Info z KIS

Otevíráme on-line semináře pro zájemce, kteří budou letos podávat Jednotnou žádost o dotace ze Strategického plánu Společné zemědělské politiky 2023-2027 (SZP)

Už nyní se mohou zájemci, převážně zemědělští podnikatelé, přihlásit na informační webináře k novému Strategickému plánu SZP. První on-line přednáška bude 15. února, poslední 29. března.Na on-line přednáškách se zemědělci budou moci seznámit s podmínkami, za kterých mohou letos získat dotace při podání Jednotné žádosti. Přednášející se zaměří na nová pravidla, která po přijetí Strategického plánu 2023-2027 platí pro:•             Agroenvironmentálně-klimatické…

Redakce KIS, 02.02.2023

celý článek...

Udržitelné hospodaření - seminář pro zemědělce

13. ledna se v Hotelu Central uskutečnil seminář pro zemědělce Udržitelné hospodaření. Seminář pořádalo Biskupství plzeňské. Zde naleznete celodenní záznam a prezentace jednotlivých přednášek.Seminář proběhl 13. ledna v Hotelu Central v Plzni. Celodenní záznam můžete zhlédnout na našem YouTube. Prezentace k jednotlivým příspěvkům si můžete stáhnout níže.Seminář byl pořádaný za podpory Plzeňského kraje, Plzeňského Prazdroje a Celostátní sítě pro venkov.Soubory ke staženíFinacovani_KTP_Myslik.pdfvelikost: 6 306…

Redakce KIS, 01.02.2023

celý článek...

Pracovní setkání žadatelů o dotace formou webináře

Informace, termíny a nová dotační pravidla spojená s novou Státní (společnou) zemědělskou politikou 2023+ (aktuálně stále legislativně neukotvenou) se na Vás hrnou ze všech stran.  Proto bychom Vás rádi pozvali na Pracovní setkání žadatelů o dotace formou webináře v rámci Jednotné žádosti, uskutečněné prostřednictvím aplikace MS Teams, kde se zaměříme na nejaktuálnější informace a nejpalčivější témata, která momentálně řešíte.   Kdy: 31.1.2023 v 9.00  Kde: Připojit se ke konverzaci (microsoft.com) Témata:…

Redakce KIS, 26.01.2023

celý článek...

ELEKTRONICKÁ EVIDENCE HNOJENÍ A VÝNOSŮ - odeslání na úložiště prodlouženo do 31. 3. 2023

Dobrý den, Vážení žadatelé, Posíláme Vám informace o zasílání evidence hnojení a výnosů v elektronické formě, která se týká žadatelů s výměrou zemědělské půdy nad 20 ha – tisková zpráva ze dne 26. 1. 2023 dostupná i na: Informace o zasílání evidence hnojení a výnosů v elektronické formě (Portál farmáře, eAGRI) Vážení uživatelé, dovolujeme si vás informovat o změně povinnosti ve vedení evidence o použití hnojiv v elektronické formě a její předání v požadovaném formátu (poprvé do 31.1.2023 za kalendářní rok…

Redakce KIS, 26.01.2023

celý článek...

Seminář Zhodnocení agrotechnických postupů v ročníku 2021-22 a udržitelnost systémů hospodaření na půdě v příštích letech

Pozvánka na odborný seminář Zhodnocení agrotechnických postupů v ročníku 2021-22 a udržitelnost systémů hospodaření na půdě v příštích letech Věnovaný zhodnocení agrotechnických opatření v ročníku 2021-22 a jejich vlivu na kvalitu půdy, dosažené výnosy a kvalitu produkce pěstovaných plodin. Bude diskutována udržitelnost současných systémů hospodaření na půdě v příštích letech a inovace v pěstebních technologiích při předpokládaných změnách. Pozornost bude zaměřena také na opodstatnění vytyčení červených…

Redakce KIS, 19.11.2022

celý článek...

13.01.2023 - Školení k účetní a daňové závěrce 2022-23

Téma: Účetní a daňová závěrka za rok 2022 – aktuální problémyPoslední změny účetních a daňových předpisůKontakt:Jana NeradilováEmail:oakpr@volny.czTelefon:728730428Místo konání:Kokory - Motorest OAK Přerov

Redakce KIS, 07.11.2022

celý článek...

15.11.2022 - Seminář: Agrotechnické postupy a péče o půdní úrodnost

Vážení, Ve spolupráci s pokusnou stanicí v Lukavci Vás po roce Vás opět srdečně zveme na odborný seminář Agrotechnické postupy a péče o půdní úrodnost - sekvestrace živin a organické hmoty v půdě zaměřený na agrotechnická opatření po sklizni polních plodin a podzimní agrotechniku. Důraz bude kladen i na zpracování půdy po sklizni v letním období, sekvestraci organické hmoty, živin a vody v půdě, strniskové meziplodiny a nové trendy v zemědělství – Agrolesnictví. Součástí programu bude prohlídka dlouhodobého…

Redakce KIS, 03.11.2022

celý článek...

Setkání certifikovaných výrobců HANÁ regionální produkt® - možnosti Společné zemědělské politiky v roce 2023

Datum:7.11.2022  14:00 – 19:00Místo konání:Rodinný penzion SOBÁČOV, Sobáčov 111, 783 21 MladečTématické zaměření akce:Příklady a možnosti čerpání evropských dotačních prostředků z PRV 2014–2020 a SP SZP 2023–2027Kategorie:Kulturní, společenské a promo akceMinisterstvo zemědělství a Státní zemědělský intervenční fond ve spolupráci s MAS Moravská cesta, z.s. Vás v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov srdečně zvou na Setkání certifikovaných výrobců HANÁ regionální produkt® - možnosti Společné zemědělské politiky v…

Redakce KIS, 03.11.2022

celý článek...

Informace - ZND v měsíci listopadu

Vážení žadatelé,posíláme stručný přehled termínů, které žádosti a doklady se v rámci Zemědělských národních dotací (ZND) přijímají v průběhu aktuálního měsíce. Informace se týká pouze dotačních programů (DP), které jsou administrovány na Oddělení příjmu žádostí a LPIS (OPŽL). V příloze pak naleznete přehled termínů pro všechny DP za celý rok. Prohlášení o kategorii podniku (Nová podání > Ostatní podání > Průřezové přílohy) se podává pouze jedenkrát společně ke všem relevantním*) DP kdykoliv v průběhu…

Redakce KIS, 02.11.2022

celý článek...