MZe k neprodukčním plochám podle podmínek DZES 8 a Ekoplatby

Vážení uživatelé,

 

dovolujeme si Vám zaslat aktuální tiskovou zprávu Ministerstva zemědělství vztahující se k neprodukčním plochám podle podmínek DZES 8 a Ekoplatby.

Tisková zpráva je umístěna ZDE.

 

Považujeme za nutné zdůraznit následující upozornění MZE, které by mohlo ujít Vaší pozornosti.

„Zároveň upozorňujeme všechny žadatele, kteří loni využili jako neprodukční plochu tzv. zelený úhor, že se na tuto plochu vztahuje, bez ohledu na výjimku, platný dvouletý závazek. Znamená to, že loni vyčleněné úhory (zelené) musí zůstat zachovány. Ostatních podmínek ekoplatby (např. zakládání ochranných pásů podél vod, dodávání organické hmoty do půdy apod.) se výjimka netýká. Tyto povinnosti musí zemědělci splnit, aby měli nárok na výplatu ekoplatby.“

Další změnou je úprava koeficientu u meziplodin: „V případě využití ploch s meziplodinami se použije přepočítací koeficient 1 (namísto dosavadních 0,3)“. 

Za kolektiv OPŽL 

Ing. Petr Lerch                                   

Odborný rada

Oddělení příjmu žádostí a LPIS pro Olomoucký kraj        

Státní zemědělský intervenční fond

RO Olomouc, Blanická 1, 779 00 Olomouc

M: +420 728 985 633   

E:  petr.lerch@szif.cz

Redakce KIS, 15.02.2024

          zpět...