Info z KIS - Rostlinná výroba

Cílené ozelenění kolejových řádků aplikátorů kapalných a pevných látek v konvenčním a ekologickém zemědělství

https://www.siuz.cz/wp-content/uploads/2024/01/Cilene-ozeleneni-kolejovych-radku-aplikatoru-kapalnych-a-pevnych-latek-v-konvencnim-a-ekologickem-zemedelstvi-PDF-2023.pdf

Redakce KIS, 07.06.2024

celý článek...

Precizní zemědělství a cílené aplikace postřiků v praxi SIUZ

https://www.siuz.cz/wp-content/uploads/2024/04/Polakova_Agromanual_9_2023.pdf

Redakce KIS, 07.06.2024

celý článek...

Meziplodiny a přímé setí - zkušenosti SIUZ

https://www.siuz.cz/wp-content/uploads/2024/04/Polakova_Agromanual_8_2023.pdf

Redakce KIS, 07.06.2024

celý článek...

19. června 2024 - polní den Hanácké potravinářské společnosti

Hanácká potravinářská společnost s. r. o., Prosenice společně s: KWS OSIVA s.r.o., DLF Beet Seed, SESVANDERHAVE International BV, STRUBE ČR, spol. s r.o., SELGEN a.s., VP Agro, spol. s r.o., Bayer s.r.o., ADAMA CZ s. r. o., Agro Aliance s. r. o., BASF spol. s r.o., Sumi Agro Czech s.r.o., AgroProtec, s.r.o., INNVIGO Agrar CZ s.r.o., BELCHIM Crop Protection Czech Republic s.r.o., Syngenta Czech s.r.o., MJM agro, a. s., Almiro, s.r.o., Běla Láníková, Auxieffect s.r.o., AGRA GROUP a. s., FYTOLASERDatum a místo konání – 19. června…

Redakce KIS, 02.06.2024

celý článek...

Pozvánka na polní den - 7. května 2024, Osek nad Bečvou

Hanácká potravinářská společnost s. r. o., Prosenicespolečně s:      KWS OSIVA s.r.o.                        DLF Beet Seed                         SESVANDERHAVE International BV                       …

Redakce KIS, 26.04.2024

celý článek...

24.4.2024 - Pozvánka na polní den, Osek nad Bečvou

Hanácká potravinářská společnost s. r. o., Prosenice společně s:      KWS OSIVA s.r.o.                        DLF Beet Seed                         SESVANDERHAVE International BV                       …

Redakce KIS, 03.04.2024

celý článek...

Neprodukční plochy v roce 2024

V souladu s přijetím výjimky dle prováděcího nařízení Komise (EU) 2024/587 ze dne 12. února 2024 lze v letošním roce využít výjimky z podmínky plnění minimálního procentního podílu neprodukčních ploch z orné půdy (kultura R, U, G) v rámci DZES 8 a základní celofaremní ekoplatby. Podrobné informace naleznete v tomto článku.Pro DZES 8 platí, že pro splnění podílu neprodukčních ploch je vyčleněno minimálně 4 % z orné půdy.Pro splnění podílu neprodukčních ploch v rámci základní celofaremní ekoplatby je…

Redakce KIS, 11.03.2024

celý článek...

MZe k neprodukčním plochám podle podmínek DZES 8 a Ekoplatby

Vážení uživatelé, dovolujeme si Vám zaslat aktuální tiskovou zprávu Ministerstva zemědělství vztahující se k neprodukčním plochám podle podmínek DZES 8 a Ekoplatby.Tisková zpráva je umístěna ZDE. Považujeme za nutné zdůraznit následující upozornění MZE, které by mohlo ujít Vaší pozornosti. „Zároveň upozorňujeme všechny žadatele, kteří loni využili jako neprodukční plochu tzv. zelený úhor, že se na tuto plochu vztahuje, bez ohledu na výjimku, platný dvouletý závazek. Znamená to, že loni vyčleněné úhory (zelené)…

Redakce KIS, 15.02.2024

celý článek...

Nová eroze na LPIS

Na stránkách Ministerstva zemědělství eagri.cz byla dne 2.2.2024 zveřejněna informace, že je v aplikaci evidence půdy LPIS dostupná nová vrstva erozní ohroženosti s plánovanou platností od hospodářského roku 2025 (od podzimních osevů 2024 včetně) -https://eagri.cz/public/portal/mze/farmar/LPIS/novinky/nova-eroze-od-roku-2025. Celé znění informace zasíláme v příloze. Současně bychom chtěli uvést, že prozatím není známo, jaký reálný dopad bude mít vrstva nové eroze na vaše hospodaření (ani půdoochranné technologie),…

Redakce KIS, 07.02.2024

celý článek...

22.11.2023 - Šternberk - PODZIMNÍ PROHLÍDKY POSKLIZŇOVÝCH LINEK

Společnost SIAGRA s.r.o. Vás srdečně zve na „PODZIMNÍ PROHLÍDKY POSKLIZŇOVÝCH LINEK“Nenechte si ujít jedinečnou možnost si detailně prohlédnout sušárny zrnin LAW, obilní sila SYMAGA, čističky zrnin MAROT a SJC, dopravníky a jiné technologie.Součástí prohlídky je krátké seznámení s novými možnostmi dotací v rámci fondů EU, které lze využít na rekonstrukce a výstavby posklizňových linek. Termín a místo konání:u STŘEDA 22.11.2023   – MJM agro, a.s., středisko Šternberk, U Dráhy 1870/1, 785 01 Šternberk…

Redakce KIS, 12.11.2023

celý článek...

Informace - povolení aplikace přípravku na ochranu rostlin

Vážená uživatelé,dne 24.10.2023 byla na webu SZIF zveřejněna  Informace pro žadatele týkající se zásahu vyšší moci - výjimečných okolností z důvodu nadměrného výskytu hraboše polního – povolení aplikace přípravku na ochranu rostlin.  Na základě nařízení pod č.j. UKZUZ 162439/2023 dne 21.9.2023 vydal Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále jen „ÚKZÚZ“) povolení omezeného a kontrolovaného použití přípravku na ochranu rostlin z důvodu nadměrného výskytu hraboše polního, a to zejména v porostech…

Redakce KIS, 25.10.2023

celý článek...

POZOR na osevy - ochranné pásy okolo vody (připomenutí)

Dobrý den, Vážení žadatelé, vzhledem k blížícímu se období setí ozimů 2023, Vám připomínáme potřebu zřízení ochranných pásů okolo útvarů povrchových vod (minimální šířka 6 metrů od hranice DPB), tak aby nebylo nutné v květnu zaorávat již oseté plochy. Ochranné pásy je třeba zřídit na (standardní) orné půdě – kultura R, tam kde jsou v LPIS vymezeny – viz červeně označené svítící žárovky = na mapě v LPIS se jedná o červené pásy začínající označením PKVZ. Pokud by tyto pásy nebyly na orné půdě zřízeny pro…

Redakce KIS, 16.08.2023

celý článek...

Dotazy a odpovědi k vedení a zasílání záznamů o používání POR a PP dle novely zákona o rostlinolékařské péči a vyhlášky o POR účinné od 1. 7. 2023

Vážení uživatelé, v přiloženém dokumentu naleznete otázky a odpovědi k vedení a zasílání záznamů o používání POR a PP dle novely zákona o rostlinolékařské péči a vyhlášky o POR účinné od 1. 7. 2023.  (PDF, 242 KB)

Redakce KIS, 10.08.2023

celý článek...

Služba pro předávání dat o použití POR – EPOR_PPOR01A

Na testovacím prostředí je dostupná služba pro příjem dat evidence POR - EPOR_PPOR01A. Technická dokumentace (WSDL) je dostupná standardně v Přehledu datových služeb v části EPH. Podrobnější dokumentace datového modelu s komentářem k základnímu chování služby je uvedena v příloze této novinky. Služba pro poskytování chybníků EPOR_CHPOR01A bude na testovacím prostředí vystavena v průběhu srpna.Související odkazyPřehled datových služeb EPHWebová služba pro příjem dat evidence - EPOR_PPOR01A

Redakce KIS, 04.08.2023

celý článek...

Prodloužení termínu pro odevzdaní evidence POR

Vážení uživatelé, s ohledem na technické problémy při přípravě systémů a na potřebu edukace a detailního seznámení zemědělských subjektů s podobou vedení elektronické evidence použití POR bude akceptováno i pozdější podání evidence do jednotného úložiště po 31.8.2023, a to do 31.10.2023. Povinnost vedení evidence o použití POR v elektronické formě a její předání v požadovaném formátu (poprvé do 31.8.2023 za období od 1.7.2023 do 31.7.2023) do uložiště, byla pro zemědělce nově zavedena poslední novelou zákona č. 326/2004 Sb.…

Redakce KIS, 03.08.2023

celý článek...

Informace pro subjekty hospodařící na půdě s rozlohou nad 200 hektarů k elektronické evidenci o použitých přípravcích na ochranu rostlin

Informace pro subjekty hospodařící na půdě s rozlohou nad 200 hektarů k elektronické evidenci o použitých přípravcích na ochranu rostlin a včetně změn ve vedení záznamů o používání přípravků na ochranu rostlin a pomocných prostředků od 1.7. 2023   (PDF, 333 KB)Upozorňujeme subjekty obhospodařující dle evidence půdy v LPIS půdu nad 200 hektarů, tzn., uživatele „dílů půdních bloků (DPB)“ v LPIS s výměrou nad 200 ha, na povinnost poskytnutí dat o použití přípravků a pomocných prostředků na ochranu rostlin v elektronické…

Redakce KIS, 03.08.2023

celý článek...

25. ODBORNÝ SEMINÁŘ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ - Aktuální otázky pěstování, zpracování a využití léčivých, aromatických a kořeninových rostlin

Vážení příznivci léčivých rostlin,dovolte mi Vás jménem organizačního výboru pozvat na 25. ročník Odborného semináře: Aktuální otázky pěstování, zpracování a využití léčivých, aromatických a kořeninových rostlin.Cílem tohoto semináře vždy bylo oživit diskuzi o stavu LAKR (nejen) v České republice a na Slovensku, a to od legislativy a pěstování až po výzkum a jejich komerční využití. Ve srovnání s mnoha okolními státy je situace LAKR v ČR a SR v mnoha ohledech specifická. Tento seminář byl, je a s Vaší pomocí i bude…

Redakce KIS, 03.07.2023

celý článek...

Ruzyňský den výživy rostlin a agrotechniky

Srdečně Vás zveme na tradiční akci Ruzyňský den výživy rostlin a agrotechniky, který se bude konat ve čtvrtek 23. února od 9 hodin v aule VÚRV, v.v.i.  Na semináři budou diskutovány aktuální problémy praxe při pěstování ozimů po letošní zimě a při zakládání porostů jařin. Odborný bude upřesněn podle aktuální situace ke dni konání semináře a zaslaných  dotazů a bude mimo jiné zaměřen na zásobu vody a minerálního dusíku v půdě po letošní zimě, efektivní používání drahých hnojiv a pesticidů při minimalizaci…

Redakce KIS, 10.02.2023

celý článek...

ELEKTRONICKÁ EVIDENCE HNOJENÍ A VÝNOSŮ - odeslání na úložiště prodlouženo do 31. 3. 2023

Dobrý den, Vážení žadatelé, Posíláme Vám informace o zasílání evidence hnojení a výnosů v elektronické formě, která se týká žadatelů s výměrou zemědělské půdy nad 20 ha – tisková zpráva ze dne 26. 1. 2023 dostupná i na: Informace o zasílání evidence hnojení a výnosů v elektronické formě (Portál farmáře, eAGRI) Vážení uživatelé, dovolujeme si vás informovat o změně povinnosti ve vedení evidence o použití hnojiv v elektronické formě a její předání v požadovaném formátu (poprvé do 31.1.2023 za kalendářní rok…

Redakce KIS, 26.01.2023

celý článek...

Seminář Zhodnocení agrotechnických postupů v ročníku 2021-22 a udržitelnost systémů hospodaření na půdě v příštích letech

Pozvánka na odborný seminář Zhodnocení agrotechnických postupů v ročníku 2021-22 a udržitelnost systémů hospodaření na půdě v příštích letech Věnovaný zhodnocení agrotechnických opatření v ročníku 2021-22 a jejich vlivu na kvalitu půdy, dosažené výnosy a kvalitu produkce pěstovaných plodin. Bude diskutována udržitelnost současných systémů hospodaření na půdě v příštích letech a inovace v pěstebních technologiích při předpokládaných změnách. Pozornost bude zaměřena také na opodstatnění vytyčení červených…

Redakce KIS, 19.11.2022

celý článek...

15.11.2022 - Seminář: Agrotechnické postupy a péče o půdní úrodnost

Vážení, Ve spolupráci s pokusnou stanicí v Lukavci Vás po roce Vás opět srdečně zveme na odborný seminář Agrotechnické postupy a péče o půdní úrodnost - sekvestrace živin a organické hmoty v půdě zaměřený na agrotechnická opatření po sklizni polních plodin a podzimní agrotechniku. Důraz bude kladen i na zpracování půdy po sklizni v letním období, sekvestraci organické hmoty, živin a vody v půdě, strniskové meziplodiny a nové trendy v zemědělství – Agrolesnictví. Součástí programu bude prohlídka dlouhodobého…

Redakce KIS, 03.11.2022

celý článek...

2.11.2022 - Seminář o aktuální situaci na trhu s hnojivy, novinkách ve výživě rostlin

Vážení partneři,dovolujeme si Vás pozvat na odborný seminář organizovaný firmami MJM agro, a.s. a K+S Czech Republic a.s.  Přednášky proběhnou dne 2. 11. 2022 a to od 09.00 do cca. 14.00 hodin v prostorách motorestu ZD Kokory, který se nachází na silnici I / 55 mezi Olomoucí a Přerovem.   Vystupující: Prof. Tomáš Lošák, Ph.D. - Mendelova univerzita v BrněDr. Ing. Pavel Čermák – VÚRVDr. Heike Thiel - K+S Minerals and Agriculture GmbHIng. Petra Adamcová – MJM agro, a. s. Ing. Karel Pavlů - K+S Czech…

Redakce KIS, 01.11.2022

celý článek...

SEMINÁŘ: Společná zemědělská politika, současná situace v ovocnářství

Termín a místo konání: 30. 9. 2022 - ÚSOVSKO a. s. Klopina č. 33, 789 73 Úsov, Czech Republic Z kapacitních a organizačních důvodů vás žádáme o vyplnění registrace pod tímto odkazem: https://forms.gle/8BJsQBedSyyboBhQA nejpozději do 29. 9. 2022. Seminář je pro účastníky bezplatný. Přednášející: • Ing. Martin Ludvík (viceprezident AK ČR) • Ing. Michal Horáček (ředitel divize ovocnářství) Program: • zahájení • praktické informace o největších příležitostech a povinnostech v pěstování a distribuci ovoce na území…

Redakce KIS, 22.09.2022

celý článek...

9. června 2022 Polní pokusná stanice MENDELU v Žabčicích

Pozvání na tradiční Polní den MendelAgro 2022.Zahájení proběhne v 9:00 hod v prostoru u vjezdu do areálu pokusné stanice. Pro vozidla bude vyhrazeno parkování na zatravněné ploše. Zájemci o přepravu z Brna mohou využít autobus, který bude přistaven před hlavní budovu MENDELU (Zemědělská 1, Brno). Odjezd autobusu v 8:00. Občerstvení pro účastníky bude zajištěno.Během akce si zájemci mohou prohlédnout řadu polních pokusů se všemi významnými plodinami. Sortiment tradičních i méně obvyklých druhů ovocných dřevin budou prezentovat…

Redakce KIS, 31.05.2022

celý článek...

Webinář Precizní zemědělství v živočišné výrobě, 27.4.2022

Cílem webinářů je předat účastníkům nové poznatky a zvýšit tak úroveň jejich znalostí využitelných při kontrole a řízení chovu hospodářských zvířat, resp. tvorbě a uplatnění vhodného systému řízení chovu vycházejícího z nároků organismu měnících se v důsledku intenzifikace fyziologických a metabolických procesů.Hlavní témata webinářů budou charakterizovat doporučované a ekonomicky přínosné metodiky a postupy kontroly a zootechnického řízení chovu hospodářských zvířat. Účastníci semináře budou seznámeni s nejnovějšími trendy…

Redakce KIS, 21.04.2022

celý článek...

4.2.2022 - Litovel - HNOJENÍ PLODIN S MJM EFEKTIVNÍ CESTA K VYSOKÝM VÝNOSŮM

MJM agro, a. s., si Vás dovoluje pozvat na seminář HNOJENÍ PLODIN S MJM EFEKTIVNÍ CESTA K VYSOKÝM VÝNOSŮM Seminář se koná dne 4.2.2022 místo konání: velká zasedací místnost MJM agro, a. s. Cholinská 19, 784 01 LitovelProgram: 8.30 – 9.00 Prezence účastníků, občerstvení                  9.00 – 13.00 Přednášky, diskuse                   13.00 Oběd - prof. Ing.…

Redakce KIS, 01.02.2022

celý článek...

Kokory - 21.3.2018 - Nitrátovka

 Okresní agrární komora v Přerově ve spolupráci s AKOK za podpory ÚZEI Prahapořádají vzdělávací  seminář  pro zemědělce v Olomouckém kraji v rámci projektu„Informační podpora pro zemědělce v rámci implementace směrnice Rady 91/676/EEC (nitrátová směrnice) v České republice“ Termín :  středa 21. března 2018 Zahájení : v 9:00 hodinMísto : Motorest ZD KokoryPřednáší :    Ing. Jan KLÍR, CSc., VÚRV, v.v.i. Praha – Ruzyně, poradenské centrum Program semináře:1. Změny…

Redakce KIS, 26.02.2018

celý článek...

Šumperk - 20.3.2018 - Nitrátovka

Okresní Agrární komora Šumperk ve spolupráci s AKOK za podpory ÚZEI Prahapořádají vzdělávací  seminář  pro zemědělce v Olomouckém kraji v rámci projektu„Informační podpora pro zemědělce v rámci implementace směrnice Rady 91/676/EEC (nitrátová směrnice) v České republice“ Termín :  úterý 20. března 2018 Zahájení: v 9:00 hodinMísto : Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3Přednáší :    Ing. Jan KLÍR, CSc., VÚRV, v.v.i. Praha – Ruzyně, poradenské centrum Program semináře:1. Změny…

Redakce KIS, 25.02.2018

celý článek...

Vsisko - 6.2.2018 - SEMINÁŘ ENERGEN

 POZVÁNKA – SEMINÁŘ ENERGEN SPOLEČNOSTI EGT system spol s.r.o. 6.2.2018 VSISKO  - Restaurace u Facků, Vsisko   35 (Olomoucká ul.), Velký Týnec  PROGRAM:830 až 900 h- Příjezd, občerstvení a prezence.900 až 940 h- Ohlédnutí za sezonou roku 2017 a výhled do roku 2018 -  EGT.940 až 1020 h - Novinky v sortimentu RAGT (Ing. Petr Laml a kolegové - RAGT).1020 až 1030 h - Přestávka.1030 až 1100 h - Procesy uvnitř rostlin, které nevidíme – (Ing. Kamil Kraus ČZU – EGT).1100 až 1140 h - Novinky v sortimentu…

Redakce KIS, 05.02.2018

celý článek...