Ministr zemědělství Toman v Bruselu: Evropská unie by měla navrhnout mnohem větší zjednodušení Společné zemědělské politiky

Pravidla Společné zemědělské politiky, která určují zemědělské směřování všech členských států EU, by měla být v budoucnu jednodušší, než v současnosti navrhuje Evropská komise. Řekl to na dnešním jednání Rady pro zemědělství a rybářství v Bruselu ministr zemědělství Miroslav Toman.

„Zemědělci v celé Evropské unii od nás čekají především snížení byrokratické zátěže, která jim někdy zbytečně komplikuje život. Chceme mít větší kompetence rozhodovat na národní úrovni, abychom mohli lépe reagovat na národní specifika a potřeby,“ řekl ministr Miroslav Toman. 

V minulosti se například kvůli nadměrné byrokracii a nárůstu správních nákladů neosvědčilo povinné prokazování, že je někdo „aktivní zemědělec“. Proto byla zrušena povinnost toto pravidlo dodržovat. Nyní Komise prosazuje podobnou podmínku: povinné prokazování „skutečného zemědělce“. 

„Každý členský stát si přitom pravidla pro to, kdo je skutečný zemědělec, bude moci nastavit individuálně. V každé zemi EU tedy mohou mít naprosto rozdílné parametry. V takovém případě by tedy bylo nejlepší, kdyby ani nebylo povinné tuto podmínku zavádět a jednotlivé státy by ji přijaly pouze, když by se k tomu rozhodly dobrovolně,“ uvedl ministr Toman.

Podobně rozhodnutí o zavedení stropu u přímých plateb pro velké zemědělské podniky by mělo být dobrovolné a na některé platby by se žádný strop vztahovat neměl. Pokud by se limit na platby týkal i plateb pro ekologické zemědělství nebo citlivé komodity, kde mají zemědělci vyšší náklady, bylo by to zcela proti smyslu těchto podpor. Mnoho podniků by na podporu nedosáhlo a do programu na ochranu životního prostřední by se vůbec nezapojily, což by bylo v rozporu s cíli navržené reformy. Navrhované zastropování by se u nás týkalo zhruba tří čtvrtin celkové výměry zemědělské půdy. Zástupci České republiky proto dnes v Bruselu přivítali iniciativu ministrů Německa a Franci usilující o dobrovolné zastropování a zachování adekvátních rozpočtových prostředků na budoucí Společnou zemědělskou politiku.

Konkrétní detaily předložených legislativních návrhů k Společné zemědělské politice projedná ministr Toman osobně s komisařem pro zemědělství a rozvoj venkova Hoganem na jejich bilaterálním setkání v září.

 

Václav Tampír

vedoucí Tiskového oddělení Ministerstva zemědělství

Redakce KIS, 17.07.2018

          zpět...