Stavy krav v KUPM i počty chovů rostou


Stavy krav v KUMP i počty chovů rostou

Na konci loňského roku sice došlo vlivem brakace k poklesu stavů krav v systému kontroly užitkovosti masného skotu (KUMP), přesto meziročně počty zapojených krav stoupají. Zatímco v roce 2012 bylo k 31.3. do kontroly užitkovosti zařazeno celkem 19.242 krav, v stejném období letošního roku to bylo již 22.383 plemenic. Za zvyšujícím se počtem zapojených krav stojí především nárůst čistokrevných plemenic a krav s vyšším podílem masných plemen, naopak podíl kříženek se i nadále postupně snižuje. Ještě dynamičtěji pak stoupá počet chovatelů v KUMP.

Suverénně nejoblíbenější masné plemeno je i nadále charolais, jehož stavy v KUMP se vyšplhaly na 6.795 krav (z toho 5.679 čistokrevných). Polepšila i většina ostatních masných plemen, z těch početnějších je nejprogresivnějším plemenem limousine, jehož stavy se za posledních šest let zdvojnásobily. Z "nových" plemen je kontinuálně zvyšující se zájem patrný zejména u plemen aubrac a dexter, roste obliba i parthenaisů. Hereford, který byl ještě před dvěma lety na opětovné vlně vzestupu, si bohužel opět mírně pohoršil.

Ke konci března bylo do jednoho ze stupňů kontroly užitkovosti (A nebo B) zapojeno celkem 627 chovů s 20.419 kravami ve stupni A a 1.964 ve stupni B, což je meziroční nárůst o 42 chovů. Zatímco v minulosti nebyl rozdíl mezi počty krav zapojených do stupně A či B tak výrazný, dnes jednoznačně převažuje hlavní stupeň KUMP A. To souvisí zejména s výše uvedeným nárůstem počtu čistokrevných krav na úkor počtu kříženek. Chovů, které jsou zapojeny pouze do stupně kontroly užitkovosti A je celkem 591, ve stupni A i B je 11 chovatelů a 25 dalších chovatelů má své krávy zařazeno pouze do stupně B.

Největším chovem v systému KUMP je momentálně Montážně obchodní firma, Bučický Mlýn s celkovým počtem 421 chovaných plemenic. Druhé místo patří společnosti Agrokomplet 2000 s.r.o. Janův dvůr, která má v kontrole zapojeno 401 krav. Na "bronzové" příčce pak je Jan Zatloukal z Velkých Dvorců s 340 plemenicemi.

Z počtu krav v KUMP a množství zapojených chovatelů, se pak dá snadno odvodit průměrná velikost chovu v KUMP. Ta je dnes na úrovni zhruba 36 krav. Není to ale tak dávno, kdy se tento průměr blížil 50. Průměrná velikost chovu v KUMP se každoročně snižuje, neboť v posledních letech přibývají zejména menší hospodářství chovající do 10 plemenic. Chovatelů, kteří mají do 10 krav, je už více než dvě stě (237), což je zhruba třetina z celkového počtu zapojených chovů.

Systém kontroly užitkovosti masných plemen, který v České republice od svého založení provádí Český svaz chovatelů masného skotu, byl v roce 2010 oceněn prestižním Certifikátem kvality vydaným Mezinárodním výborem pro kontrolu užitkovosti - ICAR. Za Českou republiku jej poprvé převzala počátkem června 2010 na jednání v lotyšské Rize Českomoravská společnost chovatelů, a.s., která zastupuje ČR v této mezinárodní organizaci. Tento certifikát má čtyřletou platnost a k jeho vydání bylo nutné projít důkladným auditem celého systému - od způsobu sběru dat, přes kontrolní mechanismy při jejich pořizování a zpracovávání až po kontrolu výstupů předávaných chovatelům. V roce 2014, a následně znovu v dubnu 2017, došlo k úspěšnému obhájení tohoto certifikátu. Nový Certifikát kvality je nyní platný až do roku 2020.

Detailní přehled o vývoji počtů krav v kontrole užitkovosti masných plemen (KUMP) podle jednotlivých plemen uvádí přiložená tabulka.

03.04.2018,  Kamil Malát  


Redakce KIS, 03.04.2018

          zpět...

Přiložené soubory