Ruzyňský den výživy rostlin a agrotechniky

Srdečně Vás zveme na tradiční akci Ruzyňský den výživy rostlin a agrotechniky, který se bude konat ve čtvrtek 23. února od 9 hodin v aule VÚRV, v.v.i.

 

Na semináři budou diskutovány aktuální problémy praxe při pěstování ozimů po letošní zimě a při zakládání porostů jařin. Odborný bude upřesněn podle aktuální situace ke dni konání semináře a zaslaných  dotazů a bude mimo jiné zaměřen na zásobu vody a minerálního dusíku v půdě po letošní zimě, efektivní používání drahých hnojiv a pesticidů při minimalizaci nepříznivých vlivů na okolní prostředí.

Na seminář je možné, v případě vhodných podmínek pro odběr, přinést vzorky rostlin ozimů v čerstvém stavu na zjištění výskytu houbových chorob apod.

 

Přihlášky na seminář, prosím, zasílejte zpět na tuto adresu.

 

Předem děkuji.

 

Těšíme se na viděnou s Vámi

 

Za Tým integrované výživy rostlin

 

 

Ing. Helena Kusá, Ph.D.

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

Drnovská 507

161 06 Praha 6 – Ruzyně

kusa@vurv.cz

702 087 695

Redakce KIS, 10.02.2023

          zpět...