Nová eroze na LPIS

Na stránkách Ministerstva zemědělství eagri.cz byla dne 2.2.2024 zveřejněna informace, že je v aplikaci evidence půdy LPIS dostupná nová vrstva erozní ohroženosti s plánovanou platností od hospodářského roku 2025 (od podzimních osevů 2024 včetně) -https://eagri.cz/public/portal/mze/farmar/LPIS/novinky/nova-eroze-od-roku-2025

Celé znění informace zasíláme v příloze. Současně bychom chtěli uvést, že prozatím není známo, jaký reálný dopad bude mít vrstva nové eroze na vaše hospodaření (ani půdoochranné technologie),  protože není doposud schválena související legislativa. 

V případě dotazů se na nás neváhejte obracet.

Za kolektiv OPŽL Olomouc

Ing. Dušan Rašner                                  

Referent pro příjem žádostí a LPIS

Oddělení příjmu žádostí a LPIS pro Olomoucký kraj         

Státní zemědělský intervenční fond

RO Olomouc, Blanická 1, 779 00 Olomouc

M: +420 723 901 980   

E:  dusan.rasner@szif.cz


Vážení uživatelé, oznamujeme Vám, že od pátku 2. 2. 2024 je v LPIS dostupná nová vrstva erozní ohroženosti s plánovanou platností od hospodářského roku 2025 (od podzimních osevů 2024 včetně).

Vrstvu lze zobrazit zapnutím žárovky Zdrojová vrstva eroze. Naleznete ji ve stromečku vrstev v uzlu Životní prostředí – Eroze – Nová eroze.

Vrstva obsahuje nově 4 kategorie erozní ohroženosti:

• SEO: silně erozně ohrožená půda,

• MEO-VR: mírně erozně ohrožená půda s vysokým rizikem,

• MEO-NR: mírně erozně ohrožená půda s nízkým rizikem a

• NEO: erozně neohrožená půda.

Od pondělí 5. 2. 2024 je dostupný i nápočet nové eroze na detailu DPB na záložce Nová eroze, stejně jako na zemědělských parcelách a vnitřních i vnějších erozních pozemcích. Principy stanovení výsledného erozního ohrožení zůstávají obdobné jako doposud. Nová eroze byla přidána i do exportů a vyhledávání.

S ohledem na probíhající mezirezortní připomínkové řízení týkající se novely nařízení vlády č. 73/2023 Sb., jehož součástí je i návrh půdoochranných technologií, bude finální znění půdoochranných technologií uveřejněno po skončení legislativního projednání této novely. 

Redakce KIS, 07.02.2024

          zpět...