Seminář Zhodnocení agrotechnických postupů v ročníku 2021-22 a udržitelnost systémů hospodaření na půdě v příštích letech

Pozvánka na odborný seminář 

Zhodnocení agrotechnických postupů v ročníku 2021-22 a udržitelnost systémů hospodaření na půdě v příštích letech 

Věnovaný zhodnocení agrotechnických opatření v ročníku 2021-22 a jejich vlivu na kvalitu půdy, dosažené výnosy a kvalitu produkce pěstovaných plodin. Bude diskutována udržitelnost současných systémů hospodaření na půdě v příštích letech a inovace v pěstebních technologiích při předpokládaných změnách. Pozornost bude zaměřena také na opodstatnění vytyčení červených protierozních vrstev v LPIS od r. 2024. Budou prezentovány agrotechnické postupy šetrné k životnímu prostředí a zlepšující hospodaření s vodou, uhlíkem a živinami v půdě.  

Seminář pro vás pořádáme v úterý 6. prosince 2022 v aule VÚRV, v.v.i, v Praze – Ruzyni.   

Bližší informace o akci naleznete v přiložené pozvánce. Z organizačních důvodů Vás žádáme o potvrzení účasti do pátku 2. prosince, ideálně na tuto mailovou adresu.  

ORGANIZAČNÍ POKYNY

Doprava:

Meto trasa A do stanice "Nádraží Veleslavín" (dále bus č. 225) nebo do stanice "Petřiny" (dále bus č. 191). Výstupní stanice obou autobusů „nádraží Ruzyně“.

Účastnický poplatek: 500,- Kč včetně DPH

Cena zahrnuje vložné, občerstvení, oběd; možno uhradit převodem či hotově u prezence

Závazné přihlášky a příp. účastnický poplatek zašlete do 2. 12. 2022.

Odborná garance a organizace: Ing. Pavel Růžek, CSc.

Ing. Helena Kusá, Ph.D.

Ing. Radek Vavera, Ph.D.

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Přihláška na odborný seminář pořádaný dne 6. 12. 2022 v Praze-Ruzyni

Jméno a příjmení : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Organizace (firma) : . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sídlo : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IČO organizace: . . . . . . . . . . . . . . . . DIČ organizace: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E-mail : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Účast. poplatek:. . . . . . . . . . . . .Kč

Potvrzujeme, že jsme platbu v celkové výši: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

uhradili z účtu číslo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dne . . . . . . . . . . . . . .. . .

na účet č. 25635061/0100, var. symbol: IČO organizace

zpráva pro příjemce platby: 5126 + Jméno účastníka/ů

Podpis účastníka . . . . . . . . . . . . . . Potvrzení účtárny . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Přihlášku zašlete e-mailem, event. na adresu:

VÚRV, v.v.i., Ing. Helena Kusá, Drnovská 507, 161 06 Praha 6 – Ruzyně

kusa@vurv.cz

Jménem organizátorů

  

Ing. Helena Kusá, Ph.D.

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

Drnovská 507

161 06 Praha 6 – Ruzyně

kusa@vurv.cz

702 087 695

 

Redakce KIS, 19.11.2022

          zpět...