Ministři zemědělství zemí EU se shodli na společné pozici ohledně lesnické politiky do roku 2030. Česko také zdůraznilo potřebu řešit problémy chovatelů prasat

Tisková zpráva – Strategie EU pro lesy do roku 2030 byla hlavním tématem včerejší diskuze na jednání Rady pro zemědělství. Ministři jednomyslně schválili závěry ke strategii zaměřující se na udržitelné lesní hospodaření v oblasti klimatu, životního prostředí nebo prevence přírodních katastrof. Diskutovali také o aktuální situaci na zemědělských trzích. Česká delegace, kterou vedl náměstek ministra zemědělství Jiří Šír, upozornila na neutěšenou situaci českých chovatelů prasat, kteří se potýkají s historicky nejnižšími cenami za posledních několik desetiletí.

Lesnická strategie EU, kterou Evropská komise představila letos v červenci, má přispět k lepší odolnosti lesů v reakci na změnu klimatu, k zachování úlohy lesů při zachycování uhlíku, k zachování a obnově lesních ekosystémů a zajištění udržitelného hospodaření s lesními zdroji. Ministři EU na jednání Rady pro zemědělství schválili společnou pozici, ve které vítají snahu o koordinovaný přístup. Zároveň však zdůraznili, že oblast lesnického hospodářství je v plné kompetenci členských států.

„Komise při přípravě strategie poněkud nepochopitelně pominula diskuzi s členskými státy, které přitom mají řízení lesů plně ve své zodpovědnosti. Musíme proto do budoucna naši spolupráci v této oblasti posílit, zejména na půdě stálého lesnického výboru. Dále jsme na jednání zdůraznili, že je potřeba budovat lesy odolné klimatické změně, které budou vyváženým způsobem plnit environmentální, hospodářské a sociální role,“ uvedl náměstek Šír.

Dalším důležitým tématem byla diskuze k situaci na komoditních trzích. Česko upozornilo na špatnou situaci chovatelů prasat a zpracovatelů vepřového masa, kteří se potýkají s jednou z nejnižších výkupních cen v celé EU. Česká strana na nepříznivou situaci v sektoru vepřového masa dlouhodobě upozorňuje a žádá Evropskou komisi, aby zavedla mimořádné podpory.

„Výkupní cena vepřového masa je dlouhodobě pod výrobními náklady a situaci dále zhoršuje africký mor prasat, kvůli kterému cena znovu výrazně klesla. V České republice je tento sektor velmi důležitý, pro řadu producentů je ale současná situace kritická. Dostávají se do velkých ekonomických problémů. Opět jsme proto požádali Evropskou komisi o bezodkladné zavedení mimořádných podpor,“ řekl náměstek ministra zemědělství Jiří Šír.

Cenový vývoj souvisí s tím, že některé třetí země nechtějí uznávat mezinárodní standardy, případně omezují dovoz vepřového masa z celé EU. Vzniká pak přetlak vepřového masa na unijním vnitřním trhu, který ovlivňuje cenu v celé Evropě. Situaci komplikuje rovněž nárůst cen energií a počátečních vstupů. Vzhledem k šíření ptačí chřipky Česko také požádalo Evropskou komisi o důsledný monitoring situace v sektoru drůbeže.

Česká republika dále na jednání podpořila Slovensko, které vyzvalo k lepšímu nastavení metodiky pro řízení populací výskytu medvěda hnědého a vlka euroasijského a hledání cesty, jak současně zajistit ochranu těchto druhů a zároveň snížit případný negativní dopad velkých šelem na hospodaření ve venkovských oblastech. V rámci jednání byla diskutována také příprava ministerské konference Světové obchodní organizace v oblasti zemědělství. ČR doufá, že úspěšné zasedání posílí význam této organizace jako garanta pravidel mezinárodního obchodu.

 

Vojtěch Bílý

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

Redakce KIS, 17.11.2021

          zpět...