Zprávy - Místní iniciativy a venkov

Velké zjednodušení administrativy a téměř 5 miliard korun do roku 2027: místní akční skupiny samy rozhodnou, co je pro jejich region nejdůležitější

Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) podepsal pravidla pro dotace na rozvoj venkova v intervenci LEADER. Místní akční skupiny dostanou téměř 5 miliard korun do roku 2027. Novinkou je, že dotaci získají nejenom na spolupráci mezi sebou, ale nově i na projekty, do kterých jsou zapojeny obce, místní podnikatelé nebo neziskové organizace. Zároveň jim podstatně ubude byrokracie. Dotace na rozvoj venkova v rámci Strategického plánu společné zemědělské politiky (SP SZP) na období 2023–2027 přinesou v rámci intervence…

Redakce KIS, 20.05.2024

celý článek...

Ministerstvo zemědělství přispěje obcím 700 milionů korun na výstavbu vodovodů, kanalizací a na prevenci před suchem

Obce se už nyní mohou začít registrovat, aby mohly požádat o příspěvky na výstavbu vodovodů, kanalizací i na opatření zmírňující sucho. Žádosti o dotace se budou přijímat od 19. března do 30. května. Obce si mezi sebe rozdělí 700 milionů korun poskytnutých Ministerstvem zemědělství (MZe).„Je důležité zajistit obyvatelům dostatek kvalitní pitné vody, a to i s ohledem na změnu klimatu a častěji se vyskytující sucha. Ministerstvo zemědělství proto pokračuje ve svých dlouhodobých programech na výstavbu i modernizaci vodovodů,…

Redakce KIS, 21.02.2024

celý článek...

Setkání finalistů Vesnice roku

Dne 20.2.2024 se na Pražském hradě konalo setkání finalistů Vesnice roku. Jde o soutěž, která podporuje obce v jejich rozvoji a dalších aktivitách. Jejím cílem je rozvíjet na venkově společenský život, ale také spolupráci s organizacemi podporujícími životní prostředí nebo nejrůznějšími zemědělskými subjekty. A právě ocenění v oblasti navázání partnerství se zemědělským sektorem předává každý rok ministr zemědělství. Na včerejším setkání tak nemohl chybět ani ministr Marek Výborný: „Před prací starostů a starostek oceněních…

Redakce KIS, 21.02.2024

celý článek...

Skončilo přijímání žádostí o podporu na údržbu a obnovu drobných kulturních a venkovských staveb.

Zaregistrováno bylo 467 žádostí za 90,2 milionů korun. K financování bude, s ohledem na finanční prostředky ve výši 50 milionů korun, doporučeno 314 žádostí. Zbývajících 153 žádostí bude zařazeno do tzv. zásobníku. Vše kolem podpory drobných venkovských kulturních staveb můžete sledovat zde: https://eagri.cz/public/portal/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-na-udrzbu-a-obnovu-kulturnich-a-1/zasady-kterymi-se-stanovuji-podminky-pro-poskytovani-dotaci-v-programu-129-670-udrzba-a-obnova-kulturnich-a-venkovskych-prvku-ii-pro-rok-2024 

Redakce KIS, 18.02.2024

celý článek...

Kilometr dlouhé stromořadí uspělo v anketě Alej roku, vede na Horu Matky Boží

Z třiaosmdesáti stromořadí napříč republikou vyhrálo v anketě o nejoblíbenější alej roku 2023 smíšené stromořadí vedoucí ke klášteru na Hoře Matky Boží u Králík na Orlickoústecku. Poutní místo, o kterém mnozí po návštěvě říkají, že se nebes dotýká, se po dnešku stane možná ještě lákavější.Zdroj: https://www.idnes.cz/pardubice/zpravy/alej-roku-kraliky-hedec-stromoradi.A240201_113938_pardubice-zpravy_lati

Redakce KIS, 14.02.2024

celý článek...

Smart Rural 21: program na podporu chytrých venkovských oblastí ve 21. století

Průvodce Jak se stát chytrou vesnicí https://www.smartrural21.eu/wp-content/uploads/Guide_CZ.pdf

Redakce KIS, 07.02.2024

celý článek...

Obce i sdružení mají o komunitní energetiku enormní zájem, do výzvy se přihlásilo přes 80 zájemců

Výzva na zakládání energetických společenství, financovaná z Národního plánu obnovy, se otevřela 1. prosince 2023 a do konce ledna tohoto roku, kdy se příjem žádostí ukončil, bylo do 1. kola výzvy podáno 83 záměrů. Alokace výzvy činí 98 milionů korun. Jelikož se jedná o dvoukolovou soutěžní výzvu, čeká nyní podané záměry druhé kolo, během kterého se vybere minimálně 40 nejvhodnějších, které budou doporučeny k postupu.“Komunitní energetika napojená na energii ze slunce, větru nebo biomasy přináší celou řadu výhod. Využití obnovitelných…

Redakce KIS, 05.02.2024

celý článek...

Ministerstvo zemědělství v příštím roce poskytne 50 milionů korun na údržbu drobných kulturních a venkovských staveb

Ministerstvo zemědělství má na příští rok připraveno 50 milionů korun na dotační program Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků II. Jeho cílem je přispět k zachování charakteristického rázu venkova, a tím pomoct i ke zvýšení turistické atraktivnosti a oživení venkovského prostoru. „Dotační program na údržbu a obnovu kulturních a venkovských prvků existuje již od roku 2016 a každoročně je o něj velký zájem. Letos jsme upravili pravidla příjmu žádostí tak, aby je mohli žadatelé registrovat po dobu dvou týdnů.…

Redakce KIS, 28.01.2024

celý článek...

SHRNUTÍ 27. ROČNÍKU SOUTĚŽE VESNICE ROKU

175 přihlášených obcí, nejvíce z Plzeňského kraje (20), nejméně z Moravskoslezského kraje (6)Hodnocení krajských kol se zúčastnilo celkem 143 krajských hodnotitelů Krajská kola hodnocení probíhala v termínech od 22. května 2023 do 27. června 2023 V rámci krajského kola soutěže bylo rozděleno: o 13 zlatých stuh za vítězství v krajském koleo 10 bílých stuh za činnost mládežeo 11 modrých stuh za společenský životo 9 oranžových stuh za spolupráci obce a zemědělského subjektuo 10 zelených stuh za péči o životní prostředíCelostátního…

Redakce KIS, 18.01.2024

celý článek...

OKÉNKO STAROSTY Petr Hanuška starosta obce Velký Týnec

Čuhácká obec Obec Velký Týnec leží v sousedství krajského města Olomouce, a to jihovýchodním směrem. Jde o starou hanáckou vesnici, o níž nalézáme první písemné záznamy již v roce 1207. Je tvořena třemi místními částmi – Velkým Týncem, Čechovicemi a Vsiskem. Z jazykového hlediska nabízí jednu pozoruhodnou odchylku. Týnečáci nejsou Hanáci, nýbrž Čuháci. Mimo jiné místo ó používají ú. V posledních letech prošly naše obce dynamickým rozvojem, a to ve všech směrech. Zatímco Česko trápila demografická krize, u nás školka i obě školní…

Redakce KIS, 18.01.2024

celý článek...

Aktuality k nákazové situaci ptačí chřipky v ČR

Dnes bylo potvrzeno šest nových ohnisek ptačí chřipky v malochovech drůbeže ve třech různých krajích České republiky. Tři z nových ohnisek se nacházejí ve Zlínském kraji; dvě ve dvou různých malochovech v obci Kelč na Vsetínsku a jedno v Rožnově pod Radhoštěm. Dvě ohniska hlásí také Kraj Vysočina, konkrétně v obcích Želiv a Popelištná na Pelhřimovsku. Šestým místem, kde byla v malochovu potvrzena ptačí chřipka je obec Norberčany v Olomouckém kraji. Ve všech případech došlo v chovech…

Redakce KIS, 05.01.2024

celý článek...

Africký mor prasat (AMP) – aktuální informace

Laboratorní vyšetření ve Státním veterinárním ústavu potvrdilo africký mor prasat u prasete divokého uloveného dne 1.1.2024 v uzavřeném pásmu II v katastrálním území Kunratice u Frýdlantu. Jedná se o první potvrzený případ nákazy v České republice v roce 2024. V roce 2023 bylo potvrzeno celkem 56 případů AMP v populaci prasat divokých. Z toho 55 případů na Frýdlantsku (45 uhynulých a 10 ulovených divočáků). Nákaza byla potvrzena také u jednoho divočáka uloveného na…

Redakce KIS, 03.01.2024

celý článek...

Ministerstvo zemědělství v příštím roce poskytne 50 milionů korun na údržbu drobných kulturních a venkovských staveb

 Ministerstvo zemědělství má na příští rok připraveno 50 milionů korun na dotační program Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků II. Jeho cílem je přispět k zachování charakteristického rázu venkova, a tím pomoct i ke zvýšení turistické atraktivnosti a oživení venkovského prostoru. „Dotační program na údržbu a obnovu kulturních a venkovských prvků existuje již od roku 2016 a každoročně je o něj velký zájem. Letos jsme upravili pravidla příjmu žádostí tak, aby je mohli žadatelé registrovat po dobu dvou…

Redakce KIS, 15.12.2023

celý článek...

Studie řešení větrné eroze přispěje k ochraně území a omezí vznik tornád i větrných bouří

Státní pozemkový úřad (SPÚ) nechal zpracovat studii týkající se větrné eroze na území v okolí dálnice D2 z Bratislavy do Brna sužovaném na jaře a na podzim prachovými bouřemi. Prachové bouře omezují život občanů v obcích ale i na dálnicích, kdy ohrožují jejích bezpečnost.Výskyt větrné eroze bývá na našem území zaznamenán převážně v suchých a teplých oblastech, intenzivně obhospodařovaných a převážně rovinatých. Takovým územím je i oblast jihovýchodní Moravy, která byla v roce 2021 zasažena silným tornádem.„Tornádo na jižní Moravě…

Redakce KIS, 10.12.2023

celý článek...

Informační letáky a samolepky AMP

V souvislosti se stále se zhoršující situací ohledně afrického moru prasat (AMP) v některých zemích sousedících v ČR rozšiřuje Státní veterinární správa (SVS) osvětovou kampaň o informační letáky. Ty jsou zaměřené na prevenci před zavlečením zmíněné nákazy do České republiky a byly vytvořeny tři varianty pro hlavní cílové skupiny – pro chovatele, myslivce a ostatní veřejnost.AMP brožura pro lovce a uživatele honitby (1,6 MB)Leták AMP - občané (259,5 KB)Leták AMP - myslivci (241,2 KB)Leták…

Redakce KIS, 25.11.2023

celý článek...

Příkazy – typická hanácká obec

První písemné zmínky o Příkazích jsou z roku 1250 a o Hynkově, což je druhá část obce, z roku 1437. Původně patřily Příkazy několika drobným šlechticům, ale postupně přecházely do majetku církve a od roku 1368 již obec náležela pod správu olomoucké kapituly. Uspořádání domů, z nichž se některé zachovaly v původní podobě, vedlo k vyhlášení Vesnické památkové rezervace, která je jediná v Olomouckém kraji. Centrem památkové rezervace je Hanácké muzeum v přírodě, které již čtvrtým rokem patří pod správu Valašského muzea v přírodě…

Redakce KIS, 19.11.2023

celý článek...

Kraj udělil Ceny životního prostředí

 Olomoucký kraj předal na začátku listopadu Ceny za významné počiny v ochraně životního prostředí, v separaci a recyklaci odpadů nebo za dlouhodobý přínos v oblasti životního prostředí. O absolutním vítězi rozhodla veřejnost prostřednictvím hlasování. Stal se jím Bělecký Mlýn – lesnický podnik, farma a výletiště zaměřené na agroturistiku. „Každoročně předáváme krajské ceny v různých oblastech a oceňujeme ty, kteří v něčem vynikají, jsou užiteční a pomáhají. Letošní ocenění v oblasti životního prostředí jsou toho skvělým…

Redakce KIS, 19.11.2023

celý článek...

SDÍLENÁ ENERGETIKA NENÍ UTOPIE

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10118379000-udalosti-v-regionech-praha/223411000141110/cast/1010663/Příslušný zákon sice ještě leží ve Sněmovně a čeká na projednání. Přesto už od prosince bude možné žádat o dotaci na vznik energetických společenství. Právě ta jsou potřebná pro to, aby komunita mohla vyrábět a mezi sebou sdílet energii – ze slunce nebo třeba z větru… Bohumil Klepetko to v ohlášce řekl naprosto přesně. A já jsem rád, že Obec Slatinice, Lípy patří k obcím, které mají svou energetickou koncepci a jsou již nějakou…

Redakce KIS, 13.11.2023

celý článek...

Podporu obcím na výstavbu vodovodů a kanalizací chceme letos zvýšit o 1 miliardu. Ministerstvo zemědělství jedná s Ministerstvem financí

Ministerstvo zemědělství chce letos poskytnout další podporu obcím budujícím místní vodovody a kanalizace. S Ministerstvem financí (MF) jedná o navýšení financí, které bude možné využít i na obnovu obecních rybníků. Celkem by obce měly dostatnavíc 1 miliardu korun.Ministerstvo zemědělství (MZe) chce posílit své programy Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací III., Podpora opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody I. a Podpora opatření na drobných vodních tocích a…

Redakce KIS, 09.11.2023

celý článek...

Kraj pokračuje v podpoře venkovských prodejen

Také letos pokračuje Olomoucký kraj v dotačním programu Obchůdek. Ten je zaměřený na podporu malých prodejen na venkově, které by jinak zavřely, a lidé by pak za nákupem základních potravin museli složitě dojíždět jinam. „O tento dotační program je velký zájem a nám se osvědčil. Naší snahou je, aby na venkově byly dostupné základní služby pro občany, k čemuž prodej potravin a dalšího zboží určitě patří,“ uvedl hejtman Josef Suchánek. V dotačním balíku jsou připraveny 3,3 milionu korun. Příjem žádostí o podporu odstartuje 23.…

Redakce KIS, 19.10.2023

celý článek...

OKÉNKO STAROSTKY obce Skalička

Máme bohatou historii a čilý společenský život.Území obce se rozkládá na úpatí posledních výběžků Karpat, v nadmořské výšce 268–293 m, na levém břehu řeky Bečvy. V druhohorách bylo v této oblasti moře, z jehož dna se v jurském období vytvořil jurský vápenec, který utvořil skálu s mnoha zkamenělinami lastur a korálů. Zbytek této skály tvoří lom „Skala“ v lese Hrabí. Je to tektonický útržek vápence, odpovídající vápencům štramberským. Už v době kamenné byla oblast osídlena lovci mamutů, o čemž svědčí mnoho nalezených předmětů…

Redakce KIS, 18.10.2023

celý článek...

Ostrožská Lhota je Vesnicí roku 2023

Dobojováno! Na Jarmarku venkova v Luhačovicích byly vyhlášeny výsledky soutěže Vesnice roku 2023. Vítěz a nositel titulu „Vesnice roku 2023“, Ostrožská Lhota ze Zlínského kraje, převzal cenu od náměstka ministra pro místní rozvoj Radima Sršně. Druhé místo obsadila obec Hrádek z Moravskoslezského kraje. Na třetím místě se umístila a pomyslné stupně vítězů tak uzavřela Dolní Poustevna z Ústeckého kraje.Do letošního 27. ročníku soutěže Vesnice roku se přihlásilo celkem 175 obcí. Nejvíce přihlášených bylo z Plzeňského kraje (20).…

Redakce KIS, 06.10.2023

celý článek...

PORTA APERTA – Brány dílen a farem se otevírají již tuto sobotu

Letošní Valná hromada Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ ČR) do svých řad přijala novou členskou organizaci - Asociaci regionálních značek (ARZ), která již více než 15 let certifikuje a propaguje regionální výrobky, služby a zážitky v České republice. ARZ sdružuje 30 regionů a přes 1300 výrobků a služeb oceněných některou z 31 prestižních regionálních značek. I řada farem členů ASZ ČR se pyšní těmito značkami, které jsou zárukou místního původu a kvality. Asociace regionálních značek již tento víkend pořádá pro širokou…

Redakce KIS, 13.09.2023

celý článek...

Začal nový školní rok. Jak ho zahájili v Tršicích na Olomoucku?

Čilý ruch od rána panuje na základních i středních školách v celém našem kraji. Začal totiž nový školní rok. Ne jinak tomu bylo i v Tršicích na Olomoucku.Vesnická základní škola spojená s přírodou, která klade důraz na pohyb jako základ života, poznávání řemesla a zemědělství, lásku k přírodě, první pomoc nebo i zdravé stravování. Přesně to je základní škola v Tršicích.I tady se učitelé a žáci v pondělí v osm hodin ráno sešli, aby zahájili nový školní rok.V jakém duchu se to neslo? A co žáky v Tršicích v následujících měsících…

Redakce KIS, 04.09.2023

celý článek...

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ NA PODPORU PROJEKTŮ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PRO ROK 2024

Vyhlášení výzvy vychází ze zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) v platném znění, z usnesení vlády ze dne 1. června 2020 č. 591, o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy, ze Zásad Ministerstva zemědělství pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím a z Hlavních oblastí státní dotační politiky vůči nestátním…

Redakce KIS, 31.08.2023

celý článek...

Čechy pod Kosířem si převzaly ocenění v soutěži Vesnice roku Olomouckého kraje

Čechy pod Kosířem si ve středu 16. srpna převzaly ocenění za vítězství v soutěži Vesnice roku Olomouckého kraje. Obec na Prostějovsku si přízeň hodnoticí poroty získala především promyšlenými investicemi a bohatým společenským životem.„Čechy pod Kosířem patří mezi nejhezčí vesnice v kraji. Obyvatelům nabízí hezké místo k žití, návštěvníkům krásný zámecký park, muzeum hasičské techniky i kočárů a milovníkům přírody báječné výlety po okolí. K vítězství v soutěži obci ze srdce blahopřeji,“ uvedl Josef…

Redakce KIS, 17.08.2023

celý článek...

Olomoucký kraj opět podpoří obědy do škol. Nově dostanou šanci i středoškoláci - v krajském rozpočtu je připraveno 8,7 miliónů korun pro školní rok 2023-2024

Olomoucký kraj se také letos zapojí do projektu Obědy do škol. Oproti minulým letům budou moci na bezplatné jídlo dosáhnout i žáci středních škol. V krajském rozpočtu je na to pro školní rok 2023/2024 připraveno 8,7 miliónu korun.„Na bezplatné stravování ve školách mají nárok žáci, jejichž rodina je ohrožena chudobou, nachází se v hmotné nouzi a podobně. Cílem projektu je, aby měli všichni školáci přístup ke kvalitní stravě,“ uvedl Josef Suchánek, hejtman Olomouckého…

Redakce KIS, 09.08.2023

celý článek...

První samoobslužná prodejna funguje v Měrotíně. Její vznik podpořil Olomoucký kraj podporou 400 tisíc korun

Vedení Měrotína nechtělo sedět s rukama v klíně a smířit se s uzavřením jediného obchodu v obci. Proto rozjelo pilotní projekt samoobslužné, resp. bezobslužné, digitalizované prodejny, kde si lidé sami nakoupí i zaplatí. Na její vznik přispěl Olomoucký kraj.„Obec dostala od kraje na rozjezd samoobslužné prodejny 400 tisíc korun, v dalších letech už bude moci čerpat podporu z dotačního projektu Obchůdek. Velmi si cením odvahy vedení Měrotína, že se do tohoto projektu pustilo. Věřím, že…

Redakce KIS, 07.08.2023

celý článek...

Zámecká medárna nabízí lokální suroviny a zaměstnává hendikepované

Zámecký park v Šilheřovicích v Moravskoslezském kraji je kouzelné místo. Jeho návštěvníkům už několik let přináší potěšení mimo jiné i unikátní zámecká medárna, kterou provozují manželé Robert a Kateřina Chlebišovi. S pomocí dotací z Evropské unie se před časem pustili do podnikání, a mohli si tak splnit svůj sen. Ale nejen sobě, práci dali také lidem se zdravotním znevýhodněním.více na: https://www.denik.cz/cesko-a-eu/mmr-silherovice-medoo-silesia.htmlPřehrátZapnout zvukAktuální čas 0:01/Doba…

Redakce KIS, 28.04.2023

celý článek...

Ministerstvo zemědělství pomůže menším obcím opravit dlouho chátrající drobné venkovské památky

Ministerstvo zemědělství zítra ráno v 8 hodin otevře příjem žádostí o dotaci na údržbu a obnovu venkovských památek. Celkem je pro letošek na tuto podporu přichystáno téměř 36 milionů korun. Obce, spolky, nadace i vlastníci mohou požádat o příspěvek například na obnovu nebo opravu kapličky, křížové cesty, zvoničky, božích muk, kříže, venkovních soch nebo hřbitovní zdi.„Drobné stavby jako jsou kapličky, zvoničky nebo boží muka dotvářejí charakter našeho venkova, a přitom na ně často v obecní pokladně nezbývá dost peněz.…

Redakce KIS, 31.01.2023

celý článek...

Ministerstvo zemědělství v příštím roce poskytne 35 milionů korun na údržbu drobných kulturních a venkovských prvků

Ministerstvo zemědělství má na příští rok připraveno 35 milionů korun na dotační program Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků. Jeho cílem je přispět k zachování charakteristického rázu venkova, a tím pomoct i ke zvýšení turistické atraktivnosti a oživení venkovského prostoru.„O dotace na opravu drobných venkovských staveb, které Ministerstvo zemědělství vyplácí od roku 2016, je velký zájem. Je vidět, že tento program cílí přesně tam, kde je potřeba. Žadatelé, což mohou být například obce nebo spolky, od nás dostávají…

Redakce KIS, 09.12.2022

celý článek...

Jihočeské tržiště trpí dětskými bolestmi

Na jaře letošního roku spustila jihočeská Agrární komora společně s hejtmanstvím projekt Jihočeské tržiště. Jeho cílem bylo umožnit menším výrobcům zapojit se do dodávek potravin pro státní organizace. Projekt se zatím rozbíhá jen pomalu. Chybí nabídka i poptávka. Tradičně konzervativní zemědělci zatím nabízejí jen poměrně málo produktů a některé segmenty chybí úplně. Snaha, aby hospodáři škol mohli nakoupit vše pohodlně na jednom místě bez nutnosti využívat velkoobchod jako prostředníka, tak zatím vychází naprázdno. V systému…

Redakce KIS, 18.11.2022

celý článek...

Krajská rada vyjela na Uničovsko. Zajímala se o energie i potíže starostů

Výjezdní zasedání Rady Olomouckého kraje se v pondělí 14. listopadu uskutečnilo na Uničovsku. Radní se tam setkali se zástupci neziskových organizací, podnikateli i starosty a navštívili výrobní závod Miele technika. Společně řešili například problematiku energií nebo dotací. „Není nutné, abyste vy jezdili na kraj, protože kraj přijíždí za vámi. Krajští radní jsou vašimi partnery, takže bez obav předkládejte témata k diskuzi. Klidně i kritizujte, protože jinak se věci nezlepší,“ vyzval podnikatele na společném…

Redakce KIS, 15.11.2022

celý článek...

Vítězem krajských cen je firma, která vyrábí energii z odpadu

Olomoucký kraj zná nové držitele cen za životní prostředí. Ty se udělovaly v několika kategoriích a oceněny tak byly například počiny zahrnující dobrovolnické úklidy řeky Moravy, budování biotopů či celoživotní a dobrovolnická práce v oblasti životního prostředí. Vítězem v hlasování veřejnosti se pak stala bioplynová stanice EFG Rapotín BPS. Její zvláštností je mimo jiné to, že z gastroodpadu vyrábí biometan vtláčený do sítě k zemnímu plynu, ale i elektrickou energii, teplo a v neposlední…

Redakce KIS, 11.11.2022

celý článek...

Nová vyhláška zpřesňuje pravidla pro ukládání uhynulých zvířat na zvířecích hřbitovech i na vlastním pozemku

Nová vyhláška Ministerstva zemědělství upřesní veterinární a hygienické požadavky na ukládání uhynulých těl koňovitých (např. koní a oslů) a zvířat v zájmovém chovu, včetně požadavků na zvířecí hřbitovy. Nově už například chovatelé nebudou muset místo zahrabání koňovitých na vlastním pozemku označovat, ale budou povinni vést k nim dokumentaci. Hřbitovy pro zvířata musí být oplocené. Návrh vyhlášky bude v nejbližších dnech rozeslán do meziresortního připomínkového řízení, účinnost se předpokládá od 1. července 2023.„Možnost zahrabání…

Redakce KIS, 01.11.2022

celý článek...

V Dobrochově obnovují krajinu. Teď za to obec získala zlato v prestižní evropské soutěži

Lokální biocentrum s rybníky, výsadba původních odrůd stromů nebo přírodní odhlučnění ruchu z blízké dálnice. Také za to získala obec Dobrochov v soutěži Entente Florale Europe zlaté ocenění. V maďarském Balatonfüredu ho zástupci obce převzali koncem září.„Do Maďarska od nás vyjel doslova plný autobus. Jsme pyšní na to, že jsme ocenění získali,“ uvedl Miloslav Kříž, starosta obce Dobrochov.Do soutěže se přihlásilo celkem devět měst a obcí ze šesti evropských zemí - z České republiky, Německa, Rakouska, Maďarska,…

Redakce KIS, 05.10.2022

celý článek...

Loni přibylo 66 nových čistíren odpadních vod. Ministerstvo zemědělství poskytlo na vodní hospodářství podporu ve výši 4,6 miliardy korun

Na vodovody, kanalizace, čistírny odpadních vod, protipovodňová opatření, a další vodohospodářské stavby a akce poskytlo loni Ministerstvo zemědělství dotace za více než 4,6 miliardy korun. Vyplývá to z pravidelné ročenky o stavu vodního hospodářství, tzv. Modré zprávy 2021. Materiál včera projednala vláda. Zprávu vypracovalo Ministerstvo zemědělství (MZe) společně s Ministerstvem životního prostředí.„Ministerstvo zemědělství loni spravovalo 18 dotačních programů zaměřených na vodní hospodářství. Celkem jsme na tuto oblast poskytli…

Redakce KIS, 08.09.2022

celý článek...

Olomoucký kraj mění formu podpory záchranných stanic pro zvířata. Budou to mít jednodušší

Olomoucký kraj podpoří hned čtyři záchranné stanice, které se v regionu starají o zraněná nebo opuštěná zvířata. Zatímco dříve musely samy žádat o dotace, letos si u nich hejtmanství péči o ohrožené živočichy objednalo formou služby.„Pro záchranné stanice to takto bude mnohem jednoduší – papírově i prakticky. Nebudou muset mezi sebou soupeřit o peníze, každá z těchto čtyř stanic dostane na rok 75 tisíc korun z krajského rozpočtu,“ uvedl Martin Šmída, radní Olomouckého kraje pro oblast životního prostředí.Peníze…

Redakce KIS, 05.09.2022

celý článek...

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ NA PODPORU PROJEKTŮ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PRO ROK 2023

Vyhlášení výzvy vychází ze zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) v platném znění, z usnesení vlády ze dne 1. června 2020 č. 591, o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy, ze Zásad Ministerstva zemědělství pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím a z Hlavních oblastí státní dotační politiky vůči nestátním…

Redakce KIS, 01.09.2022

celý článek...

Slatinice, Vesnice Olomouckého kraje roku 2022

Na východním úpatí Velkého Kosíře, který je posledním výběžkem Drahanské vrchoviny, uprostřed trojúhelníku měst Olomouc, Prostějov a Litovel koná se sláva veliká

Redakce KIS, 25.08.2022

celý článek...

Olomoucký kraj protkne Arcibiskupská stezka. Upozorní na poselství historie

Ještě tento rok vznikne v Olomouckém kraji Arcibiskupská stezka, která povede po stávajícím turistickém značení ze Svatého Kopečku až na Velehrad. Trasa bude součástí mnohem většího projektu – Cyrilometodějské stezky, na jejíž realizaci se hejtmanství rovněž podílí, a která se letos stala certifikovanou kulturní stezkou Rady Evropy.„Na vyznačení Arcibiskupské stezky spolupracuje Olomoucký kraj s Centrálou cestovního ruchu, Klubem českých turistů a Evropskou kulturní stezkou svatého Cyrila a Metoděje,“ informovala…

Redakce KIS, 16.08.2022

celý článek...

Arboretum nabízí chladivou oázu i historii zemědělství na Hané

Kde najít v horkém létě osvěžující stín? Už více než dvě stě let jej návštěvníkům poskytují mohutné koruny stromů v Arboretu v Bílé Lhotě na Litovelsku. Národní přírodní památka, o kterou pečuje Vlastivědné muzeum v Olomouci, navíc aktuálně láká na zbrusu novou zemědělskou expozici.„Chceme v ní ukázat rostliny a nástroje, se kterými se hospodařilo v minulosti, ale i dnes v oblasti Hané. Od nejstarších, nejjednodušších, manuálních, až po ty ze začátku 20. století, strojové sypače, secí stroje,…

Redakce KIS, 05.08.2022

celý článek...

Na životní prostředí půjdou v Olomouckém kraji milióny

Zhruba pět miliónů korun investuje letos Olomoucký kraj do dotačního Programu na podporu aktivit v oblasti životního prostředí a zemědělství. O finanční pomoc byl opět obrovský zájem – sešlo se 85 žádostí a Rada Olomouckého kraje na doporučení příslušné komise podpořila drtivou většinu z nich.„Uvědomujeme si důležitost a nutnost péče o životní prostředí, proto se snažíme veřejnost k ekologickému chování motivovat a pomáhat těm, kteří už různé aktivity v této oblasti již podnikají,“ uvedl Martin Šmída,…

Redakce KIS, 25.07.2022

celý článek...

V Hranicích mají nejlepšího starostu v Olomouckém kraji

Slavnostním vyhlášením vítězů vyvrcholila soutěž Svazu měst a obcí ČR – Nejlepší starosta ve volebním období 2018–2022. V Olomouckém kraji se jím stal Jiří Kudláček, starosta města Hranice.„Panu starostovi gratuluji k ocenění a děkuji za jeho práci. Je jasné, že se podobného výsledku dá dosáhnout pouze přičiněním a spoluprací mnoha lidí. Stejně tak je ale jasné, že v oblasti rozvoje měst a obcí je role koncepce a jednotného řízení klíčová. Tedy role a zodpovědnost starostů a starostek. Mám radost, že je v Hranicích…

Redakce KIS, 04.07.2022

celý článek...

Dvacet pět míst v Olomouckém kraji, kde vás to bude bavit

Adrenalinové zážitky v podobě tandemových seskoků i nejhezčí místa pro svatební obřad se letos uchází o Ceny Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu. Na výběr je celkem 25 nominací. Hlasování probíhá prostřednictvím webových stránek cenykraje.cz do 15. srpna.„Letos je opět na výběr z pěti kategorií, kde mohou lidé volit například nejoblíbenější rozhlednu nebo netradiční zážitek,“ uvedla Milada Sokolová, uvolněná členka zastupitelstva pro oblast vnějších vztahů a cestovního ruchu.Anketa symbolicky odstartovala…

Redakce KIS, 01.07.2022

celý článek...

V Určicích otevřeli nový sportovní areál, slouží dětem i dospělým

Slavnostní otevření sportovního areálu se uskutečnilo v pátek 24. června v Určicích na Prostějovsku. Přestřižení pásky se zúčastnil i Michal Zácha, náměstek hejtmana Olomouckého kraje pro oblast sportu. Právě Olomoucký kraj na nový areál prostřednictvím dotace, a to ve výši 850 tisíc korun.Multifunkční sportovní areál bude v dopoledních hodinách sloužit k výuce tělesné výchovy žáků Základní a mateřské školy a v odpoledne pak ke sportování veřejnosti. Jde o malý atletický stadion a multifunkční hřiště pro hraní…

Redakce KIS, 30.06.2022

celý článek...

S krocením přírodních živlů pomůže v Dubicku nový automobil

O tom, že jsou dobrovolní hasiči nepostradatelnou součástí našeho kraje, není pochyb. Ke své práci přitom potřebují spolehlivou moderní techniku. A právě tou se teď mohou pochlubit hasiči v Dubicku. O to, aby se dostali k zásahu včas, se postará nové vozidlo, na které přispěl Olomoucký kraj částkou 100 000 korun. Slavnostního předání a žehnání automobilu biskupem Antonínem Baslerem se v neděli 19. června zúčastnil také hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek.Olomoucký kraj podporuje dobrovolné hasiče dlouhodobě…

Redakce KIS, 21.06.2022

celý článek...

Krajskou vesnicí roku jsou Slatinice

Titul Vesnice Olomouckého kraje roku 2022 putuje do Slatinic na Olomoucku. V obci, která je úzce spjatá se zdravou pramenitou vodou a lázeňstvím, žije více než patnáct set obyvatel. Slavnostní vyhlášení výsledků krajského kola soutěže Vesnice roku se uskutečnilo ve středu 15. června.„Vítězství v soutěži jsme vůbec nečekali. To, že jsme ocenění získali, je zásluha našich občanů, zejména dobrovolníků. Máme úžasný a bohatý spolkový život, na který se pak vážou investice. To je ten největší poklad,“ řekl po vyhlášení slatinický…

Redakce KIS, 15.06.2022

celý článek...

Odstartoval příjem žádostí o kotlíkové dotace

Čtvrtou vlnu kotlíkových dotací spustil v pátek 10. června Olomoucký kraj. Příjem elektronických žádostí začal přesně v deset hodin dopoledne. Kvůli velkému zájmu byl ale systém přetížený, proto děkujeme všem žadatelům za jejich trpělivost.„Zájem žadatelů o podporu je v našem kraji dlouhodobě vysoký. Výměna starého kotle za ekologičtější zdroj vytápění s vyšší účinností je rozhodně cesta správným směrem,“ uvedla Zdeňka Dvořáková Kocourková, radní Olomouckého kraje pro oblast investic, evropských projektů,…

Redakce KIS, 11.06.2022

celý článek...

Kraj patří mezi špičku v třídění odpadu

Téměř devadesát kilogramů odpadu na osobu vytřídí v průměru obyvatelé Olomouckého kraje. Je to jeden z nejlepších výsledků mezi všemi ostatními regiony v Česku. Vyplývá to z aktuálních údajů společnosti EKO-KOM.„Chci poděkovat všem obcím a lidem, kteří odpad třídí, a poprosit je, aby ve svém úsilí nepolevovali. Separace odpadu je nutnou podmínkou k jeho recyklaci či jinému využití, což je směr nejen správný, ale po ukončení skládkování i nezbytný,“ uvedl Martin Šmída, radní Olomouckého kraje pro…

Redakce KIS, 06.06.2022

celý článek...

O titul Vesnice roku bojuje v Olomouckém kraji 18 obcí

Už v polovině června se Olomoucký kraj dozví jméno nové Vesnice roku. Letos se do soutěže přihlásilo hned 18 obcí. Pro nejlepší účastníky připravilo hejtmanství statisícové odměny, které poslouží k dalšímu rozvoji vesnic. Soutěž se koná po dvouleté covidové přestávce. „Těší mě, že se obce do této soutěže stále hlásí. Svědčí to o jejich zdravém sebevědomí a chuti ukázat ostatním, že se mají čím pochlubit,“ řekl Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje.Soutěžící, kteří obsadí první, druhé a třetí místo se…

Redakce KIS, 26.05.2022

celý článek...

Olomoucký kraj si poradí s odpady

Unikátní projekt na systém nakládání s odpady se rozbíhá v Olomouckém kraji. Do dvou let by v Olomouci měla vyrůst centrální dotřiďovací linka, která by zpracovávala odpad z celého kraje. Nejenže jej lépe roztřídí, ale současně i upraví tak, aby byl energeticky využitelný. „Státy EU, včetně Česka, se zavázaly, že budou do roku 2035 až 65 procent komunálního odpadu materiálově recyklovat. Podle aktuálního odpadového zákona má být v roce 2030 ukončeno skládkování recyklovatelných a spalitelných odpadů.…

Redakce KIS, 17.05.2022

celý článek...

Posunutí termínu zákazu provozu starých kotlů o další 2 roky

Vláda schválila návrh MŽP na posun termínu zákazu provozu starých kotlů. Kotlíkové dotace běží dál – kraje je vypíší na přelomu jara a léta.V reakci na stále probíhající válku na Ukrajině a historický růst inflace a cen energií Ministerstvo životního prostředí navrhlo posunout termín zákazu provozu starých neekologických kotlů o 2 roky. Vláda tento návrh schválila vláda. Nyní ho musí ještě odhlasovat parlament.Více než 150 tisíc domácností si zatím nestihlo vyměnit svůj starý…

Redakce KIS, 01.05.2022

celý článek...

Ministerstva zemědělství a životního prostředí prohlubují spolupráci na dosažení lepší a udržitelnější budoucnosti. Vzniknou dva nové národní parky

Ministr zemědělství Zdeněk Nekula a ministryně životního prostředí Anna Hubáčková prohlubují spolupráci na ekologických tématech. Protierozní vyhláška a náhrady újmy za zemědělské hospodaření byly hlavními tématy dnešní společné porady vedení obou resortů.V loňském roce začala platit protierozní vyhláška, která má za cíl ochránit zemědělskou půdu před vodní erozí. Ta u nás ohrožuje až 60 % cenné zemědělské půdy.„Chceme větší posílení ochrany půdy před erozí. Společně jsme se dohodli na převedení protierozní kalkulačky na Ministerstvo…

Redakce KIS, 08.03.2022

celý článek...

Víte, kde máte své srdce? Hlasujte pro Olomoucký kraj

Do konce února mohou lidé hlasovat v desátém ročníku ankety Kraj mého srdce. Ta mapuje popularitu regionů napříč celým Českem. A pokud máte srdce na správném místě a líbí se vám Olomoucký kraj, vybráno už máte. Stačí jen hlasovat.„Vím, že v našem regionu je spousta míst, která jsou nejhezčí na světě. Pro někoho to mohou být hory, jiný dává přednost památkám, dalšího zajímá folklor a kultura. A právě tato úžasná rozmanitost je jedním z mnoha důvodů, proč zrovna pro náš region hlasovat,“ uvedla Milada Sokolová,…

Redakce KIS, 11.02.2022

celý článek...

Zpravodaj Celostátní sítě pro venkov - 4. číslo

V tomto číslo naleznete popis některých zajímavých akcí z regionů, letošní statistické údaje k Programu rozvoje venkova 2014-2020 nebo základní informace k problematice Strategického plánu Společné zemědělské politiky 2023–2027. rozhovoru se zástupci MAS Horní Pomoraví se dozvíte bližší informace ze života jejich místní akční skupiny. Závěr periodika je směřován na mladší generaci – jsou připravené náměty na tvoření v rámci “dětského koutku“. Děkujeme všem za přízeň, přejeme Vám klidné prožití závěru roku 2021 a těšíme…

Redakce KIS, 23.12.2021

celý článek...

Malé obce mohou žádat kraj o podporu

Částku 37 miliónů korun chce ze svého rozpočtu vyčlenit Olomoucký kraj pro příští rok na podporu obnovy venkova. Krajští zastupitelé o tom budou jednat v polovině prosince.„Cílem dotačního programu je podpora zlepšení kvality života venkovských oblastí, zvýšení atraktivity a dostupnosti obcí v Olomouckém kraji,“ uvedl Jan Šafařík, náměstek hejtmana Olomouckého kraje pro regionální rozvoj.Obce mohou žádat v rámci dotačního programu Program obnovy venkova Olomouckého kraje o peníze ze tří dotačních titulů.…

Redakce KIS, 01.12.2021

celý článek...

SZIF chystá fotosoutěž

 Praha 14. března 2018 – Pozor, vypukne už brzo. Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) přichystal pro všechny náruživé fotografy soutěž „Vyfoť venkov“ na téma česká příroda a venkov. Ze zaslaných fotografií vzejdou vítězové za jednotlivé kraje a následně se bude vybírat i absolutní vítěz.    Fotíte rádi? Pak pro vás máme dobrou zprávu. Máte-li v hledáčku českou přírodu, venkov, jeho rozvoj i obyvatele, můžete se zapojit. Soutěž trvá od 19. března do 31. května 2018. V jednotlivých krajích mimo Hlavní…

Redakce KIS, 14.03.2018

celý článek...

Státní pozemkový úřad zapojuje veřejnost do hlasování v soutěži Žít krajinou

Během měsíce března má veřejnost možnost zapojit se do hlasování v soutěži Žít krajinou. Jedná se o již 11. ročník soutěže, která hledá nejkvalitnější realizovaná tzv. společná zařízení navrhovaná v pozemkových úpravách. Do letošního ročníku soutěže, jejíž původní název byl Společné zařízení roku, pobočky Státního pozemkového úřadu a obce přihlásily celkem 46 projektů. Nově se letos soutěží pouze ve dvou kategoriích. V rámci kategorie Zelená a dopravní infrastruktura (prvky ÚSES, opatření ke zpřístupnění pozemků) bude hodnoceno…

Redakce KIS, 01.03.2018

celý článek...

Pozor na nepovolené terénní úpravy - hrozí značné pokuty

Za nepovolené terénní úpravy uložili inspektoři ČIŽP pokutu 350 tisíc korun. Jak se tomu vyhnout?Inspektoři ČIŽP uložili pokutu 350 tisíc korun společnosti SKI AREÁL HLUBOČKY, spol. s r.o. Firma prováděla při prodlužování sjezdové tratě terénní úpravy i na pozemku, na kterém to nebylo stavebním úřadem povoleno. Dopustil se tak porušení zákona o odpadech.K terénním úpravám na nepovoleném pozemku použil provozovatel přes 35 tisíc tun stavebních a demoličních odpadů. Inspektoři také zjistili, že k dalším povoleným terénním úpravám…

Redakce KIS, 28.02.2018

celý článek...

Za balenou vodu lidé zaplatí, ale u mléka váhají, mrzí farmářku

Zlata Mádrová ze Štětovic na Prostějovsku sice provozuje moderní farmu, nezapomíná však na práci předchozích generací a jejich tradice. Spolu se spolkem Štětovická slipka ve svém rodném domě Štětovice číslo 19 otevřela skanzen. Postupně ho vybavuje věcmi připomínajícími historii Hané. Mimo to pořádá na Zlaté farmě akce pro veřejnost – hlavně proto, aby dětem ukázala, co obnáší chov dobytka, a kolik námahy dá výroba mléka. Rodačka ze Štětovic, místní části Vrbátek, zpřístupnila skanzen při loňských dožínkách. „Tehdy jsme opakovali…

Redakce KIS, 04.02.2018

celý článek...