Cross compliance

Hodnocení jakosti hospodaření zemědělského podniku se zaměřením na dodržování zákonných požadavků EU,správné zemědělské praxe a legislativy ČR

Tato metodická pomůcka je určena právnickým a fyzickým osobám podnikajícím v zemědělství pro snazší orientaci ve velkém množství zákonů v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. Nelze se na ni odkazovat při řešení problematiky bezpečnosti práce v rámci soudních jednáních, protože v ní nejsou podchyceny veškeré paragrafy dotčené legislativy. Jedná se pouze o výběr nejdůležitějších oblastí. Metodika má umožnit kontrolu dodržování zákonů, nařízení a vyhlášek v běžné zemědělské praxi.Metodické listyA. Příručka „Hodnocení…

Redakce KIS, 16.04.2018

celý článek...

Prevence RIZIK, Bezpečné pracovní postupy, Zemědělská prvovýroba

OS  PZV  -  ASO  ČRSvazová inspekce BOZPwww.ospzv-aso.cz Prevence  RIZIKBezpečné pracovní postupyZemědělská prvovýroba Vypracoval - Bohumír VelčovskýOdborně způsobilá osoba BOZPČ. osv. 311/93e-mail: velcovsky.bohumir@seznam.cz

Redakce KIS, 03.01.2018

celý článek...

Hodnocení jakosti hospodaření zemědělského podniku se zaměřením na dodržování zákonných požadavků EU

http://www.agroporadenstvi.cz/default.asp?enc=D483g4-8i208-7m37828&typ=1&val=135090Tato metodická pomůcka je určena právnickým a fyzickým osobám podnikajícím v zemědělství pro snazší orientaci ve velkém množství zákonů v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. Nelze se na ni odkazovat při řešení problematiky bezpečnosti práce v rámci soudních jednáních, protože v ní nejsou podchyceny veškeré paragrafy dotčené legislativy. Jedná se pouze o výběr nejdůležitějších oblastí. Metodika má umožnit kontrolu dodržování…

Redakce KIS, 18.12.2017

celý článek...

Podklady pro seminář Kokory - 10.11. 2010 - Klír

Ochrana vod před znečištěním dusičnany - podmínky pro používání a skladování hnojiv.

Redakce KIS, 14.11.2017

celý článek...

Dokončení implementace požadavků Kontroly podmíněnosti (Cross Compliance)

Počínaje 1. lednem 2013 dojde k poslední etapě rozšíření požadavků podmíněnosti vztahujících se na všechny žadatele o přímé platby, některé podpory osy II Programu rozvoje venkova (PRV) a některé podpory v rámci společné organizace trhu s vínem. Systém Kontroly podmíněnosti, se kterým je svázáno poskytování přímých plateb a dalších evropských podpor, funguje v České republice od roku 2009. K rozšíření povinných požadavků na hospodaření (Statutory Management Requirements) dochází v souladu s čl. 124 odst. 5 písm. c) Nařízení…

Redakce KIS, 12.11.2017

celý článek...

DZES 2017

Shrnutí podmínek stanovených standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy - DZES 2017viz příloha

Redakce KIS, 01.11.2017

celý článek...