Zprávy

Regionální potravina Olomouckého kraje 2021

                               

Redakce KIS, 31.05.2021

celý článek...

Regionální potravina Olomouckého kraje 2021 - důležité termíny

1)         Termín přijímání přihlášek do soutěže Regionální potravina: do 27. 6. 2021 2)         Způsob přijímání přihlášek: Poštou nebo osobně na adresu: Okresní Agrární komora Šumperk, Jílová 1550/1, 787 01 ŠumperkDatovou schránkou: csyaezwEmailem: oaksumperk@seznam.cz ·      Přihláška musí být podepsána vlastnoručně nebo elektronickým podpisem (dle typu zaslání) a to nejpozději ke dni ukončení příjmu žádostí.…

Redakce KIS, 31.05.2021

celý článek...

Jednání o reformě společné zemědělské politiky v Bruselu pokračují, Česko vyzvalo k jejímu rychlému dokončení

O přípravě strategických plánů společné zemědělské politiky (SZP) a balíčku opatření týkajících se reformy SZP v pondělí a v úterý 22. – 23. března jednala Rada pro zemědělství a rybářství v Bruselu. Česká republika považuje za zásadní zjednodušení pravidel pro zemědělce a co nejrychlejší dokončení legislativy, bez které nelze dokončit strategické plány a národní legislativu. Dalšími tématy Rady byla ochrana proti škůdcům rostlin, zmírnění dopadů epidemie COVID-19 na odvětví vína nebo strategie EU v oblasti lesnictví po roce…

Redakce KIS, 25.03.2021

celý článek...

Spuštění Portálu farmáře pro 19. a 20. výzvu příjmu žádostí Operačního programu Rybářství 2014 – 2020

Dne 23. března 2021 byla spuštěna funkcionalita Portálu Farmáře pro možnost vygenerování a předvyplnění Žádosti o podporu Operačního programu Rybářství 2014 - 2020 v rámci 19. a 20. výzvy příjmu žádostí.Postup podávání Žádostí o podporu je popsán v Pravidlech pro žadatele a příjemce pro 19. a 20. výzvu příjmu žádostí – Obecné podmínky, kapitola 9.1. Podání Žádosti o podporu.V souladu s odkazem v Pravidlech pro žadatele a příjemce, je na webových stránkách www.szif.cz zveřejněn Podrobný postup pro vygenerování…

Redakce KIS, 23.03.2021

celý článek...

Nová webová služba Registru zvířat (IZR_HPT01B) - hlášení a pohyby zvířat /tuři/

MZe poskytuje prostřednictvím Portálu farmáře novou webovou službu IZR_HPT01B. Nová verze B mírně rozšiřuje poskytované údaje z Registru zvířat a v odpovědi služby se oproti verzi A vrací i informace o porodní hmotnosti zvířete (pokud je v Registru zvířat uvedena). Služba je nasazena na produkčním prostředí a je k dispozici všem konzumentům.Související odkazyPopis služby IZR_HPT01B (hlášení a pohyby zvířat – tuři)Zdroj: MZE

Redakce KIS, 23.03.2021

celý článek...

Aktuální informace pro české firmy ke vstupu zahraničních občanů do ČR za účelem zaměstnání v zem. a potr. – stav od 19.3.2021

1. Od 19. 3. 2021, 0:00 hodin stanovuje podmínky vstupu do ČR Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 15. 3. 2021.2. Zahraničním pracovníkům ze třetích zemí, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19., a cizincům, kteří mají v těchto zemích přechodný nebo trvalý pobyt, je vstup do ČR umožněn pouze za podmínky, že mají:povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu v zemích s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19,jsou držiteli platného dlouhodobého víza, průkazu o povolení…

Redakce KIS, 22.03.2021

celý článek...

Dvě ohniska ptačí chřipky v komerčních chovech v Královéhradeckém kraji

V Královéhradeckém kraji byla potvrzena dvě nová ohniska aviární influenzy (ptačí chřipky). Jde o komerční chovy v obci Dobřenice a Novém Bydžově - Zábědově, ve kterých se aktuálně nachází zhruba 40 tisíc kusů kachen. Jsou to první komerční chovy, které byly letošní vlnou ptačí chřipky v České republice zasaženy. V chovech v posledních dnech došlo k výraznému poklesu snášky a ke zvýšeným úhynům kachen. Zbývající kusy budou v souladu s legislativou utraceny. Okolo obou ohnisek budou vytyčena uzavřená pásma a v nich přijata mimořádná…

Redakce KIS, 19.03.2021

celý článek...

Informace pro žadatele na opatření 8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů

Chtěli bychom informovat žadatele, že od roku 2021 je uzavřen příjem žádostí na založení lesního porostu (a tedy i Ohlášení vstupu) v rámci opatření zalesňování a zakládání lesů, vzhledem k tomu, že nařízení vlády č. 185/2015 Sb. implementuje toto opatření z Programu rozvoje venkova na období 2014 –Žádost o poskytnutí dotace na péči o lesní porost a náhradu za ukončení zemědělské výroby lze podat v řádném termínu do 17. 5 2021.Termín řádného doručení žádosti je v roce 2021 prodloužen o 2 dny, neboí 15.…

Redakce KIS, 16.03.2021

celý článek...