Zprávy - Živočišná výroba

Medikace vody je výhodná

Podávání léků prasatům je vždy věc, která s sebou nese celou řadu otazníků. Medikace je vždy drahá a proto je třeba velmi pečlivě volit účinné léčivo i cestu, jakou bude aplikováno. Jednou z velmi spolehlivých cest, která se v poslední době výrazně rozšiřuje, je medikace vody. Má celou řadu výhod. Tou nejviditelnější je určitě přesnost dávkování. Léčiva, jak již bylo řečeno, jsou drahá a přesné a spolehlivé dávkování je základem toho, aby chovatel zbytečně nevyhazoval peníze za nesprávně nadávkované léky. Příliš vysoké dávky…

Redakce KIS, 12.01.2024

celý článek...

Struky navíc pomáhají selatům

Počet dochovaných selat je v současném světě jedním z ekonomicky nejdůležitějších faktorů. Velké vrhy znamenají často i poměrně velké rozdíly mezi selaty. Ta bojovnější a silnější mají mnohem větší šanci na přežití a dobré prospívání, než ta slabší. A hlavním důvodem je schopnost dostat se ke struku. Existuje sice celá řada příkrmů, která by měla pomoci a systém překládání selat, nic však nedokáže nahradit matčin struk. Potvrdila to rozsáhlá studie na 735 prasnicích F1, u nichž byly sledovány základní znaky reprodukce. Výsledy…

Redakce KIS, 11.12.2023

celý článek...

V průběhu roku se zpřísní pravidla hlášení prasat

Od 1. ledna příštího roku by teoreticky měly platit nové povinnosti v oblasti evidence prasat. Jsou založeny na poslední novele vyhlášky 136/2004 sb. o označování zvířat. Změnou, která skutečně začne platit od začátku roku, je úprava čísla, které je prasatům tetováno do ucha. Chovatelé, kteří využívají tetování by tak měli před stávající alfanumerický znak tetovat ještě navíc CZ. Mnohem významnější je ale změna, podle které musí být hlášení o změně stavu zasílána nejpozději do 7 dnů od data změny (narození, přesun, úhyn). Namísto…

Redakce KIS, 24.11.2023

celý článek...

Dramatický propad rentability chovu krav BTPM

Rentabilita chovu krav bez tržní produkce mléka (KBTPM) se po započtení všech přímých i nepřímých podpor dramaticky propadla. V roce 2022 činila dle dat Ústavu zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI) pouhých 3,8 %. Přitom ještě v roce 2018 dosahovala v průměru 37,7 % a od té doby má každoročně klesající trend. Za těmito výsledky stojí dramatický nárůst nákladů a významné snížení podpor. Naproti tomu sektor výroby mléka vykazuje stabilní rentabilitu na úrovni okolo 20 % s tím, že loňský rok byl dokonce rekordní.…

Redakce KIS, 08.11.2023

celý článek...

Staronové vedení Svazu chovatelů prasat a dobré zprávy

V minulém týdnu se konala komoditní rada pro vepřové maso a předsednictvo svazu. V centru pozornosti byly otázky podpor pro chovatele prasat. Hosté z Ministerstva zemědělství informovali o tom, že se podle současného rozpočtu zdá, že dotační tituly 8.F.d. (ozdravování stád prasat) a 20.C. (welfare prasat) budou naplněný přibližně z 80 %. Podle informací ze SZIF bylo v novém programu na podporu vakcinací podáno 148 žádostí v celkové hodnotě 650 mil. Kč. Dá se ale předpokládat, že reálně vyplacená částka bude nižší, protože někteří…

Redakce KIS, 22.09.2023

celý článek...

Libové a ještě libovější

Jatečná prasata ušla za posledních deset let obrovský kus cesty. Ekonomika, která byla po většinu času na hranici rentability nebo pod ní, tvrdě selektovala podniky a nutila všechny hledat nejefektivnější přístupy a snižovat náklady tak, jak to jen šlo. Tlak spotřebitelů na co nejlibovější maso spolu s faktem, že tučná zvířata mají mnohem horší konverzi, přinesl velkou změnu i v této oblasti. Průměrný podíl libového masa v roce 2012 byl 56,8 %. V loňském roce se tento ukazatel vyšplhal o tři procenta na 59,7%. Ještě lépe je…

Redakce KIS, 14.07.2023

celý článek...

ZVÝŠENÍ OBRANYSCHOPNOSTI V CHOVU PRASAT VAKCINACÍ

Nové opatření v rámci programového období 2023–2027 je podpora motivující ke snížení používání antimikrobik v chovu prasat na základě podávání vakcín. Cílem je minimalizovat rizika ohrožující zdraví zvířat i následně případně konzumentů potravin. Použití vakcín se záměrem snižování antimikrobik se považuje za jedno z nejefektivnějších opatření vedoucích k omezování používání antimikrobik a tlumení antimikrobní rezistence. Opatření je určeno pro chov prasat v kategoriích selata, prasata ve výkrmu, prasničky a prasnice. Žadatelem…

Redakce KIS, 06.04.2023

celý článek...

Pozor na pásma AMP

Státní veterinární správa zjistila několik případů, kdy byla do uzavřeného pásma II, které se nachází ve Frýdlantském výběžku, přesunuta zvířata. To je v rozporu s mimořádnými veterinárními opatřeními a tomu, kdo je poruší, hrozí pokuta ve výši 100 tis. Kč v případě fyzické osoby a 2 mil. Kč v případě osoby právnické. Plné znění MVO najdete na https://espis.svscr..... Z pohledu prodávajícího je přinejmenším sporné, kdo v případě prodeje do uzavřeného pásma MVO porušil. Přesun zajišťuje již nový majitel a k němu by se měla vázat…

Redakce KIS, 31.03.2023

celý článek...

Stavy prasnic se dál nesnižují

Podle informací z centrální evidence se stavy prasat, možná trochu překvapivě, drží. Na konci roku chovatelé ohlásili přibližně 77 tisíc prasnic a 1,3 milionu prasat celkem. Samozřejmě jsou to čísla historicky naprosto nejnižší. Ve srovnání s koncem loňského roku ubylo téměř na kus přesně 10 000 prasnic (12%) a 180 tisíc prasat celkem. Přesto je v nich alespoň zrnko optimismu. Týká se především prasnic. Po rychlém propadu v prvním pololetí, se od července drží počet prasnic na přibližně stejné úrovni. K tomu je třeba přidat…

Redakce KIS, 31.03.2023

celý článek...

Informace k evidenci přirozené plemenitby skotu na Portálu farmáře

Upozorňujeme na novinky zveřejněné na stránkách ČMSCH, a.s.: Přehled všech NOVINEK naleznete ZDE. Vážení chovatelé skotu, Informujeme Vás, že v Novém registru zvířat na Portálu farmáře je k dispozici nová verze funkcionality „Evidence Přirozené Plemenitby“ (EPP). Stávající funkcionalita EPP v Registru zvířat  bude 22. února 2023 vypnuta a bude možné evidovat přirozenou plemenitbu jen v Novém registru zvířat. Doporučujeme tedy přejít na novou EPP před tímto vypnutím.Funkcionalita EPP je…

Redakce KIS, 15.02.2023

celý článek...

Mor prasat dál dobývá území

Podzim je již tradičně dobou, kdy často dochází k posunu hranic oblastí zasažených africkým morem prasat. Pole jsou sklizena a divočáci putují za novou potravou. Stejné to zřejmě bude i letos. Ze sousedního Německa byly ohlášeny nálezy pozitivních zvířat vně dosud platných infikovaných oblastí. Hranice infikovaných oblastí v celém Braniborsku se tak posunuly opět směrem na západ. Zároveň byla zrušena omezení v oblasti Emsland na západní hranici Německa. V této oblasti se objevil mor na začátku července přímo na farmě s 280 prasnicemi.…

Redakce KIS, 18.11.2022

celý článek...

Po vzoru Německa klesají ceny prasat i u nás

Minulou středu se snížila vyhlášená německá cena jatečných prasat o plných 10 centů. V tomto týdnu chovatelé dostávají jen 1,90 €/kg JUT za tepla. Tento negativní vývoj nebyl předznamenán žádnými problémy na burzách, protože ty byly v předcházejícím týdnu v klidu a prakticky na všech cena zůstala beze změn. Ani na našem trhu se ve 41. týdnu neodehrála žádná změna. Zvířata ve třídách SEU byla zpeněžována v průměru za 49,56 Kč/kg. Zdá se, že v letošním roce se cena mění vždy skokem. Po zvýšení na začátku března se cena držela…

Redakce KIS, 21.10.2022

celý článek...

Tlak na krácení ocásků se stupňuje

Krácení ocásků u selat je velkým tématem dnešní doby. Tlak EU na jeho ukončení se neustále stupňuje, ale přesto je v Evropě v drtivé většině případů selatům ocásek krácen. Okusování a komplikace s ním spojené jsou natolik velkým problémem, že si většina chovatelů nedokáže představit, že by s krácením přestala. Pod tlakem EU se mění i přístup Státní veterinární správy. Až dosud byly jako manipulovatelný materiál brány i řetízky. Do budoucna se však SVS bude muset přizpůsobit požadavkům komise a samostatné řetízky jako manipulovatelný…

Redakce KIS, 26.08.2022

celý článek...

První vakcína proti moru je na trhu

Africký mor prasat se dál šíří v těsném sousedství našich hranic. Na německé straně je to 6 kilometrů daleko a v Polsku byl pozitivní divočák zastřelen dokonce jen 4 kilometry od hranic. Případy v blízkosti hranic se množí a i přesto, že je v severních Čechách vyhlášeno pásmo intenzivního lovu, je riziko obrovské. Určitou nadějí může být první vakcína proti moru, která so objevuje na trhu. Ve spolupráci s USDA ji vyvinuly veterinární laboratoře ve Vietnamu a byly dokončeny všechny potřebné testy. Imunita navozená vakcínou trvá…

Redakce KIS, 10.06.2022

celý článek...

Stavy prasat znovu klesly

Sčítání stavů hospodářských zvířat znovu poukázalo na katastrofální stav tuzemského chovu prasat. Podle šetření ČSÚ k 1. dubnu bylo v ČR chováno jen necelých 81 tisíc kusů. To je skoro přesně o 10 tisíc méně, než před rokem (-11 %). Velký pokles zaznamenaly i stavy prasniček, kde ubylo 7 % zvířat (2650 kusů). Pokles už se projevuje také na stavech prasat celkem. Z loňských 1,52 milionu se snížily stavy až na 1,43 mil. kusů. Přitom se dá čekat, že další pokles, odpovídající snížení stavů prasnic, se v této kategorii teprve projeví.…

Redakce KIS, 27.05.2022

celý článek...

Pomoc chovatelům prasat je nutná

Česká republika bude kofinancovat mimořádnou pomoc sektorům postiženým krizí v maximální možné míře. Celkem by tedy mělo být rozděleno 810 mil. korun. Ihned po tomto oznámení se objevili informace o významném zvětšení počtu odvětví, do nichž by měla být tato pomoc směřována. Předsednictvo Svazu chovatelů prasat se na posledním jednání touto situací zabývalo. Vzhledem k tomu, jaká situace v chovu prasat panuje již téměř dva roky, se obrátilo na ministra zemědělství i členy zemědělského výboru poslanecké sněmovny se žádostí, aby…

Redakce KIS, 20.05.2022

celý článek...

UPOZORNĚNÍ PRO CHOVATELE OVCÍ A KOZ

Vážení chovatelé ovcí a koz,na Portálu farmáře lze nyní objednat nové identifikační prostředky pro označování ovcí a koz od dodavatele Agrotrans s.r.o.Na  webových stránkách www.cmsch.cz v části Tiskopisy, dokumenty naleznete také aktualizované tiskopisy pro objednání identifikačních prostředků pro ovce a kozy.KONTAKTYNožina Liborvedoucí odboru ústřední evidence602 287 030257 896 344Volešáková Martinaušní známky ovce, kozy; čipy pro koňovité725 491 447257 896 205

Redakce KIS, 30.03.2022

celý článek...

Připomenutí: Změna ve vedení evidence prasat od roku 2019

Novelou plemenářského zákona, zákona č. 154/2000 Sb. došlo ke zrušení výjimky v § 22 odst. 12, podle které nemuseli chovatelé prasat chovající 1 prase určené na domácí porážku evidovat tyto chovy v Ústřední evidenci prasat. Tato úprava byla provedena na základě rozhodnutí Evropské komise, která z důvodů výskytu afrického moru prasat odebrala všem státům EU možnost uplatnění této výjimky.Povinnost evidovat prasata v ústřední evidenci se po novele zákona č. 3/2019 vztahuje již na všechny chovy prasat. Novela vyhlášky č. 136/2004…

Redakce KIS, 09.03.2022

celý článek...

Tradičních zabijaček ubývá. Chybějí prasata

Zabijaček, které po staletí vyplňují v českých zemích období mezi Vánocemi a Velikonocemi, v posledních letech ubývá. Důvodem je především úbytek chovaných prasat. Podle Českého statistického úřadu bylo v roce 2012 na 125 tisíc domácích porážek, loni to však bylo už jen 93 tisíc.Klesá počet domácností, které si vykrmují prase v chlívku, ale snižují se i celkové stavy prasat chovaných v Česku. Zabijačky, jež bývaly i významnými společenskými událostmi, jsou tak na ústupu.Z 3,7 milionu chovaných prasat v roce…

Redakce KIS, 06.03.2022

celý článek...

Prasat ubývá

Minulý týden zveřejnil Český statistický úřad informace o chovu prasat ve druhém pololetí. Po několika letech, kdy se stavy držely na přibližně stejné úrovni, si hluboká krize začala vybírat svoji daň. Počet prasat celkem klesl sice jen o 3,4 % (1,55 na 1,49 milionu kusů), protože narozená zvířata pořád rostou, ale v kategoriích rozhodujících o budoucnosti je propad mnohem vyšší. Počet prasnic klesl o 6 % na necelých 87 tisíc kusů a i stavy prasniček se snížily o 5 %. Z toho je jasně patrná malá důvěra chovatelů v budoucnost.…

Redakce KIS, 19.02.2022

celý článek...

Ministr hledá možnost jak pomoci chovatelům prasat

Zástupci Svazu chovatelů prasat jednali na počátku týdne s ministrem zemědělství Zdeňkem Nekulou. Na základě kritické informace, která v chovu prasat trvá už jeden a půl roku, požádali o podporu sektoru. Ministr zemědělství potvrdil informace o tom, že rozpočet národních dotací by měl být naplněn ve stejné výši jako v loňském roce. Po tom, co bude státní rozpočet definitivně schválen, by měl být vyhlášen dotační titul 8.F.a. na repopulaci stád prasnic, který byl ze strany Bruselu již notifikován. Zároveň by měla být připravena…

Redakce KIS, 19.02.2022

celý článek...

VEPŘOVÁ KRIZE

Situace v sektoru vepřového masa je kritická a hrozí uzavírání některých podniků. Hledáme proto způsoby, jak chovatelům co nejvíce pomoci. Z národních dotací jsme jim loni vyplatili přes miliardu korun. Na Radách pro zemědělství v Bruselu opakovaně požadujeme po Evropské komisi zavedení mimořádných podpor pro tento sektor. Ceny prasat a vepřového masa v ČR klesly na nejnižší úroveň od roku 1994. Zemědělci prodávali jatečná prasata v posledních měsících za průměrnou cenu 25 Kč za kg živé hmotnosti.…

Redakce KIS, 06.02.2022

celý článek...

Do nového roku ve starém stylu

Počátek nového roku zatím žádnou změnu v obchodování s jatečnými prasaty nepřinesl. Německo znovu vyhlásilo cenu 1,23 €/kg JUT za tepla a beze změny bude probíhat obchodování i v Dánsku (8,40 Dkk/kg). Tomu, že hlavní evropský cenový indikátor zůstává stabilní, odpovídalo v minulém týdnu i obchodování na jednotlivých burzách. Ceny se většinou neměnily a jen Polsko a Itálie zaznamenaly mírný pokles. Naši chovatelé se v posledním týdnu loňského roku museli smířit se snížením průměrné ceny o patnáct haléřů. V průměru se jatečná…

Redakce KIS, 07.01.2022

celý článek...

Průzkum: Polovina chovatelů prasat v příštích letech skončí

Tisková zpráva 13. 12. 2021 - Na pultech českých obchodů bude v příštích letech ubývat českého vepřového masa. 52 procent chovatelů prasat plánuje uzavřít chovy do roku 2030 a 30 procent se k tomu chystá už příští rok. Řada dalších chce chovy omezit. Ukázal to průzkum Agrární komory ČR, který probíhal v první polovině prosince a zapojilo se do něj 143 zemědělských podniků. “Uzavírání chovů povede k dalšímu poklesu potravinové soběstačnosti Česka a prohloubení závislosti Česka na dovozech ze zahraničí. U vepřového masa musíme…

Redakce KIS, 13.12.2021

celý článek...

Ústřední nákazová komise v boji s africkým morem prasat doporučila intenzivní odlov

Ústřední nákazová komise (ÚNK), kterou svolal ministr zemědělství Miroslav Toman, dnes projednávala aktuální nákazovou situaci v České republice a okolních státech. Nejvážnějším rizikem pro tuzemské chovy je africký mor prasat (AMP) šířící se v Německu a Polsku v blízkosti českých hranic. Nejbližší výskyt AMP u prasat divokých je v Německu cca 25 km od české hranice. Minulý týden se po čtyřech měsících objevilo nové ohnisko ptačí chřipky v malochovu drůbeže na Příbramsku, jedná se o subtyp H5N1, který může být přenosný i na…

Redakce KIS, 06.10.2021

celý článek...

Ministr zemědělství: Sektory vepřového i drůbežího masa procházejí složitým obdobím, mimořádná opatření můžou pomoci

Ministr zemědělství Miroslav Toman na dnešní Radě ministrů zemědělství znovu upozornil na potřebu snížit administrativní zátěž v připravované Společné zemědělské politice (SZP). Upozornil také na nepříznivou situaci v sektoru vepřového masa a v chovech drůbeže v důsledku šíření ptačí chřipky. Česká republika rovněž nedávno do Bruselu zaslala žádost o zavedení mimořádné podpory v chovu drůbeže v návaznosti na výskyt ptačí chřipky v chovech. Komisař pro zemědělství přislíbil s českou stranou o opatřeních jednat. Kromě situace…

Redakce KIS, 30.04.2021

celý článek...

Ptačí chřipka zasáhla chov 175 tisíc nosnic a další chov kachen, počet ohnisek ptačí chřipky v ČR vzrostl na 25

V České republice byla potvrzena další dvě ohniska ptačí chřipky v komerčních chovech drůbeže. Počet letošních ohnisek tak vzrostl na 25. První z dvou nových ohnisek se nachází v obci Kosičky v okrese Hradec Králové. V chovu se nachází 175 000 nosnic. Ve stejné obci byla v závěru minulého týdne potvrzena ptačí chřipka v komerčním chovu kachen jiného chovatele. Veterinární inspektoři prověřují, zda nedošlo k zavlečení nákazy z chovu kachen do chovu nosnic. Druhé nové ohnisko se nachází v Záhornici na Nymbursku ve Středočeském…

Redakce KIS, 02.04.2021

celý článek...

Nová webová služba Registru zvířat (IZR_HPT01B) - hlášení a pohyby zvířat /tuři/

MZe poskytuje prostřednictvím Portálu farmáře novou webovou službu IZR_HPT01B. Nová verze B mírně rozšiřuje poskytované údaje z Registru zvířat a v odpovědi služby se oproti verzi A vrací i informace o porodní hmotnosti zvířete (pokud je v Registru zvířat uvedena). Služba je nasazena na produkčním prostředí a je k dispozici všem konzumentům.Související odkazyPopis služby IZR_HPT01B (hlášení a pohyby zvířat – tuři)Zdroj: MZE

Redakce KIS, 23.03.2021

celý článek...

Chov prasat je průšvih, naříkají zemědělci. Čína už vepřové neodebírá

Zemědělci ze Zlínského kraje mají problém s odbytem vepřového masa. Mohou za to uzavřené restaurace či školní jídelny, ale zejména fakt, že Čína přestala odebírat maso ze střední Evropy. Hrozí, že farmáři v regionu s chovem prasat skončí. Zdroj: https://www.idnes.cz/zlin/zpravy/zlinsky-kraj-chov-prasata-covid-pandemie-zemedelci-veprove-odbyt-maso.A210205_592914_zlin-zpravy_hoo

Redakce KIS, 19.02.2021

celý článek...

Ptačí chřipka je potvrzena v dalších dvou lokalitách, SVS přijímá veterinární opatření v celé ČR

Vzhledem k novým případům ptačí chřipky u volně žijících vodních ptáků v různých lokalitách jižních Čech, rozhodla dnes Státní veterinární správa (SVS) o vyhlášení mimořádných veterinárních opatření s celorepublikovou působností. Nařízení se týkají zákazu chovu drůbeže ve volném výběhu v evidovaných chovech, přemísťování a prodeje živé drůbeže chovatelům a pořádání svodů drůbeže a ptactva. Cílem opatření je minimalizovat riziko zavlečení nákazy do chovů drůbeže a zamezení dalšího šíření nákazy.Vyšetření ve Státním veterinárním…

Redakce KIS, 27.01.2021

celý článek...

Ministr Toman na jednání Rady ministrů EU: Africký mor prasat způsobuje výrazné ekonomické ztráty, chovy domácích prasat musíme důsledně chránit

V boji proti africkému moru prasat (AMP) je nutná úzká spolupráce v příhraničních oblastech, důsledná výměna informací i efektivní a rychlá finanční pomoc zasaženým členským státům a podnikatelským subjektům. Řekl to ministr zemědělství Miroslav Toman při dnešním videokonferenčním jednání Rady ministrů zemědělství EU. Ministři se zabývali také např. situací na trhu s cukrem a dalšími zemědělskými komoditami.„Výskyt afrického moru prasat, byť jen u prasat divokých, má v postižených oblastech dalekosáhlé dopady na obchod a nakládání…

Redakce KIS, 17.11.2020

celý článek...

Ministr Toman: Živočišnou výrobu, která je nutná pro zaměstnanost na venkově, příští rok podpoříme více než 2,5 miliardami korun z národních dotací

Bránit nepříznivému vývoji některých odvětví živočišné výroby mají kromě jiného národní dotační programy v zemědělství pro rok 2021, jejichž návrh dnes schválila vláda. Navazují na programy předchozích let a mají především podpořit restrukturalizaci a zvýšit konkurenceschopnost českého agrárního sektoru. Živočišná výroba je nezbytná pro zachování zaměstnanosti a rozvoj na venkově.„Jsem velmi rád, že se podařilo na národní dotace pro rok 2021 zajistit stejnou výši finančních prostředků jako v předešlém roce, tedy 3,8 miliardy…

Redakce KIS, 04.11.2020

celý článek...

Evropská komise schválila ČR coby zemi prostou IBR

Evropská komise schválila Českou republiku jako zemi prostou infekční bovinní rinotracheitidy skotu (IBR). Při projednávání žádosti ČR o udělení statusu na jednání stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva (SCoPAFF) v minulém týdnu neuplatnila proti české žádosti zaslané letos v lednu do Bruselu námitky žádná z členských zemí. V nejbližší době lze očekávat oficiální zveřejnění informace o udělení příznivého nákazového statusu ČR ve věstníku Evropské komise. O vymýcení IBR v chovech skotu usilovala ČR dlouhodobě.…

Redakce KIS, 06.10.2020

celý článek...

Ministr zemědělství: Jednotný trh by měl být spravedlivý. Klecové chovy nosnic by měly skončit v celé Evropské unii

Zákaz chovu nosnic v klecích od roku 2030 navrhuje Česká republika Evropské komisi v návrhu, který dnes představil ministr zemědělství Miroslav Toman na Radě ministrů zemědělství v Bruselu. Jednostranné zákazy klecových chovů pouze v jednotlivých členských státech vedou k nerovným podmínkám na jednotném trhu, proto by měl být stanoven postup platný pro celou Evropskou unii. Dalšími tématy jednání byly situace s africkým morem prasat (AMP), strategické plány Společné zemědělské politiky (SZP) nebo označování potravin.„Ve společnosti…

Redakce KIS, 22.09.2020

celý článek...

Ministerstvo zemědělství: Strategický plán počítá s dalším snižováním používání antibiotik ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví

Plán, jak dále snížit používání antibiotik do roku 2022 ve veterinární i humánní medicíně, zahrnuje hledání alternativních léčebných postupů, podporu výzkumu a ještě důslednější kontrolu. Materiál, který připravilo Ministerstvo zemědělství (MZe) ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví (MZ), schválila vláda. Strategický materiál Akční plán Národního antibiotického programu ČR na období 2019-2022 popisuje oblasti, na které se chce MZe s MZ a dalšími resortními organizacemi zaměřit, aby společně snížili používání antibiotik.…

Redakce KIS, 30.01.2019

celý článek...

Ministerstvo zemědělství chce více podpořit živočišnou výrobu a dobré životní podmínky zvířat. Na národní dotace dá v příštím roce 3,8 miliardy korun

Nové národní dotace v zemědělství by měly v roce 2019 směřovat na rozvoj živočišné výroby, například na Nákazový fond a do sektoru mléka. Významně vzrostla podpora welfare hospodářských zvířat. Ze státního rozpočtu by do zemědělství mělo jít v příštím roce přibližně 3,8 miliardy korun. Návrh Ministerstva zemědělství (MZe) na rozvržení národních dotací dnes přijala vláda. „Chceme podpořit oblasti zemědělství, které přinášejí vyšší zaměstnanost na venkově, jako je například chov skotu. Jde nám o zlepšení životních podmínek hospodářských…

Redakce KIS, 08.11.2018

celý článek...

Ministr Toman: Zvažujeme zmírnění opatření kvůli africkému moru prasat na Zlínsku a zpřísnění dovozu vepřového ze zemí s touto chorobou

Mimořádná veterinární opatření vydaná v souvislosti s výskytem afrického moru prasat (AMP) na Zlínsku by se mohla v blízké době zmírnit. Od posledního nálezu nakaženého divočáka uplyne v říjnu půl roku, což je doba, po které virus přežívá v prostředí. Vyplývá to z včerejšího jednání ministra zemědělství Miroslava Tomana s ústředním ředitelem Státní veterinární správy (SVS) Zbyňkem Semerádem. V souvislosti s výrazným zhoršením nákazové situace v Evropě zvažuje SVS zavedení povinnosti vyšetřovat před uvedením vepřové maso ze zemí…

Redakce KIS, 26.09.2018

celý článek...

Vepřovinky - Další omezení v krmení prasat

Zdá se, že si Evropská komise vytkla za cíl zkomplikovat krmení prasat co nejvíc je to možné. Po zákazu užívání oxidu zinečnatého a tlaku na snižování dávek antibiotik se dostal do centra zájmu další prvek, který pomáhá selatům překonat zažívací problémy. Je jím měď. Sama o sobě je nezbytným prvkem, který musí přijímat každý živý tvor. V případě selat se ale používala v mnohem vyšších dávkách, než jaká je nutriční potřeba. Nadbytek mědi potom pomáhal mladým zvířatům vyrovnat se s patogeny. Přebytek mědi se však nevstřebával…

Redakce KIS, 13.08.2018

celý článek...

Protilátky proti viru Aujeszkyho choroby má v ČR asi pětina prasat divokých

V Praze dne 18. 4. 2018 - Státní veterinární správa (SVS) provedla mezi 10. 10. – 31. 12. 2017 plošný monitoring Aujeszkyho choroby (ACH) v populaci prasat divokých. V jeho rámci byla zjišťována přítomnosti protilátek ve vzorcích krve odebrané od všech divokých prasat ulovených na území ČR v tomto období. V celé ČR bylo při tomto testování vyšetřeno celkem přes 82 tis. prasat divokých. Protilátky proti viru ACH byly zjištěny u 21 procenta vzorků. Důvodem testování byla potřeba aktualizace výsledků monitoringu ACH uskutečněného…

Redakce KIS, 19.04.2018

celý článek...

V ČR bylo po dvaceti potvrzeno ohnisko Newcastleské choroby drůbeže

V Praze dne 13. 4. 2018 Tisková zpráva - V České republice byl po dvaceti letech potvrzen výskyt ohniska tzv. Newcastleské choroby v chovu drůbeže. Nákaza byla potvrzena v malochovu slepic v Šanově na Zlínsku. Státní veterinární správa (SVS) v souladu s platnou legislativou přijímá s okamžitou platností opatření k zamezení dalšího šíření nákazy.Malochovatel z výše uvedené obce ohlásil začátkem tohoto týdne úhyn 11 z 34 chovaných slepic na svém neregistrovaném hospodářství. Uhynulé kusy byly zaslány k vyšetření do Státního veterinárního…

Redakce KIS, 13.04.2018

celý článek...

Stavy krav v KUPM i počty chovů rostou

Stavy krav v KUMP i počty chovů rostou Na konci loňského roku sice došlo vlivem brakace k poklesu stavů krav v systému kontroly užitkovosti masného skotu (KUMP), přesto meziročně počty zapojených krav stoupají. Zatímco v roce 2012 bylo k 31.3. do kontroly užitkovosti zařazeno celkem 19.242 krav, v stejném období letošního roku to bylo již 22.383 plemenic. Za zvyšujícím se počtem zapojených krav stojí především nárůst čistokrevných plemenic a krav s vyšším podílem masných plemen, naopak podíl kříženek se i nadále postupně snižuje.…

Redakce KIS, 03.04.2018

celý článek...

Vepřovinky

Čeští řezníci připlácejí za prasata jen neochotněRychlý růst vyhlášené ceny se nezastavil ani tentokrát. Pro příštích sedm dní bude v Německu platiti základní cena 1,55 €/kg JUT. Znamená to zvýšení o dalších 5 centů. Výrazné navyšování přivádí cenu na úroveň, kde byla v průběhu loňského září. K pozitivnímu vývoji se připojuje i Dánsko, kde cena jatečných prasat rostla o 20 ore (2,7 centu).Po měsíci se konečně růst cen jatečných prasat dostal i na náš trh. V průběhu osmého týdne se cena zdvihla o více než korunu. K navýšení průměrné…

Redakce KIS, 05.03.2018

celý článek...

Vepřovinky

Oživení na trhu s jatečnými prasatyMinulý týden byl prvním nesmělým signálem, že se situace na trhu (přinejmenším tom německém) obrací. Převis prasat zmizel a s ním i tlak na cenu. Nyní nastává pravý opak. Některá německá jatka nemají dostatek suroviny k uspokojení poptávky a na volném trhu ji shánějí jen s problémy. Cena proto poměrně rychle roste. Pro příští týden se zvyšuje o 7 centů. Na vývoji v Německu staví i další země - Belgie, Rakousko nebo Španělsko. Cena v těchto zemích stoupla v minulém týdnu o 1-3 centy a po zveřejnění…

Redakce KIS, 11.02.2018

celý článek...