Aktuality

21.03.2024 - Pozvánka na Czech Food Expo 2024

DATUM AKCE:9. 5. 2024 - 12. 5. 2024
MÍSTO KONÁNÍ:
České Budějovice, areál Výstaviště České Budějovice a.s., stánek MZe v pavilonu T1
TÉMATICKÉ ZAMĚŘENÍ AKCE:
Potravinářský veletrh
CÍLOVÁ SKUPINA:
široká veřejnost
KATEGORIE AKCE:Výstava, veletrh
GPS

V letošním roce se bude na výstavišti v Českých Budějovicích konat druhý ročník národního potravinářského veletrhu Czech Food Expo. Výstava bude probíhat souběžně  s tradiční výstavou Hobby.

Výstava Czech Food Expo je určena široké veřejnosti - milovníkům dobrého a kvalitního jídla a fanouškům vaření. Prezentovat se zde budou výrobci kvalitních českých potravin, které bude možné nejen ochutnat, ale i koupit.

Související odkazy


08.03.2024 - Pozvánka na TechAgro 2024

DATUM AKCE:7. 4. 2024 - 11. 4. 2024
MÍSTO KONÁNÍ:
Brno, areál výstaviště BVV, pavilon G1, stánek MZe 006
TÉMATICKÉ ZAMĚŘENÍ AKCE:
Výstava zemědělské techniky zaměřené na rostlinnou výrobu, digitální technologie, precizní zemědělství
KATEGORIE AKCE:Výstava, veletrh
GPS

Mezinárodní veletrh zemědělské techniky TECHAGRO má již více než dvacetiletou tradici a známku prestižní akce s vysokým odborným kreditem, která představuje jednu z předních událostí svého druhu v Evropě. Souběžně s TECHAGREM se konají veletrhy SILVA REGINA – mezinárodní lesnický a myslivecký veletrh a BIOMASA – veletrh obnovitelných zdrojů energie v zemědělství a lesnictví.

TECHAGRO patří mezi tři největší zemědělské veletrhy v Evropě. V roce 2024 zde budou  prezentovány trendy v zemědělství – digitální technologie, precizní zemědělství, chytré zemědělství nebo využití navigačních systémů. Návštěvníci budou moci shlédnout světové značky traktorů, mlátiček, harvestorů, řešení pro skladování a zemědělské stavby, doplněním budou prezentace osiv a sadby.


22.02.2024 - Seminář - Chov skotu - 22.2.2024 - Velké Meziříčí

02.02.2024 - Litovel - 2.2.2024 - seminář HNOJENÍ PLODIN S MJM EFEKTIVNÍ CESTA K VYSOKÝM VÝNOSŮM

MJM agro, a. s.

dovolujeme si Vás pozvat na seminář HNOJENÍ PLODIN S MJM EFEKTIVNÍ CESTA K VYSOKÝM VÝNOSŮM

Seminář se koná dne 2.2.2024 místo konání: velká zasedací místnost MJM agro, a. s. Cholinská 19, 784 01 Litovel ________________________________________________________________

Program: 8.30 – 9.00 Prezence účastníků, občerstvení

9.00 – 12.30 Přednášky, diskuse

12:30 Oběd

prof. Ing. Tomáš Lošák, Ph.D., Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS), Mendelova univerzita v Brně „Vybrané poznatky z výživy a hnojení plodin“

Ing. Petra Adamcová, MJM agro, a. s. „Novinky společnosti MJM, aktuální situace na trhu hnojiv“

Ing. Jindřich Černý, Ph.D., Katedra agroenvironmentální chemie a výživy rostlin, Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU) „Efektivní výživa rostlin ve složitých podmínkách hospodaření“

Ing. Radomír Šmoldas, Ph.D., MJM agro, a. s. „Aktuální trendy v precizním zemědělství“ „Vápnění - služby v sezóně 2024“

pozn. - pořadí jednotlivých přednášek bude upřesněno na začátku semináře - celá akce je bezplatná

Děkujeme všem našim zákazníkům za přízeň, kterou nám věnovali v roce 2023 a těšíme se na další dobrou spolupráci v roce 2024.

Ing. Petra Adamcová divize AGRO, úsek hnojiv MJM agro, a. s.


07.12.2023 - Prostějov - 7.12.2023 - Informační podpora k novému systému AMS

Okresní Agrární komora Prostějov

pořádá SEMINÁŘ na téma: Informační podpora k novému systému AMS,

který se koná dne 7.12.2023 od 9:00 hodin v červeném salonku Národního domu Prostějov (Vojáčkovo nám. 218/1, Prostějov)

(prezence účastníků od 8:30 hod.)

Systém AMS představuje moderní způsob monitoringu zemědělských ploch prostřednictvím družic. Seminář má za cíl přiblížit zemědělské veřejnosti, jakým způsobem bude ověřováno, zda na pozemku proběhly požadované zemědělské aktivity, tedy zda byly splněny podmínky pro poskytnutí dotace v rámci období Společné zemědělské politiky 2023-2027.

Hovořit se bude rovněž o systému GTFoto, včetně aplikace pro mobilní telefony, sloužící k pořizování geotagovaných fotografií.

Lektor: Ing. Vít Bittner, akreditovaný poradce MZe ČR

Program: 1. Představení systému AMS

2. Seznámení s GTFoto, příklady častých chyb

3. Propojení AMS na ruční GPS přístroje

4. Technické informace

5. Otázky, diskuze

V průběhu akce je zajištěno občerstvení.

Seminář je pořádán za podpory Ministerstva zemědělství v rámci Dotačního projektu 9.F.e. Regionální přenos informací a je bez vložného.

Kapacita omezena.

Závazné přihlášky zasílejte do 5. 12. 2023 na email: oakpv@oakpv.cz nebo telefonicky na 724 212 899.

Organizační zabezpečení: Eva Soldánová, OAK Prostějov tel.: 724 212 899 e-mail: oakpv@oakpv.cz  


06.12.2023 - Janovice u Polné - PŮDOOCHRANNÉ TECHNOLOGIE PRO LEPŠÍ ZADRŽENÍ VODY V PŮDĚ A OMEZENÍ EROZE

středa 6. 12. 2023 do Janovic u Polné

PŮDOOCHRANNÉ TECHNOLOGIE PRO LEPŠÍ ZADRŽENÍ VODY V PŮDĚ A OMEZENÍ EROZE 

Jak vyplývá z názvu, seminář bude zaměřen na uplatnění půdoochranných technologií při pěstování polních plodin s cílem zadržet více vody ze srážek, omezit riziko vodní eroze a zvýšit stabilitu výnosů a kvality produkce. Budou prezentovány výsledky z vývoje a ověřování půdoochranných technologií při pěstování širokořádkových plodin v poloprovozních pokusech a legislativní požadavky platné od roku 2024. Na semináři budou diskutovány změny v hospodaření na půdě z hlediska trvalé udržitelnosti půdní úrodnosti v příštích letech.

 

Pozvánky  jsou k dispozici na www.vurv.cz či v kalendáři akcí https://profipress.cz/udalosti/.

 

Z organizačních důvodů Vás žádáme o zaslání přihlášek (Janovice do 1.12.)

Přihlášky, prosím neposílejte na služební mail VÚRV, ale na tuto adresu kusahelena96@gmail.com   

 

Zároveň žádám účastníky seminářů, kteří již přihlášku zasílali a neobdrželi odpověď, aby ji laskavě zaslali znovu na tuto adresu nebo se přihlásili telefonicky (702 087 695).

 

 

Předem děkujeme za Váš zájem a těšíme se na viděnou    

 

Ing. Helena Kusá, Ph.D.

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

Drnovská 507

161 06 Praha 6 – Ruzyně

kusahelena96@gmail.com

702 087 695


02.12.2023 - Adventní selské trhy v Olomouci

28.11.2023 - Praha - ZHODNOCENÍ AGROTECHNICKÝCH POSTUPŮ V ROČNÍKU 2022-23 A UDRŽITELNOST SYSTÉMŮ HOSPODAŘENÍ NA PŮDĚ V PŘÍŠTÍCH LETECH

úterý 28. 11. 2023 do VÚRV Praha

ZHODNOCENÍ AGROTECHNICKÝCH POSTUPŮ V ROČNÍKU 2022-23 A UDRŽITELNOST SYSTÉMŮ HOSPODAŘENÍ NA PŮDĚ V PŘÍŠTÍCH LETECH

Tento seminář bude zaměřen na zhodnocení agrotechnických opatření v ročníku 2022-23 a jejich vlivu na kvalitu půdy, dosažené výnosy a kvalitu produkce pěstovaných plodin. Na semináři bude diskutována udržitelnost současných systémů hospodaření na půdě v příštích letech a inovace v pěstebních technologiích při předpokládaných změnách klimatu. Budou prezentovány agrotechnické postupy šetrné k životnímu prostředí a zlepšující hospodaření s vodou, uhlíkem a živinami v půdě. 


Pozvánky jsou k dispozici na www.vurv.cz či v kalendáři akcí https://profipress.cz/udalosti/.

 

Z organizačních důvodů Vás žádáme o zaslání přihlášek (Praha do 24.11.)

Přihlášky, prosím neposílejte na služební mail VÚRV, ale na tuto adresu kusahelena96@gmail.com   

 

Zároveň žádám účastníky seminářů, kteří již přihlášku zasílali a neobdrželi odpověď, aby ji laskavě zaslali znovu na tuto adresu nebo se přihlásili telefonicky (702 087 695).

 


 

Předem děkujeme za Váš zájem a těšíme se na viděnou    

 

Ing. Helena Kusá, Ph.D.

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

Drnovská 507

161 06 Praha 6 – Ruzyně

kusahelena96@gmail.com

702 087 695

 23.11.2023 - 23.11.2023 - Salaš u Velehradu - Seminář pro chovatele prasat

22.11.2023 - 22.11.2023 - Šternberk - PODZIMNÍ PROHLÍDKY POSKLIZŇOVÝCH LINEK

Společnost SIAGRA s.r.o. Vás srdečně zve na

„PODZIMNÍ PROHLÍDKY POSKLIZŇOVÝCH LINEK“ 

Nenechte si ujít jedinečnou možnost si detailně prohlédnout sušárny zrnin LAW, obilní sila SYMAGA, čističky zrnin MAROT a SJC, dopravníky a jiné technologie.

Součástí prohlídky je krátké seznámení s novými možnostmi dotací v rámci fondů EU, které lze využít na rekonstrukce a výstavby posklizňových linek. 

Termín a místo konání: 

u STŘEDA 22.11.2023   – MJM agro, a.s., středisko Šternberk, U Dráhy 1870/1, 785 01 Šternberk (okr. Olomouc)

u ÚTERÝ 28.11.2023      – VETUNI Brno ŠZP Nový Jičín, středisko Kunín, 742 53 Kunín (okr. Nový Jičín)

u STŘEDA 29.11.2023   SEDUK DUKOVANY, spol. s r.o., Dukovany 25, 675 56 Dukovany (okr. Třebíč)

u ČTVRTEK 30.11.2023  – ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s., 262 56 Krásná Hora nad Vltavou 172 (okr. Příbram) 

Začátek vždy v 9 hod.

Svou účast na dané akci potvrďte buď telefonicky, nebo e-mailem nejpozději 2 dny předem.

M: 605 958 150, M: 720 077 338, E: info@siagra.cz

 

Bližší informace naleznete v příloze tohoto e-mailu.

Ing. Ladislav Šivic – jednatel společnosti

Mgr. Michal Šivic – manažer, technolog

SIAGRA s.r.o.
I. Veselkové 271, 763 02 Zlín – Malenovice
IČO: 26260409, DIČ: CZ26260409

www.siagra.cz