Skončilo přijímání žádostí o podporu na údržbu a obnovu drobných kulturních a venkovských staveb.

Zaregistrováno bylo 467 žádostí za 90,2 milionů korun. K financování bude, s ohledem na finanční prostředky ve výši 50 milionů korun, doporučeno 314 žádostí. Zbývajících 153 žádostí bude zařazeno do tzv. zásobníku.

Vše kolem podpory drobných venkovských kulturních staveb můžete sledovat zde: https://eagri.cz/public/portal/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-na-udrzbu-a-obnovu-kulturnich-a-1/zasady-kterymi-se-stanovuji-podminky-pro-poskytovani-dotaci-v-programu-129-670-udrzba-a-obnova-kulturnich-a-venkovskych-prvku-ii-pro-rok-2024


 

Redakce KIS, 18.02.2024

          zpět...