V průběhu roku se zpřísní pravidla hlášení prasat

Od 1. ledna příštího roku by teoreticky měly platit nové povinnosti v oblasti evidence prasat. Jsou založeny na poslední novele vyhlášky 136/2004 sb. o označování zvířat. Změnou, která skutečně začne platit od začátku roku, je úprava čísla, které je prasatům tetováno do ucha. Chovatelé, kteří využívají tetování by tak měli před stávající alfanumerický znak tetovat ještě navíc CZ.

Mnohem významnější je ale změna, podle které musí být hlášení o změně stavu zasílána nejpozději do 7 dnů od data změny (narození, přesun, úhyn). Namísto stávající praxe, kdy je hlášení zasíláno jednou měsíčně, budou muset chovatelé posílat hlášení alespoň jednou týdně. Tato změna ale vyžaduje rozsáhlé úpravy v databázích Ústřední evidence. Uváděny v život proto budou postupně v průběhu roku 2024.

Ministerstvo o jejich nasazení bude průběžně informovat chovatele prostřednictvím e-mailů kontaktních osob chovatelů a úvodní stránky registru zvířat na Portálu farmáře. Před nasazením budou vydány aktualizované Pokyny pro chovatele k vedení ústřední evidence prasat. Doporučujeme chovatelům se zaregistrovat k odebírání novinek na stránkách http://www.cmsch.cz , kde o změnách budeme též informovat. Samozřejmě o nich budou informovat i Vepřovinky. Obě výše uvedené změny jsou vynuceny evropskou legislativou.

Další změnou je možnost evidovat dočasná hospodářství nejen prostřednictvím občanského průkazu, ale též jiných dokladů totožnosti. V takovém případě je nutno vyplnit adresu dočasného hospodářství.

Redakce KIS, 24.11.2023

          zpět...