Novela nařízení vlády k podmíněnosti a změna pro požadavek standardu pěstování souvislé plochy jedné plodiny

Novela nařízení vlády č. 48/2017 Sb. mění číselné označení požadavku standardu dobrého zemědělského a environmentálního stavu, kterým se omezuje pěstování jedné plodiny na více než 30 ha souvislé plochy.

Ve Sbírce zákonů, v Částce 73/2021, bylo uveřejněno Nařízení vlády č. 177/2021 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti zemědělství v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 v roce 2021. Část čtrnáctá tohoto nařízení vlády v článku XXVII upravuje nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor, ve znění pozdějších předpisů.

Touto úpravou prakticky přechází požadavek standardu dobrého zemědělského a environmentálního stavu DZES, který omezuje pěstování jedné plodiny na více než 30 ha souvislé plochy, včetně jeho hodnocení, z vymezení standardu DZES 7 -  Zachování krajinných prvků do podmínek standardu DZES 5 – Omezování eroze.

Úprava představuje pouze nezbytnou legislativně technickou změnu v číselném označení standardu, neboť znění i hodnocení požadavku, nově pod označením DZES 5g), zůstává v nezměněné podobě.

Část čtrnáctá vydaného nařízení vlády, týkající se podmíněnosti, která mění číselné označení požadavku standardu omezujícího plochu pěstování jedné plodiny, nabývá účinnosti dnem 1. června 2021. Další části nařízení nabyly účinnosti dnem 1. května 2021.


Redakce KIS, 08.05.2021

          zpět...