Aktuality

20.11.2020 - Záznam webináře nitrátová směrnice

Odkaz na záznam webináře:

http://eagri.cz/public/web/mze/zivotni-prostredi

/ochrana-vody/nitratova-smernice/


24.09.2020 - Seminář: Nitrátová směrnice a změny právních předpisů v roce 2020

Okresní Agrární komora Olomouc Vás zve na seminář:                                   

Nitrátová směrnice v České republice a změny právních předpisů v roce 2020

- Příprava nového akčního programu 2020 - 2024 pro zranitelné oblasti a změny ve vymezení ZOD   

- Novela zákona o hnojivech a prováděcí vyhlášky (změny týkající se skladování a používání hnojiv      včetně evidence hnojení)

- Aktualizace právních předpisů týkajících se jednotné žádosti 2020 (přímé platby, AEKO, evidence půdy)

- Možnost využití LPIS při řešení požadavků standardů DZES 4,5 a 7 a přípravě jednotné žádosti 

- Diskuze, otázky

Přednášející: Ing. Lubomír Smrček - poradce v registru MZe

Termín: čtvrtek 24. září, 9:00 hod, prezence od 8:30 hod

Místo konání: budova MZe, Blanická 1, Olomouc


Kontakt: Ing. Darina Juříčková, e-mail: oakol@volny.cz, tel.: 776 280 898


30.06.2020 - Regionální potravina Olomouckého kraje 2020

  Vyhlášení soutěže                                             

  „Regionální potravina Olomouckého kraje 2020“

 

Vážení výrobci potravin,

dovolte nám, abychom Vás informovali, že i v letošním roce Ministerstvo zemědělství vyhlásilo celostátní soutěž s názvem Regionální potravina. Udělování značky „Regionální potravina“ je určeno pro potravinářské nebo zemědělské výrobky od malých a středních potravinářských podniků, tj. subjekty s počtem maximálně 250 zaměstnanců.

Cílem této soutěže je podpořit malé a střední potravinářské podniky a zároveň představit a zvýšit oblibu regionálních potravin nejen mezi odbornou veřejností, ale především mezi spotřebiteli.

 Termín přijímání přihlášek do soutěže Regionální potravina Olomouckého kraje do 24. 7. 2020.


  Do soutěže se můžete hlásit v těchto kategoriích:

1.      Masné výrobky tepelně opracované (uzené maso, šunkový salám, gothajský salám, párky, špekáčky, šunka, tlačenka, jitrnice, slanina, grilovací klobása, uzené koleno, paštika apod.).

2.      Masné výrobky trvanlivé, tepelně neopracované, konzervy a polokonzervy (fermentované a tepelně opracované výrobky – poličan, paprikáš, vysočina, herkules, turistický salám, lovecký salám, klobása, sušená šunka apod.).

3.      Sýry včetně tvarohu (přírodní, tavené a syrovátkové sýry a tvarohy).

4.      Mléčné výrobky ostatní (mléko, kysané mléčné výrobky, máslo apod.).

5.      Pekařské výrobky včetně těstovin (chléb, běžné pečivo, jemné pečivo, trvanlivé pečivo, těstoviny).

6.      Cukrářské výrobky včetně cukrovinek.

7.      Alkoholické a nealkoholické nápoje (s výjimkou vína z hroznu révy vinné; např. piva, lihoviny, ostatní alkoholické nápoje, šťávy, nektary, ochucené nealkoholické nápoje, minerální vody apod.).

8.      Ovoce a zelenina v čerstvé nebo zpracované formě (čerstvá, sušená, proslazená nebo nakládaná ovoce a zelenina, kompoty, džemy, povidla, protlaky apod.).

9.      Ostatní (med, lahůdkářské výrobky, skořápkové plody apod.).


Do jedné kategorie je možno přihlásit maximálně 5 výrobků stejného výrobce. Při přihlášení více výrobků v rámci jedné kategorie je možné přiložit originál Části A, Části C a Části D pouze jednou.

Zemědělský nebo potravinářský výrobek, který je předmětem žádosti o udělení značky Regionální potravina Olomouckého kraje, musí být vyroben v Olomouckém kraji. Výrobek musí obsahovat minimálně 70% podíl surovin z Olomouckého kraje, nebo případně, je-li to z objektivních důvodů nutné, z ČR, s odůvodněním, proč nepochází surovina z Olomouckého kraje. Hlavní surovina musí být ze 100 % tuzemského původu.


    Způsob přijímání přihlášek:

·         Poštou nebo osobně na adresu: Okresní Agrární komora Šumperk, Jílová 1550/1, 787 01          

           Šumperk, GPS 49.9557078N, 16.9639839E

·         Datovou schránkou: csyaezw

·         E-mailem: oaksumperk@seznam.cz

Upozornění: Každá přihláška musí být podepsána vlastnoručně nebo elektronickým podpisem dle typu zaslání nejpozději ke dni ukončení příjmu žádostí.

  Přihláška musí obsahovat:

1)        Část A (Identifikační údaje žadatele), jejíž přílohou je výpis z Obchodního rejstříku, Živnostenského rejstříku nebo výpis z Evidence zemědělského podnikatele, ne starší 3 měsíců. Přílohu je možné doložit výpisem pořízeným způsobem umožňující dálkový přístup,

2)        Část B (Technická dokumentace výrobku), jejíž přílohou je u baleného výrobku srozumitelná a čitelná etiketa všech velikostí obalů nebo srozumitelný a čitelný náhled všech velikostí obalů, které jsou přihlášeny do soutěže. U nebaleného výrobku fotografie výrobku,

3)        Část C (Čestné prohlášení žadatele),

4)        Část D (Souhlas žadatele se zpracováním osobních údajů).

 

Termín a místo zasedání Hodnotitelské komise:

30. 7. 2020, 10:00 h, Velká zasedací místnost SZIF RO Olomouc, Blanická 383/1, Olomouc, 779 00, GPS 49.593968, 17.276247

Termín a místo závozu vzorků k Hodnotitelské komisi:

29. 7. 2020 v době 8:00 – 16:00 hod jednotlivé OAK (Olomouc, Přerov, Prostějov, Šumperk, Jeseník)

30. 7. 2020 v době 7:00 – 9:00 hod velká zasedací místnost SZIF RO Olomouc, Blanická 1, Olomouc 779 00, GPS 49.593968, 17.276247

Počet výrobků musí být přiměřený pro účely hodnocení osmi člennou komisí a zároveň s ohledem na případnou tvorbu fotodokumentace u vítězných výrobků je minimální počet výrobků stanoven na 2 ks.

Vzorky do Hodnotitelské komise jsou ze strany výrobců poskytovány zdarma. Nevyužité vzorky při hodnocení na Hodnotitelské komisi budou výrobci vráceny pouze na písemné vyžádání, které bude předáno koordinátorovi krajské soutěže nejpozději 5 pracovních dní před konáním Hodnotitelské komise.

Termín a místo slavnostního vyhlášení:

1. 10. 2020, OLIMA, festival gastronomie a nápojů, Výstaviště Flora Olomouc a.s., Wolkerova 17, 771 11 Olomouc (bude upřesněno dle aktuální epidemiologické situace)

Účast výrobců oceněných v tomto roce na Slavnostním vyhlášení je povinná.

Metodiku s přílohami platnými od 10. 2. 2020 (přihláškou) najdete na webových stránkách  www.regionalnipotravina.cz.

Na území Olomouckého kraje bude tuto soutěž organizovat Agrární komora Olomouckého kraje. Všechny případné dotazy zodpovíme na tel: 605 056 387 – Ing. Zlata Lakomá

Email: oaksumperk@seznam.cz


17.01.2020 - XXIV. Agrární ples v Olomouci

Okresní agrární komora Olomouc Vás srdečně zve na XXIV. Agrární ples, který se bude konat    17. ledna 2020 v sálech Slovanského domu v Olomouci. K tanci a poslechu hraje skupina L.I.F. a cimbálová muzika Folklore Quintet.


KDE: Slovanský dům v Olomouci


Kdy: 17. 1. 2020 od 19:00 hod


Vstupenky: v předprodeji od 1. 12. 2019 v kanceláři Okresní agrární komory Olomouc, Blanická 1,                                   Olomouc, v případě zájmu o vstupenky raději nejdřív volejte na tel.: 776 280 898


Kontakt: Ing. Darina Juříčková, e-mail: oakol@volny.cz , tel: 776 280 898


23.11.2019 - Seminář: Sucho a jeho dopady na zemědělství, Portál Intersucho

Zveme Vás na seminář: "Sucho a jeho dopady na zemědělství, Portál Intersucho", který se bude konat 26. 10. 2019 v Olomouci na Blanické 1.


Kdy: 23. 10. 2019 od 9:00 hod


Kde: Blanická 1, Olomouc


Kontakt: Ing. Darina Juříčková, e-mail: oakol@volny.cz, tel.: 776 280 898 


07.09.2019 - Jesenické dožínky v Bělé pod Pradědem

OAK Jeseník Vás zve na 16. Jesenické dožínky v Bělé pod Pradědem, které se budou konat 7. 9. 2019.

(více info viz. pozvánka v sekci zprávy)


02.05.2019 - Seminář: Vratka spotřební daně na zelenou naftu - Šumperk

Zveme Vás na Seminář: Vratka spotřební daně na zelenou naftu, který se bude konat 2. 5. 2019 v Šumperku.

KDY: 2. 2. 2019 od 9:00, prezence od 8:30

KDE: velký sál MZe, Agentura pro zemědělství a venkov, Šumperk

KONTAKT: Ing. Zlata Lakomá, tel: 605 056 387, e-mail: oaksumperk@seznam.cz

                   Adriana Motyková, tel: 724389845, e-mail: oak@jes.cz  


30.04.2019 - Seminář: Výživa zvířat v měnícím se klimatu a stabilizace produkce píce v období sucha

Zveme Vás na seminář Výživa zvířat v měnícím se klimatu a stabilizace produkce píce v období sucha, který se bude konat 30. 4. 2019 na Výstavišti flora Olomouc.

KDY: 30. 4. 2019 od 9:00 (prezence od 8:30)

KDE: Výstaviště flora Olomouc a.s., Wolkerova 37/17, Olomouc

KONTAKT: Ing. Zlata Lakomá, tel: 605 056 387, e-mail: oaksumperk@seznam.cz


29.04.2019 - Seminář: Vratka spotřební daně na zelenou naftu - Kokory

Zveme Vás na Seminář: Vratka spotřební daně na zelenou naftu, který se bude konat 29. 4. 2019 v Motorestu Kokory.

KDY: 29. 4. 2019 od 9:00, prezence od 8:30

KDE: Motorest ZD Kokory, Kokory 381

KONTAKT: Ing. Darina Juříčková, tel: 776 280 898, e-mail: oakol@volny.cz 


03.01.2019 - XXIII: Agrární ples

Okresní agrární komora Olomouc Vás srdečně zve na XXIII. Agrární ples, který se koná 1. února v sálech Slovanského domu v Olomouci. K tanci a poslechu hraje skupina L.I.F. a cimbálová muzika Folklore Quintet.


Kdy: 1. únor 2019, od 19:00

Kde: Slovanský dům v Olomouci

Vstupenky jsou již v prodeji v kanceláři OAK Olomouc, ul. Blanická 1, tel.: 776 280 898