Slovo ministra - Strategický plán SZP

Zemědělec, 31. ledna 2022

Je to zhruba měsíc, kdy jsem se ujal funkce ministra zemědělství. O mých prioritách jsem od té doby hovořil již mnohokrát, ale dovolte mi je připomenout, a především doplnit tím, co jsme spolu s kolegy na ministerstvu za těch prvních několik týdnů udělali.
Samozřejmě musím začít změnami ve Strategickém plánu společné zemědělské politiky (SZP), jimiž jsme se zabývali celý leden a které jsme nyní odeslali Evropské komisi. Zemědělství je komplexní oblast, kde se musí vyváženě doplňovat větší i menší zemědělské podniky. Proto rád používám jednoduchý příměr s kyvadlem vychýleným směrem k velkým podnikům, které nyní musíme vrátit do rovnovážné polohy. A prvním z kroků, který nás k této rovnováze přiblížil, bylo právě rozhodnutí koaliční rady o nastavení nového programového období SZP. Jen připomenu, že tou hlavní změnou oproti původní verzi je navýšení peněz na první hektary z 10 na 23 procent Tato podpora půjde všem podnikům bez ohledu na jejich velikost na prvních 150 hektarů. Na jaké dotace budou mít zemědělci podle nových pravidel nárok, si mohou předběžně spočítat díky on-line kalkulačce, kterou pro ně připravili společně kolegové z našeho ministerstva a z Ústavu zemědělské ekonomiky a informací.

Chceme také motivovat zemědělce ke zmenšování půdních bloků, a proto omezíme osevní plochu jedné plodiny v silně erozně ohrožených oblastech ze současných 30 na 10 hektarů. Tato podmínka by měla platit od příštího roku.
Pokud jde o dlouhodobé priority, chci se zaměřit na využívání moderních technologií v zemědělství, tedy precizní zemědělství. Před několika dny jsem na Chmelařském kongresu ocenil, že právě chmelaři jdou významně dopředu. Na několika chmelnicích instaloval Plzeňský Prazdroj ve spolupráci s Microsoftem senzory, které budou až do zářijové sklizně zaznamenávat stav půdy a mikroklima v okolí rostlin. Poté vyvinou software k efektivnímu zavlažování chmelnic na Žatecku, které se na mnoha místech potýká s nedostatkem vody. Ostatně využívání dat ze senzorů a čidel v zemědělské půdě či meteorologických údajů v on-line systémech následně dávkují třeba správné množství hnojiv či pesticidů. Nové technologie nám nabízejí spoustu možností, a pokud jsou ku prospěchu věci, musíme je zkrátka využívat.
Za velmi důležitou považuji spolupráci s Ministerstvem životního prostředí. Společně chceme pracovat především na ochraně a zadržování vody v krajině, ale i v oblasti ochrany půdy a protierozních opatření. Je nutné podporovat ekologické zemědělství a samozřejmě klást důraz na kvalitní a bezpečné potraviny a snížení jejich uhlíkové stopy. Musíme prostě udělat maximum pro to, abychom měli zdravější vodu, zdravější potraviny, lepší péči o půdu a šetrnější přístup ke krajině. 

Redakce KIS, 01.02.2022

          zpět...