Ministerstvo zemědělství dnes odeslalo Evropské komisi návrh Strategického plánu Společné zemědělské politiky

 Po řadě intenzivních diskusí se zástupci nevládních organizací a měsících příprav dnes Ministerstvo zemědělství (MZe) odeslalo Evropské komisi (EK) návrh Strategického plánu Společné zemědělské politiky (SZP) pro období 2023-2027. Komise má tři měsíce na připomínkování a stanovisko, podle kterého poté musí MZe dokument případně upravit. Na schválení má EK šest měsíců, které se ale prodlužují o dobu reakce ČR.

„Musíme včas nastavit klíčové parametry, a proto je nutné, aby zemědělci měli jasnou a spolehlivou informaci o nových podmínkách, které začnou platit už od 1. ledna příštího roku. Po celý leden jsme se zabývali změnami ve Strategickém plánu, které vycházejí z dřívějších připomínek nevládních organizací, ekologů, Ministerstva životního prostředí či Evropské komise. Trvám na tom, že námi předložený kompromis, který jsme do Bruselu odeslali, respektuje reálnou situaci v našem zemědělství a změní jej správným směrem. Tedy směrem k lepší péči o půdu a krajinu, ke zdravější vodě a zdravějším potravinám,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula.

Hlavní změnou oproti předchozí verzi Strategického plánu je parametr redistributivní platby, která se navýší z původních 10 na 23 procent z celkové částky na přímé platby. Podpora bude poskytována všem podnikům bez ohledu na jejich velikost na prvních 150 hektarů. Důležitou zprávou pro české zemědělce je i schválená míra kofinancování Programu rozvoje venkova v nové SZP. Ta bude na úrovni 65 procent, což požadovaly téměř všechny zemědělské organizace. Podpora tak bude srovnatelná s dalšími státy EU a umožní českým zemědělcům zůstat na celoevropské úrovni konkurenceschopnými. V končícím programovém období bylo kofinancování 35 procent.

Zemědělci si mohou od tohoto týdne spočítat výši nově nastavených dotací na portálu Agronavigátor. Takzvaná Kalkulačka 3, kterou připravilo MZe a Ústav zemědělské ekonomiky a informací, je dostupná zdarma. Jen za čtvrtek 27. ledna si ji stáhlo 5300 zájemců. Slouží zemědělským podnikům jako nástroj pro předběžný výpočet vybraných provozních podpor vyplývajících z revize Strategického plánu 2023+. Do 1. února mají nevládní organizace, které MZe oslovilo, posílat připomínky či dotazy. Na jejich základě MZe připraví instruktážní video, které bude k dispozici opět na portálu Agronavigátor.

Ministerstvo zemědělství začalo na přípravě Strategického plánu pracovat od roku 2018, kdy byl zveřejněn návrh legislativního balíčku k budoucí podobě SZP. Výrazným zásahem do příprav bylo zveřejnění tzv. Evropské zelené dohody a na ni navazujících strategií Evropské komise pro biologickou rozmanitost a Od zemědělce ke spotřebiteli. EK poté zaslala všem členským státům tzv. specifická doporučení s povinností na ně reagovat a určit, jakým způsobem budou cíle realizovat a naplňovat.

Unijní legislativa, která byla po dlouhých a komplikovaných diskusích oficiálně zveřejněna teprve 6. prosince 2021, stanovila 1. leden 2022 jako pevný termín pro odeslání strategických plánů členských států do Bruselu. S ohledem na zpoždění ve vyjednávání unijní legislativy i potřebu projednat nezbytné prvky nastavení nové SZP v jednotlivých státech se tento termín nepodařilo dodržet kromě ČR dalším 8 členským zemím. Odeslání do konce měsíce ledna ale bylo nezbytné dodržet.

EK má nyní tři měsíce na připomínkování a formální stanovisko, dle kterého poté musí MZe dokument případně upravit. Komise má na schválení šest měsíců, ale doba, po kterou bude ČR vypořádávat připomínky EK a upravovat Strategický plán, se do těchto šesti měsíců nepočítá. Nové podmínky budou pro zemědělce platit už od 1. ledna 2023.

V mezidobí se budou konat další diskuse se zástupci nevládních organizací a ostatních zainteresovaných subjektů k technickým parametrům nastavení jednotlivých intervencí. MZe tak naváže na intenzivní diskuse z roku 2021, kdy do jednání byli a opětovně budou zapojeni zástupci nevládních organizací, akademické sféry, Evropského parlamentu, Evropské komise, Parlamentu ČR a další – k jednání je tak pravidelně zváno více než 75 organizaci a institucí.

Návrh Strategického plánu najdete zde:

https://1url.cz/zKbLd

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

Redakce KIS, 28.01.2022

          zpět...