Kokory - 21.3.2018 - Nitrátovka

 Okresní agrární komora v Přerově ve spolupráci s AKOK za podpory ÚZEI Praha
pořádají vzdělávací  seminář  pro zemědělce v Olomouckém kraji v rámci projektu

„Informační podpora pro zemědělce
v rámci implementace směrnice Rady 91/676/EEC
 (nitrátová směrnice) v České republice“


Termín :  středa 21. března 2018
Zahájení : v 9:00 hodin
Místo : Motorest ZD Kokory

Přednáší :    Ing. Jan KLÍR, CSc., VÚRV, v.v.i. Praha – Ruzyně, poradenské centrum
Program semináře:
1. Změny a novinky ve znění nitrátové směrnice v podmínkách ČR a
využití Portálu farmáře při plnění požadavků nitrátové směrnice
2. Úpravy sankčního systému při porušení požadavků podmíněnosti
3. Investiční podpora PRV
4. Změny v přímých platbách od r. 2018 (změny v LFA, greening, nová erozní vrstva,…)

Seminář je zdarma, bez vložného. Občerstvení zajištěno.

 Ing. Josef Hlavinka
 předseda představenstva AK OK

Organizační zabezpečení :                  
Jana Neradilová, OAK Přerov               
tel.: 728 730 428, e-mail : oakpr@volny.cz                          
----------------------------------------------------------

Návratka (odešlete, prosím, na  email : oakpr@volny.cz nebo počet nahlaste telefonicky – 728730428) do 19. března 2018

Podnik : …………………………..
Počet osob : ……………………..

Redakce KIS, 26.02.2018

          zpět...