ELEKTRONICKÁ EVIDENCE HNOJENÍ A VÝNOSŮ - odeslání na úložiště prodlouženo do 31. 3. 2023

Dobrý den, Vážení žadatelé,

 

Posíláme Vám informace o zasílání evidence hnojení a výnosů v elektronické formě, která se týká žadatelů s výměrou zemědělské půdy nad 20 ha – tisková zpráva ze dne 26. 1. 2023 dostupná i na: Informace o zasílání evidence hnojení a výnosů v elektronické formě (Portál farmáře, eAGRI)

 

Vážení uživatelé, dovolujeme si vás informovat o změně povinnosti ve vedení evidence o použití hnojiv v elektronické formě a její předání v požadovaném formátu (poprvé do 31.1.2023 za kalendářní rok 2022) do úložiště, která byla pro zemědělce nově zavedena poslední novelou zákona č. 156/1998 Sb. o hnojivech, pomocných půdních látkách, rostlinných biostimulantech a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd s účinností od 1.1.2022. Vzhledem k tomu, že se jedná o zcela novou formu vedení evidence o použití hnojiv a dosažených výnosech, bude pro letošní rok, s ohledem na potřebu edukace a detailního seznámení zemědělských subjektů s podobou vedení elektronické evidence, akceptováno i pozdější podání evidence do jednotného úložiště po 31.1.2023, a to až do 31.3.2023. Předání evidence v elektronické podobě do úložiště po 31.1.2023 do 31.3.2023 tedy nebude považováno za porušení zákona o hnojivech

 

TERMÍN ODESLÁNÍ ELEKTRONICKÉ EVIDENCE DO ÚLOŽIŠTĚ PRODLOUŽEN PRO LETOŠNÍ ROK DO 31. 3. 2023 

S přáním příjemného dne za OPŽL Olomouc

 

Ing. Bc. Jaromír Snídal

Odborný rada

Referent příjmu žádostí a LPIS

Oddělení příjmu žádostí a LPIS pro Olomoucký kraj        

 

Státní zemědělský intervenční fond

Blanická 1, Olomouc 779 00

M: +420 724 254 002

E: Jaromir.Snidal@szif.cz

 

Redakce KIS, 26.01.2023

          zpět...