POZOR na osevy - ochranné pásy okolo vody (připomenutí)

Dobrý den, Vážení žadatelé,

 

vzhledem k blížícímu se období setí ozimů 2023, Vám připomínáme potřebu zřízení ochranných pásů okolo útvarů povrchových vod (minimální šířka 6 metrů od hranice DPB), tak aby nebylo nutné v květnu zaorávat již oseté plochy.

Ochranné pásy je třeba zřídit na (standardní) orné půdě – kultura R, tam kde jsou v LPIS vymezeny – viz červeně označené svítící žárovky = na mapě v LPIS se jedná o červené pásy začínající označením PKVZ.

Pokud by tyto pásy nebyly na orné půdě zřízeny pro letošní ozimy a následné osevy, došlo by ke krácení dotací.

Na těchto plochách ochranných pásů je nejjednodušší a nejjistější vyset trávy čeledi lipnicovité. Jiné než lipnicovité traviny (viz seznam níže) mohou být ve směsi v max. 10 % zastoupení, proto doporučujeme čistosev lipnicovitých. 

 

Na obrázku je znázorněno zapnutí ochranných pásů kolem vod (svítící označené žárovky). Ochranný pás kolem vody musí být zřízen na červené ploše vymezeného pásu.

Zde žadatel zřídil ochranný pás po celé délce z důvodu reálného obhospodařování, což je možné. Tyto pásy je možné zahrnout do deklarace neprodukčních ploch.

 

V případě, že si nebudete jistí nebo budete potřebovat konzultaci, neváhejte se na nás obrátit.

 

Příjemný den přejí pracovníci OPŽL Olomouc

Ing. Bc. Jaromír Snídal

Odborný rada

Referent příjmu žádostí a LPIS

Oddělení příjmu žádostí a LPIS pro Olomoucký kraj        

 

Státní zemědělský intervenční fond

Blanická 1, Olomouc 779 00

M: +420 724 254 002

E: Jaromir.Snidal@szif.cz

 

 

Redakce KIS, 16.08.2023

          zpět...