Mor prasat dál dobývá území

Podzim je již tradičně dobou, kdy často dochází k posunu hranic oblastí zasažených africkým morem prasat. Pole jsou sklizena a divočáci putují za novou potravou. Stejné to zřejmě bude i letos. Ze sousedního Německa byly ohlášeny nálezy pozitivních zvířat vně dosud platných infikovaných oblastí. Hranice infikovaných oblastí v celém Braniborsku se tak posunuly opět směrem na západ.

Zároveň byla zrušena omezení v oblasti Emsland na západní hranici Německa. V této oblasti se objevil mor na začátku července přímo na farmě s 280 prasnicemi. Protože byl okamžitě depopulován a celé okolí uzavřeno a pečlivě monitorováno, bylo možno po třech měsících bez nálezu uvolnit uzavřenou oblast a označit ohnisko za zlikvidované. V případě nakažení farmy je tak celý proces mnohem rychlejší než v případě divokých zvířat. Zároveň má ale po dobu než je uzavřen mnohem drastičtější dopady pro všechny chovatele v zasažené oblasti.

Zdroj: Pig333.com 

Redakce KIS, 18.11.2022

          zpět...