Podmínky kontrol podmíněnosti v roce 2022

U požadavků podmíněnosti tj. povinných požadavků na hospodaření (PPH) a požadavků standardů dobrého zemědělského environmentálního stavu půdy (DZES) včetně způsobu jejich kontroly a systému vyhodnocování případných porušení nedochází pro rok 2022 ke změnám.

Z tohoto důvodu nebude prováděna aktualizace Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti, kterým jsou poskytovány aktuální informace o požadavcích a podmínkách kontrol podmíněnosti pro daný rok. Informace o kontrolovaných požadavcích a standardech a způsobu hodnocení plnění požadavků tak naleznete v Průvodci ke kontrolám podmíněnosti pro rok 2021 a v dalších článcích na těchto stránkách.

Poslední úpravou podmínek podmíněnosti, kterou přinesla novela nařízení vlády č. 48/2017 Sb. s účinností od 1. června 2021, došlo k přechodu požadavku standardu dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy DZES, který omezuje pěstování jedné plodiny na více než 30 ha souvislé plochy, z vymezení standardu DZES 7 -  Zachování krajinných prvků do podmínek standardu DZES 5 – Omezování eroze. Úprava představovala pouze změnu v číselném označení standardu, neboť znění i hodnocení nově pod označením DZES 5g, zůstalo v nezměněné podobě. O této změně jsme informovali zde.

K plnění tohoto standardu DZES 5g v roce 2022 však upozorňujeme, že kromě plodin uvedených v § 14 nařízení vlády č. 50/2015 Sb., mezi vhodné pícniny pro ochranné pásy patří:

Trávy, trávy pro ochranné pásy, trávy čeledi lipnicovité s výjimkou obilnin, trávy na semeno, bér italský, jílek mnohokvětý, jílek vytrvalý, kostřava červená, lesknice kanárská, ozdobnice obrovská, sveřep americký, sveřep bezbranný, kapusta krmná, laskavec zelenoklasý, lupina (jinde neuvedená), lupina úzkolistá, lupina bílá, lupina žlutá, sléz přeslenitý, vojtěška, vojtěškotravní směs s převahou vojtěšky, srha laločnatá, směsi s převahou bílkovin s obilovinami ( § 28 nařízení vlády pro přímé platby č. 50/2015 Sb.), směsi trav pro energetické využití, řepice ozimá, mrkev jedlá a mrkev krmná.Redakce KIS, 07.04.2022

          zpět...