Zprávy - Vodní hospodáství

V letech 2021 až 2023 poskytlo Ministerstvo zemědělství na ochranu životů a majetku před povodněmi 2,9 miliardy korun

Zejména zvyšování retence vodních děl, zvyšování kapacity koryt vodních tokůa budování ochranných protipovodňových hrází v letech 2021 až 2023 poslouží jako prevence před povodněmi. Informuje o tom aktuální zpráva Ministerstva zemědělství (MZe) a Ministerstva životního prostředí (MŽP). Jde v pořadí o osmou hodnotící zprávu od roku 2000, kdy vláda schválila Strategii ochrany před povodněmi na území ČR. Na protipovodňová opatření vznikající v letech 2021 až 2023 na území České republiky vynaložilo MZe 2,9 miliardy…

Redakce KIS, 09.05.2024

celý článek...

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 24. dubnu 2024

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 16. týdnu na území ČR celkově normální. Oproti předcházejícímu týdnu se celkově stav podzemní vody výrazněji nezměnil. Podíl vrtů se silně nebo mimořádně nadnormální hladinou (7 %), podíl mělkých vrtů s normální hladinou (54 %) a podíl mělkých vrtů…

Redakce KIS, 24.04.2024

celý článek...

Jarní výzvy z OP Rybářství 2021–2027 budou spuštěny v dubnu 2024

V jarních výzvách roku 2024 v rámci Operačního programu Rybářství 2021–2027 budou moci žadatelé předkládat Žádosti o podporu na projekty v aktivitách Inovace, Investice do akvakultury, Zpracování produktů a Organizace producentů:15. výzva na aktivitu 2.1.1 Inovace má za cíl rozvoj technických, vědeckých nebo organizačních znalostí a inovace zaměřené na zkoumání technické nebo ekonomické proveditelnosti inovativních produktů nebo procesů, včetně technologií, výrobků či metod v oblasti…

Redakce KIS, 05.04.2024

celý článek...

Revitalizace Moravy na jihu města přinese ochranu před velkou vodou, vznikne unikátní biotop i prostor k rekreaci

Je to nejspíš největší ekologický projekt v novodobých dějinách města. Další etapa protipovodňových opatření se týká řeky Moravy v jižní části města a na rozdíl od předchozích částí, které probíhaly uprostřed zástavby, zde bylo možno zvolit přírodní řešení. Ustoupit mu musela zahrádkářská kolonie, vznikne tu ale unikátní biotop, který bude sloužit i rekreaci. A ožije i sto let mrtvé rameno. Hotovo by mělo být už příští rok. Budování…

Redakce KIS, 28.03.2024

celý článek...

ČRS MO Olomouc

Dobrý den,Na základě telefonní dohody prosím o vyvěšení informací – případně zákaz rybolovu na Moravě v Olomouci od úseku železničního mostu u kojeňáku po silniční most na Nových sadech.Trasa pěšky: 49.5722739N, 17.2628461E ⇒ 49.5635206N, 17.2646486E • Mapy.czNa obou březích budeme od nynějška do cca konce roku 2025 realizovat 4. etapu protipovodňových opatření.Na staveniště je vstup zakázán (označeno tabulkami) a bude se zde od dubna pohybovat těžká stavební mechanizace.Děkuji za pochopení S pozdravem Ing. Martin Medek vedoucí…

Redakce KIS, 25.03.2024

celý článek...

Stručně o vodě 2024

Brožura Stručně o vodě - Voda v ČR do kapsy vydaná MZe ke Světovému dni vody 2024 zprostředkovává základní fakta týkající se vodního hospodářství. Naleznete v ní stručné hydrologické údaje, informace o vodních zdrojích, o správě vodních toků, fakta o vodovodech a kanalizacích a rovněž také o plánování v oblasti vod a mnoho dalších témat souvisejících s vodním hospodářstvím v České republice.ROK VYDÁNÍ:2024VYDAVATEL:Ministerstvo zemědělstvíCÍLOVÁ SKUPINA:odborná…

Redakce KIS, 18.03.2024

celý článek...

Ministerstvo zemědělství zavádí novou dotaci pro snížení obsahu škodlivých látek v pitné vodě a upravuje podmínky pro vyčleňování neprodukčních ploch

Ministerstvo zemědělství (MZe) přichystalo úpravy nařízení pro dotace na agroenvironmentálně-klimatická opatření a nařízení k podmíněnosti. Díky tomu bude nově podpořeno šetrné hospodaření v povodích vodárenských nádrží a sníží se znečištění vod pesticidy. Nařízení k podmíněnosti navíc umožní zemědělcům širší volbu při vyčleňování neprodukčních ploch. Materiály dnes projednala vláda. „Pesticidy nebo jejich rezidua v pitné vodě představují zdravotní riziko. Zavádíme proto dotaci pro omezení používání pesticidů…

Redakce KIS, 06.03.2024

celý článek...

Podnět na řetězec Lidl k Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Obchodní řetězec Lidl prodává kapry za téměř podnákladové ceny. Bohužel nejde o jihočeské šupináče, ale o dovoz z Ruska, a ještě levnější z Polska. V první jmenované zemi navíc nesplňují pravidla chovu a odlov tenatovými sítěmi nebere na ryby žádné ohledy. Je proto nepochopitelné, že řetězec letos odmítl kádě s živými rybami před svými prodejnami, a kapry vozí ze země, kde nesplňují pravidla chovu. Jak se znovu potvrzuje, plno řečí o životním prostředí a welfare, ale realita je bohužel úplně jiná. Navíc jsme obdrželi informaci,…

Redakce KIS, 22.12.2023

celý článek...

V kauze Bečva padne rozsudek v pondělí

Pondělním rozsudkem skončí u Okresního soudu ve Vsetíně devítiměsíční anabáze třicítky hlavních líčení v kauze rozsáhlé havárie v řece Bečvě, při které před téměř třemi lety, 20. září 2020, uhynulo na třiceti kilometrech toku minimálně čtyřicet tun ryb.Poslední dva dny soud vyslechl závěrečné návrhy státního zástupce, obhájce i obžalovaného Oldřicha Havelky, ředitele rožnovské společnosti Energoaqua, která v Rožnově provozuje čistírnu odpadních vod. Právě z té se podle obžaloby dostala voda…

Redakce KIS, 19.10.2023

celý článek...

Modrá zpráva: Ministerstva loni podpořila vodní hospodářství více než 11 miliardami korun

Vláda schválila Zprávu o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2022, označovanou jako Modrá zpráva. Loni se českým domácnostem podařilo výrazně snížit spotřebu vody o 3,8 litru na 89,4 litru na osobu a den. Zásobováno pitnou vodou z veřejných vodovodů je téměř 96 % obyvatel ČR. Ministerstvo zemědělství (MZe), Ministerstvo životního prostředí (MŽP) a Ministerstvo dopravy (MD), která se o vodní hospodářství v ČR starají, vynaložila na jeho rozvoj dohromady 11,2 miliardy korun. Ročenka podává komplexní…

Redakce KIS, 14.09.2023

celý článek...

Zákon o ekologické újmě bude zřejmě více použitelnější

Havárie na Bečvě: Bagatelizace bezprecedentního incidentu a nedostatečné vyhodnocení dopadů na životní prostředí? MŽP připravuje novelu zákona o ekologické újmě, jejímž cílem je odstranit současnou obtížnou aplikovatelnost uvedeného zákona a mimo jiné lépe definovat zákonný pojem ,,ekologická újma".V červnu roku 2021 podaly organizace Arnika, Vsetínské fórum a místní pobočka Českého rybářského svazu ve městě Hustopeče nad Bečvou žádost o uložení nápravných opatření v souladu…

Redakce KIS, 07.08.2023

celý článek...

Proti suchu: Povodí nadlepšují průtoky v řekách a potocích, Ministerstvo zemědělství poskytuje dlouhodobou podporu

O aktuálním stavu sucha v České republice a boji proti němu, investicích státních podniků Povodí a podpoře Ministerstva zemědělství (MZe) do vodního hospodářství dnes jednal ministr Marek Výborný (KDU-ČSL) s řediteli všech pěti státních podniků Povodí. Sešel se tak se zástupci Povodí Vltavy, Labe, Ohře, Moravy a Odry.„I přes nedávné ochlazení a deště panuje v České republice sucho, průtoky v řekách jsou nízké, podzemní vrty jsou pod normálem. Dobrou zprávou však je, že vody pro zásobování obyvatel i pro chod průmyslu…

Redakce KIS, 27.07.2023

celý článek...

Reakce Ministerstva zemědělství na kontrolu Nejvyššího kontrolního úřadu k Operačnímu programu Rybářství 2014–2020

Kontrola Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) potvrdila, že Ministerstvo zemědělství (MZe) spravovalo a vedlo Operační program Rybářství 2014–2020 dobře a efektivně. Přesto má NKÚ k programu několik menších výhrad, MZe však považuje většinu z těchto zjištění za neodůvodněnou.OP Rybářství 2014–2020 spravovaný Ministerstvem zemědělství poskytl ke konci roku 2022 naší akvakultuře více než 840 milionů korun. Celkem pomohl financovat 888 projektů, ke kterým patřila například výstavba a rekonstrukce rybníků, sádek a líhní, pořízení…

Redakce KIS, 24.07.2023

celý článek...

Ministerstvo zemědělství má hotový komplexní plán proti suchu na příští léta, na prevenci bude dávat téměř 16 miliard korun ročně

Zajistit vodní zdroje s pitnou vodu pro obyvatele, zadržet a posílit vodu v krajině pro přírodu i zemědělskou produkci a zabezpečit energetické zdroje. To jsou hlavní cíle Koncepce ochrany před následky sucha pro území České republiky na období 2023-2027 Ministerstva zemědělství (MZe). Materiál vypracovaný ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí (MŽP) dnes schválila vláda.„Koncepce ochrany před následky sucha je zásadní materiál, ve kterém popisujeme, jakým způsobem se dlouhodobě chystáme zmírňovat dopady klimatické…

Redakce KIS, 17.05.2023

celý článek...

Ministerstvo zemědělství spustí jarní příjem žádostí o rybářské dotace. Nově podpoří zahraniční spolupráci v rybářském odvětví

Rybáři dostanou ve třech jarních výzvách žádostí o dotace 67 milionů korun. Za ně si budou moci pořídit například zařízení na zpracování ryb, zařízení nutné k hospodaření na rybnících u nově založených podniků a na vědecké inovace. Úplnou novinkou je možnost čerpat dotace na nákup přívěsu (maringotek) jako zázemí zaměstnanců např. při strojení rybníků a na partnerství s dalšími zeměmi v odvětví rybářství. Ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) podepsal Pravidla pro poskytnutí dotací.Celkem 67 milionů korun mohou na jaře…

Redakce KIS, 18.04.2023

celý článek...

Světový den vody - Urychleme změnu, dokud je čas…

Mottem letošního Světového dne vody je „Accelerating change“, které můžeme přeložit jako „Urychlení změny“. Heslo Organizace spojených národů, která Světový den vody každoročně vyhlašuje, směřuje zejména k situaci v rozvojových zemích, kde obrovský počet obyvatel čelí nedostatku vody, a kde tedy urychlení změny k lepšímu je životné důležité. Týká se ale i zemí žijících ve vodním blahobytu, jako je Česká republika, protože takový stav nemusí trvat navždy.„Stávající zdroje vody jsou u nás zatím ve většině regionů dostačující,…

Redakce KIS, 22.03.2023

celý článek...

Koncepce pro boj se suchem: Česká republika má dobrou prevenci, opatření vedou k omezení následků sucha a nedostatku vody

S plněním Koncepce ochrany před následky sucha pro území ČR, kterou připravila Mezirezortní komise VODA-SUCHO, se dnes seznámila vláda. Dokument vyhodnocuje pokrok v oblasti strategických cílů, které resorty zemědělství a životního prostředí, ale i průmyslu a obchodu, místního rozvoje a vnitra, postupně naplňovaly ve 41 konkrétních úkolech v období 2017–2022. Komise, která pracuje již osm let, rovněž připravovala průběžné „Poziční zprávy“ o plnění opatření v jednotlivých letech.Na realizaci opatření obsažených v Koncepci bylo…

Redakce KIS, 11.01.2023

celý článek...

V Praze se setkali vodní ředitelé zemí Evropské unie, řešili, jak zlepšit stav podzemních i povrchových vod

Ve dnech 20. – 22. listopadu 2022 se konalo v Praze neformální jednání vodních ředitelů členských států zemí EU, zástupců Evropské komise, států Evropského sdružení volného obchodu (ESVO) a kandidátských zemí. Hlavním tématem byla Rámcová směrnice o vodách a její implementace. Cílem směrnice je zajistit, aby evropské povrchové a podzemní vody byly v dobrém stavu. Akce se uskutečnila v rámci českého předsednictví.„Vodní ředitelé jednali o budoucnosti vodního hospodářství v Evropě. Cílem Rámcové směrnice o vodách je dosažení…

Redakce KIS, 22.11.2022

celý článek...

První výzvy nového Operačního programu Rybářství vyhlášeny. Celkem je pro rybáře připravena 1,1 miliardy korun

 Ministerstvo zemědělství (MZe) vyhlásilo první výzvy Operačního programu Rybářství na nové období 2021-2027. Rybáři v nich získají podporu například na sádky, líhně, rybníky a zpracování ryb. Příspěvek dostanou také noví chovatelé. Ve dvou prvních výzvách je připraveno celkem 60 milionů korun. Programy plynule navazují na podporu, kterou MZe poskytovalo rybářům v předešlých letech.Začalo nové období OP Rybářství, které rybářům poskytne dotace například na výstavbu nebo rekonstrukci rybníků, na nákup rybářského vybavení…

Redakce KIS, 18.10.2022

celý článek...

Nové rybníky, opravné hráze, opatření proti povodním i suchu: Ministerstvo zemědělství vydalo na drobné vodohospodářské akce přes 2 miliardy

Ministerstvo zemědělství (MZe) poskytlo na vodohospodářská opatření na malých vodních nádržích a drobných tocích více než 2 miliardy korun. Za ně bylo v letech 2016-2021 podpořeno téměř 1 300 projektů, z toho bylo 773 vodních nádrží. Takový je výsledek první etapy programu Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích. Náklady na zadržení 1m3 se podařilo udržet pod 250 korunami.„Program Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích je zaměřený na zadržení vody, zlepšení…

Redakce KIS, 04.10.2022

celý článek...

Jakost pitné vody v ČR se stále zlepšuje, dlouhodobě přibývá lidí napojených na vodovody a kanalizace

Na vodovody veřejných sítí v ČR bylo loni připojeno 96 % obyvatel. V posledních letech se podle celostátního monitoringu zlepšuje kvalita vody z vodovodů. Údaje vycházejí z nově zpracovaného materiálu Ministerstva zemědělství (MZe) a Ministerstva zdravotnictví, který dnes projednala vláda.„V roce 2021 bylo veřejnou vodovodní infrastrukturou zásobováno 10,076 milionu obyvatel a jejich podíl v populaci dosáhl 96 %. V porovnání s rokem 2001 se loni podíl obyvatel napojených na veřejné vodovody zvýšil o 12,6 procenta. Mírou dostupnosti…

Redakce KIS, 27.07.2022

celý článek...

Program pro rybáře do roku 2029 je schválen jako první v Evropě, zaměří se na rozvoj moderní akvakultury

Jednu miliardu korun získají rybáři prostřednictvím nového Operačního programu Rybářství (OP Rybářství) do roku 2029. Peníze jsou určeny na podporu udržitelné akvakultury, posílení konkurenceschopnosti a odolnosti sektoru. Program v oblasti rybolovu a akvakultury schválila Evropská komise České republice jako prvnímu členskému státu EUNovinkou v OP Rybářství je možnost získat dotaci také na mimoprodukční funkce rybníků. Rybáři tak v příštích letech získají příspěvek například na akumulaci vody v krajině, sportovní…

Redakce KIS, 22.06.2022

celý článek...

Ministryně Hubáčková a ministr Nekula: Spolupráce resortu zemědělství a životního prostředí dává české krajině naději na příznivé změny

Obec Ústí, kde začala revitalizace dalšího úseku řeky Bečvy, a místa po kůrovcové kalamitě v revíru Olšovec Lesní správy Vítkov dnes navštívili ministr zemědělství Zdeněk Nekula a ministryně životního prostředí Anna Hubáčková. Na své pracovní cestě se věnovali i dalšímu postupu ve věci vodního díla Skalička a prohlédli si zrekonstruovaný jez Hranice, který výrazně zlepšil ochranu města před povodněmi a migraci vodních živočichů v řece Bečvě.Dnes zahájená revitalizace Bečvy u Ústí navazuje na minulý měsíc dokončenou revitalizaci…

Redakce KIS, 21.05.2022

celý článek...

Ministři Nekula a Hubáčková: Přípravu na suchá léta nepodceňujeme. Miliardy z resortů míří zejména na adaptaci české krajiny a dostupnost pitné vody

Po dvou letech zažíváme suché jaro. S výjimkou Šumavy zasáhlo zejména jižní Čechy, střední Polabí, Hanou a Poohří. Podle webu Intersucho sice nemá nastat období beze srážek, ale deště nemá být zdaleka tolik, aby současné sucho ustoupilo. Extrémnímu suchu Česko čelilo v letech 2014 až 2020. Řešení problému dopadů sucha a nedostatku vody následkem změny klimatu se od roku 2015 věnuje Meziresortní komise Voda-Sucho, která byla založena dohodou ministra zemědělství a ministra životního prostředí.Dnes její Výkonný výbor seznámil…

Redakce KIS, 26.04.2022

celý článek...

Priority vodního hospodářství v ČR

Prioritou vodního hospodářství do následujících let je zajistit dostatečné a kvalitní zdroje vody pro zásobování obyvatel pitnou vodou, pro energetiku, průmysl i zemědělství. V praxi to znamená, mimo jiné, zajistit propojování vodárenských i vodohospodářských soustav, realizovat opatření podporující zadržování vody v krajině, sledovat možnosti potřebných akumulací povrchových vod, a to se zohledněním vývoje klimatických scénářů. Nedílnou součástí těchto priorit je i péče o podzemní vody. S ohledem na aktuální bezpečnostní situaci…

Redakce KIS, 22.03.2022

celý článek...

Kraj přispěje na výstavbu vodohospodářské infrastruktury i budování studánek

Olomoucký kraj letos poskytne dotace na modernizaci i rozšíření vodohospodářské infrastruktury a pomůže také s projekty na podporu životního prostředí a zemědělství. Obce, města i spolky budou moci získat podporu za desítky miliónů korun.„Více než pěti milióny podpoříme projekty na přírodě blízká opatření pro zadržování vody v krajině, obnovu biotopů, zvyšování druhové rozmanitosti nebo například na zakládání a údržbu studánek,“ uvedl Martin Šmída, radní Olomouckého kraje pro oblast životního prostředí, odpadů…

Redakce KIS, 17.02.2022

celý článek...

Povinné cejchování vodoměrů - týká se skoro každé studny!

Odběratel podzemní či povrchové vody, který má povinnost měřit množství vody, musí mít pravidelně ověřované měřidlo.Stanovená měřidla - povinné ověřování (cejchování)Co jsou tzv. stanovená měřidla určuje § 3 odst 3 zákona č. 550/1990 Sb. o metrologii. Stanovená měřidla jsou měřidla, která MPO stanoví vyhláškou k povinnému ověřování s ohledem na jejich významb) pro stanovení poplatků,d) pro ochranu životního prostředí.Týká se to podnikatelů, právnických osob a orgánů…

Redakce KIS, 10.02.2022

celý článek...

Jedna miliarda pro rybáře. V OP Rybářství 2021-2027 nově dostanou příspěvky i na mimoprodukční funkce rybníků vedoucí k lepšímu životnímu prostředí

Na péči o přírodu a krajinu se ještě více zaměřuje Operační program Rybářství 2021-2027, který připravilo Ministerstvo zemědělství (MZe). Mimo jiné bude možné nově získat příspěvek i za plnění mimoprodukčních funkcí rybníků na rybnících o velikosti dva až pět hektarů, které významně pomáhají životnímu prostředí. Na OP Rybářství půjde do roku 2027 přibližně 1 miliarda korun. Materiál dnes schválila vláda.„Hlavním cílem je podporovat takové rybářství, aby bylo nejenom schopné obstát v mezinárodní konkurenci, ale zároveň přispívalo…

Redakce KIS, 02.02.2022

celý článek...

Česko má potíže s vodou, bude to stát miliardy

Z dopadů klimatické změny v současnosti české obce či kraje nejvíce trápí problémy s hospodařením s vodou. A to jak dlouhá období sucha, tak naopak přívalové deště, které mohou místy způsobovat značné záplavy.Vyplývá to z poznatků celostátní soutěže Adapterra Awards, jež hledá projekty řešící nejen potíže s vodním hospodářstvím, ale třeba i s erozí půdy či klimatickou změnou. Její nový ročník, do nějž se lze přihlásit, byl vyhlášen v úterý.„Zhruba třetinu přihlášených v minulém ročníku tvořily projekty…

Redakce KIS, 27.01.2022

celý článek...

Studie mapuje možnosti vzniku malých vodních nádrží v kraji

V rámci podpory aktivit, které směřují k zadržování vody v krajině, si hejtmanství nechalo zpracovat novou územní studii. Dokument s názvem Malé vodní nádrže a retenční potenciál krajiny na území Olomouckého kraje řeší prostorovou analýzu území s vymezením vhodných lokalit pro případný vznik malých vodních nádrží. Postavit je bude možné na základě aktuálních dotačních titulů.„Malé vodní nádrže mají tu výhodu, že jejich vybudování nepodléhá stavebnímu povolení, ale stačí pouze ohlášení vodoprávnímu úřadu, což výrazně…

Redakce KIS, 22.01.2022

celý článek...

Vodní hospodářství v roce 2020: postaveno bylo 64 čistíren, na vodovody je napojeno 94,6 % obyvatel České republiky

V roce 2020 bylo v České republice postaveno s pomocí Ministerstva zemědělství (MZe) 64 nových čistíren odpadních vod, 121 kilometrů vodovodů a 531 kilometrů kanalizací. Na vodní hospodářství poskytlo loni MZe dotace ve výši 3,4 miliardy korun. Vyplývá to ze Zprávy o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2020, takzvané Modré zprávy, kterou dnes MZe předložilo vládě.MZe v roce 2020 spravovalo 16 dotačních programů zaměřených na vodní hospodářství, z toho bylo 14 národních a dva financované z národních a nadnárodních…

Redakce KIS, 15.09.2021

celý článek...

Na protipovodňová opatření šlo v letech 2018 až 2020 téměř 8,5 miliardy korun

Na prevenci před povodněmi v období 2018 až 2020 vynaložily resorty zemědělství a životního prostředí celkem 8,48 miliardy korun ze státního rozpočtu a prostředků Evropské unie. Uvádí to Zpráva o plnění programů prevence před povodněmi k 31. prosinci 2020, kterou vládě předložil ministr zemědělství Miroslav Toman a ministr životního prostředí Richard Brabec. Vláda v pořadí již sedmou hodnotící zprávu od roku 2003 vzala na vědomí.Dokument uvádí požadované cíle jednotlivých programů a podprogramů a podrobně informuje o jejich…

Redakce KIS, 27.04.2021

celý článek...

Ministerstvo zemědělství podpoří více vodní hospodářství a pozemkové úpravy. Vláda dnes schválila navýšení jeho rozpočtu o 3 miliardy korun

O 3 miliardy korun navíc bude mít letos Ministerstvo zemědělství (MZe) na programy vodního hospodářství proti suchu a pozemkové úpravy. Navýšení rozpočtu dnes na jeho žádost schválila vláda. Na programy vodního hospodářství získalo MZe 1,7 miliardy korun, na pozemkové úpravy 1,3 miliardy korun. Peníze půjdou například na obnovu a výstavbu rybníků a malých vodních nádrží, závlahy, propojování vodárenských soustav a výstavbu a obnovu infrastruktury vodovodů a kanalizací pro obce.Vodní hospodářství v České republice je dlouhodobě…

Redakce KIS, 01.12.2020

celý článek...

Ministr Toman po jednání vlády: Současné vodní zdroje v budoucnu nebudou stačit. Rozšířili jsme proto seznam území chráněných pro akumulaci vod

Historicky nejdelší období sucha posledních let ukázalo, že při poklesu hladin podzemních vod, které pokrývají přibližně 50 % výroby pitné vody, je potřeba zajistit vodárenské zdroje akumulací povrchových vod. Generel chráněných území pro akumulaci povrchových vod (Generel LAPV) byl proto rozšířen o 21 lokalit, a to s důrazem na území, která jsou nejvíce ohrožena nedostatkem vody. Největší počet chráněných lokalit patří do povodí Moravy, kde se důsledky sucha projevují nejčastěji.„Vodní zdroje České republiky jsou závislé výhradně…

Redakce KIS, 14.10.2020

celý článek...

Ministr zemědělství nabídl rybářům po havárii na řece Bečvě okamžitou pomoc 28.9.2020

Ministr zemědělství Miroslav Toman nabídl pomoc postiženým rybářům v okolí řeky Bečvy. Při následném zarybňování po havárii způsobené kyanidem by mohli rybáři například využít vodní nádrže státního podniku Povodí Moravy nebo v postižených revírech vypouštět jiné druhy ryb. Ministerstvo zemědělství (MZe) je také připraveno zajistit finance pro částečnou úhradu vzniklých škod.„Řeky a potoky jsou pro naši krajinu důležité. Život v nich je klíčový. Jsem proto připraven Českému rybářskému svazu – Územnímu svazu pro severní Moravu…

Redakce KIS, 29.09.2020

celý článek...

Modrá zpráva 2019: V České republice přibylo 54 čistíren, 233 kilometrů vodovodů a 393 kilometrů kanalizací

V roce 2019 se v České republice zvýšil počet čistíren odpadních vod o 54. Rozrostla se i vodovodní síť o 233 kilometrů a kanalizační o 393 kilometrů. Ministerstvo zemědělství (MZe) poskytlo na podporu vodního hospodářství více než 2,7 miliardy korun. Vyplývá to ze Zprávy o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2019, kterou dnes MZe předložilo vládě.Ministerstvo zemědělství v roce 2019 spravovalo devět dotačních programů zaměřených na vodní hospodářství, z toho sedm národních a dva financované z národních či…

Redakce KIS, 09.09.2020

celý článek...

Ministr zemědělství: Současné vodní zdroje v budoucnu nepostačí, je nutné rozšířit seznam území pro možné stavby vodních nádrží

Tři desítky nových lokalit, přesně 31, které chce zařadit do Generelu území chráněných pro akumulaci povrchových vod, dnes představilo Ministerstvo zemědělství (MZe). Jde o jedno z řady opatření, které Ministerstvo přijímá, aby zmírnilo projevy sucha související se změnou klimatu. Kromě přípravy velkých vodohospodářských staveb včetně nových přehrad je to mimo jiné obnova a stavba rybníků, obnova lesů, mokřadů, remízků nebo rozdělení krajiny například omezením maximální velikosti polí. „Je třeba si uvědomit, že z našeho území…

Redakce KIS, 12.05.2020

celý článek...

Ministr Toman: Řešení sucha musí být komplexní, vodu musíme zadržet v půdě, rybnících i velkých přehradách

Aktuální průtoky v řekách jsou na některých místech pod 10 procenty dlouhodobého průměru. Zásobování obyvatel pitnou vodou ale ohroženo není, a to díky zásobám v přehradních nádržích, které jsou naplněny zhruba z 90 procent. Abychom projevy sucha vyřešili, je třeba dělat současně opatření v krajině, obnovovat lesy i pracovat na velkých vodohospodářských stavbách včetně přípravy nových přehrad. Uvedl to ministr zemědělství Miroslav Toman po dnešním jednání s generálními řediteli státních podniků Povodí a Lesů ČR. „Aktuální situace…

Redakce KIS, 06.05.2020

celý článek...

Ministerstvo zemědělství pomůže s budováním dalších rybníků, vodovodů a také opatření proti povodním. Získalo na ně půl miliardy korun navíc

Ministerstvo zemědělství (MZe) podpoří ještě letos další výstavbu vodovodů a kanalizací, obecních rybníků a úpravy drobných vodních toků, opatření proti povodním a budování závlah. Žadatelům rozdělí navíc půl miliardy korun. Dnes o tom rozhodla vláda. „Navýšení peněz je dalším konkrétním výsledkem z posledního jednání Národní koalice pro boj se suchem. Shodli jsme se, že musíme ještě v letošním roce zvýšit investice do obnovy a stavby rybníků, zemědělských závlah, vodovodů a kanalizací nebo úpravy drobných vodních toků. Celkem…

Redakce KIS, 01.08.2019

celý článek...

Vláda dnes schválila novelu vodního zákona pro boj se suchem

Každý z krajů vypracuje podrobný postup pro případ déletrvajícího sucha na svém území a vznikne i plán pro celou Českou republiku. Zavádí to novela vodního zákona, kterou vypracovalo Ministerstvo zemědělství (MZe) spolu s Ministerstvem životního prostředí (MŽP) a dnes ji schválila vláda. „Mezi nejdůležitější části novely vodního zákona patří povinnost vytvořit plány pro zvládání sucha a nedostatku vody, které budou platné pro jednotlivé kraje i pro území celé České republiky a zřízení komisí pro sucho. V zákoně již máme…

Redakce KIS, 09.07.2019

celý článek...

Co den, to rybník. Ministerstvo zemědělství podpoří opravu či stavbu tisícovky rybníků a malých vodních nádrží

Rekonstrukci, obnovu, odbahnění či stavbu více než 1200 rybníků a malých vodních nádrží podpoří v následujících třech letech Ministerstvo zemědělství (MZe) a Lesy ČR. Již nyní se také díky MZe každý den vybuduje půl kilometru nových vodovodů a kanalizací, v aktuálním programu to bude celkově přes 1000 kilometrů. „Voda je pro nás absolutní prioritou, do konce volebního období plánujeme opravit, rekonstruovat či odbahnit 750 rybníků a malých vodních nádrží, dalších 100 postavíme úplně nových. Lesy ČR plánují ve stejném období…

Redakce KIS, 25.03.2019

celý článek...

Ministr zemědělství: Voda je pro nás všechny, chceme jí dát ústavní ochranu

Voda je strategickou surovinou nejvyššího významu a měla by mít ústavní ochranu, a to s ohledem na její zranitelnost především v souvislosti s nastupujícími klimatickými změnami. Ministerstvo zemědělství (MZe) proto dnes k tématu ústavní ochrany vody uspořádalo kulatý stůl s ústavními právníky, zástupci resortu životního prostředí, Úřadu vlády, Poslanecké sněmovny a Povodí. „Voda je v současnosti chráněná stejně jako ostatní přírodní zdroje, tedy třeba písek nebo uhlí. Podle nás má být ale voda zájmem číslo jedna, je nejdůležitějším…

Redakce KIS, 22.03.2019

celý článek...

Přehrady se plní vodou, v případě letního sucha zajistí zásobování obyvatel i průmyslu

Významné vodní nádrže v České republice jsou připraveny v případě suchého léta bezproblémově zajistit zásobování obyvatel i průmyslu vodou. Vodohospodáři současně upravují stav vodní hladiny tak, aby v případě rychlého tání sněhu zajistili ochranu před povodněmi. „Jen díky velkým vodním nádržím jsme loni v létě dokázali zajistit dostatek pitné vody pro obyvatele. Hladiny některých nádrží se ale dostaly na historická minima. Nyní už je stav ve většině z nich takový, že dokážeme v případě opakování extrémního sucha…

Redakce KIS, 06.02.2019

celý článek...

Pozemkové úpravy se změní, zaměří se na dlouhodobé zadržení vody v krajině a závlahy

V rámci pozemkových úprav se musí navrhovat řešení, která budou dostatečně účinná v klimatických podmínkách předpovídaných pro druhou polovinu 21. století. Zaměří se tedy na dlouhodobé zadržení vody v krajině; součástí pozemkových úprav bude i řešení závlahových systémů a zdrojů závlahové vody. Nově se budou řešit pozemkové úpravy v několika na sobě navazujících katastrech najednou. „V posledních desetiletích se pozemkové úpravy orientovaly především na ochranu půdy proti erozi a na protipovodňovou ochranu území. Je však zřejmé,…

Redakce KIS, 16.01.2019

celý článek...

Ministerstvo zemědělství odstartovalo čtvrtou etapu protipovodňových opatření. Dá na ně 4,6 miliardy korun

Ministr zemědělství Miroslav Toman podepsal pravidla programu Podpora prevence před povodněmi IV. Do roku 2024 tak vzniknou protipovodňová opatření, zejména v oblastech s významným povodňovým rizikem, s celkovým příspěvkem ze státního rozpočtu ve výši 4,6 miliardy korun. Program navazuje na třetí etapu prevence před povodněmi z let 2014-2019. Protipovodňová opatření ve čtvrté etapě budou zahrnovat budování nových retenčních prostorů, úpravy existujících vodních nádrží, opatření k rozlivům povodní, zvyšování kapacity koryt,…

Redakce KIS, 17.10.2018

celý článek...

Ministr Toman na jednání komise VODA-SUCHO: Musíme zvážit změny v Generelu, potřebujeme lokality pro stavbu vodních nádrží

Budování nových přehradních nádrží, jejich posílení přivedením dalších přítoků, vzájemné propojení vodárenských soustav, ale i stavby a rekonstrukce stovek rybníků či zavlažovacích soustav. To jsou některé z plánů Ministerstva zemědělství (MZe) na ochranu ČR před suchem a nedostatkem vody, které se uskuteční v příštích 15 letech. „Letošní rok nám jasně ukázal, že do budoucna bude sucho velkým problémem. Je jasné, že opatření na zadržení vody v krajině nebudou stačit. Budou možná třeba další přehrady, proto připravujeme rozšíření…

Redakce KIS, 28.09.2018

celý článek...

Ministerstvo zemědělství přispělo v roce 2017 na vodní hospodářství částkou 3,1 miliardy korun. To je 61 % z celkové státní podpory

V České republice loni vzrostl počet domácností napojených na vodovodní i kanalizační infrastrukturu. Vyplývá to ze Zprávy o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2017, kterou dnes Ministerstvo zemědělství společně s Ministerstvem životního prostředí předložilo vládě. Státní podpora do vodního hospodářství dosáhla 5 miliard korun. „I díky prostředkům Ministerstva zemědělství stoupl počet domácností připojených na pitnou vodu a kanalizaci. Vodovodní síť byla prodloužena o 903 kilometrů, kanalizační o 1 350…

Redakce KIS, 05.09.2018

celý článek...

Ministerstvo zabezpečuje obce proti suchu. Dnes vyhlásilo výzvu k příjmu žádostí o výstavbu vodovodů a kanalizací

elkem 800 milionů korun rozdělí Ministerstvo zemědělství mezi obce a svazky obcí, které si chtějí postavit vodovodní infrastrukturu. Dotace je určená na vybudování vodovodů, kanalizací, čistíren a úpraven vod nebo na vodojemy. Ministerstvo zemědělství tak přispěje konkrétním obcím na boj proti suchu. Zmírnit negativní dopady sucha a nedostatku vodu pomáhá program Ministerstva zemědělství, do kterého se mohou přihlásit obce nebo svazky obcí. „Připravili jsme dotace na omezení následků sucha. Obce si za ně mohou postavit například…

Redakce KIS, 21.08.2018

celý článek...

Ministr zemědělství Toman: V některých řekách je jen 5 procent vody, od jara jsme pro nadlepšení průtoků pustili do řek už 360 milionů kubíků vody

Na více než polovině vodních toků v České republice panuje v současnosti hydrologické sucho. Ve sledovaných profilech vodních toků v současnosti protéká jen 5 až 40 procent obvyklého množství vody. S ohledem na očekávaný vývoj počasí se sucho bude pravděpodobně nadále prohlubovat. Ministerstvo zemědělství proto plánuje mj. zvýšit hladinu Novomlýnských nádrží o 35 centimetrů. Ministerstvo zemědělství pravidelně sleduje aktuální hydrologickou situaci v České republice a vývoj aktuálního stavu vodních zdrojů prostřednictvím správců…

Redakce KIS, 16.08.2018

celý článek...

Ztráty vody ve vodohospodářské síti se snížily na polovinu, detaily o každé obci najdou lidé v nové aplikaci MZe

Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství dnes spustilo aplikaci k vyhledávání informací o vodovodech a kanalizacích (VAK) a zejména o cenách za vodné a stočné. Cílem je poskytnout veřejnosti objektivní a transparentní informace o provozovatelích a vlastnících VAK. Dostupná data za rok 2016 ukazují, že ztráty vody se neustále snižují a v oboru se investuje mnohem efektivněji. „Poprvé se na veřejném místě shromažďují informace o vodném, stočném a přehledu nákladů, které se s vodohospodářskou infrastrukturou pojí. Každý uživatel…

Redakce KIS, 03.05.2018

celý článek...

Rybáři chtějí budovat nové rybníky a sádky

Ministr Jurečka proto zvýšil původně plánovanou podporu 283,5 milionu o 69 milionů korun Celkem přišlo v 11. výzvě Operačního programu Rybářství 168 žádostí, na které mělo původně Ministerstvo zemědělství připraveno 283,5 milionu korun. Největší zájem projevili rybáři o investice do akvakultury, za které mohou například vybudovat či odbahnit rybníky nebo si pořídit nové sádky a líhně. Proto ministr zvedl podporu na tyto investice ze 120 milionů na 189 milionů korun.„Navýšením podpory pro investice do akvakultury, které jsou…

Redakce KIS, 24.11.2017

celý článek...