Dotazník - spolupráce s univerzitou

Vážená paní, vážený pane,

obracíme se na Vás s prosbou o vyplnění dotazníku, který zpracováváme v rámci výzkumu pro Ministerstvo zemědělství ČR. Dotazník má název „Zemědělské hospodaření a zlepšení vodního režimu v krajině očima zemědělce“, je v elektronické formě a odkaz pro vyplnění je součástí tohoto emailu. Samotný dotazník se skládá ze dvou částí, z nichž první se týká spíše postojů a vazeb mezi hospodařením a vodním režimem zemědělské krajiny, a druhá část zahrnuje dotazy na obecné charakteristiky zemědělského podniku.

Vyplněním dotazníku přispějete k lepšímu pochopení postojů Vás zemědělských subjektů k problematice měnících se klimatických podmínek a vodního režimu krajiny. Rádi bychom Vám předem poděkovali za ochotu a čas věnovaný pro tento výzkum. Vyplnění Vám zabere 20 - 30 minut.

Za řešitelský tým

Prof. Bořivoj Šarapatka

Univerzita Palackého v Olomouci

borivoj.sarapatka@upol.cz

 

Dotazník - odkaz pro vyplnění:

https://docs.google.com/forms/d/11uGj-UYr2k6IxrjPEseATlkjeZbzZrXVUKUclJZnKjM/edit?usp=sharing_eip_m&ts=63f4d9fc

 

 

Redakce KIS, 06.04.2023

          zpět...