Aktuality

07.12.2023 - Prostějov - 7.12.2023 - Informační podpora k novému systému AMS

Okresní Agrární komora Prostějov

pořádá SEMINÁŘ na téma: Informační podpora k novému systému AMS,

který se koná dne 7.12.2023 od 9:00 hodin v červeném salonku Národního domu Prostějov (Vojáčkovo nám. 218/1, Prostějov)

(prezence účastníků od 8:30 hod.)

Systém AMS představuje moderní způsob monitoringu zemědělských ploch prostřednictvím družic. Seminář má za cíl přiblížit zemědělské veřejnosti, jakým způsobem bude ověřováno, zda na pozemku proběhly požadované zemědělské aktivity, tedy zda byly splněny podmínky pro poskytnutí dotace v rámci období Společné zemědělské politiky 2023-2027.

Hovořit se bude rovněž o systému GTFoto, včetně aplikace pro mobilní telefony, sloužící k pořizování geotagovaných fotografií.

Lektor: Ing. Vít Bittner, akreditovaný poradce MZe ČR

Program: 1. Představení systému AMS

2. Seznámení s GTFoto, příklady častých chyb

3. Propojení AMS na ruční GPS přístroje

4. Technické informace

5. Otázky, diskuze

V průběhu akce je zajištěno občerstvení.

Seminář je pořádán za podpory Ministerstva zemědělství v rámci Dotačního projektu 9.F.e. Regionální přenos informací a je bez vložného.

Kapacita omezena.

Závazné přihlášky zasílejte do 5. 12. 2023 na email: oakpv@oakpv.cz nebo telefonicky na 724 212 899.

Organizační zabezpečení: Eva Soldánová, OAK Prostějov tel.: 724 212 899 e-mail: oakpv@oakpv.cz  


06.12.2023 - Janovice u Polné - PŮDOOCHRANNÉ TECHNOLOGIE PRO LEPŠÍ ZADRŽENÍ VODY V PŮDĚ A OMEZENÍ EROZE

středa 6. 12. 2023 do Janovic u Polné

PŮDOOCHRANNÉ TECHNOLOGIE PRO LEPŠÍ ZADRŽENÍ VODY V PŮDĚ A OMEZENÍ EROZE 

Jak vyplývá z názvu, seminář bude zaměřen na uplatnění půdoochranných technologií při pěstování polních plodin s cílem zadržet více vody ze srážek, omezit riziko vodní eroze a zvýšit stabilitu výnosů a kvality produkce. Budou prezentovány výsledky z vývoje a ověřování půdoochranných technologií při pěstování širokořádkových plodin v poloprovozních pokusech a legislativní požadavky platné od roku 2024. Na semináři budou diskutovány změny v hospodaření na půdě z hlediska trvalé udržitelnosti půdní úrodnosti v příštích letech.

 

Pozvánky  jsou k dispozici na www.vurv.cz či v kalendáři akcí https://profipress.cz/udalosti/.

 

Z organizačních důvodů Vás žádáme o zaslání přihlášek (Janovice do 1.12.)

Přihlášky, prosím neposílejte na služební mail VÚRV, ale na tuto adresu kusahelena96@gmail.com   

 

Zároveň žádám účastníky seminářů, kteří již přihlášku zasílali a neobdrželi odpověď, aby ji laskavě zaslali znovu na tuto adresu nebo se přihlásili telefonicky (702 087 695).

 

 

Předem děkujeme za Váš zájem a těšíme se na viděnou    

 

Ing. Helena Kusá, Ph.D.

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

Drnovská 507

161 06 Praha 6 – Ruzyně

kusahelena96@gmail.com

702 087 695


02.12.2023 - Adventní selské trhy v Olomouci

28.11.2023 - Praha - ZHODNOCENÍ AGROTECHNICKÝCH POSTUPŮ V ROČNÍKU 2022-23 A UDRŽITELNOST SYSTÉMŮ HOSPODAŘENÍ NA PŮDĚ V PŘÍŠTÍCH LETECH

úterý 28. 11. 2023 do VÚRV Praha

ZHODNOCENÍ AGROTECHNICKÝCH POSTUPŮ V ROČNÍKU 2022-23 A UDRŽITELNOST SYSTÉMŮ HOSPODAŘENÍ NA PŮDĚ V PŘÍŠTÍCH LETECH

Tento seminář bude zaměřen na zhodnocení agrotechnických opatření v ročníku 2022-23 a jejich vlivu na kvalitu půdy, dosažené výnosy a kvalitu produkce pěstovaných plodin. Na semináři bude diskutována udržitelnost současných systémů hospodaření na půdě v příštích letech a inovace v pěstebních technologiích při předpokládaných změnách klimatu. Budou prezentovány agrotechnické postupy šetrné k životnímu prostředí a zlepšující hospodaření s vodou, uhlíkem a živinami v půdě. 


Pozvánky jsou k dispozici na www.vurv.cz či v kalendáři akcí https://profipress.cz/udalosti/.

 

Z organizačních důvodů Vás žádáme o zaslání přihlášek (Praha do 24.11.)

Přihlášky, prosím neposílejte na služební mail VÚRV, ale na tuto adresu kusahelena96@gmail.com   

 

Zároveň žádám účastníky seminářů, kteří již přihlášku zasílali a neobdrželi odpověď, aby ji laskavě zaslali znovu na tuto adresu nebo se přihlásili telefonicky (702 087 695).

 


 

Předem děkujeme za Váš zájem a těšíme se na viděnou    

 

Ing. Helena Kusá, Ph.D.

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

Drnovská 507

161 06 Praha 6 – Ruzyně

kusahelena96@gmail.com

702 087 695

 23.11.2023 - 23.11.2023 - Salaš u Velehradu - Seminář pro chovatele prasat

22.11.2023 - 22.11.2023 - Šternberk - PODZIMNÍ PROHLÍDKY POSKLIZŇOVÝCH LINEK

Společnost SIAGRA s.r.o. Vás srdečně zve na

„PODZIMNÍ PROHLÍDKY POSKLIZŇOVÝCH LINEK“ 

Nenechte si ujít jedinečnou možnost si detailně prohlédnout sušárny zrnin LAW, obilní sila SYMAGA, čističky zrnin MAROT a SJC, dopravníky a jiné technologie.

Součástí prohlídky je krátké seznámení s novými možnostmi dotací v rámci fondů EU, které lze využít na rekonstrukce a výstavby posklizňových linek. 

Termín a místo konání: 

u STŘEDA 22.11.2023   – MJM agro, a.s., středisko Šternberk, U Dráhy 1870/1, 785 01 Šternberk (okr. Olomouc)

u ÚTERÝ 28.11.2023      – VETUNI Brno ŠZP Nový Jičín, středisko Kunín, 742 53 Kunín (okr. Nový Jičín)

u STŘEDA 29.11.2023   SEDUK DUKOVANY, spol. s r.o., Dukovany 25, 675 56 Dukovany (okr. Třebíč)

u ČTVRTEK 30.11.2023  – ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s., 262 56 Krásná Hora nad Vltavou 172 (okr. Příbram) 

Začátek vždy v 9 hod.

Svou účast na dané akci potvrďte buď telefonicky, nebo e-mailem nejpozději 2 dny předem.

M: 605 958 150, M: 720 077 338, E: info@siagra.cz

 

Bližší informace naleznete v příloze tohoto e-mailu.

Ing. Ladislav Šivic – jednatel společnosti

Mgr. Michal Šivic – manažer, technolog

SIAGRA s.r.o.
I. Veselkové 271, 763 02 Zlín – Malenovice
IČO: 26260409, DIČ: CZ26260409

www.siagra.cz

 


08.11.2023 - Chov prasat 2024 V MĚNÍCÍCH SE ČASECH , HOTEL AKADEMIE NAHÁČ, 8. LISTOPADU 2023

Program

900-1000

Registrace účastníků

1000-1010

Zahájení konference

1010-1030

Kam směřuje welfare prasat?RNDr. Gudrun Illmannová, ČZU

1030-1100

Africký mor prasat v ČR a EUMVDr. Tomáš Jarosil, SVS

1100-1210

Biosecurity v chovech prasat a její ekonomický dopadNele Caekebeke, Biocheck Pigs, Nizozemí

1210-1230

Možnosti ochrany proti hmyzu v chovech prasatIng. Petr Švingr, Biocont Laboratory

1230-1330

Oběd

1330-1415

Ekonomika chovu prasat v ČR a postavení ČR v mezinárodní konkurenciIng. Jan Boudný, ÚZEI

1415-1445

Podpora chovu prasat v SZPIng. Josef Tabery, Ing. David Kuna, MZe

1445-1500

Zdravotní monitoring a prevalence vybraných onemocnění prasat v ČRMVDr. Tomáš Jirásek, CEVA Animal Health

Zakončení konference


REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ ...


Organizační pokyny

1.Účastnický poplatek činí: 300 Kč za osobu u člena svazu.
700 Kč za osobu u nečlena svazu
Poplatek zašlete na náš účet u Československé obchodní banky,
číslo účtu: 581320183/0300, konstantní symbol: 0308,
variabilní symbol: 811, nejpozději do 3.11.2023.

2. Registrace je z technických důvodů nutná! Počet účastníků je omezen.

3. Registraci provádějte elektronicky na stránkách svazu (
http://www.schpcm.cz/svaz/konference/registrace.aspx) nejpozději do 3.11.2022.

4. Při neúčasti na semináři se účastnický poplatek nevrací.

5. Faktura na zaplacený poplatek bude vydávána při prezenci.

6. Případné dotazy na tel: 607 667 331
e-mail: 
stibal@schpcm.cz nebo tel: 224 453 220


Odborný garant: Ing. Jan Stibal (SCHP)


08.11.2023 - 8.11.2023 - Meziplodiny pro zlepšení půdního prostředí - Nová Ves u Oslavan

07.11.2023 - 7.11.2023 - Konference k tématu welfare zvířat na MZe

07.11.2023 - 7.11.2023 - Meziplodiny v moderním zemědělství - Tršice

  • 1
  • 2
  • 3
  • Poslední