Šumperk - 20.3.2018 - Nitrátovka

Okresní Agrární komora Šumperk ve spolupráci s AKOK za podpory ÚZEI Praha
pořádají vzdělávací  seminář  pro zemědělce v Olomouckém kraji v rámci projektu

„Informační podpora pro zemědělce
v rámci implementace směrnice Rady 91/676/EEC
 (nitrátová směrnice) v České republice“


Termín :  úterý 20. března 2018
Zahájení: v 9:00 hodin
Místo : Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3

Přednáší :    Ing. Jan KLÍR, CSc., VÚRV, v.v.i. Praha – Ruzyně, poradenské centrum
Program semináře:
1. Změny a novinky ve znění nitrátové směrnice v podmínkách ČR a
využití Portálu farmáře při plnění požadavků nitrátové směrnice
2. Úpravy sankčního systému při porušení požadavků podmíněnosti
3. Investiční podpora PRV
4. Změny v přímých platbách od r. 2018 (změny v LFA, greening, nová erozní vrstva,…)


Seminář je zdarma, bez vložného. Občerstvení zajištěno.

Ing. Josef Hlavinka

předseda představenstva AK OK


Organizační zabezpečení :               
Ing. Zlata Lakomá, OAK Šumperk               
tel.: 605 056 387, e-mail : oaksumperk@seznam.cz                   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návratka (odešlete, prosím, na  email : oaksumperk@seznam.cz nebo počet nahlaste telefonicky – 605 056 387) do 18. března 2018

Podnik : …………………………..
Počet osob : ……………………..

Redakce KIS, 25.02.2018

          zpět...