Příkazy – typická hanácká obec

První písemné zmínky o Příkazích jsou z roku 1250 a o Hynkově, což je druhá část obce, z roku 1437. Původně patřily Příkazy několika drobným šlechticům, ale postupně přecházely do majetku církve a od roku 1368 již obec náležela pod správu olomoucké kapituly.

Uspořádání domů, z nichž se některé zachovaly v původní podobě, vedlo k vyhlášení Vesnické památkové rezervace, která je jediná v Olomouckém kraji. Centrem památkové rezervace je Hanácké muzeum v přírodě, které již čtvrtým rokem patří pod správu Valašského muzea v přírodě se sídlem v Rožnově pod Radhoštěm. V roce 1927 došlo k vydláždění centrální komunikace žulovými kostkami a lámanými kameny, které se zachovalo do dnešních dnů. Při jízdě na kole to sice trochu drncá, ale jinak má tento povrch i svoje přednosti. Obec se snaží navázat na odkaz předků a ve stejném duchu nechala vydláždit vjezdy ke všem domům. Na území obce se nachází 31 kulturních památek, které se snažíme zachovat pro další generace.

Jakýmsi středem obce je Rolnická záložna, která byla dostavena v roce 1921. Slavnostní otevření se uskutečnilo za účasti prvního ministerského předsedy Karla Kramáře. Koná se tam většina společenských a kulturních akcí. Byla postavena jako sídlo banky se stejným názvem. Tato banka stála u zrodu mnoha zajímavých projektů u nás v obci, ale i v okolí. V současnosti začíná v této nemovitosti obec provozovat restauraci, neboť žádný nájemce se nenašel a rádi bychom tuto službu spojenou s ubytováním a pronájmem několika sálů zachovali pro naše občany i pro ty, co se k nám přijedou podívat.

Při rekonstrukci nemovitostí v majetku obce se jim snažíme navracet jejich původní podobu. Typickým příkladem je oprava průčelí základní školy, za kterou obec obdržela zlatou cihlu v krajském kole soutěže Vesnice roku, nebo oprava obecního úřadu. Za shlédnutí jistě stojí kaple svatého Cyrila a Metoděje, která byla postavena jako pomník padlým občanům v 1. světové válce v letech 1924 až 1926. Hned za kaplí se nachází asi 60hektarový lužní les, což je skvělá oáza zeleně a klidu v tomto mnohdy příliš hektickém světě, která je hojně využívána občany k procházkám a relaxaci. Částí Hynkov protéká řeka Morava. Od jara do podzimu po ní přijíždí spousta vodáků, kteří zde mohou využívat služby vodáckého tábořiště a místních dvou hospůdek. Projede zde ročně asi 200 tisíc cyklistů při cestě Litovelským Pomoravím.

T. G. Masaryk si Příkazy zamiloval

Obec Příkazy navštívil první československý prezident Tomáš Garrique Masaryk dvakrát, poprvé v roce 1905 a pak v roce 1911, už jako zemský poslanec. V Příkazích měl velkého přítele, profesora Víta Hřivnu, který byl profesorem Slovanského gymnázia v Olomouci a později jeho ředitelem.

T. G. Masaryk se při návštěvě naší obce živě zajímal o mimořádný hospodářský rozvoj obce. Navštěvoval jednotlivá hospodářství, seznamoval se a besedoval s hospodáři o jejich práci a podnikání. Traduje se také, že neopomněl ani svoje, jak říkával, „sokolování“. Ráno si nechal napumpovat putýnku studené vody, ve které se na dvoře u Hřivnů na č.p. 66 umýval, a přitom cvičil. Líbila se mu také naše hanácká rovina. Ve vánočním čísle Lidových novin z roku 1930 cituje Karel Čapek v Hovorech s prezidentem: „Také na rovině jsou krásné západy slunce, viděl jsem takový u Olomouce“. A to bylo v Příkazích.

Zdroj: Olomoucký kraj

Redakce KIS, 19.11.2023

          zpět...