Prodloužení termínu pro odevzdaní evidence POR

Vážení uživatelé, s ohledem na technické problémy při přípravě systémů a na potřebu edukace a detailního seznámení zemědělských subjektů s podobou vedení elektronické evidence použití POR bude akceptováno i pozdější podání evidence do jednotného úložiště po 31.8.2023, a to do 31.10.2023. Povinnost vedení evidence o použití POR v elektronické formě a její předání v požadovaném formátu (poprvé do 31.8.2023 za období od 1.7.2023 do 31.7.2023) do uložiště, byla pro zemědělce nově zavedena poslední novelou zákona č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči s účinností od 1.7.2023. Vzhledem k tomu, že se jedná pro zemědělce o zcela novou formu vedení evidence o použití POR, bude s ohledem na technické problémy při přípravě systémů a na potřebu edukace a detailního seznámení zemědělských subjektů s podobou vedení elektronické evidence, akceptováno i pozdější podání evidence do jednotného úložiště po 31.8.2023, a to nejpozději do 31.10.2023 (aplikace za období 1.7. – 30.9.2023). Předání evidence v elektronické podobě do uložiště po 31.8.2023 do 31.10.2023 nebude považováno za porušení zákona o rostlinolékařské péči. První podání (aplikace za období 1.7.2023 – 30.9.2023) může být tedy učiněno až do 31.10.2023.

Redakce KIS, 03.08.2023

          zpět...