Info z KIS - Věda a výzkum do praxe

Dotazník - spolupráce s univerzitou

Vážená paní, vážený pane, obracíme se na Vás s prosbou o vyplnění dotazníku, který zpracováváme v rámci výzkumu pro Ministerstvo zemědělství ČR. Dotazník má název „Zemědělské hospodaření a zlepšení vodního režimu v krajině očima zemědělce“, je v elektronické formě a odkaz pro vyplnění je součástí tohoto emailu. Samotný dotazník se skládá ze dvou částí, z nichž první se týká spíše postojů a vazeb mezi hospodařením a vodním režimem zemědělské krajiny, a druhá část zahrnuje dotazy na obecné charakteristiky zemědělského…

Redakce KIS, 06.04.2023

celý článek...

Workshop Úvod do digitálního zemědělství - 22.2.2023 - Prostějov

Zajímají vás nové vědecké směry, které se zabývají snížením ekologickézátěže a zvýšením efektivity zemědělské produkce? Digitální zemědělstvívám klepe na dveře a nevíte, jak ho uchopit? Přijměte pozvání na 1. dílpraktického workshopu Úvod do digitálního zemědělství. 22.2.2023Prostějov, Nová radnice8:30 - 12:30 9:00 - 9:15 Úvodní slovoJiří Rozehnal, náměstek primátora statutárního města ProstějovJan Šafařík, náměstek hejtmana Olomouckého kraje a předsedasprávní rady Inovačního centra Olomouckého kraje9:15 - 9:45 Vývoj…

Redakce KIS, 14.02.2023

celý článek...

Polní den - VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v.v.i. V PRAZE – RUZYNI

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v.v.i. V PRAZE – RUZYNI Vás srdečně zve na pořádaný ve středu 22. června 2022 v areálu VÚRV, v.v.i., Praha 6 - Ruzyně, Drnovská 507P O L N Í D E N bude zaměřen na aktuální problémy v agrotechnických postupech během letošního jara: vliv srážek a teploty na využití živin z aplikovaných hnojiv, strukturu porostu o. p. u různých odrůd, výživný a zdravotní stav rostlin. Účastníci semináře budou v názorných polních pokusech seznámeni s reakcí odrůd ozimé pšenice na různou intenzitu zpracování půdy,…

Redakce KIS, 13.06.2022

celý článek...

Ekonomika a rentabilita pěstování brambor

Tato metodická příručka obsahuje výsledky výzkumných projektů, řešených na pracovišti VÚB Havlíčkův Brod, dlouhodobého koncepčního rozvoje VÚB pod názvem „Trvale udržitelné systémy produkce kvalitních brambor“ a výsledky poradenské činnosti VÚB Havlíčkův Brod. Metodická pomůcka   Ke stažení­ ZDE.

Redakce KIS, 15.01.2018

celý článek...