Zprávy - Rostlinná výroba

Zhodnocení třetího roku systému kvality Q CZ pro konzumní brambory

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) ukončil třetí rok certifikace konzumních brambor a jejich produktů v režimu kvality Q CZ. Ve třetím roce čtyřletého certifikačního cyklu bylo vydáno celkem 17 certifikátů a celkový počet platných certifikátů se tak navýšil na celkových 165. V roce 2024 bude certifikační cyklus pokračovat dozorovými inspekcemi a současně se mohou do 30. dubna přihlásit noví žadatelé. Samotný proces certifikace konzumních brambor a produktů z konzumních brambor v režimu kvality Q CZ byl…

Redakce KIS, 12.01.2024

celý článek...

Zelinářská unie Čech a Moravy

Máme velkou novinku!Valná hromada ZUČM včera zvolila nové vedení. Novou předsedkyní byla zvolena Ing. Monika Nebeská. Upřímně paní předsedkyni blahopřejeme a těšíme se na působení ZUČM pod jejím vedením!Děkujeme Petrovi Hankovi, odcházejícímu předsedovi, za vše, co pro české pěstitele a českou zeleninu ve svém volebním období udělal.

Redakce KIS, 01.02.2023

celý článek...

Pěstování jablek v Česku nejspíš skončí. Ovocnářům se totiž nevyplatí

Unie ovocnářů očekává konec pěstování jablek v Česku. Jejich producenti jabloně ve velkém kácejí a sady mění v pole, na kterých pak pěstují plodiny, které se jim, na rozdíl od jablek, ekonomicky vyplatí. Důvodem je bohatá úroda v sousedním Polsku, které je předním světovým producentem jablek.Pěstitelé jablek mění své sady v ovocnářské hřbitovy. Postupně odřezávají jednu jabloň za druhou. "Odbyt je špatnej, takže snižujeme ty plochy. Letos budeme ve ztrátě," říká například malopěstitel Miloš Thoř z Pěnčína.Společnost Agro Rubín…

Redakce KIS, 26.01.2023

celý článek...

Sklizeň chmele je nejnižší za deset let, na vině je špatné počasí

Sklizeň chmele je letos v Česku nejnižší za deset let. Hektarový výnos 0,9 tuny je dokonce nejnižší od roku 2000. Důvodem bylo nepříznivé počasí. Celkově se letos sklidilo 4452 tun chmele proti loňským 8306 tunám.„Letošní vegetace byla charakteristická dlouhými suchými obdobími spojenými s vysokými teplotami, které se střídaly s krátkými, intenzivními srážkami,“ uvedla v tiskové zprávě mluvčí Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského Ivana Kršková.Proti loňské nadprůměrné sklizni činí propad téměř 50 procent. Osázená…

Redakce KIS, 01.12.2022

celý článek...

Čeští zemědělci udávají trendy ve snižování spotřeby pesticidů

Na českých polích se každoročně používá méně pesticidů. Pomáhá tomu zákaz některých účinných látek, dotační podpora šetrného hospodaření nebo zavádění precizních technologií. Všechna tato opatření přijalo Ministerstvo zemědělství.„Adaptaci na klimatickou změnu bereme vážně, děláme řadu opatření, která jsou vzájemně provázaná a musí být i do budoucna velmi komplexní. Jedním z nich je snížení přípravků na ochranu rostlin, jejichž prodej ze všech zemí EU podle dat evropského statistického úřadu Eurostatu klesl nejvíce v České…

Redakce KIS, 04.11.2022

celý článek...

Nesmysly v obchodech: Načervenání jablka je vada. Proč?

Neplýtvat, zbytečně nehnojit, všechno spotřebovat beze zbytku a odebírat hlavně to, co vzniklo a vyrostlo co nejblíž k domovu. Recept na udržitelnější a rozumnější život je snadný, ale my, lidé, si ho někdy až směšně komplikujeme a sami si házíme klacky pod nohy. Dobrým příkladem jsou třeba česká jablka v českých obchodech. Proč jich tam není víc, když máme pro jejich pěstování ideální podmínky? Třeba proto, že trend nesmyslných estetických kritérií se ze světa modelingu dávno přesunul i do potravinářství.„Tady všude…

Redakce KIS, 06.10.2022

celý článek...

Méně chemie na našich polích. Spotřeba přípravků na ochranu rostlin loni klesla o 2,76 %. Potvrdil se tak dlouhodobý trend v českém zemědělství

Zemědělci v roce 2021 spotřebovali o 2,76 % méně přípravků na ochranu rostlin než v předešlém roce. Snížení způsobil vliv počasí, celoevropský zákaz některých látek, ale také šetrnější způsoby obhospodařování zemědělské půdy. Údaje vyplývají z Výroční zprávy o plnění Národního akčního plánu k bezpečnému používání pesticidů. Materiál Ministerstva zemědělství (MZe) dnes projednala vláda.„Naši zemědělci stále více upřednostňují udržitelné hospodaření na zemědělské půdě, to je jeden z důvodů, proč se v České republice…

Redakce KIS, 20.07.2022

celý článek...

U našich susedov sme sa boli inšpirovať a pozrieť na modernú kosačku, ktorá má predchádzať úhynu srnčích mláďat.

zdroj: Farmárska Revuehttps://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ffb.watch%2Fe3wqPdSDlM%2F%3Ffbclid%3DIwAR3masWO7SGsPXdOZvHWxF_-NOhIKREgroqtpTCjUDxwApzbc0AJcQuiXNw&h=AT3u87oTCkMwrNHxzpnuwCe_cXoPzC-bQZN2pzufW5S64PYMz59aK2HnHnOEWvj94zlBbP-FCRyfroiYEsjffu0x5p5zX0MKb9RMzTYxP2unzxqIK-vJ9QO2lwG2xkt2Obzexg

Redakce KIS, 05.07.2022

celý článek...

MendelFarm – Integrovaná ochrana rostlin v podniku hospodařícím v suchých podmínkách projekt financovaný z dotačního programu 9.f.m. Ministerstva zemědělství „Demonstrační farmy“

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTUIntegrovaná ochrana rostlin (IOR) je systém hospodaření, jehož cílem je vytvořit vhodné podmínky pro růst rostlin. Základem celého systému je efektivní ochrana před patogeny, škůdci a plevely, jež zajišťuje stabilní výnos a kvalitní produkci zemědělských plodin, přičemž je kladen důraz na snížení rizik negativního dopadu vlivu pesticidů na lidské zdraví a životní prostředí. Důležitou součástí je kvalifikované používání pesticidů v případě, že nelze regulovat populace škodlivých organizmů (ŠO) na odpovídající…

Redakce KIS, 31.05.2022

celý článek...

Hlášení o provedení půdoochranné technologie podrývání

Vážení žadatelé, dovolujeme si Vás upozornit, že do 15. 05. 2022 je termín na podání Hlášení o provedení půdoochranné technologie podrývání při zakládání porostů u cukrové řepy na MEO plochách a nově také při zakládání porostů řepky olejné na SEO plochách.(standard DZES 5)Správné a úplné provedení půdoochranné technologie podrývání je podmíněno jejím včasným nahlášením na SZIF. Hlášení se bude provádět z prostředí Portálu farmáře po provedení půdoochranné technologie a to nejpozději do:-                 …

Redakce KIS, 12.05.2022

celý článek...

Vedení evidence hnojení v MS Excel

Vážení uživatelé, zasíláme Vám informaci, kterou zveřejnilo Ministerstvo zemědělství na svých webových stránkách.Jistě se k Vám dostala informace o povinnosti vedení evidencí hnojení v elektronické podobě.Pokud nepoužíváte soukromé evidenční programy nebo přímo Portál farmáře (zemědělské parcely), tak Vám ministerstvo nabízí vzorový tabulkový (MS Excel) soubor pro vedení evidencí.Součástí je i výukové video, které Vám během 15 minut představí základní funkce. Tabulky Vám posíláme v příloze nebo je naleznete…

Redakce KIS, 27.04.2022

celý článek...

ŘEPKA SE U NÁS NEPŘESTANE PĚSTOVAT...

Pár slov k chystanému konci přimíchávání biopaliv do pohonných hmot. Jelikož se internetem rozmáhá nadšení, že zrušením biopaliv klesne plocha pěstované řepky, tak sdílíme několik faktů, které možná veřejnost překvapí:ŘEPKA SE U NÁS NEPŘESTANE PĚSTOVAT...1) Protože přes 2/3 sklizené úrody se zpracují v potravinářském průmyslu, jak uvádí samotné Ministerstvo zemědělství České republiky. Při dnešních cenách bílkovinných koncentrátů je řepka také součástí kvalitních krmiv pro hospodářská zvířata. Nemusíme tak dovážet více jiných…

Redakce KIS, 17.03.2022

celý článek...

Webinář Ruzyňský den výživy rostlin a agrotechniky

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v.v.i.v Praze –Ruzyni Vás srdečně zve na webinář Ruzyňský den výživy rostlin a agrotechniky, pořádaný ve čtvrtek 24. února 2022.Na webináři budou diskutovány aktuální problémy praxe při pěstování ozimů po letošní zimě a při zakládání porostů jařin. Odborný program bude upřesněn podle aktuální situace ke dni konání semináře a zaslaných dotazů k jednotlivým přednáškám a bude mimo jiné zaměřen na zhodnocení letošní mírné zimy a jejího vlivu na jarní vegetaci včetně předpovědi rizik, efektivní…

Redakce KIS, 21.02.2022

celý článek...

Jak pěstovat celer bulvový, řapíkatý i listový ze semen. S výsevem začněte už v únoru

Kdo chce letos pěstovat vlastní celer ze semínek, tak už je čas zasít, protože celer má dlouhou vegetační dobu a je potřeba sazenice předpěstovat včas. Únorový či nejpozději březnový výsev je optimální pro u nás nejoblíbenější celer bulvový, tak pro dnes velice moderní celer řapíkatý i listový. Máme pro vás 13 rad a tipů, jak si vypěstovat vlastní sadbu, a další, jak sazenice celeru zasadit.Celer (Apium graveolens) je dobrým zdrojem vitaminů A, B, C a minerálních látek. Silnou vůni a chuť mu propůjčují éterické oleje, díky kterým…

Redakce KIS, 08.02.2022

celý článek...

Ministr zemědělství: Evidenci chmelnic je nutné modernizovat především kvůli zachování odrůdové pravosti a kvality chmele

Modernizace evidence chmelnic je jedním z hlavních cílů návrhu novely zákona o ochraně chmele, který dnes schválila vláda. Jde o nově definované požadavky důležité pro správnou evidenci chmelnic v návaznosti na úpravy ověřovacího procesu chmele a chmelových produktů.„Od přijetí zákona až po současnost došlo nejen v celém českém zemědělství k řadě změn, které se dotkly i pěstování chmele a zákon na ně v okamžiku svého vzniku nemohl reagovat. Proto je potřeba reakce na ně stále aktuálnější a naléhavější. Zejména kvůli zachování…

Redakce KIS, 26.01.2022

celý článek...

Pravidla pro užívání glyfosátu jsou připravená, před sklizní ho nebude možné použít na řepku ani obiloviny

Nová pravidla pro používání účinné látky glyfosát zakážou předsklizňovou aplikaci všech přípravků s glyfosátem na plodiny potenciálně určené pro potravinářské účely, tedy na obiloviny a řepku. Omezení začnou platit ode dne obnovení povolení přípravků obsahujících glyfosát v České republice, tedy od 1. ledna 2019. „Usilujeme o to, aby zemědělci využívali přednostně takové postupy, které budou obecně minimalizovat potřebu použití chemických přípravků, tedy i glyfosátu. Nová opatření se zaměří na jeho používání na plodiny s potravinářským…

Redakce KIS, 19.11.2018

celý článek...

Postup sklizně obilovin a řepky v Olomouckém kraji k 13. 8. 2018

Postup sklizně obilovin a řepky v Olomouckém kraji k 13. 8. 2018

Redakce KIS, 14.08.2018

celý článek...

Žně obilí na Hané končí. Výnosy jsou kvůli suchu zhruba o 10 procent nižší než loni

Průměrný výnos obilí v Olomouckém kraji klesl za poslední dva roky zhruba o jednu tunu na hektar. Zemědělci už letos sklidili asi čtyři pětiny osetých ploch, zejména ječmen a ozimou pšenici. Ještě jim zbývá sklidit jarní pšenici, žito, oves a tritikale, většinou ve vyšších polohách. Například v Unčovicích na Olomoucku už ale žně obilovin skončily. Výnos je podle místních agronomů kvůli suchu zhruba o 10 procent nižší než loni. Jinde může ztráta vystoupat až ke 20 procentům. Žně na Hané už většinou skončily. Co bude následovat,…

Redakce KIS, 06.08.2018

celý článek...

Moravu trápí škůdce rajčat

V letošním roce se na území jižní a střední Moravy rozšířil nepůvodní škůdce, makadlovka Tuta absoluta, který způsobuje škody pěstitelům rajčat jak ve sklenících, tak na zahradách. V této souvislosti ÚKZÚZ provádí zvýšený monitoring a zároveň zahájil kroky k rozšíření použití přípravku Spintor, který je povolený proti makadlovce v zahraničí. Výhodou tohoto přípravku je jeho využitelnost i v ekologickém zemědělství.ÚKZÚZ aktuálně eviduje významné škody na Olomoucku v lokalitách Litovel a Prostějov a na Břeclavsku ve Velkých Němčicích…

Redakce KIS, 30.07.2018

celý článek...

Chmelaři omezují pěstování. Nedokážou sehnat brigádníky, kteří by se o „českou pýchu“ starali

Na pěstitele chmele tvrdě dopadá nebývale nízká míra nezaměstnanosti v Česku i v blízkém zahraničí. Nedostává se jim pracovních sil, a to ani brigádníků. Trápí je také silné sucho. Například v Kokorech v Tršické oblasti na Přerovsku proto omezují pěstování.V Kokorech pěstují chmel asi na 200 hektarech. Část této plochy teď budou muset nechat ležet ladem. „Nedostatek lidí je dlouhodobý a nevidím, že by se stav zlepšoval,“ posteskl si předseda zemědělského družstva Kokory Vladimír Lichnovský. Podniku aktuálně chybí desítky pracovníků.„Pomáhají…

Redakce KIS, 16.05.2018

celý článek...

Pravidla pro pěstování GMO v roce 2018

  V příloze přikládáme informace pro pěstitele geneticky modifikované kukuřice.V případě, že nejste pěstiteli GMO, berte tento informaci jako bezpředmětnou. S pozdravem Ing. Petr Lerch                                    Odborný radaOddělení příjmu žádostí a LPIS pro Olomoucký kraj          Státní zemědělský…

Redakce KIS, 06.02.2018

celý článek...