Info z KIS - Rostlinná výroba

POZOR na osevy - ochranné pásy okolo vody (připomenutí)

Dobrý den, Vážení žadatelé, vzhledem k blížícímu se období setí ozimů 2023, Vám připomínáme potřebu zřízení ochranných pásů okolo útvarů povrchových vod (minimální šířka 6 metrů od hranice DPB), tak aby nebylo nutné v květnu zaorávat již oseté plochy. Ochranné pásy je třeba zřídit na (standardní) orné půdě – kultura R, tam kde jsou v LPIS vymezeny – viz červeně označené svítící žárovky = na mapě v LPIS se jedná o červené pásy začínající označením PKVZ. Pokud by tyto pásy nebyly na orné půdě zřízeny pro…

Redakce KIS, 16.08.2023

celý článek...

Dotazy a odpovědi k vedení a zasílání záznamů o používání POR a PP dle novely zákona o rostlinolékařské péči a vyhlášky o POR účinné od 1. 7. 2023

Vážení uživatelé, v přiloženém dokumentu naleznete otázky a odpovědi k vedení a zasílání záznamů o používání POR a PP dle novely zákona o rostlinolékařské péči a vyhlášky o POR účinné od 1. 7. 2023.  (PDF, 242 KB)

Redakce KIS, 10.08.2023

celý článek...

Služba pro předávání dat o použití POR – EPOR_PPOR01A

Na testovacím prostředí je dostupná služba pro příjem dat evidence POR - EPOR_PPOR01A. Technická dokumentace (WSDL) je dostupná standardně v Přehledu datových služeb v části EPH. Podrobnější dokumentace datového modelu s komentářem k základnímu chování služby je uvedena v příloze této novinky. Služba pro poskytování chybníků EPOR_CHPOR01A bude na testovacím prostředí vystavena v průběhu srpna.Související odkazyPřehled datových služeb EPHWebová služba pro příjem dat evidence - EPOR_PPOR01A

Redakce KIS, 04.08.2023

celý článek...

Prodloužení termínu pro odevzdaní evidence POR

Vážení uživatelé, s ohledem na technické problémy při přípravě systémů a na potřebu edukace a detailního seznámení zemědělských subjektů s podobou vedení elektronické evidence použití POR bude akceptováno i pozdější podání evidence do jednotného úložiště po 31.8.2023, a to do 31.10.2023. Povinnost vedení evidence o použití POR v elektronické formě a její předání v požadovaném formátu (poprvé do 31.8.2023 za období od 1.7.2023 do 31.7.2023) do uložiště, byla pro zemědělce nově zavedena poslední novelou zákona č. 326/2004 Sb.…

Redakce KIS, 03.08.2023

celý článek...

Informace pro subjekty hospodařící na půdě s rozlohou nad 200 hektarů k elektronické evidenci o použitých přípravcích na ochranu rostlin

Informace pro subjekty hospodařící na půdě s rozlohou nad 200 hektarů k elektronické evidenci o použitých přípravcích na ochranu rostlin a včetně změn ve vedení záznamů o používání přípravků na ochranu rostlin a pomocných prostředků od 1.7. 2023   (PDF, 333 KB)Upozorňujeme subjekty obhospodařující dle evidence půdy v LPIS půdu nad 200 hektarů, tzn., uživatele „dílů půdních bloků (DPB)“ v LPIS s výměrou nad 200 ha, na povinnost poskytnutí dat o použití přípravků a pomocných prostředků na ochranu rostlin v elektronické…

Redakce KIS, 03.08.2023

celý článek...

25. ODBORNÝ SEMINÁŘ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ - Aktuální otázky pěstování, zpracování a využití léčivých, aromatických a kořeninových rostlin

Vážení příznivci léčivých rostlin,dovolte mi Vás jménem organizačního výboru pozvat na 25. ročník Odborného semináře: Aktuální otázky pěstování, zpracování a využití léčivých, aromatických a kořeninových rostlin.Cílem tohoto semináře vždy bylo oživit diskuzi o stavu LAKR (nejen) v České republice a na Slovensku, a to od legislativy a pěstování až po výzkum a jejich komerční využití. Ve srovnání s mnoha okolními státy je situace LAKR v ČR a SR v mnoha ohledech specifická. Tento seminář byl, je a s Vaší pomocí i bude…

Redakce KIS, 03.07.2023

celý článek...

Ruzyňský den výživy rostlin a agrotechniky

Srdečně Vás zveme na tradiční akci Ruzyňský den výživy rostlin a agrotechniky, který se bude konat ve čtvrtek 23. února od 9 hodin v aule VÚRV, v.v.i.  Na semináři budou diskutovány aktuální problémy praxe při pěstování ozimů po letošní zimě a při zakládání porostů jařin. Odborný bude upřesněn podle aktuální situace ke dni konání semináře a zaslaných  dotazů a bude mimo jiné zaměřen na zásobu vody a minerálního dusíku v půdě po letošní zimě, efektivní používání drahých hnojiv a pesticidů při minimalizaci…

Redakce KIS, 10.02.2023

celý článek...

ELEKTRONICKÁ EVIDENCE HNOJENÍ A VÝNOSŮ - odeslání na úložiště prodlouženo do 31. 3. 2023

Dobrý den, Vážení žadatelé, Posíláme Vám informace o zasílání evidence hnojení a výnosů v elektronické formě, která se týká žadatelů s výměrou zemědělské půdy nad 20 ha – tisková zpráva ze dne 26. 1. 2023 dostupná i na: Informace o zasílání evidence hnojení a výnosů v elektronické formě (Portál farmáře, eAGRI) Vážení uživatelé, dovolujeme si vás informovat o změně povinnosti ve vedení evidence o použití hnojiv v elektronické formě a její předání v požadovaném formátu (poprvé do 31.1.2023 za kalendářní rok…

Redakce KIS, 26.01.2023

celý článek...

Seminář Zhodnocení agrotechnických postupů v ročníku 2021-22 a udržitelnost systémů hospodaření na půdě v příštích letech

Pozvánka na odborný seminář Zhodnocení agrotechnických postupů v ročníku 2021-22 a udržitelnost systémů hospodaření na půdě v příštích letech Věnovaný zhodnocení agrotechnických opatření v ročníku 2021-22 a jejich vlivu na kvalitu půdy, dosažené výnosy a kvalitu produkce pěstovaných plodin. Bude diskutována udržitelnost současných systémů hospodaření na půdě v příštích letech a inovace v pěstebních technologiích při předpokládaných změnách. Pozornost bude zaměřena také na opodstatnění vytyčení červených…

Redakce KIS, 19.11.2022

celý článek...

15.11.2022 - Seminář: Agrotechnické postupy a péče o půdní úrodnost

Vážení, Ve spolupráci s pokusnou stanicí v Lukavci Vás po roce Vás opět srdečně zveme na odborný seminář Agrotechnické postupy a péče o půdní úrodnost - sekvestrace živin a organické hmoty v půdě zaměřený na agrotechnická opatření po sklizni polních plodin a podzimní agrotechniku. Důraz bude kladen i na zpracování půdy po sklizni v letním období, sekvestraci organické hmoty, živin a vody v půdě, strniskové meziplodiny a nové trendy v zemědělství – Agrolesnictví. Součástí programu bude prohlídka dlouhodobého…

Redakce KIS, 03.11.2022

celý článek...

2.11.2022 - Seminář o aktuální situaci na trhu s hnojivy, novinkách ve výživě rostlin

Vážení partneři,dovolujeme si Vás pozvat na odborný seminář organizovaný firmami MJM agro, a.s. a K+S Czech Republic a.s.  Přednášky proběhnou dne 2. 11. 2022 a to od 09.00 do cca. 14.00 hodin v prostorách motorestu ZD Kokory, který se nachází na silnici I / 55 mezi Olomoucí a Přerovem.   Vystupující: Prof. Tomáš Lošák, Ph.D. - Mendelova univerzita v BrněDr. Ing. Pavel Čermák – VÚRVDr. Heike Thiel - K+S Minerals and Agriculture GmbHIng. Petra Adamcová – MJM agro, a. s. Ing. Karel Pavlů - K+S Czech…

Redakce KIS, 01.11.2022

celý článek...

SEMINÁŘ: Společná zemědělská politika, současná situace v ovocnářství

Termín a místo konání: 30. 9. 2022 - ÚSOVSKO a. s. Klopina č. 33, 789 73 Úsov, Czech Republic Z kapacitních a organizačních důvodů vás žádáme o vyplnění registrace pod tímto odkazem: https://forms.gle/8BJsQBedSyyboBhQA nejpozději do 29. 9. 2022. Seminář je pro účastníky bezplatný. Přednášející: • Ing. Martin Ludvík (viceprezident AK ČR) • Ing. Michal Horáček (ředitel divize ovocnářství) Program: • zahájení • praktické informace o největších příležitostech a povinnostech v pěstování a distribuci ovoce na území…

Redakce KIS, 22.09.2022

celý článek...

9. června 2022 Polní pokusná stanice MENDELU v Žabčicích

Pozvání na tradiční Polní den MendelAgro 2022.Zahájení proběhne v 9:00 hod v prostoru u vjezdu do areálu pokusné stanice. Pro vozidla bude vyhrazeno parkování na zatravněné ploše. Zájemci o přepravu z Brna mohou využít autobus, který bude přistaven před hlavní budovu MENDELU (Zemědělská 1, Brno). Odjezd autobusu v 8:00. Občerstvení pro účastníky bude zajištěno.Během akce si zájemci mohou prohlédnout řadu polních pokusů se všemi významnými plodinami. Sortiment tradičních i méně obvyklých druhů ovocných dřevin budou prezentovat…

Redakce KIS, 31.05.2022

celý článek...

Webinář Precizní zemědělství v živočišné výrobě, 27.4.2022

Cílem webinářů je předat účastníkům nové poznatky a zvýšit tak úroveň jejich znalostí využitelných při kontrole a řízení chovu hospodářských zvířat, resp. tvorbě a uplatnění vhodného systému řízení chovu vycházejícího z nároků organismu měnících se v důsledku intenzifikace fyziologických a metabolických procesů.Hlavní témata webinářů budou charakterizovat doporučované a ekonomicky přínosné metodiky a postupy kontroly a zootechnického řízení chovu hospodářských zvířat. Účastníci semináře budou seznámeni s nejnovějšími trendy…

Redakce KIS, 21.04.2022

celý článek...

4.2.2022 - Litovel - HNOJENÍ PLODIN S MJM EFEKTIVNÍ CESTA K VYSOKÝM VÝNOSŮM

MJM agro, a. s., si Vás dovoluje pozvat na seminář HNOJENÍ PLODIN S MJM EFEKTIVNÍ CESTA K VYSOKÝM VÝNOSŮM Seminář se koná dne 4.2.2022 místo konání: velká zasedací místnost MJM agro, a. s. Cholinská 19, 784 01 LitovelProgram: 8.30 – 9.00 Prezence účastníků, občerstvení                  9.00 – 13.00 Přednášky, diskuse                   13.00 Oběd - prof. Ing.…

Redakce KIS, 01.02.2022

celý článek...

Kokory - 21.3.2018 - Nitrátovka

 Okresní agrární komora v Přerově ve spolupráci s AKOK za podpory ÚZEI Prahapořádají vzdělávací  seminář  pro zemědělce v Olomouckém kraji v rámci projektu„Informační podpora pro zemědělce v rámci implementace směrnice Rady 91/676/EEC (nitrátová směrnice) v České republice“ Termín :  středa 21. března 2018 Zahájení : v 9:00 hodinMísto : Motorest ZD KokoryPřednáší :    Ing. Jan KLÍR, CSc., VÚRV, v.v.i. Praha – Ruzyně, poradenské centrum Program semináře:1. Změny…

Redakce KIS, 26.02.2018

celý článek...

Šumperk - 20.3.2018 - Nitrátovka

Okresní Agrární komora Šumperk ve spolupráci s AKOK za podpory ÚZEI Prahapořádají vzdělávací  seminář  pro zemědělce v Olomouckém kraji v rámci projektu„Informační podpora pro zemědělce v rámci implementace směrnice Rady 91/676/EEC (nitrátová směrnice) v České republice“ Termín :  úterý 20. března 2018 Zahájení: v 9:00 hodinMísto : Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3Přednáší :    Ing. Jan KLÍR, CSc., VÚRV, v.v.i. Praha – Ruzyně, poradenské centrum Program semináře:1. Změny…

Redakce KIS, 25.02.2018

celý článek...

Vsisko - 6.2.2018 - SEMINÁŘ ENERGEN

 POZVÁNKA – SEMINÁŘ ENERGEN SPOLEČNOSTI EGT system spol s.r.o. 6.2.2018 VSISKO  - Restaurace u Facků, Vsisko   35 (Olomoucká ul.), Velký Týnec  PROGRAM:830 až 900 h- Příjezd, občerstvení a prezence.900 až 940 h- Ohlédnutí za sezonou roku 2017 a výhled do roku 2018 -  EGT.940 až 1020 h - Novinky v sortimentu RAGT (Ing. Petr Laml a kolegové - RAGT).1020 až 1030 h - Přestávka.1030 až 1100 h - Procesy uvnitř rostlin, které nevidíme – (Ing. Kamil Kraus ČZU – EGT).1100 až 1140 h - Novinky v sortimentu…

Redakce KIS, 05.02.2018

celý článek...