Zprávy - Ekologické zemědělství

Trh s biopotravinami se v České republice v roce 2022 meziročně zvýšil

Trh s biopotravinami v České republice roste, ve srovnání s rokem 2021 byl předloni meziroční růst vyšší o 12,9 %. České domácnosti spotřebovaly biopotraviny za 6,95 miliardy korun. Vyplývá to ze Zprávy o trhu s biopotravinami v ČR v roce 2022, kterou zveřejnilo Ministerstvo zemědělství. Podíl biopotravin na celkové spotřebě potravin a nápojů předloni dosáhl 1,65 %. Průměrná částka, kterou v roce 2022 vydal každý obyvatel ČR za biopotraviny, byla 642 korun. Vzrostlo také množství exportovaných biopotravin,…

Redakce KIS, 19.04.2024

celý článek...

Výjimka z pravidel EZ na rok 2024 pro přivedení konvenčních zvířat

Od 1. ledna 2024 nadále platí nová Generální výjimka MZe ČR pro ekologické podnikatele, kteří z konvenčních chovů do konce roku 2024 přivedou za účelem plemenitby pro utváření nového stáda nebo hejna:Skot, koňovité, jelenovité do stáří 6 měsícůOvce a kozy do stáří 60 dnůPrasata do hmotnosti 35 kgKrálíky do stáří 3 měsícůZároveň od 1. ledna 2024 platí tato generální výjimka také pro ekologické podnikatele, kteří z konvenčních chovů do konce roku 2024 přivedou za účelem plemenitby pro obnovu stáda nebo hejna:Do 10 %…

Redakce KIS, 03.01.2024

celý článek...

Povinná odborná školení pro příjemce dotací EZ

Novou podmínkou, kterou musejí příjemci dotace v rámci opatření splnit, je účast na odborném školení za účelem rozšíření odborných znalostí o systému EZ. Absolvovat školení je nutné 1 x za závazek, a to nejpozději do konce čtvrtého roku plnění víceletých podmínek. Školení zajišťuje ÚKZÚZ, který realizací pověřil Bioinstitut o.p.s.https://bioinstitut.cz/cz/odborna-skoleni-pro-prijemce-dotaci-ez

Redakce KIS, 03.01.2024

celý článek...

Smlouva o inspekci a certifikaci

Jak uzavřít smlouvu o inspekci a certifikaci s KEZ o.p.s.?Smlouvu Vám zasíláme ve dvou výtiscích (nebo v elektronické podobě) a podáváme následující vysvětlení:Vyplňte údaje na všech zaslaných vyhotoveních a vše nám obratem zašlete zpět. Po našem potvrzení Vám bude jeden výtisk vrácen.Smlouvu o kontrole vyplňte na přední straně. Zejména uveďte přesně Vaše jméno a příjmení, respektive název firmy tak, jak je vedena ve výpisu z některé úřední evidence. Podepište vlastnoručně smlouvu na zadní straně s uvedením data. Smlouvu může…

Redakce KIS, 03.01.2024

celý článek...

Kdo Vám může odborně poradit a pomoci v oblasti ekologického zemědělství?

Ministerstvem zemědělství ČR je zřízen registr poradců, jeho vedením je pověřen Ústav zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI) jako správce registru a metodický a kontrolní orgán poradenství. Poradce pro ekologické zemědělství naleznete ZDENITRAT.CZ - ochrana vody před znečištěním dusičnany ze zemědělství.ARGOPORADENSTVÍ je internetový portál Ústavu zemědělských a potravinářských informací obecně. Mimo jiné zde najdete i odkaz na ekologické zemědělství.PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců ČR, svaz má regionální…

Redakce KIS, 03.01.2024

celý článek...

Informační brožury k opatření Ekologické zemědělství

Informační materiály seznamují zemědělce i širší zemědělskou veřejnost se základními podmínkami a způsoby podporovaného hospodaření podle druhu kultury.Rok vydání:2023Tématické oblasti:Dotace a podpory, strukturální politikaISBN:978-80-7434-722-1, 978-80-7434-725-2, 978-80-7434-724-5, 978-80-7434-723-8PřílohyOrná půda   (PDF, 1 MB)Ovocné sady   (PDF, 1 MB)Trvalé travní porosty   (PDF, 1 MB)Vinice   (PDF, 1 MB)Související legislativaNařízení vlády č. 81/2023 Sb.

Redakce KIS, 24.08.2023

celý článek...

Plocha orné půdy obhospodařované ekologicky se mezi lety 2020-2021 rozrostla téměř o 10 %. Přibylo i ekologicky hospodařících zemědělců

Ekologické zemědělství je v České republice na vzestupu. Zatímco v roce 2020 bylo ekologicky obhospodařováno více než 93 tisíc hektarů orné půdy, o rok později to už bylo téměř 103 tisíce hektarů. To je nárůst o 9,7 %. Vyplývá to ročenky Ekologického zemědělství v České republice v roce 2021, kterou nově zveřejnilo Ministerstvo zemědělství (MZe).Ke konci roku 2021 hospodařilo ekologicky 4 794 farem na výměře 558 124 hektarů, což představuje 15,7% podíl na celkovém zemědělském půdním fondu České republiky.„Počty ekologických…

Redakce KIS, 16.03.2023

celý článek...

Více než třetinu produkce biopotravin Česko vyváží do ciziny. Zákazníci o ně nemají takový zájem

Od Valentina Podlesná|15. února 2023|Kategorie: Zemědělství|Štítky: biopotraviny, Česko, produkce, vývozZa hranicemi končí přibližně třetina tuzemské produkce bio obilí, polovina produkce luštěnin a dvě třetiny vypěstovaných brambor. Vyváží se i téměř polovina produkce kořenové zeleniny, třetina hovězího masa a 15 procent mléka. Důvodem je i malý zájem ze strany zákazníků. Téměř dvě třetiny z nich totiž biopotraviny vůbec nekupují.„Na celkovém obratu českých subjektů z biopotravin má vývoz…

Redakce KIS, 15.02.2023

celý článek...

Po celé Evropě klesá zájem o biopotraviny, vyšší cena začíná vadit Zdroj: https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/biopotraviny-retail-zakaznici-rust-pokles-zemedelci.A230120_173627_ekonomika_vebe?zdroj=ekonomikah_hp

Biopotraviny si do nákupních košíků hledají cestu čím dál obtížněji. Jak v Česku, tak v celé Evropě. Itálie, Německo či Polsko hlásí významný pokles odbytu od osmi do dvaceti procent. A podobný trend registrují i někteří čeští obchodníci a zemědělci. Nicméně ne všichni.Kvůli rostoucím cenám potvrzují pokles poptávky hlavně u masa, ryb a mléka. „Kvůli zvyšujícím se cenám vidíme změnu zákaznického chování. U biopotravin dochází k poklesu poptávky, hlavně u hovězího masa a dražších ryb. Zákazníci přecházejí na kuřecí maso a levnější…

Redakce KIS, 22.01.2023

celý článek...

Certifikace a registrace podnikatelů v ekologickém zemědělství a bioproduktů od 1.ledna 2023

V souladu se změnou podmínek registrace a certifikace ekologických podnikatelů i bioproduktů v souvislosti s přijetím prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/1378, kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2119 o vydávání certifikátů pro hospodářské subjekty, skupiny hospodářských subjektů a vývozce ve třetích zemích jsou od 1. 1. 2023 platné pouze certifikáty vydané v elektronické podobě za použití systému TRACES.Tyto certifikáty jsou právně platné schválením a vydáním v systému TRACES a nemusí na nich být uveden…

Redakce KIS, 06.01.2023

celý článek...

Ministr Nekula: Poslední vývoj ukázal, že ekologické zemědělství je odolnější vůči vnějším vlivům, zejména cenám hnojiv

Výzvám a příležitostem pro zemědělství se věnují účastníci Kongresu zemědělců Evropské unie v Šibeniku v Chorvatsku. Ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) na jednání zdůraznil kromě jiného nutnost dalšího rozvoje ekologického zemědělství a zachování udržitelnosti zemědělské produkce a zajištění dostatku kvalitních a bezpečných potravin. Ministr Nekula se také sešel k bilaterálnímu rozhovoru se svojí chorvatskou kolegyní Marijou Vučkovićovou.„Na neformálním zasedání ministrů zemědělství, které jsme jako předsednická země…

Redakce KIS, 12.10.2022

celý článek...

Na podporu Ekologického zemědělství SZIF rozdělí přes 1,5 miliardy korun

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) začíná vydávat rozhodnutí na podporu Ekologického zemědělství v rámci Programu rozvoje venkova (PRV). O dotaci si zažádalo 4 564 zemědělců, Fond jim vyplatí 1,55 miliardy korun.„Dotaci vyplácíme na trvalé travní porosty, na nichž žadatelé dodržují minimální intenzitu chovuhospodářských zvířat. Dále na ornou půdu, na které pěstují zeleninu a speciální byliny, trávu nasemeno, případně ostatní plodiny, jahodník nebo je tato půda vedená jako úhor,“ říká JanBorský, vedoucí Oddělení metodiky…

Redakce KIS, 08.02.2022

celý článek...

Výzkum: Češi a zdravá výživa

Češi a zdravá výživa: nejdostupnější je Sklizeno, nejlepší sortiment má Country Life. Do prodejen a sítí se zdravou výživou zavítá 44 % internetové populace Česka. Týká se to spíše žen než mužů nebo dotázaných s vyšším vzděláním. Při nakupování volí hlavně podle dostupnosti konkrétní prodejny, které má podle nich nejdostupnější Sklizeno a kvality sortimentu, který má zase nejlepší síť Country Life. Rozhodující je i cena, kde vítězí síť Náš grunt. Ten přitom fakticky patří pod síť Sklizeno, ke které se připojil na konci loňského…

Redakce KIS, 22.10.2017

celý článek...