Cross compliance - III. Welfare

Dokončení implementace požadavků Kontroly podmíněnosti (Cross Compliance)

Počínaje 1. lednem 2013 dojde k poslední etapě rozšíření požadavků podmíněnosti vztahujících se na všechny žadatele o přímé platby, některé podpory osy II Programu rozvoje venkova (PRV) a některé podpory v rámci společné organizace trhu s vínem. Systém Kontroly podmíněnosti, se kterým je svázáno poskytování přímých plateb a dalších evropských podpor, funguje v České republice od roku 2009. K rozšíření povinných požadavků na hospodaření (Statutory Management Requirements) dochází v souladu s čl. 124 odst. 5 písm. c) Nařízení…

Redakce KIS, 12.11.2017

celý článek...