Kraj udělil Ceny životního prostředí

 Olomoucký kraj předal na začátku listopadu Ceny za významné počiny v ochraně životního prostředí, v separaci a recyklaci odpadů nebo za dlouhodobý přínos v oblasti životního prostředí.

O absolutním vítězi rozhodla veřejnost prostřednictvím hlasování. Stal se jím Bělecký Mlýn – lesnický podnik, farma a výletiště zaměřené na agroturistiku. „Každoročně předáváme krajské ceny v různých oblastech a oceňujeme ty, kteří v něčem vynikají, jsou užiteční a pomáhají. Letošní ocenění v oblasti životního prostředí jsou toho skvělým příkladem, protože držitelé cen pomáhají nejen přírodě kolem nás, ale přinášejí do veřejného prostoru pozitivní a inspirativní příběhy, aby je další mohli následovat a dělat také něco dobrého,“ uvedl hejtman Josef Suchánek.

Další ceny si převzala například pedagožka Eva Zatloukalová, která se dlouhodobě věnuje ochraně přírody a ekologické osvětě, dále obec Tovéř za nejen výsadbu alejí a sadů nebo také mikroregion Zábřežsko za projekt Zábřežsko třídí. „Projevy klimatické změny pozorujeme v Olomouckém kraji na výkyvech počasí, výskytu nepůvodních a invazních druhů rostlin i živočichů a postupné proměně krajiny. Aby mohl mít Olomoucký kraj i nadále krásnou přírodu, je třeba aktivity. A právě prostřednictvím Cen Olomouckého kraje chceme ocenit ty, kteří takové prospěšné aktivity dělají, ať již v oblasti vzdělávání a osvěty, konkrétních zásahů v krajině, nebo třeba v odpadovém hospodářství,“ dodal radní pro oblast životního prostředí Martin Šmída.

Přehled všech oceněných najdete na webu cenykraje.cz.

Radka Kmochová

Redakce KIS, 19.11.2023

          zpět...