhat od 9:30 a na uvítanou dostanete i malý dárek.

Jako vždy pro Vás máme něco na zahnání hladu, žízně a bude i zajímavá tombola, tak se máte na co těšit!

 

Těšíme se na Vaši návštěvu!

UNIMARCO a.s.

 

Tereza Mladenova  |  Asistentka

E-mail: tereza.mladenova@unimarco.cz

Mobil:  +420 604 574 742

 

UNIMARCO a.s.

4. května 678, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí

Tel: +420 577 901 148 | E-mail: unimarco@unimarco.cz

www.unimarco.cz  


26.05.2022 - Seminář „Praktika správy zemědělských pozemků a jiných nemovitostí zemědělským závodem z pohledu právníka“, 26.5.2022, Palačov

Hlavním cílem semináře je detailně se zabývat přípravou pachtovní smlouvy (nájemní smlouvy v případě nezemědělských pozemků), formulacemi jednotlivých částí smlouvy, procesem jejího uzavření, průběhem pachtovního / nájemního vztahu a jeho změnami až do jeho skončení a odevzdání pozemků vlastníkovi, jak vyplývají z Občanského zákoníku a ze souvisejících právních předpisů.

Seminář by měl účastníkům zvýšit jejich úroveň znalostí a praktických dovedností při přípravě pachtovní / nájemní smlouvy a listin týkajících průběhu pachtovního / nájemního vztahu a jeho ukončení jako právního základu užívacích vztahů k zemědělské půdě a ostatnímu zemědělskému nemovitému majetku.

Předpokládá se aktivní účast účastníků semináře formou dotazů, sdělování zkušeností z praxe, vzájemné diskuse a prezentace vzorů smluvních dokumentů používaných zemědělskými závody při užívání zemědělských pozemků či jiných nemovitých věcí.

Dobrá znalost, orientace v právní úpravě a praktické dovednosti jsou základním předpokladem dosažení a udržení ucelené půdní držby jednotlivých zemědělských závodů a dalšího zlepšení jejich hospodářské výkonnosti za situace budoucích změn evropské i domácí zemědělské politiky a potřeby zajištění konkurenceschopnosti zemědělských závodů.

Seminář je pořádán v rámci Programu rozvoje venkova, Operace 1.1.1 Vzdělávací akce.

Termín a místo konání: 26. 5. 2022, Hostinec u Horáků, Starý Jičín - Palačov 57, 741 01 Palačov, http://www.u-horaku.cz/ 


25.05.2022 - Seminář Šetrné metody hospodaření na zemědělské půdě v aule VÚRV,v.v.i., Drnovská 507, Praha 6 – Ruzyně

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

Asociace místních potravino vých iniciativ

Česká zemědělská univerzita

Česk á technologická platforma pro ekologické zemědělství

Vás srdečně zvou na odborný seminář

Šetrné metody hospodaření

na zemědělské půdě

Seminář se koná 25. 5. 2022 od 8:30 v aule VÚRV,v.v.i.,

Drnovská 507, Praha 6 – Ruzyně.

Program:

8:30 – 9:00 prezence účastníků

9:00 – 9:10 zahájení semináře

9:10 – 10:30 odborný program

▪ Jiří Urban (ÚKZUZ Brno) – ekologické zemědělství v neklidné době

▪ Jan Valeška a Jiří Prachař (AMPI) – představení AMPI a projektu Farmářská škola

▪ Podpis memoranda o spolupráci mezi VÚRV,v.v.i. a Farmářskou školou

10:30 – 10:50 přestávka

10:50 – 13:20 odborný program

▪ Josef Hakl (FAPPZ ČZU v Praze) - „Představení projektu EJP Soil podporující udržitelné hospodaření na zemědělské půdě“.

▪ Miloslav Šimek (BC AVČR) – Udržitelné zemědělství? Co půdě prospívá a co jí naopak škodí.

▪ Matthias Strahlhofer (Bodenoekologie, Rakousko, Vídeň) – aktivní mobilizace živin, principy, podmínky a dynamika vybraných živin – zaměřeno na fosfor a dusík (překlad do ČJ)

13:20 – 14:00 přestávka na oběd

14:00 – 16:00 odborný program

▪ Václav Zámečník (ČSO) Je možné skloubit hospodaření na půdě a ochranu biodiverzity?

▪ Pavel Růžek a Helena Kusá (VÚRV) – Zpracování půdy s nízkou uhlíkovou stopou

▪ Gabriela Mühlbachová a Martin Káš (VÚRV) - Systém Intercropping v EZ

16:00 závěrečná diskuse a zakončení semináře

Seminář je určen pro zemědělce, poradce, studenty zemědělských škol, odbornou veřejnost a zájemce o ochranu životního prostředí v zemědělské krajině.

Účastnický poplatek: zahrnuje vložné, oběd, občerstvení

300 Kč (včetně DPH) při platbě předem převodem na účet

350 Kč (včetně DPH) při platbě na místě

Závazné přihlášky zašlete do 23. 5. 2022 ideálně na mail kas@vurv.cz, nebo písemně na adresu: Martin Káš, VÚRV,v.v.i., Drnovská 507, 161 06 Praha 6 - Ruzyně

Platbu posílejte na účet č. 25635061/0100, var. symbol IČO organizace, zpráva pro příjemce platby: 5126 + Jméno účastníka/ů

Odborná garance a organizace semináře, informace:

Ing. Martin Káš, Ph.D. – tel. 702 087 685, kas@vurv.cz

Seminář je organizován v rámci institucionální podpory MZE-RO0418 a projektu NAZV ČR QK21020155.

Doprava:

Autem: Pražský okruh D0, exit 28, pak rovně po Drnovské

Vlakem: z Masarykova nádr. směr Kladno, zastávka Praha Ruzyně, poté cca 300 m do VÚRV

MHD: metro A, stanice Nádraží Veleslavín, bus 225, zastávka Ciolkovského, nebo metro A Petřiny, bus 191, zastávka Ciolkovského

GPS: 50.0870747N, 14.3020253E


05.05.2022 - Venkovský cestovní ruch – šance místních komunit

 Celostátní síť pro venkov Moravskoslezského kraje ve spolupráci s MAS Lašsko  Vás zvou na konferenci  Venkovský cestovní ruch – šance místních komunit

5. – 6. května 2022

Hotel Praha, Lidická 6, 741 01 Nový Jičín

5. května 2022 - program:

09.00 – 09.30

 Prezence účastníků

09.30 – 11.30

 Zahájení, úvodní slovo zástupců MAS Lašsko, Celostátní sítě pro venkov, Města Nový Jičín,

Ing. Dalibor Kvita, Ing. Vanda Myšáková, Mgr. Ondřej Syrovátka

 Případová studie Štramberk - detailní analýza cestovního ruchu v návštěvnicky zatížené obci jako podklad pro plánování investic do rozvoje cestovního ruchu s podporou Programu rozvoje venkova (PRV) i dalších zdrojů,

Mgr. Michal Medek

 Kam směřují příjmy z cestovního ruchu – vhled do situace v Rožnově pod Radhoštěm, Ing. Vojtěch Bajer

11.30 – 11.45 Coffee break

11.45 – 13.00

 Příklady realizací projektů z PRV 2014–2020 zacílených na rozvoj návštěvnické infrastruktury z pohledu žadatelů a administrátorů – MAS Frýdlantsko - Beskydy, MAS Region Poodří, MAS Hranicko, ČSOP Vlašim…

13.00 – 14.00 Oběd

14.00 – 15.45

 Příklady realizací projektů z PRV 2014–2020 zacílených na rozvoj návštěvnické infrastruktury z pohledu Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF), Oddělení metodiky Leader a Spolupráce,

Ing. Radim Petr

 Kam vede lov vrcholů – fenomén spotřeby přírodního prostředí,

Ing. Dalibor Kvita

15.45 – 16.15 Coffee break

16.15 – 18.00

 Projekty z PRV realizované městem Nový Jičín – praktická ukázka v terénu, Mgr. Ondřej Syrovátka

 Diskuse na závěr prvního dne konference

6. května 2022 - program:

09.00 – 10.30

 Proč a co vše plánovat před investicí, příklady plánování před realizací investic nejen z PRV,

Mgr. Bára Dvořáková

 Jak a kde získat data o návštěvnících a k čemu je využít,

Mgr. Ph.D. Ondřej Vítek

10.30 – 11.00 Coffee break

11.45 – 13.00

 Podtržení či popření místa. Máme ta místa rádi, ale pozor abychom je samou péčí nezničili,

Ing. arch. Jan Kraut

 Pohled historika na dění v cestovním ruchu,

Mgr. Pavel Dvořák, Ph.D.

13.00 – 14.00 Oběd

14.00 – 15.00

 Klam ve fotografické prezentaci cestovního ruchu a jeho důsledky, doc. Mgr. Jiří Siostrzonek, Ph.D., MgA. Mgr. Ondřej Durczak

 Závěrečná diskuse

 

Přihlášky prostřednictvím formuláře

https://forms.gle/pwu1DJ6mUxQVz4qBA

Kontaktní osoba pro případné dotazy:

Mgr. Radka Knápek, tel.: 605 801 276, e-mail: animacemaslassko@gmail.com

Registrace účastníků do 1. 5. 2022, kapacita omezena.

Akce se bude realizovat za předpokladu, že nebude ohroženo zdraví osob, a to zejména v souvislosti s epidemiologickou situací v ČR v roce 2022. Povinností účastníků je dodržovat bezpečnostní opatření na základě konkrétní epidemiologické situace v regionu.

Ubytování si budou účastníci hradit sami.

Podrobné informace o zpracování osobních údajů jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES zveřejněny na www.szif.cz.

Za organizátory Vás srdečně zvou

Ing. Dalibor Kvita, MAS Lašsko

 Ing. Vanda Myšáková , SZIF RO Opava


27.04.2022 - INOVACE VE FAREMNÍM ZPRACOVÁNÍ MLÉKA NA SÝR A KYSANÉ MLÉČNÉ VÝROBKY

PŘEDNÁŠÍ:  Ing. Alena Saláková, Ph.D. 

ÚSTAV TECHNOLOGIE POTRAVIN AGRONOMICKÁ FAKULTA

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ

 

PROGRAM SEMINÁŘŮ

•             Právní předpisy ČR a EU v oblasti bezpečnosti potravin.

•             Zavedení a řízení systému bezpečnosti potravin podle zásad HACCP.

•             Zásady správné výrobní a hygienické praxe.

•             Požadavky na mléko pro výrobu sýrů.

•             Vliv pasterace na výrobu sýrů.

•             Jednotlivé technologické operace při výrobě sýrů.

•             Úprava mléka před sýřením.

•             Syřidla a sýření mléka. Stanovení syřitelnosti a dávky syřidla.

•             Solení sýrů.

•             Zrání sýrů.

•             Technologický postup výroby čerstvých sýrů.

•             Praktická výroba čerstvého sýru.

•             Požadavky na mléko pro výrobu kysaných mléčných výrobků.

•             Vliv pasterace na výrobu kysaných mléčných výrobků.

•             Čisté mlékařské kultury, jejich hodnocení a práce s čistými mlékařskými kulturami.

•             Smetanový zákys. Využití v mlékárenských technologiích.

•             Jogurtová kultura. Výroba jogurtů.

•             Acidofilní kultura. Výroba acidofilního mléka.

•             Kefírová kultura. Výroba kefíru.

•             Hodnocení kvality kysaných mléčných výrobků.

•             Technologický postup výroby jogurtu.

•             Technologický postup výroby kefíru.

•             Technologický postup výroby kyšky.

 


27.04.2022 - Seminář ZÁKAZ UŽÍVÁNÍ ZnO A MOŽNOSTI ŘEŠENÍ PRŮJMOVÝCH ONEMOCNĚNÍ SELAT A VÝKRMOVÝCH PRASAT

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář ZÁKAZ UŽÍVÁNÍ ZnO A MOŽNOSTI ŘEŠENÍ PRŮJMOVÝCH ONEMOCNĚNÍ SELAT A VÝKRMOVÝCH PRASAT, VÚVeL ACADEMY VIII.,

který se bude konat dne 27. 4. 2022 ve Výzkumném ústavu veterinárního lékařství v Brně, od 10.00 hodin.

Pozvánka je v příloze.

Hlavními hosty  jsou MVDr. Jiří Bureš, ředitel ÚSKVBL, který nastíní budoucnost užívání léčiv, zejména antimikrobik v chovech prasat, a  MVDr. Arpád Csörgő, praktický veterinární lékař, který se podělí o svoje zkušenosti s alternativními postupy řešení průjmů selat, jež uplatňuje v předním chovu prasat na Slovensku. 

Dále vystoupí:

Ing. Jan Stibal (SCHP, z.s.) - Aktuální situace v produkci prasat v ČR

MVDr. Ján Matiašovic, Ph.D. (VÚVeL) - Možnost řešení salmonelových průjmů pomocí vakcinace

MVDr. Jan Bernardy, Ph.D. (VÚVeL) - Clostridie – spolupůvodce novorozeneckých průjmů

MVDr. Jiří Malášek (soukromý vet. lékař) - Příčiny a řešení poodstavových průjmů

doc. RNDr. Ivan Rychlík, Ph.D. (VÚVeL) - Probiotika jako alternativa k léčbě průjmů selat

 

Kontakt: tel.: 773 756 631

Registrace na https://www.vri.cz/spoluprace-s-praxi/vuvel-academy-a-ctpz/

Poplatek 100 Kč/osoba, 60 Kč/student.

 

Budeme potěšeni, pokud se semináře zúčastníte.

 

S pozdravem za organizační tým

Krejčířová Tereza

a

garant projektu VÚVeL ACADEMY

MVDr. Soňa Šlosárková, Ph.D.

 


26.04.2022 - Přerov - Pachtovní smlouvy a spoluvlastnictví

Zemědělský svaz ČR, úz. org. Přerov a MZe ČR si dovolují Vás pozvat na seminář

Pachtovní smlouvy a spoluvlastnictví 

Program:

·       obecná a zvláštní ustanovení k nájmům, pronájmům

·       zemědělský pacht a náležitosti pachtovní smlouvy

·       pacht při spoluvlastnictví

·       změna vlastníka a pacht

·       kontroly v podniku

·       další zkušenosti a doporučené postupy při zaplevelení pozemků

·       diskuze, dotazy

Přednáší :

Mgr. Kateřina  TYLŠAROVÁ, právnička ZS ČR

Termín :   úterý 26. dubna 2022

Místo   :    Střední škola zemědělská Přerov, Osmek

Prezence od 8,30 h, zahájení v 9,00 h

 Návratky zpět do 22.4.2022 

Při vzdělávací akci je třeba dodržovat hygienická opatření a pravidla.

Školení je pořádáno za podpory Ministerstva zemědělství v rámci dotačního projektu 9.F.e a  je bez vložného.

 Organizační zajištění :                                                     Ing. Rostislav OVAD

Jana Neradilová, ZS ČR – úz.org. Přerov                  předseda ZSČR-úz.org. Přerov

Wurmova 606/2, 750 02 Přerov

tel. : 728 730 428                                

email : oakpr@volny.cz

 

 


14.04.2022 - Realizace biopásů a ochrany čejky chocholaté

Datum:14.4.2022  9:00 – 16:00
Místo konání:Ekocentrum pro informace a poradenství, Šardice 823, 696 13 Šardice
Tématické zaměření akce:Realizace biopásů a ochrana čejky chocholaté
Kategorie:Vzdělávací akce (konference, kurzy, přednášky atd.)

Celostátní síť pro venkov, Státní zemědělský intervenční fond Regionální odbor Brno a spolek PRO PŘÍRODU A MYSLIVOST, z.s., si Vás dovolují srdečně pozvat na seminář s exkurzí s názvem Realizace biopásů a ochrany čejky chocholaté.

Bližší informace o akci, program a informace o možnosti přihlášení naleznete na stránkách SZIF (PDF, 417 KB).


23.03.2022 - Webináře k Jednotné žádosti 2022

Dovolujeme si Vás jménem Ministerstva zemědělství pozvat na informační webináře k environmentálním opatřením PRV a přímým platbám před podáním jednotné žádosti v roce 2022 určené zejména pro zemědělské podnikatele.

Záměrem je poskytnout žadatelům o dotace ucelený přehled informací o jednotlivých nařízeních vlády a současných změnách pro jejich snadnější orientaci v aktuálních požadavcích na hospodaření, vyplňování jednotné žádosti a souvisejících tématech.

Účast na webinářích je bezplatná, přednášejícími budou gestoři opatření z Ministerstva zemědělství.

Webináře se uskuteční v termínech: 9., 23., 24., 29., 30. března a 5. a 6. dubna 2022. V případě zájmu o účast na webináři se registrujte na Vámi vybraný termín. Odborná část webináře bude nahrávána.

Více informací naleznete v přiložené pozvánce.

Přílohy