Zprávy

Listnáčů se sází stále více. Jejich podíl při osazování nových lesů roste

Výsadba listnatých stromů v Česku roste. Loni bylo obnoveno téměř 50 tisíc hektarů, což je nejvyšší hodnota v novodobé historii České republiky. Druhová skladba tuzemských lesů se neustále mění a trvale narůstá podíl lesů smíšených a s převahou listnatých stromů. Podíl listnáčů v lesích se mezi lety 2000 a 2021 zvýšil z 22,3 na 28,7 procent. Uvádí to Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2021, kterou dnes projedná vláda.Plocha lesních pozemků v České republice trvale roste. V roce 2021 se meziročně…

Redakce KIS, 21.09.2022

celý článek...

Potraviny na pranýři slaví 10. narozeniny

Jak šel čas s projektem Státní zemědělské a potravinářské inspekce (#SZPI)?V roce 2012 spustila Státní zemědělská a potravinářská inspekce spotřebiteli velmi žádanou službu – web potravinynapranyri.cz (PnP). Za deset let zde SZPI informovala spotřebitele o zjištění 5 752 šarží nevyhovujících potravin, z toho 2 664 nebezpečných, 1 690 falšovaných a 1 398 nejakostních.Jedná se o evropsky unikátní projekt v rychlosti zpřístupnění informace spotřebitelům a v míře detailnosti – u každé potraviny je uveden její název, výrobce, šarže,…

Redakce KIS, 21.09.2022

celý článek...

Workshop o monitoringu lesů: Evropa musí využívat dat z dálkového průzkumu Země společně s údaji pozemního šetření

V rámci českého předsednictví proběhl v Kutné Hoře workshop Towards harmonised forest observation, reporting and data collection Framework. Účastníci jednali o současném stavu monitorování lesů v EU. Shodli se, že Evropská komise musí dostatečně specifikovat cíle a kombinovat data z dálkového i pozemního průzkumu Země.Během workshopu účastníci projednávali současný stav monitorování lesů v členských státech EU a připravenost na vytvoření společného harmonizovaného rámce pro pozorování lesů, podávání zpráv a sběr dat, jak stanovila…

Redakce KIS, 20.09.2022

celý článek...

Evropská komise dala zelenou geneticky modifikované (GM) kukuřici pro potraviny a krmiva.

Povolení Komise se nevztahuje na pěstování geneticky modifikované kukuřice v EU, ale pouze na její použití v potravinách a krmivech.Tato geneticky modifikovaná kukuřice prošla podle mluvčího Komise úplným a přísným povolovacím postupem, který zajišťuje vysokou úroveň ochrany zdraví lidí a zvířat a životního prostředí.Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) poskytl příznivé vědecké hodnocení a dospěl k závěru, že tato geneticky modifikovaná kukuřice je stejně bezpečná jako její konvenční protějšky.https://www.agriland.ie/.../genetically-modified-maize.../

Redakce KIS, 20.09.2022

celý článek...

Irsko se dohodlo na řadě výjimek jak ze střídání plodin, tak z diverzifikace plodin, a to takto:

zemědělské podniky o rozloze menší než 10 ha orné půdy;Zemědělské podniky s více než 75 % orné půdy využívané pro trávy nebo jiné bylinné pícniny, půdu ležící ladem, pěstování luštěnin nebo kombinaci těchto využití;Zemědělské podniky, které tvoří více než 75 % způsobilé zemědělské plochy, tvoří trvalé travní porosty, používají se k produkci trav nebo k produkci jiných bylinných pícnin.Jakákoli certifikovaná ekologická půda, včetně půdy "v přeměně", bude automaticky považována za vyhovující DZES 7, pokud byla certifikována akreditovaným…

Redakce KIS, 20.09.2022

celý článek...

Co bude dál s továrnou na hnojiva v Linci?

Je plánovaný prodej rakouské divize hnojiv Borealis české skupině Agrofert ústavní? Právní stanovisko považuje prodej za protiústavní! Co bude dál s továrnou na hnojiva v Linci?St.Pölten/Vídeň Plánovaný prodej divize hnojiv Borealis české skupině Agrofert a role společnosti Österreichische Beteiligungs AG (ÖBAG) je "ústavně velmi problematický". To je závěr právního stanoviska ústavního experta Heinze Mayera. Podle názoru odborníka jsou ÖBAG a jeho orgány ze zákona povinny zohlednit ochranu místa podnikání. Například odpovídající…

Redakce KIS, 19.09.2022

celý článek...

Německý svaz zemědělců kritizuje prezentaci v Evropském parlamentu

Náměstek generálního tajemníka Německého svazu zemědělců Udo Hemmerling kritizuje skutečnost, že Evropská komise při své prezentaci zemědělskému výboru Evropského parlamentu dne 31. srpna předložila svůj návrh na snížení používání přípravků na ochranu rostlin na polovinu bez vědeckého posouzení dopadů. "Téměř tři měsíce po předložení návrhu nového nařízení o udržitelném používání přípravků na ochranu rostlin (SUR) nepředložila Evropská komise Parlamentu ani veřejnosti posouzení dopadů. Navrhovaná omezení stále chybí odůvodnění,…

Redakce KIS, 19.09.2022

celý článek...

Ministři zemědělství v Praze: EU musí posílit potravinové zabezpečení, zlepšit udržitelnost zemědělství a podpořit využití moderních technik

Potravinové zabezpečení a role evropského zemědělství a potravinářství v udržitelné globální produkci potravin byly hlavními tématy dnešního neformálního zasedání ministrů zemědělství Evropské unie v Praze. Ministři se shodli, že EU musí nyní postupovat koordinovaně a co nejvíce podpořit udržitelné zvýšení zemědělské produkce a urychlit využití moderních technik v zemědělství. Zasedání předsedal ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) a zúčastnili se také komisař pro zemědělství Janusz Wojciechowski, zástupci nevládních…

Redakce KIS, 17.09.2022

celý článek...

Ministři zemědělství v Praze: EU musí posílit potravinové zabezpečení, zlepšit udržitelnost zemědělství a podpořit využití moderních technik

Potravinové zabezpečení a role evropského zemědělství a potravinářství v udržitelné globální produkci potravin byly hlavními tématy dnešního neformálního zasedání ministrů zemědělství Evropské unie v Praze. Ministři se shodli, že EU musí nyní postupovat koordinovaně a co nejvíce podpořit udržitelné zvýšení zemědělské produkce a urychlit využití moderních technik v zemědělství. Zasedání předsedal ministr zemědělství Zdeněk Nekula a zúčastnili se také komisař pro zemědělství Janusz Wojciechowski, zástupci nevládních organizací,…

Redakce KIS, 16.09.2022

celý článek...

Boj mezi malými a velkými nepomůže nikomu

armářka Terezie Daňková píše o tom, k čemu povede redistribuční platba v navržené podobě v kontextu českého zemědělství a jeho specifik.Redistribuční platba v takové výši, jaká byla předložena, představuje zostření bojové linie malý versus velký podnik. Nikdo ze současných zemědělců nemůže za to, jaká je struktura českého zemědělství, ale i české společnosti ve smyslu ochoty a schopnosti skutečně žít na vesnici a hospodařit. Chápu snahu docílit jakéhosi ideálu, ale měli bychom si…

Redakce KIS, 16.09.2022

celý článek...