Info z KIS

Informace - ZND v měsíci prosinci

Vážení žadatelé,posíláme stručný přehled termínů, které žádosti a doklady se v rámci Zemědělských národních dotací (ZND) přijímají v průběhu aktuálního měsíce. Informace se týká pouze dotačních programů (DP), které jsou administrovány na Oddělení příjmu žádostí a LPIS (OPŽL). V příloze pak naleznete přehled termínů pro všechny DP za celý rok. Prohlášení o kategorii podniku (Nová podání > Ostatní podání > Průřezové přílohy) se podává pouze jedenkrát společně ke všem relevantním*) DP kdykoliv v průběhu…

Redakce KIS, 01.12.2023

celý článek...

Prostějov - 7.12.2023 - Informační podpora k novému systému AMS

Okresní Agrární komora Prostějov pořádá SEMINÁŘ na téma: Informační podpora k novému systému AMS, který se koná dne 7.12.2023 od 9:00 hodin v červeném salonku Národního domu Prostějov (Vojáčkovo nám. 218/1, Prostějov) (prezence účastníků od 8:30 hod.) Systém AMS představuje moderní způsob monitoringu zemědělských ploch prostřednictvím družic. Seminář má za cíl přiblížit zemědělské veřejnosti, jakým způsobem bude ověřováno, zda na pozemku proběhly požadované zemědělské aktivity, tedy zda byly splněny podmínky pro poskytnutí dotace…

Redakce KIS, 27.11.2023

celý článek...

Hanácký grunt

Každý týden pro vás porazíme až 35 kusů prasátek z našeho chovu. Máte tak denně čerstvé maso na pultu a několikrát týdně vyrábíme různé vepřové dobroty jako je tlačenka, paštika, sádlo atd. Děkujeme za váš zájem a podporu. Moc si toho vážíme.https://www.facebook.com/profile.php?id=100061145370392

Redakce KIS, 15.11.2023

celý článek...

22.11.2023 - Šternberk - PODZIMNÍ PROHLÍDKY POSKLIZŇOVÝCH LINEK

Společnost SIAGRA s.r.o. Vás srdečně zve na „PODZIMNÍ PROHLÍDKY POSKLIZŇOVÝCH LINEK“Nenechte si ujít jedinečnou možnost si detailně prohlédnout sušárny zrnin LAW, obilní sila SYMAGA, čističky zrnin MAROT a SJC, dopravníky a jiné technologie.Součástí prohlídky je krátké seznámení s novými možnostmi dotací v rámci fondů EU, které lze využít na rekonstrukce a výstavby posklizňových linek. Termín a místo konání:u STŘEDA 22.11.2023   – MJM agro, a.s., středisko Šternberk, U Dráhy 1870/1, 785 01 Šternberk…

Redakce KIS, 12.11.2023

celý článek...

Informace - ZND v měsíci listopadu

Vážení žadatelé,posíláme stručný přehled termínů, které žádosti a doklady se v rámci Zemědělských národních dotací (ZND) přijímají v průběhu aktuálního měsíce. Informace se týká pouze dotačních programů (DP), které jsou administrovány na Oddělení příjmu žádostí a LPIS (OPŽL). V příloze pak naleznete přehled termínů pro všechny DP za celý rok.Prohlášení o kategorii podniku (Nová podání > Ostatní podání > Průřezové přílohy) se podává pouze jedenkrát společně ke všem relevantním*) DP kdykoliv v průběhu…

Redakce KIS, 31.10.2023

celý článek...

Informace - povolení aplikace přípravku na ochranu rostlin

Vážená uživatelé,dne 24.10.2023 byla na webu SZIF zveřejněna  Informace pro žadatele týkající se zásahu vyšší moci - výjimečných okolností z důvodu nadměrného výskytu hraboše polního – povolení aplikace přípravku na ochranu rostlin.  Na základě nařízení pod č.j. UKZUZ 162439/2023 dne 21.9.2023 vydal Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále jen „ÚKZÚZ“) povolení omezeného a kontrolovaného použití přípravku na ochranu rostlin z důvodu nadměrného výskytu hraboše polního, a to zejména v porostech…

Redakce KIS, 25.10.2023

celý článek...

Kokory - Nitrátová směrnice - 2.11.2023

Vážená paní, vážený pane, Ústav zemědělské ekonomiky a informacía Okresní agrární komora v Přerově  si Vás na základě projektu „Informační podpora pro zemědělce v rámci implementace směrnice Rady 91/676/EEC (nitrátová směrnice) v České republice“ dovolují pozvat na krajskou vzdělávací akci,  která se uskuteční ve  čtvrtek dne 2.11.2023  od 9,00 hod. v Motorestu ZD Kokory                                        …

Redakce KIS, 13.10.2023

celý článek...