Vepřovinky - Další omezení v krmení prasat

Zdá se, že si Evropská komise vytkla za cíl zkomplikovat krmení prasat co nejvíc je to možné. Po zákazu užívání oxidu zinečnatého a tlaku na snižování dávek antibiotik se dostal do centra zájmu další prvek, který pomáhá selatům překonat zažívací problémy. Je jím měď. Sama o sobě je nezbytným prvkem, který musí přijímat každý živý tvor. V případě selat se ale používala v mnohem vyšších dávkách, než jaká je nutriční potřeba. Nadbytek mědi potom pomáhal mladým zvířatům vyrovnat se s patogeny. Přebytek mědi se však nevstřebával a byl vylučován ve výkalech.

Podobně jako v případě oxidu zinečnatého je zákaz vysokého dávkování podložen obavami ze znečišťování životního prostředí. Měď je totiž jedním z těžko odbouratelných kovů.

Podle nařízení jsou limity pro měď od 18. září 2018 nastaveny na 150 mg/kg krmné směsi u selat a 100 mg/kg krmné směsi u selat od 5 do 8 týdnů po odstavu. Momentálně pro obě kategorie platí hranice 170 mg/kg směsi. V nařízení je specifikována i přechodná doba. Ještě rok je možné vyrábět krmné směsi podle současně platných limitů a až po 18.9.2019 musí být krmiva plnit nové limity.

Zdroj: PigProgress

Redakce KIS, 13.08.2018

          zpět...