Cross compliance

Podklady pro seminář Kokory - 10.11. 2010 - Klír

Ochrana vod před znečištěním dusičnany - podmínky pro používání a skladování hnojiv.

Redakce KIS, 14.11.2017

celý článek...

Dokončení implementace požadavků Kontroly podmíněnosti (Cross Compliance)

Počínaje 1. lednem 2013 dojde k poslední etapě rozšíření požadavků podmíněnosti vztahujících se na všechny žadatele o přímé platby, některé podpory osy II Programu rozvoje venkova (PRV) a některé podpory v rámci společné organizace trhu s vínem. Systém Kontroly podmíněnosti, se kterým je svázáno poskytování přímých plateb a dalších evropských podpor, funguje v České republice od roku 2009. K rozšíření povinných požadavků na hospodaření (Statutory Management Requirements) dochází v souladu s čl. 124 odst. 5 písm. c) Nařízení…

Redakce KIS, 12.11.2017

celý článek...

DZES 2017

Shrnutí podmínek stanovených standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy - DZES 2017viz příloha

Redakce KIS, 01.11.2017

celý článek...