Vepřovinky

Oživení na trhu s jatečnými prasaty
Minulý týden byl prvním nesmělým signálem, že se situace na trhu (přinejmenším tom německém) obrací. Převis prasat zmizel a s ním i tlak na cenu. Nyní nastává pravý opak. Některá německá jatka nemají dostatek suroviny k uspokojení poptávky a na volném trhu ji shánějí jen s problémy.

Cena proto poměrně rychle roste. Pro příští týden se zvyšuje o 7 centů. Na vývoji v Německu staví i další země - Belgie, Rakousko nebo Španělsko. Cena v těchto zemích stoupla v minulém týdnu o 1-3 centy a po zveřejnění nových vyhlašovaných cen se dá očekávat další růst. Země, kde se trend prozatím nepromítl, evidentně čekaly, zda pozitivní vývoj nebyl jen chvilkovou záležitostí. Po potvrzení trendu se dá očekávat, že se k růstu cen připojí prakticky všichni.

Vývoj na našem trhu je prozatím pozvolnější. Některá jatka mají stále přebytek prasat a od toho se odvíjí ceny. Zlevňování se v minulém týdnu prakticky zastavilo a nyní část jatek vyhlašuje cenu mírně vyšší. Maso Planá bude v nadcházejících dnech vykupovat prasata za 35 Kč, tak jako v minulém týdnu. Cenu nechávají beze změn i Jatka Český Brod (34,50 Kč/kg). Jatka Příbram i Blovice zvyšují o 50 haléřů na 34 Kč/kg. Komplikovaná zůstává situace především na Moravě, kde jatka, s odkazem na odbytové problémy, nechávají cenu na 33 Kč.
-JS-
 
Podle statistiků se počet prasat zvýšil
Český statistický úřad zveřejnil informace o výsledcích chovu prasat v roce 2017. Možná překvapivě je uváděno, že ve srovnání s rokem 2016? se počet prasat i prasnic mírně zvýšil. Počet prasnic stoupl o 3,6% a velmi podobně rostl počet všech registrovaných prasat (+3,5%). Stavy tak dosahují 94 tis. prasnic a 1,53 mil. prasat celkem. Projevují se tak dva roky, kdy se chov prasat konečně vymanil z ekonomických ztrát.

Další významný pokrok zaznamenala i reprodukce. Podle údajů ČSÚ bylo loni na každou prasnici narozeno 31,2 selte (+1,1) a dochováno 27,9 selte (+1 sele).

V kontrastu k těmto pozitivním informacím je vývoj porážek, o kterém bylo informováno v minulém vydání Vepřovinek. Produkce vepřového masa totiž klesla o 5 %. Pokud byl mírný růst stavů efektem období bez ztrát, je otázkou, jak se projeví poslední půl rok, kdy se chovatelé opět vracejí do červených čísel.

Detailní informace naleznete na https://www.czso.cz/...
Zdroj: ČSÚ


Poslední volná místa na seminářích
Již v úterý 13.2. se bude konat první ze seminářů věnovaných novému dotačnímu programu na welfare prasat. Aby chovatelé netápali při podávání předběžných žádostí, ani při vlastním realizování všech opatření, které jsou s tímto titulem spojeny budou na seminářích přednášeny veškeré podmínky zástupci MZe, kteří jsou garanty celého dotačního titulu. Druhý seminář se bude konat 21.2. a je již plně obsazen. Doporučujeme proto zájemcům o dotační titul, aby se co nejrychleji registrovali na seminář v Brně. Je možné to provést on-line na stránce: http://www.schpcm.cz....

Protože již v pondělí začíná období, v němž je nutno podávat předběžné žádosti, zveřejnilo MZe na svých stránkách jak předběžnou žádost, tak výňatek ze zásad, který se týká dotačního titulu 20.C. Zásady již byly schváleny vedením ministerstva. Všechny potřebné materiály najdete na http://eagri.cz/publ....
-JS- 
 
Co čekat od prvního pololetí?
Holandská banka Rabobank je známa svým zaměřením na zemědělství a jeho velmi dobrou znalostí. Z ní vychází pravidelné výhledy, které banka vydává. Po velmi špatném druhém pololetí loňského roku zřejmě všichni chovatelé prasat čekají na odhady dalšího vývoje.

I první čtvrtletí letošního roku bude ve znamení boje o asijské trhy mezi USA a Evropou. Zatímco ve Spojených státech jsou lámány rekordy zahraničního obchodu, EU přišla ve druhém pololetí, vinou vysokých cen, o část zahraničních trhů. Snížení ceny, které proběhlo by ale mělo působit stimulačně. Přesto bude první čtvrtletí pro chovatele prasat v EU obdobím přetlaku jatečných prasat a dobou, kdy je nutno počítat s nižší cenou.

Ze zprávy Rabobank se dá očekávat, že se rychlé snižování dovozů do Číny zastaví a v roce 2018 se čínská poptávka opět mírně zvýší. Důvodem je pokles stavů způsobený přísnějším uplatňováním pravidel ochrany životního prostředí. Po relativně krátké době se ale podniky v Číně s tímto problémem vypořádají a dojde k dalšímu postupnému zvyšování produkce a snižování potřeby nákupu ze zahraničí.
Zdroj: Rabobank


Dánský program v zásadních problémech
Na konci loňského roku se DanAvl, oficiální plemenná kniha prasat a hlavní dodavatel dánské genetiky v rozhodl změnit strukturu a po několika letech se vrátit k názvu DanBred. Nezanedbatelná část chovatelů se ale rozhodla, že nové podmínky nechtějí přijmout a rozvázala s DanAvl smlouvy. Okolo společnosti Breeders of Denmark (BoD) se rychle zformovala skupina, která hodlá stejně jako DanBred dál fungovat jako prodejce plemenných prasat. Je v ní sdruženo 42 % chovatelů z nichž někteří jsou velmi dobře známí a dlouhodobě patřili mezi nejlepší v Dánsku.

Všichni chovatelé v odloučené skupině dál pokračují ve šlechtění stejným způsobem, jako v době, kdy byly členy programu DanAvl. Chtějí ale mít možnost uplatňovat svoje práva majitelů, což jim smlouva s DanAvl, podle jejich vyjádření, neumožňovala.

Situace v Dánsku je v tomto okamžiku velmi nepřehledná a v běhu je několik soudních pří. Zároveň je komplikované kance zakoupené od BoD zapsat do státního registru, protože DanAvl odmítá vydávat potvrzení o původu. Bitva uvnitř Dánska zřejmě přinese odběratelům nižší ceny díky konkurenci. Na druhé straně je otázka, jestli budou obě společnosti schopny zrealizovat stejně dobrý genetický pokrok, jako v minulosti.

Za zmínku stojí fakt, že již v minulosti byly v této oblasti řešeny problémy. Již před několika lety byl DanAvl donucen soudem narovnat podmínky, které diskriminovaly některé prodejce. Zřejmě ne náhodou mezi nimi byla i společnost Breeders of Denmark.
Zdroj: ThePigSite 


Zpracováno SCHP 9.února.2018
www.schpcm.cz
info@schpcm.cz


Redakce KIS, 11.02.2018

          zpět...