VEPŘOVÁ KRIZE

Situace v sektoru vepřového masa je kritická a hrozí uzavírání některých podniků. Hledáme proto způsoby, jak chovatelům co nejvíce pomoci. Z národních dotací jsme jim loni vyplatili přes miliardu korun. Na Radách pro zemědělství v Bruselu opakovaně požadujeme po Evropské komisi zavedení mimořádných podpor pro tento sektor.

Ceny prasat a vepřového masa v ČR klesly na nejnižší úroveň od roku 1994. Zemědělci prodávali jatečná prasata v posledních měsících za průměrnou cenu 25 Kč za kg živé hmotnosti.

Problémy zemědělců v tomto sektoru nebyly nikdy větší. Důvodem je jednak trvající hrozba šíření afrického moru prasat v sousedních zemích a jednak zvýšení vstupů do výroby, jako jsou náklady na krmiva a energie. Výsledkem kombinace těchto dvou faktorů je nadbytek vepřového masa na trhu, zhoršené exportní možnosti a propad cen na unijním a zejména tuzemském trhu.

Sektor chovu prasat považujeme za klíčové odvětví živočišné výroby. Pokud má tento obor v naší zemi přežít, nelze s podporou pro chovatele prasat otálet. Rozhodli jsme se vyplatit národní dotace pro chovy prasat v roce 2021 v plné výši. Do tohoto sektoru jsme v rámci vybraných dotačních programů určených na ozdravování chovů prasat a zlepšení jejich životních podmínek loni vyplatili téměř 1,2 miliardy korun.

Na problém v sektoru vepřového masa dlouhodobě upozorňujeme na jednáních v Bruselu a požadujeme zavedení mimořádných podpor pro chovatele. K našemu návrhu se přidalo mnoho dalších států včetně Rakouska, Belgie, Slovenska nebo Francie, je tedy patrné, že sektor má problémy napříč Evropou.

zdroj: eagri.cz

Redakce KIS, 06.02.2022

          zpět...