Zpravodaj Celostátní sítě pro venkov - 4. číslo

V tomto číslo naleznete popis některých zajímavých akcí z regionů, letošní statistické údaje k Programu rozvoje venkova 2014-2020 nebo základní informace k problematice Strategického plánu Společné zemědělské politiky 2023–2027.


 rozhovoru se zástupci MAS Horní Pomoraví se dozvíte bližší informace ze života jejich místní akční skupiny. Závěr periodika je směřován na mladší generaci – jsou připravené náměty na tvoření v rámci “dětského koutku“. Děkujeme všem za přízeň, přejeme Vám klidné prožití závěru roku 2021 a těšíme se na případné setkání s Vámi na našich akcích v regionech.

Přílohy

Redakce KIS, 23.12.2021

          zpět...