Prevence RIZIK, Bezpečné pracovní postupy, Zemědělská prvovýroba

OS  PZV  -  ASO  ČR
Svazová inspekce BOZP
www.ospzv-aso.cz


Prevence  RIZIK
Bezpečné pracovní postupy
Zemědělská prvovýroba

Vypracoval -
Bohumír Velčovský
Odborně způsobilá osoba BOZP
Č. osv. 311/93
e-mail: velcovsky.bohumir@seznam.cz

Redakce KIS, 03.01.2018

          zpět...