Za českého předsednictví budou v resortu zemědělství prioritami potravinové zabezpečení, snižování spotřeby pesticidů v EU a prevence odlesňování

Potravinové zabezpečení v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu, snižování spotřeby pesticidů v celé Evropské unii a prevence odlesňování a podpora lesnictví budou hlavními prioritami v oblasti zemědělství během českého předsednictví EU. Dalšími tématy, kterým se budeme v následujících šesti měsících věnovat, jsou rybolovná práva, akvakultura, označování potravin a zdraví zvířat. Úkolem České republiky v roli předsednictví bude hledat názorovou shodu členských států.

„Našimi hlavními cíli při předsednictví v Evropské unii v resortu zemědělství obecně jsou ochrana klimatu, zajištění biodiverzity, rozvoj šetrného hospodaření a udržitelná produkce potravin. Z těchto cílů vyplývají také všechny naše hlavní priority,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL).

Kvůli válce na Ukrajině je nejdůležitějším úkolem zajištění dostatečného množství potravin nejen pro Evropu, ale i pro celý svět. Válka má obrovské dopady do zemědělského a potravinářského sektoru, proto české předsednictví spolu s Evropskou komisí (EK) bude hledat možnosti, jak těmto odvětvím pomoci. „Abychom zajistili potraviny pro celý svět, musíme zachovat produkci kvalitních a bezpečných potravin. Budeme proto pravidelně sledovat situaci na komoditních trzích a na každém zasedání Rady ministrů, tedy jednou za měsíc, budeme toto téma řešit a přijímat potřebná opatření,“ uvedl ministr Nekula.

Další důležitou prioritou bude snižování spotřeby pesticidů, které musí být úkolem pro celou Evropu. Podle Strategie Od zemědělce ke spotřebiteli (Farm to Fork) by celá Unie měla snížit spotřebu pesticidů o 50 % do roku 2030. ČR povede debatu o udržitelném používání přípravků na ochranu rostlin tak, aby došlo ke splnění tohoto cíle spravedlivým rozdělením mezi všechny členské státy. Zásadní pro Evropu je, aby s ohledem na ochranu zdraví a životního prostředí mohla zajistit dostatek kvalitních a bezpečných potravin pro spotřebitele.

České předsednictví se bude věnovat také prevenci odlesňování. Evropská komise navrhuje zavést systém, v rámci kterého by firmy měly doložit, že při výrobě jejich produktů nedošlo k odlesňování a znehodnocování lesů, zejména pralesů. „Jde o to, aby kvůli produkci některých komodit, jako je sója, káva, kakao, hovězí maso, dřevo nebo palmový olej nedocházelo ke zbytečnému znehodnocování pralesů a lesů. Musíme dostatečně chránit přírodu a zároveň při nastavování pravidel dbát na to, abychom neohrozili dodávky některých výrobků nebo potravin kvůli novým byrokratickým překážkám,“ řekl ministr Zdeněk Nekula.

Souvisejícím, ale zcela odlišným tématem bude podpora udržitelného lesnictví, která je nyní v období sucha obzvlášť důležitá. České předsednictví vytvoří prostor pro diskuzi o budoucnosti Stálého lesnického výboru. Unie nemá společnou lesnickou politiku, proto je důležité při hospodaření v lesích brát ohled na rozmanitost lesů napříč celou Evropskou unií.

Přestože jsme vnitrozemský stát, budeme mít významnou roli při stanovování tzv. rybolovných práv na příští rok ve vodách EU a třetích zemí. Toto nastavení je důležité také z hlediska potravinového zabezpečení. České předsednictví také schválí zásady pro udržitelnější mořskou i sladkovodní akvakulturu. Ostatními tématy budou označování potravin, chráněná zeměpisná označení nebo zdraví a welfare zvířat.

První Radu ministrů zemědělství EU pod českým předsednictvím, která se bude konat 18. července v Bruselu, povede ministr zemědělství Zdeněk Nekula. Ministerstvo zemědělství bude také v souvislosti s předsednictvím organizovat 15 neformálních akcí na různých úrovních. Jde například o mezinárodní vědeckou konferenci k označování potravin nebo seminář k nové lesnické strategii EU.

Aktuální informace o akcích a výsledcích českého předsednictví naleznete zde: eu2022.cz.

 

Vojtěch Bílý

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

Přílohy

Redakce KIS, 23.06.2022

          zpět...