Tlak na krácení ocásků se stupňuje

Krácení ocásků u selat je velkým tématem dnešní doby. Tlak EU na jeho ukončení se neustále stupňuje, ale přesto je v Evropě v drtivé většině případů selatům ocásek krácen. Okusování a komplikace s ním spojené jsou natolik velkým problémem, že si většina chovatelů nedokáže představit, že by s krácením přestala.

Pod tlakem EU se mění i přístup Státní veterinární správy. Až dosud byly jako manipulovatelný materiál brány i řetízky. Do budoucna se však SVS bude muset přizpůsobit požadavkům komise a samostatné řetízky jako manipulovatelný materiál již uznávány nebudou.

Zpřísnění pohledu je naštěstí jen částečné. Chovatel bude moci i nadále krátit ocásky, pokud prokáže, že udělal všechno pro to, aby nedocházelo k okusování a přesto problémy vznikají. Již dříve bylo vyžadováno vyjádření veterináře, že je krácení nutné. Nyní bude ještě před tím potřeba vyplnit informaci o tom, co vše chovatel pro snížení frekvence okusování dělá. Vodítkem může být kontrolní list SVS, který je přílohou Metodiky prevence okusování ocásků. Primárně by měl sice sloužit inspektorům pro kontroly welfare, ale dobře shrnuje všechna opatření, která by chovatel měl dělat.

Metodiku najdete na https://www.svscr.cz....

Zdroj: SVS

Redakce KIS, 26.08.2022

          zpět...