Pomoc chovatelům prasat je nutná

Česká republika bude kofinancovat mimořádnou pomoc sektorům postiženým krizí v maximální možné míře. Celkem by tedy mělo být rozděleno 810 mil. korun. Ihned po tomto oznámení se objevili informace o významném zvětšení počtu odvětví, do nichž by měla být tato pomoc směřována. Předsednictvo Svazu chovatelů prasat se na posledním jednání touto situací zabývalo. Vzhledem k tomu, jaká situace v chovu prasat panuje již téměř dva roky, se obrátilo na ministra zemědělství i členy zemědělského výboru poslanecké sněmovny se žádostí, aby při dělení mimořádné pomoci byla brána v úvahu především ekonomická situace jednotlivých sektorů.

Svaz bude také jednat se SZIF o povinnosti rozepisovat náklady v dotačním titulu 8.F.d. (ozdravování chovů prasat) na jednotlivé haly. Tato administrativně velmi náročná povinnost nepřináší z pohledu dotačního titulu žádnou potřebnou informaci. Svaz se proto bude snažit, aby se praxe vrátila k původnímu stavu, kdy se náklady vykazovaly na celé hospodářství.

SCHP 

Redakce KIS, 20.05.2022

          zpět...