Hodnocení jakosti hospodaření zemědělského podniku se zaměřením na dodržování zákonných požadavků EU

http://www.agroporadenstvi.cz/default.asp?enc=D483g4-8i208-7m37828&typ=1&val=135090

Tato metodická pomůcka je určena právnickým a fyzickým osobám podnikajícím v zemědělství pro snazší orientaci ve velkém množství zákonů v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. Nelze se na ni odkazovat při řešení problematiky bezpečnosti práce v rámci soudních jednáních, protože v ní nejsou podchyceny veškeré paragrafy dotčené legislativy. Jedná se pouze o výběr nejdůležitějších oblastí. Metodika má umožnit kontrolu dodržování zákonů, nařízení a vyhlášek v běžné zemědělské praxi.

zdroj: agroporadenstvi.cz


Redakce KIS, 18.12.2017

          zpět...