Zprávy

Německo pod tlakem afrického moru prasat

Výskyt moru v chovu v německém Meklenbursku-Předním Pomořansku bude mít dalekosáhlé dopady. Kromě likvidace celého pozitivního chovu bylo stanoveno tříkilometrové ochranné pásmo a desetikilometrové pásmo dozoru, ve kterém se nachází další chovy s celkem 3500 prasaty. Na tyto chovy tvrdě dopadnou omezení přesunu zvířat. Nejdůležitějším důsledkem ale rozhodně je skutečnost, že jatka společnosti Tönnies ve Weissenfelsu ztratila licenci pro vývoz do Koreje. Těsně před tím, než byla nákaza v chovu nahlášena, byla totiž ve Weissenfelsu…

Redakce KIS, 21.06.2024

celý článek...

Vepřové za elektromobily

Evropská unie zkoumá, do jaké míry narušují dotace výrobcům elektromobilů rovnou soutěž. Čínské automobilky totiž dostaly od vlády výrazné subvence a Evropa se proto obává nekonkurenceschopnosti svých výrobců. A jak se tahle zpráva týká vepřového masa? Evropská komise předběžně navrhla cla na čínské elektromobily ve výši 38,5 %. Čína, která si to nehodlá nechat líbit, odpovídá stejným vyšetřováním u vepřového masa. Hrozí tím, že na něj uvalí vyšší clo. To by způsobilo, že se vepřové maso z EU stane na čínském trhu ještě méně…

Redakce KIS, 21.06.2024

celý článek...

ASZ ČR: Malé bioplynové stanice potřebují předvídatelné podmínky a podporu

STANOVISKA ASZSněmovní hospodářský výbor bude tento týden projednávat LEX OZE III. Asociace soukromého zemědělství ČR požádala členy tohoto výboru o jasné řešení problematické situace malých bioplynových stanic (BPS), které byly uvedeny do provozu v roce 2013. Dále žádá o řešení nevyjasněných pravidel týkajících se daně za teplo vyrobené z bioplynu. Obě témata jsou podstatná pro modernizaci výroby obnovitelného bioplynu a pro flexibilní výrobu elektřiny.Jedná se o témata týkající se řady našich členů, kteří provozují menší bioplynovou…

Redakce KIS, 20.06.2024

celý článek...

Agrární organizace střední Evropy vyzvaly Evropskou komisi, aby uvolnila krizovou rezervu na pomoc zemědělcům. Nevyloučily protesty na podzim

Zástupci organizací sdružujících zemědělce v Česku, Maďarsku, Polsku a na Slovensku se sešli na Farmě Choťovice, aby projednali aktuální problémy agrárního sektoru v jednotlivých zemích i možnosti společného postupu při hájení zájmů svých členů. Během dvoudenního jednání se shodli, že v situaci, kdy se zemědělci potýkají s vysokými náklady, nízkými výkupními cenami a regulací stále přibývá, je nezbytné uvolnit finanční prostředky z krizové rezervy Evropské unie, k čemuž vyzvali budoucí nové složení Evropské komise. Představitelé…

Redakce KIS, 18.06.2024

celý článek...

Sedláci z ASZ ČR podpořili ministra, ale jasně trvají na vládním programu

AKTUÁLNĚ Z ASZAsociace soukromého zemědělství ČR na valné hromadě potvrdila svůj dosavadní směr a postoje. V minulých měsících se nepřidala k demonstracím proti vládě, protože upřednostňuje dialogický přístup a chce být pro vládu partnerem při vyjednávání. Zároveň se nevzdává kritických postojů vůči ministrovi zemědělství a koaličním zástupcům a důrazně vyzývá k odvaze a viditelnějšímu plnění programového prohlášení vlády.Valná hromada je jednou ze zásadních událostí, jejímž účelem je každoroční setkání zástupců bezmála padesátky…

Redakce KIS, 17.06.2024

celý článek...

Boj o odlov se opět rozhořel

Vláda schválila návrh novely zákona o myslivosti. Pro chovatele prasat je v něm podstatné především to, že by se jeho prostřednictvím mělo řešit přemnožení spárkaté zvěře. To je v souvislosti se šířením afrického moru prasat velmi vážný problém, který může mít obrovské ekonomické dopady. Novela předpokládá, že podle stavů zvěře bude předepsána minimální úroveň lovu. Pokud ji sdružení nedosáhne, může dostat pokutu. Proti novele se však okamžitě objevila silná opozice. Českomoravská myslivecká jednota se okamžitě vyjádřila tak,…

Redakce KIS, 14.06.2024

celý článek...

Inseminační kanci v kostce

Kanci stojící na inseminačních stanicích jsou pro každý šlechtitelský program výkladní skříní. Dostávají se na ně nejlepší z nejlepších. V případě národního šlechtitelského programu CzePig to bylo v roce 2023 pouze 1 % z otestovaných kanečků. Tomu odpovídá i jejich užitkovost. U mateřských plemen se na ISK objevilo téměř 120 kanců s přírůstkem v testu 1273 gramů za den u bílého ušlechtilého a 1307 gramů u landrase (800 resp 814 gramů za den od narození). Přitom se ale udržel podíl libového masa na úrovni 59-59,5% a jeden z nejdůležitějších…

Redakce KIS, 14.06.2024

celý článek...

Při snižování emisí žadatelé uspěli

Na jaře vypsalo MZe třetí kolo investičního programu rozvoje venkova ze Strategického plánu. Kolo bylo zaměřeno na snižování emisí NH3 a skleníkových plynů ze zemědělství a precizní zemědělství. Jde o novinku, která byla v této podobě vypsána poprvé a možná proto byla poptávka ze strany žadatelů nižší. V záměru určenému pro živočišnou výrobu bylo podáno jen 101 žádostí v celkovém objemu blížícím se 1 miliardě korun. Všechny byly doporučeny k realizaci. O dalších 300 mil. Kč Kč žádalo 45 subjektů v záměru určeném pro sklady digestátu,…

Redakce KIS, 14.06.2024

celý článek...

Nejlepší ekofarmou je letos Statek Winter z Vysokých Žibřidovic

Hanušovice (Šumpersko ) - Nejlepší ekofarmou roku 2024 se stala rodinná firma Statek Winter z Vysokých Žibřidovic na Šumpersku, která se specializuje na chov skotu a prodej vyzrálého hovězího masa v kvalitě bio. Pořadatelé soutěže ocenili zodpovědný přístup majitelů farmy k chovaných zvířatům, krajině i zaměstnancům. Ocenění bude předáno 29. června na farmě ve Vysokých Žibřidovicích. Novinářům to dnes řekla manažerka PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců Kateřina Urbánková.Statek Winter hospodaří na 417 hektarech půdy na úpatí…

Redakce KIS, 12.06.2024

celý článek...

Novela mysliveckého zákona je připravena. Ministerstvo zemědělství tak pomůže snížit škody na nově vysazovaných stromcích a na plodinách

Ministerstvo zemědělství (MZe) dokončilo novelu mysliveckého zákona, která napomůže redukovat vysoké stavy spárkaté zvěře, a tím i škody na zemědělských pozemcích, plodinách a na lesích. Novela také zjednodušuje administrativu, posiluje práva vlastníků honebních pozemků, zavádí digitalizaci myslivosti a omezuje papírování. Materiál dnes projednala vláda. Hlavním cílem zákona je řešení největšího problému současné myslivosti, kterým jsou vysoké stavy spárkaté zvěře a jí působené škody na zemědělských pozemcích a plodinách…

Redakce KIS, 12.06.2024

celý článek...