15.11.2022 - Seminář: Agrotechnické postupy a péče o půdní úrodnost

Vážení,

 

Ve spolupráci s pokusnou stanicí v Lukavci Vás po roce Vás opět srdečně zveme na odborný seminář 

Agrotechnické postupy a péče o půdní úrodnost - sekvestrace živin a organické hmoty v půdě 

zaměřený na agrotechnická opatření po sklizni polních plodin a podzimní agrotechniku. Důraz bude kladen i na zpracování půdy po sklizni v letním období, sekvestraci organické hmoty, živin a vody v půdě, strniskové meziplodiny a nové trendy v zemědělství – Agrolesnictví. Součástí programu bude prohlídka dlouhodobého pokusu IOSDV pokusu s různými druhy a směsmi meziplodin.

Seminář pro vás pořádáme v úterý 15. listopadu 2022. Po mnoha letech opouštíme areál DD u hřiště a pořádáme akci v KULTURNÍM DOMĚ Lukavec (naproti škole).

Bližší informace o akci naleznete v přiložené pozvánce. Z organizačních důvodů Vás žádáme o potvrzení účasti do 10. listopadu, ideálně na tuto mailovou adresu. 

 

Jménem organizátorů

Ing. Helena Kusá, Ph.D.

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

Drnovská 507

161 06 Praha 6 – Ruzyně

kusa@vurv.cz

702 087 695

 

Redakce KIS, 03.11.2022

          zpět...