9. června 2022 Polní pokusná stanice MENDELU v Žabčicích

Pozvání na tradiční Polní den MendelAgro 2022.

Zahájení proběhne v 9:00 hod v prostoru u vjezdu do areálu pokusné stanice. Pro vozidla bude vyhrazeno parkování na zatravněné ploše. Zájemci o přepravu z Brna mohou využít autobus, který bude přistaven před hlavní budovu MENDELU (Zemědělská 1, Brno). Odjezd autobusu v 8:00. Občerstvení pro účastníky bude zajištěno.

Během akce si zájemci mohou prohlédnout řadu polních pokusů se všemi významnými plodinami. Sortiment tradičních i méně obvyklých druhů ovocných dřevin budou prezentovat pracovníci Zahradnické fakulty na stanovišti umístěném v sadu Školního zemědělského podniku (doprava autobusem v 10:00 a 12:00).

Těšíme se na setkání s Vámi, organizační tým akce.

PDFPozvánka na akci v PDF ke stažení

 

Během akce budou formou posterů a komentovaných prohlídek prezentována témata:

 • aktuální počasí, sucho a změna klimatu,
 • vliv agrotechnických opatření na zlepšení půdní úrodnosti a zvýšení výnosů plodin,
 • principy integrované ochrany rostlin,
 • racionální výživa rostlin, nové trendy v hnojení,
 • sortiment odrůd ozimé pšenice,
 • zkoušení odrůd pšenice a ječmene v režimu ekologického pěstování,
 • mechanické způsoby regulace plevelů,
 • inovace pěstebních technologií polních plodin,
 • využití superabsorpčních polymerů při pěstování plodin,
 • precizní zemědělství v praxi,
 • víceleté pícniny v suchých oblastech,
 • podpora opylovačů, přirozených nepřátel škůdců a zvýšení biodiverzity,
 • ukázky vybraných druhů léčivých rostlin,
 • sortiment netradičních druhů ovoce.

Na polním dni proběhnou také prezentace firem spolupracujících s AF MENDELU.

Redakce KIS, 31.05.2022

          zpět...